Spotify privaatsustingimused

Kehtivad alates January 20, 2020

1 Sissejuhatus
2 Neist tingimustest
3 Teie õigused ja eelistused – anname valiku ja kontrolli teile
4 Isikuandmed, mida me teilt kogume
5 Milleks me teie isikuandmeid kasutame
6 Teie isikuandmete jagamine
7 Andmete säilitamine ja kustutamine
8 Teistesse riikidesse edastamine
9 Lingid
10 Isikuandmete turvalisuse tagamine
11 Lapsed
12 Tingimuste muutmine
13 Meie kontaktandmed

1. Sissejuhatus

Täname, et valisite Spotify!

Spotify soovib teile pakkuda parimat võimalikku kogemust, et meie teenus oleks alati nauditav. Selleks on meil vaja mõista teie kuulamisharjumusi, et saaksime pakkuda ainukordset ja individuaalset teenust just teile. Teie privaatsus ja teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks alati üliolulised. Seetõttu soovime läbipaistvalt selgitada, kuidas ja miks me isikuandmeid kogume, säilitame, jagame ja kasutame – ning kirjeldada ülevaatlikult teie õigusi ja valikuid seoses enda isikuandmete jagamisega.

See on meie eesmärk ning selgitame neis privaatsustingimustes („tingimused“) allpool üksikasjalikumalt, mida me sellega mõtleme.

2. Neist tingimustest

Need tingimused sisaldavad olulist teavet teie isikuandmeid puudutava suhte kohta Spotify AB-ga. Tingimused kohalduvad kõikidele Spotify teenustele ja seotud teenustele („Spotify teenus“). Teile kehtivad Spotify teenuse kasutamise tingimused on esitatud meie kasutustingimustes („kasutustingimused“).

Võime edaspidi välja töötada või pakkuda muidki teenuseid. Kui meil on uutest või täiendavatest teenustest tulenevalt tarvis teie isikuandmete kogumise või töötlemise korda oluliselt muuta, anname teile lisateavet ja esitame täiendavad tingimused või põhimõtted. Kui pole märgitud teisiti, siis kehtivad uutele või täiendavatele teenustele ka need tingimused.

Nende tingimuste eesmärgid on järgmised.

 1. Tagada, et mõistate, mis isikuandmeid teie kohta kogume, mis põhjustel me neid kogume ja kasutame ning kellega neid jagame.
 2. Selgitada, kuidas kasutame isikuandmeid, mida meiega jagate, et tagada teile Spotify teenuse kasutamisel suurepärane kogemus.
 3. Selgitada teie õigusi ja valikuid seoses isikuandmetega, mida teie kohta kogume ning töötleme, ja seda, kuidas kaitseme teie privaatsust.

Loodame, et need tingimused annavad teile hea ülevaate meie privaatsuskohustustest teie ees. Tingimustes kasutatud mõistete kohta leiate rohkem teavet meie privaatsuskeskusest veebisaidil spotify.com. Info selle kohta, kuidas meiega küsimuste või murede korral ühendust võtta, on allpool punktis 13 „Meie kontaktandmed“. Kui te aga nende tingimuste sisuga ei nõustu, on teil endal võimalik valida, kas soovite Spotify teenust kasutada või mitte.

3. Teie õigused ja eelistused – anname valiku ja kontrolli teile

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus annab inimestele teatud õigused seoses enda isikuandmetega. Vastavalt sellele tagame me läbipaistvuse ning juurdepääsumeetmed, et saaksite oma õigusi kasutada. Kui tingimused on täidetud ja kehtivatest õigusaktidest ei tulene piiranguid, on eraisikutel üldjuhul järgmised õigused.

