Spotify Gizlilik Politikası

5 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerlidir

1. Bu Politika hakkında

2. Kişisel veri haklarınız ve kontrolleriniz

3. Sizinle ilgili topladığımız kişisel veriler

4. Kişisel verilerinizi işleme amacımız

5. Kişisel verilerinizin paylaşılması

6. Verilerin saklanması

7. Diğer ülkelere aktarılması

8. Kişisel verilerinizin güvende tutulması

9. Çocuklar

10. Bu Politikada yapılan değişiklikler

11. Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

1. Bu Politika hakkında

Bu Politika, Spotify AB olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Bu Politika, aşağıdakileri kullanımınız için geçerlidir:

 • Kullanıcı olarak tüm Spotify dinleme hizmetleri. Örneğin, buna şunlar dahildir:
  • Spotify'ı herhangi bir cihazda kullanmanız
  • Kullanıcı deneyiminizin kişiselleştirilmesi
  • Hizmetlerimizi sağlamak için gerekli altyapı
  • Spotify hesabınızın başka bir uygulama ile bağlantısı
  • Hem ücretsiz hem de ücretli dinleme seçeneklerimiz (bunlardan her biri, bir "Hizmet Seçeneği"dir)
 • Bu Gizlilik Politikasının bağlantısını içeren diğer Spotify hizmetleri. Bunlara Spotify web siteleri, Müşteri Hizmeti ve Topluluk Sitesi dahildir.

Bundan sonra bunlar topluca "Spotify Hizmeti" olarak anılacaktır.

Zaman zaman yeni hizmetler geliştirebilir veya ek hizmetler sunabiliriz. Bu hizmetleri kullanıma aldığımızda aksi belirtilmediği sürece bu Politikaya tabi olacaklardır.

Bu Politika...

 • Ayrı bir belge olan Spotify Kullanım Şartları değildir. Kullanım Şartları, Spotify Hizmetini kullanımınıza yönelik olarak sizinle Spotify arasındaki yasal sözleşmeyi ortaya koyar. Aynı zamanda, kendi gizlilik politikaları olan diğer Spotify hizmetlerini kullanımınız
 • ile ilgili olarak Spotify'ın kurallarını ve kullanıcı haklarınızı da tanımlar. Diğer Spotify hizmetleri arasında Anchor, Soundtrap, Megaphone ve Spotify Live uygulaması yer alır.

Diğer kaynaklar ve ayarlar

Kişisel verilerinizle ilgili en önemli bilgiler bu Politikada yer alır. Ancak, diğer gizlilik kaynaklarımız ve kontrollerimiz için aşağıya göz atabilirsiniz:

 • Gizlilik Merkezi: Ana konuların özetlerini içeren, kullanışlı bir merkez.
 • Gizlilik Ayarları: Kişiye özel reklamlar da dahil olmak üzere belirli kişisel verilerin işlenmesini kontrol edin.
 • Bildirim Ayarları: Spotify'dan hangi pazarlama amaçlı iletişimleri alacağınızı ayarlayın.
 • Ayarlar (Spotify'ın masaüstü ve mobil sürümlerinde bulunur): Spotify Hizmetinin "Sosyal" ve "Sansürsüz İçerik" gibi belirli yönlerini kontrol edin. "Sosyal" ayarında:
  • Gizli oturum başlatabilirsiniz.
  • Spotify'da dinlediklerinizi takipçilerinizle paylaşıp paylaşmayacağınızı seçebilirsiniz.
  • En son çaldığınız sanatçıları herkese açık profilinizde gösterip göstermemeyi tercih edebilirsiniz.

"Sansürsüz İçerik" ayarında, sansürsüz olarak derecelendirilmiş içeriklerin Spotify hesabınızda çalınıp çalınamayacağını kontrol edebilirsiniz.

 • Tanımlama Bilgileri Politikası: Tanımlama bilgilerini nasıl kullandığımız ve tanım bilgileri tercihlerinizi nasıl yöneteceğinize dair bilgiler. Tanımlama bilgileri, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza kaydedilir.

2. Kişisel veri haklarınız ve kontrolleriniz

Birçok gizlilik yasası, kişilere kişisel verileri üzerinde haklar vermektedir. Bu kanunlar arasında, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( "GDPR") ve 6698 sayılı Türkiye Veri Koruma Kanunu'nun ("Türkiye Veri Koruma Kanunu") 11. Maddesi bulunmaktadır.

Geçerli hallerde, bazı haklar yalnızca Spotify verilerini işlemek için belli bir "yasal dayanak" kullandığında geçerlidir. Her bir yasal dayanak ve Spotify'ın bunları ne zaman kullandığı, "Kişisel verilerinizi işleme amacımız" başlıklı 4. Bölümde açıklanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda şunlar açıklanmaktadır:

 • Haklarınız
 • Geçerli oldukları koşullar (gerekli yasal dayanak gibi)
 • Bu hakların nasıl kullanılacağı
Şu haklara sahipsiniz: Nasıl?

Bilgi edinme

Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel veriler, bunları işleme amacımız ve kimlerle paylaştığımız hakkında bilgi edinme.

Sizi şu şekilde bilgilendiririz:

 • Bu Gizlilik Politikası aracılığıyla
 • Spotify Hizmetini kullandığınızda sağlanan bilgiler aracılığıyla
 • Bize ulaştığınızda özel sorularınızı ve taleplerinizi yanıtlayarak

Erişim

Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verilere erişim talebinde bulunma.

Spotify'dan kişisel verilerinizin bir kopyasını istemek için:

Verilerinizi indirdiğinizde, verilerinizle ilgili olarak Spotify'ın GDPR'nin 15. Maddesi kapsamında sağlaması gereken bilgileri alırsınız. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen bize ulaşın.

Düzeltme

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olduğu durumlarda değiştirmemizi ya da güncellememizi talep etme ve işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

Hesabınızdaki "Profili düzenle" menüsünden veya bize ulaşarak Kullanıcı Verilerinizi düzenleyebilirsiniz.

