Uvjeti upotrebe servisa Spotify

1. Uvod

2. Servis Spotify koji nudimo

3. Vaša upotreba servisa Spotify

4. Sadržaji i prava intelektualnog vlasništva

5. Korisnička podrška, informacije, pitanja i žalbe

6. Problemi i sporovi

7. O ovim uvjetima

1. Uvod

Pažljivo pročitajte ove uvjete upotrebe (ove „uvjete") jer oni određuju vašu upotrebu personaliziranih usluga Spotify (koja obuhvaća i pristup njima) za streaming glazbe i drugih sadržaja, uključujući sva naša web-mjesta i softverske aplikacije koje obuhvaćaju ove uvjete ili sadrže vezu na njih (zajedničkim nazivom „servis Spotify") i svu glazbu, videozapise, podcaste ili druge materijale ponuđene putem servisa Spotify („sadržaji").

Upotreba servisa Spotify podložna je dodatnim uvjetima i odredbama koje određuje Spotify, a koji su kroz ovu referencu uključeni u uvjete (pod zajedničkim nazivom „suglasnosti"). Informacije o dodatnim uvjetima i tome kako možemo mijenjati uvjete ili dodatne uvjete uključene kroz referencu potražite u odjeljku 7 u nastavku. Da biste saznali više o tome kako Spotify prikuplja, upotrebljava, cijeli i štiti vaše osobne podatke, pogledajte Pravilnik o zaštiti privatnosti servisa Spotify.

Registriranjem za korištenje servisa Spotify ili drugim njegovim korištenjem prihvaćate ove uvjete. Ako uvjete ne prihvaćate, ne smijete koristiti servis Spotify niti pristupati sadržajima.

Pružatelj usluge

Ovi se uvjeti odnose na vas i tvrtku Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Švedska.

Dob i preduvjeti kvalificiranosti

Da biste koristili servis Spotify i pristupali sadržajima, morate (1) imati 13 godina (ili ekvivalentnu minimalnu dob u svojoj matičnoj zemlji) ili više, (2) imati pristanak roditelja ili staratelja ako ste maloljetnik u matičnoj zemlji; (3) imati sposobnost ulaska u obavezujući ugovor s nama, što znači da vas primjenjivi zakoni ne sprječavaju u tome, i (4) boraviti u državi u kojoj je usluga dostupna. Potvrđujete i da su svi registracijski podaci koje date tvrtki Spotify istiniti, točni i potpuni te da se u svakom trenutku namjeravate toga držati. Ako ste maloljetnik u svojoj matičnoj zemlji, vaš će roditelj ili staratelj morati u vaše ime pristati na ove uvjete. Dodatne informacije o zadovoljavanju minimalne dobi pronaći ćete u postupku registracije. Ako ne zadovoljavate minimalnu dob, ne biste se trebali registrirati kao korisnik. Na određenim tržištima Spotify može primarnim posjednicima računa nuditi pristup sučelju za djecu u sklopu obiteljske pretplate. Omogućivanjem takvog pristupa primarni posjednik računa potvrđuje da je zakonski staratelj svakog korisnika koji pristupa tom sučelju i da daje dopuštenje mlađem korisniku da upotrebljava Spotify.

2. Servis Spotify koji nudimo

Mogućnosti servisa Spotify

Nudimo razne mogućnosti servisa Spotify. Neke mogućnosti servisa Spotify nude se besplatno, dok je za pristup drugima potrebno plaćanje („pretplate"). Možemo vam ponuditi i posebne promotivne tarife, članstva ili usluge, uključujući ponude proizvoda i usluga trećih strana. Nismo odgovorni za proizvode i usluge koje nude takve treće strane.

Probna razdoblja

Povremeno vam mi ili drugi u naše ime mogu ponuditi odgovarajuća probna razdoblja pretplate uz plaćanje bez naknade ili uz smanjenu naknadu („probno razdoblje"). Korištenjem servisa Spotify u probnom razdoblju prihvaćate Uvjete promotivne ponude Spotify Premium.

Aplikacije i uređaji trećih strana te softver otvorenog izvornog koda

Servis Spotify može biti integriran, ili na neki drugi način biti u interakciji, s aplikacijama, web-mjestima i uslugama trećih strana („aplikacije trećih strana") i osobnim računalima, mobitelima, tabletima, nosivim uređajima, zvučnicima i drugim uređajima trećih strana („uređaji"). Vaša upotreba takvih aplikacija i uređaja trećih strana može biti podložna dodatnim uvjetima, odredbama i pravilnicima primjenjive treće strane. Spotify ne jamči da će aplikacije i uređaji trećih strana biti kompatibilni sa servisom Spotify.

Ograničenja i izmjene usluge

Ulažemo razumne napore i vještinu u održavanje servisa Spotify u radnom stanju i nuđenje personaliziranog i dojmljivog audioiskustva. No, ponuda i dostupnost naše usluge mogu se povremeno mijenjati i podložni su primjenjivim zakonima bez odgovornosti prema vama, primjerice:

  • Mogući su povremeni ispadi usluga servisa Spotify zbog tehničkih poteškoća, održavanja ili testiranja ili pak ažuriranja, uključujući one nužne za implementaciju promjena u skladu s relevantnim zakonima i regulatornim zahtjevima.
  • Nastojimo stalno unaprjeđivati i poboljšavati usluge i možda ćemo mijenjati, obustavljati ili zaustavljati (trajno ili privremeno) ponudu cijelog servisa Spotify ili njegovih dijelova (uključujući određene funkcije, značajke, pretplatničke tarife i promotivne ponude).
  • Naša dinamična ponuda sadržaja stalno se razvija i prilagođava potrebama zajednice korisnika servisa Spotify. Spotify nije obavezan putem servisa Spotify nuditi određene sadržaje i Spotify ili primjenjivi vlasnici mogu bez obavijesti ukloniti pristup određenim pjesmama, videozapisima, podcastima, audioknjigama i drugim sadržajima.

Vaše pravo na otkazivanje ovih uvjeta ako više ne želite koristiti servis Spotify razloženo je u odjeljku 6 u nastavku.

Ako plaćate naknadu za pretplatu izravno tvrtki Spotify za pretplatu koju Spotify obustavi prije isteka vašeg pretplatnog razdoblja (kako je taj pojam definiran u odjeljku Plaćanja i otkazivanje u nastavku), Spotify će vam nakon takvog prekida vratiti naknade za pretplatu za pretplatno razdoblje za sve neiskorištene dijelove vaše tada važeće pretplate. Da bismo vam mogli vratiti sredstva, vaši podaci o računu i za naplatu moraju biti ažurni.

