Vilkår og betingelser for brug af Spotify

1 Introduktion

2 Ændringer af Aftalerne og Tjenesten

3 Sådan får du glæde af Spotify

4 Betalinger, opsigelser og fortrydelsesret

5 Brug af vores tjeneste

6 Tredjepartsprogrammer og Enheder

7 Brugerindhold

8 Rettigheder, du giver os

9 Brugerretningslinjer

10 Påstande om overtrædelse

11 Begrænsninger og ændringer i Tjenesten

12 Brandkonti

13 Spotify Support Community

14 Kundesupport

15 Eksportkontrol

16 Periode og ophør

17 Ansvarsfraskrivelse

18 Begrænsning

19 Tredjepartsrettigheder

20 Hele aftalen

21 Overdragelse

22 Skadesløsholdelse

23 Lovvalg og værneting

24 Kontakt os

Hej og velkommen til Vilkår og betingelser for brug af Spotify ("Vilkår"). De Vilkår, du ser nedenfor, er vigtige, fordi de:

  • Beskriver dine juridiske rettigheder på Spotify
  • Forklarer de rettigheder, du giver os, når du bruger Spotify
  • Beskriver de regler, som alle skal følge, når de bruger Spotify

Læs disse Vilkår, vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger og andre vilkår, der henvises til i dette dokument, omhyggeligt. Vi håber, at du sidder behageligt og lytter til noget god musik.

Værsgo ...

1 Introduktion

Spotify tilbyder personlige tjenester med sociale og interaktive funktioner til streaming af musik og andet indhold samt andre produkter og tjenester, der kan udvikles fra tid til anden. Ved at tilmelde dig eller på anden måde bruge disse Spotify-tjenester, herunder alle tilknyttede funktioner, websteder og brugergrænseflader, samt alt indhold og alle softwareprogrammer, der er knyttet til vores tjenester (samlet kaldet "Spotify-tjeneste" eller "Tjeneste"), eller adgang til musik, videoer eller andet indhold eller materiale, der stilles til rådighed via Tjenesten ("Indhold"), indgår du en bindende kontrakt med Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sverige, SE556703748501 ("Spotify", "vi", "os", "vores").

Din aftale med os omfatter disse Vilkår, herunder Brugerretningslinjer i Afsnit 9 nedenfor og eventuelle yderligere vilkår, som du accepterer, som beskrevet i afsnittet Hele aftalen nedenfor (Afsnit 20), bortset fra vilkår med tredjeparter (samlet benævnt "Aftaler"). Se Afsnit 2 (Ændringer af Aftalerne) og 20 (Hele aftalen) nedenfor for at få oplysninger om disse yderligere vilkår, og hvordan vi kan ændre disse Vilkår eller de yderligere vilkår, som er indarbejdet ved henvisning. Hvis du vil vide mere om, hvordan Spotify indsamler, bruger, deler og beskytter dine personoplysninger, skal du se Spotifys Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Du bekræfter, at du har læst og forstået Aftalerne, accepterer disse Aftaler og accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer (eller ikke kan overholde) Aftalerne, må du ikke bruge Spotify-tjenesten eller få adgang til Indhold.

For at kunne bruge Spotify-tjenesten og få adgang til Indhold skal du (1) være enten 18 eller ældre, eller 13 til 17 og have tilladelse fra forældre eller værge, (2) have beføjelse til at indgå en bindende kontrakt med os og ikke være udelukket fra at gøre dette i henhold til gældende lovgivning, og (3) bo i Danmark. Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, gælder andre Vilkår og betingelser for brug for din anvendelse af Spotify-tjenesten og adgang til Indhold. Du lover også, at alle registreringsoplysninger, som du giver Spotify, er sande, nøjagtige og fuldstændige, og du accepterer at bevare dem på denne måde til enhver tid. Hvis du er mindreårig, skal din forælder eller værge indgå disse Vilkår på dine vegne. Du kan finde yderligere oplysninger om minimumsalder i registreringsprocessen. Hvis du ikke opfylder alderskravene, bør du ikke registrere dig som bruger. På visse markeder tilbyder Spotify muligvis primære kontoindehavere mulighed for at give adgang til en børneoplevelse som en del af et familieabonnement. Ved at aktivere en sådan adgang bekræfter den primære kontoindehaver, at vedkommende er den juridiske værge for enhver bruger, der får adgang til oplevelsen, og at vedkommende giver den yngre bruger tilladelse til at bruge Spotify.

2 Ændringer af Aftalerne og Tjenesten

Af og til kan vi foretage ændringer af Aftalerne af gyldige årsager, såsom forbedring af eksisterende funktioner eller tilføjelse af nye funktioner til Tjenesten, implementering af fremskridt inden for videnskab og teknologi og rimelige tekniske justeringer af Tjenesten, der sikrer Tjenestens funktionsdygtighed eller sikkerhed, og af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager. Når vi foretager væsentlige ændringer af Aftalerne, giver vi dig besked, når det er relevant under de givne omstændigheder, f.eks. ved at vise en tydelig meddelelse eller ved at søge at opnå din accept i Tjenesten eller ved at sende dig en e-mail. I nogle tilfælde giver vi dig besked på forhånd, og din fortsatte brug af Tjenesten, efter at ændringerne er foretaget, vil udgøre din accept af ændringerne. Sørg derfor for at læse denne meddelelse omhyggeligt. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at bruge Tjenesten i henhold til den nye version af Aftalerne, kan du afvise ændringen ved at opsige din konto, før den nye version af Aftalerne træder i kraft (se instruktionerne her: https://support.spotify.com/contact-spotify-support/). Hvis du har modtaget en Prøveperiode (som defineret i Afsnit 3.2) eller et Betalt abonnement (som defineret i Afsnit 3.1) via en tredjepart, skal du annullere det pågældende Betalte abonnement via en sådan tredjepart.