Silme

Belirli kişisel verilerinizi silmemizi veya yok etmemizi talep etme (Türkiye Veri Koruma Kanunu'nun 7. maddesinde belirtilen şartlar uyarınca) ve işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

Örneğin aşağıdaki durumlarda kişisel verileri silmemizi talep edebilirsiniz:

 • Verilerin toplanma amacıyla bağlantılı olarak verilere artık ihtiyaç duymadığımızda
 • Yasal izin temelinde işlediğimiz verilerle ilgili izninizi geri çektiğinizde
 • İtiraz etmeniz (aşağıdaki "İtiraz etme" bölümüne bakın) ve
  • Haklı itirazda bulunmanız veya
  • Doğrudan pazarlamaya itiraz etmeniz halinde

Spotify'ın verilerinizi silemediği durumlar vardır. Örneğin:

 • Verilerin toplanma amacıyla bağlantılı olarak verileri işlememizin zorunlu olduğu durumlar
 • Spotify'ın verileri kullanmayla ilişkili çıkarının, verilerin silinmesiyle ilgili çıkarını hükümsüz kıldığı durumlar. Örneğin hizmetlerimizi dolandırıcılığa karşı korumak için verilere ihtiyacımız olduğunda
 • Spotify'ın verileri saklama konusunda yasal yükümlülüğünün olduğu durumlar veya
 • Spotify'ın yasal talepleri hazırlamak, uygulamak veya savunmak zorunda olduğu durumlar. Örneğin hesabınızla ilgili çözülmemiş bir sorun varsa

Spotify'daki kişisel verilerinizi silmenin birkaç yolu vardır:

 • Profilinizden ses içeriklerini kaldırmak için ilgili içeriği seçip kaldırmayı seçin. Örneğin profilinizden çalma listelerini kaldırabilir veya çalma listenizdeki bir parçayı kaldırabilirsiniz.
 • Spotify'daki diğer kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek için destek sayfamızdaki adımları uygulayın. Bu veriler arasında Kullanıcı Verileriniz, Kullanım Verileriniz ve Gizlilik Politikamızın "Sizinle ilgili topladığımız kişisel veriler" başlıklı 3. bölümünde listelenen diğer veriler bulunur.
 • Silme talebinde bulunmak için isterseniz bize ulaşın.

Kısıtlama

Kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını işlemeyi durdurmamızı talep etme.

Aşağıdaki durumlarda kısıtlama talebinde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verileriniz yanlışsa
 • Verileri işleme biçimimiz yasalara aykırıysa
 • Bilgilerinize ihtiyaç duymamızı gerektirecek belirli bir neden yoksa
 • Verilerin işlenmesine itiraz ediyorsanız ve itiraz talebinizi değerlendirmeye aldıysak (bkz. aşağıdaki "İtiraz" bölümü)

Verilerin işlenmesini geçici veya kalıcı olarak durdurulmasını talep edebilirsiniz.

Kısıtlama hakkınızı kullanmak için bize ulaşın.

İtiraz

Kişisel verilerinizin bizim tarafımızdan işlenmesine itiraz etme.

Aşağıdaki durumlarda kısıtlama talebinde bulunabilirsiniz:

 • Spotify, kişisel verilerinizi meşru menfaatler temelinde yasal olarak işliyorsa veya
 • Spotify, kişisel verilerinizi kişiye özel reklamlar için işliyorsa

İtiraz hakkınızı kullanmak için:

 • Kişisel verilerinizi işleyen bazı özellikleri kapatmak veya ayarlamak için Spotify Hizmetindeki kontrolleri kullanabilirsiniz. Kişiye özel reklamları nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için bu bölümün sonunu okuyabilirsiniz.
 • bize ulaşın

Veri taşınabilirliği

Kişisel verilerinizin elektronik biçimde bir kopyasını talep etme ve bu kişisel verileri başka bir tarafın hizmetinde kullanmak üzere iletme hakkı.

Kişisel verilerinizi izne bağlı olarak veya sözleşmenin ifası temelinde işliyorsak verilerinizi iletmemizi talep edebilirsiniz. Spotify tüm talepleri mümkün olduğu ölçüde yerine getirmeye çalışacaktır.

Taşınabilirlik hakkınızı kullanma hakkında bilgi edinmek için lütfen yukarıdaki "Erişim" bölümüne göz atın.

Otomatik karar vermeye tabi olmama

Profil çıkarma dahil olmak üzere, kararın sizin üzerinizde yasal bir etkisinin olacağı veya benzer şekilde önemli bir etki yaratabileceği ve yalnızca otomatik muhakemeye dayalı kararlara (insan müdahalesinin olmadığı kararlar) tabi olmama.

Spotify, bu tür otomatik karar mekanizmalarını Spotify Hizmetinde kullanmamaktadır.

İzni geri çekme

Kişisel verilerinizi toplamamız veya kullanmamız için verdiğiniz izni geri çekme.

Spotify, kişisel verilerinizi izne bağlı olarak yasal şekilde işliyorsa bunu yapabilirsiniz.

İzninizi geri çekmek için şunları yapabilirsiniz:

Şikayette bulunma hakkı

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz hakkında İsveç Gizliliği Koruma Kurumu veya yerel veri koruma kurumu ile iletişime geçme.

İsveç'teki ilgili kurumun ayrıntılarını burada bulabilirsiniz. Ayrıca, yerel veri koruma kurumunun web sitesine de gidebilirsiniz.

Tazminat

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Bize ulaşın.

Kişiye özel reklam kontrolleri

Kişiye özel reklamcılık nedir?

 • Bu, sizinle ilgili bilgileri kullanarak reklamları sizin için daha alakalı olacak şekilde uyarlamamız anlamına gelir. Buna, ilgi alanlarına dayalı reklam da denilmektedir.
 • Kişiye özel reklama örnek olarak bir reklam iş ortağının, arabaları sevdiğiniz bilgisine sahip olması gösterilebilir. Bu sayede size arabalarla ilgili reklamlar gösterebiliriz.

Kişiye özel reklamları kontrol etme:

 • Kişiye özel reklamları, hesabınızın Gizlilik Ayarları altında "Kişiye Özel Reklamlar" menüsünden kontrol edebilirsiniz.
 • Ayrıca bazı podcast'lerde kişiye özel reklamları, bölümün açıklamasındaki bağlantıyı kullanarak da kontrol edebilirsiniz. Bu, içerik sağlayıcının podcast'i finanse etmek için podcast'e reklam eklediği durumlarda geçerlidir. Podcast'in bu kontrolleri, aralarında Spotify haricindeki sağlayıcıların da bulunabileceği barındırma sağlayıcıları tarafından yönetilir.

Kişiye Özel Reklamlar seçeneğini Gizlilik Ayarlarında devre dışı bıraksanız dahi reklamları duyabilirsiniz. Buna, geçerli olduğu durumlarda ücretsiz hizmetimizin yanı sıra ücretli hizmetimizdeki reklamlar dahildir (örneğin, podcast'lerde yer alan reklamlar). Bu tür reklamlar, kayıt bilgileriniz ile şu anda hizmetlerimizde dinlediğiniz içerikler temel alınarak belirlenir. Örneğin yemek pişirmeyle ilgili bir podcast dinliyorsanız mutfak robotu reklamı duyabilirsiniz.

3. Sizinle ilgili topladığımız kişisel veriler

Bu tablolar, sizden topladığımız kişisel verilerin kategorilerini belirtir.