Spotify nije odgovoran niti ima obavezu vratiti vam sredstva u vezi s prekidima u pružanju internetske veze ili drugih usluga ili pak ispada uzrokovanih djelovanjem državnih tijela, ostalih trećih strana ili događajima izvan naše kontrole.

3. Vaša upotreba servisa Spotify

Izrada računa za Spotify

Da biste koristili servis Spotify ili neki njegov dio, morat ćete izraditi račun za Spotify. Korisničko ime i lozinka samo su za vašu osobnu upotrebu i ne smiju se otkrivati drugima. Prihvaćate odgovornost za svu upotrebu (uključujući i neovlaštenu) svog korisničkog imena i lozinke. Ako izgubite korisničko ime i lozinku, netko ih ukrade ili smatrate da je netko neovlašteno pristupio vašem računu, odmah obavijestite naš tim za korisničku podršku.

Spotify može iz bilo kojeg razloga tražiti povrat ili od vas tražiti da promijenite korisničko ime.

Vaša prava na korištenje servisa Spotify

Pristup servisu Spotify

U skladu s vašim prihvaćanjem ovih uvjeta (uključujući sve druge primjenjive uvjete i odredbe), dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, opozivu dozvolu za osobnu, nekomercijalnu upotrebu servisa Spotify i sadržaja (zajedničkim nazivom „pristup"). Taj pristup ostaje na snazi dok ga ne prekinete vi ili Spotify. Potvrđujete da nećete ponovno distribuirati ni prenositi servis Spotify ni sadržaje.

Softverske aplikacije servisa Spotify i sadržaji licencirani su vama te nisu prodani ni preneseni, i Spotify i njegovi nositelji licence zadržavaju vlasništvo nad svim primjercima softverskih aplikacija servisa Spotify i sadržaja čak i nakon instalacije na vaše uređaje.

Vlasnička prava tvrtke Spotify

Servis Spotify i sadržaji vlasništvo su tvrtke Spotify ili nositelja licenci tvrtke Spotify. Svi žigovi, uslužni znakovi, trgovački nazivi, logotipi, nazivi domena i ostale značajke robne marke Spotify („značajke robne marke Spotify") isključivo su vlasništvo tvrtke Spotify ili njezinih nositelja licence. Ovi uvjeti ne daju vam nikakva prava na komercijalnu ili nekomercijalnu upotrebu značajki robne marke Spotify.

Pristajete se rukovoditi Smjernicama za korisnike servisa Spotify i ne koristiti servis Spotify, sadržaje ni njihove dijelove na načine koji nisu izravno dopušteni u ovim uvjetima.

Plaćanja i otkazivanje

Plaćene pretplate

Pretplatu možete kupiti izravno od tvrtke Spotify ili putem treće strane na sljedeći način:

  • plaćanjem naknade za pretplatu unaprijed svakog mjeseca ili u nekom drugom ponavljajuće intervalu dogovorenom prije kupnje; ili
  • plaćanjem unaprijed, čime dobivate pristup servisu Spotify na određeno vremensko razdoblje („razdoblje važenja pretplate").

Porezne stope računaju se na temelju podataka koje navedete i primjenjive stope u trenutku mjesečne naplate.

Ako kupite pristup pretplatom putem treće strane, na vašu upotrebu servisa Spotify uz ove se uvjete mogu primjenjivati i drugi uvjeti i odredbe koje određuje treća strana. Ako pretplatu kupite pomoću koda, poklon-bona, ponude pretplate ili putem neke druge ponude nuđen ili prodane u ime tvrtke Spotify za pristup pretplati („kodovi"), time pristajete na Uvjete za bon tvrtke Spotify.

Promjene cijena i poreza

Spotify može povremeno mijenjati cijenu plaćenih pretplata, uključujući cijenu ponavljajućih naknada, razdoblje važenja pretplate (za još neplaćena razdoblja) ili kodove (prethodno definirane), kako bi one održavale okolnosti poput promjena u ponudi proizvoda i značajki, promjena u poslovanju ili promjena u gospodarskom kontekstu ili iz sigurnosnih, zakonskih ili regulatornih razloga obavještavanjem na sve razumne načine, uključujući e-poštom ili putem obavijesti u aplikaciji ili nekako drugačije, o promjenama cijena uz razumnu prethodnu obavijest, u svakom slučaju ne manje od 30 dana. Promjene cijena važit će od početka sljedećeg pretplatnog razdoblja nakon datuma promjene cijene. U skladu s primjenjivim zakonom, nastavkom korištenja servisa Spotify nakon promjene cijene potvrđujete prihvaćanje nove cijene. Ako se ne slažete s promjenom cijene, možete promjenu odbaciti poništavanjem primjenjive pretplate prije nego promjena cijene stupi na snagu.

Porezne stope temelje se na stopama primjenjivima u trenutku mjesečne naplate. Ti se iznosi mogu tijekom vremena promijeniti ovisno o lokalnim poreznim propisima u vašoj državi, području ili gradu. Sve promjene porezne stope automatski će se primijeniti na temelju navedenih podataka o računu.

Naplata i otkazivanje

Ako nije drugačije navedeno (primjerice ako ste se registrirali za razdoblje važenja pretplate), plaćene pretplate vrijede neodređeno dugo, dok se ne otkažu. Bit će vam ponovljeno naplaćeno prvog dana svakog razdoblja naplate i vi ćete platiti i ovlašćujete nas (ili primjenjivu treću stranu ako se registrirate putem treće strane) da teretimo vaš način plaćanja u iznosu tada aktualne pretplate.

U bilo kojem trenutku možete otkazati plaćenu pretplatu prijavom u račun za Spotify i slijeđenjem uputa na stranici Račun ili pak tako da kliknete ovdje i slijedite upute. Ako nije drugačije navedeno, otkazivanje će stupiti na snagu završetkom razdoblja naplate u kojem ste otkazali pretplatu te ćete prijeći na besplatnu verziju servisa Spotify. Ne dajemo povrate ni kredite za djelomična pretplatna razdoblja osim kako je izričito navedeno u ovim uvjetima.

Ako ste kupili pretplatu uz korištenje koda, pretplata će se automatski otkazati po isteku razdoblja navedenog u kodu ili kad ponestane sredstava za plaćanje servisa Spotify.

