Spotify-käyttäjän ohjeet

Hei! Tervetuloa Spotify-käyttäjän ohjeisiin ("Käyttäjän ohjeet"), jotka koskevat niiden Spotifyn sivustojen, sovellusten ja palvelujen käyttöä, joissa viitataan näihin Käyttäjän ohjeisiin ("Palvelut"), mukaan lukien kaikki kyseisten palvelujen kautta käytettävät materiaalit ja sisällöt ("Sisältö"). Näiden Käyttäjän ohjeiden tarkoituksena on taata, että Palvelujen käyttö pysyy mukavana kaikille. Näiden Käyttäjän ohjeiden lisäksi sisällön on noudatettava Spotifyn alustasääntöjä("Alustasäännöt").

Saatamme päivittää näitä Käyttäjän ohjeita ja Alustasääntöjä ajoittain. Uusin versio on sivustossamme.

Jos rikot Käyttäjän ohjeita tai Alustasääntöjä vastaan, Palveluihin lisäämäsi sisältö tai materiaalit voidaan poistaa ja/tai tilisi voidaan lopettaa tai sen käyttö keskeyttää. Pyrimme siihen, että Palvelut olisivat laajasti kaikkien käytettävissä, mutta et voi käyttää Palvelujamme, jos olemme aiemmin lopettaneet jossakin Palvelussamme olleen tilisi. Lisäksi estämme yritykset kiertää aiempia toimenpiteitä esimerkiksi luomalla uuden tilin.

Seuraavat ovat kiellettyjä kaikissa tilanteissa suhteessa Palveluihin sekä Palvelujen kautta saataville toimitettuihin materiaaleihin ja sisältöihin:

 1. takaisinmallintaminen, hajottaminen, purkaminen, muokkaaminen tai käyttäminen jälkiperäisteoksen luomiseen, paitsi sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Jos sovellettava laki sallii sinun purkaa Palvelujen tai Sisällön osan, kun tätä edellytetään tarvittavien tietojen saamiseksi, jotta voidaan luoda erillinen, Palvelujen tai muun ohjelman kanssa käytettävä ohjelma, näillä toimilla saamiasi tietoja a) saa käyttää vain edellä mainittuun tarkoitukseen, b) ei saa luovuttaa eikä ilmoittaa ilman Spotifyn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta millekään kolmannelle osapuolelle, jolle niitä ei ole tarvetta luovuttaa tai ilmoittaa tavoitteen saavuttamiseksi, ja c) ei saa käyttää sellaisen ohjelmiston tai palvelun luomiseen, joka on olennaisilta osiltaan samankaltainen kuin Palvelujen tai Sisällön mikä tahansa osa;
 2. kopioiminen, uudelleenjakeleminen, jäljentäminen, tallentaminen, siirtäminen, esittäminen, yleisölle näyttäminen, lähettäminen tai yleisön saataviin saattaminen tai muu käyttö, jota ei ole nimenomaisesti sallittu Sopimuksissa tai sovellettavassa laissa tai joka rikkoo muulla tavoin immateriaalioikeuksia;
 3. sellaisten paikallisten tiedostojen tuominen tai kopioiminen, joiden tuomiseen tai kopioimiseen tällä tavoin sinulla ei ole laillista oikeutta;
 4. välimuistiin tallennetun Sisällön kopioiden siirtäminen valtuutetusta Laitteesta toiseen Laitteeseen millä tahansa tavalla;
 5. manuaalinen tai automaattinen indeksoiminen tai muiden automaattisten keinojen (kuten bottien ja hakurobottien) käyttäminen tietojen katselemiseen, käyttämiseen tai keräämiseen, tai Palvelujen tai Sisällön minkään osan hyödyntäminen koneoppimis- tai tekoälymallin opettamisessa tai Spotifyn Sisällön syöttäminen jollain muulla tavalla koneoppimis- tai tekoälymalliin;
 6. myyminen, vuokraaminen, alilisensoiminen tai muu rahaksi muuttaminen muutoin kuin Sopimuksissa nimenomaisesti sallituilla tavoilla;
 7. käyttäjätilin tai soittolistan myyminen tai korvauksen vastaanottaminen tai tarjoutuminen vastaanottamaan korvausta (rahallista tai muuta) tilin tai soittolistan nimeen tai tilin tai soittolistan sisältöön vaikuttamiseksi; tai
 8. soitto- tai seuraamismäärien keinotekoinen kasvattaminen, Sisällön keinotekoinen mainostaminen tai muu manipuloiminen i) käyttämällä bottia, komentosarjaa tai muuta automaattista prosessia, ii) tarjoamalla tai vastaanottamalla mitä tahansa korvausta (rahallista tai muuta) tai iii) millään muulla tavoin;
 9. Spotifyn, sen lisenssinantajien tai minkä tahansa kolmannen osapuolen käyttämän tekniikan kiertäminen, mukaan lukien Spotifyn tai sen lisenssinantajien määrittämien alueellisten tai muiden sisällön käyttörajoitusten kiertäminen;
 10. mainosten kiertäminen tai estäminen tai sellaisten työkalujen luominen tai jakeleminen, jotka on suunniteltu estämään mainokset;
 11. tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta koskevan ilmoituksen poistaminen tai muuttaminen (myös silloin, kun tarkoituksena on salata tai muuttaa omistajuutta tai lähdettä koskevia merkintöjä);
 12. Palvelujen tai Sisällön minkä tahansa osan poistaminen tai muuttaminen muutoin kuin Sopimuksissa on nimenomaisesti sallittu, tai jos kyse on toisen käyttäjän toimittamasta Sisällöstä, hänen luvallaan; tai
 13. salasanasi antaminen toiselle henkilölle tai toisen henkilön käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäminen.