Spotify hizmetine kaydolduğunuzda veya hesabınızı güncellediğinizde toplanan veriler

Kategori

Açıklama

Kullanıcı Verileri

Spotify hesabınızı oluşturmak için ihtiyaç duyduğumuz ve Spotify Hizmetini kullanmanızı sağlayan kişisel veriler.

Toplanan ve kullanılan verilerin türü, kullandığınız Hizmet Seçeneğinin türüne bağlıdır. Ayrıca hesabınızı nasıl oluşturduğunuza, bulunduğunuz ülkeye ve oturum açmak için üçüncü taraf hizmetlerini kullanıp kullanmadığınıza da bağlıdır. Bu verilere şunlar dahil olabilir:

 • Profil adı
 • E-posta adresiniz
 • Parola
 • Telefon numaranız
 • Doğum tarihiniz
 • Cinsiyetiniz
 • Açık adresiniz (diğer ayrıntılar için aşağıya bakabilirsiniz)
 • Ülke
 • Üniversite/yüksekokul (Spotify Premium Öğrenci için)

Bu verilerin bir kısmını, kayıt formu veya hesap sayfası aracılığıyla sizden alırız.

Ayrıca, ülke veya bölge gibi bazı verileri cihazınızdan toplarız. Bu verileri toplama ve kullanma şeklimiz daha fazla bilgi edinmek için Kullanım Verileri kategorisindeki "Genel (kesin olmayan) konumunuz" bölümüne bakabilirsiniz.

Açık Adres Verileri

Açık adresinizi aşağıdaki nedenlerle isteyebilir ve işleyebiliriz:

 • Hizmet Seçeneğine uygunluğu kontrol etmek için
 • Yasaların gerektirdiği bildirimleri iletmek için
 • Destek seçenekleri sunmak için
 • Faturalandırma ve vergi yönetimi için
 • Talep ettiğiniz fiziksel ürünleri veya hediyeleri teslim etmek için

Bazı durumlarda adresini doğrulamanıza yardımcı olması için Google Haritalar gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanabiliriz.

Spotify Hizmetini kullanımınız yoluyla toplanan veriler

Kategoriler

Açıklama

Kullanım Verileri

Spotify Hizmetine erişirken veya Spotify Hizmetini kullanırken toplanan ve işlenen, sizinle ilgili kişisel veriler.

Buna dahil olan birkaç bilgi türü bulunmaktadır ve aşağıdaki bölümlerde listelenmiştir.

Spotify'ı nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler

Örnekler arasında şunlar sayılabilir:

 • Kullandığınız Spotify Hizmeti Seçeneği ile ilgili bilgiler
 • Spotify Hizmeti ile yaptığınız işlemler (tarih ve saat dahil) örneğin:
  • Arama sorguları
  • Dinleme geçmişi
  • Oluşturduğunuz çalma listeleri
  • Kitaplığınız
  • Göz atma geçmişi
  • Hesap ayarları
  • Diğer Spotify kullanıcılarıyla etkileşimler
  • Spotify Hizmeti ile bağlantılı olarak üçüncü taraf hizmetleri, cihazları ve uygulamaları kullanımınız
 • Spotify Hizmeti kullanımınıza bağlı olarak ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize ilişkin çıkarımlar (yani bizim tespitlerimiz)
 • Yarışmalar veya çekilişler gibi Spotify promosyonlarına katılırken sağladığınız içerikler
 • Spotify Hizmetinin herhangi bir bölümünde yayınladığınız içerikler. Örneğin görseller, ses, metin, başlıklar, açıklamalar, iletişimler ve diğer içerik türleri

Teknik verileriniz

Örnekler arasında şunlar sayılabilir:

 • URL bilgileri
 • Tanımlama bilgisi verileri ve IP adresleri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar
 • Kullandığınız cihazlar hakkında aşağıdakiler gibi bilgiler:
  • Cihaz kimlikleri
  • Ağ bağlantısı türü (ör. Wi-Fi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • Sağlayıcı
  • Ağ ve cihaz performansı
  • Tarayıcı türü
  • Dil
  • Dijital haklar yönetimine imkan sağlayan bilgiler
  • İşletim sistemi
  • Spotify uygulaması sürümü
 • Üçüncü taraf cihazları ve uygulamaları keşfetmemizi ve bunlarla bağlantı kurmamızı sağlayan bilgiler. Bu bilgilere örnek olarak cihaz adı, cihaz tanımlayıcıları, marka ve sürüm verilebilir. Üçüncü taraf cihaz ve uygulama örnekleri:
  • Spotify Hizmetine bağlanabilen, Wi-Fi ağınızdaki cihazlar (ör. hoparlörler)
  • Bluetooth, eklenti ve yükleme yoluyla bağlanıldığında işletim sisteminiz tarafından kullanıma sunulan cihazlar
  • Uygulamanın cihazınızda yüklü olup olmadığını belirlemek için kullanılan, Spotify iş ortaklarına ait uygulamalar

Genel (kesin olmayan) konumunuz

Genel konum bilgileriniz arasında ülke, bölge veya eyalet bulunur. Bunu teknik verilerden (ör. IP adresiniz, cihazınızın dil ayarı) veya ödeme para biriminden öğrenebiliriz.

Bu bilgiye şu nedenlerle ihtiyaç duyarız:

 • Spotify Hizmetindeki içeriklerin sahipleriyle yaptığımız anlaşmalardaki coğrafi şartları yerine getirmek için
 • Sizin için alakalı içerikleri ve reklamları sunmak amacıyla

Cihazınızın sensör verileri

Bu tür verilere ihtiyaç duyan Spotify Hizmeti özelliklerini sağlamak için gerekmesi halinde, cihazın hareketine veya yönüne göre oluşturulan, cihaz sensörlerinden alınan veriler. Bunlar, cihazınızı nasıl hareket ettirdiğiniz veya tuttuğunuz hakkında cihazınızın topladığı verilerdir.

Bize vermeyi seçebileceğiniz ek veriler

Kategoriler

Açıklama

Ses Verileri

Hizmeti kullandığınız pazarda ses özellikleri sunuluyorsa ve ses özelliklerinden birini kullanmayı tercih ettiyseniz ses verilerini toplar ve işleriz. Ses verileri, sesinizin kayıtları ve bu kayıtların metin dökümleri anlamına gelir.

Farklı ses özelliklerinin nasıl çalıştığı ve bunları nasıl kontrol edip kapatabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sesli Kontrol Politikamıza bakabilirsiniz.

Ödeme ve Satın Alma Verileri

Spotify'dan herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirirseniz veya ücretli bir Hizmet Seçeneğine ya da deneme sürümüne kaydolursanız ödeme verilerinizi işlememiz gerekir.

