Spotify Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Stājas spēkā February 12, 2019

 1. Ievads
 2. Izmaiņas Līgumos
 3. Izbaudiet Spotify
 4. Maksājumi, atcelšana un nogaidīšana
 5. Mūsu pakalpojuma izmantošana
 6. Trešo pušu lietotnes un ierīces
 7. Lietotāju radītais saturs
 8. Tiesības, ko Jūs piešķirat mums
 9. Lietotāja pamatnostādnes
 10. Pārkāpumi un ziņošana par Lietotāja saturu
 11. Pakalpojuma ierobežojumi un modifikācijas
 12. Zīmolu konti
 13. Spotify atbalsta forums
 14. Klientu atbalsts
 15. Eksporta kontrole
 16. Termiņš un anulēšana
 17. Garantijas atruna
 18. Ierobežojums
 19. Trešo pušu tiesības
 20. Līgums kopumā
 21. Atšķirtība, atteikšanās un interpretācija
 22. Nodošana tālāk
 23. Atlīdzināšana
 24. Tiesību aktu izvēle, obligātā šķīrējtiesa un tiesas apgabals, kurā izskata lietu
 25. Kā sazināties ar mums

Sveicināti! Iepazīstieties ar Spotify Lietošanas noteikumiem un noteikumiem un nosacījumiem (“Noteikumi”)! Noteikumi, kurus jūs redzat zemāk, ir svarīgi tāpēc, ka tie:

 • Apraksta jūsu likumīgās tiesības, sistēmā Spotify
 • Izskaidro tiesības, ko jūs sniedzat mums, izmantojot Spotify
 • Apraksta nosacījumus, kuri ikvienam ir jāievēro, izmantojot sistēmu Spotify
 • Ietver kolektīvu prasību atsaukumu, vienošanos par to, kā šķīrējtiesā atrisināt jebkurus strīdus, kas var rasties

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus, mūsu Konfidencialitātes politiku un citus noteikumus, kas norādīti šajā dokumentā. Ceram, ka Jūs esat ērti iekārtojies un klausāties lielisku mūziku!

Sākam...

1 Ievads

Paldies, ka izvēlējāties Spotify („Spotify”, „mēs”, „mums”, „mūsu”). Spotify piedāvā individualizētus pakalpojumus ar sociālām un interaktīvām funkcijām mūzikas un cita satura straumēšanai, kā arī citus produktus un pakalpojumus, kas var tikt izstrādāti laiku pa laikam. Piesakoties vai citādi izmantojot Spotify pakalpojumus, tostarp ar tiem saistītos līdzekļus un funkcijas, tīmekļa vietnes un lietotāja saskarnes, kā arī visu saturu un programmatūras lietojumprogrammas, kas saistītas ar mūsu pakalpojumiem (kopā sauktas “Spotify Pakalpojums” vai “Pakalpojums”), vai piekļūstot jebkuram mūzikas video vai cita satura materiālam, kas ir padarīts pieejams, izmantojot šo Pakalpojumu (“Saturs”), Jūs noslēdzat saistošu līgumu ar uzņēmumu Spotify, kā norādīts šī dokumenta 25. sadaļā (Sazinieties ar mums).

Jūsu līgums ar mums ietver šos Noteikumus un pārējos noteikumus, kam Jūs piekrītat, atbilstoši sadaļā Entire Agreement sniegtajam aprakstam, ja tie nav citu pušu noteikumi (kopā saukti “Līgumi”). Līgumi ietver noteikumus attiecībā uz turpmākajām izmaiņām Līgumos, eksporta kontroli, automātiskajiem atjaunojumiem, atbildības ierobežojumiem, konfidencialitātes informāciju, kolektīvu prasību atsaukumu un strīdu izšķiršanu šķīrējtiesā, nevis tiesā. Ja vēlaties pārskatīt Līgumu noteikumus, Līgumu spēkā esošā versija atrodama Spotify tīmekļa vietnē. Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un izpratis Līgumus, piekritis šiem Līgumiem un piekrītat uzņemties tajos ietvertās saistības. Ja nepiekrītat (vai nevarat ievērot atbilstību) Līgumiem, tad nedrīkstat lietot Spotify pakalpojumu vai piekļūt jebkādam tā Saturam.

Lai izmantotu Spotify pakalpojumu un piekļūtu jebkuram Saturam, Jums jāatbilst prasībām attiecībā uz vecumu zemāk redzamajā shēmā, (2) tiesības noslēgt saistošu līgumu ar mums un lai Jums nebūtu aizliegts šādi rīkoties saskaņā ar citiem piemērojamajiem tiesību aktiem un (3) dzīvot valstī, kurā Pakalpojums pieejams. Jūs arī apsolāt, ka jebkura reģistrācijas informācija, ko iesniedzat Spotify, ir patiesa, precīza un pilnīga un ka piekrītat vienmēr to šādu uzturēt. Ja esat iedzīvotājs kādā no šīm valstīm, skatiet šo shēmu, lai uzzinātu Jūsu valstī noteiktos vecuma ierobežojumus:

Ja jūsu valsts zemāk redzamajā tabulā ir marķēta ar zvaigznīti (*) un Jums ir nepieciešama vecāku vai aizbildņa piekrišana, viens no vecākiem vai aizbildnis slēgs šo līgumu Jūsu vietā.

Country Age Requirements
Andorra*, Argentina*, Australia, Austria*, Bahrain, Belgium, Bolivia*, Costa Rica*, Czech Republic, Denmark*, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador*, Estonia, Finland, France*, Greece*, Guatemala*, Honduras*, Hong Kong, Iceland, India, Ireland, Israel, Jordan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia*, Malta*, Mexico*, Monaco*, Morocco, New Zealand, Nicaragua*, Norway*, Oman, Palestine, Panama*, Paraguay*, Philippines*, Poland*, Portugal*, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain*, Sweden, Switzerland, UAE, Turkey*, United Kingdom, Uruguay, Vietnam Must be 18 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Algeria Must be 19 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Brazil Must be 18 or older, or be 16 or older and have parent or guardian consent.
Bulgaria*, Colombia*, Chile, Hungary, Peru, Romania Must be 18 or older, or be 14 or older and have parent or guardian consent.
Canada Must be 13 or older to use the Free Service. For Paid Subscriptions, you must be age of majority in your province or territory of residence, or 13 or older with parent or guardian consent.
Cyprus*, Italy, Lithuania, Netherlands To use the Free Service, must be 16 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent. To register for a Paid Subscription, must be 18 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Egypt, Indonesia Must be 21 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Japan, Taiwan, Thailand Must be 20 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Slovakia* Must be 16 or older, or be 13 or older and have parent or guardian consent.
Tunisia Must be 18 or older.

2 Izmaiņas Līgumos

Dažreiz mēs varam pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Līgumos pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, uzlabojot esošās funkcijas vai līdzekļus vai pievienojot Pakalpojumam jaunas funkcijas, kā arī ieviešot sasniegumus zinātnē un tehnoloģijās un veicot racionālus tehnoloģiskus Pakalpojuma pielāgojumus, lai nodrošinātu Pakalpojuma darbību un drošību, kā arī juridisku vai reglamentējošu iemeslu dēļ. Veicot Līgumos būtiskas izmaiņas, mēs sniegsim Jums paziņojumu atbilstoši apstākļiem, piem., parādot skaidru paziņojumu vai atrodot Jūsu līgumu Pakalpojumā, vai nosūtot to Jums pa e-pastu. Dažos gadījumos mēs Jums iepriekš paziņosim, un, lai Jūs varētu turpmāk lietot Pakalpojumu, būs nepieciešams piekrist izmaiņām. Tādēļ, lūdzu, noteikti rūpīgi izlasiet katru šādu paziņojumu. Ja nevēlaties turpināt izmantot Pakalpojumus saskaņā ar jauno Līgumu versiju, Jūs varat anulēt savu kontu, sazinoties ar mums. Ja esat saņēmis izmēģinājuma vai maksas abonementu ar trešās personas starpniecību, Jums ar attiecīgā trešās puses starpniecību ir jāatceļ attiecīgie maksas abonementi.

3 Izbaudiet Spotify

Šeit sniegta neliela informācija par visiem veidiem, kā varat izbaudīt Spotify.

3.1 Pakalpojuma opcijas

Mūsu mājas lapā Jūs varat atrast mūsu Pakalpojuma opciju aprakstu, un mēs paskaidrosim, kuras pakalpojumu opcijas ir pieejamas, veidojot Spotify kontu. Noteiktas opcijas Jums tiek piedāvātas bez maksas. Spotify Pakalpojums, kam nav nepieciešama apmaksa, pašreiz tiek saukts par „Bezmaksas pakalpojumu”. Citu opciju gadījumā, pirms varat tām piekļūt, nepieciešama samaksa ("maksas abonementi"). Mēs varam arī piedāvāt īpašas reklamēšanas programmas, dalību vai pakalpojumus, tostarp trešo pušu produktu un pakalpojumu piedāvājumus saistībā ar Spotify Pakalpojumu vai izmantojot to. Mēs neesam atbildīgi par produktiem un pakalpojumiem, kuras nodrošina šādas trešās puses. Mēs paturam sev tiesības jebkurā laikā saskaņā ar šiem noteikumiem grozīt, anulēt vai citādi mainīt mūsu piedāvātos abonēšanas plānus un reklāmas piedāvājumus.

