ÖZEL VE GİZLİ

Spotify Kullanıcı İlkeleri

Merhaba! Bu Kullanıcı İlkeleri'ne ("Kullanıcı İlkeleri") atıfta bulunan Spotify web sitelerini, uygulamalarını ve hizmetlerini ("Hizmetler") kullanırken ve bu Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunulan her türlü materyale veya içeriğe ("İçerik") erişirken geçerli olan Spotify Kullanıcı İlkeleri'ne hoş geldiniz. Bu Kullanıcı İlkeleri, Hizmetler'in herkesçe keyifle kullanılabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu Kullanıcı İlkeleri'ne ek olarak, içeriğin Spotify Platform Kuralları'na ("Platform Kuralları") uygun olması gerekir.

Bu Kullanıcı İlkeleri'ni ve Platform Kuralları'nı zaman zaman güncelleyebiliriz. Web sitemizde en son sürümü bulabilirsiniz.

Kullanıcı İlkeleri'nin veya Platform Kuralları'nın ihlal edilmesi, Hizmetler'e katkıda bulunduğunuz herhangi bir içeriğin veya materyalin kaldırılmasına ve/veya hesabınızın sonlandırılmasına ya da askıya alınmasına neden olabilir. Hizmetler'i herkes için geniş kapsamlı bir şekilde kullanıma sunmaya çalışıyoruz ancak daha önce Hizmetlerimiz'den herhangi birinde hesabınızı sonlandırmış olmamız halinde Hizmetlerimiz'i kullanamazsınız. Ayrıca, yeni hesap oluşturma da dahil olmak üzere, önceki ilke uygulama işlemlerinin sonuçlarından kaçınma girişimlerini de yasaklarız.

Hizmetler'e ve Hizmetler aracılığıyla sunulan materyal veya içeriklere ya da bunların herhangi bir parçasına ilişkin olarak aşağıdakilere hiçbir nedenle izin verilmemektedir:

 1. bu tür kısıtlamaların geçerli kanunlar tarafından açıkça yasaklandığı durumlar haricinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, değiştirme veya türev çalışmalar oluşturma. İlgili yasalar, Hizmetler'le veya başka bir programla çalıştırılabilen bağımsız bir program oluşturmak için gerekli bilgileri elde etmek amacıyla gerektiğinde Hizmetler'in veya İçerik'in herhangi bir bölümünü kaynak koda dönüştürmenize izin veriyorsa bu tür etkinliklerden elde ettiğiniz bilgiler (a) yalnızca yukarıdaki amaç için kullanılabilir, (b) bu amaca ulaşmak için açıklanması veya iletilmesi gerekmeyen herhangi bir üçüncü tarafa Spotify'ın önceden yazılı izni olmadan açıklanamaz veya iletilemez ve (c) Hizmetler'in veya İçerik'in herhangi bir bölümüyle büyük ölçüde benzer bir ifadeye sahip bir yazılım veya hizmet oluşturmak için kullanılamaz;
 2. kopyalama, çoğaltma, yeniden dağıtma, "parçalama", kaydetme, aktarma, gösterimini yapma, belirli bir kullanım için adapte etme, kamu için bağlantısını oluşturma veya kamuya sergileme, yayınlama, kamuya sunma veya Sözleşmeler veya yürürlükteki kanunlar kapsamında açıkça izin verilmeyen ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal eden başka herhangi bir kullanım;
 3. bu şekilde içe aktarma veya kopyalama için yasal hakkınız olmayan yerel dosyaları içe aktarma veya kopyalama;
 4. önbelleğe alınan İçerik kopyalarını yetkili bir Cihazdan başka bir Cihaza herhangi bir şekilde aktarma;
 5. bilgileri görüntülemek, toplamak veya bilgilere erişmek için manuel veya otomatik yollarla ya da herhangi bir otomatik aracı (botlar, kazıyıcılar ve örümcekler dahil) kullanarak "tarama" (crawling) veya "toplama" (scraping) yapmak ya da bir makine öğrenimi veya yapay zeka modelini eğitmek için Hizmetlerin veya İçeriğin herhangi bir bölümünü kullanmak ya da Spotify İçeriğini bir makine öğrenimi veya yapay zeka modeline entegre etmek;
 6. Sözleşmeler kapsamında açıkça izin verilen durumlar haricinde satış, kiralama, alt lisanslama, kiraya verme veya başka şekilde paraya dönüştürme;
 7. bir kullanıcı hesabını veya çalma listesini satma ya da bir hesabın veya çalma listesinin adını veya bir hesap ya da çalma listesinde bulunan içeriği etkilemek için finansal veya başka bir şekilde herhangi bir ödeme kabul ya da teklif etme veya
 8. (i) herhangi bir bot, komut dosyası veya başka bir otomatik süreci kullanarak, (ii) herhangi bir ödeme (finansal veya başka bir şekilde) sağlayarak veya kabul ederek ya da (iii) başka herhangi bir yolla çalma sayılarını veya takip sayılarını yapay olarak artırma, İçerik'i yapay olarak öne çıkarma veya başka manipülasyonlar yapma;
 9. Spotify veya lisans verenleri tarafından uygulanan herhangi bir bölgesel veya diğer içerik erişim kısıtlamaları dahil olmak üzere Spotify, lisans verenleri veya herhangi bir üçüncü tarafça kullanılan herhangi bir teknolojiden kaçınma;
 10. reklamları engelleme veya reklamlardan kaçınma ya da reklamları engellemek için tasarlanmış araçlar oluşturma veya dağıtma;
 11. herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet bildirimini kaldırma veya değiştirme (mülkiyet veya kaynak belirtilerini gizleme veya değiştirme amacı dahil olmak üzere);
 12. Sözleşmeler kapsamında açıkça izin verilen durumlar veya İçerik'in başka bir kullanıcı tarafından kullanıma sunulmuş olması halinde kullanıcının açık izninin alınmış olduğu durumlar haricinde, Hizmetler'in veya İçerik'in herhangi bir bölümünü silme ya da değiştirme veya
 13. parolanızı başka herhangi bir kişiye sağlama veya başka herhangi bir kişinin kullanıcı adını ve parolasını kullanma.

