Условия за използване на Spotify

 1. Въведение

 2. Услугата Spotify, предоставена от нас.

 3. Вашето използване на Услугата Spotify

 4. Съдържание и права върху интелектуална собственост

 5. Обслужване на клиенти, информация, въпроси и оплаквания

 6. Проблеми и спорове

 7. Относно настоящите Условия

1. Въведение

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за използване (тези „Условия"), тъй като те уреждат използването на (което включва достъп до) персонализираните услуги на Spotify за поточно предаване на музика и друго съдържание, включително всички наши уебсайтове и софтуерни приложения, които включват или са свързани с тези Условия (колективно наричани „Услугата Spotify") и всяка музика, видеоклипове, подкасти или друг материал, който се предоставя чрез услугата Spotify („Съдържанието").

Използването на Услугата Spotify може да бъде предмет на допълнителни условия, представени от Spotify, които са включени с настоящото позоваване в тези Условия.

Регистрирайки се или използвайки по друг начин услугата Spotify, Вие се съгласявате с тези Условия. Ако не сте съгласни с настоящите Условия, тогава не трябва да използвате услугата Spotify или да осъществявате достъп до каквото и да е Съдържание.

Доставчик на услуги

Тези Условия са между вас и Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Швеция.

Възраст и изисквания за допустимост

За да използвате Услугата Spotify и да осъществите достъп до каквото и да е Съдържание, трябва (1) да сте на възраст 13 години (или еквивалентната минимална възраст във Вашата държава) или по-възрастни, (2) да имате съгласие на родител или настойник, ако сте непълнолетни във Вашата родна страна; (3) да имате правомощието да сключвате обвързващ договор с нас и да не Ви бъде забранено да го правите съгласно приложимите закони и (4) да пребивавате в държава, в която е налична Услугата. Освен това обещавате, че всяка информация за регистрация, която изпращате на Spotify, е вярна, точна и пълна и се съгласявате да я запазите такава през цялото време. Ако сте непълнолетни в родината си, Вашият родител или настойник ще трябва да встъпи в настоящите Условия от Ваше име. Можете да намерите допълнителна информация относно изискванията за минимална възраст в процеса на регистрация. Ако не отговаряте на изискванията за минимална възраст, Spotify няма да може да Ви регистрира като потребител.

2. Услугата Spotify, предоставена от Нас.

Опции за Услугата Spotify

Ние предлагаме множество опции за Услугата Spotify. Някои опции на Услугата Spotify се предоставят безплатно, докато други опции изискват плащане, преди да бъдат достъпни („Платени абонаменти"). Ние също така можем да предлагаме специални промоционални планове, членства или услуги, включително предложения за продукти и услуги на трети страни. Ние не носим отговорност за продуктите и услугите, предоставяни от такива трети страни.

Неограничената услуга може да не е достъпна за всички потребители. Ще обясним кои услуги са достъпни за Вас, когато се регистрирате за услугите. Ако анулирате абонамента си за Неограничена услуга или ако абонаментът Ви за Неограничена услуга бъде прекъснат (например, ако промените данните си за плащане), може да не успеете да се абонирате повторно за Неограничената услуга. Имайте предвид, че Неограничената услуга може да бъде прекратена в бъдеще, като в този случай вече няма да бъдете таксувани за Услугата.

Пробни периоди

От време на време ние или други от наше име може да предлагат пробни периоди на Платени абонаменти за определен период без заплащане или на намалена тарифа („Пробен период"). Използвайки Услугата Spotify чрез Пробен период, Вие се съгласявате с Условията на промоционалната оферта на Spotify Premium.

Приложения, устройства и софтуер с отворен код на трети страни

Услугата Spotify може да бъде интегрирана или да взаимодейства по друг начин с приложения, уебсайтове и услуги на трети страни („Приложения на трети страни") и персонални компютри, мобилни устройства, таблети, преносими устройства, високоговорители и други устройства на трети страни („Устройства"). Използването на такива Приложения и Устройства на трети страни може да е предмет на допълнителни условия, правила и политики, предоставени Ви от приложимата трета страна. Spotify не гарантира, че Приложенията и Устройствата на трети страни ще бъдат съвместими с услугата Spotify.

Ограничения и Модификации на Услугата

Използваме разумни грижи и умения, за да поддържаме функционирането на Услугата Spotify, да Ви предоставяме персонализирано, завладяващо аудио изживяване. Предложенията ни за услуги и тяхната наличност обаче могат да се променят периодично и съгласно приложимите законодателства, без отговорност към Вас; например:

 • Услугите на Spotify могат да претърпят временни прекъсвания поради технически затруднения, поддръжка или тестване или актуализации, включително тези, необходими за отразяване на промените в съответните закони и регулаторни изисквания.
 • Ние се стремим да развиваме и усъвършенстваме нашите Услуги постоянно и можем да модифицираме, преустановяваме или да спираме (за постоянно или временно) предоставянето на цялата част от Услугата Spotify (включително конкретни функции, опции, абонаментни планове и промоционални оферти).
 • Spotify няма задължение да предоставя някакво конкретно съдържание чрез Услугата Spotify и Spotify или приложимите собственици могат да премахват определени песни, видеоклипове, подкасти и друго съдържание без предизвестие.