Toplanan ve kullanılan kişisel verilerin tam olarak hangileri olduğu, ödeme yöntemine bağlı olarak farklılık gösterir. Bunlar arasında aşağıdakiler gibi bilgiler bulunur:

 • Ad
 • Doğum tarihiniz
 • Ödeme yöntemi türü (ör. kredi kartı veya banka kartı)
 • Banka veya kredi kartı kullanılıyorsa kart türü, son kullanma tarihi ve kart numaranızın belirli haneleri
  Not: Güvenlik nedeniyle kart numaranızın tamamını asla saklamayız
 • Posta kodu
 • Cep telefonu numarası
 • Satın alma ve ödeme geçmişinizin ayrıntıları

Anket ve Araştırma Verileri

Bir ankete yanıt verdiyseniz veya kullanıcı araştırmasında yer aldıysanız sağladığınız kişisel verileri toplar ve kullanırız.

Yukarıda belirtilen verilerin bir kısmını üçüncü taraflardan alıyoruz. Aşağıdaki tabloda, söz konusu üçüncü tarafların kategorileri açıklanmaktadır.

Verilerinizi aldığımız üçüncü taraf kaynaklar

Üçüncü tarafların kategorileri

Açıklama

Veri kategorileri

Kimlik doğrulama iş ortakları

Başka bir hizmeti kullanarak Spotify Hizmetine kaydolmanız veya oturum açmanız durumunda, o hizmet bilgilerinizi bize gönderir. Bu bilgiler Spotify hesabınızı oluşturmanıza yardımcı olur.

Kullanıcı Verileri

Spotify hesabınıza bağladığınız üçüncü taraf uygulama, hizmet ve cihazlar

Spotify hesabınızı üçüncü taraf bir uygulamaya, hizmete veya cihaza bağlarsanız bu üçüncü taraflardan bilgi toplayabilir ve kullanabiliriz. Bu toplama işlemi, entegrasyonu mümkün kılmak içindir.

Bu üçüncü taraf uygulamalar, hizmetler veya cihazlar arasında şunlar bulunabilir:

 • Sosyal medya
 • Bazı cihazlar, örneğin:
  • Ses cihazları (ör. hoparlörler ve kulaklıklar)
  • Akıllı saatler
  • Televizyonlar
  • Cep telefonları ve tabletler
  • Otomotiv (ör. arabalar)
  • Oyun konsolları
 • Sesli asistanlar veya içerik platformları gibi hizmetler veya platformlar

Bilgilerinizi belirli üçüncü taraflardan toplamadan önce izninizi isteriz.

Kullanıcı Verileri

Kullanım Verileri

Teknik servis iş ortakları

Bize belirli veriler sağlayan teknik servis iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Buna, IP adreslerinin kesin olmayan konum verileriyle (ör. ülke veya bölge, şehir, eyalet) eşlenmesi de dahildir.

Spotify bu sayede Spotify Hizmetini, içeriğini ve özelliklerini sunabilir.

Ayrıca, kullanıcı hesaplarını korumamıza yardımcı olan güvenlik hizmeti sağlayıcılarıyla da birlikte çalışıyoruz.

Kullanıcı Verileri

Kullanım Verileri

Ödeme iş ortakları ve Satıcılar

Üçüncü taraflar (ör. telekomünikasyon operatörleri) veya fatura aracılığıyla ödeme yapmayı seçerseniz ödeme iş ortaklarımızdan veri alabiliriz.

Bu sayede aşağıdakileri yapabiliriz:

 • Size fatura gönderme
 • Ödemenizi işleme alma
 • Satın aldığınız hizmeti sunma

Sizi bir satıcıya yönlendirirsek söz konusu satıcıdan yaptığınız satın alma işlemiyle ilgili verileri alırız. Örneğin sizi üçüncü taraf platformdaki sanatçı ürün mağazasına veya üçüncü taraf bilet satış web sitesine yönlendirebiliriz.

Bu verileri alarak aşağıdakileri yapabiliriz:

 • Bize ödenmesi gereken komisyonları hesaplama
 • Söz konusu satıcı iş ortaklarıyla olan ortaklığımızın verimini analiz etme
 • İlgi alanlarınızı öğrenme

Ödeme ve Satın Alma Verileri

Reklam ve pazarlama iş ortakları

Belirli reklam veya pazarlama iş ortaklarından çıkarımlar elde ediyoruz. Bu çıkarımlar, iş ortaklarının ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize ilişkin çıkarımlarıdır.

Bu, daha alakalı reklam ve pazarlama materyalleri sunmamızı sağlar.

Kullanım Verileri

Satın alınan şirketler

Satın aldığımız şirketlerden sizinle ilgili veriler alabiliriz. Bu, hizmetlerimizi, ürünlerimizi ve tekliflerimizi geliştirmek içindir.

Kullanıcı Verileri

Kullanım Verileri

Spotify mobil uygulamasını indirmeniz ve oturumu kapatmış bir kullanıcı deneyimi kullanarak Spotify'ı denemeniz durumunda Kullanım Verileri de dahil olmak üzere Spotify Hizmetini kullanımınız hakkında sınırlı bilgi toplarız. Bunu, Hizmete nasıl eriştiğinizi ve kullandığınızı anlamak için yaparız. Bunu, örneğin bulunduğunuz ülkeye veya bölgeye göre size doğru deneyimi sağladığımızdan emin olmak için de yaparız. Hizmetimizi eksiksiz bir şekilde deneyimlemek için bir Spotify hesabı oluşturmaya karar verirseniz bu verileri Spotify hesap verilerinizle birleştiririz.

4. Kişisel verilerinizi işleme amacımız

Aşağıdaki tabloda şunlar açıklanmaktadır:

 • Kişisel verilerinizi işleme amacımız
 • Her amaç için, veri koruma kanunu kapsamındaki yasal gerekçelerimiz (bunlardan her biri, bir "yasal dayanak" olarak adlandırılır)
 • Her bir amaç için kullandığımız kişisel verilerin kategorileri. Bu kategoriler hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Sizinle ilgili topladığımız kişisel veriler" başlıklı 3. Bölüme bakabilirsiniz

Tabloyu anlamanıza yardımcı olmak için her bir "yasal dayanağın" genel bir açıklaması aşağıda verilmiştir:

