Spotify Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Spēkā no October 27, 2016

1 Ievads
2 Izmaiņas Līgumos
3 Izbaudiet Spotify
4 Tiesības, ko mēs Jums piešķiram
5 Trešo pušu lietotnes
6 Lietotāja izveidots saturs
7 Tiesības, ko Jūs mums piešķirat
8 Lietotāja pamatnostādnes
9 Pārkāpumi un ziņošana par Lietotāja saturu
10 Pakalpojuma ierobežojumi un modifikācijas
11 Zīmola konti
12 Spotify atbalsta forums
13 Klientu atbalsts
14 Eksporta kontrole
15 Maksājumi, atcelšanas un uzteikuma periods
16 Termiņš un izbeigšana
17 Garantija un atruna
18 Ierobežojumi
19 Trešās puses tiesības
20 Viss līgums
21 Atšķirtība un atsaukums
22 Tiesību nodošana
23 Kompensācijas
24 Tiesību aktu izvēle, obligāta šķīrējtiesa un tās vieta
25 Sazinieties ar mums

Sveicināti, un iepazīstieties ar mūsu Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem! Tie ir svarīgi un ietekmē Jūsu juridiskās tiesības, tādēļ, lūdzu, rūpīgi izlasiet tos un mūsu Konfidencialitātes politiku, un citus dokumentus, uz kuriem sniegtas atsauces šajā dokumentā. Ceram, ka Jūs esat ērti iekārtojies un klausāties lielisku mūziku! Tūlīt sāksim…

1 Ievads

Paldies, ka izvēlējāties Spotify („Spotify”, „mēs”, „mums”, „mūsu”). Piesakoties vai citādi izmantojot Spotify pakalpojumu, tīmekļa vietnes un programmatūras lietotnes (kopā „Spotify pakalpojums” vai „Pakalpojums”), vai piekļūstot jebkuram saturam vai pakalpojumam, ko Spotify padarījis pieejamu caur Pakalpojumu („Saturs”), Jūs noslēdzat saistošu līgumu ar Spotify uzņēmumu, kā norādīts šī dokumenta apakšdaļā. Spotify pakalpojums ietver arī Spotify atbalsta forumu, kā turpmāk aprakstīts Spotify atbalsta forums sadaļā.

Spotify pakalpojums ietver sociālas un interaktīvas funkcijas. Spotify pakalpojuma izmantošana balstīta uz vairākām tehniskām prasībām.

Jūsu līgums ar mums ietver šos Lietošanas noteikumus un nosacījumus („Noteikumi”) un mūsu Konfidencialitātes politiku. (Noteikumi, konfidencialitātes politika un jebkādi papildu noteikumi, kam piekrītat, kā aprakstīts Viss līgums sadaļā, turpmāk minēti tekstā kā „Līgumi”.) Ja vēlaties pārskatīt Līgumu noteikumus, Līgumu spēkā esošā versija atrodama Spotify tīmekļa vietnē. Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un izpratis Līgumus, piekritis šiem Līgumiem un piekrītat uzņemties to saistības. Ja nepiekrītat (vai nevarat ievērot atbilstību) Līgumiem, tad nedrīkstat lietot Spotify pakalpojumu vai izmantot jebkādu tā Saturu.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet Līgumus. Tie ietver svarīgu informāciju par Jums sniegtajiem Spotify pakalpojumiem un jebkurām maksām, nodokļiem un pakalpojumu maksām, ko Jums piemērosim. Līgumi ietver informāciju par turpmākajām izmaiņām Līgumos, eksporta kontroli, automātiskajiem atjaunojumiem, atbildības ierobežojumiem, konfidencialitātes informāciju, kolektīvu prasību atsaukumu un strīdu izšķiršanu šķīrējtiesā, nevis tiesā.

Jebkura informācija, ko sniedzāt pieteikšanās laikā, var tikt labota pieteikšanās procesā, atgriežoties iepriekšējos ekrānos un labojot kļūdaino informāciju.

Lai izmantotu Spotify pakalpojumu un piekļūtu Saturam, Jums nepieciešams (1) būt 18 gadus vecam vai vecākam, vai būt 13 gadus vecam vai vecākam un iegūt vecāka vai aizbildņa piekrišanu Līgumiem (izņemot, kā noteikts turpmāk esošajā shēmā), (2) tiesības noslēgt saistošu līgumu ar mums un lai Jums nebūtu aizliegts šādi rīkoties saskaņā ar citiem piemērojamajiem tiesību aktiem un (3) būt iedzīvotājam valstī, kurā Pakalpojums pieejams. Jūs arī apsolāt, ka jebkura reģistrācijas informācija, ko iesniedzat Spotify, ir patiesa, precīza un pilnīga un ka piekrītat vienmēr to šādu uzturēt.

Ja esat iedzīvotājs kādā no sekojošajām valstīm, skatiet šo shēmu, lai uzzinātu Jūsu valstij specifiskus vecuma ierobežojumus:

Valsts Vecuma prasības
Čīle, Ekvadora, Paragvaja, Peru Jābūt 18 gadus vecam vai vecākam, vai arī 15 gadus vecam vai vecākam, ja ir vecāka vai aizbildņa piekrišana.
Brazīlija Jābūt 18 gadus vecam vai vecākam, vai arī 16 gadus vecam vai vecākam, ja ir vecāka vai aizbildņa piekrišana.
Nikaragva, Taivāna Jābūt 20 gadus vecam vai vecākam, vai arī 13 gadus vecam vai vecākam, ja ir vecāka vai aizbildņa piekrišana.
Bulgārija, Ungārija, Vācija Jābūt 18 gadus vecam vai vecākam, vai arī 14 gadus vecam vai vecākam, ja ir vecāka vai aizbildņa piekrišana.
Itālija Jābūt 13 gadus vecam vai vecākam, lai izmantotu Bezmaksas pakalpojumu. Lai reģistrētos Maksas abonēšanai, Jums jābūt 18 gadus vecam vai vecākam, vai arī 13 gadus vecam vai vecākam, ja ir saņemta vecāka vai aizbildņa piekrišana (Jūsu vecāki/aizbildņi noslēgs līgumu Jūsu vārdā).
Malaizija Jābūt 18 gadus vecam vai vecākam, vai, ja esat vecumā no 13 līdz 18 gadiem, ir nepieciešama vecāka vai aizbildņa piekrišana, un līgumu noslēgs aizbildnis.
Lietuva Jābūt 13 gadus vecam vai vecākam, lai izmantotu Pakalpojumu. Maksas abonēšanai Jums jābūt 18 gadus vecam vai vecākam, vai arī 14 gadus vecam vai vecākam, ja ir vecāka vai aizbildņa piekrišana. Ja esat vecumā no 13 līdz 18 gadiem, aizbildnis noslēgs līgumu.
Kanāda Jābūt 13 gadus vecam vai vecākam, lai izmantotu Pakalpojumu. Maksas abonēšanām Jums jābūt pilngadīgā vecumā, kas noteikts attiecīgajā dzīvesvietas provincē vai teritorijā, vai arī 13 gadus vecam vai vecākam, ja ir vecāka vai aizbildņa piekrišana.
Spānija Jābūt 14 gadus vecam vai vecākam, lai izmantotu Bezmaksas pakalpojumu. Lai reģistrētos Maksas abonēšanai, Jums jābūt 18 gadus vecam vai vecākam, vai arī 14 gadus vecam vai vecākam, ja ir vecāka vai aizbildņa piekrišana (Jūsu vecāki/aizbildņi noslēgs līgumu Jūsu vārdā).

2 Izmaiņas Līgumos

Dažreiz mēs varam pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Līgumos. Veicot Līgumos būtiskas izmaiņas, mēs sniegsim Jums skaidru paziņojumu atbilstoši apstākļiem, piem., parādot skaidru paziņojumu Pakalpojumā vai nosūtot to Jums pa e-pastu. Dažos gadījumos mēs Jums iepriekš paziņosim, un Jūsu turpmākajai Pakalpojuma lietošanai būs nepieciešams piekrist izmaiņām. Tādēļ, lūdzu, pārliecinieties, ka izlasāt rūpīgi katru šādu paziņojumu. Ja nevēlaties turpināt izmantot Pakalpojumus saskaņā ar jauno Līgumu versiju, Jūs varat izbeigt Līgumus, sazinoties ar mums, izmantojot Klientu apkalpošanas kontaktformu.

3 Izbaudiet Spotify

Šeit sniegta neliela informācija par visiem veidiem, kā varat izbaudīt Spotify.

3.1 Mūsu pakalpojumi un Maksas abonēšanas

Spotify sniedz straumēšanas pakalpojumus, piedāvājot mūzikas un cita satura izvēli. Noteikti Spotify pakalpojumi tiek piedāvāti Jums bez maksas. Citiem Spotify pakalpojumiem, pirms varat tiem piekļūt, nepieciešama apmaksa. Spotify pakalpojumi, kam var piekļūt pēc apmaksas, pašreiz tiek saukti par „Premium pakalpojumiem” un „Neierobežotajiem pakalpojumiem” (kopā par „Maksas abonēšanām”). Spotify pakalpojums, kam nav nepieciešama apmaksa, pašreiz tiek saukts par „Bezmaksas pakalpojumu”. Jūs varat uzzināt vairāk par mūsu pakalpojumiem, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni.