Hvis Spotify foretager investeringer i Tjenesten for at forbedre brugeroplevelsen, herunder ved at levere bedre funktioner og mere indhold til dig, kan Spotify ændre prisen for Betalte abonnementer (som defineret i Afsnit 3.1), herunder tilbagevendende abonnementsgebyrer. Sådanne prisændringer vil altid afspejle værdien af Spotifys investeringer i Tjenesten, som Spotify opfatter det. Derudover kan Spotify også justere priserne for at tage højde for øgede eksterne omkostninger i forbindelse med leveringen af Tjenesten, herunder f.eks. omkostninger til licensrettigheder og/eller inflation, herunder, men ikke begrænset til, i overensstemmelse med det danske forbrugerprisindeks. Spotify vil kommunikere eventuelle prisændringer til dig individuelt inden for rimelig tid på forhånd. Prisændringer træder i kraft ved starten af den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. Du accepterer den nye pris ved fortsat at bruge Spotify-tjenesten, når prisændringen træder i kraft. Hvis du ikke vil acceptere en prisændring, har du ret til at afvise ændringen ved at opsige det Betalte abonnement, før prisændringen træder i kraft.

Vi forbeholder os også ret til når som helst at ændre, opsige eller på anden måde ændre vores tilbudte abonnementsplaner og kampagnetilbud i overensstemmelse med disse Vilkår samt at ændre eller afbryde Spotify-tjenesten i overensstemmelse med Afsnit 11.

3 Sådan får du glæde af Spotify

Her er nogle oplysninger om alle de måder, du kan nyde Spotify på.

3.1 Valgmuligheder i tjenesten

Du kan finde en beskrivelse af vores valgmuligheder i Tjenesten på vores websted, og vi vil forklare, hvilke valgmuligheder i Tjenesten der er tilgængelige for dig, når du opretter en Spotify-konto. Du får gratis adgang til visse valgmuligheder. Den Spotify-tjeneste, der ikke kræver betaling, kaldes i øjeblikket "Gratis tjeneste". Andre valgmuligheder kræver betaling, før du kan få adgang til dem ("Betalte abonnementer"). Vi kan også tilbyde særlige kampagneabonnementer, medlemsskaber eller tjenester, herunder tilbud om tredjepartsprodukter og -tjenester i forbindelse med eller via Spotify-tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for de produkter og tjenester, der leveres af sådanne tredjeparter.

3.2 Prøveperioder

Fra tid til anden kan vi eller andre på vores vegne tilbyde prøveversioner af Betalte abonnementer i en afgrænset periode uden betaling eller til en reduceret pris ("Prøveperiode"). Spotify kan til enhver tid afgøre, om du er berettiget til en Prøveperiode, og trække en Prøveperiode tilbage eller ændre den uden forudgående varsel og uden ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Ved at bruge en Spotify-tjeneste via en Prøveperiode accepterer du Vilkår for Spotify Premium-kampagner.

I forbindelse med nogle Prøveperioder skal du angive dine betalingsoplysninger for at starte Prøveperioden. Ved at angive sådanne oplysninger accepterer du, at vi automatisk kan begynde at opkræve dig for det Betalte abonnement den første dag efter Prøveperiodens udløb på en tilbagevendende månedlig basis eller et andet interval, som vi på forhånd vil informere dig om. HVIS DU IKKE ØNSKER DETTE GEBYR, SKAL DU ANNULLERE DET GÆLDENDE BETALTE ABONNEMENT INDEN PRØVEPERIODENS UDLØB VED AT KLIKKE HER. HVIS DU HAR TILMELDT DIG PRØVEPERIODEN VIA SPOTIFY, ELLER HVIS DU HAR MODTAGET DIN PRØVEPERIODE VIA EN TREDJEPART, SKAL DU ANNULLERE DET RELEVANTE BETALTE ABONNEMENT VIA TREDJEPARTEN.

4 Betalinger, opsigelser og fortrydelsesret

4.1 Betalte abonnementer

Du kan købe et Betalt abonnement direkte fra Spotify eller via en tredjepart enten ved (1) at betale et abonnementsgebyr på forhånd på månedsbasis eller et andet tilbagevendende interval, som du får oplyst før dit køb; eller (2) forudbetaling, der giver dig adgang til Spotify-tjenesten i en bestemt periode ("Forudbetalt periode").

Hvis du har købt eller modtaget en kode, et gavekort, et forudbetalt tilbud eller et andet tilbud, der leveres eller sælges af eller på vegne af Spotify, for at få adgang til et Betalt abonnement ("Kode"), vil separate vilkår og betingelser, der præsenteres for dig sammen med Koden, også gælde for din adgang til Tjenesten, og du accepterer at overholde sådanne vilkår og betingelser. Du kan også købe adgang til et Betalt abonnement via en tredjepart. I sådanne tilfælde kan separate vilkår og betingelser sammen med en sådan tredjepart ud over Aftalerne gælde for din adgang til Tjenesten.

4.2 Fakturering og annullering

Medmindre andet er angivet (f.eks. hvis du har tilmeldt dig en Forudbetalt periode), fortsætter de Betalte abonnementer på ubestemt tid, indtil de opsiges. Du vil blive faktureret regelmæssigt på den første dag i hver faktureringsperiode, og du betaler, og du giver os (eller den relevante tredjepart, hvis du tilmelder dig via en tredjepart) tilladelse til at opkræve det aktuelle abonnementsgebyr gennem din betalingsmetode.