 • Bir Sözleşmenin İfası: Spotify'ın (veya üçüncü bir tarafın) kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemesi gerektiğinde:
  • Sizinle bir yapılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklere uymak. Buna, Spotify Hizmetini size sağlamak için veya
  • sizinle yapılan yeni bir sözleşme başlamadan önce bilgileri doğrulamak için Spotify'ın Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini içerir.
 • Meşru Menfaat: Siz ve diğer Spotify kullanıcıları için olası riskler göz önünde bulundurularak, gerekli olarak ve haklı gerekçelerle Spotify'ın veya üçüncü bir tarafın kişisel verilerinizi belirli bir şekilde kullanmak için menfaatinin olması. Örneğin, Spotify Hizmetini tüm kullanıcılar için iyileştirmek üzere Kullanım Verilerinizi kullanmak gibi. Belirli bir gerekçeyi anlamak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
 • İzin/Açık İzin (aşağıdaki tabloda "İzin" olarak etiketlenmiştir): Spotify sizden, Spotify'ın kişisel verilerinizi belirli bir amaç için kullanmasını kabul ettiğinizi aktif olarak belirtmenizi istediğinde (yalnızca yukarıdaki diğer yasal dayanaklardan birini temel almadığımız takdirde bu yasal dayanağı esas alırız).
 • Yasal Yükümlülüklerle Uyum: Spotify'ın bir yasaya uymak için kişisel verilerinizi işlemesi gerektiğinde.
Verilerinizin işlenme amacı Amaca izin veren yasal dayanak Amaç için kullanılan kişisel veri kategorileri

Sizinle olan sözleşmemize uygun olarak Spotify Hizmetini sağlamak.

Örneğin kişisel verilerinizi şu amaçlarla kullandığımızda:

 • Sizin için bir hesap oluşturma
 • Hesabınızı kişiselleştirme veya
 • Spotify uygulamasını cihazınıza indirdiğinizde uygulamayı sağlama

Bir Sözleşmenin İfası

 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Spotify Hizmetinin diğer bölümlerini sağlamak.

Örneğin, Spotify içeriğine giden bir bağlantıyı başka biriyle paylaşmanızı sağlamak üzere kişisel verilerinizi kullandığımızda.

Meşru Menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz şunları içerir:

 • Spotify Hizmetini çalışır ve işlevsel durumda tutmak ve
 • Kullanıcıların Spotify Hizmetine erişmelerine ve Spotify Hizmetini kullanmalarına izin vermek
 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Spotify Hizmetinin belirli isteğe bağlı ek özelliklerini sağlamak. Böyle bir durumda sizden açık bir şekilde izin isteriz.

İzin

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Spotify Hizmeti ile ilgili sorunları belirlemek, gidermek ve düzeltmek.

Bir Sözleşmenin İfası

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri

Spotify Hizmetindeki yeni özellikleri, teknolojileri ve iyileştirmeleri değerlendirmek ve geliştirmek için.

Örneğin:

 • Kişiselleştirilmiş öneri algoritmalarımızı geliştirmek ve iyileştirmek için kişisel verileri kullanırız
 • Kullanıcılarımızın belirli bir yeni özelliğe nasıl tepki verdiğini analiz eder ve herhangi bir değişiklik yapıp yapmamamız gerektiğine karar veririz

Meşru Menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz, kullanıcılarımız için ürünlerin ve özelliklerin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini içerir.

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

Yasaların izninizi almamızı gerektirdiği pazarlama veya reklamcılık faaliyetleri için.

Örneğin, ilgi alanlarınızı anlamak için tanımlama bilgileri kullandığımızda veya yasalar, e-posta pazarlama için izin gerektirdiğinde.

İzin

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

Yasaların izin gerektirmediği diğer pazarlama, promosyon ve reklam amaçları için.

Örneğin, reklamları ilgi alanlarınıza göre uyarlamak için kişisel verilerinizi kullandığımızda.

Meşru Menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz arasında, Spotify Hizmetimizin büyük kısmını ücretsiz sunabilmek adına Spotify Hizmetini finanse etmek için reklamları kullanmak yer alır.

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

Tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğe uymak için.

Bu, aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Bulunduğunuz ülkenin/bölgenin yasalarının getirdiği bir yükümlülük
 • İsveç kanunları (merkezimiz İsveç'te bulunduğundan) veya
 • Bizim için geçerli olan AB yasaları

Örneğin, yaş doğrulama amacıyla gerektiğinde doğum tarihinizi kullandığımızda.

Yasal yükümlülüklerle uyumluluk

 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

Kolluk kuvvetleri, mahkemeler veya diğer yetkili makamlardan gelen bir talebe uymak.

Yasal yükümlülüklerle uyumluluk ve meşru menfaat


Buradaki meşru menfaatlerimiz, ağır suçları önlemeleri veya tespit etmeleri için kolluk kuvvetlerine yardımcı olmamızı içerir.

 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

Sözleşmeden doğan, üçüncü taraflara yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Örneğin, bir Spotify hak sahibiyle bunu yapmak için bir anlaşmamız olduğundan, kullanıcılarımızın dinleme etkinlikleri hakkında takma ad verilmiş veriler sağladığımızda.

Meşru menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz şunları içerir:

 • Spotify Hizmetini sağlayabilmek için sanatçılarla ilişkilerimizi sürdürmek
 • Aynı nedenle, diğer üçüncü taraflarla ilişkilerimizi sürdürmek
 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Fikri mülkiyet ihlali ve uygunsuz içerik raporlarıyla ilgili uygun işlemleri yapmak için.

Meşru menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz, fikri mülkiyetin ve orijinal içeriklerin korunmasını içerir.

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Yasal talepleri hazırlamak, uygulamak veya savunmak için.

Örneğin, bir davaya dahil olmamız durumunda bu davayla ilgili olarak avukatlarımıza bilgi vermemiz gerekirse.

Meşru menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz şunları içerir:

 • Hukuki tavsiye almak
 • Yasal kovuşturmalarda kendimizi, kullanıcılarımızı veya başkalarını korumak
 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

İş planlaması yapmak, raporları hazırlamak ve tahminde bulunmak için.

Örneğin, ürünlerimizi ve özelliklerimizi kullanıma sunacağımız yeni konumlar planlamak için bir ülkedeki yeni kayıtların sayısı gibi toplu kullanıcı verilerine baktığımızda.

Meşru Menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz, işimizi başarılı bir şekilde yürütmeye devam edebilmemiz için araştırma ve planlamayı içerir.

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Ödemenizi işlemek için.

Örneğin, bir Spotify üyeliği satın almanıza izin vermek için kişisel verilerinizi kullandığımızda.

Bir Sözleşmenin İfası ve izin

 • Kullanıcı Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri
 • Açık Adres Verileri

Spotify Hizmetini güvenli tutmak ve dolandırıcılığı tespit edip önlemek.

Örneğin, Spotify Hizmetinin hileli kullanımını kontrol etmek üzere Kullanım Verilerini analiz ettiğimizde.