Uza sva druga prava koja možete imati prema ovim uvjetima i bez obzira na njih, zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku raskinemo plaćenu pretplatu uz prethodnu obavijest dostavljenu najmanje 14 dana prije. Ako nismo drugačije naveli, dopustit ćemo vam da zadržite pravo pristupa plaćenoj pretplati do kraja aktualnog razdoblja naplate, nakon čega ćemo vaš račun vratiti na besplatnu verziju servisa Spotify.

Pravo na odustajanje

Ako ste se registrirali za probno razdoblje, pristajete da pravo na odustajanje od pretplate za koju koristite probno razdoblje istječe četrnaest (14) dana nakon početka probnog razdoblja. Ako pretplatu ne otkažete prije isteka probnoj razdoblja, gubite pravo na odustajanje i ovlašćujete Spotify da vam automatski svakog mjeseca naplati dogovorenu cijenu dok ne otkažete pretplatu. Za probna razdoblja kraća od četrnaest (14) dana izričito nam dajete dozvolu da vam nudimo uslugu uz plaćanje odmah po isteku probnog razdoblja i da od tog trenutka gubite pravo na odustajanje.

Ako kupite pretplatu bez probnog razdoblja, pristajete da imate četrnaest (14) dana nakon kupnje za odustajanje iz bilo kojeg razloga i morate nam platiti isporučene usluge do trenutka kad ste nam rekli da ste promijenili mišljenje. Izričito pristajete da vam pružamo uslugu neposredno nakon što je kupite, da gubite pravo na odustajanje i ovlašćujete Spotify da vam automatski naplaćuje uslugu svakog mjeseca dok je ne otkažete.

Smjernice za korisnike

Donijeli smo smjernice za upotrebu servisa Spotify kako bismo osigurali da korištenje servisa Spotify bude ugodno svima („Smjernice za korisnike servisa Spotify"). Servis Spotify morate koristiti u skladu sa Smjernicama za korisnike servisa Spotify i svim primjenjivim zakonima, pravilima i propisima te morate poštivati intelektualno vlasništvo, privatnost i druga prava trećih strana.

Računi robne marke

Ako uspostavite račun za Spotify u ime tvrtke, organizacije, entiteta ili robne marke („robne marke", pa je time račun „račun robne marke"), pojmovi „vi" i „vaše" koji se koriste u ovim uvjetima (uključujući druge uvjete i odredbe tvrtke Spotify uvrštene ovdje kao reference) odnose se na vas i robnu marku.

Ako ste izradili račun robne marke, jamčite da predstavljate i ovlašteni ste dati sve dozvole i licence navedene u ovim uvjetima (uključujući sve druge primjenjive uvjete i odredbe tvrtke Spotify) i obavezati robnu marku na ove uvjete.

Robna marka može pratiti korisnike te stvarati i dijeliti popise za reprodukciju pod uvjetom da ne poduzima nikakve radnje koje impliciraju promidžbu ili komercijalnu vezu između robne marke i praćenog korisnika, umjetnika, tekstopisca ili neke druge osobe, osim ako je robna marka nezavisno stekla prava za provođenje takve promidžbe. Uz to, robne marke moraju biti transparentne našim korisnicima u otkrivanju svih promidžbi ili razmatranja umjetnika, tekstopisaca, korisnika ili drugih strana i mora djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima, propisima i kodeksima ponašanja pri sudjelovanju u takvim praksama.

Kontrola izvoza i sankcije

Proizvodi servisa Spotify mogu biti podložni kontroli izvoza i zakonima o gospodarskim sankcijama Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država i drugih nadležnosti, uključujući bez ograničenja dopunjenu Odredbu 2021/821 (odredba EU-a o dvostrukoj upotrebi), Zakon o kontroli izvoza Ujedinjenog Kraljevstva iz 2002. i Naredbu o kontroli izvoza Ujedinjenog Kraljevstva iz 2008., Odredbe Administracije o izvozu koje propisuje Ministarstvo trgovine SAD-a, trgovinske i gospodarske sankcije Ureda za kontrolu stranih resursa (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Ministarstva financija i Međunarodne propise za trgovanje oružjem (International Traffic in Arms Regulations) Ministarstva unutrašnjih poslova (zajedničkim nazivom „zakoni za kontrolu trgovine"). Potvrđujete i jamčite da se (1) ne nalazite, ne potpadate pod zakone ili živite u državi ili na teritoriju koji su pod teritorijalnim sankcijama (da niste u, zajedničkim nazivom, „sankcioniranim državama"), niti da ste u vlasništvu niti djelujete u ime vlade podložne sankcijama uskraćivanja resursa ili bilo koje osobe ili entiteta organiziranog, smještenog ili koji živi u sankcioniranoj državi; te da (2) niste osoba navedena na, ili koje je više od 50 % u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, od strane ili djelujući u ime ili pod utjecajem bilo kojeg entiteta koji je naveden na popisima zabranjene stranke u EU-u, UK-u, SAD-u, npr. na konsolidiranom popisu osoba, grupa i entiteta koji potpadaju pod financijske sankcije EU-a ili na konsolidiranom popisu UK-a ili na popisu posebno istaknutih državljana vodstva SAD-a.

Pristajete pri upotrebi proizvoda ili usluga na servisu Spotify poštivati sve primjenjive zakone za kontrolu trgovine. Posebno potvrđujete da nećete – izravno ni neizravno – koristiti, prodavati, izvoziti, ponovno izvoziti, prenositi, usmjeravati, izdavati ili nekako drugačije raspačavati bilo kakve proizvode, softver ili tehnologije (uključujući proizvode izvedene od ili utemeljene na takvoj tehnologiji) koje ste dobili od servisa Spotify pod ovim uvjetima na bilo koje odredište, bilo kojem entitetu ili osobi za bilo kakvu krajnju upotrebu koju zabranjuju zakoni za kontrolu trgovine. Spotify nije obavezan djelovati na bilo koji način koji zabranjuju primjenjivi zakoni za kontrolu trgovine te će se Spotify prema vlastitom nahođenju kloniti izravne ili neizravne uključenosti u nuđenje proizvoda ili usluga koji bi mogli biti zabranjeni prema primjenjivim zakonima za kontrolu trgovine.

4. Sadržaji i prava intelektualnog vlasništva

Korisnički sadržaji

Sadržaji koje vi objavite na servisu

Korisnici servisa Spotify mogu objavljivati, prenositi ili na druge načine pridonositi sadržajima na servisu Spotify („korisnički sadržaji"). Preciznije, „korisnički sadržaji" obuhvaćaju sve informacije, materijale i druge sadržaje koje korisnici dodaju, stvaraju, prenose, šalju, raspačavaju ili objavljuju na servisu Spotify. Da biste saznali više o korisničkim sadržajima ili drugim sadržajima trećih strana i rukovanju njima, pogledajte naša Pravila platforme, informacije o Radnjama povezanim sa sadržajem i naš Pravilnik o intelektualnom vlasništvu.