Neierobežotais pakalpojums visiem lietotājiem var nebūt pieejams. Kad pieteiksieties pakalpojumiem, mēs izskaidrosim, kādi pakalpojumi ir pieejami Jums. Ja atcelsiet savu Neierobežotā pakalpojuma abonēšanu vai ja Jūsu Neierobežotā pakalpojuma abonēšana tiks pārtraukta (piemēram, ja Jūs maināt savu apmaksas informāciju), tad iespējams, ka Jūs nevarēsiet atkārtoti abonēt Neierobežoto pakalpojumu. Ņemiet vērā, ka Neierobežotais pakalpojums nākotnē var tikt pārtraukts, un šādā gadījumā Jums vairs netiks piemērota maksa par Pakalpojumu.

Ja dzīvojat Turcijā, Jūsu piekļuve Bezmaksas pakalpojumam var būt ierobežota ar noteiktu klausīšanās stundu skaitu mēnesī.

3.2 Kodi un citi iepriekš apmaksāti piedāvājumi

Ja esat iegādājies vai saņēmis kodu, dāvanu karti, iepriekš apmaksātu piedāvājumu vai citu piedāvājumu, ko nodrošina vai pārdod Spotify vai kas tiek pārdots vai piegādāts tā interesēs Maksas abonēšanas piekļuvei („Kods”), kopā ar Kodu Jums tiks sniegti atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas var attiekties arī uz Jūsu Piekļuvi Pakalpojumam, un Jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus.

3.3 Izmēģinājuma versijas

Laiku pa laikam mēs vai citi mūsu interesēs var piedāvāt Maksas abonēšanu izmēģinājuma versijas noteiktu periodu bez maksas vai par samazinātu maksu („Izmēģinājuma versija”). Spotify patur tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem noteikt Jūsu tiesības uz Izmēģinājuma versiju un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem atcelt vai modificēt Izmēģinājuma versiju jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma un bez saistībām, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

Dažām Izmēģinājuma versijām mums nepieciešams, lai Jūs sniegtu savu maksātāja informāciju, lai sāktu izmantot Izmēģinājuma versiju. ŠĀDU IZMĒĢINĀJUMA VERSIJU BEIGĀS MĒS VARAM AUTOMĀTISKI PIEMĒROT MAKSU, KAS PIEMĒROJAMA MAKSAS ABONĒŠANAI, PIRMAJĀ DIENĀ PĒC IZMĒĢINĀJUMA VERSIJAS BEIGĀM UN ATKĀRTOTI KATRU MĒNESI. SNIEDZOT MUMS SAVU MAKSĀTĀJA INFORMĀCIJU SAISTĪBĀ AR IZMĒĢINĀJUMA VERSIJU, JŪS PIEKRĪTAT ŠAI MAKSAI, IZMANTOJOT ŠO MAKSĀTĀJA INFORMĀCIJU. JA NEVĒLATIES APMAKSĀT ŠO MAKSU, JUMS JĀATCEĻ PIEMĒROJAMĀ MAKSAS ABONĒŠANA CAUR SAVU SPOTIFY KONTA ABONĒŠANAS LAPU VAI JĀLIKVIDĒ SAVS SPOTIFY KONTS PIRMS IZMĒĢINĀJUMA VERSIJAS BEIGĀM. JA NEVĒLATIES APMAKSĀT ATKĀRTOTĀS MAKSAS KATRU MĒNESI, JUMS JĀATCEĻ PIEMĒROJAMĀ MAKSAS ABONĒŠANA CAUR SAVU SPOTIFY KONTA ABONĒŠANAS LAPU VAI JĀLIKVIDĒ SAVS SPOTIFY KONTS PIRMS DOTĀ MĒNEŠA PERIODA BEIGĀM. MAKSAS ABONĒŠANAS NEVAR IZBEIGT PIRMS PERIODA BEIGĀM, PAR KURU JAU ESAT SAMAKSĀJIS, UN, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJOS NOTEIKUMOS, SPOTIFY NEATLĪDZINĀS NEKĀDAS MAKSAS, KO JAU ESAT SAMAKSĀJIS. IEROBEŽOJUMU SADAĻĀ DOTI PAPILDU NOTEIKUMI SAISTĪBĀ AR JŪSU MAKSAS ABONĒŠANAS ATCELŠANU.

4 Tiesības, ko mēs Jums piešķiram

Spotify pakalpojums un Saturs ir Spotify vai Spotify licences devēju īpašums. Mēs Jums piešķiram ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu licenci Spotify pakalpojuma izmantošanai un ierobežotu, neekskluzīvu, atsaucamu licenci Satura izmantošanai personīgos, nekomerciālos, izklaides nolūkos („Licence”). Šī Licence paliks spēkā esoša, līdz un ja vien to neanulēsiet Jūs vai Spotify. Jūs apsolāt un piekrītat, ka izmantosiet Saturu saviem personīgajiem, nekomerciāliem, izklaides mērķiem un ka neizplatīsiet vai nepārsūtīsiet Spotify pakalpojumu vai Saturu.

Spotify programmatūras lietotnes un Saturs ir licencēts, nevis pārdots Jums, un Spotify un tā licences devēji saglabā īpašumtiesības visām Spotify programmatūras lietotņu kopijām un Saturam, pat pēc instalēšanas Jūsu personālajos datoros, mobilajos tālruņos, planšetēs un/vai citās nozīmīgās ierīcēs („Ierīces”).

Visas Spotify preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības zīmes, logotipi, domēnu nosaukumi un jebkuras citas Spotify zīmola funkcijas („Spotify zīmola funkcijas”) ir tikai Spotify vai tā licences devēju īpašums. Līgumi nepiešķir Jums nekādas tiesības izmantot nevienu Spotify zīmola funkciju ne komerciāliem, ne nekomerciāliem mērķiem.

Jūs piekrītat ievērot mūsu Lietotāja pamatnostādnes un neizmantot Spotify pakalpojumu, Saturu vai jebkuru tā daļu veidā, kas nav skaidri atļauts Līgumos. Izņemot tiesības, kas skaidri piešķirtas Jums šajos Līgumos, Spotify nepiešķir Jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai ieguvumu no Spotify pakalpojuma vai Satura.

Trešās puses programmatūra (piemēram, atvērtā avota programmatūras bibliotēkas), kas iekļauta Spotify pakalpojumā, ir licencēta Jums vai nu saskaņā ar Līgumiem, vai atbilstošiem trešās puses programmatūras bibliotēkas licences noteikumiem, kas publicēti mūsu darbvirsmas un mobilā klienta palīdzības vai iestatījumu sadaļā un/vai mūsu tīmekļa vietnē.

5 Trešo pušu lietotnes

Spotify pakalpojums ir integrēts ar trešo pušu lietotnēm, tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem („Trešo pušu lietotnes”), lai Jums padarītu pieejamu saturu, produktus un/vai pakalpojumus. Šīm Trešo pušu lietotnēm var būt pašām savi lietošanas noteikumi un nosacījumi un konfidencialitātes politika, un Jūsu šo Trešo pušu lietotņu izmantošana notiks atbilstoši un būs saistīta ar šādiem noteikumiem un nosacījumiem un konfidencialitātes politiku. Jūs saprotat un piekrītat, ka Spotify neapstiprina un nav atbildīgs, kā arī neuzņemas saistības par nekādām Trešās puses lietotņu darbībām, funkcijām vai saturu, nedz arī par nevienu transakciju, ko varat veikt ar jebkuru šādu Trešo pušu lietotņu sniedzēju.

6 Lietotāja izveidots saturs

Spotify lietotāji var ievietot, augšupielādēt un/vai ieguldīt („ievietot”) saturu Pakalpojumā (kas var ietvert, piemēram, attēlus, tekstu, paziņojumus, informāciju, atskaņošanas kompilācijas un/vai citus satura veidus) („Lietotāja saturs”). Lai izvairītos no šaubām, „Lietotāja saturs” ietver jebkuru šādu saturu, kas ievietots Spotify atbalsta forumā, kā arī jebkurā citā Spotify pakalpojuma daļā.

Jūs apsolāt, ka attiecībā uz jebkuru Lietotāja saturu, ko ievietojat Spotify, (1) Jums ir tiesības ievietot šādu Lietotāja saturu un (2) šāds Lietotāja saturs vai tā izmantošana no Spotify puses, kā to paredz Līgumi, nepārkāpj Līgumu noteikumus, piemērojamos tiesību aktus vai intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp autortiesības bez ierobežojumiem), publicitātes, personīgās informācijas vai citas tiesības, kas ir citām personām, kā arī Jūs vai Jūsu Spotify saturs nav saistīts ar neviena izpildītāja, grupas, ierakstu kompānijas, organizācijas vai fiziskas personas tiesībām, ja nav saņemta iepriekšēja rakstiska atļauja no šādas personas vai organizācijas.