Meşru Menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz, Spotify Hizmetini ve kullanıcılarımızı dolandırıcılıktan ve diğer yasa dışı faaliyetlerden korumayı içerir.

 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Araştırma ve anket yapmak için.

Örneğin, geri bildirimlerini almak için kullanıcılarımızla iletişime geçtiğimizde.

Meşru Menfaat

Buradaki meşru menfaatlerimiz, kullanıcıların Spotify Hizmeti hakkındaki düşünceleri ve Hizmeti nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı içerir.

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

5. Kişisel verilerinizin paylaşılması

Bu bölümde, Spotify Hizmetini kullanımınız yoluyla toplanan veya oluşturulan kişisel verileri kimin alacağı açıklanmaktadır.

Herkese açık bilgiler

Aşağıdaki kişisel veriler Spotify Hizmetinde, engellediğiniz herhangi bir kullanıcı hariç herkese ve her zaman açık olacaktır:

 • Profil adınız
 • Profil fotoğrafınız
 • Herkese açık çalma listeleriniz
 • Spotify Hizmetinde yayınladığınız diğer içerikler ve ilişkili tüm başlıklar, açıklamalar ve resimler
 • Spotify Hizmetinde takip ettiğiniz kişiler
 • Spotify Hizmetinde sizi takip eden kişiler

Siz veya başka bir kullanıcı, sosyal medya veya mesajlaşma platformları gibi üçüncü taraf hizmetlerinde belirli bilgileri paylaşabilirsiniz. Bu bilgiler arasında şunlar bulunur:

 • Profiliniz
 • Spotify'da yayınladığınız herhangi bir içerik ve bu içerikle ilgili ayrıntılar
 • Çalma listeleriniz ve bağlantılı başlıklarınız, açıklamalarınız ve görselleriniz

Bu tür bir paylaşım gerçekleştiğinde üçüncü taraf hizmeti, sunduğu özellikleri desteklemek için bu bilgilerin bir kopyasını saklayabilir.

Paylaşmayı tercih edebileceğiniz kişisel veriler

Aşağıdaki kişisel verileri yalnızca aşağıdaki tabloda belirtilen kişilerle paylaşırız:

 • Bir Spotify Hizmeti özelliğini veya üçüncü taraf uygulamasını, hizmetini ya da cihazını kullanmayı seçtiğiniz ve buna olanak tanımak için kişisel verileri paylaşmamız gerektiği durumlarda veya
 • Bize başka bir şekilde kişisel verileri paylaşma izni vermiş olmanız halinde. Örneğin Spotify Hizmetinde uygun ayarı seçerek veya izin vererek bunu yapabilirsiniz.
Alıcı kategorileri Paylaşmayı tercih edebileceğiniz veri kategorileri Paylaşma nedeni

Spotify Hesabınıza bağladığınız üçüncü taraf uygulama, hizmet ve cihazlar

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri

Spotify hesabınızı bağlamak veya Spotify Hizmetini üçüncü taraf uygulama, hizmet veya cihazlarla bağlantılı olarak kullanmanıza olanak tanımak için.

Bu tür üçüncü taraf uygulama, hizmet ve cihazlarına ilişkin örnekler arasında şunlar bulunabilir:

 • Sosyal medya uygulamaları
 • Hoparlör cihazları
 • Televizyonlar
 • Otomotiv platformları
 • Sesli asistanlar

Hesabınızda "Uygulamalar" altında birçok üçüncü taraf bağlantısını görebilir ve kaldırabilirsiniz.

Destek topluluğu

 • Kullanıcı Verileri

Spotify Desteği Topluluk Hizmetini kullanabilmeniz için.

Spotify Destek Topluluğunda hesap oluşturmak için kaydolduğunuzda sizden belirli bir profil adı oluşturmanızı isteriz. Bu ad, Spotify Destek Topluluğunu kullanan herkese gösterilir. Ayrıca gönderdiğiniz tüm soru ve yorumlar da gösterilir.

Diğer Spotify kullanıcıları

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri

Spotify Hizmeti kullanımınızla ilgili bilgileri diğer Spotify kullanıcılarıyla paylaşmak için. Buna, Spotify'daki takipçileriniz dahil olabilir.

Örneğin "Sosyal" ayarları altında, en son çaldığınız sanatçıları ve çalma listelerinizi profilinizde paylaşıp paylaşmayacağınızı seçebilirsiniz. Diğer kullanıcılarla paylaşılan bir çalma listesi oluşturmayı veya böyle bir çalma listesine katılmayı da seçebilirsiniz. Paylaşılan çalma listeleri, dinleme etkinliğinize bağlı olarak size ortak öneriler sağlar.

Sanatçılar ve plak şirketleri

 • Kullanıcı Verileri

Sanatçılardan, plak şirketlerinden veya diğer iş ortaklarından haber veya promosyon teklifleri almak için.

Kullanıcı Verilerinizi bu amaçla paylaşmayı seçebilirsiniz. İstediğiniz zaman fikrinizi değiştirme ve izninizi geri çekme seçeneğiniz her zaman olacaktır.

Paylaşabileceğimiz bilgiler

Bilgileri kiminle ve neden paylaştığımızla ilgili ayrıntıları bu tabloda bulabilirsiniz.

Alıcı kategorileri Veri kategorileri Paylaşma nedeni

Hizmet sağlayıcılar

 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

Kendi hizmetlerini Spotify'a sunabilmeleri için.

Bu hizmet sağlayıcılarla aşağıdaki amaçlarla birlikte çalışabiliriz:

 • Müşteri desteği sunmak
 • Spotify Hizmetini sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz teknik altyapıyı işletmek
 • Sistem ve hizmetlerimizin korunmasına ve bunların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak (ör. Google'ın reCAPTCHA hizmeti)
 • Spotify'ın (ve ortaklarımızın) ürün, hizmet, etkinlik ve promosyonlarını pazarlamaya yardımcı olmak

Ödeme iş ortakları

 • Kullanıcı Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri

Ödemelerinizi işlemeleri için ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla.

Reklam iş ortakları

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri

Spotify Hizmetinde size daha alakalı reklamlar sunmamıza ve reklamların etkinliğini ölçmemize yardımcı olmaları için.

Örneğin reklam iş ortaklarımız, kişiye özel reklamcılık süreçlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.