Du kan opsige dit Betalte abonnement til enhver tid ved at logge ind på din Spotify-konto og følge anvisningerne på Konto-siden, eller ved at klikke her og følge vejledningen. Medmindre andet er angivet, træder opsigelsen i kraft fra slutningen af den faktureringsperiode, som du opsiger i, og du vil blive nedgraderet til den gratis version af Spotify-tjenesten. Vi refunderer eller krediterer ikke delvise abonnementsperioder, med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt er anført i nærværende Vilkår.

Hvis du har købt et Betalt abonnement med en Kode, ophører dit abonnement automatisk ved udgangen af den periode, der er angivet i Koden, eller når den forudbetalte saldo ikke er tilstrækkelig stor til at betale for Tjenesten. Hvis du har købt dit Betalte abonnement via en tredjepart, skal du annullere direkte med den pågældende tredjepart.

Ud over og uanset eventuelle andre rettigheder, vi måtte have i henhold til disse Vilkår, forbeholder vi os ret til når som helst at opsige et Betalt abonnement med mindst 14 dages varsel til dig. Medmindre vi informerer dig om andet, giver vi dig mulighed for at bevare adgangen til Betalt abonnement i den resterende del af den dengang aktuelle faktureringsperiode, hvorefter vi nedgraderer din konto til den gratis version af Spotify-tjenesten.

4.3 Fortrydelsesret ("skifte mening")

Hvis du registrerer dig til et Betalt abonnement, kan du skifte mening af en hvilken som helst årsag og modtage en fuld refusion af alle beløb, der er betalt inden for fjorten (14) dage fra den dag, du tilmelder dig den relevante tjeneste ("Fortrydelsesperioden") i overensstemmelse med følgende:

  • Hvis du tilmelder dig en Prøveperiode, accepterer du, at Fortrydelsesperioden for det Betalte abonnement, som Prøveperioden gælder for, udløber fjorten (14) dage, efter at du har startet Prøveperioden. Hvis du ikke annullerer det Betalte abonnement, inden Prøveperioden udløber, mister du din fortrydelsesret og giver Spotify tilladelse til automatisk at opkræve det aftalte beløb hver måned, indtil du opsiger det Betalte abonnement.
  • Hvis du køber et Betalt abonnement uden Prøveperiode, giver du Spotify tilladelse til at opkræve dig automatisk hver måned, indtil du annullerer. Du accepterer, at Fortrydelsesperioden er tilgængelig i fjorten (14) dage efter dit køb, men går tabt, når du bruger Spotify-tjenesten i den pågældende periode.

Du kan udøve din fortrydelsesret i overensstemmelse med ovenstående ved at kontakte os (se Afsnit 24 "Kontakt os" nedenfor). I det tilfælde kan du vælge at bruge nedenstående formular, men du er ikke forpligtet til det, eller du kan annullere dit abonnement.

Til Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sverige (SE556703748501), office@spotify.com:

Jeg/vi giver hermed besked om, at jeg/vi trækker følgende varer tilbage fra min/vores salgskontrakt for at levere følgende tjeneste.

  • Bestilt den/modtaget den,
  • Navn på forbruger(e),
  • Forbrugers/forbrugeres adresse(r),
  • Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis denne formular er meddelt på papir),
  • Dato

5 Brug af vores tjeneste

Din adgangskode beskytter din brugerkonto, og du alene er ansvarlig for at holde din adgangskode fortrolig og sikker. Du er indforstået med, at du er ansvarlig for al brug (herunder uautoriseret brug) af dit brugernavn og din adgangskode på Tjenesten. Hvis dit brugernavn eller din adgangskode mistes eller bliver stjålet, eller hvis du mener, at en tredjepart har opnået uautoriseret adgang til din konto, skal du straks underrette os og ændre din adgangskode så hurtigt som muligt.

Spotify-tjenesten og Indholdet tilhører Spotify eller Spotifys licensgivere. Vi giver dig begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig tilladelse til at gøre brug af Spotify-tjenesten og begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig tilladelse til at gøre personlig, ikke-kommerciel brug af Indholdet (samlet kaldet "Adgang"). Denne adgang forbliver gældende, indtil og medmindre den bringes til ophør af dig eller Spotify. Du lover og accepterer, at du benytter Spotify-tjenesten og Indhold på personlig, ikke-kommerciel vis, og at du ikke vil videredistribuere eller overføre Spotify-tjenesten eller Indhold.

Spotify-softwareprogrammerne og Indhold er ikke solgt eller overført til dig, og Spotify og dennes licensgivere beholder ejerskabet af alle kopier af Spotify-softwareprogrammerne og Indhold, selv efter installation på dine personlige computere, mobile håndsæt, tablets, bærbare enheder, højttalere og/eller andre enheder ("Enheder").

Alle Spotifys varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, domænenavne og alle andre egenskaber, der knytter sig til Spotify-brandet ("Spotify-brandegenskaber"), tilhører alene Spotify eller dennes licensgivere. Aftalerne giver dig ikke rettigheder til at bruge Spotify-brandegenskaberne, uanset om det er til kommerciel eller ikke-kommerciel brug.

Du accepterer at overholde Brugerretningslinjerne og ikke bruge Spotify-tjenesten, Indhold eller dele deraf på nogen måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til nærværende Aftaler. Bortset fra de rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt dig i Aftalerne, giver Spotify ingen rettigheder, adkomst eller interesse til dig i Spotify-tjenesten eller Indhold.

Tredjepartssoftware (f.eks. open source-softwarebiblioteker), der er inkluderet i Spotify-tjenesten, gøres tilgængelig for dig under licensvilkårene for det relevante softwarebibliotek fra tredjepart, som offentliggjort i afsnittet Hjælp eller indstillinger på vores stationære og mobile klient og/eller på vores websted.