Spotify var, bet tam nav pienākums uzraudzīt, pārskatīt vai rediģēt Lietotāja saturu. Jebkurā gadījumā Spotify patur tiesības izņemt vai dezaktivēt jebkuru Lietotāja saturu jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, tostarp, bet neaprobežojoties ar Lietotāja saturu, kas pēc Spotify vienpersoniskiem ieskatiem pārkāpj Līgumu noteikumus. Spotify var veikt šādas darbības bez iepriekšējas paziņošanas Jums vai jebkurai Trešajai pusei. Lietotāja satura izņemšana vai piekļuves dezaktivēšana būs pēc mūsu vienpersoniskiem ieskatiem, un mēs nesolām izņemt vai dezaktivēt piekļuvi jebkādam specifiskam Lietotāja saturam.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu Lietotāja saturu, ko ievietojat. Spotify nav nedz atbildīgs par Lietotāja saturu, nedz arī piekrīt jebkādam viedoklim, kas ietverts jebkurā Lietotāja saturā. JŪS PIEKRĪTAT, KA GADĪJUMĀ, JA KĀDS IESNIEDZ PRASĪBU PRET SPOTIFY SAISTĪBĀ AR LIETOTĀJA SATURU, KO IEVIETOJĀT, TAD TĀDĀ PAKĀPĒ, KĀ TAS PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM, JŪS ATLĪDZINĀSIET UN NETURĒSIET SPOTIFY ATBILDĪGU PAR JEBKĀDU ŠĀDA VEIDA KAITĒJUMU, ZAUDĒJUMIEM UN IZMAKSĀM (TOSTARP JEBKĀDIEM ADVOKĀTU HONORĀRIEM UN IZMAKSĀM), KAS IZRIETĒTU NO ŠĀDAS PRASĪBAS.

7 Tiesības, ko Jūs mums piešķirat

Ņemot vērā tiesības, kas piešķirtas Jums saskaņā ar Līgumiem, Jūs piešķirat mums tiesības (1) atļaut Spotify pakalpojumam izmantot procesoru, joslas platumu un atmiņas aparatūru Jūsu Ierīcē, lai atvieglotu Pakalpojuma darbību, (2) sniegt Jums reklamēšanas un citu informāciju un (3) ļaut to pašu veikt mūsu biznesa partneriem. Jebkurā Spotify pakalpojuma daļā Saturu, ko skatāties, tostarp tā izvēli un izvietošanu, var ietekmēt komerciāli apsvērumi, tostarp līgumi ar trešajām pusēm. Daļa satura, kas licencēts vai nodrošināts Spotify (piem., aplādes), var saturēt reklāmas. Šādos gadījumos Spotify šo saturu jums padarīs pieejamu nemainītā veidā.

Ja sniedzat Spotify atsauksmes, idejas vai ierosinājumus saistībā ar Spotify pakalpojumu vai Saturu („Atsauksmes”), Jūs atzīstat, ka Atsauksmes nav konfidenciālas, un Jūs pilnvarojat Spotify izmantot šādas Atsauksmes bez ierobežojumiem un bez samaksas. Atsauksme tiek uzskatīta par Lietotāja satura veidu.

Jūs piešķirat Spotify neekskluzīvu, nododamu, apakšlicencējamu, neatlīdzināmu, beztermiņa (vai jurisdikcijās, kur tas nav atļauts, ar termiņu, kas līdzvērtīgs šī Līguma termiņam plus divdesmit (20) gadi), neatsaucamu, pilnībā apmaksātu, visā pasaulē spēkā esošu licenci izmantot, reproducēt, padarīt pieejamu sabiedrībai (piem., izpildīt vai parādīt), publicēt, tulkot, pārveidot, radīt atvasinājuma darbus un izplatīt jebkuru Jūsu Lietotāja saturu saistībā ar Pakalpojumu jebkurā plašsaziņas līdzeklī gan atsevišķi, gan apvienojumā ar citu saturu vai materiāliem jebkādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem, metodēm vai tehnoloģijām – gan pašreiz zināmām, gan vēlāk izveidotām. Neraugoties uz tiesībām, kas ar šo tiek īpaši piešķirtas, Jūs paturat visas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības uz Lietotāja saturu. Ja tas ir piemērojams un atļauts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, Jūs arī piekrītat atteikties no jebkādām „morālajām tiesībām” (vai līdzvērtīgām tiesībā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem), piemēram, Jūsu tiesībām tikt identificētam kā jebkura Lietotāja satura, tostarp Atsauksmju autoram, un Jūsu tiesībām iebilst pret necienīgu izturēšanos attiecībā pret šādu Lietotāja saturu.

8 Lietotāja pamatnostādnes

Spotify respektē intelektuālā īpašuma tiesības un sagaida, ka arī Jūs tā rīkosieties. Mēs esam sagatavojuši dažus pamatnoteikumus, kas Jums jāievēro, izmantojot Pakalpojumu, lai pārliecinātos, ka Spotify lietošana ir patīkama ikvienam. Lūdzu, ievērojiet šos noteikumus un iedrošiniet pārējos rīkoties tāpat.

Nekādos apstākļos nav atļauta:

 • jebkāda Spotify pakalpojuma vai Satura daļas kopēšana, tālākizplatīšana, reproducēšana, „kopēšana cietajā diskā”, ierakstīšana, pārsūtīšana, izpildīšana vai publiska rādīšana vai padarīšana par pieejamu sabiedrībai vai citāda Spotify pakalpojuma vai Satura izmantošana, kas nav skaidri atļauta ar Līgumiem vai piemērojamajiem tiesību aktiem vai kas citādā veidā pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, autortiesības) attiecībā uz Spotify pakalpojumu vai Saturu vai jebkuru tā daļu;
 • Spotify pakalpojuma izmantošana, lai importētu vai kopētu jebkādus vietējos failus, ko Jums nav likumīgu tiesību importēt vai kopēt šādā veidā;
 • kešota Satura kopiju pārsūtīšana no autorizētas Ierīces un jebkuru citu Ierīci, izmantojot jebkādus līdzekļus;
 • dekonstruēšana, dekompilēšana, izjaukšana, pārveidošana vai atvasinājuma darbu radīšana, balstoties uz Spotify pakalpojumu, Saturu vai jebkuru tā daļu, ja vien to neatļauj piemērojamie tiesību akti;
 • jebkuras tehnoloģijas, ko izmanto Spotify, tā licences devēji vai jebkura trešā puse, lai aizsargātu Saturu vai Pakalpojumu, apiešana;
 • jebkādas Spotify pakalpojuma vai Satura daļas pārdošana, nomāšana, apakšlicencēšana vai iznomāšana;
 • jebkuru teritoriālo ierobežojumu, ko piemēro Spotify vai tā licences devēji, apiešana;
 • mākslīga atskaņošanas skaita palielināšana vai citāda manipulēšana ar Pakalpojumiem, izmantojot skriptu vai citus automatizētus procesus;
 • jebkāda autortiesību, preču zīmes vai cita intelektuālā īpašuma paziņojumu noņemšana vai mainīšana, kuri ietverti vai sniegti Spotify pakalpojumā (tostarp, lai slēptu vai mainītu jebkādu norādi par jebkāda Satura īpašumtiesībām vai avotu);
 • Jūsu paroles sniegšana jebkurai citai personai vai citas personas lietotājvārda un paroles izmantošana;
 • Spotify pakalpojuma „pārmeklēšana” vai citāda automatizēto līdzekļu (ieskaitot robotus, rausējprogrammas un rāpuļprogrammas) izmantošana, lai savāktu informāciju no Spotify; vai
 • lietotāja konta vai atskaņošanas saraksta pārdošana vai citāda finansiālas vai citas atlīdzības pieņemšana, lai ietekmētu konta vai atskaņošanas saraksta nosaukumu vai saturu, kas iekļauts kontā vai atskaņošanas sarakstā.