Neierobežotais pakalpojums visiem lietotājiem var nebūt pieejams. Kad pieteiksieties pakalpojumiem, mēs izskaidrosim, kādi pakalpojumi Jums ir pieejami. Ja atcelsiet savu Neierobežotā pakalpojuma abonēšanu vai ja Jūsu Neierobežotā pakalpojuma abonēšana tiks pārtraukta (piemēram, ja Jūs mainīsiet savus samaksas rekvizītus), tad iespējams, ka Jūs nevarēsiet atkārtoti abonēt Neierobežoto pakalpojumu. Ņemiet vērā, ka Neierobežotais pakalpojums nākotnē var tikt pārtraukts, un šādā gadījumā Jums vairs netiks piemērota maksa par Pakalpojumu.

Ja esat iegādājies vai saņēmis kodu, dāvanu karti, iepriekš apmaksātu piedāvājumu vai citu piedāvājumu, ko nodrošina vai pārdod Spotify vai kas tiek pārdots vai piegādāts tā interesēs, lai nodrošinātu piekļuvi Maksas abonementam („Kods”), kopā ar Kodu Jums tiks sniegti atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas var attiekties arī uz Piekļuvi Pakalpojumam, un Jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus. Piekļuvi Maksas abonementam iespējams iegādāties arī ar trešo pušu starpniecību. Šādos gadījumos atsevišķi noteikumi un nosacījumi, ko izvirza šādas trešās puses, var arī attiekties uz piekļuvi Pakalpojumam.

3.2 Izmēģinājuma versijas

Laiku pa laikam mēs varam (vai citi mūsu interesēs) uz noteiktu periodu bez maksas vai par samazinātu maksu piedāvāt Maksas abonementu izmēģinājuma versijas („Izmēģinājuma versija”). Spotify var noteikt Jūsu tiesības uz Izmēģinājuma versiju un atcelt vai modificēt Izmēģinājuma versiju jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma un bez saistībām, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

Dažu Izmēģinājuma versiju gadījumā, lai uzsāktu Izmēģinājuma versijas izmantošanu, mēs pieprasīsim Jums sniegt savus maksātāja rekvizītus. Sniedzot šādus datus, Jūs piekrītat, ka mēs automātiski varam iekasēt samaksu par Maksas abonementu pirmajā dienā pēc Izmēģinājuma versijas beigām reizi mēnesī vai citā intervālā, par ko mēs jums paziņosim iepriekš. JA NEVĒLATIES VEIKT ŠO SAMAKSU, JUMS ATTIECĪGAIS MAKSAS ABONEMENTS JĀATCEĻ PIRMS IZMĒĢINĀJUMA VERSIJAS BEIGĀM, UZKLIKŠĶINOT ŠEIT, JA REĢISTRĒŠANĀS IZMĒĢINĀJUMA VERSIJAI IR VEIKTA, IZMANTOJOT SPOTIFY VAI, JA IZMĒĢINĀJUMA VERSIJA IR SAŅEMTA AR TREŠĀS PUSES STARPNIECĪBU, JUMS IR JĀATCEĻ ATTIECĪGAIS MAKSAS ABONEMENTS AR ATTIECĪGĀS TREŠĀS PUSES STARPNIECĪBU.

4 Maksājumi, atcelšana un nogaidīšana

4.1 Norēķini

Maksas abonementu var iegādāties tieši no Spotify vai ar trešās puses starpniecību vai nu (1) samaksājot abonēšanas maksu avansā reizi mēnesī vai ar kādu citu regulāru intervālu, par ko Jums tiek paziņots pirms pirkuma veikšanas, vai (2) veicot priekšapmaksu, kas sniedz Jums piekļuvi Spotify pakalpojumam norādītajā periodā (“Iepriekš apmaksātais periods”).

Spotify laiku pa laikam var mainīt cenu par Maksas abonementiem, tostarp periodiskajām abonentmaksām, Iepriekš apmaksāto periodu (periodiem, par kuriem vēl nav samaksāts) vai Kodiem iepriekš paziņot Jums par visām cenas izmaiņām, kā arī, ja nepieciešams, informējot, kā piekrist šīm izmaiņām. Cenu izmaiņas stāsies spēkā nākamā abonēšanas perioda sākumā, pēc cenas maiņas dienas. Atbilstoši attiecināmajiem likumiem, Jūs piekrītat jaunajai cenai, ja turpināt lietot Spotify pakalpojumu pēc cenu izmaiņu stāšanās spēkā. Ja Jūs nepiekrītat cenas izmaiņām, Jums ir tiesības noraidīt izmaiņas, pārtraucot abonēt Maksas abonementu pirms cenas izmaiņu stāšanās spēkā.

Ja reģistrējaties, lai saņemtu Maksas abonementu, Jūs varat mainīt savas domas jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla un saņemt pilnu samaksātās naudas atmaksu četrpadsmit (14) dienu laikā, sākot ar dienu, kad piesakāties attiecīgajam pakalpojumam („Nogaidīšanas periods”), ievērojot šādus apstākļus:

 • ja reģistrējaties Izmēģinājuma versijai, jūs piekrītat, ka Nogaidīšanas periods attiecībā uz Maksas abonementu, kuram saņemat Izmēģinājuma versiju, beidzas četrpadsmit (14) dienas pēc Izmēģinājuma versijas sākuma; ja līdz Izmēģinājuma versijas beigām neatceļat Maksas abonementu, Jūs zaudējat atteikuma tiesības un atļaujat Spotify automātiski iekasēt norunāto cenu katru mēnesi līdz brīdim, kad atceļat Maksas abonementu;

 • ja pērkat Maksas abonementu, kuram nav izmēģinājuma versijas, jūs pilnvarojat Spotify automātiski katru mēnesi iekasēt samaksu līdz brīdim, kad to atceļat. Jūs piekrītat, ka nogaidīšanas periods ir pieejams četrpadsmit (14) dienas pēc pirkuma, bet tiek zaudēts, tiklīdz jūs minētajā laika posmā izmantojat Spotify pakalpojumu.

4.2 Atjaunošana; Atcelšana

Ja vien Maksas abonements nav pirkts uz Iepriekš apmaksāto periodu, Jūsu maksājums uzņēmumam Spotify vai trešajai pusei, ar kuras starpniecību Maksas abonements ir pirkts, abonēšanas perioda beigās tiks automātiski atjaunots, ja vien Jūs neatcelsiet savu Maksas abonementu pirms pašreizējā abonēšanas perioda beigām, noklikšķinot šeit, ja Maksas abonements ir pirkts tieši no Spotify vai, ja Maksas abonements ir pirkts ar trešās puses starpniecību, atceļot attiecīgos Maksas abonementus ar attiecīgās trešās puses starpniecību. Atcelšana stāsies spēkā dienu pēc pašreizējā abonēšanas perioda pēdējās dienas, un Jūs saņemsiet vairs tikai Bezmaksas pakalpojumu. Ja Maksas abonements ir pirkts tieši no Spotify un jūs atceļat savu maksājumu vai Maksas abonementu un/vai anulējat jebkuru no Līgumiem (1) pēc tam, kad beidzies nogaidīšanas periods (ja tas ir attiecināms), vai (2) pirms pašreizējā abonēšanas perioda beigām, mēs neatmaksāsim nekādas abonēšanas maksas, kas jau būs mums samaksātas. Ja vēlaties saņemt pilnu visas samaksātās naudas atmaksu pirms Nogaidīšanas perioda beigām, Jums jāsazinās ar Klientu atbalsta dienestu. Apstrādājot jebkādu kompensāciju, mēs atmaksāsim summu, izmantojot to metodi, kas izmantota maksājuma veikšanai.

Ja esat iegādājies Maksas abonementu, izmantojot Kodu, jūsu abonements tiks automātiski anulēta Kodā minētā perioda beigās, vai arī tad, kad būs nepietiekama iepriekš apmaksātā bilance, kas jāmaksā par Pakalpojumu. Ja esat iegādājies savu Maksas abonementu ar trešās puses starpniecību, tas ir jāatceļ tieši ar šīs trešās puses starpniecību.

5 Mūsu pakalpojuma izmantošana

Spotify pakalpojums un Saturs ir Spotify vai Spotify licences devēju īpašums. Mēs Jums piešķiram ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu atļauju Spotify pakalpojuma izmantošanai un ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu atļauju Satura izmantošanai personīgos, nekomerciālos nolūkos (kopā saukta par „Piekļuvi”). Šī Piekļuve paliks spēkā esoša, līdz un ja vien tā no Jūsu vai Spotify puses netiks anulēta. Jūs apsolāt un piekrītat, ka izmantosiet Spotify Pakalpojumu un Saturu saviem personīgajiem, nekomerciāliem mērķiem un ka neizplatīsiet vai nepārsūtīsiet Spotify pakalpojumu vai Saturu. Spotify programmatūras lietotnes un Saturs nav pārdots vai nodots Jums, un Spotify un tā licences devēji saglabā īpašumtiesības visām Spotify programmatūras lietotņu kopijām un Saturam, pat pēc instalēšanas Jūsu personālajos datoros, mobilajos tālruņos, planšetdatoros, valkājamajās ierīcēs, skaļruņos un/vai citās ierīcēs (“Ierīces”).

