Senter for personvern og sikkerhet

Rapportering av innhold på Spotify

Oversikt

Hos Spotify jobber vi hardt for å fremme det kreative uttrykket og ønsker at medlemmer av fellesskapet vårt skal kunne vise sitt autentiske jeg på en trygg måte, men dette betyr ikke at alt er lov.

De mangeårige plattformreglene våre skisserer hva som er og ikke er tillatt på Spotify. Vi prioriterer gjennomgang av innhold som går utover mindreårige, utgjør en større risiko for skade i virkeligheten eller som kan være ulovlig.

Hvilken type tiltak iverksettes mot ulovlig innhold eller innhold som bryter med plattformreglene?

Når vi finner innhold som bryter med plattformreglene våre, eller er ulovlig i henhold til lokale lovverk, kan vi iverksette en rekke tiltak. Disse tiltakene kan omfatte fjerning av innhold, begrensning av distribusjon, bruk av innholdsveiledningsmerker og/eller avslutte inntektsgenerering.

Hvordan kan man rapportere innhold på Spotify?

Hvis du føler at innhold kan bryte med plattformreglene våre, kan du rapportere det gjennom det sikre rapporteringsskjemaet vårt.

For å rapportere innhold som du mener krenker opphavsretten din eller på andre måter bryter loven, kan du ta kontakt med oss. Mer informasjon om Spotifys retningslinjer for håndtering av brudd på opphavsretten finner du i våre retningslinjer for opphavsrett.

Hvem kan rapportere innhold?

Alle som har en e-postadresse, kan rapportere innhold på Spotify, selv om de ikke har en Spotify-konto. Vær oppmerksom på at misbruk av rapporteringsprosessen vår kan begrense muligheten din til å sende inn forespørsler i fremtiden.

Kan innholdsvedtak ankes?

Hvis du er basert innenfor EU og du mener at et feil tiltak er utført på innholdet ditt eller som svar på rapporteringen din, ber vi deg sjekke varselet du har mottatt, for neste trinn.

For alle andre land vil vi fortsette å utvide ankemulighetene og -alternativene våre. Disse varierer fra sted til sted.