Указания за потребители на Spotify

Здравейте! Добре дошли в указанията за потребители на Spotify („Указания за потребители"), които се прилагат, когато използвате уебсайтовете на Spotify, приложенията и услугите, които отразяват тези Указания за потребители („Услугите"), включително достъп до всякакъв вид материали или съдържание, достъпно чрез тези Услуги („Съдържание"). Тези Указания за потребители са създадени, за да гарантират, че Услугите са приятни за всички. Освен тези Указания за потребители съдържанието трябва да се придържа към Правилата на платформата Spotify („Правила на платформата").

Може да актуализираме тези Указания за потребители иПравила на платформата периодично – можете да намерите най-новата версия на нашия уебсайт.

Нарушаването на Указанията за потребители или Правилата на платформата може да доведе до премахване на каквото и да било съдържание или материал, с което/който сте допринесли за Услугите, и/или до прекратяване или спиране на Вашия акаунт. Опитваме се да направим Услугите широкодостъпни за всички, но не можете да използвате нашите Услуги, ако преди това сме прекратили Вашия акаунт в някоя от нашите Услуги. Ние също така забраняваме опити за заобикаляне на предходни действия по принудително изпълнение, включително чрез създаване на нови акаунти.

Следното не е разрешено по каквато и да било причина във връзка с Услугите и материалите или съдържанието, предоставени чрез Услугите, или която и да било част от тях:

 1. обратен инженеринг, декомпилиране, разглобяване, модифициране или създаване на производни произведения, освен когато такова ограничение е изрично забранено от приложимото законодателство. Ако приложимото законодателство Ви позволява да декомпилирате каквато и да било част от Услугите или Съдържанието, където се изисква за получаване на необходимата информация за създаване на независима програма, която може да се управлява с Услугите или с друга програма, информацията, която придобивате от такива действия (a) може да се използва само за предходната цел, (b) не може да бъде разкривана или съобщавана без предварителното писмено съгласие от Spotify на която и да било трета страна, на която не е необходимо да се разкрива или съобщава, за да се постигне тази цел, и (c) не може да се използва за създаване на софтуер или услуга, които по същество са сходни по своя израз с която и да било част от Услугите или Съдържанието;
 2. копиране, възпроизвеждане, разпространение, имитиране, записване, прехвърляне, изпълнение, кадриране, свързване към или показване на обществеността, излъчване или предоставяне на обществеността или всяка друга употреба, която не е изрично разрешена съгласно Споразуменията или приложимото законодателство, или която нарушава по друг начин правата на интелектуална собственост;
 3. импортиране или копиране на локални файлове, за които нямате законното право да импортирате или копирате по този начин;
 4. прехвърляне на копия на кеширано Съдържание от упълномощено Устройство на което и да било друго Устройство по какъвто и да било начин;
 5. откриване на връзки (crawling) или извличане на данни (scraping), независимо дали ръчно, или чрез автоматизирани средства, или по друг начин с използване на автоматизирани средства (включително ботове, софтуер за извличане на данни и спайдъри) за преглед, достъп до или събиране на информация; или използване на която и да било част от Услугите или Съдържанието за обучаване на модел за машинно изучаване или ИИ, или по друг начин въвеждане на Съдържание на Spotify в модел за машинно изучаване или ИИ;
 6. продажба, отдаване под наем, сублицензиране, лизинг или друга монетизация с изключение на изрично разрешеното съгласно Споразуменията;
 7. продажба на потребителски акаунт или плейлист или приемане или предлагане по друг начин на компенсация, финансова или друга, за да повлияе на името на акаунт или плейлист или на съдържанието, включено в акаунт или плейлист; или
 8. изкуствено увеличаване на броя възпроизвеждания или последвания, изкуствено популяризиране на Съдържание или друга манипулация, включително чрез (i) използване на бот, скрипт или друг автоматизиран процес, (ii) предоставяне или приемане на каквато и да било форма на компенсация (финансова или друга), или (iii) каквито и да било други средства;
 9. заобикаляне на каквато и да било технология, използвана от Spotify, нейните лицензодатели или трета страна, включително каквито и да било териториални или други ограничения за достъп до съдържание, приложени от Spotify или нейните лицензодатели;
 10. заобикаляне или блокиране на реклами или създаване или разпространение на инструменти, предназначени да блокират реклами;
 11. премахване или промяна на каквито и да било известия за авторски права, търговски марки или други обекти на интелектуална собственост (включително с цел прикриване или промяна на каквито и да било индикации за собственост или източник);
 12. изтриване или промяна на която и да било част от Услугите или Съдържанието, с изключение на изрично разрешеното съгласно Споразуменията, или в случай на Съдържание, предоставено от друг потребител, с изричното съгласие на този потребител; или
 13. предоставяне на Вашата парола на друго лице или използване на потребителско име и парола на друго лице.

Моля, уважавайте Spotify, собствениците на материалите и съдържанието на Услугите и другите потребители на Услугите. Не участвайте в никаква дейност, не публикувайте никакво Потребителско съдържание, не регистрирайте и не използвайте потребителско име, което е или включва материал, който:

 1. е незаконен или има за цел да провокира или извърши незаконен акт от какъвто и да било вид, включително нарушения на права на интелектуална собственост, права на неприкосновеност на личния живот, права на публичност или права на собственост на Spotify или трета страна, или би нарушил каквото и да било споразумение, по което сте страна, като например, използвано като пример, а не ограничение, изключително споразумение за запис или споразумение за публикуване;
 2. включва Вашата парола или нарочно включва парола на друг потребител, или нарочно включва лични данни на трети страни, или има за цел да поиска такива лични данни;
 3. разкрива поверителна или патентована информация на трета страна или лична информация за себе си, която не е предназначена за показване на хора по целия свят;
 4. включва зловредно съдържание, като зловреден софтуер, троянски коне или вируси, или по друг начин пречи на достъпа на който и да било потребител до Услугата Spotify;
 5. имитира или представя погрешно Вашата принадлежност към Spotify (включително например, като използва защитено с авторски права съдържание на Spotify, използва логото на Spotify без разрешение или използва по друг заблуждаващ начин търговски марки на Spotify), друг потребител, лице или юридическо лице или е по друг начин измамен, неверен, лъжлив или подвеждащ;
 6. включва предаване на нежелани масови имейл съобщения или други форми на спам, нежелана поща, верижни писма или подобни;
 7. неразрешени търговски дейности или дейности за продажба, като реклами, промоции, състезания, лотарии, хазарт, букмейкърски или пирамидални схеми;
 8. неразрешено свързване със, препратка към или по друг начин популяризиране на търговски продукти или услуги, освен ако не е изрично разрешено от Spotify;
 9. пречи на или по някакъв начин нарушава Услугата Spotify, подправя, пробива или опитва да изследва, сканира или тества за уязвимости в Услугата Spotify или компютърните системи на Spotify, мрежата, правилата за използване или някой от компонентите за сигурност на Spotify, мерките за удостоверяване или други мерки за защита, приложими за Услугата Spotify, Съдържанието или която и да било част от него;
 10. противоречи на Общите условия на Spotify или други условия или политики, приложими за Вашето използване на някоя от Услугите; или
 11. е отстранен от която и да било от нашите услуги за нарушение на нашите условия или правила, като забранена песен, епизод или шоу. Това включва съдържание, създадено или преназначено за възстановяване или обслужване на същата цел като премахнатото по-рано Съдържание.