Smjernice za korisnike servisa Spotify

Pozdrav! Dobro došli u smjernice za korisnike servisa Spotify („smjernice za korisnike"). One se primjenjuju pri upotrebi web-mjesta, aplikacija i usluga tvrtke Spotify koji se pozivaju na ove smjernice za korisnike („usluge") uključujući pristupanje svim vrstama materijala ili sadržaja koji se nude putem tih usluga („sadržaji"). Svrha je ovih smjernica osigurati svim korisnicima ugodnu upotrebu usluga. Osim ovih smjernica za korisnike, sadržaj se mora pridržavati pravila platforme tvrtke Spotify („pravila platforme").

Povremeno ćemo smjernice za korisnike i pravila platforme ažurirati – najnoviju verziju možete pronaći na našem web-mjestu.

Kršenje smjernica za korisnike ili pravila platformemože rezultirati uklanjanjem sadržaja ili materijala koje ste ponudili putem usluga i/ili ukidanjem ili obustavom računa. Nastojimo usluge učiniti široko dostupnima svima, ali ih nećete moći upotrebljavati ako smo vam prethodno ukinuli račun za bilo koju od naših usluga. Zabranjujemo i pokušaje zaobilaženja prethodnih korektivnih radnji, uključujući stvaranje novih računa.

U vezi s uslugama i materijalima ili sadržajima koji se nude putem usluga ili bilo kojeg njihova dijela, ni iz kojeg razloga nije dopušteno sljedeće:

 1. obrnuti inženjering, dekompiliranje, rastavljanje, izmjena ili stvaranje izvedenica, osim u slučaju da je takvo ograničenje izričito zabranjeno primjenjivim zakonima. Ako vam primjenjivi zakoni dopuštaju da dekompilirate bilo koji dio usluga ili sadržaja kada je to nužno za dobivanje informacija potrebnih za stvaranje nezavisnog programa koji se može predstavljati putem usluga ili drugim programom, podaci koje prikupite takvim aktivnostima (a) mogu se upotrebljavati samo u prethodno navedenu svrhu, (b) ne smiju se otkrivati ni prenositi trećim stranama kojima otkrivanje ili komunikacija nisu nužni za postizanje te svrhe bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Spotify i (c) ne smiju se upotrebljavati za stvaranje softvera ni usluge koji su svojim izrazom bitno slični bilo kojem dijelu usluga ili sadržaja;
 2. kopiranje, reprodukcija, redistribucija, „ripanje", snimanje, prenošenje, izvođenje, uokviravanje, povezivanje ili prikazivanje u javnosti, emitiranje ili nuđenje javnosti, kao ni bilo koja druga upotreba koja nije izričito dopuštena ugovorima ili primjenjivim zakonima ili koja na druge načine krši prava intelektualnog vlasništva;
 3. uvoz ili kopiranje bilo kakvih lokalnih datoteka koje po zakonu nemate pravo tako uvoziti ili kopirati;
 4. prijenos kopija predmemoriranih sadržaja s ovlaštenog uređaja na bilo koji drugi uređaj i bilo kojim načinom;
 5. pretraživanje radi indeksiranja ili prikupljanje podataka, ručno ili na automatski način, ni upotreba drugih automatiziranih načina (uključujući putem botova, alata za pretraživanje radi indeksiranja i softvera za indeksiranje) gledanja i prikupljanja podataka ili pristupanja njima, odnosno upotreba bilo kojeg dijela servisa ili sadržaja za trening modela strojnog učenja ili umjetne inteligencije odnosno bilokakvog unošenja sadržaja sa servisa Spotify u model strojnog učenja ili umjetne inteligencije;
 6. prodaja, iznajmljivanje, podlicenciranje, leasing ili neki drugi način monetizacije osim onih koji su prethodno dozvoljeni ugovorima;
 7. prodaja korisničkog računa ili popisa za reprodukciju ili prihvaćanje ili nuđenje prihvaćanja bilo kakve naknade, financijske ili druge, za utjecanje na naziv računa ili popisa za reprodukciju ili pak sadržaja na računu ili popisu za reprodukciju; ili
 8. umjetno povećanje broja reprodukcija ili praćenja, umjetno promoviranje sadržaja ili druge manipulacije, uključujući one (i) upotrebom bilo kakvog bota, skripte ili drugog automatiziranog postupka, (ii) nuđenje ili prihvaćanje bilo kakve vrste kompenzacije (financijske ili druge) ili (iii) bilo koji drugi načini;
 9. zaobilaženje tehnologija koje upotrebljava Spotify, njegovi nositelji licence ili bilo koja treća strana, uključujući sva teritorijalna ili druga ograničenja pristupa sadržajima koje primjenjuje Spotify ili njegovi nositelji licence;
 10. zaobilaženje ili blokiranje oglasa odnosno stvaranje alata za distribuciju namijenjenih blokiranju oglasa;
 11. uklanjanje ili mijenjanje obavijesti o autorskom pravu, žigovima ili drugim obavijestima o intelektualnom vlasništvu (uključujući u svrhu prikrivanja ili mijenjanja svih naznaka vlasništva ili izvornika);
 12. brisanje ili mijenjanje bilo kojeg dijela usluga ili sadržaja osim kako je izričito dopušteno ugovorima ili, u slučaju sadržaja koji nudi drugi korisnik, s izričitom privolom tog korisnika; ili
 13. davanje svoje lozinke bilo kojoj drugoj osobi ili upotreba korisničkog imena i lozinke bilo koje druge osobe.