Isključivo ste odgovorni za sve korisničke sadržaje koje objavljujete

Što se tiče svih korisničkih sadržaja koje objavljujete na servisu Spotify, jamčite (1) da ste vlasnik ili imate prava za objavu tih korisničkih sadržaja; (2) da ti korisnički sadržaji ili njihova upotreba od strane servisa Spotify koja je u skladu s licencom danom u nastavku: (i) ne krše ove uvjete, primjenjivi zakon ili intelektualno vlasništvo ili druga prava bilo koje treće strane; ili (ii) ne podrazumijevaju bilo kakvu suradnju ili promidžbu vas ili vaših sadržaja od strane tvrtke Spotify ili nekog umjetnika, skupine, izdavačke kuće ili drugog pojedinca ili entiteta bez prethodne izričite pisane privole tvrtke Spotify ili takvog pojedinca ili entiteta.

Pri objavi ili dijeljenju korisničkih sadržaja ili drugih informacija na servisu Spotify imajte na umu da će sadržaji i druge informacije biti javno dostupni i da ih drugi mogu koristiti i ponovno dijeliti na servisu Spotify i širom weba. Stoga budite oprezni pri objavi i dijeljenju na servisu Spotify te pazite na postavke računa. Spotify nije odgovoran za ono što vi i drugi objavljujete ili dijelite na servisu Spotify.

Nadzor korisničkih sadržaja

Spotify može, ali nije općenito obavezan, nadzirati ili pregledavati korisničke sadržaje. Spotify zadržava pravo poduzimanja mjera koje utječu na dostupnost, vidljivost i pristupačnost korisničkih sadržaja. Da biste saznali više o radnjama koje može poduzeti Spotify protiv ilegalnih sadržaja i sadržaja koji krše pravilnike servisa Spotify (uključujući naše Smjernice za korisnike i Pravila platforme) te za daljnje pojedinosti o tome kako prijaviti neki sadržaj te kako prigovoriti na radnje nad sadržajima, pogledajte Pravila platforme i informacije o Radnjama nad sadržajima.

Licence koje vi dajete nama

Korisnički sadržaji

Zadržavate vlasništvo nad svim korisničkim sadržajima kad ih objavite na servisu. No, da bismo mogli vaše korisničke sadržaje ponuditi na servisu Spotify i ponuditi vam određene značajke i funkcije, morate nam dati ograničenu licencu za te korisničke sadržaje. U skladu s tim, ovime dajete tvrtki Spotify neekskluzivnu, prenosivu, posve plaćenu, neopozivu, globalnu licencu bez tantijema koja se može podlicencirati za reproduciranje, nuđenje, izvođenje i prikazivanje, prevođenje, izmjenu, stvaranje izvedenih radova, distribuciju i druge oblike korištenja takvih korisničkih sadržaja putem bilo kojeg medija, samostalno ili u kombinaciji s drugim sadržajima ili materijalima, na bilo koji način i bilo kojim sredstvima, metodologijama ili tehnologijama, nepoznatim ili naknadno stvorenim, u vezi sa servisom Spotify. Kad je to primjenljivo i u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonima, pristajete se odreći svih „moralnih" i jednakovrijednih prava i ne primjenjivati ih, kao što je vaše pravo da budete prepoznati kao autor nekih korisničkih sadržaja, uključujući povratne informacije, i vaše pravo da prigovorite zbog neprikladnog odnosa prema takvim korisničkim sadržajima.

Povratne informacije

Ako u vezi sa svojom upotrebom servisa Spotify ili bilo kakvih sadržaja ponudite ideje, prijedloge ili druge povratne informacije („povratne informacije"), takve povratne informacije nisu povjerljive i Spotify ih može koristiti bez ograničenja i bez plaćanja. Prema ovim uvjetima povratne informacije smatraju se vrstom korisničkih sadržaja.

Vaš uređaj.

Dajete nam i pravo (1) da servisu Spotify dopustimo korištenje procesora, mrežne propusnosti i hardvera za pohranu na vašem uređaju radi funkcioniranja servisa Spotify, (2) da vam nudimo oglase i druge informacije te da dopustimo svojim poslovnim partnerima to isto u skladu s Pravilnikom o zaštiti privatnosti servisa Spotify.

Dio sučelja sa sadržajima

Spotify želi svakom korisniku pružiti vrhunsko i jedinstveno iskustvo. U dokumentu Razumijevanje preporuka na servisu Spotify možete saznati više o funkcioniranju našeg sustava preporuka, uključujući kako i zašto vam se prikazuju određeni sadržaji.

U bilo kojem dijelu servisa Spotify sadržaji kojima pristupate, uključujući njihov izbor i ponudu, mogu biti pod utjecajem komercijalnih pobuda, uključujući sporazume tvrtke Spotify s trećim stranama.

Neki sadržaji koje Spotify licencira, nudi, stvara ili ih na druge načine predstavlja (npr. podcasti) mogu sadržavati oglašavanje, pri čemu Spotify nije odgovoran za takvo oglašavanje.

Pritužbe zbog povrede prava

Spotify poštuje prava vlasnika intelektualnog vlasništva. Ako smatrate da neki sadržaj krši vaše autorsko pravo, žig ili druga prava intelektualnog vlasništva, pogledajte Pravilnik servisa Spotifiy o intelektualnom vlasništvu.

5. Korisnička podrška, informacije, pitanja i žalbe

Zajednica za podršku za Spotify

Zajednica za podršku za Spotify mjesto je rasprava i razmjene informacija, savjeta i drugih materijala povezanih sa servisom Spotify. Sudjelovanjem u zajednici za podršku za Spotify prihvaćate Uvjete zajednice.

Ako želite razgovarati s nama, kliknite ovdje da biste saznali više.

Korisnička podrška, informacije, pitanja, žalbe

Za korisničku podršku s pitanjima o računima i plaćanjima („upiti za korisničku podršku") koristite resurse korisničke podrške navedene u odjeljku O nama na našem web-mjestu.

Ako imate pitanja u vezi sa servisom Spotify ili ovim uvjetima (uključujući sve ovime uključene dodatne uvjete i odredbe za Spotify), obratite se korisničkoj službi servisa Spotify odlaskom na odjeljak O nama na našem web-mjestu.