6 Tredjepartsprogrammer og Enheder

Spotify-tjenesten er integreret med eller kan på anden måde interagere med tredjepartsprogrammer, websteder og tjenester ("Tredjepartsprogrammer") og Enheder fra tredjeparter for at gøre Spotify-tjenesten tilgængelig for dig. Disse Tredjepartsprogrammer og Enheder kan have deres egne vilkår og betingelser for din brug af disse Tredjepartsprogrammer og Enheder vil være styret af og underlagt sådanne vilkår og betingelser og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger. Du forstår og accepterer, at Spotify ikke godkender og ikke er ansvarlig for adfærd, funktioner eller indhold i Tredjepartsprogram eller Enhed eller for transaktioner, du måtte indgå i med udbyderen af sådanne Tredjepartsprogrammer og Enheder, og Spotify garanterer heller ikke, at Tredjepartsprogrammer og Enheder er kompatible med eller fortsat kompatible med Tjenesten.

7 Brugerindhold

Spotify-brugere kan opslå, uploade eller på anden måde bidrage med indhold til Spotify-tjenesten (som f.eks. kan omfatte billeder, tekst, meddelelser, oplysninger, titler på afspilningslister, beskrivelser og samlinger og/eller andre typer indhold) ("Brugerindhold"). For at undgå tvivl omfatter "Brugerindhold" alt sådant indhold, som brugerne har slået op på Spotify-tjenesten. Du kan finde flere oplysninger om Brugerindhold eller andet tredjepartsindhold og dets moderation i vores Platformsregler, information om Indholdshandlinger og vores Politik om immaterielle rettigheder.

Hvad angår Brugerindhold, som du slår op på Spotify, indestår du for, at (1) du ejer eller har ret til at slå sådant Brugerindhold op, (2) sådant Brugerindhold eller Spotifys brug af det, som påtænkt i Aftalerne, ikke overtræder Aftalerne eller andre rettigheder, der er angivet i Brugerretningslinjerne, gældende lovgivning eller immaterielle rettigheder, reklame, personlighed, eller andre rettigheder tilhørende andre eller indebærer tilknytning til eller godkendelse af dig eller dit Brugerindhold fra Spotify eller en kunstner, et band, et selskab, en enhed eller en person uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Spotify eller en sådan person eller enhed.

Spotify kan, men er ikke generelt forpligtet til, at overvåge, gennemse eller redigere Brugerindhold. Spotify forbeholder sig ret til at træffe foranstaltninger, der påvirker tilgængeligheden og synligheden af Brugerindhold. Du kan få flere oplysninger om Spotifys tiltag mod ulovligt indhold og indhold i strid med Spotifys politikker (herunder vores Brugerretningslinjer og Platformsregler) og for yderligere oplysninger om, hvordan du anmelder indhold, samt hvordan du appellerer til handlinger i vores Platformsregler og information om Tiltag i forbindelse med indhold.

Du alene er ansvarlig for alt Brugerindhold, som du slår op. Spotify er ikke ansvarlig for Brugerindhold og godkender heller ikke nogen holdninger i noget Brugerindhold. DU ACCEPTERER, AT HVIS NOGEN INDBRINGER ET KRAV MOD SPOTIFY VEDRØRENDE BRUGERINDHOLD, SOM DU OPSLÅR, VIL DU, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, SKADESLØSHOLDE OG HOLDE SPOTIFY SKADESLØS FRA OG MOD ALLE SKADER, TAB, OG UDGIFTER AF ENHVER ART (HERUNDER RIMELIGE ADVOKATSALÆRER OG OMKOSTNINGER), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF SÅDANNE KRAV.

Ved opslag eller deling af Brugerindhold eller andre oplysninger i Spotify-tjenesten skal du være opmærksom på, at indhold og andre oplysninger er offentligt tilgængelige, og kan bruges og deles igen af andre i Spotify-tjenesten og på internettet, så vær forsigtig, når du slår indhold op eller deler noget i Spotify-tjenesten, og vær opmærksom på dine kontoindstillinger. Spotify er ikke ansvarlig for det, som du eller andre slår op eller deler i Spotify-tjenesten.

8 Rettigheder, du giver os

Med hensyntagen til de rettigheder, der er tildelt dig i henhold til Aftalerne, giver du os ret til at (1) tillade Spotify-tjenesten at bruge processoren, båndbredden og lagerhardwaren på din Enhed for at lette driften af Tjenesten, (2) levere reklamer og andre oplysninger til dig og (3) give vores forretningspartnere tilladelse til at gøre det samme. I enhver del af Spotify-tjenesten kan det Indhold, som du får adgang til, herunder valget og placeringen af det, påvirkes af kommercielle overvejelser, herunder Spotifys aftaler med tredjeparter. Noget Indhold, der er givet i licens af, leveret til, oprettet af eller på anden måde gjort tilgængeligt af Spotify (f.eks. podcasts), kan indeholde reklamer som en del af Indholdet. Spotify-tjenesten gør sådant Indhold tilgængeligt for dig uden ændringer.

Hvis du leverer feedback, ideer eller forslag til Spotify i forbindelse med Spotify-tjenesten eller Indhold ("Feedback"), anerkender du, at Feedback ikke er fortroligt, og du giver Spotify tilladelse til at bruge denne Feedback uden begrænsning og uden betaling til dig. Feedback betragtes som en type brugerindhold.

