Pusat Privasi

Spotify menggunakan data peribadi untuk mewujudkan pengalaman pendengaran terbaik. Ketahui lebih lanjut tentang hak data anda.

 • Data peribadi yang kami kumpulkan
 • Sebab kami mengumpulkan data peribadi
 • Cara kami melindungi data peribadi anda
 • Hak data peribadi anda
 • Kawal data anda
 • Dasar Kami
 • Pertanyaan?

Di Spotify, kami mahu memberi anda pengalaman sebaik mungkin. Untuk melakukannya, kami memproses sesetengah data peribadi tentang diri anda untuk memahami tabiat pendengaran anda dan membangunkan perkhidmatan terbaik untuk anda dan semua pelanggan kami. Akan tetapi, jangan bimbang, kami sangat mementingkan privasi anda dan keselamatan data peribadi anda.

Tujuan Pusat Privasi ini adalah untuk memberi anda maklumat lanjut tentang hak dan kawalan yang anda miliki berkaitan data peribadi anda serta untuk menyerlahkan beberapa bahagian penting Dasar Privasi kami kepada anda.

Apakah data peribadi yang dikumpulkan oleh Spotify tentang saya?

Kefahaman anda tentang data peribadi yang kami kumpulkan berkenaan diri anda, cara kami mengumpulkan data dan sebab data diperlukan amat penting kepada kami.

Kami mengumpulkan data peribadi anda melalui cara berikut:

 1. Data peribadi dikumpulkan apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan Spotify - apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan Spotify, kami akan mengumpulkan data peribadi tertentu agar anda boleh menggunakan Perkhidmatan Spotify. Ini ialah kategori Data Pendaftaran Akaun yang diterangkan dalam bahagian 5 Dasar Privasi kami.
 2. Data peribadi yang dikumpulkan melalui penggunaan Perkhidmatan Spotify - apabila anda menggunakan Perkhidmatan Spotify, kami akan mengumpulkan data peribadi tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan Spotify seperti lagu yang anda mainkan dan senarai main yang anda cipta. Ini ialah kategori Data Penggunaan Perkhidmatan Spotify yang terkandung dalam bahagian 5 Dasar Privasi kami.
 3. Data peribadi dikumpulkan yang membolehkan kami menyediakan ciri/kefungsian tambahan kepada anda - dari semasa ke semasa, anda juga mungkin memberi kami data peribadi tambahan atau membenarkan kami mengumpulkan data peribadi tambahan, contohnya, untuk menyediakan lebih banyak ciri atau kefungsian kepada anda. Ini ialah Data Mudah Alih Sukarela, Data Bayaran, Data Peraduan, Tinjauan dan Cabutan Bertuah serta kategori Data Pemasaran yang terkandung dalam Bahagian 5 Dasar Privasi kami. Anda boleh mengubah fikiran dan menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa.

Mengapakah Spotify mengumpulkan dan menggunakan data peribadi ini?

Kami mengumpulkan dan menggunakan data peribadi anda atas sebab-sebab yang berikut:

 • untuk menyediakan, memperibadikan, dan meningkatkan pengalaman anda dengan Perkhidmatan Spotify serta perkhidmatan dan produk lain yang disediakan oleh Spotify;
 • untuk memahami cara anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Spotify untuk memastikan kefungsian teknikal Perkhidmatan, membangunkan produk dan perkhidmatan baharu serta menganalisis penggunaan Perkhidmatan Spotify;
 • untuk berkomunikasi dengan anda tujuan berkenaan Perkhidmatan Spotify;
 • untuk memproses bayaran anda dan mencegah atau mengesan penipuan termasuk pembayaran palsu dan penggunaan Perkhidmatan Spotify yang berunsur penipuan;
 • untuk berkomunikasi dengan anda, sama ada secara terus atau melalui salah satu rakan kongsi kami, untuk:
  • pemasaran,
  • penyelidikan,
  • mengambil bahagian dalam peraduan, tinjauan dan cabutan,
  • tujuan promosi,
  melalui e-mel, pemberitahuan atau mesej lain, selaras dengan mana-mana kebenaran yang mungkin anda berikan kepada kami;
 • untuk menyediakan ciri, maklumat, iklan atau kandungan lain berdasarkan lokasi anda yang tertentu; dan
 • bagi tujuan perniagaan lain yang sah sebagaimana yang diterangkan dalam Dasar Privasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebab Spotify menggunakan data peribadi anda, sila rujuk Dasar Privasi.

Bagaimanakah Spotify melindungi data peribadi saya?

Kami komited untuk melindungi data peribadi pengguna kami. Kami melaksanakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi keselamatan data peribadi anda; walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada sistem yang benar-benar selamat. Kami telah melaksanakan pelbagai dasar termasuk dasar nama samaran, penyulitan, akses dan pengekalan untuk menghalang akses tanpa kebenaran dan pengekalan yang tidak diperlukan terhadap data peribadi anda dalam sistem kami.

