Spotifyn immateriaalioikeuskäytäntö

1. Tietoja tästä käytännöstä

Tässä immateriaalioikeuskäytännössä kerrotaan, miten käsittelemme vaateita, jotka liittyvät immateriaalioikeusrikkomuksiin Spotifyn sivustoissa, sovelluksissa ja palveluissa ("Spotify-palvelut").

Spotify kunnioittaa immateriaalioikeuksia ja odottaa samaa käyttäjiltä. Käyttäessään Spotify-palvelua käyttäjien on noudatettava Spotifyn Käyttäjän ohjeita ja kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja asetuksia sekä kunnioitettava kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä ja muita oikeuksia.

2. Tekijänoikeus

Mitä tekijänoikeus tarkoittaa

Tekijänoikeudella suojataan alkuperäisteosten (kuten musiikin, taiteen ja kirjojen) tekijöitä. Tekijänoikeuden haltijalla on yksinoikeus käyttää luovia teoksiaan tietyillä tavoilla, esimerkiksi kopioida, levittää ja esittää niitä. Tekijänoikeus suojaa omaperäistä ilmaisua, ei faktoja eikä ideoita. Tekijänoikeus ei myöskään tavallisesti suojaa esimerkiksi nimiä, otsikoita eikä sloganeita, mutta niihin saatetaan soveltaa tavaramerkkioikeutta (lisätietoja on jäljempänä).

Tekijänoikeuteen liittyy tiettyjä poikkeuksia. Esimerkiksi tietyissä maissa henkilö, jolla ei ole oikeuksia toisen henkilön teokseen, saa kuitenkin käyttää kyseisen toisen henkilön teosta, jos käyttö on kohtuullista, esimerkiksi arviointi-, kritiikki- tai parodiatarkoituksiin.

Ilmoittaminen tekijänoikeusrikkomuksesta

Jos olet tekijänoikeuden haltija tai hänen edustajansa ja olet sitä mieltä, että Spotify-palvelujen kautta käytettävissä oleva materiaali on tekijänoikeudellisen teoksesi vastaista, voit ilmoittaa epäilemästäsi tekijänoikeusrikkomuksesta tällä verkkolomakkeella. Vaihtoehtoisesti voit lähettää ilmoituksen tekijänoikeusrikkomuksen epäilystä Spotifyn määritetylle tekijänoikeuksista vastaavalle edustajalle seuraavaan osoitteeseen ilmoittaen seuraavat tiedot:

  1. oletetusti loukatun, tekijänoikeuksien suojaaman teoksen tunnistetiedot
  1. kuvaus siitä, missä tekijänoikeuksien vastaiseksi epäilty materiaali sijaitsee Spotify-palveluissa tai -sivustoissa (ilmoita tämä mahdollisimman yksityiskohtaiseksi, ja ilmoita URL-osoite, jonka avulla pystymme paikantamaan materiaalin, josta teet ilmoituksen)
  1. valituksen tekijän yhteystiedot, kuten koko nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  1. lausunto siitä, että valituksen tekijällä on riittävä syy uskoa, että teosten käyttäminen ilmoitetulla tavalla ei ole tekijänoikeuden haltijan tai sen edustajan sallimaa tai lain mukaista (kuten kohtuullista käyttöä); ja
  1. lausunto, josta selviää, että ilmoituksen tiedot ovat totuudenmukaisia, ja perättömästä lausumasta langetetun rangaistuksen uhalla, että valituksen tekijä on sen oikeuden omistaja, jota vastaan on oletetusti rikottu, tai omistajan edustaja
  1. fyysinen tai sähköinen allekirjoitus henkilöltä, joka on oletettavasti loukatun tekijänoikeuden haltija (tai hänen edustajansa puolesta); ja
  1. lausunto, jonka mukaan tiedostat, että yhteystietosi ja/tai tekemäsi ilmoitus toimitetaan oletetulle tekijänoikeuden rikkojalle ja se säilytetään niin kauan kuin sitä tarvitaan oikeudellisista syistä.