Du giver Spotify en ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicenserbar, royaltyfri, evig (eller i jurisdiktioner, hvor dette ikke er tilladt, i en periode svarende til varigheden af Aftalerne plus tyve (20) år), uigenkaldeligt, fuldt betalt, verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, stille til rådighed for offentligheden (f.eks. udføre eller vise), offentliggøre, oversætte, ændre, skabe afledte værker af, og distribuere dit Brugerindhold i forbindelse med Tjenesten via ethvert medie, uanset om det er alene eller i kombination med andet Indhold eller materiale, på nogen måde, med nogen metode eller teknologi, uanset om det nu er kendt eller herefter oprettet. Ud over de rettigheder, der specifikt er givet heri, bevarer du ejerskab over alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, i Brugerindhold. Hvor det er relevant og tilladt efter gældende lovgivning, accepterer du også at give afkald på og ikke håndhæve "moralske rettigheder" eller rettigheder, f.eks. din ret til at blive identificeret som forfatter af dit Brugerindhold, herunder Feedback, og din ret til at gøre indsigelse mod nedsættende behandling af sådant Brugerindhold.

9 Brugerretningslinjer

Vi har etableret retningslinjer for brug af Spotify-tjenesten for at sikre, at alle fortsat kan have glæde af Spotify-tjenesten ("Spotify-brugerretningslinjer"). Ved brug af Spotify-tjenesten skal du overholde Spotify-brugerretningslinjer samt alle gældende love, regler og bestemmelser og respektere tredjeparters immaterielle rettigheder og beskyttelsen af tredjeparters persondata.

10 Påstande om overtrædelse

Spotify respekterer de rettigheder, som ejere af immaterielle rettigheder har. Hvis du mener, at noget Indhold krænker din ophavsret, dit varemærke eller andre immaterielle rettigheder, skal du se Spotifys Politik om immaterielle rettigheder.

11 Begrænsninger og ændringer i Tjenesten

Spotify vil gøre en rimelig indsats for at holde Spotify-tjenesten funktionsdygtig. Visse tekniske problemer, vedligeholdelse eller test eller opdateringer, der er nødvendige for at afspejle ændringer i relevante love og myndighedskrav, kan dog fra tid til anden medføre midlertidige afbrydelser. Spotify forbeholder sig ret til periodisk og til enhver tid at ændre eller afbryde funktioner i Spotify-tjenesten midlertidigt eller permanent med forudgående varsel, hvor det er muligt, alt sammen uden ansvar over for dig, undtagen hvor det er forbudt ved lov, af gyldige årsager, som f.eks. i tilfælde af ægte afbrydelse eller ændring af Spotify-tjenesten eller enhver funktion heraf eller behov for at reparere, vedligeholde eller forbedre de eksisterende funktioner eller tilføje nye funktioner til Tjenesten, eller at implementere fremskridt inden for videnskab og teknologi eller sikre driften eller sikkerheden af Tjenesten, og af juridiske og lovgivningsmæssige årsager.

Uanset ovenstående, hvis du har forudbetalte gebyrer til Spotify for Betalte abonnementer, som Spotify permanent ophører før udløbet af den Forudbetalte periode (defineret i Afsnit 4 "Betalinger, opsigelser og fortrydelsesret"), refunderer Spotify de forudbetalte gebyrer for den Forudbetalte periode efter en sådan afbrydelse. Du forstår og accepterer, at Spotify vil gøre en rimelig indsats, selvom de ikke er forpligtet til at vedligeholde, supportere, opgradere eller opdatere Tjenesten eller at levere alt eller specifikt indhold via Tjenesten. Spotify og/eller ejerne af Indholdet kan fra tid til anden fjerne sådant Indhold uden varsel. Dette afsnit vil blive håndhævet i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

12 Brandkonti

Hvis du opretter en Spotify-konto på vegne af en virksomhed, en organisation, en enhed eller et brand (et "Brand" og en sådan "Brandkonto"), gælder betegnelserne "du" og "din", som de anvendes igennem Aftalerne, for både dig og Brandet. Hvis du opretter en Brandkonto, indestår du for og garanterer, at du er autoriseret til at give alle de tilladelser og licenser, der er angivet i Aftalerne, og til at sikre, at Brandet overholder nærværende Aftaler.

Et Brand kan følge brugerne, oprette og dele afspilningslister, forudsat at Brandet ikke udfører nogen handlinger, der indebærer en godkendelse eller et kommercielt forhold mellem Brandet og den bruger, kunstner, sangskriver eller enhver anden person, der følges, medmindre Brandet uafhængigt har opnået rettighederne til at give en sådan godkendelse. Desuden skal Brands være gennemsigtige for vores brugere, hvad angår eventuelle godkendelser eller godtgørelser til kunstnere, sangskrivere, brugere eller andre parter og overholde alle gældende love, bestemmelser og kodekser for praksis, når de deltager i ovenstående praksis.

13 Spotify Support Community

Spotify Support Community (Spotifys support-community) er et sted, hvor du kan diskutere og udveksle oplysninger, tips og andet materiale, der er relateret til Spotify-tjenesten. Ved at bruge Spotify Support Community accepterer du Community-vilkår.

14 Kundesupport

For kundesupport med konto- og betalingsrelaterede spørgsmål ("Forespørgsler til kundesupport") bedes du sende en billet til vores Kundeserviceafdeling ved hjælp af kontaktformularen i afsnittet Om os på vores websted. Vi vil gøre os rimelige bestræbelser på at besvare alle spørgsmål fra Kundesupport inden for en rimelig tidsramme, men vi lover ikke, at spørgsmål fra Kundesupport besvares inden for en bestemt tidsramme, og/eller at vi vil være i stand til at besvare sådanne spørgsmål.

Du kan også indgive en klage på onlineplatformen til alternativ tvistbilæggelse (OTB-platformen). Du kan finde OTB-platformen via følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15 Eksportkontrol

Spotifys produkter kan være underlagt love om eksportkontrol og økonomiske sanktioner i EU, Storbritannien og Nordirland, USA og andre jurisdiktioner, herunder, men ikke begrænset til, forordning 2021/821 med ændringer (EU-forordning om dobbelt anvendelse), UK Export Control Act 2002, og UK Export Control Order 2008, Export Administration Regulations, som vedligeholdes af det amerikanske handelsministerium, handelsmæssige og økonomiske sanktioner, der reguleres af det amerikanske finansministeriums kontor for tilsyn med udenlandske aktiver (Office of Foreign Assets Control) og de amerikanske bestemmelser om international våbenhandel (International Traffic in Arms Regulations) (ITAR), der reguleres af det amerikanske udenrigsministerium (samlet "Love om handelskontrol"). Du erklærer og garanterer, at du (1) ikke er bosiddende i, organiseret i henhold til lovgivningen i eller normalt bosiddende i et land eller område, der er underlagt territoriale sanktioner (samlet "Sanktionerede lande"), og at du ikke ejer eller handler på vegne en regering, der er underlagt sanktioner med indefrysning af aktiver eller en person eller enhed, der er organiseret, placeret eller normalt bosiddende i et Sanktioneret land, og at du (2) ikke er en person, der er identificeret på, eller ejet med mere end 50 % eller kontrolleret, direkte eller indirekte, af eller handler på vegne af eller efter ordrer fra en enhed, der er identificeret på europæiske (EU), britiske (UK), amerikanske eller andre relevante offentlige lister over begrænsede parter, såsom Konsolideret liste over personer, grupper og enheder, omfattet af EU's finansielle sanktioner eller den britiske Konsoliderede liste (UK) eller SDN-listen (Specifically Designated Nationals) fra den amerikanske regering.

Du accepterer at overholde alle gældende love om handelskontrol i forbindelse med din brug af Spotifys produkter eller tjenester. Du accepterer specifikt at undlade – direkte eller indirekte – at bruge, sælge, levere, eksportere, videreeksportere, overføre, omdirigere, frigive eller på anden måde bortskaffe produkter, software eller teknologi (herunder produkter, der er afledt af eller baseret på en sådan teknologi), som modtages fra Spotify i henhold til disse Aftaler, til en destination, enhed eller person eller til en slutbruger, som er forbudt i henhold til gældende Love om handelskontrol. Spotify er ikke forpligtet til at handle på nogen måde, der er forbudt i henhold til gældende love om handelskontrol, og det er udelukkende Spotifys eget skøn at afholde sig fra at være direkte eller indirekte involveret i levering af produkter eller tjenester, der kan være forbudt i henhold til gældende love om handelskontrol.

16 Periode og ophør

Aftalerne er gældende for dig, indtil de bringes til ophør af enten dig eller Spotify.

Du anerkender og accepterer dog, at den evighedslicens, du har givet i forbindelse med Brugerindhold, herunder Feedback, jf. Afsnit 8 er uigenkaldelig og vil derfor fortsætte efter udløb eller opsigelse af nogen af Aftalerne af en hvilken som helst årsag.

Spotify kan opsige Aftalerne eller suspendere din adgang til Spotify-tjenesten med øjeblikkelig virkning, hvis vi med rimelighed mener, at du har overtrådt en af Aftalerne, hvis vi holder op med at levere Spotify-tjenesten eller en væsentlig komponent deraf, med rimelig varsel til dig, da vi med rimelighed mener, at det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller hvis vi med rimelighed mener, at der har været adfærd, der skaber ansvar eller væsentlig skade for enhver bruger, anden tredjepart, Spotify eller vores associerede selskaber.

Du kan når som helst opsige Aftalerne ved at opsige din konto. Spotify kan opsige Aftalerne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Hvis Spotify opsiger Aftalerne, fordi vi holder op med at levere Spotify-tjenesten eller en væsentlig komponent af den, vil Spotify bestræbe sig på at give dig besked om ophøret, herunder yderligere oplysninger om ophøret, f.eks. hvornår det træder i kraft.

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du opsiger din Spotify-konto, kan du kontakte os gennem Kundeservices kontaktformular, som findes på siden Om os.

Dette afsnit vil blive håndhævet i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Afsnit 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23 heri samt alle andre afsnit af Aftalerne, som enten udtrykkeligt eller i kraft af deres natur, efter Aftalernes ophør skal forblive i gældende efter opsigelse af Aftalerne, vil stadig gælde efter opsigelse.

17 Ansvarsfraskrivelse

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsninger af de gældende ufravigelige lovbestemte rettigheder for en forbruger, så udelukkelsen og begrænsningerne i dette afsnit gælder muligvis ikke for dig og vil ikke påvirke dine lovbestemte rettigheder.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT SPOTIFY-TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE AF NOGEN ART. SPOTIFY OG ALLE EJERE AF INDHOLDET FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OG FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI ELLER BETINGELSE FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. HVERKEN SPOTIFY ELLER NOGEN EJER AF INDHOLD GARANTERER, AT SPOTIFY-TJENESTEN ER FRI FOR MALWARE ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DESUDEN FREMSÆTTER SPOTIFY INGEN ERKLÆRINGER OM, GIVER NOGEN GARANTIER FOR, GODKENDER IKKE OG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TREDJEPARTSPROGRAMMER (ELLER DERES INDHOLD), BRUGERINDHOLD, ENHEDER ELLER ANDET PRODUKT ELLER TJENESTE, DER ANNONCERES, PROMOVERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART I ELLER VIA SPOTIFY-TJENESTEN ELLER ET HYPERLINKET WEBSTED ELLER ANGIVET PÅ NOGET BANNER ELLER VIA ANDEN ANNONCERING, OG SPOTIFY ER IKKE ANSVARLIG FOR TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF DET FOREGÅENDE.

INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, UANSET OM DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR FÅET FRA SPOTIFY, UDGÅR NOGEN GARANTI PÅ VEGNE AF SPOTIFY. NÅR DU BRUGER SPOTIFY-TJENESTEN HAR DU MULIGVIS ADGANG TIL FUNKTIONER TIL FILTRERING AF UPASSENDE INDHOLD, MEN BRUG AF DISSE FUNKTIONER KAN STADIG RESULTERE I, AT DER VISES UPASSENDE INDHOLD, OG DU BØR IKKE STOLE PÅ, AT SÅDANNE FUNKTIONER BORTFILTRERER ALT UPASSENDE INDHOLD.

UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE VIL INTET I DETTE AFSNIT BEGRÆNSE SPOTIFYS ANSVAR I TILFÆLDE AF, AT SPOTIFY HELT ELLER DELVIST IKKE FUNGERER ELLER IKKE OPFYLDER SINE VÆSENTLIGE FORPLIGTELSER TIL AT LEVERE TJENESTEN I HENHOLD TIL AFTALERNE. DETTE AFSNIT GÆLDER I DET OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT.

18 Begrænsning

DU ACCEPTERER, AT DIN ENESTE BEFØJELSE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE PROBLEMER ELLER UTILFREDSHED MED SPOTIFY-TJENESTEN ER AT AFINSTALLERE SPOTIFY-SOFTWAREN OG HOLDE OP MED AT BRUGE SPOTIFY-TJENESTEN. DU ACCEPTERER, AT SPOTIFY IKKE HAR NOGEN FORPLIGTELSE ELLER NOGET ANSVAR I FORBINDELSE MED TREDJEPARTSPROGRAMMER ELLER INDHOLDET HERAF, DER ER GJORT TILGÆNGELIGT VIA ELLER I FORBINDELSE MED SPOTIFY-TJENESTEN, OG SELVOM DIT FORHOLD TIL SÅDANNE TREDJEPARTSPROGRAMMER KAN VÆRE UNDERLAGT SEPARATE AFTALER MED SÅDANNE TREDJEPARTER, ER DIN ENESTE BEFØJELSE, I TILFÆLDE AF PROBLEMER ELLER UTILFREDSHED MED TREDJEPARTSPROGRAMMER ELLER INDHOLDET HERAF, AT AFINSTALLERE ELLER HOLDE OP MED AT BRUGE SÅDANNE TREDJEPARTSPROGRAMMER.

SPOTIFY, DETS LEDERE, AKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, BESTYRELSESMEDLEMMER, DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, EFTERFØLGERE, OVERDRAGELSER, LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR:

(1) TAB ELLER SKADE ( HERUNDER INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, STRAFFENDE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER), SOM IKKE KAN FORUDSES . TAB ELLER SKADE KAN FORUDSES, HVIS ENTEN DET ER INDLYSENDE, AT DET VIL SKE, ELLER HVIS BÅDE VI OG DU PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR KONTRAKTEN BLEV INDGÅET, VIDSTE, AT DET KUNNE; (2) ENHVER: (A) TAB AF BRUG; (B) TAB AF DATA; (C) TAB AF FORRETNING; (D) TAB AF FORTJENESTE; ELLER (E) SKADE PÅ ENHEDER, I DET OMFANG DU KUNNE HAVE UNDGÅET SÅDANNE SKADER VED AT FØLGE VORES RÅD OM AT ANVENDE OPDATERINGER TIL TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, ELLER HVIS SÅDANNE SKADER SKYLDES, AT DU IKKE FØLGER INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN KORREKT ELLER HAR DE MINIMUMSYSTEMKRAV, DER ER ANGIVET AF OS, PÅ PLADS,

I ALLE TILFÆLDE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SPOTIFY-TJENESTEN, ENHEDER, TREDJEPARTSPROGRAMMER ELLER TREDJEPARTSPROGRAMINDHOLD, UANSET JURIDISK TEORI, UDEN HENSYN TIL, OM SPOTIFY ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELV OM EN AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL,

(3) SAMLET ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE KRAV VEDRØRENDE SPOTIFY-TJENESTEN, TREDJEPARTSPROGRAMMER ELLER INDHOLD AF TREDJEPARTSPROGRAMMER, DER ER STØRRE END DE BELØB, DU HAR BETALT TIL SPOTIFY I LØBET AF DE FOREGÅENDE TOLV MÅNEDER, ELLER

(4) MANGLENDE ELLER UTILSTRÆKKELIG YDEEVNE ELLER FORSINKELSE I FORHOLD TIL FORPLIGTELSERNE I HENHOLD TIL AFTALERNE, DER ER FORÅRSAGET AF FORCE MAJEURE, ELLER ENHVER ÅRSAG, DER IKKE MED RIMELIGHED KAN FORUDSES ELLER LIGGER UDEN FOR SPOTIFYS RIMELIGE KONTROL.

Intet i Aftalerne fjerner eller begrænser Spotifys ansvar for svindel, svigagtig vildledning, død eller personskade forårsaget af deres uagtsomhed og, hvis det kræves af gældende lov, grov uagtsomhed.

DETTE AFSNIT GÆLDER I DET OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT. DU KAN HAVE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION, SOM OMFATTER RETSMIDLER UD OVER DEM, DER ER BESKREVET OVENFOR. Hvis du er forbruger, påvirkes dine retsmidler for manglende overensstemmelse mellem det digitale indhold eller den digitale tjeneste, der leveres af Spotify, ikke.