Ako živite u Europskoj uniji, žalbu možete podnijeti i putem platforme za internetsko rješavanje sporova (platforma ODR). Platformu ODR pronađite na sljedećoj vezi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problemi i sporovi

Obustava i prekid upotrebe servisa Spotify

Ovi se uvjeti nastavljaju primjenjivati na vas dok ih ne poništite vi ili Spotify. Spotify može u bilo kojem trenutku poništiti ove uvjete (uključujući sve ovime uključene dodatne uvjete i odredbe za Spotify) ili vam obustaviti pristup servisu Spotify ako opravdano smatramo da ste prekršili neki od ovih uvjeta, ako vam prestanemo nuditi servis Spotify ili bilo koji njegov materijalni dio nakon razumne obavijesti ili ako opravdano smatramo da je to potrebno da bismo se uskladili s primjenjivim zakonima ili opravdano smatramo da se dogodilo nešto što povlači odgovornost ili stvara materijalnu štetu nekom korisniku, trećoj strani, servisu Spotify ili našim podružnicama. Ako Spotify poništi ove uvjete ili ako vam Spotify obustavi pristup servisu Spotify zbog vašeg kršenja ovih uvjeta, ako je nužno djelovati u skladu s primjenjivim zakonima ili zbog ponašanja koje povlači odgovornost ili materijalnu štetu, prihvaćate da Spotify nije, prema primjenjivim zakonima, odgovoran vama i (osim kako je izričito navedeno u ovim uvjetima) Spotify vam neće vratiti plaćene iznose. Ako Spotify poništi ove uvjete jer prestanemo nuditi usluge servisa Spotify ili neki njegov materijalni dio, Spotify će vam isporučiti obavijest o poništavanju s dodatnim pojedinostima o poništenju, primjerice kad će poništenje stupiti na snagu.

U bilo kojem trenutku možete poništiti ove uvjete i tada možda nećete nastaviti pristupati servisu Spotify niti ga koristiti. Da biste saznali kako obustaviti svoj račun za Spotify, pogledajte resurse za korisničku podršku na našoj stranici O nama.

Ovdje navedeni odjeljci 4 (Sadržaji i prava intelektualnog vlasništva), 3 (Vaša upotreba servisa Spotify), 2 (Servis Spotify koji nudimo), 6 (Problemi i sporovi), 7 (O ovim uvjetima) kao i svi drugi odjeljci ovih uvjeta koji, eksplicitno ili po prirodi stvari, moraju ostati na snazi i nakon poništenja ovih uvjeta ostat će na snazi nakon poništenja.

Odricanja od jamstva

Neke nadležnosti ne dopuštaju isključivanje podrazumijevanih jamstava ni ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, pa se možda isključivanje i ograničenje u ovom odjeljku ne odnosi na vas i neće utjecati na vaša zakonska prava.

SPOTIFY ĆE PONUDITI SERVIS SPOTIFY UZ RAZUMNU BRIGU I VJEŠTINU I U SKLADU SA SVIM SPECIFIKACIJAMA SERVISA SPOTIFY KOJE NAVODI SPOTIFY, NO U SKLADU S TIM SERVIS SPOTIFY NUDI SE U IZVORNOM OBLIKU I ONAKO KAKO JE DOSTUPNA, BEZ SVIH VRSTA JAMSTAVA – IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH ILI ZAKONSKIH. UZ TO, SPOTIFY I SVI VLASNICI SADRŽAJA ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH I ZAKONSKIH JAMSTAVA U VEZI SA SADRŽAJIMA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, MOGUĆNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA. SPOTIFY NI BILO KOJI VLASNIK SADRŽAJA NE JAMČE DA SERVIS SPOTIFY ILI SADRŽAJI NE OBUHVAĆAJU ZLONAMJERNI SOFTVER ILI DRUGE ŠTETNE DIJELOVE. UZ TO, SPOTIFY NE JAMČI NIŠTA NITI JAMČI NITI PREUZIMA BILO KAKVU ODGOVORNOST U VEZI S BILO KAKVIM APLIKACIJAMA TREĆE STRANE (ILI NJIHOVIM SADRŽAJEM), KORISNIČKIM SADRŽAJIMA, UREĐAJIMA ILI BILO KAKVIM PROIZVODIMA ILI USLUGAMA KOJE OGLAŠAVA, PROMOVIRA ILI NUDI NEKA TREĆA STRANA NA SERVISU SPOTIFY ILI PUTEM HIPERVEZE NA WEB-MJESTO, A SPOTIFY NIJE ODGOVORAN NI ZA BILO KAKVE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KAKVIH DAVATELJA NAVEDENIH USLUGA TREĆIH STRANA. NIKAKAV SAVJET NI INFORMACIJA, USMENA ILI PISANA, KOJE STE DOBILI OD TVRTKE SPOTIFY NE PREDSTAVLJA JAMSTVO KOJE DAJE SPOTIFY. DOK KORISTITE SERVIS SPOTIFY, MOŽETE PRISTUPATI ZNAČAJKAMA ZA FILTRIRANJE EKSPLICITNIH SADRŽAJA, ALI UPOTREBA TIH ZNAČAJKI MOŽE I DALJE REZULTIRATI NUĐENJEM NEKIH EKSPLICITNIH SADRŽAJA. STOGA NEMOJTE RAČUNATI DA ĆE TE ZNAČAJKE FILTRIRATI SVE EKSPLICITNE SADRŽAJE. TAJ SE ODJELJAK PRIMJENJUJE MAKSIMALNO KOLIKO DOPUŠTA PRIMJENJIVI ZAKON.

Ograničena odgovornost i vrijeme za podnošenje pritužbi

U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONOM PRIHVAĆATE DA JE VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK ZA SVE PROBLEME ILI NEZADOVOLJSTVA SERVISOM SPOTIFY DEINSTALACIJA SVEG SOFTVERA TVRTKE SPOTIFY I PRESTANAK KORIŠTENJA SERVISA SPOTIFY. PRIHVAĆATE DA SPOTIFY NEMA OBAVEZE NI ODGOVORNOSTI U VEZI S APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA ILI NJIHOVA SADRŽAJA KOJI SE NUDE U SKLOPU ILI U VEZI SA SERVISOM SPOTIFY I DOK SE VAŠ ODNOS S TAKVIM APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA MOŽE RUKOVODITI ZASEBNIM UGOVORIMA S TIM TREĆIM STRANAMA, ŠTO SE TIČE SERVISA SPOTIFY VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK ZA SVE PROBLEME I NEZADOVOLJSTVA S APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA ILI SADRŽAJA U NJIMA JEST DEINSTALACIJA ILI PRESTANAK KORIŠTENJA TAKVIH APLIKACIJA TREĆIH STRANA.

