Spotify Telif Hakkı Politikası

Merhaba, Spotify'ın telif hakkı politikası sayfasını ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Spotify, fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve kullanıcılarından da saygı duymasını bekler. Telif hakkı sahibi veya temsilcisiyseniz ve doğrudan Spotify Hizmeti üzerinden sağlanan telif haklı herhangi bir malzemenin sizin telif haklı eserinizi ihlal ettiğine inanıyorsanız lütfen bize haber veriniz.

Lütfen bu web formunu kullanarak iddia edilen telif hakkı ihlali için bildirim ilet. Diğer bir yöntem olarak, iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimi Spotify'ın belirlediği telif hakkı aracısına şu adresten iletilebilir:

Spotify USA Inc.
Attn: Legal Department, Copyright Agent
4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007
infringement-claim@spotify.com

Telif hakkı ihlallerine ilişkin bildirimler Spotify'ın yukarıda belirtilen görevli telif hakkı temsilcisine gönderilmelidir. Mümkün olduğu ölçüde, aşağıdaki bilgiler de dahil olmak üzere, ihlale ilişkin hususları tespit edebilmemizi mümkün kılacak tüm detayları ekleyiniz:

  1. İhlal edildiği ileri sürülen telif hakkının sahibinin (veya adına hareket etmeye yetkili kişinin) ıslak veya elektronik imzası;
  2. İhlal edildiği ileri sürülen telif haklı her bir eserin spesifik tanımı;
  3. İhlal ettiğine inanılan malzemenin Spotify Hizmetinde veya Spotify İnternet Sitelerinde bulunduğu yerin açıklaması (lütfen, şikayet ettiğiniz malzemenin yerini tespit etmemize yardımcı olmak için mümkün olduğunca fazla detay ve URL temin ediniz);
  4. Şikayetçi tarafın adı-soyadı, adresi, telefon numarası ve eposta adresi gibi irtibat bilgileri;
  5. Şikayetçi tarafın, eserin /eserlerin şikayet edilen biçimde kullanımına telif hakkı sahibince veya temsilcisince veya kanunen izin verilmediği konusunda iyi niyetli bir kanaati bulunduğuna dair beyanı; ve
  6. Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve şikayetçi tarafın, ihlal edildiği ileri sürülen hakkın sahibi veya temsilcisi olduğuna dair bir beyan.

Ayrıca, Spotify'ın, sürekli hak ihlalinde bulunan abonelerin hesaplarını gereken hallerde sona erdirme politikasının da bulunduğunu bilmenizi isteriz.

Copyright © 2013 Spotify AB. Tüm hakları saklıdır.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (İsveç)