Voorwaarden voor Spotify Premium-promotieaanbiedingen

Dit zijn de voorwaarden voor Spotify Premium-promotieaanbiedingen. Op deze pagina kunt u de gebruiksvoorwaarden lezen die van toepassing zijn op de aanbieding waarvoor u zich hebt aangemeld.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG EN VOLLEDIG DOOR. ZE BEVATTEN VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN SPOTIFY PREMIUM-PROMOTIEAANBIEDINGEN EN INFORMATIE OVER WAT ER GEBEURT NADAT UW SPOTIFY PREMIUM-PROMOTIEAANBIEDING EINDIGT.

  1. Inleiding.

Spotify Premium-promotieaanbiedingen (elk een 'promotieaanbieding') worden door Spotify beschikbaar gesteld volgens de [gebruiksvoorwaarden van Spotify]
(https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/)) ('Spotify-voorwaarden').

Elke promotieaanbieding wordt beschikbaar gesteld in combinatie met een betaald abonnement
(zoals gedefinieerd in de Spotify-gebruiksvoorwaarden), zoals [Spotify Premium Individueel]
(https://www.spotify.com/premium/),,) Spotify Premium Student,
Spotify Premium Gezin of [Spotify Premium Duo]
(https://www.spotify.com/duo/),,) al naar gelang het geval, en is onderworpen aan de aanbieding
zoals deze wordt geadverteerd (elk een 'Spotify Premium-service').

Met inachtneming van de Spotify Premium-service die wordt geadverteerd in een promotieaanbieding, vormen deze gebruiksvoorwaarden (de 'voorwaarden voor de promotieaanbieding') een uitbreiding op de aanvullende gebruiksvoorwaarden die overeenkomen met de betreffende Spotify Premium-service, zoals hieronder weergegeven:

Gebruiksvoorwaarden voor de Spotify Premium-service waarnaar wordt verwezen in een promotieaanbieding

Spotify Premium Individueel

Spotify Premium Student

Spotify Premium Gezin

Spotify Premium Duo

Voor elke promotieaanbieding geldt dat in geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden voor de promotieaanbieding en de relevante overeenkomstige gebruiksvoorwaarden waarnaar in de bovenstaande tabel wordt verwezen, de voorwaarden voor de promotieaanbieding leidend zijn.

  1. De promotieaanbieding.

Elke promotieaanbieding geeft toegang tot de geadverteerde Spotify Premium-service:

A. tegen de (eventuele) geadverteerde prijs; en

B. voor een eerste kennismakingsperiode zoals beschreven in sectie 5 van deze voorwaarden, die begint op het moment dat u bevestigt akkoord te gaan met de geadverteerde promotieaanbieding door geldige betalingsgegevens in te dienen die door Spotify worden geaccepteerd (de 'promotieperiode').

Door uw betalingsgegevens in te dienen, (i) bevestigt u dat u akkoord gaat met de geadverteerde promotieaanbieding; (ii) accepteert u en gaat u akkoord met de voorwaarden voor de promotieaanbieding, inclusief de relevante gebruiksvoorwaarden die overeenkomen met de geadverteerde Spotify Premium-service (zoals hierboven beschreven); en (iii) erkent u en gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Spotify. Alle informatie die door Spotify wordt verzameld tijdens een promotieaanbieding, wordt verwerkt en gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Tenzij anders geadverteerd, geven promotieaanbiedingen geen toestemming of toegang tot goederen of diensten van derden.

  1. In aanmerking komen.

Om in aanmerking te komen voor een promotieaanbieding, moeten gebruikers aan alle onderstaande voorwaarden voldoen (elk een 'in aanmerking komende gebruiker'):

A. Tenzij u zich abonneert op een promotieaanbieding die wordt geadverteerd als beschikbaar voor eerdere abonnees van een Spotify Premium-service, moet u een nieuwe abonnee zijn van alle vormen van de Spotify Premium-service of de Unlimited-service (zoals gedefinieerd in de Spotify-gebruiksvoorwaarden) en mag u zich in het verleden niet hebben geabonneerd op of ingestemd met een proefversie van de Spotify Premium- of Unlimited-service.

B Als u zich abonneert op een promotieaanbieding die alleen beschikbaar is voor eerdere abonnees van een Spotify Premium-service, moet u abonnee zijn geweest van de betreffende Spotify Premium-service (zoals geadverteerd) waarvan het abonnement voor de geadverteerde datum is verlopen.

C. Met betrekking tot promotieaanbiedingen voor [Spotify Premium Student]
(https://www.spotify.com/legal/student-discount-terms-and-conditions/),,) [Spotify Premium Gezin]
(https://www.spotify.com/legal/premium-family-terms/)) en [Spotify Premium Duo]
(https://www.spotify.com/legal/duo/)::) de aanvullende vereisten om in aanmerking te komen, zoals beschreven in de overeenkomstige voorwaarden voor de desbetreffende abonnementen.

D. U dient een geldige en actuele betaalmethode die door Spotify is goedgekeurd (prepaidkaarten en Spotify-cadeaubonnen zijn geen geldige betaalmiddelen) bij Spotify op te geven, tenzij anders vermeld.

E. Tenzij anders geadverteerd, dient u bovenstaande betaalmethode rechtstreeks bij Spotify op te geven en niet via derden (zoals een kabel- of telecomprovider of een andere distributeur).

F. Aanvullende vereisten om in aanmerking te komen (indien aanwezig), zoals regelmatig geadverteerd in combinatie met een promotieaanbieding.

In aanmerking komende gebruikers mogen een promotieaanbieding slechts eenmalig accepteren - eerdere gebruikers kunnen de aanbieding niet meer gebruiken.

  1. Beschikbaarheid.

Een promotieaanbieding moet worden geaccepteerd vóór de eventueel geadverteerde vervaldatum. Behalve waar dit wettelijk verboden is, behoudt Spotify zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een promotieaanbieding te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, waarbij we latere inschrijvingen voor de promotieaanbieding niet zullen honoreren.

  1. Duur en annulering.

Bij een promotieaanbieding zal de bijbehorende promotieperiode doorlopen gedurende de geadverteerde periode, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 hierboven.

Tenzij u een promotieaanbieding voor het einde van de promotieperiode annuleert, wordt u automatisch een vaste abonnee van het type Spotify Premium-service waarvoor u zich hebt aangemeld als onderdeel van de promotieaanbieding en zal de dan geldende maandelijkse prijs automatisch in rekening worden gebracht via de betaalmethode die u hebt opgegeven. Eventuele functies met een tijdslimiet van de Spotify Premium-service worden ingekort met de duur van de promotieperiode.

Als u een promotieaanbieding tijdens de promotieperiode annuleert, hebt u geen toegang meer tot de Spotify Premium-service en schakelt uw Spotify-account aan het einde van de promotieperiode over naar een Spotify Free-account. Om uw account te beëindigen, moet u inloggen en de stappen volgen op de accountpagina. U kunt ook hier klikken en de instructies volgen.