Lūdzu, cieniet Spotify, Satura īpašniekus un citus Spotify pakalpojuma lietotājus. Neiesaistieties nekādās darbībās, neievietojiet nekādu Lietotāja saturu vai nereģistrējiet un/vai neizmantojiet lietotājvārdu, kas ir vai ietver materiālu, kas:

 • ir aizvainojošs, aizskarošs, apmelojošs, pornogrāfisks, ietver draudus vai ir neķītrs;
 • ir nelikumīgs vai ir paredzēts, lai veicinātu vai veiktu jebkādu prettiesisku darbību, tostarp, bet neaprobežojoties ar intelektuālā īpašuma tiesību, tiesību uz privāto dzīvi vai Spotify vai trešās puses īpašuma tiesību pārkāpumu;
 • ietver Jūsu paroli vai ar nolūku ietver jebkura cita lietotāja paroli, vai ar nolūku ietver trešo pušu personas datus, vai ir paredzēts, lai iegūtu šādus personiskos datus;
 • ietver ļaunprātīgu saturu, piemēram, ļaunprogrammatūru, Trojas zirgus vai vīrusus vai citādi apgrūtina jebkura lietotāja piekļuvi Pakalpojumam;
 • ir paredzēts citu lietotāju apvainošanai vai ietekmēšanai vai jau darbojas šādā veidā;
 • iemieso vai nepatiesi interpretē Jūsu saistību ar citu lietotāju, personu vai organizāciju vai citādi ir krāpniecisks, nepatiess vai maldinošs;
 • izmanto automatizētus līdzekļus, lai mākslīgi reklamētu saturu;
 • ir saistīts ar nevēlamiem masveida sūtījumiem vai cita veida surogātpasta („surogātpasts”), mēstuļu, ķēdes vēstuļu vai līdzīgu sistēmu pārsūtīšanu, tostarp caur Spotify iesūtni;
 • ir saistīts ar komercdarbību vai pārdošanas aktivitātēm, piemēram, reklāmām, akcijām, konkursiem, totalizatoriem vai finanšu shēmām, kas nav īpaši atļautas no Spotify puses;
 • ir saistīts ar komerciāliem produktiem vai pakalpojumiem, ietver atsauci uz tiem vai reklamē tos, ja vien Spotify to nav īpaši atļāvis;
 • traucē vai jebkādā veidā pārtrauc Spotify pakalpojumu, ietekmē, veic pārkāpumus, mēģina zondēt, skenēt vai testēt Pakalpojuma vai Spotify datorsistēmu, tīkla, lietošanas noteikumu vai jebkuru Spotify drošības komponentu, autentifikācijas pasākumu, vai jebkuru citu aizsardzības pasākumu, kas piemērojami Pakalpojumam, Saturam vai jebkurai to daļai, vājās vietas; vai
 • ir pretrunā ar Līgumiem, kā noteicis Spotify.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkura šāda Lietotāja satura ievietošana var izraisīt tūlītēju Jūsu Spotify konta slēgšanu vai pagaidu slēgšanu. Jūs arī piekrītat, ka Spotify var pieprasīt atpakaļ Jūsu lietotājvārdu jebkāda iemesla dēļ.

Lūdzu, rūpīgi pārdomājiet, kā izmantojat Spotify pakalpojumu un ko koplietojat. Spotify pakalpojums ietver sociālās un interaktīvās funkcijas, tostarp iespēju ievietot Lietotāja saturu, koplietot saturu un publiskot noteiktu informāciju par Jums. Atcerieties, ka koplietoto vai publiski pieejamo informāciju var izmantot vai atkārtoti koplietot citi lietotāji Spotify vai tīmeklī, tāpēc, lūdzu, izmantojiet Spotify uzmanīgi un pārdomājiet savus konta iestatījumus. Spotify nav atbildīgs par Jūsu izvēli ievietot Pakalpojumā materiālus.

Jūsu parole aizsargā Jūsu lietotāja kontu, un tikai Jūs esat atbildīgs par paroles konfidencialitāti un drošību. Jūs saprotat, ka esat pilnībā atbildīgs par Jūsu lietotājvārda un paroles izmantošanu Pakalpojumā. Ja Jūsu lietotājvārds vai parole ir nozaudēti vai nozagti vai ja uzskatāt, ka Jūsu kontam notikusi neatļauta piekļuve no trešajām pusēm, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs un nomainiet paroli, tiklīdz tas ir iespējams.

9 Pārkāpumi un ziņošana par Lietotāja saturu

Spotify respektē intelektuālā īpašuma īpašnieku tiesības. Ja uzskatāt, ka jebkāds Saturs pārkāpj Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības, skatiet Spotify autortiesību politiku. Ja autortiesību turētājs ir informējis Spotify, ka jebkāds Saturs pārkāpj autortiesības, Spotify var pilnībā pēc saviem ieskatiem veikt darbības bez iepriekšēja paziņojuma šī Satura sniedzējam. Ja sniedzējs uzskata, ka saturs nerada pārkāpumu, sniedzējs var iesniegt pretpaziņojumu Spotify ar prasību atjaunot izņemto saturu.

Ja uzskatāt, ka jebkāds Saturs neatbilst Lietotāja pamatnostādnēm, lūdzu, izpildiet mūsu paziņojuma veidlapu.

10 Pakalpojuma ierobežojumi un modifikācijas

Spotify ieguldīs pamatotas pūles, lai uzturētu Spotify pakalpojuma darbību. Tomēr laiku pa laikam noteiktas tehniskas problēmas vai apkope var izraisīt īslaicīgus darbības pārtraukumus. Tādā pakāpē, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Spotify patur tiesības periodiski un jebkurā laikā, uz laiku vai pavisam pārveidot vai pārtraukt Spotify pakalpojuma funkcijas, par to paziņojot vai nē, un nav atbildīgs pret jums, ja vien to nepieprasa likums, par nevienu Spotify pakalpojuma vai jebkuras tā funkcijas pārtraukumu, pārveidojumu vai pārrāvumu. Neraugoties uz iepriekš minēto, ja esat iepriekš samaksājis par Maksas abonēšanām, ko Spotify pavisam pārtrauc pirms Iepriekš apmaksātā perioda beigām (definēts Maksājumu, atcelšanas un uzteikuma perioda sadaļā), Spotify atlīdzinās Jums iepriekš samaksātās maksas par Iepriekš apmaksāto periodu pēc šādas pārtraukšanas. Jūs saprotat, piekrītat un pieņemat, ka Spotify nav pienākuma uzturēt, atbalstīt, atjaunināt vai atjaunot Pakalpojumu vai nodrošināt visu vai jebkādu īpašu saturu, izmantojot Pakalpojumu. Šī sadaļa tiek īstenota tādā pakāpē, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Spotify un/vai jebkāda Satura īpašnieki var laiku pa laikam izņemt jebkuru šādu Saturu bez paziņojuma, ja vien to neliedz piemērojamie tiesību akti.

11 Zīmola konti

Ja izveidojat Spotify kontu uzņēmuma, organizācijas, juridiskas personas vai zīmola („Zīmols”, šāds konts – „Zīmola konts”) vārdā, termini „Jūs” un „Jūsu”, kas lietoti šajos Līgumos, attiecas gan uz Jums, gan Zīmolu pēc nepieciešamības.

Ja atverat Zīmola kontu, Jūs pārstāvat to un garantējat, ka esat pilnvarots piešķirt visas atļaujas un licences, kā noteikts Līgumos, un uzņematies Zīmola saistības ar šiem Līgumiem.

11.1 Sekošana

Zīmols var sekot tikai tiem lietotājiem, kas pirmie sākuši sekot Zīmolam; un Zīmols nevar veikt nekādas darbības, kas ietver saistību starp Zīmolu un sekojošu lietotāju, ja vien Zīmols nav neatkarīgi ieguvis tiesības izmantot šādu saistību. Zīmolam jāpārtrauc sekot lietotājam, ja to pieprasa Spotify pēc saviem ieskatiem.

11.2 Klausīšanās

Zīmols nevar straumēt multivides failus.

11.3 Ziņu nosūtīšana

Zīmols var sūtīt ziņojumus tikai tiem lietotājiem, kas pirmie nosūta ziņojumus Zīmolam.

11.4 Zīmola atskaņošanas saraksti un koplietošana

Zīmols nevar izveidot vai koplietot nekādus Spotify atskaņošanas sarakstus ne Spotify pakalpojumā, ne citur, ja tie ietver saistību starp Zīmolu un jebkādu izpildītāju vai jebkuru citu pusi, ja vien Zīmols nav neatkarīgi ieguvis tiesības ietvert šādu saistību. Zīmoli var vēlēties iepazīties ar Spotify Zīmolu atskaņošanas sarakstu pamatnostādnēm.

12 Spotify atbalsta forums

Spotify atbalsta forums ir vieta diskusijām un ar Spotify pakalpojumu saistītas informācijas, padomu vai citu materiālu apmaiņai. Lai izmantotu Spotify atbalsta forumu, Jums nepieciešams (1) esošs Spotify konts; un (2) autentificēt savu Spotify kontu izmantošanai atbalsta forumā („Spotify atbalsta konts”). Norādījumi Spotify atbalsta konta izveidošanai atrodami Pakalpojuma reģistrācijas lapā. Papildus Līgumiem Jūs arī piekrītat ievērot Spotify Atbalsta foruma pamatnostādnes, kas Jums tiks sniegtas pēc reģistrēšanās („Atbalsta foruma pamatnostādnes”), kad izmantosiet Spotify atbalsta forumu. Ja nepiekrītat Līgumiem vai Atbalsta foruma pamatnostādnēm, Jūs nevarat izmantot Spotify atbalsta forumu.