Lütfen Spotify'a, Hizmetler'deki materyal ve içeriklerin sahiplerine ve Hizmetler'in diğer kullanıcılarına saygı gösterin. Şu niteliklerde olan veya şu niteliklerde materyal içeren hiçbir faaliyette bulunmayın, hiçbir Kullanıcı İçeriği'ni yayınlamayın veya hiçbir kullanıcı adı kaydetmeyin ya da kullanmayın:

 1. yasa dışı olan, Spotify'ın ya da üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet hakları, gizlilik hakları, tanıtım hakları veya mülkiyet haklarının ihlalleri de dahil olmak üzere her türlü yasa dışı eylemi destekleme amacı taşıyan veya münhasır kayıt sözleşmesi veya yayın sözleşmesi gibi ancak bunlarla sınırla olmayan, tarafı olduğunuz herhangi bir sözleşmeyi ihlal edecek nitelikte olan;
 2. parolanızı, başka herhangi bir kullanıcının parolasını veya üçüncü tarafların kişisel verilerini kasten içeren veya bu tür kişisel verileri alma amacı taşıyan;
 3. bir üçüncü tarafın gizli veya özel bilgilerini ya da sizin hakkınızda dünya genelindeki kişilere yayınlanması amaçlanmamış kişisel bilgileri açığa çıkaran;
 4. kötü amaçlı yazılımlar, truva atları veya virüsler gibi kötü amaçlı içerikler içeren veya herhangi bir kullanıcının Spotify Hizmeti'ne erişimine başka bir şekilde müdahale eden;
 5. Spotify ile olan bağlantınızı taklit eden veya yanlış tanıtan (örneğin, Spotify'ın telif hakkıyla korunan içeriğini kullanarak, Spotify logosunu izinsiz kullanarak veya Spotify ticari markalarını kafa karıştırıcı bir şekilde kullanarak), başka bir kullanıcı, kişi veya kuruluşu taklit eden veya yanlış tanıtan ya da başka bir şekilde hileli, sahte, aldatıcı veya yanıltıcı olan;
 6. istenmeyen toplu postaların veya diğer istenmeyen posta, önemsiz posta, zincirleme ileti veya benzerlerinin iletilmesini içeren;
 7. reklam, promosyon, yarışmalar, çekilişler, kumar, sosyal imleme veya saadet zincirleri gibi yetkisiz ticari faaliyetler ya da satış faaliyetleri;
 8. Spotify'ın açıkça izin verdiği durumlar haricinde ticari ürün veya hizmetlere izinsiz olarak bağlanan, bunlara referans veren veya başka bir şekilde bunların tanıtımını yapan;
 9. Spotify Hizmeti'ne müdahale eden veya onu başka bir şekilde sekteye uğratan, Spotify Hizmeti'ni ya da Spotify'ın bilgisayar sistemlerini, ağını, kullanım kurallarını ya da Spotify'ın herhangi bir güvenlik bileşenini, kimlik doğrulama önlemlerini veya Spotify Hizmeti, İçerik ya da bunların herhangi bir bölümü için geçerli olan başka herhangi bir koruma önlemini değiştiren, ihlal eden ya da bunlardaki açıklıkları araştırmaya, taramaya veya test etmeye çalışan;
 10. Spotify Kullanım Şartları ve Koşulları ile veya Hizmetler'in herhangi birini kullanımınız için geçerli olan diğer şartlar ya da politikalarla çelişen veya
 11. yasaklanmış bir parça, bölüm veya program gibi şartlarımızın veya politikalarımızın ihlali nedeniyle hizmetlerimizden kaldırılmış olan. Önceden kaldırılmış İçerik ile aynı hedefe sahip şekilde oluşturulmuş veya bu amaca uygun hale getirilmek üzere değiştirilmiş içerikler de buna dahildir.