NI U KOJEM SLUČAJU SPOTIFY, NJEGOVI SLUŽBENICI, DIONIČARI, ZAPOSLENICI, AGENTI, DIREKTORI, PODRUŽNICE, PRIDRUŽENE TVRTKE, NASLJEDNICI, PROSLJEĐIVAČI, DOBAVLJAČI ILI NOSITELJI LICENCE NEĆE BITI ODGOVORNI (1) NI ZA KAKVE NEIZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, KAZNENE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE; (2) NI ZA KAKAV IZOSTANAK UPOTREBE NI GUBITAK PODATAKA, POSLOVANJA ILI DOBITI (IZRAVAN ILI NEIZRAVAN), U SVIM SLUČAJEVIMA KOJI PROIZLAZE IZ UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE SERVISA SPOTIFY, UREĐAJA, APLIKACIJA TREĆIH STRANA ILI SADRŽAJA APLIKACIJA TREĆIH STRANA; ILI (3) ZDRUŽENE ODGOVORNOSTI ZA SVE PRITUŽBE KOJE SE TIČU SERVISA SPOTIFY, APLIKACIJA TREĆIH STRANA ILI SADRŽAJA APLIKACIJA TREĆIH STRANA KOJA JE VEĆA OD ONOGA ŠTO JE VEĆE IZMEĐU (A) IZNOSA KOJI STE PLATILI TVRTKI SPOTIFY TIJEKOM DVANAEST MJESECI PRIJE PRVE PRITUŽBE; ILI (B) 30,00 USD. SVA ODGOVORNOST KOJU IMAMO ZA GUBITKE KOJE PRETRPITE STROGO JE OGRANIČENA NA GUBITKE KOJI SU RAZUMNO PREDVIDLJIVI.

Točnije, ovi uvjeti ne ograničavaju odgovornost tvrtke Spotify za prevaru, lažno predstavljanje, smrt ili tjelesne ozljede u mjeri u kojoj bi primjenjivi zakon zabranio takvo ograničenje i za svaku drugu odgovornost koja se po primjenjivim zakonima ne smije ograničavati ni isključivati.

OSIM U SLUČAJEVIMA GDJE SU TAKVA OGRANIČENJA ZABRANJENA PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, SVAKA PRITUŽBA KOJA PROIZLAZI IZ OVIH UVJETA MORA SE PROVESTI (PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA ARBITRAŽU ILI PODNOŠENJEM OSOBNE TUŽBE U SKLADU SA SPORAZUMOM O ARBITRAŽI U NASTAVKU) U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON DATUMA KAD JE STRANA KOJA PODNOSI PRITUŽBU PRVI PUT SAZNALA ILI BI RAZUMNO TREBALA ZNATI ZA RADNJU, PROPUST ILI NEISPUNJAVANJE OBAVEZE KOJI SU UZROKOVALI PRITUŽBU; A SVE PRITUŽBE KOJE NISU PODNESE U TOM VREMENSKOM RAZDOBLJU NE KVALIFICIRAJU SE ZA PRAVNI LIJEK. AKO STE POTROŠAČ, TO NE UTJEČE NA VAŠ PRAVNI LIJEK U SLUČAJU NEUSKLAĐENOSTI DIGITALNIH SADRŽAJA ILI DIGITALNIH USLUGA KOJE PRUŽA SPOTIFY.

Prava trećih strana

Prihvaćate i potvrđujete da su vlasnici sadržaja i određeni distributeri (poput davatelja usluga trgovina aplikacija) namjenski korisnici ovih uvjeta i imaju ih pravo izravno primjenjivati na vas. Osim kako je navedeno u ovom odjeljku, svrha ovih uvjeta nije da daju prava bilo kome osim vama i tvrtki Spotify te ni u kojem slučaju ovi uvjeti ne stvaraju prava za korisnike trećih strana.

Ako ste preuzeli neku od naših mobilnih softverskih aplikacija (svaka od njih je „aplikacija") iz trgovine App Store tvrtke Apple Inc. („Apple") ili ako koristite aplikaciju na uređaju s operacijskim sustavom iOS, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvaćate sljedeću obavijest koja se tiče tvrtke Apple. Ovi uvjeti vrijede samo između vas i tvrtke Spotify, a ne uključuju tvrtku Apple, i Apple nije odgovoran za servis Spotify i sadržaje na njemu. Apple nije nipošto obavezan nuditi usluge održavanja i podrške koje bi se ticale servisa Spotify. U slučaju da servis Spotify podbaci u ispunjavanju bilo kakvog primjenjivog jamstva, možete obavijestiti Apple i Apple će vam vratiti primjenjiv trošak cijene kupovine aplikacije; a maksimalno koliko dopušta primjenjivi zakon. Apple nema drugih jamstvenih obaveza koje se tiču servisa Spotify. Apple nije zadužen za odgovaranje na vaše pritužbe ili pritužbe bilo koje treće strane u vezi sa servisom Spotify ili vašim posjedovanjem ili korištenjem servisa Spotify, uključujući: (1) pritužbe u vezi s odgovornosti za proizvod; (2) bilo koju pritužbu da servis Spotify ne zadovoljava neki primjenjivi zakonski ili regulatorni zahtjev; (3) pritužbe koje proizlaze iz zaštite potrošača ili sličnog prava; i (4) pritužbe koje se odnose na kršenje prava intelektualnog vlasništva. Apple nije odgovoran za istragu, obranu, nagodbu ni odbacivanje bilo kakvih pritužbi treće strane o tome da servis Spotify ili vaše posjedovanje ili korištenje aplikacije krše prava intelektualnog vlasništva te treće strane. Kad koristite servis Spotify, pristajete djelovati u skladu sa svim primjenjivim uvjetima trećih strana. Apple i podružnice tvrtke Apple korisnici su trećih strana ovih uvjeta i nakon vašeg prihvaćanja uvjeta Apple će imati pravo (i smatrat će se da je prihvatio to pravo) za provođenje uvjeta nad vama kao korisnik treće strane tih uvjeta.