12.1 Spotify atbalsta konti

Izveidojot Spotify atbalsta kontu, Jūs apstiprināt, ka jebkura reģistrācijas informācija, ko iesniedzat Spotify, ir patiesa, precīza un pilnīga un ka Jūs atjaunināsiet šādu informāciju, lai uzturētu to atjauninātu. Ir stingri aizliegts iekļaut savā profilā tādu informāciju, kas norāda, ka Jūs esat Spotify darbinieks vai moderators, vai kā citādi rada iespaidu, ka esat šāds darbinieks vai moderators, izmantojot Spotify atbalsta forumu. Jūs arī apliecināt un piekrītat, ka Spotify var izņemt vai atgūt Jūsu lietotājvārdu jebkurā laikā, ja Spotify uzskata to par vajadzīgu.

12.2 Oficiāla atbalsta neesamība

Nekāds Lietotāja saturs vai cits saturs, ko ievietojuši Spotify darbinieki, moderatori un/vai pārstāvji Spotify atbalsta forumā, nav uztverams kā Spotify sniegts, oficiāls atbalsts. Informāciju saistībā ar oficiālu atbalstu skatīt sadaļā Klientu atbalsts. Jebkurš saturs, ko Jums snieguši vai padarījuši pieejamu Spotify darbinieki, moderatori un/vai pārstāvji Spotify atbalsta forumā, tiek sniegts „tāds, kāds tas ir”, bez jebkādām garantijām.

Jūs atzīstat, ka viedokļi, kas izteikti Lietotāja saturā Spotify atbalsta forumā, ir tikai šāda Lietotāju satura sniedzēja viedokļi un tie neatspoguļo Spotify vai tā amatpersonu, akcionāru, darbinieku, aģentu, direktoru, filiāļu, saistīto uzņēmumu, piegādātāju vai licences devēju viedokļus vai politiku.

12.3 Apbalvošanas programma

Spotify atbalsta forums ietver apbalvojuma sistēmu, saskaņā ar kuru pēc saviem ieskatiem Spotify var apbalvot lietotājus, balstoties uz saņemto „Kudos” skaitu vai lietotāja atbilžu kvalitāti. Jūs piekrītat dot Kudos tikai citiem lietotājiem (un nevis sev) un tikai tad, kad tie ir pelnīti, un atturēties no jebkādiem mēģinājumiem manipulēt ar apbalvojuma sistēmu, piemēram, izveidojot vairākus kontus vai mākslīgas atbildes. Jūs atzīstat, ka Spotify lēmums attiecībā uz jebkuru apbalvojumu ir galīgs un saistošs.

13 Klientu atbalsts

Klientu atbalstam ar kontu un maksājumiem saistītos jautājumos („Klientu atbalsta vaicājumi”) lūdzam nosūtīt iesniegumu mūsu klientu apkalpošanas nodaļai, izmantojot Klientu apkalpošanas kontaktformu no sadaļas „Par mums” mūsu tīmekļa vietnē. Mēs darīsim visu iespējamo, lai atbildētu uz visiem Klientu atbalsta vaicājumiem saprātīgā termiņā, bet mēs nesniedzam garantijas vai jebkāda veida nodrošinājumus, ka uz visiem Klientu atbalsta vaicājumiem tiks sniegtas atbildes kādā konkrētā laika posmā un/vai ka mēs spēsim apmierinoši atbildēt uz visiem vaicājumiem.

14 Eksporta kontrole

Spotify produkti var būt pakļauti ASV eksporta un atkārtota eksporta kontroles likumiem un noteikumiem vai līdzīgiem piemērojamajiem tiesību aktiem citās jurisdikcijās, ieskaitot ASV Eksporta pārvaldes noteikumus (Export Administration Regulations, „ERA”), ko uztur ASV Tirdzniecības departaments, tirdzniecības un ekonomiskās sankcijas, ko uztur ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”), un ASV Starptautiskās satiksmes un bruņojuma noteikumus (International Traffic inArms Regulations, „ITAR”), ko uztur ASV Valsts departaments. Jūs garantējat, ka (1) neatrodaties Kubā, Irānā, Ziemeļkorejā, Sudānā vai Sīrijā; un (2) neesat aizliegtā puse, kā norādīts iepriekš minētajos noteikumos.

Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos eksporta un atkārtota eksporta kontroles likumus un noteikumus, tai skaitā EAR, tirdzniecības un ekonomiskajās sankcijas, ko uztur OFAC un ITAR. Jūs īpaši piekrītat, ka ne tieši, ne netieši nepārdosiet, neeksportēsiet, atkārtoti neeksportēsiet, nenodosiet, nepāradresēsiet vai kā citādi neatbrīvosieties no neviena produkta, programmatūras vai tehnoloģijas (tostarp no produktiem, kas iegūti pamatojoties uz šādu tehnoloģiju), kas saņemta no Spotify saskaņā ar Līgumiem, uz nevienu galamērķi, nevienai organizācijai vai personai, ja tas aizliegts saskaņā ar piemērojamajiem ASV vai jebkuras citas jurisdikcijas likumiem vai noteikumiem, iepriekš nesaņemot atļauju no kompetentajām valsts iestādēm, kā pieprasa šie likumi un noteikumi. Šis eksporta kontroles punkts paliks spēkā pēc Līgumu beigām vai anulēšanas.

15 Maksājumi, atcelšanas un uzteikuma periods

Maksas abonēšanas var iegādāties pa tiešo caur Spotify vai trešo personu, piemēram, telefona pakalpojumu sabiedrību, vai nu (1) maksājot ikmēneša abonēšanas maksu, vai (2) veicot priekšapmaksu, kas sniedz Jums piekļuvi Spotify pakalpojumam norādītajā periodā („Iepriekš apmaksātais periods”). Ja esat iegādājies Maksas abonēšanu, izmantojot Kodu, jūsu Maksas abonēšana automātiski izbeigsies Iepriekš apmaksātā perioda beigās, vai arī tad, kad būs nepietiekama iepriekš apmaksātā bilance, kas jāmaksā par Pakalpojumu.

Kad reģistrējaties Maksas abonēšanai, Izmēģinājuma versijai vai Kodam tiešsaistē, Jūs nekavējoties saņemat piekļuvi Spotify Premium. Ja jūs dzīvojat ārpus ASV un reģistrējaties Maksas abonēšanai vai Kodam tiešsaistē, Jūs varat mainīt savas domas jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla un saņemt pilnu samaksātās naudas atmaksu četrpadsmit (14) dienu laikā, sākot ar dienu, kad piesakāties attiecīgajam pakalpojumam („Uzteikuma periods”). Tomēr atmaksa netiks veikta, ja būsiet lietojis Spotify jebkurā brīdī uzteikuma termiņa laikā.

Ja vien Jūsu Maksas abonēšana nav iegādāta kā Iepriekš apmaksātais periods, Jūsu maksājums Spotify tiks automātiski atjaunots abonēšanas perioda beigās, ja vien Jūs neatcelsiet savu Maksas abonēšanu caur abonēšanas lapu, pirms pašreizējā abonēšanas perioda beigām. Atcelšana stāsies spēkā dienu pēc pašreizējā abonēšanas perioda pēdējās dienas, un Jūs saņemsiet vienīgi Bezmaksas pakalpojumu. Tomēr ja atcelsiet savu maksājumu vai Maksas abonēšanu un/vai pārtrauksiet jebkuru no Līgumiem (1) pēc tam, kad būsiet piekļuvis Spotify Uzteikuma termiņa laikā, vai (2) pēc Uzteikuma termiņa beigšanās (ja to piemēro), vai (3) pirms pašreizējā abonēšanas perioda beigām, mēs neatmaksāsim nekādu abonēšanas maksu, ko jau būsiet mums samaksājis. Atmaksas metode būs atkarīga no maksājuma metodes.

Ja vēlaties saņemt pilnu visas samaksātās naudas atmaksu pirms Uzteikuma termiņa beigām, Jums jāsazinās ar Klientu atbalstu.

Ja esat iegādājies savu Maksas abonementu ar trešās puses starpniecību, uz jūsu abonementu attiecas arī līguma ar šo trešo pusi noteikumi (papildus šiem Noteikumiem). Lai atteiktos no abonementa, jums tas jādara, tieši vienojoties ar trešo pusi.

Spotify laiku pa laikam var mainīt cenu Maksas abonēšanām, Iepriekš apmaksātajam periodam (periodiem, kas vēl nav apmaksāti) vai Kodiem un paziņos Jums iepriekš par visām cenas izmaiņām un informēs, ja nepieciešams, kā piekrist šīm izmaiņām. Cenu izmaiņas Maksas abonēšanām stāsies spēkā nākamā abonēšanas perioda sākumā, pēc cenas maiņas dienas. Kā to atļauj vietējie tiesību akti, Jūs piekrītat jaunajai cenai, ja turpināt lietot Spotify pakalpojumu pēc cenu izmaiņu stāšanās spēkā. Ja Jūs nepiekrītat cenu izmaiņām, Jums ir tiesības noraidīt izmaiņas, pārtraucot abonēt Spotify pakalpojumu pirms cenu izmaiņu stāšanās spēkā. Tādēļ, lūdzu, pārliecinieties, ka izlasāt rūpīgi katru šādu paziņojumu par cenas izmaiņām.