Ако имате предплатени такси директно към Spotify за Платен абонамент, който Spotify прекрати преди края на Вашия Предплатен период (както този срок е дефиниран в раздела „Плащания и анулирания" по-долу), Spotify ще Ви върне предплатените такси за Предплатения период за неизползваната част от текущия Ви Платен абонамент след такова прекратяване. Данните Ви за сметката и фактурирането трябва да са актуални, за да Ви възстановим сумата.

Spotify не носи отговорност към Вас, нито каквото и да е задължение да Ви възстановява суми във връзка с прекъсвания или повреди в интернет връзката или други услуги, причинени от действията на държавни органи, други трети страни или събития извън нашия контрол.

3. Вашето използване на Услугата Spotify

Създаване на акаунт в Spotify

Може да се наложи да създадете акаунт в Spotify, за да използвате цялата или част от Услугата Spotify. Вашето потребителско име и парола са само за лична употреба и трябва да бъдат поверителни. Разбирате, че носите отговорност за цялото използване (включително всяко неоторизирано използване) на потребителското име и паролата Ви. Уведомете незабавно екипа ни за Обслужване на клиенти, ако потребителското име или паролата Ви са загубени или откраднати или ако смятате, че е имало неоторизиран достъп до Вашия акаунт.

Spotify може да си регенерира потребителското име по каквато и да е причина или да изиска да го промените.

Вашите права за използване на Услугата Spotify

Достъп до Услугите на Spotify

При спазване на съответствие с настоящите Условия (включително всички други приложими правила и условия) ние Ви предоставяме ограничено, неизключително, отменяемо разрешение за лична, нетърговска употреба на Услугата Spotify и Съдържанието (колективно наричани „Достъп"). Този достъп остава в сила, освен ако и докато не бъде прекратен от Вас или от Spotify. Съгласявате се, че няма да разпространявате или прехвърляте Услугата Spotify или Съдържанието.

Софтуерните приложения на Spotify и Съдържанието са лицензирани, не се продават или прехвърлят на Вас, а Spotify и нейните лицензодатели запазват собствеността върху всички копия на софтуерните приложения и Съдържание на Spotify дори след инсталиране на Вашите Устройства.

Права на собственост на Spotify

Услугата Spotify и Съдържанието са собственост на Spotify или лицензодателите на Spotify. Всички търговски марки, марки на услуги, търговски имена, лога, имена на домейни на Spotify и всякакви други характеристики на марката Spotify („Характеристики на марката Spotify") са изключителна собственост на Spotify или нейните лицензодатели. Настоящите Условия не Ви дават никакви права да използвате каквито и да било Характеристики на марката Spotify, независимо дали за търговска, или нетърговска употреба.

Вие се съгласявате да спазвате Насоките за ползвателите на Spotify и да не използвате Услугата Spotify, Съдържанието или която и да е част от тях по начин, който не е изрично разрешен от тези Условия.

Плащания и анулиране

Фактуриране

Можете да закупите Платен абонамент директно от Spotify или чрез трета страна, или чрез:

 • плащане на абонаментна такса предварително на месечна база или някакъв друг повтарящ се интервал, разкрит Ви преди покупката; или
 • предварително плащане, което Ви дава достъп до Услугата Spotify за определен период от време („Предплатен период").

Данъчните ставки се изчисляват въз основа на информацията, която предоставяте, и приложимата ставка към момента на месечното Ви таксуване.

Ако закупите достъп до Платен абонамент чрез трета страна, може да важат отделни правила и условия за такава трета страна за използването на услугата Spotify в допълнение към настоящите Условия. Ако закупите Платен абонамент, като използвате код, карта за подарък, предплатена оферта или друга оферта, предоставена или продадена от или от името на Spotify за достъп до Платен абонамент („Кодове"), Вие се съгласявате с Условията за картина Spotify.

Промени в цените и данъците

Spotify може периодично да променя цената на Платените абонаменти, включително периодични абонаментни такси, Предплатения период (за периоди, които все още не са платени) или Кодове (дефинирани по-горе), и ще Ви съобщава предварително за всяка промяна в цената с разумно предизвестие. Промените в цените ще влязат в сила в началото на следващия абонаментен период след датата на промяната на цената. Съгласно приложимите законодателства, като продължите да използвате Услугата Spotify, след като промяната на цената влезе в сила, това ще означава, че сте приели новата цена. Ако не сте съгласни с промяна на цената, можете да отхвърлите промяната, като се отпишете от приложимия Платен абонамент преди влизането в сила на промяната на цената.