Obeštećenja

Pristajete obeštetiti i smatrati da Spotify nije kriv u slučaju svih razumno predvidljivih izravnih gubitaka, šteta i razumnih troškova (uključujući razumne sudske naknade i troškove) koji su nastali zbog tvrtke Spotify i koji nastaju uslijed sljedećega ili u vezi sa sljedećim: (1) vašeg kršenja bilo kojeg od ovih uvjeta (uključujući sve dodatne ovdje sadržane uvjete i odredbe tvrtke Spotify); (2) svih korisničkih sadržaja koje objavite ili na drugi način ponudite; (3) svih aktivnosti u kojima sudjelujete na servisu Spotify ili putem njega; i (4) vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili prava neke treće strane.

Mjerodavno pravo, obavezna arbitraža i mjesto

6.1 Mjerodavno pravo / nadležnost

Osim ako obavezujući zakoni u vašoj državi boravišta nalažu drugačije, ugovori (i svi izvanugovorni sporovi/pritužbe koji proizlaze ih njih ili u vezi s njima) podložni su zakonima države navedene u nastavku, bez obzira na izbor ili sukob pravnih principa.

Uz to, vi i Spotify prihvaćate nadležnost sudova navedenih u nastavku za razrješenje svih sporova, zahtjeva ili neslaganja povezanih s ugovorima (i svih izvanugovornih sporova/pritužbi koji proizlaze ih njih ili u vezi s njima), osim ako prema primjenjivim obavezujućim zakonima možete odlučiti da ćete sudski postupak pokrenuti u svojoj državi boravišta ili smo mi obavezni sudski postupak voditi isključivo u vašoj državi boravišta.

Država ili regija Odabir zakona Nadležnost
Sve druge države i regije u kojima je dostupan Spotify. Švedska Isključiva; švedski sudovi
Bugarska, Cipar, Estonija, Francuska, Hong Kong, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Norveška, Filipini, Portugal, Slovačka, Španjolska, Turska Švedski zakoni
Neisključiva; švedski sudovi

6.2 OSLOBOĐENJE OD GRUPNIH SPOROVA

KAD TO DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONI, VI I SPOTIFY PRIHVAĆATE DA SVATKO MOŽE ULOŽITI PRITUŽBU PROTIV DRUGE STRANE SAMO U VLASTITO IME ILI IME POJEDINCA, A NE KAO TUŽITELJ ILI ČLAN SKUPINE U BILO KAKVOM GRUPNOM ILI PREDSTAVNIČKOM SPORU. Osim ako se i vi i Spotify slažete oko toga, nijedan arbitar ni sudac ne može konsolidirati više tužbi, nego samo tužbu jedne osobe, niti može na drugi način odlučivati u bilo kojoj vrsti predstavničkog ili grupnog spora.

6.3 ARBITRAŽA

Ako boravite ili prebivate, imate urede ili poslujete u sudskoj nadležnosti u kojoj je primjenjiv odjeljak 6.3., na vas se primjenjuju sljedeći propisi o obaveznoj arbitraži:

6.3.1 Rješavanje sporova i arbitraža

Vi i Spotify pristajete riješiti sve sporove, pritužbe ili neslaganja između vas i tvrtke Spotify koji nastanu u vezi s ovim ugovorima ili s vašim odnosom s tvrtkom Spotify kao korisnika servisa (utemeljenim na ugovoru, protupravnom postupanju, statutu, prevari, krivom predstavljanju ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji i ako pritužbe nastanu tijekom ili nakon prekida ugovora) kroz obaveznu i obavezujuću pojedinačnu arbitražu. Arbitraža je manje službena od sudske tužbe. PRI ARBITRAŽI NEMA SUCA NI POROTE, A SUDSKO RAZMATRANJE ISHODA ARBITRAŽE OGRANIČENO JE. Pripremni postupci mogu biti ograničeniji nego na sudu. Arbitar mora poštovati ovaj ugovor i može dodijeliti iste odštete i naknade kao sud (uključujući i sudske pristojbe), ali ne može dodijeliti deklaratorne ili privremene mjere zabrane koje idu na korist bilo kome osim strana u arbitraži. Ti propisi o arbitraži vrijede i nakon prekida ugovora.

6.3.2 Iznimke

Neovisno o prethodno navedenoj odredbi 6.3.1, vi i Spotify prihvaćate da ništa ovdje navedeno ne poništava, ne isključuje, niti na drugi način ograničava naša prava u bilo kojem trenutku za (1) podizanje pojedinačne tužbe na sudu za sporove male vrijednosti, (2) zahtijevanje provedbenih radnji uz pomoć primjenjivih saveznih, državnih ili lokalnih agencija kod kojih su takve radnje dostupne, (3) traženje privremenih mjera zabrane na redovnom sudu ili (4) podizanje tužbe na redovnom sudu radi rješavanja pritužbi o kršenju prava intelektualnog vlasništva.

6.3.3 Pravila arbitraže

Pokrenuti postupak arbitraže možete vi ili mi. Arbitraža između vas i tvrtke Spotify na kraju će se provesti prema Pravilima arbitraže Međunarodne trgovinske komore (ICC-a) koji su tada na snazi („ICC-ova pravila") od strane jednog ili više arbitara dodijeljenih u skladu s ICC-ovim pravilima, uz izmjene prema ovim ugovorima, te će ih provesti ICC-ov Međunarodni arbitražni sud.

Arbitraža će se provesti na engleskom jeziku i osim ako obavezni zakon države članice Europske unije ili druge nadležnosti ne propisuje drugačije, zakon koji se primjenjuje u arbitraži bit će zakon relevantne države opisane u odredbi 6.1, bez obzira na izvor ili sukob pravnih principa.

6.3.4 Razdoblje za podnošenje zahtjeva

Arbitraža se mora pokrenuti podnošenjem zahtjeva za arbitražu unutar JEDNE (1) GODINE od datuma kad je strana koja podnosi pritužbu prvi put saznala ili bi razumno trebala znati za radnju, propust ili neispunjavanje obaveze koji su uzrokovali pritužbu; a sve pritužbe koje nisu podnesene u tom vremenskom razdoblju ne kvalificiraju se za pravni lijek. Ako primjenjivi zakon zabranjuje jednogodišnje razdoblje ograničenja za podnošenje pritužbi, pritužba se mora podnijeti u najkraćem vremenskom razdoblju koje dopušta primjenjivi zakon.