Visas Spotify preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības zīmes, logotipi, domēnu nosaukumi un jebkuras citas Spotify zīmola funkcijas (“Spotify zīmola funkcijas”) ir tikai Spotify vai tā licences devēju īpašums. Līgumi nepiešķir Jums nekādas tiesības izmantot nevienu Spotify zīmola funkciju ne komerciāliem, ne nekomerciāliem mērķiem.

Jūs piekrītat ievērot mūsu Lietotāja pamatnostādnes un ne izmantot Spotify pakalpojumu, Saturu vai jebkuru tā daļu veidā, kas nav skaidri atļauts Līgumos. Izņemot tiesības, kas skaidri piešķirtas Jums šajos Līgumos, Spotify nepiešķir Jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai ieguvumu no Spotify Pakalpojuma vai Satura.

Trešās puses programmatūra (piemēram, atvērtā avota programmatūras bibliotēkas), kas iekļauta Spotify pakalpojumā, ir padarīta Jums pieejama saskaņā ar atbilstošiem trešās puses programmatūras bibliotēkas licences noteikumiem, kas publicēti mūsu darbvirsmas un mobilā klienta palīdzības vai iestatījumu sadaļā un/vai mūsu tīmekļa vietnē.

6 Trešo pušu lietotnes un ierīces

Spotify pakalpojums ir integrēts ar trešo pušu lietotnēm, tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem (“Trešo pušu lietotnes”), lai Jums padarītu Jums pieejamu Spotify Pakalpojumu. Šīm Trešo pušu lietotnēm un ierīcēm var būt pašām savi lietošanas noteikumi un nosacījumi un konfidencialitātes politika, un Jūsu šo Trešo pušu lietotņu un ierīču izmantošana notiks atbilstoši un būs saistīta ar šādiem noteikumiem un nosacījumiem un konfidencialitātes politiku. Jūs saprotat un piekrītat, ka Spotify neiesaka un neuzņemas atbildību, kā arī neuzņemas saistības attiecībā uz jebkādām Trešās puses lietotņu un ierīču darbībām, funkcijām vai saturu, nedz arī par jebkādām transakcijām, ko varat veikt ar jebkuru šādu Trešo pušu lietotņu sniedzēju, un negarantē saderību vai ilgstošu Trešās puses lietotņu un ierīču atbilstību šim Pakalpojumam.

7 Lietotāju radītais saturs`

Spotify lietotāji var ievietot, augšupielādēt vai citādi pievienot saturu Pakalpojumā (kas var ietvert, piemēram, attēlus, tekstu, paziņojumus, informāciju, atskaņošanas sarakstus, aprakstus un/vai citus satura veidus) („Lietotāja saturs”). Lai izvairītos no šaubām, “Lietotāja saturs” ietver jebkuru šādu saturu, kas ievietots Spotify atbalsta forumā, kā arī jebkurā citā Spotify pakalpojuma daļā.

Jūs apsolāt, ka attiecībā uz jebkuru Lietotāja saturu, ko ievietojat Spotify, (1) Jums pieder vai ir tiesības ievietot šādu Lietotāja saturu un (2) šāds Lietotāja saturs vai tā izmantošana no Spotify puses, kā to paredz Līgumi, nepārkāpj Līgumu noteikumus, vai citas tiesības, kas noteiktas Lietotāja pamatnostādnēs, piemērojamajos tiesību aktos, kā arī intelektuālā īpašuma tiesības, publicitātes, personīgās informācijas vai citas tiesības, kas ir citām personām, kā arī Jūs vai Jūsu Spotify saturs nav saistīts ne ar viena izpildītāja, grupas, ierakstu kompānijas, organizācijas vai fiziskas personas tiesībām, ja nav saņemta iepriekšēja rakstiska atļauja no Spotify vai šādas personas vai organizācijas.

Uzņēmums Spotify var (bet nav pienākums) uzraudzīt, pārskatīt vai rediģēt Lietotāja saturu. Jebkurā gadījumā Spotify patur tiesības izņemt vai deaktivēt jebkuru Lietotāja saturu jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, tostarp ar Lietotāja saturu, kas pēc Spotify vienpersoniskiem ieskatiem pārkāpj Līgumu noteikumus. Spotify var veikt šādas darbības, iepriekš par to nepaziņojot Jums vai jebkurai Trešajai pusei. Lietotāja satura izņemšana vai piekļuves deaktivēšana tiek veikta pēc mūsu vienpersoniskiem ieskatiem, un mēs nesolām izņemt vai deaktivēt piekļuvi jebkādam specifiskam Lietotāja saturam.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu Lietotāja saturu, ko ievietojat. Uzņēmums Spotify nav nedz atbildīgs par Lietotāja saturu, nedz arī piekrīt jebkādiem viedokļiem, kas ietverti jebkurā Lietotāja saturā. JŪS PIEKRĪTAT, KA GADĪJUMĀ, JA KĀDS IESNIEDZ PRASĪBU PRET SPOTIFY SAISTĪBĀ AR LIETOTĀJA SATURU, KO IEVIETOJĀT, TAD TĀDĀ PAKĀPĒ, KĀ TAS PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM, JŪS KOMPENSĒSIET IZDEVUMUS UN PASARGĀSIET SPOTIFY NO ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDU ŠĀDA VEIDA KAITĒJUMU, ZAUDĒJUMIEM UN IZMAKSĀM (TOSTARP JEBKĀDIEM ADVOKĀTU HONORĀRIEM UN IZMAKSĀM), KAS IZRIETĒTU NO ŠĀDAS PRASĪBAS.

8 Tiesības, kuras Jūs mums piešķirat

Ņemot vērā tiesības, kuras piešķirtas Jums saskaņā ar Līgumiem, Jūs piešķirat mums tiesības (1) atļaut Spotify pakalpojumam izmantot procesoru, joslas platumu un atmiņas aparatūru Jūsu Ierīcē, lai atvieglotu Pakalpojuma darbību, (2) sniegt Jums reklamēšanas un citu informāciju un (3) ļaut to pašu veikt mūsu biznesa partneriem. Jebkurā Spotify pakalpojuma daļā Saturu, kuram piekļūstat, tostarp tā izvēli un izvietošanu, var ietekmēt komerciāli apsvērumi, tostarp Spotify līgumi ar trešajām pusēm. Daļa satura, kuru licencē, nodrošina, rada vai citādi padara pieejamu Spotify (piem., aplādes), var saturēt reklāmas. Spotify Pakalpojums šo saturu Jums padarīs pieejamu nemainītā veidā.

Ja sniedzat uzņēmumam Spotify atsauksmes, idejas vai ierosinājumus saistībā ar Spotify Pakalpojumu vai Saturu („Atsauksmes”), Jūs atzīstat, ka Atsauksmes nav konfidenciālas, un Jūs pilnvarojat Spotify izmantot šādas Atsauksmes bez ierobežojumiem un bez samaksas. Atsauksme tiek uzskatīta par Lietotāja satura veidu.

Jūs piešķirat Spotify neekskluzīvu, nododamu, apakšlicencējamu, neatlīdzināmu, beztermiņa (vai jurisdikcijās, kur tas nav atļauts, ar termiņu, kas līdzvērtīgs šī Līguma termiņam plus divdesmit (20) gadi), neatsaucamu, pilnībā apmaksātu, visā pasaulē spēkā esošu licenci izmantot, reproducēt, padarīt pieejamu sabiedrībai (piem., izpildīt vai parādīt), publicēt, tulkot, pārveidot, radīt atvasinājuma darbus un izplatīt jebkuru Jūsu Lietotāja saturu saistībā ar Pakalpojumu jebkurā plašsaziņas līdzeklī gan atsevišķi, gan apvienojumā ar citu Saturu vai materiāliem jebkādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem, metodēm vai tehnoloģijām – gan pašreiz zināmām, gan vēlāk izveidotām. Neraugoties uz tiesībām, kas ar šo tiek īpaši piešķirtas, Jūs paturat visas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības uz Lietotāja saturu. Ja tas ir piemērojams un atļauts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, Jūs arī piekrītat atteikties un nepieprasīt jebkādas „morālās tiesības” vai līdzvērtīgas tiesības, piemēram, Jūsu tiesībām tikt identificētam kā jebkura Lietotāja satura, tostarp Atsauksmes autoram, un Jūsu tiesībām iebilst pret necienīgu izturēšanos attiecībā pret šādu Lietotāja saturu.

9 Lietotāja pamatnostādnes

Spotify respektē intelektuālā īpašuma tiesības un sagaida, ka arī Jūs tā rīkosieties. Mēs esam sagatavojuši dažus pamatnoteikumus, kas Jums jāievēro, izmantojot Pakalpojumu, lai nodrošinātu, ka Spotify lietošana ir patīkama ikvienam. Jums šie noteikumi jāievēro un jāiedrošina pārējos rīkoties tāpat. Nekādos apstākļos nav atļauts:

 1. jebkāda Spotify pakalpojuma vai Satura daļas kopēšana, tālākizplatīšana, reproducēšana, „kopēšana cietajā diskā”, ierakstīšana, pārsūtīšana, izpildīšana vai publiska rādīšana, pārraidīšana vai padarīšana par pieejamu sabiedrībai vai citāda Spotify pakalpojuma vai Satura izmantošana, kas nav skaidri atļauta ar Līgumiem vai piemērojamajiem tiesību aktiem vai kas citādā veidā pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, autortiesības) attiecībā uz Spotify pakalpojumu vai Saturu vai jebkuru tā daļu;
 2. Spotify pakalpojuma izmantošana, lai importētu vai kopētu jebkādus vietējos failus, ko Jums nav likumīgu tiesību importēt vai kopēt šādā veidā;
 3. kešota Satura kopiju pārsūtīšana no autorizētas Ierīces un jebkuru citu Ierīci, izmantojot jebkādus līdzekļus;
 4. Spotify Pakalpojuma Satura vai jebkuru tā daļu dekonstruēšana, dekompilēšana, izjaukšana, pārveidošana vai atvasinātu darbu radīšana tik lielā mērā, cik to atļauj piemērojamie tiesību akti. [Ja piemērojamie tiesību akti ļauj dekompilēt daļu Spotify Pakalpojuma vai satura, kas nepieciešams, lai iegūtu informāciju, kas vajadzīga, lai izveidotu neatkarīgu programmu, kuru var darbināt ar Spotify pakalpojumu vai citu programmu, informāciju, kuru gūstat no šādas darbības (a) drīkst izmantot tikai iepriekš minētajiem mērķiem, (b) nedrīkst izpaust vai darīt zināmu bez Spotify ir iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jebkurai trešajai pusei, kurai ir nav nepieciešams atklāt vai sazināties, lai panāktu šādu mērķi un (c) nedrīkst izmantot, lai radītu jebkādu programmatūru vai pakalpojumu, kas savās izpausmēs ir būtiski līdzīgs jebkurai Spotify Pakalpojuma vai Satura daļai];
 5. jebkuras tehnoloģijas, ko izmanto uzņēmums Spotify, tā licences devēji vai jebkura trešā puse, lai aizsargātu Saturu vai Pakalpojumu, apiešana;
 6. jebkādas Spotify pakalpojuma vai Satura daļas pārdošana, nomāšana, apakšlicencēšana vai iznomāšana;
 7. jebkuru teritoriālo ierobežojumu, ko piemēro Spotify vai tā licences devēji, apiešana;
 8. mākslīga atskaņošanas skaita palielināšana vai citāda manipulēšana ar Pakalpojumiem, i) izmantojot botus, skriptus vai citus automatizētus procesus; ii) nodrošinot vai apstiprinot jebkādu kompensācijas formu (finansiālu vai citu) vai iii) izmantojot jebkurus citus līdzekļus;
 9. jebkāda autortiesību, preču zīmes vai cita intelektuālā īpašuma paziņojumu noņemšana vai mainīšana, kuri ietverti vai sniegti Pakalpojumā (tostarp, lai slēptu vai mainītu jebkādu norādi par jebkāda Satura īpašumtiesībām vai avotu);
 10. reklāmu apiešana vai bloķēšana Spotify pakalpojumā vai reklāmu bloķēšanai paredzētu rīku izveidošana vai izplatīšana Spotify pakalpojumā;
 11. nodrošinot savu paroli jebkurai citai personai vai izmantojot citas personas lietotāja vārdu un paroli;
 12. Spotify pakalpojuma „pārmeklēšana” vai citāda automatizēto līdzekļu (ieskaitot robotus, rausējprogrammas un rāpuļprogrammas) izmantošana, lai savāktu informāciju no Spotify;
 13. lietotāja konta vai atskaņošanas saraksta pārdošana vai citāda finansiālas vai citas atlīdzības pieņemšana, lai ietekmētu konta vai atskaņošanas saraksta nosaukumu vai saturu, kas iekļauts kontā vai atskaņošanas sarakstā.
 14. mākslīgi virzīt saturu ar automatizētiem līdzekļiem vai citādi.

Lūdzu, cieniet Spotify, Satura īpašniekus un citus Spotify Pakalpojuma lietotājus. Neiesaistieties nekādās darbībās, neievietojiet nekādu Lietotāja saturu vai nereģistrējiet un/vai neizmantojiet lietotājvārdu, kas ir vai ietver materiālu, kurš:

 1. ir aizvainojošs, aizskarošs, apmelojošs, pornogrāfisks, ietver draudus vai ir neķītrs;
 2. ir nelikumīgs vai ir paredzēts, lai veicinātu vai veiktu jebkādu prettiesisku darbību, tostarp ar intelektuālā īpašuma tiesību, tiesību uz privāto dzīvi vai Spotify vai trešās puses īpašuma tiesību pārkāpumu;
 3. ietver Jūsu paroli vai ar nolūku ietver jebkura cita lietotāja paroli, vai ar nolūku ietver trešo pušu personas datus, vai ir paredzēts, lai iegūtu šādus personiskos datus;
 4. ietver ļaunprātīgu saturu, piemēram, ļaunprogrammatūru, Trojas zirgus vai vīrusus, vai citādi apgrūtina jebkura lietotāja piekļuvi Pakalpojumam;
 5. ir paredzēts citu lietotāju apvainošanai vai ietekmēšanai vai darbojas šādā veidā;
 6. iemieso vai nepatiesi interpretē Jūsu saistību ar citu lietotāju, personu vai organizāciju vai citādi ir krāpniecisks, nepatiess vai maldinošs;
 7. ir saistīts ar nevēlamiem masveida sūtījumiem vai cita veida surogātpasta („surogātpasts”), mēstuļu, ķēdes vēstuļu vai līdzīgu sistēmu pārsūtīšanu;
 8. ir saistīts ar komercdarbību vai pārdošanas aktivitātēm, piemēram, reklāmām, akcijām, konkursiem, totalizatoriem vai finanšu shēmām, kas nav īpaši atļautas no Spotify puses;
 9. ir saistīts ar komerciāliem produktiem vai pakalpojumiem, ietver atsauci uz tiem vai reklamē tos, ja vien uzņēmums Spotify to nav īpaši atļāvis;
 10. traucē vai jebkādā veidā pārtrauc Spotify pakalpojumu, ietekmē, veic pārkāpumus, mēģina zondēt, skenēt vai testēt Pakalpojuma vai Spotify datorsistēmu, tīkla, lietošanas noteikumu vai jebkuru Spotify drošības komponentu, autentifikācijas pasākumu, vai jebkuru citu aizsardzības pasākumu, kas piemērojami Pakalpojumam, Saturam vai jebkurai to daļai, vājās vietas;
 11. vai ir pretrunā ar Līgumiem, kā noteicis Spotify.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ievietojot jebkuru Lietotāja Saturu, kas pārkāpj šīs Lietotāja pamatnostādnes (vai gadījumā, ja Spotify pamatoti uzskata, ka tiek pārkāptas šīs Lietotāja pamatnostādnes), var nekavējoties tikt anulēts vai apturēts Jūsu Spotify konts. Jūs arī piekrītat, ka Spotify var atgūt Jūsu lietotājvārdu, ja mums šķiet nepieciešami to darīt, tostarp, ja esat pārkāpis Līgumus.

Lūdzu, rūpīgi pārdomājiet, kā izmantojat Spotify pakalpojumu un ko koplietojat. Spotify pakalpojums ietver sociālās un interaktīvās funkcijas, tostarp iespēju ievietot Lietotāja saturu, koplietot saturu un publiskot noteiktu informāciju par Jums. Atcerieties, ka kopīgoto vai publiski pieejamo informāciju var izmantot vai atkārtoti koplietot citi lietotāji uzņēmumā Spotify vai tīmeklī, tāpēc, lūdzu, izmantojiet Spotify uzmanīgi un pārdomājiet savus konta iestatījumus. Uzņēmums Spotify nav atbildīgs par Jūsu izvēli ievietot Pakalpojumā materiālus.

Jūsu parole aizsargā Jūsu lietotāja kontu, un tikai Jūs esat atbildīgs par paroles konfidencialitāti un drošību. Jūs saprotat, ka esat pilnībā atbildīgs par Jūsu lietotājvārda un paroles izmantošanu (tostarp jebkādu neautorizētu lietošanu) Pakalpojumā. Ja Jūsu lietotājvārds vai parole ir nozaudēta vai nozagta vai ja uzskatāt, ka Jūsu kontam neatļauti piekļuvusi kāda trešā puse, jums nekavējoties jāinformē mūs un jānomaina parole, tiklīdz tas ir iespējams.

10 Pārkāpumi un ziņošana par Lietotāja saturu

Spotify respektē intelektuālā īpašuma īpašnieku tiesības. Ja uzskatāt, ka jebkurš Satura elements pārkāpj Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības, skatiet Spotify autortiesību politiku. Ja autortiesību turētājs ir informējis Spotify, ka jebkāds Satura elements ievietots, pārkāpjot autortiesības, Spotify var pēc saviem ieskatiem, iepriekš nepaziņojot lietotājam vai citai pusei, kas ir piegādājusi vai ievietojusi šo Saturu, izņemt šo saturu no Pakalpojuma vai veikt citas darbības, kuras Spotify uzskata par atbilstīgām. Ja attiecīgais lietotājs vai cita puse uzskata, ka Saturs nav ievietots nelikumīgi, viņš vai viņa var noteiktos gadījumos iesniegt uzņēmumam Spotify pretpaziņojumu ar lūgumu atjaunot izņemto saturu, ko Spotify var pēc paša uzņēmuma Spotify ieskatiem veikt var neveikt.