Данъчните ставки се основават на ставките, приложими към момента на месечното Ви таксуване. Тези суми могат да се променят с течение на времето в съответствие с местните данъчни изисквания във Вашата държава, щат, район или дори град. Всяка промяна в Данъчната ставка ще се прилага автоматично въз основа на информацията за акаунт, която предоставяте

Подновяване и анулиране

С изключение на Платените абонаменти за Предплатен период, плащането Ви към Spotify или третата страна, чрез която сте закупили Платения абонамент, ще бъде автоматично подновено в края на приложимия период на абонамент, освен ако не анулирате своя Платен абонамент преди края на текущия период на абонамента. Свържете се с нашия екип за Обслужване на клиентитук за инструкции как да го анулирате. Анулирането ще влезе в сила в деня след последния ден от текущия абонаментен период и ще бъдете понижени до безплатната версия на Услугата Spotify. Ние не предоставяме възстановяване на суми или кредити за частични периоди на абонамент, освен ако изрично не е посочено в настоящите Условия.

Ако сте закупили Платен абонамент с помощта на Код, абонаментът Ви автоматично ще се прекрати в края на периода, посочен в Кода, или когато няма достатъчно предплатено салдо за плащане на Услугата Spotify.

Право на отказ

Ако се регистрирате за Пробен период, Вие се съгласявате, че правото на отказ от Платен абонамент, за който получавате пробен период, приключва четиринадесет (14) дни след започването на Пробния период. Ако не отмените Платения абонамент преди края на Пробния период, губите правото си на отказ и упълномощавате Spotify автоматично да Ви таксува с договорената цена всеки месец, докато не отмените Платения абонамент. За пробни периоди, по-кратки от четиринадесет (14) дни, Вие изрично се съгласявате да Ви предоставим платената услуга веднага след края на Пробния период и че от този момент губите правото си на отказ.

Ако закупите Платен абонамент без Пробен период, Вие се съгласявате, че имате четиринадесет (14) дни след покупката си, за да се откажете по каквато и да е причина и трябва да ни платите за предоставените услуги до момента, в който ни кажете, че сте променили решението си. . Вие изрично се съгласявате да Ви предоставим услугата веднага след покупката Ви, че губите правото си на отказ и упълномощавате Spotify да Ви таксува автоматично всеки месец, докато не анулирате.

Насоки за ползвателите

Установихме насоки за използване на Услугата Spotify, за да гарантираме, че Услугата Spotify остава приятна за всички („Насоки за ползвателите на Spotify"). Използвайки Услугата Spotify, трябва да се съобразявате с Насоките за ползвателите на Spotify, както и с всички приложими закони, правила и разпоредби и да зачитате интелектуалната собственост, поверителността и други права на трети страни.

Брандови акаунти

Ако създадете акаунт в Spotify от името на компания, организация, юридическо лице или бранд („Бранд", а такъв акаунт „Брандов акаунт"), термините „Вие" и „Ваш", използвани в настоящите Условия (включително други правила и условия на Spotify, включени чрез препратка тук), се отнасят както за Вас, така и за Бранда.

Ако създадете Брандов акаунт, Вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да предоставите всички разрешения и лицензи, предоставени в тези Условия (включително всички други приложими правила и условия на Spotify) и да обвържете Бранда с тези Условия.

Бранд може да следва потребители и да създава и споделя плейлисти, при условие че Брандът не предприема никакви действия, които предполагат одобрение или търговска връзка между Бранда и последвания потребител, изпълнител, автор на песни или друго лице, освен ако Брандът не е получил независимо правата да предполагат такова одобрение. В допълнение, Брандовете трябва да бъдат прозрачни към нашите потребители относно разкриването на всякакви препоръки или съображения, предоставени на изпълнители, автори на песни, потребители или която и да е друга страна, и трябва да спазват всички приложими закони, разпоредби и кодекси на практика, когато се ангажират с горепосочените практики.

Контрол на износа и санкции

Продуктите на Spotify може да са обект на закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта на САЩ или подобни закони, приложими в други юрисдикции, включително Регламентите за администрация на износа (EAR), поддържани от Министерство на търговията на САЩ, търговски и икономически санкции, поддържани от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите („OFAC"), и Регламентите за международен трафик на оръжие („ITAR"), поддържани от Държавния департамент. Вие гарантирате, че (1) не се намирате в никоя държава, на която Съединените щати са наложили ембарго върху стоки или са приложили някакви икономически санкции; и (2) не е отказана страна, както е посочено в приложимите закони или регламенти за износ или реекспорт или подобни закони, приложими в други юрисдикции или изброени по друг начин в който и да е списък на правителството на САЩ със забранени или ограничени страни.

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта, включително без ограничение EAR и търговско-икономическите санкции, поддържани от OFAC. По-конкретно, Вие се съгласявате – пряко или косвено – да не използвате, продавате, изнасяте, реекспортирате, прехвърляте, отклонявате, пускате или разпореждате по друг начин каквито и да било продукти, софтуер или технология (включително продукти, получени от или базирани на такава технология), получени от Spotify съгласно настоящите Условия, към което и да е местоназначение, юридическо лице или физическо лице или за всяка крайна употреба, забранена от EAR, търговски и икономически санкции, поддържани от OFAC, или всякакви приложими закони или разпоредби на Съединените щати или друга юрисдикция, без да се изисква предварително разрешение от компетентните държавни органи, както се изисква от тези закони и разпоредби.