Pazarlama İş Ortakları

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri

Spotify'ı iş ortaklarımızla birlikte tanıtmak için. Gerektiğinde söz konusu iş ortaklarıyla belirli Kullanıcı ve Kullanım Verilerini şu amaçlarla paylaşırız:

 • Denemeler veya diğer paket teklifler dahil olmak üzere Spotify promosyonlarına katılmanızı sağlamak
 • Spotify'ı medyada ve diğer çevrimiçi hizmetlerde yayınlanan reklamlarda tanıtmak
 • Spotify promosyonlarının etkinliğini ölçme konusunda yardım almak ve iş ortaklarımıza yardımcı olmak

İş ortaklarına örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 • Pazarlama veya sponsorluk iş ortakları
 • Kendi hizmetlerinde bize reklam alanı satan web siteleri ve mobil uygulamalar
 • Spotify promosyonları da sunan cihaz, uygulama ve mobil iş ortakları

İş ortaklarımız ayrıca, kendileriyle paylaştığımız kişisel verilerle hizmetlerini kullanımınız ile ilgili veriler gibi sizin hakkınızda topladıkları verileri birleştirebilir. Biz ve iş ortaklarımız, bu bilgileri size alakalı bulacağınızı düşündüğümüz teklifler, promosyonlar veya diğer pazarlama içeriklerini sunmak için kullanabiliriz.

Barındırma Platformları

 • Kullanım Verileri

Barındırma platformları, podcast'leri size ulaştırabilmek için barındırır. Bir podcast çaldığınızda IP adresiniz gibi belirli verileri barındırma platformlarıyla paylaşırız. Ayrıca, Spotify'a ait olmayan diğer barındırma platformlarında bulunan podcast'leri yayınlamanıza da izin veririz.

Podcast sağlayıcılarının, program veya bölüm açıklamasında hangi platformun podcast'i barındırdığını açıklamaları gerekir. Kendileriyle paylaşılan verileri nasıl kullandıklarını öğrenmek için barındırma platformunun kendi gizlilik politikasına bakın.

Akademik araştırmacılar

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri

İstatistiksel analiz ve akademik çalışmalar gibi faaliyetler için, ancak yalnızca takma ad kullanarak. Takma ad verilmiş veriler, verilerinizin adınız veya kimliğinizi doğrudan tanımlayacak diğer bilgiler yerine bir kodla tanımlandığı anlamına gelir.

Spotify'ın satın aldığı şirketler de dahil olmak üzere diğer Spotify grup şirketleri

 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

Günlük iş operasyonlarımızı yürütmek ve bu sayede Spotify Hizmeti ile satın aldığımız şirketlerin hizmetlerini sürdürebilmemiz, iyileştirebilmemiz ve size sunabilmemiz için.

Örneğin:

 • Farklı grup şirketlerinde görev yapan çalışanlarımızın Spotify Hizmeti için özellikler geliştirmesini ve iyileştirmesini sağlama
 • Spotify Hizmetinde yürütülen reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek amacıyla ölçüm şirketlerimizle veri paylaşımı
 • Kullanıcı dinleme eğilimlerini daha iyi anlamak için podcast şirketlerimizle veri paylaşımı

Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer veya davanın diğer tarafları

 • Kullanıcı Verileri
 • Kullanım Verileri

Bunu yapmamızın gerekli olduğuna kanaat getirmemiz halinde örneğin:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak için
 • Geçerli bir yasal sürece yanıt vermek için (arama emri, mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi)
 • Aşağıdakilerle ilgili olarak bizim veya üçüncü bir tarafın haklı çıkarları için:
  • Ulusal güvenlik
  • Kanuni yaptırım
  • Dava (mahkemede görülen bir dava)
  • Cezai kovuşturma
  • Bir kişinin güvenliğinin korunması
  • Ölüm veya muhtemel yaralanmaları engelleme

Şirket varlıklarımızı satın alan taraflar

 • Kullanıcı Verileri
 • Açık Adres Verileri
 • Kullanım Verileri
 • Ses Verileri
 • Ödeme ve Satın Alma Verileri
 • Anket ve Araştırma Verileri

İşletmemizi bir alıcıya veya olası bir alıcıya satmamız veya satma amacıyla pazarlık etmemiz halinde.

Bu durumda kişisel verilerinizi bu işlemin bir parçası olarak halefimize veya bağlı kuruluşa aktarabiliriz.

6. Verilerin saklanması

Kişisel verilerinizi yalnızca size Spotify Hizmetini sağlamak için ve aşağıdakiler gibi Spotify'ın meşru ve temel ticari amaçları doğrultusunda gerekli olduğu sürece saklarız:

 • Spotify Hizmetinin çalışmasını devam ettirmek
 • Yeni özellikler ve teklifler hakkında veriye dayalı ticari kararlar vermek
 • Yasal yükümlülüklerimize uygun hareket etmek
 • İhtilafları çözüme kavuşturmak

Veri saklama sürelerimize ilişkin bazı kategoriler ve bunları belirlemede kullandığımız kriterler:

 • Siz kaldırana kadar saklanan veriler
  Bazı kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkınız vardır. "Kişisel veri haklarınız ve kontrolleriniz" başlıklı 2. Bölümün "Silme" kısmında daha fazla bilgi edinebilir, isteğiniz üzerine işlem yapabileceğimiz durumları öğrenebilirsiniz.
  Ayrıca, belirli kişisel verileri doğrudan Spotify Hizmetinden de silebilirsiniz. Örneğin profil resminizi düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Aşağıda açıklanan sınırlı amaçlardan biri geçerli olmadığı sürece kullanıcıların kişisel verileri görebildiği ve güncelleyebildiği bölümlerde bilgileri kullanıcının tercih ettiği süre boyunca saklarız.
 • Belirli bir süre sonra sona eren veriler
  Bazı verilerin belirli bir süre sonra sona ermesi için belirli saklama süreleri belirledik. Örneğin, arama sorguları kapsamında girebileceğiniz kişisel veriler genellikle 90 gün sonra silinir.
 • Spotify hesabınız silinene kadar saklanan veriler
  Spotify hesabınız silinene kadar bazı verileri saklarız. Buna örnek olarak Spotify kullanıcı adınız ve profil bilgileriniz verilebilir. Ayrıca kullanıcıların hoşuna giden geriye dönük çalma listeleri ve dinleme alışkanlıklarını dikkate alan kişiselleştirilmiş öneriler (örneğin, Zaman Kapsülü veya Geçen Yazın Parçaları gibi) sağlamak için dinleme geçmişini genellikle bir hesabın kullanım süresi boyunca saklarız. Spotify hesabınız silindiğinde bu kategorideki verileriniz silinir veya anonimleştirilir.
 • Sınırlı amaçlar için uzun süre saklanan veriler
  Hesabınız silindikten sonra bazı verileri çok sınırlı amaçlarla olmak üzere, daha uzun süre boyunca saklarız. Örneğin bunu zorunlu kılan yasal veya bağlayıcı yükümlülüklere tabi olabiliriz. Bu durumlara örnek olarak zorunlu veri saklama yasaları, soruşturmayla ilgili verilerin saklanmasına yönelik hükümet emirleri veya dava amacıyla saklanan veriler verilebilir. Ayrıca Spotify Hizmetinden kaldırılan verileri sınırlı bir süre boyunca saklayabiliriz. Örneğin:
  • Kullanıcı güvenliğini sağlamak için veya
  • Platformumuzdaki zararlı içeriklere karşı koruma sağlamak için olabilir.

