Pusat Privasi

Spotify menggunakan data peribadi untuk mewujudkan pengalaman pendengaran terbaik. Ketahui lebih lanjut tentang hak data anda.

 • Memahami Privasi di Spotify
 • Data peribadi yang kami kumpulkan
 • Sebab kami mengumpulkan data peribadi
 • Cara kami melindungi data peribadi anda
 • Bagaimanakah kami berkongsi / memindahkan data peribadi anda?
 • Hak data peribadi anda
 • Kawal data anda
 • Dasar Kami
 • Cara untuk menghubungi kami

Memahami Privasi di Spotify

Di Spotify, kami ingin memberikan pengalaman yang terbaik kepada anda. Untuk melaksanakan ini, kami menggunakan beberapa data peribadi tentang anda untuk menyediakan perkhidmatan Spotify yang diperibadikan kepada anda dan membangunkan platform audio terbaik kepada pendengar serta pencipta kami. Kami juga komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data anda. Lihat sumber privasi di bawah dan tonton video pada halaman ini untuk mengetahui lebih lanjut.

 1. Pusat Privasi kami merupakan hab mesra pengguna yang menjelaskan elemen utama Dasar Privasi kami - data yang kami kumpul, cara kami menggunakan dan melindungi data tersebut serta hak dan kawalan anda terhadap data itu.
 2. Dasar Privasi kami yang lengkap mengandungi semua butiran penting. 
 3. Halaman Sokongan Spotify Privasi & Keselamatan memberikan sokongan tambahan dan jawapan kepada soalan lazim.
 4. Sekiranya anda masih mencari bantuan, anda boleh menghubungi kami.

Apakah data peribadi yang dikumpulkan oleh Spotify tentang saya?

Kefahaman anda tentang data peribadi yang kami kumpulkan berkenaan diri anda, cara kami mengumpulkan data dan sebab data diperlukan amat penting kepada kami.

Kami mengumpulkan data peribadi anda melalui cara berikut:

 1. Apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan Spotify atau apabila anda mengemas kini akaun anda - kami mengumpul data peribadi tertentu untuk membuat akaun Spotify anda supaya anda boleh menggunakan Perkhidmatan Spotify. Ini termasuk nama profil dan alamat e-mel anda, seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci dalam bahagian 3 Dasar Privasi kami.
 2. Melalui penggunaan Perkhidmatan Spotify oleh anda - apabila anda menggunakan atau mengakses Perkhidmatan Spotify, kami mengumpul dan memproses data peribadi tentang tindakan anda. Ini termasuklah lagu yang anda mainkan dan playlist yang anda buat. Ini merupakan kategori Data Penggunaan yang terkandung dalam bahagian 3 Dasar Privasi kami.
 3. Data peribadi yang anda pilih untuk diberikan kepada kami - dari semasa ke semasa, anda juga boleh menyediakan data peribadi tambahan kepada kami atau memberi kami kebenaran untuk mengumpul data peribadi, misalnya untuk menyediakan lebih banyak ciri atau kefungsian kepada anda. Ini termasuklah kategori Data Suara, Data Pembayaran dan Pembelian serta Data Tinjauan dan Penyelidikan yang terkandung dalam bahagian 3 Dasar Privasi kami.
 4. Data peribadi yang kami kumpul daripada sumber pihak ketiga - jika anda mendaftar untuk Spotify menggunakan perkhidmatan atau menyambungkan akaun Spotify anda dengan aplikasi, perkhidmatan atau peranti pihak ketiga, kami akan menerima data anda daripada pihak ketiga tersebut. Kami juga mungkin menerima data anda daripada penyedia perkhidmatan teknikal, rakan pembayaran dan rakan pengiklanan serta pemasaran. Lihat bahagian 3 Dasar Privasi untuk mendapatkan butiran lanjut.

Mengapakah Spotify mengumpulkan dan menggunakan data peribadi ini?

Kami mengumpulkan dan menggunakan data peribadi anda atas sebab-sebab yang berikut:

 • untuk menyediakan Perkhidmatan Spotify
 • untuk memahami, mendiagnosis, menyelesaikan masalah dan membetulkan isu dengan Perkhidmatan Spotify
 • untuk menilai dan membangunkan ciri, teknologi dan penambahbaikan baharu kepada Perkhidmatan Spotify
 • untuk tujuan pemasaran, promosi dan pengiklanan
 • untuk mematuhi tuntutan kewajipan undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang
 • untuk memenuhi kewajipan berkontrak dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kami dengan pemilik kandungan di Perkhidmatan Spotify serta mengambil tindakan sewajarnya dengan laporan pelanggaran harta intelek dan kandungan tidak senonoh
 • untuk menetapkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang
 • untuk menjalankan perancangan, pelaporan dan ramalan perniagaan
 • untuk memproses pembayaran anda
 • untuk mengesan dan mencegah penipuan, termasuklah pembayaran palsu dan penggunaan Perkhidmatan Spotify yang berunsur penipuan
 • untuk menjalankan penyelidikan dan tinjauan

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sebab Spotify menggunakan data peribadi anda dan asas undang-undang kami untuk berbuat demikian, lihat bahagian 4 Dasar Privasi kami.

Bagaimanakah Spotify melindungi data peribadi saya?

Kami komited untuk melindungi data peribadi pengguna kami. Kami melaksanakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk membantu dalam melindungi keselamatan data peribadi anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada sistem yang benar-benar selamat.