4. Съдържание и права върху интелектуална собственост

Потребителско съдържание

Съдържанието, което публикувате в Услугата

Потребителите на Spotify могат да публикуват, качват или да допринасят по друг начин съдържание в Услугата Spotify („Потребителско съдържание"). За да се избегнат съмнения, „Потребителското съдържание" включва цялата информация, материали и друго съдържание, което се добавя, създава, качва, изпраща, разпространява или публикува в Услугата Spotify (включително вОбщността за поддръжка на Spotify) от потребители.

Единствено Вие сте отговорни за цялото Потребителско съдържание, което публикувате.

Обещавате, че по отношение на всяко Потребителско съдържание, което публикувате в Spotify, (1) притежавате или имате право да публикувате такова Потребителско съдържание; (2) такова Потребителско съдържание или използването му от Spotify съгласно лиценза, предоставен по-долу, не: (i) нарушава настоящите Условия, приложимото законодателство или интелектуалната собственост или други права на трета страна; или (ii) такова Потребителско съдържание не означава никаква принадлежност към или одобрение на Вас или Вашето Потребителско съдържание от Spotify или друг изпълнител, група, лейбъл или друго физическо или юридическо лице без предварителното изрично писмено съгласие от Spotify или такова физическо или юридическо лице.

При публикуване или споделяне на Потребителско съдържание или друга информация в Услугата Spotify, моля, имайте предвид, че съдържанието и друга информация ще бъдат публично достъпни и могат да бъдат използвани и повторно споделяни от други в Услугата Spotify и в мрежата, така че, моля, бъдете внимателни при публикуване или споделяне в Услугата Spotify и имайте предвид настройките на Вашия акаунт. Spotify не носи отговорност за това, което Вие или други публикувате или споделяте в Услугата Spotify.

Наблюдение на потребителското съдържание

Spotify може, но няма задължение да наблюдава или преглежда Потребителското съдържание. Spotify си запазва правото да премахва или забранява достъпа до всяко Потребителско съдържание по каквато и да е причина. Spotify може да предприеме тези действия без предварително уведомление до Вас.

Лицензи, които ни предоставяте

Потребителско съдържание

Вие запазвате собствеността върху Потребителското си съдържание, когато го публикувате в Услугата. Въпреки това, за да направим Вашето Потребителско съдържание достъпно в Услугата Spotify, ние се нуждаем от ограничен лиценз от Вас за това Потребителско съдържание. Съответно с това предоставяте на Spotify неизключителен, прехвърляем, подлицензируем, безвъзмезден, напълно платен, неотменим световен лиценз за възпроизвеждане, предоставяне, изпълнение и показване, превод, модификация, създаване на производни произведения от, разпространение и каквото и да е използване по друг начин на всяко такова Потребителско съдържание чрез какъвто и да е носител, независимо дали самостоятелно, или в комбинация с друго Съдържание или материали, по какъвто и да е начин и по всякакъв начин, метод или технология, независимо дали понастоящем е известна, или създадена в бъдеще, във връзка с Услугата Spotify. Където е приложимо и до степента, разрешена от приложимото законодателство, Вие също се съгласявате да се оттеглите, а не да налагате каквито и да било „морални права" или еквивалентни права, като правото Ви да бъдете идентифицирани като автор на всяко Потребителско съдържание, включително Обратна връзка, и Вашето право да възразите срещу унизително отношение към такова Потребителско съдържание.

Обратна връзка

Ако предоставяте идеи, предложения или друга обратна връзка във връзка с използването на Услугата Spotify или каквото и да е Съдържание („Обратна връзка"), такава Обратна връзка не е поверителна и може да бъде използвана от Spotify без ограничения и без заплащане за Вас. Обратната връзка се счита за вид Потребителско съдържание съгласно настоящите Условия.

Вашето устройство.

Също така ни предоставяте правото (1) да позволим на Услугата Spotify да използва процесора, честотната лента и хардуера за съхранение на Вашето Устройство, за да улесни работата на Услугата Spotify, (2) да Ви предоставя рекламна и друга информация на Вас и да позволим на нашите бизнес партньори да правят същото, както е разрешено в съответствие с Политиката за поверителност на Spotify.

Съдържание

Във всяка част от Услугата Spotify Съдържанието, до което имате достъп, включително неговия избор и разположение, може да бъде повлияно от търговски съображения, включително споразуменията на Spotify с трети страни.

Някое Съдържание, лицензирано от, предоставено, създадено или предоставено по друг начин от Spotify (напр. подкасти), може да включва реклама и Spotify не носи отговорност за такава реклама.

Искове за нарушение

Spotify зачита правата на собствениците на интелектуална собственост. Ако смятате, че някакво Съдържание нарушава Вашите авторски права, моля, вижтеПолитиката за авторски права на Spotify.

5. Обслужване на клиенти, информация, въпроси и оплаквания

Общност за поддръжка на Spotify

Общността за поддръжка на Spotifyе място за дискусии и обмен на информация, съвети и други материали, свързани с Услугата Spotify. Използвайки Общността за поддръжка на Spotify, Вие се съгласявате сУсловията на Общността.

Ако желаете да разговаряте с нас, щракнете тук за допълнителна информация.