Ja uzskatāt, ka jebkāds Saturs neatbilst Lietotāja pamatnostādnēm, lūdzu, aizpildiet mūsu paziņojuma veidlapu.

11 Pakalpojuma ierobežojumi un modifikācijas

Spotify ieguldīs pamatotas pūles, lai uzturētu Spotify pakalpojuma darbību. Tomēr, lai atspoguļotu izmaiņas saistošajos likumos un regulatīvajās prasībās, laiku pa laikam dažas tehniskas problēmas, apkope vai atjauninājumi var izraisīt īslaicīgus pārtraukumus. Uzņēmums Spotify patur tiesības periodiski un laiku pa laikam īslaicīgi vai pastāvīgi modificēt vai pārtraukt Spotify Pakalpojuma funkcijas, par to iepriekš paziņojot, ja tas ir iespējams, un nav atbildīgs pret jums, ja vien pamatotu iemeslu dēļ to neaizliedz likums, , piemēram, veicot pašu izraisītu Spotify Pakalpojuma jebkuras tā funkcijas vai līdzekļa pārtraukumu, modifikāciju vai apturēšanu, vajadzības gadījumā labojot, uzturot vai uzlabojot esošās funkcijas vai līdzekļus vai pievienojot Pakalpojumam jaunas funkcijas, vai ieviešot sasniegumus zinātnē un tehnoloģijās, lai nodrošinātu Pakalpojuma darbību un drošumu, kā arī juridisku vai reglamentējošu iemeslu dēļ.

Neraugoties uz iepriekš minēto, ja esat iepriekš samaksājis uzņēmumam Spotify par Maksas abonementu, ko Spotify pavisam pārtrauc pirms Iepriekš apmaksātā perioda beigām (kas definēts Maksājumu, atcelšanas un uzteikuma perioda sadaļā), Spotify atlīdzinās Jums iepriekš samaksātās maksas par Iepriekš apmaksāto periodu pēc šādas pārtraukšanas. Jūs saprotat, piekrītat un pieņemat, ka Spotify ieguldīs pamatotas pūles, lai gan tas nav pienākums, lai uzturētu, atbalstītu, atjauninātu vai uzlabotu Pakalpojumu vai nodrošinātu visu vai jebkādu īpašu saturu, izmantojot Pakalpojumu. Spotify un/vai jebkāda Satura īpašnieki var laiku pa laikam izņemt jebkuru šādu Saturu, nesniedzot paziņojumu. Šī sadaļa tiek īstenota tādā pakāpē, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

12 Zīmolu konti

Ja izveidojat Spotify kontu uzņēmuma, organizācijas, juridiskas personas vai zīmola („Zīmols”, šāds konts – „Zīmola konts”) vārdā, termini „Jūs” un „Jūsu”, kas lietoti šajos Līgumos, attiecas gan uz Jums, gan Zīmolu. Ja izveidojat Zīmola kontu, Jūs pārstāvat to un garantējat, ka esat pilnvarots piešķirt visas atļaujas un licences, kā noteikts Līgumos, un uzņematies Zīmola saistības ar šiem Līgumiem.

Zīmols var sekot lietotājiem, veidot un kopīgot atskaņošanas sarakstus, ņemot vērā, ka Zīmols nevar veikt nekādas darbības, kas ietver saistību vai komerciālas attiecības starp Zīmolu un sekojošu lietotāju, mākslinieku, autoru vai citu personu, ja vien Zīmols nav neatkarīgi ieguvis tiesības izmantot šādu saistību. Turklāt Zīmoliem ir jābūt mūsu lietotājiem pārredzamiem attiecībā uz jebkuru saistību atklāšanu vai atlīdzību, kas tiek sniegta māksliniekiem, dziesmu autoriem, lietotājiem, vai jebkurai citai pusei, un tiem jāatbilst visus piemērojamajiem likumiem, normatīvajiem aktiem un prakses kodeksiem, ja tiek veikta iepriekš minētā prakse.

13 Spotify atbalsta forums

Spotify atbalsta forums ir vieta diskusijām un ar Spotify pakalpojumu saistītas informācijas, padomu vai citu materiālu apmaiņai. Izmantojot Spotify atbalsta forumu, jūs piekrītat Foruma noteikumiem.

14 Klientu atbalsts

Klientu atbalsta saņemšanai ar kontu un maksājumiem saistītos jautājumos („Klientu atbalsta vaicājumi”) lūdzam nosūtīt iesniegumu mūsu klientu apkalpošanas nodaļai, izmantojot Klientu apkalpošanas kontaktformu (https://www.spotify.com/about-us/contact/) no sadaļas „Par mums” mūsu tīmekļa vietnē. Mēs darīsim visu iespējamo, lai atbildētu uz visiem Klientu atbalsta vaicājumiem saprātīgā termiņā, bet mēs nesolām, ka uz visiem Klientu atbalsta vaicājumiem tiks sniegtas atbildes kādā konkrētā laika posmā un/vai ka mēs spēsim atbildēt uz visiem vaicājumiem.

Sūdzību iespējams iesniegt arī tiešsaistes platformā, kas paredzēta alternatīvai strīdu risināšanai (ODR platforma). ODR platformu varat atrast, dodoties uz šo vietni: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15 Eksporta kontrole

Spotify produkti var būt pakļauti ASV eksporta un atkārtota eksporta kontroles likumiem un noteikumiem vai līdzīgiem piemērojamajiem tiesību aktiem citās jurisdikcijās, tostarp ASV Eksporta pārvaldes noteikumiem (Export Administration Regulations, „ERA”), ko uztur ASV Tirdzniecības departaments, tirdzniecības un ekonomiskajām sankcijām, ko uztur ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”), un ASV Starptautiskās satiksmes un bruņojuma noteikumiem (International Traffic inArms Regulations, „ITAR”), ko uztur ASV Valsts departaments. Jūs garantējat, ka (1) neatrodaties valstī, uz kuru attiecas ASV embargo vai citas ekonomiskās sankcijas un (2) neesat aizliegtā puse, kā norādīts eksportēšanas un reeksportēšanas likumos un noteikumos vai līdzīgos tiesību aktos, kas piemērojami citās jurisdikcijās.

Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos eksporta un atkārtota eksporta kontroles likumus un noteikumus, tostarp EAR, tirdzniecības un ekonomiskajās sankcijas, ko uztur OFAC un ITAR. Jūs īpaši piekrītat, ka ne tieši, ne netieši nepārdosiet, neeksportēsiet, atkārtoti neeksportēsiet, nenodosiet, nepāradresēsiet vai kā citādi neatbrīvosieties no neviena produkta, programmatūras vai tehnoloģijas (tostarp no produktiem, kas iegūti, pamatojoties uz šādu tehnoloģiju), kas saņemta no Spotify saskaņā ar Līgumiem, uz nevienu galamērķi, nevienai organizācijai vai personai, ja tas aizliegts saskaņā ar piemērojamajiem ASV vai jebkuras citas jurisdikcijas likumiem vai noteikumiem, iepriekš nesaņemot atļauju no kompetentajām valsts iestādēm, kā pieprasa šie likumi un noteikumi.

16 Termiņš un anulēšana

Līgumi ir attiecas uz Jums līdz to izbeigšanai no Jūsu vai no Spotify puses. Tomēr Jūs piekrītat, ka beztermiņa licence, kas Jums piešķirta attiecībā uz Lietotāja saturu, tostarp Atsauksmēm, ir neatsaucama un tādējādi būs spēkā pēc termiņa beigām vai pēc jebkura Līguma izbeigšanas jebkāda iemesla dēļ. Spotify var anulēt Līgumus vai pārtraukt Jūsu piekļuvi Spotify pakalpojumam jebkurā brīdī, tostarp gadījumā, ja faktiski esat neatļauti izmantojis Spotify pakalpojumu un/vai Saturu vai pastāv aizdomas par šādu neatļautu izmantošanu vai neatbilstību Līgumiem, vai arī, ja mēs atsaucam pakalpojumu un/vai Saturu (šajā gadījumā mums pirms tam jāsniedz Jums pamatots paziņojums). Ja no Jūsu vai Spotify puses Līgumi tiek anulēti vai arī ja Spotify pārtrauc Jūsu piekļuvi Spotify pakalpojumam, Jūs piekrītat, ka uzņēmumam Spotify nav nekāda atbildība vai saistības pret Jums, un Spotify neatmaksās nekādas summas, ko jau esat samaksājis, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti. Jūs varat anulēt Līgumus jebkurā laikā. Lai uzzinātu, kā anulēt Jūsu Spotify kontu, lūdzu, sazinieties ar mums caur Klientu atbalsta kontaktformu, kas pieejama lapā “Par mums”. Šī sadaļa tiek īstenota tādā pakāpē, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Šeit iekļautā 7., 8., 9., 11., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24. sadaļa, kā arī citas Līgumu sadaļas, kam skaidri aprakstītā veidā vai pēc būtības jābūt spēkā pat pēc Līgumu izbeigšanas, paliek spēkā pēc to izbeigšanas.