Poštujte Spotify, vlasnike materijala i sadržaja na uslugama i druge korisnike usluga. Ne upuštajte se u aktivnosti, ne objavljujte korisničke sadržaje i ne registrirajte niti upotrebljavajte korisničko ime koji jesu ili obuhvaćaju sljedeće:

 1. nezakoniti su ili napravljeni s namjerom da promiču ili počine nezakonitu radnju bilo kakve vrste, uključujući kršenja prava na intelektualno vlasništvo, prava na zaštitu privatnosti, prava osobnosti (ličnosti) ili vlasnička prava servisa ili treće strane ili bi kršili ugovore u kojima ste strana, kao što je, primjerice, bez ograničenja, ugovor o ekskluzivnom pravu na snimanje ili ugovor o izdavanju;
 2. sadrže vašu lozinku, namjerno sadrže lozinku nekog drugog korisnika, namjerno sadrže osobne podatke trećih strana ili su namijenjeni pribavljanju takvih osobnih podataka;
 3. otkrivaju povjerljive ili vlasničke informacije neke treće strane ili osobne informacije o vama koje nisu namijenjene obznanjivanju cijelom svijetu;
 4. obuhvaćaju zlonamjerne sadržaje, kao što su zlonamjeran softver, trojanski konji ili virusi, ili koji na drugi način utječu na korisnikov pristup uslugama tvrtke Spotify;
 5. oponašaju ili lažno predstavljaju vašu povezanost s tvrtkom Spotify (uključujući, primjerice, upotrebom autorskih sadržaja tvrtke Spotify, upotrebom logotipa tvrtke Spotify bez dozvole ili drugim oblicima upotreba žigova tvrtke Spotify na zbunjujući način), drugog korisnika, osobu ili entitet ili su na neki drugi način prijetvorni, lažni, varljivi ili zavaravajući;
 6. uključuju prijenos neželjene masovne pošte ili drugih oblika neželjenih sadržaja, bezvrijedne pošte, lančanih pisama i sličnog;
 7. neovlaštene trgovačke ili prodajne aktivnosti kao što su oglašavanje, promocije, natječaji, nagradne igre, igre na sreću, kladioničke igre ili piramidalne sheme;
 8. neovlašteno postavljanje veza, referenciranje ili druge oblike promoviranja trgovačkih proizvoda ili usluga osim ako ih je Spotify izričito odobrio;
 9. utječu na uslugu tvrtke Spotify ili je na bilo koji način remete, ometaju i krše ili pak pokušavaju probiti, skenirati ili testirati ranjivosti na usluzi tvrtke Spotify ili njenim računalnim sustavima, mreži, pravilima upotrebe ili bilo kakvim drugim sigurnosnim komponentama, mjerama provjere autentičnosti ili drugim zaštitnim mjerama tvrtke Spotify primjenjivim na uslugu i sadržaj tvrtke Spotify ili bilo koji njen dio;
 10. u sukobu su s Uvjetima i odredbama upotrebe servisa Spotify ili bilo koji drugim uvjetima ili pravilnicima primjenjivim na vašu upotrebu bilo koje usluge; ili
 11. uklonjeni su iz neke od vaših usluga zbog kršenja naših uvjeta ili pravilnika, kao što su zabranjena pjesma, epizoda ili serija. To obuhvaća stvaranje ili prenamjenu sadržaja radi ponovnog slaganja ili služenja istoj svrsi kao prethodno uklonjen sadržaj.