Обслужване на клиенти, информация, въпроси и оплаквания

За обслужване на клиенти с въпроси, свързани с акаунта и плащанията („Заявки за обслужване на клиенти"), моля, използвайте ресурсите за Обслужване на клиенти, изброени в разделаЗа нас" на нашия уебсайт.

Ако имате въпроси относно Услугата Spotify или настоящите Условия (включително всякакви допълнителни правила и условия на Spotify, включени тук), моля, свържете се с Услугата за обслужване клиенти на Spotify, като посетите раздела „За нас" на нашия уебсайт.

Ако пребивавате в Европейския съюз, можете също да подадете жалба в онлайн платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ODR платформа). Можете да намерите ODR платформата чрез следната връзка: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Проблеми и спорове

Спиране и прекратяване на Услугите на Spotify

Тези Условия ще продължат да се прилагат за Вас, докато не бъдат прекратени от Вас или от Spotify. Spotify може да прекрати настоящите Условия (включително всякакви допълнителни условия, включени тук) или да спре достъпа Ви до Услугата Spotify по всяко време, ако смятаме, че сте нарушили някое от тези Условия, ако спрем да предоставяме Услугата Spotify или който и да е съществен компонент от него, чрез разумно предизвестие до Вас, или по наша преценка при необходимост от спазване на приложимия закон. Ако Вие или Spotify прекратите настоящите Условия или ако Spotify преустанови достъпа Ви до Услугата Spotify, Вие се съгласявате, че Spotify, при спазване на приложимите закони, няма да носи задължение или отговорност към Вас и (с изключение на изрично предвиденото в тези Условия) Spotify няма да възстановява суми, които вече сте платили. Можете да прекратите настоящите Условия по всяко време, като в този случай не можете да продължите да осъществявате достъп до или да използвате Услугата Spotify. За да научите как да прекратите Вашия акаунт в Spotify, моля, използвайте ресурсите за Обслужване на клиенти на нашата страницаЗа нас.

Раздели 4 (Съдържание и права върху интелектуална собственост), 3 (Вашето използване на Услугата Spotify), 2 (Услугата Spotify, предоставена от Нас), 6 (Проблеми и спорове), 7 (Относно настоящите Условия) тук, както и всякакви други раздели на настоящите Условия, които или изрично, или по своето естество, трябва да останат в сила дори след прекратяване на тези Условия, ще останат в сила след прекратяването.

Отказ от гаранция

Spotify ще предоставя Услугата Spotify, като използва разумни грижи и умения и в съответствие с всякакви спецификации на Услугата Spotify, предоставени от Spotify, но при условие, че Услугата Spotify се предоставя „както е" и „както е налична", без никакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали е изрична, подразбираща се, или задължителна. Освен това Spotify и всички собственици на съдържанието се отказват от всякакви изрични, подразбиращи се и законови гаранции по отношение на съдържанието, включително гаранции за задоволително качество, продаваемост, годност за определена цел или ненарушение. Нито Spotify, нито който и да е собственик на съдържание не гарантира, че Услугата Spotify или съдържанието не съдържат зловреден софтуер или други вредни компоненти. Освен това Spotify не декларира, нито гарантира, нито поема каквато и да е отговорност за приложения на трети страни (или тяхното съдържание), потребителско съдържание, устройства или продукти или услуги, рекламирани, популяризирани или предлагани от трета страна или чрез Услугата Spotify или който и да е уебсайт с хипервръзки и Spotify не носи отговорност за трансакции между Вас и трети доставчици на горепосоченото. Никакви съвети или информация, независимо дали са устни, или писмени, получени от Вас от Spotify, не създават гаранция от името на Spotify. Докато използвате Услугата Spotify, може да имате достъп до функции за филтриране на експлицитно съдържание, но използването на тези функции все пак може да доведе до връчване на някакво експлицитно съдържание и не трябва да разчитате на такива функции, за да филтрирате всякакво експлицитно съдържание. Този раздел се прилага в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничения на приложимите законови права на потребителя, така че изключването и ограниченията в този раздел може да не се отнасят за Вас и нищо няма да засегне Вашите законови права.

Ограничение на отговорността и време за подаване на иск

Съгласно приложимото законодателство Вие се съгласявате, че единственото и изключително средство за защита при проблеми или недоволство от Услугата Spotify е да деинсталирате софтуера на Spotify и да спрете да използвате Услугата Spotify. Вие се съгласявате, че Spotify няма задължение или отговорност, произтичащи от или свързани с приложения на трети страни или с тяхното съдържание, предоставено чрез или във връзка с Услугата Spotify, и докато връзката Ви с такива приложения на трети страни може да се урежда от отделни споразумения с такива трети страни, Вашето единствено и изключително средство за защита, по отношение на Spotify, за всякакви проблеми или недоволство от приложения на трети страни или от тяхното съдържание, е да деинсталирате или спрете да използвате такива приложения на трети страни.