17 Garantijas atruna

MĒS CENŠAMIES JUMS SNIEGT VISLABĀKO PAKALPOJUMU, BET JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA SPOTIFY PAKALPOJUMS TIEK SNIEGTS „TĀDS, KĀDS TAS IR” UN „TĀDS, KĀDS PIEEJAMS”, BEZ JEBKĀDA VEIDA SKAIDRI IZTEIKTĀM VAI IETVERTĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM. SPROTIFY UN VISI SATURA ĪPAŠNIEKI NESNIEDZ PĀRSTĀVĪBAS UN ATSAUC JEBKĀDAS APMIERINOŠAS KVALITĀTES, PIEMĒROTĪBAS, ATBILSTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS. NE SPOTIFY, NE SATURA ĪPAŠNIEKS NEGARANTĒ, KA SPOTIFY PAKALPOJUMS NESATUR ĻAUNPROGRAMMATŪRU VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS. TURKLĀT SPOTIFY NESNIEDZ PĀRSTĀVĪBU, KĀ ARĪ NEGARANTĒ, NEAPSTIPRINA, NEAPLIECINA VAI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NEKĀDĀM TREŠO PUŠU LIETOTNĒM (VAI TO SATURU), LIETOTĀJA SATURU, IERĪCĒM VAI JEBKĀDU CITU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KO REKLAMĒ, VIRZA VAI PIEDĀVĀ TREŠĀ PUSE SPOTIFY PAKALPOJUMĀ VAI CAUR TO, VAI HIPERSAITĒM TĪMEKĻA VIETNĒ VAI IZVIETOTAS JEBKĀDĀ BANERĪ VAI CITĀ REKLĀMĀ UN UZŅĒMUMS SPOTIFY NAV ATBILDĪGS VAI NEUZŅEMAS SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ NEVIENU DARĪJUMU STARP JUMS UN TREŠĀS PUSES LIETOTŅU VAI PRODUKTU, VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, KAS MINĒTI IEPRIEKŠ.

UZ IETEIKUMIEM VAI INFORMĀCIJU, KO ESAT IEGUVIS MUTVĀRDOS VAI RAKSTISKI NO SPOTIFY, NEATTIECAS NEKĀDAS GARANTIJAS NO SPOTIFY PUSES. LIETOJOT SPOTIFY PAKALPOJUMU, JŪS VARAT PIEKĻŪT NECENZĒTA SATURA FILTRĒŠANAS FUNKCIJĀM, BET, LIETOJOT ŠĪS FUNKCIJAS, DAĻA NECENZĒTĀ SATURA JOPROJĀM VAR PARĀDĪTIES, TĀPĒC NEVAJADZĒTU PAĻAUTIES, KA ŠĪS FUNKCIJAS IZFILTRĒS VISU NECENZĒTO SATURU.

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, NEKAS NO ŠAJĀ SADAĻĀ MINĒTĀ NEIETEKMĒ IEROBEŽOTO SPOTIFY ATBILDĪBU PILNĪGA VAI DAĻĒJA SAISTĪBU IZPILDES SPĒJAS ZUDUMA VAI NEPIETIEKAMAS VEIKTSPĒJAS GADĪJUMĀ ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU SNIEGŠANU SASKAŅĀ AR LĪGUMIEM. ŠĪ SADAĻA IR ATTIECINĀMA, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

ŠĪ SADAĻA NEIETEKMĒ JŪSU KĀ PATĒRĒTĀJA AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS.

18 Ierobežojums

JŪS PIEKRĪTAT, KA JŪSU VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDĀM PROBLĒMĀM VAI NEAPMIERINĀTĪBU AR SPOTIFY PAKALPOJUMU IR JEBKĀDAS SPOTIFY PROGRAMMATŪRAS ATINSTALĒŠANA UN SPOTIFY PAKALPOJUMA LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANA. JŪS PIEKRĪTAT, KA UZŅĒMUMAM SPOTIFY NAV PIENĀKUMA VAI SAISTĪBU ATTIECĪBĀ UZ TREŠO PERSONU LIETOJUMPROGRAMMĀM VAI SATURU, KAS IR PADARĪTS PIEEJAMS, IZMANTOJOT SPOTIFY PAKALPOJUMU, VAI IR SAISTĪTS AR TO, UN, KAMĒR JŪSU ATTIECĪBAS AR ŠĀDU TREŠĀS PUSES LIETOJUMPROGRAMMU VAR REGULĒT ATSEVIŠĶI LĪGUMI AR ŠĀDĀM TREŠAJĀM PUSĒM, JŪSU VIENĪGAIS RISINĀJUMS, ATTIECĪBĀ UZ SPOTIFY, JA IR JEBKĀDAS PROBLĒMAS VAI NEAPMIERINĀTĪBA AR TREŠĀS PUSES LIETOJUMPROGRAMMĀM VAI TO SATURU, IR ATINSTALĒT UN/VAI PĀRTRAUKT IZMANTOT JEBKURU ŠĀDU TREŠO PERSONU LIETOJUMPROGRAMMAS.

SPOTIFY, TĀ AMATPERSONAS, AKCIONĀRI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI, DIREKTORI, FILIĀLES, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, TIESĪBU PĀRŅĒMĒJI, TIESĪBU PĒCTEČI, PIEGĀDĀTĀJI VAI LICENCES DEVĒJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGI PAR:

(1) JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP JEBKURIEM NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, REPRESĪVIEM VAI TIPVEIDA ZAUDĒJUMIEM), KURI NAV PAREDZAMI. ZAUDĒJUMI VAI BOJĀJUMI IR PAREDZAMI, JA IR SKAIDRS, KA TIE RADĪSIES, VAI JA LĪGUMA SLĒGŠANAS BRĪDĪ GAN MUMS, GAN JUMS IR ZINĀMS, KA TIE VAR RASTIES; (2) JEBKURI:
(A) LIETOŠANAS ZAUDĒJUMI; (B) DATU ZAUDĒŠANA; (C) UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZUDUMI; (D) PEĻŅAS ZUDUMI; VAI] (E) KAITĒJUMS IERĪCĒM, CIKTĀL JŪS VARĒJĀT IZVAIRĪTIES NO ŠĀDA KAITĒJUMA, SEKOJOT MŪSU IETEIKUMIEM IZMANTOT PAKALPOJUMA SATURA ATJAUNINĀJUMUS VAI JA KAITĒJUMS RADIES, TĀDĒĻ, KA NAV PAREIZI IEVĒROTAS INSTALĀCIJAS INSTRUKCIJAS VAI ĪSTENOTAS MINIMĀLĀS SISTĒMAS PRASĪBAS, KURAS MĒS ESAM IETEIKUŠI,

NEVIENĀ GADĪJUMĀ, KAS IZRIET NO SPOTIFY PAKALPOJUMA, TREŠO PUŠU LIETOTŅU VAI TREŠO PUŠU LIETOTŅU SATURA IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS TO IZMANTOT, NERAUGOTIES UZ JURIDISKO TEORIJU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI SPOTIFY TICIS BRĪDINĀTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU, UN PAT, JA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NEIZPILDA SAVU PAMATMĒRĶI; VAI NEUZŅEMAS;

(3) KOPĒJO ATBILDĪBU PAR PRASĪBĀM SAISTĪBĀ AR SPOTIFY PAKALPOJUMU, TREŠO PUŠU LIETOTNĒM VAI TREŠO PUŠU LIETOTŅU SATURU MĒRĀ, KAS PĀRSNIEGTU SUMMU, KO ESAT SAMAKSĀJIS SPOTIFY ATTIECĪGO IEPRIEKŠĒJO DIVPADSMIT MĒNEŠU LAIKĀ, KUROS RADUŠĀS PROBLĒMAS;

(4) IZPILDES SPĒJAS ZUDUMS VAI NEPIETIEKAMA VEIKTSPĒJA, VAI KAVĒŠANĀS IZPILDĪT SAISTĪBAS, KAS IZRIET NO LĪGUMIEM, KO IZRAISA NEPĀRVARAMA VARA VAI JEBKURŠ IEMESLS, KAS NAV RACIONĀLI PAREDZAMS VAI ATRODAS ĀRPUS SPOTIFY PAMATOTAS KONTROLES.

Nekādi Līgumu noteikumi neatbrīvo vai neierobežo Spotify atbildību par krāpniecību, krāpnieciskiem sagrozījumiem, nāvi vai miesas bojājumiem, kas izraisīti tā nolaidības dēļ un, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti, arī rupjas nolaidības dēļ.

ŠĪ SADAĻA IR ATTIECINĀMA, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI. JUMS VAR BŪT TIESĪBAS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM JŪSU JURISDIKCIJĀ, KAS PAREDZ TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS PAPILDUS TIEM, KAS MINĒTI IEPRIEKŠ.