16 Termiņš un izbeigšana

Līgumi ir spēkā attiecībā uz Jums līdz to izbeigšanai no Jūsu vai no Spotify puses. Tomēr Jūs piekrītat, ka beztermiņa licence, kas Jums piešķirta attiecībā uz Lietotāja saturu, tostarp Atsauksmēm, ir neatsaucama un tādējādi būs spēkā pēc termiņa beigām vai pēc jebkura Līguma izbeigšanas jebkāda iemesla dēļ. Spotify var pārtraukt Līgumus vai pārtraukt Jūsu piekļuvi Spotify pakalpojumam jebkurā brīdī, tostarp gadījumā, ja faktiski esat neatļauti izmantojis Spotify pakalpojumu un/vai Saturu vai pastāv aizdomas par šādu neatļautu izmantošanu vai neatbilstību Līgumiem. Ja Jūs vai Spotify pārtrauc Līgumus vai arī ja Spotify pārtrauc Jūsu piekļuvi Spotify pakalpojumam, Jūs piekrītat, ka Spotify nav nekāda atbildība vai saistības pret Jums un Spotify neatmaksās nekādas summas, ko jau esat samaksājis, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti. Lai uzzinātu, kā slēgt Jūsu Spotify kontu, lūdzu, sazinieties ar mums caur Klientu atbalsta kontaktformu, kas pieejama lapā „Par mums”. Šī sadaļa tiek īstenota tādā pakāpē, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Jūs varat izbeigt Līgumus jebkurā laikā.

Šeit iekļautā 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 un 24 sadaļa, kā arī citas Līgumu sadaļas, kam skaidri aprakstītā veidā vai pēc būtības jābūt spēkā pat pēc Līgumu izbeigšanas, paliek spēkā pēc to izbeigšanas.

17 Garantija un atruna

MĒS CENŠAMIES JUMS SNIEGT VISLABĀKO PAKALPOJUMU, BET JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA SPOTIFY PAKALPOJUMS TIEK SNIEGTS „TĀDS, KĀDS TAS IR” UN „TĀDS, KĀDS PIEEJAMS”, BEZ JEBKĀDA VEIDA SKAIDRI IZTEIKTĀM VAI IETVERTĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM. JŪS IZMANTOJAT SPOTIFY PAKALPOJUMU UZ SAVU ATBILDĪBU. VISLIELĀKAJĀ PAKĀPĒ, KĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, SPROTIFY UN VISI SATURA ĪPAŠNIEKI NESNIEDZ PĀRSTĀVĪBAS UN ATSAUC JEBKĀDAS APMIERINOŠAS KVALITĀTES, PIEMĒROTĪBAS, ATBILSTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS. NE SPOTIFY, NE SATURA ĪPAŠNIEKS NEGARANTĒ, KA SPOTIFY PAKALPOJUMS NESATUR ĻAUNPROGRAMMATŪRU VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS. TURKLĀT SPOTIFY NESNIEDZ PĀRSTĀVĪBU, KĀ ARĪ NEGARANTĒ, NEAPSTIPRINA, NEAPLIECINA VAI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NEKĀDĀM TREŠO PUŠU LIETOTNĒM (VAI TO SATURU), LIETOTĀJA SATURU VAI JEBKĀDU CITU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KO REKLAMĒ VAI PIEDĀVĀ TREŠĀ PUSE SPOTIFY PAKALPOJUMĀ VAI CAUR TO, VAI HIPERSAITĒM TĪMEKĻA VIETNĒ VAI IZVIETOTAS JEBKĀDĀ BANERĪ VAI CITĀ REKLĀMĀ. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA SPOTIFY NAV ATBILDĪGS VAI NEUZŅEMAS SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ NEVIENU DARĪJUMU STARP JUMS UN TREŠĀS PUSES LIETOTŅU VAI PRODUKTU, VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, KAS REKLAMĒTI SPOTIFY PAKALPOJUMĀ VAI CAUR TO. KĀ AR JEBKURU PRODUKTA VAI PAKALPOJUMA PIRKUMU CAUR JEBKURU MEDIJU VAI JEBKURĀ VIDĒ, JUMS JĀIZMANTO SAVA SPRIESTSPĒJA UN JĀIEVĒRO PIESARDZĪBA PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS. NEKĀDI IETEIKUMI VAI INFORMĀCIJA, KO ESAT IEGUVIS MUTVĀRDOS VAI RAKSTISKI NO SPOTIFY, NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU NO SPOTIFY ŠAJĀ SAKARĀ. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS DAŽI ŠĪS SADAĻAS ASPEKTI VAR NEBŪT PIEMĒROJAMI, JA TOS AIZLIEDZ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

TAS NEIETEKMĒ JŪSU KĀ PATĒRĒTĀJA AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS.

18 Ierobežojumi

JŪS PIEKRĪTAT, KA TĀDĀ PAKĀPĒ, KĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, JŪSU VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDĀM PROBLĒMĀM VAI NEAPMIERINĀTĪBU AR SPOTIFY PAKALPOJUMU IR JEBKĀDAS SPOTIFY PROGRAMMATŪRAS ATINSTALĒŠANA UN SPOTIFY PAKALPOJUMA LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANA. TĀ KĀ SPOTIFY NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR TREŠO PUŠU LIETOTNĒM VAI TO SATURU, UN TĀ KĀ JŪSU ATTIECĪBAS AR TREŠO PUŠU LIETOTNĒM IR ATKARĪGAS NO ATSEVIŠĶIEM LĪGUMIEM AR ŠĀDĀM TREŠAJĀM PUSĒM TĀDĀ PAKĀPĒ, KĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, JŪSU VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDĀM SPOTIFY PROBLĒMĀM VAI NEAPMIERINĀTĪBU AR TREŠO PUŠU LIETOTNĒM VAI TO SATURU IR JEBKĀDU TREŠO PUŠU LIETOTŅU ATINSTALĒŠANA UN/VAI LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANA.

VISPILNĪGĀKAJĀ PAKĀPĒ, KĀ TO PIEĻAUJ LIKUMS, SPOTIFY, TĀ AMATPERSONAS, AKCIONĀRI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI, DIREKTORI, FILIĀLES, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, TIESĪBU PĀRŅĒMĒJI, TIESĪBU PĒCTEČI, PIEGĀDĀTĀJI VAI LICENCES DEVĒJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGI PAR (1) NEKĀDU NETIEŠU, SPECIĀLU, NEJAUŠU, REPRESĪVU, TIPVEIDA VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU; (2) NEKĀDIEM LIETOŠANAS, DATU, BIZNESA VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM (TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM) NEVIENĀ GADĪJUMĀ, KAS IZRIET NO SPOTIFY PAKALPOJUMA, TREŠO PUŠU LIETOTŅU VAI TREŠO PUŠU LIETOTŅU SATURA IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS TO IZMANTOT, NERAUGOTIES UZ JURIDISKO TEORIJU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI SPOTIFY TICIS BRĪDINĀTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU, UN PAT JA TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NEIZPILDA SAVU PAMATMĒRĶI; VAI NEUZŅEMAS (3) KOPĒJO ATBILDĪBU PAR PRASĪBĀM SAISTĪBĀ AR SPOTIFY PAKALPOJUMU, TREŠO PUŠU LIETOTNĒM VAI TREŠO PUŠU LIETOTŅU SATURU MĒRĀ, KAS PĀRSNIEGTU SUMMU, KO ESAT SAMAKSĀJIS SPOTIFY ATTIECĪGO IEPRIEKŠĒJO DIVPADSMIT MĒNEŠU LAIKĀ, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Nekādi Līgumu noteikumi neatbrīvo vai neierobežo Spotify atbildību par krāpniecību, krāpnieciskiem sagrozījumiem, nāvi vai miesas bojājumiem, kas izraisīti tā nolaidības dēļ un, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti, arī rupjas nolaidības dēļ. Dažās jurisdikcijās daži šīs sadaļas aspekti var nebūt piemērojami, ja tos aizliedz piemērojamie tiesību akti.

19 Trešās puses tiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka Satura īpašnieki un noteikti izplatītāji (piemēram, App Store) ir paredzētie Līgumu labuma guvēji un viņiem ir tiesības piemērot Līgumu noteikumus tieši pret Jums. Izņemot šajā sadaļā noteikto, Līgumi nav paredzēti, lai piešķirtu kādam tiesības, izņemot Jūs un Spotify, un nekādā gadījumā Līgumi nerada trešo personu labuma guvēju tiesības. Turklāt Līgumu izbeigšanas, atcelšanas vai jebkādu to variāciju akceptēšanas, atsaukšanas vai izlīguma tiesības nepieder nevienai citai personai.