В никакъв случай Spotify, нейните длъжностни лица, акционери, служители, агенти, директори, дъщерни дружества, свързани лица, наследници, правоприемници, доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност за (1) непреки, специални, случайни, наказателни, примерни или последващи щети; (2) всяка загуба на употреба, данни, бизнес или печалби (независимо дали пряко, или косвено), във всички случаи, произтичащи от използването или невъзможността за използване на Услугата Spotify, устройства, приложения на трети страни или съдържание на приложения на трети страни; или (3) обща отговорност за всякакви искове, свързани с Услугата Spotify, приложения на трети страни или съдържание на приложения на трети страни, по-голяма от по-голямата от (a) сумите, платени от Вас на Spotify през дванадесетте месеца преди първия иск; или (b) 30,00 $. Всяка отговорност, която имаме за претърпените загуби, е строго ограничена до загуби, които са били разумно предвидими.

За пояснение, тези условия не ограничават отговорността на Spotify за измама, измамно погрешно представяне, смърт или нараняване, доколкото приложимото законодателство би забранило такова ограничение, и за всяка друга отговорност, която съгласно приложимото законодателство не може да бъде ограничена или изключена.

Освен когато такова ограничение е забранено от приложимото законодателство, всеки иск, възникващ при тези условия, трябва да бъде започнат (чрез подаване на иск за арбитраж или подаване на индивидуален иск съгласно споразумението за арбитраж по-долу) в рамките на една (1) година след датата, на която страната, утвърждаваща иска, за пръв път узнава или трябва разумно да узнае за действието, бездействието или неизпълнението, породило иска; и няма право на никакви средства за правна защита по искове, които не са предявени в рамките на този период от време.

Права на трети страни

Вие признавате и се съгласявате, че собствениците на Съдържанието и някои дистрибутори (като доставчиците на магазини за приложения) са предвидените бенефициенти на тези Условия и имат право да налагат настоящите Условия директно срещу вас. Освен посочените в този раздел, настоящите Условия не са предназначени да предоставят права на никого, освен на Вас и Spotify, и в никакъв случай тези Условия не създават никакви права на бенефициенти на трети страни.

Ако сте изтеглили някое от нашите мобилни софтуерни приложения (всяко наричано „Приложение") от Apple Inc. („Apple") App Store или ако използвате Приложението на iOS устройство, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате със следното известие относно Apple. Настоящите Условия са само между Вас и Spotify, а не с Apple, и Apple не носи отговорност за Услугата Spotify и нейното съдържание. Apple няма никакво задължение да предоставя услуги за поддръжка и обслужване по отношение на Услугата Spotify. В случай на несъответствие на Услугата Spotify с която и да е приложима гаранция, можете да уведомите Apple и Apple ще Ви върне приложимата покупна цена за Приложението; и в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Apple няма никакви други гаранционни задължения по отношение на Услугата Spotify. Apple не носи отговорност за разглеждане на претенции от Вас или трета страна, свързани с Услугата Spotify или Вашето притежание или използване на Услугата Spotify, включително: (1) искове за отговорност за продукти; (2) каквото и да е твърдение, че Услугата Spotify не отговаря на което и да е приложимо законово или регулаторно изискване; (3) искове, произтичащи от защитата на потребителите или подобно законодателство; и (4) искове във връзка с нарушение на интелектуалната собственост. Apple не носи отговорност за разследването, защитата, уреждането и изпълнението на претенции на трети страни, че Услугата Spotify или Вашето притежание и използване на приложението нарушават правата на интелектуална собственост на тази трета страна. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими условия на трети страни, когато използвате Услугата Spotify. Apple и дъщерните дружества на Apple са бенефициенти на тези Условия и след приемането на Условията Apple ще има право (и ще се счита, че е приела правото) да наложи тези Условия срещу Вас като трета страна бенефициент на тези Условия.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и задържите Spotify незасегната от и срещу всякакви разумно предвидими преки загуби, щети и разумни разходи (включително разумни адвокатски такси и разходи), понесени или направени от Spotify, произтичащи от или свързани с: (1) Вашето нарушение на някое от настоящите Условия (включително всякакви допълнителни правила и условия на Spotify, включени тук); (2) всякакво Потребителско съдържание, което публикувате или допринасяте по друг начин; (3) всякаква дейност, в която участвате във или чрез услугата Spotify; и (4) Вашето нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

Приложимо право, задължителен арбитраж и място

6.1 Приложимо право/юрисдикция

Освен ако не се изисква друго от задължителните закони във Вашата държава на пребиваване, споразуменията (и всички извъндоговорни спорове/искове, произтичащи от или във връзка с тях) се подчиняват на законите на щата или държавата, изброени по-долу, без оглед на избора или колизия на принципите на закона.