Muista kunnioittaa Spotifyta, Palvelujen materiaalien ja sisällön omistajia ja muita Palvelujen käyttäjiä. Älä osallistu mihinkään toimintaan, julkaise Käyttäjäsisältöä tai rekisteröi tai käytä käyttäjätunnusta, joka on seuraavanlaista tai sisältää materiaalia, joka

 1. on laitonta tai tarkoitettu minkä tahansa laittoman toimen edistämiseen tai suorittamiseen, mukaan lukien Spotifyn tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien, yksityisyyttä koskevien oikeuksien tai omistusoikeuksien rikkominen, tai joka rikkoisi jotakin sellaista sopimusta vastaan, jonka osapuoli olet kuten yksinoikeudellinen tallenne- tai julkaisusopimus;
 2. sisältää salasanasi tai sisältää tarkoituksella toisen käyttäjän salasanan tai kolmansien osapuolten henkilötietoja tai on tarkoitettu tällaisten henkilötietojen hankkimiseen;
 3. paljastaa kolmannen osapuolen luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja tai omia henkilötietojasi, joita ei ole tarkoitettu lähetettäväksi ihmisille kaikkialla maailmassa;
 4. sisältää haitallisia tietoja, kuten haittaohjelmia, troijalaisia tai viruksia, tai haittaa muulla tavoin muun käyttäjän pääsyä Spotify-palveluun;
 5. esittää virheellistä tietoa yhteydestäsi Spotifyyn (esimerkiksi käyttämällä Spotifyn tekijänoikeudellista sisältöä, käyttämällä Spotify-logoa luvatta tai käyttämällä Spotifyn tavaramerkkejä muulla harhaanjohtavalla tavalla), toiseen käyttäjään, henkilöön tai tahoon tai on muulla tavoin vilpillinen, virheellinen, petollinen tai harhaanjohtava;
 6. sisältää ei-toivottujen massapostitusten tai muun roskapostin, ketjukirjeiden ja vastaavien lähettämistä;
 7. sisältää valtuuttamatonta kaupallista toimintaa tai myyntitoimintaa, kuten mainontaa, kampanjoita, kilpailuja, arvontoja tai pyramidihuijauksia;
 8. sisältää luvattomia linkkejä tai viittauksia kaupallisiin tuotteisiin tai palveluihin tai mainostaa niitä muutoin kuin Spotifyn nimenomaisesti valtuuttamalla tavalla;
 9. häiritsee tai haittaa Spotify-palvelua, käsittelee omavaltaisesti Palvelua tai Spotifyn tietokonejärjestelmiä, verkkoa, käyttösääntöjä tai Spotifyn suojauskomponentteja, todennusmenetelmiä tai muita suojausmenetelmiä, joita käytetään Palvelussa, Sisällössä tai niiden missä tahansa osassa, tunkeutuu kyseisiin järjestelmiin tai yrittää tutkia, skannata tai testata niiden haavoittuvuuksia;
 10. on ristiriidassa Spotifyn käyttöehtojen tai muiden ehtojen tai käytäntöjen kanssa, joita sovelletaan Palvelujen käyttöösi; tai
 11. on poistettu palveluistamme, koska se on ehtojemme tai käytäntöjemme vastaista, kuten kielletty kappale, jakso tai ohjelma. Tämä sisältää sisällön, jota luodaan tai käytetään uuteen tarkoitukseen samaa tavoitetta varten kuin aiemmin poistettu Sisältö.