Ja esat lejuplādējis lietotni no Apple, Inc. („Apple”) App Store vai ja izmantojat lietotni iOS ierīcē, Jūs piekrītat, ka esat izlasījis, izpratis un piekrītat sekojošajam paziņojumam saistībā ar Apple. Šis Līgums ir tikai starp Jums un Spotify, nevis ar Apple, un Apple nav atbildīgs par Pakalpojumu un tā saturu. Apple nav nekāda veida pienākuma nodrošināt nekādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus saistībā ar Pakalpojumu. Gadījumā, ja Pakalpojums neatbilst jebkurai piemērojamajai garantijai, tad Jūs varat paziņot Apple, un Apple atlīdzinās Jums jebkuru piemērojamo lietotnes pirkuma cenu; turklāt tādā pakāpē, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Apple nav jāsniedz nekādas citas garantijas attiecībā uz Pakalpojumu. Apple nav atbildīgs par jebkādu Jūsu vai jebkuras trešās puses prasību izskatīšanu saistībā ar Pakalpojumu vai Jūsu īpašumu un/vai Pakalpojuma lietošanu, tostarp, bet neaprobežojoties ar: (1) atbildības par produktiem prasībām; (2) jebkurām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma neatbilstību piemērojamām juridiskajām vai regulatīvajām prasībām; un (3) prasībām, kas izriet no patērētāju aizsardzības vai līdzīgiem tiesību aktiem. Apple neuzņemas izmeklēt, aizstāvēt, nokārtot un realizēt nevienas trešās puses prasību, ka Pakalpojums un/vai Jūsu aplikācijas piederība un/vai izmantošana pārkāpj šīs trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot jebkurus piemērojamos trešās puses noteikumus. Apple un Apple meitas uzņēmumi ir šī Līguma trešās puses labuma guvēji, un pēc Jūsu piekrišanas šim Līgumam Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka šīs tiesības ir pieņemtas) īstenot šo Līgumu attiecībā pret Jums kā šī Līguma trešās puses labuma guvējam. Līdz ar šo Jūs apliecināt un garantējat, ka (1) Jūs neatrodaties valstī, kas pakļauta ASV valdības embargo vai ko ASV valdība apzīmējusi kā „terorismu atbalstošu” valsti; un (2) Jūs neesat iekļauts nevienā no ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstiem.

20 Viss līgums

Ciktāl norādīts šajā sadaļā vai par ko noslēgta skaidra vienošanās rakstveidā starp Jums un Spotify, Līgumi sastāda visus noteikumus un nosacījumus starp Jums un Spotify un aizstāj jebkuru iepriekšēju vienošanos gan rakstveidā, gan mutvārdos, saistībā ar šo Līgumu.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka citi Jūsu Spotify pakalpojuma izmantošanas aspekti var tikt noteikti papildu līgumos. Tas varētu, piemēram, ietvert piekļuvi Spotify pakalpojumam, izmantojot dāvanu kartes vai bezmaksas vai atlaižu Izmēģinājuma versijas. Kad tiksiet iepazīstināts ar šādu piedāvājumu izmantošanas aspektiem, Jūs tiksiet iepazīstināts arī ar saistītajiem papildlīgumiem un Jūs varēsiet piekrist papildnoteikumiem. Daži no šiem papildnoteikumiem ir uzskaitīti Spotify tīmekļa vietnē. Ciktāl pastāv jebkādas nesavienojamas pretrunas starp jebkuriem papildnoteikumiem un šiem Noteikumiem, papildnoteikumi ir noteicošie.

21 Atšķirtība un atsaukums

Ja vien Līgumos nav norādīts citādi, ja kāds no Līgumu nosacījumiem ir spēkā neesošs vai neīstenojams jebkāda iemesla dēļ vai jebkādā mērā, tad šāda spēkā neesamība vai neīstenojamība nekādā veidā neietekmē vai nepadara par spēkā neesošiem vai neīstenojamiem pārējos Līguma noteikumus, un šī noteikuma piemērošana izpildāma, ciktāl to pieļauj likums.

Jebkāda Spotify vai jebkura trešās puses labuma guvēja Līgumu vai jebkādu to noteikumu neīstenošana neatsauc Spotify vai attiecīgā trešās puses labuma guvēja tiesības šādi rīkoties.

22 Tiesību nodošana

Spotify var nodot tālāk Līgumus vai jebkuru to daļu, un Spotify var nodot tālāk Līgumos noteiktos pienākumus. Jūs nevarat nodot tālāk Līgumus vai jebkuru to daļu, kā arī nevarat nodot tālāk nevienai trešajai pusei savas tiesības saskaņā ar Līgumiem.

23 Kompensācijas

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Jūs piekrītat atlīdzināt un nepieprasīt atbildību no Spotify attiecībā uz jebkāda veida kaitējumu, zaudējumiem un izdevumiem (ieskaitot saprātīgas advokāta maksas un izmaksas), ko izraisa: (1) Jūsu šī Līguma pārkāpums; (2) jebkāds Lietotāja saturs; (3) jebkuras aktivitātes, kurā iesaistāties Spotify pakalpojumā vai caur to; un (4) Jūsu jebkura likuma vai trešās puses tiesību pārkāpums.

24 Tiesību aktu izvēle, obligāta šķīrējtiesa un tās vieta

24.1 Regulējošie tiesību akti / jurisdikcija

Ja vien to nepieprasa obligātie Eiropas Savienības dalībvalstu vai jebkādu citu jurisdikciju tiesību akti, Līgumi (un jebkuri ar Līgumiem nesaistīti strīdi/prasības, kas izriet no Līgumiem vai saistībā ar tiem), ir pakļauti zemāk uzskaitīto valstu tiesību aktiem, neņemot vērā tiesību principu izvēli vai pretrunas.

Turpmāk Jūs un Spotify piekrītat zemāk uzskaitīto tiesu jurisdikcijai, lai atrisinātu jebkuru strīdu, prasību vai pretrunu, kas rodas saistībā ar Līgumiem (un ar Līgumiem nesaistītiem strīdiem/prasībām, kas izriet no Līgumiem vai saistībā ar tiem). (Dažos gadījumos šī jurisdikcija būs „ekskluzīva”, kas nozīmē, ka nevienas citas valsts tiesa nevarēs izskatīt jautājumu, tai nebūs jurisdikcija; citos gadījumos jurisdikcija ir „neekskluzīva”, kas nozīmē, ka citu valstu tiesām arī var būt jurisdikcija. Tas ir norādīts arī shēmā.)

Valsts Tiesību aktu izvēle Jurisdikcija
Polija, Itālija Zviedrijas tiesību akti Ekskluzīvi; Vietējās apgabala tiesas
Turcija Zviedrijas tiesību akti Neekskluzīvi; Turcijas Republikas tiesas un citi tribunāli
Brazīlija Brazīlijas tiesību akti Ekskluzīvi; Sanpaulu štata un federālās tiesas, Sanpaulu štats, Brazīlija
Kanāda Ontārio provinces tiesību akti Ekskluzīvi; Ontārio tiesas; Kanāda
Amerikas Savienotās Valstis, Argentīna, Bolīvija, Čīle, Kolumbija, Kostarika, Dominikānas Republika, Ekvadora, Salvadora, Gvatemala, Hondurasa, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Urugvaja Kalifornijas štats, Amerikas Savienotās Valstis Ekskluzīvi; Sanfrancisko apgabala štata un federālās tiesas, CA vai Ņujorka, NY
Igaunija, Honkonga, Latvija, Lietuva Zviedrijas tiesību akti Neekskluzīvi; Zviedrijas tiesas
Spānija Spānijas tiesību akti Ekskluzīvi; patērētāja pašreizējās mītnes vietas tiesas Spānijā.
Visas atlikušās valstis Zviedrijas tiesību akti Ekskluzīvi; Zviedrijas tiesas

Spotify nepieņem nekādus rīcības kodeksus kā obligātus saistībā ar pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar šiem Līgumiem.

24.2. KOLEKTĪVU PRASĪBU ATSAUKUMS

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, SPOTIFY PIEKRĪT, KA IKVIENS VAR CELT PRASĪBAS PRET CITIEM TIKAI JŪSU VAI ŠĪS PERSONAS INDIVIDUĀLO TIESĪBU IETVAROS UN NE KĀ PRASĪTĀJS VAI KOLEKTĪVA DALĪBNIEKS JEBKĀDĀ KOLEKTĪVĀ VAI PĀRSTĀVĪBAS PROCESĀ. Ja vien gan Jūs, gan Spotify nevienojaties, neviens šķīrējtiesnesis vai tiesnesis nevar apvienot ne vairāk kā vienas personas prasības vai citādi vest jebkādu pārstāvniecības vai kolektīva procesa lietu.