19 Tredjepartsrettigheder

Du anerkender og accepterer, at ejerne af Indholdet og visse distributører (f.eks. appbutik-udbydere) er tiltænkt begunstigede i forhold til Aftalerne og har ret til at håndhæve nærværende Aftaler direkte over for dig. Ud over hvad der er angivet i dette Afsnit 19, er formålet med Aftalerne ikke at give andre end dig og Spotify rettigheder, og Aftalerne udgør under ingen omstændigheder nogen tredjepartsrettigheder.

Hvis du har downloadet nogle af vores mobilsoftwareprogrammer ("Apps") fra Apple Inc. ("Apple") App Store, eller hvis du bruger appen på en iOS-enhed, anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer følgende meddelelse vedrørende Apple. Denne aftale er alene en aftale mellem dig og Spotify, ikke mellem dig og Apple, og Apple er ikke ansvarlig for tjenesten og dens indhold. Apple er ikke forpligtet til at yde nogen form for vedligeholdelses- og supporttjenester i forbindelse med tjenesten. I tilfælde af, at tjenesten ikke overholder alle gældende garantier, kan du give Apple besked herom, hvorefter Apple refunderer den eventuelt relevante købspris for appen til dig, og i det omfang gældende lovgivning gør det muligt, har Apple ingen anden garantiforpligtelse med hensyn til tjenesten. Apple er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra dig eller nogen tredjepart vedrørende Tjenesten eller din besiddelse og/eller brug af Tjenesten, herunder: (1) krav om produktansvar, (2) ethvert krav om, at Tjenesten ikke overholder gældende lovmæssige eller lovmæssige krav, (3) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning, (4) krav vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Apple er ikke ansvarlig for undersøgelsen, forsvaret, behandlingen og afvisningen af en eventuel tredjeparts påstand om, at Tjenesten og/eller din besiddelse og brug af Appen krænker den pågældende tredjeparts immaterielle rettigheder. Du accepterer at overholde alle gældende tredjepartsvilkår, når du bruger tjenesten. Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede under denne aftale, og efter din accept af denne aftale har Apple ret (og anses for at have accepteret denne ret) til at håndhæve denne aftale over for dig som en tredjepartsbegunstiget under denne aftale.

20 Hele aftalen

Udover hvad der er angivet i dette afsnit eller udtrykkeligt aftalt skriftligt mellem dig og Spotify, udgør Aftalerne alle de vilkår og betingelser, der er aftalt mellem dig og Spotify, og erstatter alle tidligere aftaler for så vidt angår Aftalernes genstand, uanset om de er skriftlige eller mundtlige. Som nævnt ovenfor er andre vilkår og betingelser, retningslinjer og politikker for brug af Spotify-tjenesten inkorporeret heri ved reference. Disse omfatter følgende (a) yderligere vilkår og betingelser i forbindelse med specifikke tjenester, der tilbydes på Spotify-tjenesten: Vilkår for Spotify Premium-kampagner; Spotifys vilkår for gavekort; Spotifys Vilkår for køb af lydbøger og Vilkår for Spotifys Support Community og (b) retningslinjer og politikker: Spotifys Politik for beskyttelse af personlige oplysninger; Spotifys Brugerretningslinjer; Spotifys Platformsregler og Spotifys Politik om immaterielle rettigheder.

Bemærk dog, at visse aspekter af din brug af Spotify-tjenesten kan være underlagt yderligere aftaler. Det kan f.eks. omfatte adgang til Spotify-tjenesten som følge af et gavekort, gratis eller nedsatte Prøveperioder eller sammen med andre tjenester. Når du præsenteres for et tilbud om sådanne aspekter af din brug, vil du blive præsenteret for eventuelle tilknyttede yderligere aftaler, og du kan have mulighed for at acceptere yderligere vilkår. Nogle af disse yderligere vilkår er angivet på Spotifys websted. I det omfang, der er en uforenelig konflikt mellem yderligere vilkår og disse Vilkår, er de yderligere vilkår gældende.

21 Overdragelse

Spotify kan overdrage Aftalerne, og enhver af deres rettigheder i henhold til Aftalerne, helt eller delvist, og Spotify kan uddelegere alle sine forpligtelser i henhold til Aftalerne. Du må ikke overdrage Aftalerne helt eller delvist eller på anden måde overføre eller give de rettigheder, du har i henhold til Aftalerne, i underlicens til nogen tredjepart.

22 Skadesløsholdelse

Du accepterer at yde erstatning til og skadesløsholde Spotify i forbindelse med alle skader, tab og udgifter af hvilken som helst art (herunder rimelige advokatomkostninger og -gebyrer), der er pådraget som følge af eller i forbindelse med: (1) dit brud på Aftalerne eller en af dem, (2) alt Brugerindhold, som du slår op eller på anden måde bidrager med, (3) enhver aktivitet, som du deltager i via eller i Spotify-tjenesten, (4) din overtrædelse af enhver lov eller tredjepartsrettigheder.

23 Lovvalg og værneting

23.1 Gældende lovgivning/jurisdiktion

Aftalerne (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister/krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem) er underlagt svensk lovgivning uden hensyn til valg af eller lovkonflikter. Den obligatoriske forbrugerbeskyttelseslovgivning i Danmark gælder også.

Derudover accepterer du og Spotify, at domstolene i Sverige har enekompetence til at løse enhver tvist, ethvert krav eller enhver strid, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalerne (og eventuelle ikke-kontraktmæssige tvister/krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem).

24 Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende Spotify-tjenesten eller Aftalerne, så kontakt Spotifys Kundeservice ved at gå til afsnittet Om os på vores websted.

Tak, fordi du læste vores Vilkår. Vi håber, at du kan lide Spotify!

Senest opdateret: 15. februar 2024