19 Trešo pušu tiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka Satura īpašnieki un noteikti izplatītāji (piemēram, App Store) ir paredzētie Līgumu labuma guvēji un ka viņiem ir tiesības piemērot Līgumu noteikumus tieši pret Jums. Izņemot šajā sadaļā noteikto, Līgumi nav paredzēti, lai piešķirtu kādam tiesības, izņemot Jūs un Spotify, un nekādā gadījumā Līgumi nerada trešo personu labuma guvēju tiesības. Turklāt Līgumu izbeigšanas, anulēšanas vai jebkādu to variāciju akceptēšanas, atsaukšanas vai izlīguma tiesības nepieder nevienai citai personai.

Ja esat lejuplādējis lietotni no Apple, Inc. („Apple”) App Store vai ja izmantojat lietotni iOS ierīcē, Jūs piekrītat, ka esat izlasījis, izpratis un piekrītat tālāk norādītajam paziņojumam saistībā ar Apple. Šis Līgums ir noslēgts tikai starp Jums un Spotify, nevis ar Apple, un Apple nav atbildīgs par Pakalpojumu un tā saturu. Apple nav nekāda veida pienākuma nodrošināt nekādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus saistībā ar šo Pakalpojumu. Gadījumā, ja Pakalpojums neatbilst jebkurai piemērojamajai garantijai, Jūs varat paziņot Apple, un Apple atlīdzinās Jums jebkuru piemērojamo lietotnes pirkuma cenu; turklāt tādā pakāpē, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Apple nav jāsniedz nekādas citas garantijas attiecībā uz Pakalpojumu. Uzņēmums Apple nav atbildīgs par jebkādu Jūsu vai jebkuras trešās puses prasību izskatīšanu saistībā ar Pakalpojumu vai Jūsu īpašumu un/vai Pakalpojuma lietošanu, tostarp: (1) atbildības par produktiem prasībām; (2) jebkurām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma neatbilstību piemērojamām juridiskajām vai regulatīvajām prasībām; un (3) prasībām, kas izriet no patērētāju aizsardzības vai līdzīgiem tiesību aktiem. Apple neuzņemas izmeklēt, aizstāvēt, nokārtot un realizēt nevienas trešās puses prasību, ka Pakalpojums un/vai Jūsu aplikācijas piederība un/vai izmantošana pārkāpj šīs trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot jebkurus piemērojamos trešās puses noteikumus. Uzņēmums Apple un Apple meitas uzņēmumi ir šī Līguma trešās puses labuma guvēji, un pēc Jūsu piekrišanas šim Līgumam Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka šīs tiesības ir pieņemtas) īstenot šo Līgumu attiecībā pret Jums kā šī Līguma trešās puses labuma guvējam. Līdz ar šo Jūs apliecināt un garantējat, ka (1) Jūs neatrodaties valstī, kas pakļauta ASV valdības embargo vai ko ASV valdība apzīmējusi kā „terorismu atbalstošu” valsti; un (2) Jūs neesat iekļauts nevienā no ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstiem.

20 Līgums kopumā

Ciktāl norādīts šajā sadaļā vai par ko noslēgta skaidra vienošanās rakstveidā starp Jums un Spotify, Līgumi sastāda visus noteikumus un nosacījumus starp Jums un Spotify un aizstāj jebkuru iepriekšēju vienošanos gan rakstveidā, gan mutvārdos, saistībā ar šo Līgumu.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka daži Spotify pakalpojuma izmantošanas aspekti var tikt noteikti papildu līgumos. Tas varētu, piemēram, ietvert piekļuvi Spotify pakalpojumam, izmantojot dāvanu kartes, Izmēģinājuma versijas bez maksas vai ar atlaidēm, vai kopā ar citiem pakalpojumiem. Kad tiksiet iepazīstināts ar šādu piedāvājumu izmantošanas aspektiem, Jūs tiksiet iepazīstināts arī ar saistītajiem papildlīgumiem un Jūs varēsiet piekrist papildnoteikumiem. Daži no šiem papildnoteikumiem ir uzskaitīti Spotify tīmekļa vietnē. Ciktāl pastāv jebkādas nesavienojamas pretrunas starp jebkuriem papildnoteikumiem un šiem Noteikumiem, papildnoteikumi ir noteicošie.

21 Atšķirtība, atteikšanās un interpretācija

Ja vien Līgumos nav norādīts citādi, ja kāds no Līgumu nosacījumiem ir spēkā neesošs vai neīstenojams jebkāda iemesla dēļ vai jebkādā mērā, tad šāda spēkā neesamība vai neīstenojamība nekādā veidā neietekmē vai nepadara par spēkā neesošiem vai neīstenojamiem pārējos Līguma noteikumus, un šī noteikuma piemērošana izpildāma, ciktāl to pieļauj likums.

Jebkāda Spotify vai jebkura trešās puses labuma guvēja Līgumu vai jebkādu to noteikumu neīstenošana neatsauc Spotify vai attiecīgā trešās puses labuma guvēja tiesības šādi rīkoties.

Tiek uzskatīts, ka šajos Noteikumos minētie vārdi “ietver” un “tostarp” un to variācijas, ietver nozīmi “bez ierobežojumiem”.

22 Nodošana tālāk

Spotify var kopumā vai daļēji nodot tālāk Līgumus vai jebkuru to savām tiesībām, un Spotify var deleģēt Līgumos noteiktos pienākumus. Jūs nevarat nodot tālāk Līgumus kopumā vai daļēji, kā arī nevarat nodot tālāk nevienai trešajai pusei savas tiesības, kas noteiktas saskaņā ar šiem Līgumiem.

23 Atlīdzināšana

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Jūs piekrītat atlīdzināt un nepieprasīt atbildību no Spotify attiecībā uz jebkāda veida kaitējumu, zaudējumiem un izdevumiem (ieskaitot saprātīgas advokāta maksas un izmaksas), ko izraisa vai uz ko attiecas: (1) Jūsu šo Līgumu vai jebkura no tiem pārkāpums; (2) jebkāds Lietotāja saturs, kuru Jūs iesūtāt vai citā veidā pievienojat; (3) jebkuras aktivitātes, kurā iesaistāties Spotify pakalpojumā vai caur to; un (4) Jūsu jebkura likuma vai trešās puses tiesību pārkāpums.

24 Tiesību aktu izvēle, obligātā šķīrējtiesa un tiesas apgabals, kurā izskata lietu

24.1 Reglamentējošie tiesību akti / jurisdikcija

Ja vien to nepieprasa obligātie Eiropas Savienības dalībvalstu vai jebkādu citu jurisdikciju tiesību akti, Līgumi (un jebkuri ar Līgumiem nesaistīti strīdi/prasības, kas izriet no Līgumiem vai saistībā ar tiem), ir pakļauti zemāk uzskaitīto valstu tiesību aktiem, neņemot vērā tiesību principu izvēli vai pretrunas.

Turpmāk Jūs un Spotify piekrītat zemāk uzskaitīto tiesu jurisdikcijai, lai atrisinātu jebkuru strīdu, prasību vai pretrunu, kas rodas saistībā ar Līgumiem (un ar Līgumiem nesaistītiem strīdiem/prasībām, kas izriet no Līgumiem vai saistībā ar tiem). (Dažos gadījumos šī jurisdikcija būs „ekskluzīva”, kas nozīmē, ka nevienas citas valsts tiesa nevarēs izskatīt jautājumu, tai nebūs jurisdikcija; citos gadījumos jurisdikcija ir „neekskluzīva”, kas nozīmē, ka citu valstu tiesām arī var būt jurisdikcija. Tas ir norādīts arī shēmā.)

Valsts Tiesību aktu izvēle Jurisdikcija
Andora, Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Somija, Grieķija, Ungārija, Islande, Indonēzija, Īrija, Izraēla, Itālija, Japāna, Lihtenšteina, Malaizija, Meksika, Nīderlande, Jaunzēlande, Polija, Rumānija, Singapūra, Dienvidāfrikas republika, Zviedrija, Šveice, Taivāna, Taizeme, Vjetnama Zviedrija Ekskluzīvi; Zviedrijas tiesas
Bulgārija, Kipra, Igaunija, Honkonga, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Monako, Norvēģija, Filipīnas, Portugāle, Slovākija, Spānija, Turcija Zviedrijas likumi Neekskluzīvi; Zviedrijas tiesas
Brazīlija Brazīlijas likumi Ekskluzīvi; Sanpaulu valsts un federālās tiesas, Sanpaulu štats, Brazīlija
Kanāda Neattiecas uz Kvebekas iedzīvotājiem: Ontārio provinces likumi

Kvebekas iedzīvotājiem: Kvebekas (Kanāda) provinces likumi
Neattiecas uz Kvebekas iedzīvotājiem: Ekskluzīvi, ja tas neattiecas uz spriedumu izpildi; Ontārio tiesas, Kanāda

Kvebekas iedzīvotājiem: Kvebekas tiesas, Kanāda
Argentīna, Bolīvija, Čīle, Kolumbija, Kostarika, Dominikānas Republika, Ekvadora, Salvadora, Gvatemala, Hondurasa, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Urugvaja Kalifornijas štats, ASV Ekskluzīvi; Sanfrancisko apgabala štata un federālās tiesas, CA vai Ņujorkas, NY
Apvienotā Karaliste Anglijas un Velsas likumi Ekskluzīvi; Londonā, Anglijā esošās Anglijas un Velsas tiesas

24.2KOLEKTĪVU PRASĪBU ATSAUKUMS

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, SPOTIFY PIEKRĪT, KA IKVIENS VAR CELT PRASĪBAS PRET CITIEM TIKAI JŪSU VAI ŠĪS PERSONAS INDIVIDUĀLO TIESĪBU IETVAROS UN NE KĀ PRASĪTĀJS VAI KOLEKTĪVA DALĪBNIEKS JEBKĀDĀ KOLEKTĪVĀ VAI PĀRSTĀVĪBAS PROCESĀ. Ja vien gan Jūs, gan Spotify nevienojaties, neviens šķīrējtiesnesis vai tiesnesis nevar apvienot ne vairāk kā vienas personas prasības vai citādi vest jebkādu pārstāvniecības vai kolektīva procesa lietu.