24.3 ŠĶĪRĒJTIESA

Ja Jūsu atrašanās vieta, pamata adrese, juridiskā adrese vai arī uzņēmējdarbības vieta ir jurisdikcijā, uz kuru attiecas 24.3 sadaļa, uz Jums attiecas sekojošie obligātie šķīrējtiesas noteikumi:

24.3.1 Strīdu izšķiršana un šķīrējtiesa

Jūs un Spotify piekrītat, ka jebkurš strīds, prasība vai nesaskaņas starp Jums un Spotify, kas rodas jebkādā saistībā ar šiem Līgumiem vai Jūsu attiecībām ar Spotify kā Pakalpojuma lietotājam (pamatojoties uz līgumu, civiltiesību pārkāpumu, statūtiem, krāpšanu, sagrozīšanu vai kādu citu juridisku teoriju, neatkarīgi no tā, vai prasības rodas Līgumu laikā vai pēc to izbeigšanas), tiks risināts obligāti saistošā fizisku personu šķīrējtiesā. Šķīrējtiesa ir neformālāka nekā tiesas process tiesā. ŠĶĪRĒJTIESĀ NAV TIESNESIS VAI ZVĒRINĀTIE, UN ŠĶĪRĒJTIESAS LĒMUMA PĀRSKATĪŠANA IR IEROBEŽOTA. Tur var būt ierobežotāki atklājumi kā tiesā. Šķīrējtiesnesim jāievēro šis līgums, un viņš var noteikt tos pašus zaudējumus un atvieglojumus kā tiesa (ieskaitot advokāta honorāru), izņemot to, ka šķīrējtiesnesis nevar noteikt deklaratīvu vai tiesiskās aizsardzības labumu nevienam citam, kā tikai šķīrējtiesas pusēm. Šis šķīrējtiesas noteikums paliks spēkā pēc Līgumu izbeigšanas.

24.3.2 Izņēmumi

Neraugoties uz iepriekš esošo punktu (24.3.1), Jūs un Spotify piekrītat, ka nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par atteikšanos, nepieļaušanu vai citādi neierobežo ne Jūsu, ne mūsu tiesības jebkurā laikā (1) uzsākt individuālu procesu mazo prasību tiesā, (2) īstenot izpildes pasākumus caur attiecīgajām federālajām, valsts vai vietējām aģentūrām, kur šādas darbības ir pieejamas, (3) mēģināt iegūt atvieglojuma rīkojumu tiesā, vai (4) uzsākt tiesas prāvu, lai vērstu prasību pret intelektuālā īpašuma pārkāpumu.

24.3.3 Šķīrējtiesas noteikumi

Gan Jūs, gan mēs varam uzsākt šķīrējtiesas tiesvedību. Jebkurš šķīrējtiesas process starp Jums un Spotify tiks galīgi izlemts saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce, „ICC”) Šķīrējtiesas noteikumiem, kas būs spēkā dotajā brīdī („ICC noteikumi”) viena vai vairāku šķīrējtiesnešu sastāvā, kas iecelti saskaņā ar ICC noteikumiem, ievērojot šo Līgumu grozījumus, un to vadīs ICC Starptautiskā šķīrējtiesa.

Jebkurš šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, un, ja vien to nepieprasa citādi obligāti Eiropas Savienības dalībvalsts vai jebkuras citas jurisdikcijas tiesību akti, jebkurā šķīrējtiesā piemērojamie tiesību akti ir Kalifornijas štata, ASV, tiesību akti, neņemot vērā tiesību principu izvēli vai pretrunas.

24.3.4 Laiks prasības iesniegšanai

Jebkurš šķīrējtiesas process jāuzsāk, iesniedzot pieprasījumu šķīrējtiesā VIENA (1) gada laikā pēc dienas, kad PUSE, kas aizstāv savas tiesības ar prasību sākotnēji uzzinājusi vai pamatoti tai būtu bijis jāuzzina par darbību, bezdarbību vai saistību nepildīšanu, kas rada prasības pamatu; un nav nekādas tiesības uz nekādu tiesiskās aizsardzības līdzekli par prasību, kas nav celta šajā laika periodā. Ja spēkā esošie tiesību akti aizliedz viena gada ierobežojuma termiņu attiecībā uz prasību iesniegšanu, visas prasības iesniedzamas īsākā laika periodā, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

24.3.5 Paziņojums; process

Pusei, kura plāno vērsties šķīrējtiesā, vispirms jānosūta rakstisks paziņojumu par strīdu otrai pusei, izmantojot sertificētus pasta pakalpojumus vai Federal Express (nepieciešams paraksts), vai gadījumā, ja mums lietā nav Jūsu fiziskā adrese, pa elektronisko pastu („Paziņojums”). Spotify adrese Paziņojumiem ir: Spotify, adresāts: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, ASV. Paziņojumam (1) jāietver prasības vai strīda raksturs un pamats; un (2) jāietver īpašais atvieglojums („Pieprasījums”). Mēs piekrītam pielikt godprātīgus centienus, lai atrisinātu prasību tieši, bet, ja mums neizdosies panākt vienošanos 30 dienu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas, Jūs vai Spotify var uzsākt šķīrējtiesas procesu. Šķīrējtiesas procesa laikā jebkura izlīguma summa, ko esat piedāvājis Jūs vai Spotify, nav izpaužama šķīrējtiesnesim, līdz šķīrējtiesnesis pieņem galīgo lēmumu un piespriež atlīdzību, ja tāda ir. Gadījumā, ja mūsu strīds galīgi tiek izlemts šķīrējtiesā Jūsu labā, Spotify maksā Jums (1) summu, ko piespriedis šķīrējtiesnesis, ja tāda ir, (2) pēdējo Spotify rakstveidā piedāvāto izlīguma summu pirms Šķīrējtiesneša lēmuma; vai (3) 1000,00, izvēloties lielāko. Visi dokumenti un informācija, kas atklāti šķīrējtiesas procesa gaitā, saņēmējam jātur stingri konfidenciāli, un saņēmējs tos nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kā vienīgi, lai īstenotu šķīrējtiesneša lēmuma un piespriestās kompensācijas izpildi, un tā nav izpaužama, izņemot uzticības personām, kurām ir nepieciešams to zināt šādiem mērķiem vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Izņemot, kā nepieciešams, lai īstenotu šķīrējtiesneša lēmumu un piespriesto kompensāciju, ne Jūs, ne Spotify nesniedzat nekādu publisku paziņojumu vai publisku komentāru vai neradāt publicitāti saistībā ar šķīrējtiesu, tostarp, bet neaprobežojoties ar faktu, ka lietas dalībniekiem ir strīds, šķīrējtiesas esamību vai jebkuru šķīrējtiesneša lēmumu vai piespriesto kompensāciju.

24.3.6 Grozījumi

Gadījumā, ja Spotify veic jebkādas turpmākas izmaiņas šajā šķīrējtiesas noteikumā (kas nav Spotify Paziņojuma adreses izmaiņas), Jūs varat noraidīt šādus grozījumus, nosūtot mums rakstisku paziņojumu 30 dienu laikā pēc izmaiņām uz Spotify adresi Paziņojumiem, un šajā gadījumā Jūsu konts Spotify tiks nekavējoties slēgts un šis šķīrējtiesas noteikums, kāds bijis spēkā tieši pirms Jūsu noraidīto grozījumu veikšanas, paliks spēkā esošs.

24.3.7 Īstenojamība

Ja kolektīvās prasības atsaukums 24.2 sadaļā tiek konstatēts kā neīstenojams šķīrējtiesā vai ja kāda daļa šī 24.3 sadaļas tiek konstatēti vai pilnībā nederīga vai neīstenojama, tad visa šī 24.3 sadaļa būs spēkā neesoša, un šādā gadījumā puses piekrīt, ka 24.1 sadaļā aprakstītā ekskluzīvā jurisdikcija un vieta noteiks jebkuru darbību, kas izriet no Līgumiem vai saistīta ar tiem.

25 Sazinieties ar mums

Ja Jums ir jebkādi jautājumi saistībā ar Spotify pakalpojumu vai Līgumiem, lūdzu, sazinieties ar Spotify klientu apkalpošanas nodaļu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu „Par mums”.

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, Jūs varat pieprasīt elektronisku Līgumu nosūtīšanu Jums, sūtot vēstuli Spotify, adresāts: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, ASV, norādot Jūsu e-pasta adresi un Līgumu pieprasījumu. Turklāt, saskaņā ar Kalifornijas Civilkodeksa 1789.3. sadaļu, Jūs varat sazināties ar Kalifornijas Patērētāju lietu departamenta Patērētāju pakalpojumu daļas Sūdzību palīdzības nodaļu, rakstot uz 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, vai zvanot pa tālruni 1-800-952-5210, lai atrisinātu sūdzību vai saņemtu papildu informāciju saistībā ar pakalpojuma izmantošanu.

Paldies, ka izlasījāt mūsu Noteikumus! Ceram, ka Jums patiks Spotify!

Līgumslēdzēja iestāde:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Zviedrija)
SE556703748501

© Spotify AB.