Освен това Вие и Spotify се съгласявате с юрисдикцията на изброените по-долу съдилища за разрешаване на всеки спор, иск или противоречие, възникнали във връзка със споразуменията (и всички извъндоговорни спорове/искове, произтичащи от или във връзка с тях), с изключение на където съгласно приложимите задължителни закони можете да изберете да заведете съдебно производство във Вашата държава на пребиваване, или ние сме длъжни да заведем съдебни производства само във Вашата държава на пребиваване

Държава или регион Избор на закон Юрисдикция
Всички други държави и региони, в които е налична услугата Spotify. Швеция Изключително; Съдилища на Швеция
България, Кипър, Естония, Франция, Хонконг, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Норвегия, Филипини, Португалия, Словакия, Испания, Турция Закони на Швеция Неизключително; Съдилища на Швеция
Бразилия Закони на Бразилия Изключително; Държавен и федерален съд на Сао Пауло, щат Сао Пауло, Бразилия
Канада Не е приложимо за жители на Квебек: Закони на провинция Онтарио Жителите на Квебек: Закони на провинция Квебек, Канада Не е приложимо за жителите на Квебек: Изключително, освен за целите на изпълнението на съдебни решения; Съдилища в Онтарио, Канада Жители на Квебек: Съдилища в Квебек, Канада
Аржентина, Боливия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Доминиканска република, Еквадор, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай Щатът Калифорния, САЩ Изключително; Държавни и федерални съдилища на окръг Сан Франциско, Калифорния или Ню Йорк, Ню Йорк
Обединеното кралство Закони на Англия и Уелс Изключително

6.2 ОТТЕГЛЯНЕ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ

КОГАТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВИЕ И SPOTIFY СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРЕДЯВИ ИСКОВЕ СРЕЩУ ДРУГИЯ САМО ВЪВ ВАШЕ ИЛИ НЕГОВО ИНДИВИДУАЛНО КАЧЕСТВО, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ ЧЛЕН НА КОЛЕКТИВ ПО КАКЪВТО И ДА Е ПРЕДПОЛАГАЕМ КОЛЕКТИВЕН ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК. Освен ако и вие, и Spotify не се съгласите, никой арбитър или съдия не може да консолидира искове на повече от едно лице или да ръководи по друг начин каквато и да е форма на представително или колективно производство.

6.3 АРБИТРАЖ

Ако се намирате, имате седалище, офис или бизнес в юрисдикция, в която този Раздел 6.3. е изпълним, следните задължителни арбитражни разпоредби се прилагат за Вас:

6.3.1 Разрешаване на спорове и арбитраж

Вие и Spotify се съгласявате, че всеки спор, иск или противоречие между Вас и Spotify, възникнали във връзка или свързани по някакъв начин с тези споразумения или с Вашите отношения със Spotify като потребител на Услугата (независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане, закон, измама, невярно представяне или всяка друга правна теория и дали исковете възникват по време на или след прекратяването на споразуменията), ще се определят чрез задължителен индивидуален арбитраж. Арбитражът е по-неформален от съдебния иск. В АРБИТРАЖА НЯМА СЪДИЯ ИЛИ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ, А ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ Е ОГРАНИЧЕНО. Може да има по-ограничено откритие, отколкото в съда. Арбитърът трябва да следва това споразумение и може да присъди същите обезщетения като съда (включително адвокатски хонорари), с изключение на това, че арбитърът не може да присъди установително решение или искове за преустановяване на нарушения в полза на никого, освен на страните в арбитража. Тази арбитражна разпоредба все още ще важи при прекратяване на споразуменията.

6.3.2 Изключения

Независимо от клауза 6.3.1 по-горе, Вие и Spotify се съгласявате, че нищо тук няма да се счита за отказ, изключване или ограничаване по друг начин на някое от нашите права, по всяко време, за (1) предявяване на индивидуален иск пред съд за искове с малък материален интерес, (2) предприемане на действия за принудително изпълнение чрез приложими федерални, държавни или местни агенции, където такива действия са налице, (3) търсене на обезпечение в съда или (4) завеждане на дело в съда за разглеждане на искове за нарушаване на интелектуална собственост.

6.3.3 Правила за арбитраж

Или Вие, или ние можем да започнем арбитражно производство. Всеки арбитраж между Вас и Spotify ще бъде окончателно уреден съгласно Арбитражните правила на Международната търговска камара („ICC", „Правила на ICC"), които са в сила от един или повече арбитри, назначени в съответствие с правилата на ICC, както е изменено от тези споразумения и ще бъде администрирано от Международния арбитражен съд на ICC.

Всеки арбитраж ще се води на английски език и освен ако не се изисква друго от задължителен закон на държава членка на Европейския съюз или друга юрисдикция, законът, който ще се прилага във всеки арбитраж, е законът на [съответната държава или държава, описана в точка 6.1], без да се вземат предвид принципите на избор или колизия на закона.

6.3.4 Време за подаване

Всеки арбитраж трябва да започне чрез подаване на искане за арбитраж в рамките на ЕДНА (1) ГОДИНА след датата, на която страната, предявяваща иска, за първи път узнава или разумно трябва да узнае за действието, бездействието или неизпълнението, породили иска; и няма право на никакви средства за правна защита по искове, които не са предявени в рамките на този период от време. Ако приложимото право забранява едногодишен давностен срок за предявяване на искове, всеки иск трябва да бъде предявен в най-краткия срок, разрешен от приложимото законодателство.