24.3 ŠĶĪRĒJTIESA

Ja Jūsu atrašanās vieta, pamata adrese, juridiskā adrese vai arī uzņēmējdarbības vieta ir jurisdikcijā, uz kuru attiecas sadaļa 24.3, uz Jums attiecas sekojošie obligātie šķīrējtiesas noteikumi:

24.3.1 Strīdu izšķiršana un šķīrējtiesa

Jūs un Spotify piekrītat, ka jebkurš strīds, prasība vai nesaskaņas starp Jums un Spotify, kas rodas jebkādā saistībā ar šiem Līgumiem vai Jūsu attiecībām ar Spotify kā Pakalpojuma lietotājam (pamatojoties uz līgumu, civiltiesību pārkāpumu, statūtiem, krāpšanu, sagrozīšanu vai kādu citu juridisku teoriju, neatkarīgi no tā, vai prasības rodas Līgumu laikā vai pēc to izbeigšanas), tiks risināts obligāti saistošā fizisku personu šķīrējtiesā. Šķīrējtiesa ir neformālāka nekā tiesas process tiesā. ŠĶĪRĒJTIESĀ NAV TIESNESIS VAI ZVĒRINĀTIE, UN ŠĶĪRĒJTIESAS LĒMUMA PĀRSKATĪŠANA IR IEROBEŽOTA. Tur var būt ierobežotāka pirmstiesas izmeklēšana, nekā tas ir tiesā. Šķīrējtiesnesim jāievēro šis līgums, un viņš var noteikt tos pašus zaudējumus un atvieglojumus kā tiesa (ieskaitot advokāta honorāru), izņemot to, ka šķīrējtiesnesis nevar noteikt deklaratīvu vai tiesiskās aizsardzības labumu nevienam citam, kā tikai šķīrējtiesas pusēm. Šis šķīrējtiesas noteikums paliks spēkā pēc Līgumu izbeigšanas.

24.3.2 Izņēmumi

Neraugoties uz iepriekš esošo punktu 24.3.1, Jūs un Spotify piekrītat, ka nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par atteikšanos, nepieļaušanu vai citādi neierobežo ne Jūsu, ne mūsu tiesības jebkurā laikā (1) uzsākt individuālu procesu mazo prasību tiesā, (2) īstenot izpildes pasākumus caur attiecīgajām federālajām, valsts vai vietējām aģentūrām, kur šādas darbības ir pieejamas, (3) mēģināt iegūt atvieglojuma rīkojumu tiesā, vai (4) uzsākt tiesas prāvu, lai vērstu prasību pret intelektuālā īpašuma pārkāpumu.

24.3.3 Šķīrējtiesas noteikumi

Gan Jūs, gan mēs varam uzsākt šķīrējtiesas tiesvedību. Jebkurš šķīrējtiesas process starp Jums un Spotify tiks galīgi izlemts saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of

Commerce, „ICC”) Šķīrējtiesas noteikumiem, kas būs spēkā dotajā brīdī („ICC noteikumi”) viena vai vairāku šķīrējtiesnešu sastāvā, kas iecelti saskaņā ar ICC noteikumiem, ievērojot šo Līgumu grozījumus, un to vadīs ICC Starptautiskā šķīrējtiesa.

Jebkurš šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, un, ja vien to nepieprasa citādi obligāti Eiropas Savienības dalībvalsts vai jebkuras citas jurisdikcijas tiesību akti, jebkurā šķīrējtiesā piemērojamie tiesību akti [attiecīgie štati vai valstis, kas uzskaitītas punktā 24.1] neņemot vērā tiesību principu izvēli vai pretrunas.

24.3.4 Laiks prasības iesniegšanai

Jebkurš šķīrējtiesas process jāuzsāk, iesniedzot pieprasījumu šķīrējtiesā VIENA (1) gada laikā pēc dienas, kad PUSE, kas aizstāv savas tiesības ar prasību, sākotnēji uzzinājusi vai pamatoti tai būtu bijis jāuzzina par darbību, bezdarbību vai saistību nepildīšanu, kas rada prasības pamatu; un nav nekādas tiesības uz nekādu tiesiskās aizsardzības līdzekli par prasību, kas nav celta šajā laika periodā. Ja spēkā esošie tiesību akti aizliedz viena gada ierobežojuma termiņu attiecībā uz prasību iesniegšanu, visas prasības iesniedzamas īsākā laika periodā, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

24.3.5 Paziņojums; process

Pusei, kura plāno vērsties šķīrējtiesā, vispirms jānosūta rakstisks paziņojumu par strīdu otrai pusei, izmantojot sertificētus pasta pakalpojumus vai Federal Express (nepieciešams paraksts), vai gadījumā, ja mums lietā nav Jūsu fiziskā adrese, pa elektronisko pastu („Paziņojums”). Spotify adrese Paziņojumiem ir: [Spotify, adresāts: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, ASV]. Paziņojumam (1) jāietver prasības vai strīda raksturs un pamats; un (2) jāietver īpašais atvieglojums („Pieprasījums”). Mēs piekrītam pielikt godprātīgus centienus, lai atrisinātu prasību tieši, bet, ja mums neizdosies panākt vienošanos 30 dienu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas, Jūs vai Spotify var uzsākt šķīrējtiesas procesu. Šķīrējtiesas procesa laikā jebkura izlīguma summa, ko esat piedāvājis Jūs vai Spotify, nav izpaužama šķīrējtiesnesim, līdz šķīrējtiesnesis pieņem galīgo lēmumu un piespriež atlīdzību, ja tāda ir. Gadījumā, ja mūsu strīds galīgi tiek izlemts šķīrējtiesā Jūsu labā, Spotify maksā Jums (1) summu, ko piespriedis šķīrējtiesnesis, ja tāda ir, (2) pēdējo Spotify rakstveidā piedāvāto izlīguma summu pirms Šķīrējtiesneša lēmuma; vai (3) 1000,00 USD, izvēloties lielāko. Visi dokumenti un informācija, kas atklāti šķīrējtiesas procesa gaitā, saņēmējam jātur stingri konfidenciāli, un saņēmējs tos nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kā vienīgi, lai īstenotu šķīrējtiesneša lēmuma un piespriestās kompensācijas izpildi, un tā nav izpaužama, izņemot uzticības personām, kurām ir nepieciešams to zināt šādiem mērķiem vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Izņemot, kā nepieciešams, lai īstenotu šķīrējtiesneša lēmumu un piespriesto kompensāciju, ne Jūs, ne Spotify nesniedzat nekādu publisku paziņojumu vai publisku komentāru vai neradāt publicitāti saistībā ar šķīrējtiesu, tostarp, bet neaprobežojoties ar faktu, ka lietas dalībniekiem ir strīds, šķīrējtiesas esamību vai jebkuru šķīrējtiesneša lēmumu vai piespriesto kompensāciju.

24.3.6 Modifikācijas

Gadījumā, ja Spotify veic jebkādas turpmākas izmaiņas šajā šķīrējtiesas noteikumā (kas nav Spotify Paziņojuma adreses izmaiņas), Jūs varat noraidīt šādus grozījumus, nosūtot mums rakstisku paziņojumu 30 dienu laikā pēc izmaiņām uz Spotify adresi Paziņojumiem, un šajā gadījumā Jūsu konts Spotify tiks nekavējoties slēgts un šis šķīrējtiesas noteikums, kāds bijis spēkā tieši pirms Jūsu noraidīto grozījumu veikšanas, paliks spēkā esošs.

24.3.7 Īstenojamība

Ja kolektīvās prasības atsaukums 24.2 sadaļā tiek konstatēts kā neīstenojams šķīrējtiesā vai ja kāda daļa šī 24.3 sadaļas tiek konstatēti vai pilnībā nederīga vai neīstenojama, tad visa šī 24.3 sadaļa būs spēkā neesoša, un šādā gadījumā puses piekrīt, ka 24.1 sadaļā aprakstītā ekskluzīvā jurisdikcija un vieta noteiks jebkuru darbību, kas izriet no Līgumiem vai saistīta ar tiem.

25 Kā sazināties ar mums

Ja Jums ir jebkādi jautājumi saistībā ar Spotify Pakalpojumu vai Līgumiem, lūdzu, sazinieties ar Spotify klientu apkalpošanas nodaļu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu „Par mums”.

Paldies, ka izlasījāt mūsu Noteikumus! Ceram, ka Jums patiks Spotify!

Līgumslēdzēja iestāde:
Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Zviedrija)
SE556703748501