6.3.5 Obavijest; postupak

Strana koja traži arbitražu mora prvo poslati pisanu obavijest o sporu drugoj strani službenom poštom ili službom Federal Express (obavezan je potpis) ili ako u dokumentaciji nemamo vašu fizičku adresu, elektroničkom poštom („obavijest"). Adresa tvrtke Spotify za slanje obavijesti jest sljedeća: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, Sjedinjene Američke Države. U obavijesti se mora (1) opisati priroda i temelj pritužbe ili spora; te (2) navesti koja se točno odšteta traži („zahtjev"). Pristajemo uložiti napore u dobroj namjeri za izravno razrješenje pritužbi, ali ako u roku od 30 dana nakon primitka obavijesti ne dođemo do sporazuma, vi ili Spotify možete pokrenuti postupak arbitraže. Tijekom arbitraže iznos nagodbe koji predložite vi ili Spotify neće biti obznanjen arbitru dok on ne donese završnu odluku i odredi naknadu, ako takva postoji. U slučaju da se naš spor na koncu razriješi arbitražom u vašu korist, Spotify će vam isplatiti (1) iznos koji je odredio arbitar, ako takav iznos postoji, (2) zadnji zapisani iznos koji je ponudio Spotify u nagodbi oko spora prije arbitrove odštete; ili (3) 1000,00 USD, što je od toga veće. Sve dokumente i informacije iznesene tijekom arbitraže sudionik mora držati izričito povjerljivima te ih sudionik ne smije koristiti ni za koju drugu svrhu osim arbitraže ili provedbe arbitrove odluke i odštete te se ne smiju otkrivati osim u povjerenju osobama koje moraju biti obaviještene u takve svrhe ili ako tako nalaže primjenjivi zakon. Osim ako je nužno za provedbu arbitrove odluke i odštete, ni vi ni Spotify ne smijete javno objavljivati, javno komentirati ni organizirati obraćanja javnosti u vezi s arbitražom, uključujući bez ograničenja činjenicu da su strane u sporu, postojanje arbitraže ili bilo kakvu arbitrovu odluku ili odštetu.

6.3.6 Izmjene

U slučaju da Spotify u budućnosti promijeni ovaj propis koji se tiče arbitraže (a da se ne radi o pukoj promjeni adrese tvrtke Spotify za slanje obavijesti), možete odbiti takvu promjenu tako da nam u roku od 30 dana pošaljete pisanu obavijest na adresu tvrtke Spotify za slanje obavijesti. U tom će slučaju vaš račun za servis Spotify biti trenutačno obustavljen, a ovaj će propis o arbitraži, kakav je bio netom prije izmjena koje odbijate, i dalje važiti.

6.3.7 Provedba postupka

Ako se ispostavi da je odricanje od grupnih sporova iz odjeljka 6.2 neprovodivo tijekom arbitraže ili se ispostavi da je bilo koji dio ovog odjeljka 6.3 nevaljan ili neprovodiv, tada se cijeli ovaj odjeljak 6.3 proglašava ništavim te u tom slučaju strane pristaju da će ekskluzivna nadležnost i mjesto navedeni u odjeljku 6.1 rukovoditi svim radnjama proizašlim iz i povezanim s ugovorima, a vas se neće sprječavati da u bilo kojem trenutku pokrenete postupak.

7. O ovim uvjetima

Prema primjenjivim zakonima možete imati određena prava koja se ne mogu ograničiti ugovorom. Namjena ovih uvjeta nipošto nije ograničenje tih prava.

Promjene

Povremeno možemo promijeniti ove uvjete (uključujući sve dodatne uvjete i odredbe tvrtke Spotify koji su uvršteni ovdje kao reference) uz uvjet da vas obavijestimo o takvim promjenama razumnim sredstvima (prije nego one stupe na snagu), uključujući objavom izmijenjenog ugovora na primjenjivom servisu Spotify (uz uvjet da za značajne promjene tome dodamo i obavješćivanje putem e-pošte, skočnom porukom na samom servisu ili drugim sredstvima). Takve se promjene neće primjenjivati na sporove između vas i nas koji su nastali prije datuma objave izmijenjenih uvjeta ili drugih uvjeta ili odredbi tvrtke Spotify koji sadrže te promjene, ili prije datuma kad smo vas na neki drugi način obavijestili o tim promjenama. Vaša upotreba servisa Spotify nakon promjene ovih uvjeta smatrat će se njihovim prihvaćanjem. Ako ne želite nastaviti koristiti servis Spotify prema ažuriranim uvjetima, obratite nam se radi obustavljanja računa. Datum stupanja na snagu naveden pri vrhu ovog dokumenta ukazuje na to kad su uvjeti zadnji put promijenjeni.

Cijeli ugovor

Osim kako je navedeno u ovom odjeljku ili izričito prihvaćeno u pisanom obliku između vas i tvrtke Spotify, ovi uvjeti predstavljaju sve prihvaćene uvjete i odredbe između vas i tvrtke Spotify i oni nadomještaju sve prethodne ugovore, pisane ili usmene, koji se tiču predmeta ovih uvjeta. Kao što je prethodno navedeno, ovdje su u obliku referenci uključeni drugi uvjeti i odredbe, smjernice i pravilnici kojima se rukovodi upotreba servisa Spotify. Među njima su sljedeći (a) dodatni uvjeti i odredbe povezani s određenim uslugama koje nudi servis Spotify: Uvjeti promotivne ponude Spotify Premium; Uvjeti za bon tvrtke Spotify; Uvjeti i odredbe kupnje audioknjiga na servisu Spotify; i Uvjeti zajednice za podršku za Spotify; i (b) smjernice i pravilnici: Pravilnik o zaštiti privatnosti servisa Spotify; Smjernice za korisnike servisa Spotify; Pravila platforme Spotify i Pravilnik servisa Spotify o intelektualnom vlasništvu.

Raskidanje i odricanje

Osim ako je drugačije navedeno u ovim uvjetima, ako se ispostavi da je neka odredba ovih uvjeta iz bilo kojeg razloga i u bilo kojoj mjeri nevažeća ili se ne može provesti, to neće utjecati na preostale odredbe ovih uvjeta, a ta će odredba biti primijenjena u zakonski dopuštenoj mjeri.

Neuspjehom tvrtke Spotify ili korisnika treće strane da primijene ove uvjete ili neku njihovu odredbu ne odriče se tvrtki Spotify ni primjenjivom korisniku treće strane pravo na takvu primjenu.

Prosljeđivanje

Spotify može proslijediti neke ili sve ove uvjete i može proslijediti ili delegirati, u cijelosti ili djelomično, neka od svojih prava ili obaveza prema ovim uvjetima. Vi ne možete proslijediti ove uvjete, u cijelosti ni djelomično, niti prenijeti ni podlicencirati svoja prava prema ovim uvjetima nijednoj trećoj strani.

Zadnje ažuriranje: 15. veljače 2024.