Kata laluan anda melindungi akaun pengguna anda, maka kami menggalakkan anda menggunakan kata laluan yang unik dan kukuh, mengehadkan akses kepada komputer dan penyemak imbas anda dan log keluar selepas menggunakan Perkhidmatan Spotify.

Bagaimanakah Spotify mengongsi/memindahkan data peribadi saya?

Spotify berkongsi data peribadi anda secara global dengan syarikat lain dalam Kumpulan Spotify.

Spotify mungkin juga memberikan subkontrak pemprosesan data kepada atau berkongsi data peribadi anda dengan, pihak ketiga yang berada di negara selain negara tempat tinggal anda. Maka, data peribadi anda mungkin tertakluk pada undang-undang privasi yang berbeza daripada undang-undang di negara tempat tinggal anda.

Data peribadi yang dikumpulkan di negara Kesatuan Eropah (“EU”) dan Switzerland mungkin, contohnya, dipindahkan dan diproses oleh pihak ketiga yang terletak di negara di luar EU dan Switzerland. Dalam keadaan tersebut, Spotify akan memastikan bahawa pemindahan data peribadi anda dijalankan menurut undang-undang privasi yang berkenaan dan terutamanya langkah kontraktual, teknikal dan organisasi yang wajar dilaksanakan mengikut Fasal Kontraktual Standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya EU.

Hak Data Peribadi Anda

Anda mungkin memaklumi undang-undang Kesatuan Eropah yang baharu, General Data Protection Regulation (Peraturan Perlindungan Data Umum) atau "GDPR", yang memberikan hak tertentu kepada individu berkenaan data peribadi mereka. Kami telah menambahkan ketelusan tambahan dan kawalan akses dalam Pusat Privasi dan Tetapan Privasi kami untuk membantu pengguna memanfaatkan hak tersebut. Seperti yang tersedia dan melainkan terhad mengikut undang-undang yang digunakan, setiap orang mempunyai hak seperti yang diterangkan di bawah.

Akses data peribadi anda

Hak untuk dimaklumi dan memohon akses kepada data peribadi tentang diri anda yang kami proses.

Kemas kini data peribadi anda

Hak untuk memohon agar kami meminda atau mengemas kini data peribadi anda yang tidak tepat atau tidak lengkap.

Hadkan penggunaan data peribadi anda

Hak untuk memohon agar kami menghentikan pemprosesan semua atau sebahagian data peribadi anda.

Bantah penggunaan data peribadi anda

Hak untuk membantah kami memproses data peribadi anda apabila kami tidak lagi mempunyai hak yang sah atau keperluan undang-undang untuk memprosesnya.

Bantah pemasaran langsung

Hak untuk membantah data peribadi anda digunakan untuk tujuan pemasaran langsung.

Bantah pembuatan keputusan automatik

Hak untuk tidak tertakluk pada keputusan yang semata-mata berdasarkan pembuatan keputusan automatik, termasuk pemprofilan, apabila keputusan itu mempunyai kesan undang-undang ke atas anda atau menghasilkan kesan besar yang serupa.

Pindahkan data peribadi anda

Hak untuk meminta salinan data peribadi anda dalam format yang boleh dibaca dengan mesin dan hak untuk menghantar data peribadi itu untuk kegunaan dalam perkhidmatan pihak lain.

Padamkan data peribadi anda

Hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda.

Jika anda mempunyai soalan lanjut, sila rujuk bahagian Soalan Lazim Pusat Privasi ini atau hubungi kami menggunakan borang hubungi kami ini

Di manakah tempat yang saya boleh mengawal data peribadi yang digunakan oleh Spotify?

Anda boleh mengakses kawalan berikut melalui Tetapan Akaun anda:

 1. Halaman Tetapan Privasi - membolehkan anda mengawal sesetengah kategori data peribadi yang kami proses tentang diri anda, membolehkan anda mengakses data peribadi anda melalui butang ‘Muat turun Data saya’ dan disertakan pautan ke Pusat Privasi di spotify.com dan anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara data peribadi anda digunakan oleh Spotify dan hak anda.
 2. Halaman Tetapan Pemberitahuan - membolehkan anda memilih komunikasi yang anda terima daripada Spotify, menguruskan data peribadi anda yang tersedia kepada umum dan menetapkan keutamaan perkongsian anda.

Untuk maklumat lanjut tentang data peribadi yang boleh anda kawal daripada halaman Tetapan Akaun anda, lihat tetapan hak data dan privasi.

Pertanyaan?

Jika anda mempunyai pertanyaan tentang privasi anda, Dasar Privasi kami, maklumat yang kami miliki tentang anda atau hak anda dan cara menggunakannya, sila hubungi kami.