6.3.5 Известяване; Процес

Страна, която възнамерява да потърси арбитраж, трябва първо да изпрати писмено известие за спора до другата, чрез сертифицирана поща или Federal Express (изисква се подпис), или в случай, че нямаме физически адрес за Вас, по електронна поща („Известяване"). Адресът на Spotify за известяване е: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA]. Известяването трябва (1) да описва естеството и основата на иска или спора и (2) да излага конкретното търсено облекчение („Искане"). Съгласни сме да използваме добросъвестни усилия за директно разрешаване на иска, но ако не постигнем съгласие за това в рамките на 30 дни след получаване на Известяването, Вие или Spotify може да започнете арбитражно производство. По време на арбитража сумата на всяко предложение за сетълмент, направено от Вас или Spotify, няма да бъде разкрито на арбитъра, докато арбитърът не вземе окончателно решение, ако има такова. В случай че спорът ни бъде окончателно разрешен чрез арбитраж във Ваша полза, Spotify ще Ви изплати (1) сумата, присъдена от арбитъра, ако има такава, (2) последната писмена сума за уреждане, предложена от Spotify при уреждане на спора преди решение на арбитър; или (3) 1000,00 $, което от двете е по-голямо. Всички документи и информация, разкрити в хода на арбитража, се пазят в строга поверителност от получателя и не трябва да се използват от получателя за други цели, освен за целите на арбитража или изпълнението на решението на арбитъра и не трябва да се разкрива, с изключение поверително на лица, които имат нужда да знаят за такива цели или както се изисква от приложимото законодателство. С изключение на изискванията за изпълнение на решението на арбитъра, нито Вие, нито Spotify няма да правите публично съобщение или публичен коментар или да създавате публичност относно арбитража, включително, но не само, факта, че страните са в спор, съществуването на арбитража или всяко решение на арбитъра.

6.3.6 Модификации

В случай че Spotify направи някаква бъдеща промяна в тази арбитражна разпоредба (различна от промяна на адреса на Spotify за Известяване), можете да отхвърлите всяка такава промяна, като ни изпратите писмено известие в рамките на 30 дни от промяната на адреса на Spotify за Известяване, в който случай акаунтът Ви в Spotify ще бъде незабавно прекратен и тази арбитражна разпоредба, в сила непосредствено преди измененията, които отхвърляте, все още ще важи.

6.3.7 Изпълнимост

Ако се установи, че оттеглянето от колективни искове по Раздел 6.2 е неприложимо при арбитраж или ако някоя част от настоящия Раздел 6.3 се окаже невалидна или неприложима, тогава изцяло този Раздел 6.3 не важи и в такъв случай страните се съгласяват, че изключителната юрисдикция и място, описани в раздел 6.1, ще уреждат всяко действие, произтичащо от или свързано със споразуменията, и няма да бъдете възпрепятствани да заведете дело по което и да е време.

7. Относно настоящите Условия

Съгласно приложимото законодателство може да имате определени права, които не могат да бъдат ограничени от договор. Тези условия по никакъв начин не са предназначени да ограничават тези права.

Промени

Можем да правим промени в тези Условия (включително всички допълнителни правила и условия на Spotify, включени чрез препратка тук) периодично, като Ви уведомяваме за такива промени по всякакъв разумен начин (преди те да влязат в сила), включително чрез публикуване на преработено Споразумение за приложимата Услуга Spotify (при условие че за съществени промени ще се стремим да допълним такова известие по имейл, изскачащо съобщение в услугата или други средства). Такива промени няма да се отнасят за спорове между Вас и нас, възникнали преди датата, на която сме публикували ревизираните Условия или други правила и условия на Spotify, включващи такива промени, или по друг начин като сме Ви уведомили за такива промени. Използването на Услугата Spotify след всякакви промени в настоящите Условия ще означава, че приемате тези промени. Ако не желаете да продължите да използвате Услугата Spotify съгласно актуализираните Условия, можете да прекратите акаунта си, като се свържете с нас. Датата на влизане в сила, посочена в горната част на този документ, посочва кога тези условия са били последно променени.

Цялостност на Споразумението

Освен посочените в този раздел или изрично договорени писмено между Вас и Spotify, настоящите Условия представляват всички условия, договорени между Вас и Spotify и заместват всички предишни споразумения във връзка с предмета на настоящите Условия, независимо дали са писмени, или устни. Както бе отбелязано по-горе, тук са включени чрез препратка и други условия, регулиращи използването на Услугата Spotify, включително следните правила и условия: Условията за промоционална оферта на Spotify Premium; Условията за карти на Spotify; Насоките за ползвателите на Spotify; Политиката за авторски права на Spotify; и Условията на Общността на Spotify.

Делимост и оттегляне

Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия, ако някоя разпоредба на тези Условия се счита за невалидна или неприложима по каквато и да е причина или в каквато и да е степен, останалите разпоредби на тези Условия няма да бъдат засегнати и прилагането на тази разпоредба ще бъде приложено до степен, разрешена от закона.

Всяко неспазване от Spotify или бенефициент от трета страна да приложи тези Условия или която и да е разпоредба от тях не отменя правото на Spotify или приложимата трета страна бенефициент да го направи.

Прехвърляне

Spotify може да прехвърли някое или всички тези Условия и може да прехвърли или делегира, изцяло или частично, някое от своите права или задължения по настоящите Условия. Не можете да прехвърляте тези Условия, изцяло или частично, нито да прехвърляте или да преотстъпвате правата си съгласно тези Условия на трета страна.