Bu, Kullanıcı Yönergelerimizin ve Platform Kurallarımızın olası ihlallerini araştırmamıza yardımcı olur. Diğer yandan, yasaların zorunlu tutması durumunda yasa dışı içerikleri kaldırırız.

7. Diğer ülkelere aktarılması

Dünya çapında iş operasyonları yürütmemiz nedeniyle, bu Gizlilik Politikası'nda açıklanan faaliyetleri gerçekleştirirken kişisel verileri Spotify grup şirketleri, yüklenicileri ve iş ortakları ile uluslararası olarak paylaşırız. Bu taraflar, veri koruma kanunlarının AB kanunları veya yaşadığınız yerde geçerli olan kanunlar kadar güçlü olmadığı düşünülen ülkelerde verilerinizi işleyebilir. Örneğin, verileriniz üzerinde size aynı hakları vermeyebilirler.

Kişisel verileri uluslararası olarak aktardığımız her durumda şu amaçlarla bazı araçlar kullanırız:

 • Veri aktarımının geçerli yasalara uygun olduğundan emin olmak için
 • Verilerinize AB ile aynı düzeyde koruma sağlamaya yardımcı olmak için

Her veri aktarımının geçerli AB mevzuatına uygun olmasını sağlamak için aşağıdaki yasal mekanizmaları kullanıyoruz:

Ayrıca her veri aktarımı için uygun olan ek korumaları belirler ve kullanırız. Örneğin:

 • Şifreleme ve isim gizleme gibi teknik korumalar
 • Orantısız veya kanuna aykırı resmi taleplere itiraz etmeye yönelik politikalar ve süreçler
 • Gerektiğinde ve Türkiye Veri Koruma Kanunu'nun gerektirdiği durumlarda açık izin

8. Kişisel verilerinizin güvende tutulması

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini koruma konusunda kararlıyız. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için uygun teknik ve kurumsal önlemleri uyguluyoruz. Ancak, hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayın.

Sistemlerimizde bulunan kişisel verilerin yetkisiz erişimden ve gerekmediği halde saklanmasından korunması için çeşitli önlemler aldık. Bu önlemlere takma ad kullanımı, şifreleme, erişim ve saklama ilkeleri dahildir.

Kullanıcı hesabınızı korumak için şunları yapmanızı öneririz:

 • Yalnızca Spotify hesabınıza özel, güçlü bir parola kullanın
 • Parolanızı asla kimseyle paylaşmayın
 • Bilgisayarınıza ve tarayıcınıza erişimi sınırlayın
 • Spotify Hizmetini paylaşılan bir cihazda kullanmayı bitirdikten sonra oturumu kapatın
 • Hesabınızı koruma ile ilgili daha fazla bilgi edinin

Hesap sayfanızdaki "Tüm oturumları kapat" işlevini kullanarak aynı anda birden fazla yerde Spotify'dan çıkış yapabilirsiniz.

Başka kişilerin Spotify hesabınıza erişimi varsa bu kişiler kişisel verilerinize, kontrollerinize ve hesabınızda bulunan Spotify Hizmetine erişebilirler. Örneğin, paylaşılan bir cihazda birinin hesabınızı kullanmasına izin vermiş olabilirsiniz.

Yalnızca bu kişisel verileri bu kişilerle paylaşmakta sorun görmediğiniz durumlarda hesabınızı kullanmalarına izin vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Başka birinin Spotify hesabınızı kullanımı, kişiselleştirilmiş önerilerinizi etkileyebilir ve veri indirme işlemlerinize dahil edilebilir.

9. Çocuklar

Not: Bu Politika, Spotify Kids Gizlilik Politikası aksini belirtmedikçe Spotify Kids için geçerli değildir. Spotify Kids ayrı bir Spotify uygulamasıdır.

Spotify Hizmetinin her ülke veya bölge için geçerli, asgari bir "Yaş Sınırı" vardır. Spotify Hizmeti, şu kişilere yönelik değildir:

 • 13 yaşından küçük çocuklar veya
 • Yaşı nedeniyle kişisel verilerinin işlenmesi yasa dışı olan çocuklar veya
 • Yaşı nedeniyle kişisel verilerini işlemek için ebeveyn izni gereken çocuklar

Yürürlükteki Yaş Sınırının altında bulunan çocuklardan kişisel verileri bilerek toplamayız veya kullanmayız. Yaş Sınırının altındaysanız Spotify Hizmetini kullanmayın ve bize herhangi bir kişisel veri sağlamayın. Bunun yerine bir Spotify Kids hesabı kullanmanızı öneririz.

Yaş Sınırının altındaki bir çocuğun ebeveyni iseniz ve çocuğunuzun Spotify'a kişisel verilerini sağladığını fark ederseniz lütfen bize ulaşın.

Geçerli Yaş Sınırının altındaki bir çocuğun kişisel verilerini topladığımızı öğrenirsek kişisel verileri silmek için makul adımları atacağız. Bu, söz konusu çocuğa ait Spotify hesabını silmemizi gerektirebilir.

Ana Spotify Hizmetini paylaşılan bir cihaz ile kullanırken 18 yaşından küçük bireylere herhangi bir uygunsuz içeriği çalma veya önerme konusunda dikkatli olun.

10. Bu Politikada yapılan değişiklikler

Bu Politikada zaman zaman değişiklikler yapabiliriz.

Bu Politikada önemli değişiklikler yaptığımızda koşullar altında uygun olduğu şekilde size belirgin bir bildirimde bulunacağız. Örneğin size Spotify Hizmetinde kolayca görünen bir bildirim gösterebilir veya bir e-posta ya da cihaz bildirimi gönderebiliriz.

11. Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Türkiye'de yaşıyorsanız bu Politika kapsamında işlenen kişisel verilerden Spotify AB sorumludur.

Bu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçin:

 • E-posta adresi: privacy@spotify.com
 • Posta adresi: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stokholm, İsveç

Türkiye'de bulunuyorsanız Türkiye'deki veri sorumlusu temsilcimiz Esin Avukatlık Ortaklığı ile posta yoluyla iletişime geçebilir, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin soru ve şikayetlerinizi yöneltebilirsiniz:

Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2, Maya Park Tower 2, Akatlar, Beşiktaş 34335, İstanbul, Türkiye

© Spotify AB