Kami telah melaksanakan pelbagai perlindungan termasuklah dasar peletakan nama samaran, penyulitan, akses dan pengekalan untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran dan pengekalan data peribadi yang tidak perlu dalam sistem kami.

Untuk melindungi akaun pengguna anda, kami menggalakkan anda agar:

 • menggunakan kata laluan yang kuat, yang hanya digunakan untuk akaun Spotify anda
 • jangan sesekali berkongsi kata laluan anda dengan sesiapa pun
 • mengehadkan akses kepada komputer dan penyemak imbas anda
 • melog keluar sebaik sahaja anda selesai menggunakan Perkhidmatan Spotify pada peranti yang dikongsi
 • baca butiran lanjut tentang melindungi akaun anda

Untuk mendapatkan butiran lanjut, lihat bahagian 8 Dasar Privasi kami.

Bagaimanakah Spotify mengongsi/memindahkan data peribadi saya?

Disebabkan sifat global perniagaan kami, Spotify berkongsi data peribadi anda pada peringkat antarabangsa dengan syarikat kumpulan Spotify, subkontraktor dan rakan kongsi semasa menjalankan aktiviti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami. Mereka mungkin memproses data anda di negara dengan undang-undang perlindungan data yang tidak dianggap seketat undang-undang EU atau undang-undang yang dikuatkuasakan di tempat anda bermastautin. Misalnya, mereka mungkin tidak memberi anda hak yang sama terhadap data anda.

Apabila kami memindahkan data peribadi pada peringkat antarabangsa, kami menggunakan alat untuk:

 • memastikan pemindahan data mematuhi undang-undang berkenaan
 • membantu untuk memberikan data anda tahap perlindungan yang sama seperti yang diberikan di EU

Lihat bahagian 7 Dasar Privasi kami untuk mendapatkan butiran lanjut tentang perlindungan yang kami gunakan semasa memindahkan data peribadi pada peringkat antarabangsa.

Hak Data Peribadi Anda

Anda mungkin sedar bahawa undang-undang privasi, termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum atau "GDPR", memberikan hak tertentu kepada individu terhadap data peribadi mereka. Perkara ini diterangkan di bawah.

Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci, termasuk cara menggunakan hak anda, lihat bahagian 2 Dasar Privasi kami.

Akses data peribadi anda

Anda berhak untuk dimaklumkan tentang data peribadi yang kami proses tentang anda dan untuk meminta akses kepada data tersebut.

Dapatkan makluman

Anda berhak untuk dimaklumkan tentang data peribadi yang kami proses tentang anda dan cara kami memproses data tersebut.

Kemas kini data peribadi anda

Anda berhak untuk memohon agar kami meminda atau mengemas kini data peribadi anda yang tidak tepat atau tidak lengkap.

Hadkan penggunaan data peribadi anda

Anda berhak untuk memohon agar kami menghentikan pemprosesan semua atau sebahagian data peribadi anda selama-lamanya.

Bantah penggunaan data peribadi anda

Anda berhak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda oleh kami pada bila-bila masa, atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda.

Bantah pemasaran langsung

Anda berhak untuk membantah data peribadi anda digunakan bagi tujuan pemasaran langsung.

Bantah pembuatan keputusan automatik

Anda berhak untuk tidak tertakluk pada keputusan yang semata-mata berdasarkan pembuatan keputusan automatik, termasuk pemprofilan, apabila keputusan itu mempunyai kesan undang-undang ke atas anda atau menghasilkan kesan besar yang serupa.

Pindahkan data peribadi anda

Anda berhak untuk meminta salinan data peribadi anda dalam format elektronik dan hak untuk memindahkan data peribadi itu untuk kegunaan dalam perkhidmatan pihak lain.

Padamkan data peribadi anda

Anda berhak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda.

Tarik balik persetujuan anda

Anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pengumpulan atau penggunaan data peribadi anda oleh kami.

Buat aduan

Anda berhak untuk menghubungi Pihak Berkuasa Perlindungan Privasi Sweden atau pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda mengenai sebarang pertanyaan atau kebimbangan.

Di manakah tempat yang saya boleh mengawal data peribadi yang digunakan oleh Spotify?

 1. Halaman Tetapan Privasi - mengawal pemprosesan data peribadi tertentu, termasuklah Iklan yang Disesuaikan.
 2. Halaman Tetapan Pemberitahuan - menetapkan komunikasi pemasaran yang anda terima daripada Spotify.
 3. Tetapan (ada dalam versi Desktop dan Mudah Alih Spotify) - mengawal aspek tertentu Perkhidmatan Spotify seperti "Sosial" dan "Kandungan Eksplisit". Pada tetapan "Sosial", anda boleh:
  • memulakan sesi Peribadi,
  • memilih sama ada anda ingin berkongsi perkara yang anda dengar di Spotify dengan pengikut anda, dan
  • memilih sama ada untuk menunjukkan artis yang baru dimainkan oleh anda pada profil awam anda.

  Pada tetapan "Kandungan Eksplisit", anda boleh mengawal sama ada kandungan bertaraf eksplisit boleh dimainkan pada akaun Spotify anda.

Cara untuk menghubungi kami

Bagi sebarang soalan atau kebimbangan tentang halaman ini, hubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui salah satu daripada cara ini:

 • E-mel privacy@spotify.com
 • Tulis kepada kami di: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden