Pravilnik o intelektualnom vlasništvu tvrtke Spotify

1. O Pravilniku

U ovom se Pravilniku o intelektualnom vlasništvu opisuje kako upravljamo prijavama kršenja intelektualnog vlasništva na web-mjestima, u aplikacijama i na servisima tvrtke Spotify („servis Spotify").

Spotify poštuje intelektualno vlasništvo i očekuje isto od svojih korisnika. Servis Spotify morate koristiti u skladu sa Smjernicama za korisnike servisa Spotify i svim primjenjivim zakonima, pravilima i propisima te morate poštivati intelektualno vlasništvo, privatnost i druga prava trećih strana.

2. Autorsko pravo

Što je autorsko pravo

Autorsko pravo zakonsko je pravo kojim se nastoje zaštititi izvorna autorska djela (npr. glazba, umjetnička djela, knjige). Vlasnik autorskog prava ima isključivo pravo na određene upotrebe kreativnog djela, uključujući kopiranje, distribuciju i prikazivanje tog djela. Općenito, autorsko pravo štiti izvorni izraz, a ne štiti činjenice ni ideje. Uz to, autorsko pravo općenito ne štiti stvari poput naziva, naslova i slogana, no na njih se može odnositi drugo zakonsko pravo pod nazivom žig (engl. trademark; više u nastavku).

Postoje iznimke od autorskog prava. Primjerice, u određenim državama osobama koje nisu nositelji prava može biti dopuštena upotreba tuđeg autorskog prava ako je ta upotreba primjerena, npr. u svrhu osvrta, kritike ili parodije.

Kako prijaviti kršenje autorskog prava

Ako ste nositelj autorskog prava ili zastupnik takve osobe i smatrate da neki materijal dostupan putem servisa Spotify krši vaše djelo obuhvaćeno autorskim pravom, prijavite navodno kršenje autorskog prava putem ovog web-obrasca. Ili pošalite obavijest o navodnom kršenju autorskog prava imenovanom agentu za autorsko pravo tvrtke Spotify na sljedeću adresu i uz sljedeće podatke:

  1. Točno navedena sva djela zaštićena autorskim pravom koja se smatraju povrijeđenima;
  1. Opis gdje se na servisu Spotify ili na web-mjestima tvrtke Spotify nalazi materijal koji navodno krši pravo (navedite čim više detalja i URL koji će nam pomoći pronaći materijal koji prijavljujete);
  1. Podatke za kontakt strane koja prijavljuje kršenje, npr. puno ime i prezime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte;
  1. Izjavu da strana koja prijavljuje kršenje u dobroj vjeri smatra da upotreba djela na način koji se prijavljuje nije ovlaštena od vlasnika autorskog prava, njegova zastupnika ili zakona (npr. primjerena uporaba) i
  1. Izjavu da su podaci u obavijesti točni te da je pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo strana koja prijavljuje kršenje vlasnik ili zastupnik vlasnika prava koje je navodno prekršeno.
  1. Fizički ili elektronički potpis vlasnika (ili osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika) autorskog prava koje je navodno prekršeno i
  1. Izjavu da razumijete da će vaši podaci za kontakt i/ili obavijest biti dani strani koja je navodno prekršila autorsko pravo te da će biti zadržani koliko je potrebno u pravne svrhe.

Bez prethodno navedenog možda nećemo imati dovoljno informacija za obradu vašeg zahtjeva.

Adresa za kontakt imenovanog agenta za autorska prava tvrtke Spotify je sljedeća:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Kad prijavite kršenje autorskog prava, Spotify može proslijediti vaše ime i prezime te adresu e-pošte strani koja je navodno prekršila autorsko pravo i zadržati vaše podatke koliko je potrebno u pravne svrhe. Imajte na umu da lažne prijave ili drugi oblici zloupotrebe ovog postupka mogu dovesti do ukidanja računa i/ili drugih zakonskih posljedica. Bilo bi dobro da se prije prijave kršenja posavjetujete s odvjetnikom.

Praksa tvrtke Spotify je u određenim okolnostima ukinuti račune osoba koje ponovljeno krše autorska prava.

3. Žig

Što je žig

Žig je riječ, slogan, simbol ili dizajn (npr. naziv robne marke, logotip) prema kojoj se proizvodi ili usluge koje nudi neka osoba, grupa ili tvrtka razlikuju od drugih proizvoda ili usluga. Općenito, zakon o žigovima nastoji spriječiti nedoumicu potrošača oko toga tko nudi neki proizvod ili servis ili je povezan s njima.

Kako prijaviti povredu žiga

Ako ste nositelj žiga ili zastupnik takve osobe i smatrate da sadržaj dostupan putem servisa Spotify krši vaša prava stečena žigom, prijavite navodnu povredu žiga putem ovog web-obrasca. Spotify može proslijediti vaše ime i prezime te adresu e-pošte strani koja je navodno prekršila pravo i zadržati vaše podatke koliko je potrebno u pravne svrhe. Praksa tvrtke Spotify je u određenim okolnostima ukinuti račune osoba koje ponovljeno krše autorska prava.

4. Kako obrađujemo prijave

Spotify razmatra prijave primljene putem prethodno navedenih kanala. Kad zaprimimo prijavu, procjenjujemo je i poduzimamo odgovarajuće radnje, koje mogu obuhvaćati uklanjanje prijavljenih sadržaja ili onemogućivanje pristupa u određenoj državi (ili državama). Možemo se obratiti podnositelju prijave i korisniku ili kreatoru koji je proizveo sadržaj u vezi s radnjama koje poduzimamo, u slučaju da odlučimo ne poduzeti ništa ili ako trebamo dodatne informacije za procjenu prijave.

Svaki sadržaj koji krši tuđe autorsko pravo ili žig može biti uklonjen. Spotify ima i praksu kažnjavanja ponovljenog kršenja, što znači da se korisniku ili kreatoru odgovornom za višestruka kršenja može ukinuti račun. Ako se sadržaj vrati nakon žalbe ili ako vlasnik prava povuče prijavu, to će se odraziti i na našu praksu kažnjavanja ponovljenih prekršitelja.

Ako smatrate da je s vašim sadržajem ili računom nešto napravljeno greškom ili ako želite zatražiti još jedno očitovanje tvrtke Spotify o odluci o vašoj prijavi, možete podnijeti žalbu. Upute o tome kako podnijeti žalbu sadržane su u prepisci e-poštom koju ćemo vam poslati u vezi s prijavom.

Osim prijava korisnika i nositelja prava, koristimo i kombinaciju automatskih i ručnih signala da bismo prepoznali i uklonili sadržaje koji možda krše tuđe intelektualno vlasništvo. Stalno unaprjeđujemo naša nastojanja da zaštitimo intelektualno vlasništvo kreatora.