Ilman edellä mainittuja meillä ei ehkä ole riittävästi tietoja vaateesi käsittelemiseen.

Spotifyn ilmoitettu tekijänoikeuksista vastaava edustaja on tavoitettavissa seuraavista osoitteista:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Kun lähetät tekijänoikeusvaateen, Spotify saa toimittaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi oletetulle tekijänoikeuden rikkojalle ja säilyttää tietosi niin kauan kuin niitä tarvitaan oikeudellisista syistä. Huomioi, että perättömät ilmoitukset tai muu tämän prosessin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa tilisi sulkemisen ja/tai oikeudellisia seuraamuksia. Harkitse keskustelemista asianajajan kanssa ennen vaateen lähettämistä.

Lisäksi Spotifyn käytäntönä on sulkea asianmukaisten olosuhteiden vallitessa oikeuksia toistuvasti loukkaavien henkilöiden tili.

3. Tavaramerkki

Mitä tavaramerkki tarkoittaa

Tavaramerkki on sana, slogan, symboli tai kuvio (esimerkiksi tuotenimi tai logo), joka erottaa henkilön, ryhmän tai yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut muista tuotteista ja palveluista. Yleisesti tavaramerkkilain tarkoituksena on estää epäselvyyksiä siitä, mikä taho tarjoaa tiettyä tuotetta tai palvelua tai liittyy siihen.

Ilmoittaminen tavaramerkkirikkomuksesta

Jos olet tavaramerkin haltija tai hänen edustajansa ja olet sitä mieltä, että Spotify-palvelussa käytettävissä oleva sisältö on tavaramerkkioikeuksiesi vastaista, voit ilmoittaa epäilemästäsi tavaramerkkirikkomuksesta tällä verkkolomakkeella. Spotify saa toimittaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi oletetulle tekijänoikeuden rikkojalle ja säilyttää tietosi niin kauan kuin niitä tarvitaan oikeudellisista syistä. Lisäksi Spotifyn käytäntönä on sulkea asianmukaisten olosuhteiden vallitessa oikeuksia toistuvasti loukkaavien henkilöiden tili.

4. Vaateiden käsitteleminen

Spotify tarkistaa edellä mainittujen kanavien kautta saamansa vaateet. Saatuamme vaateen arvioimme sen ja ryhdymme tarvittaviin toimiin, mikä saattaa tarkoittaa ilmoitetun sisällön poistamista tai käytön estämistä tietyssä maassa (tai tietyissä maissa). Saatamme olla yhteydessä vaateen tekijään ja sisällön toimittaneeseen henkilöön tai tekijään toimenpiteistä, joihin ryhdymme, jos emme ryhdy toimenpiteisiin tai jos tarvitsemme lisätietoja vaateen arviointia varten.

Saatamme poistaa sisällön, joka rikkoo jonkun toisen tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä. Lisäksi Spotifylla on toistuvasti oikeuksia loukkaavia henkilöitä koskeva käytäntö, jonka mukaan useita loukkauksia tehneen käyttäjän tai tekijän tili voidaan sulkea. Jos sisältö palautetaan valituksen perusteella tai koska oikeuksien haltija peruu vaateensa, se näkyy vastaavasti toistuvasti oikeuksia loukkaavia henkilöitä koskevassa käytännössämme.

Jos sisältöäsi tai tiliäsi koskeva vaade on mielestäsi perusteeton tai haluat, että Spotifyn päätös vaateestasi arvioidaan uudelleen, sinulla saattaa olla mahdollisuus tehdä valitus. Kun otamme sinuun yhteyttä vaateen vuoksi, lähetämme valituksen teko-ohjeet sinulle sähköpostiviestinnässämme.

Käyttäjiltä ja oikeuksien haltijoilta saamiemme ilmoitusten lisäksi pyrimme tunnistamaan ja poistamaan immateriaalioikeuksia loukkaavan sisällön automaattisten ja manuaalisten merkkien perusteella. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimiamme, joilla suojaamme tekijöiden immateriaalioikeuksia.