 • Tutvumisõigus – õigus teada, milliseid teie isikuandmeid me töötleme ning taotleda nendega tutvumist.
 • Parandamisõigus – õigus nõuda, et parandaksime või ajakohastaksime teie isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud.
 • Kustutamisõigus – õigus nõuda, et kustutaksime teie isikuandmed.
 • Piiramisõigus – õigus nõuda, et peataksime ajutiselt või alaliselt teie kõikide või osade isikuandmete töötlemise.
 • Vastuväidete esitamise õigus –
  • õigus esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete meiepoolsele töötlemisele, kui konkreetne olukord annab selleks aluse;
  • õigus esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
 • Õigus andmete ülekandmisele – õigus nõuda elektroonilises vormis koopiat enda isikuandmetest ning lasta need isikuandmed edastada mõnele teisele isikule, et kasutada tema teenuseid.
 • Õigus keelata automatiseeritud otsustamine – õigus valida, et teie kohta ei tehtaks otsuseid automatiseeritult, sealhulgas profileerimise alusel, juhul kui otsus võib teid õiguslikult või muul olulisel viisil mõjutada.

Et saaksite nende õigustega lähemalt tutvuda ja neid hõlpsasti kasutada ning salvestada eelistused, kuidas Spotify peaks teie isikuandmeid kasutama, pakume järgmisi võimalusi.

 • Privaatsusseaded (juurdepääsetavad teie konto lehelt) - võimaldavad teil valida, kuidas teatud isikuandmeid töödeldakse, ning automaatse allalaadimisfunktsiooni abil alla laadida enda konto põhiandmed ja kasutusandmed.

 • Privaatsuskeskus on mugav keskne koht, kust leiate rohkem teavet, kuidas Spotify teie isikuandmeid kasutab, millised õigused teil enda isikuandmetega seoses on ning kuidas neid kasutada.

 • Teateseaded (juurdepääsetavad teie konto lehelt) võimaldavad teil valida, milliseid turundusteateid Spotifylt saada soovite. Neid seadeid saab lülitada sisse-välja vastavalt sellele, kas soovite e-posti teel ja tõukesõnumitena mitmesuguseid teateid või mitte. Spotify turundusliku sisuga e-kirjades pakutakse samuti iga kord loobumisvõimalust (teile saadetav e-kiri võib näiteks sisaldada tellimuse tühistamise linki). Kui klõpsate e-kirjas oleval lingil, siis teile edaspidi seda tüüpi sõnumeid (nt artistide uudiseid) ei saadeta. Teateseadete lehel saate teha valikuid kõikide e-posti teel ja tõukesõnumitena saadetavate turundusteadete kohta.

 • Küpsisetingimused sisaldavad rohkem teavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid huvipõhiseks reklaamimiseks ja ka muuks. Lisaks selgitatakse, kuidas saate määrata enda küpsise-eelistused ja keelata teatud liiki jälgimise.

 • Klienditoe materjalid meie klienditoe veebisaidil sisaldavad mitmel leheküljel täiendavaid juhiseid isikuandmetega seotud küsimustes. Tähtsaim infoallikas on andmekaitse ja privaatsusseadete artikkel, kus on vastused „korduma kippuvatele küsimustele“ isikuandmete töötlemise kohta Spotify teenuses.

Kui teil on küsimusi enda privaatsuse, õiguste või nende kasutamise kohta, palume ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga, kasutades privaatsuskeskuses olevat kontaktivormi. Kui teil on isikuandmete töötlemisega seoses muresid, palume pöörduda meie poole ning püüame leida lahenduse. Teil on õigus pöörduda ka Rootsi andmekaitse inspektsiooni (Datainspektionen) või enda riigi andmekaitse inspektsiooni poole ning esitada ametlik kaebus.

4. Isikuandmed, mida me teilt kogume

Allolevates tabelites on loetletud eri liiki isikuandmed, mida teie kohta kogume ja kasutame, ning kuidas me neid kogume.

Tabel isikuandmetest, mida kogutakse Spotify teenuse kasutajaks registreerimisel

Isikuandmete liigid Liigi kirjeldus
Kasutajaandmed Need on isikuandmed, mille esitate või mida kogume, et teil oleks võimalik registreeruda Spotify teenuse kasutajaks ja seda kasutada. Sõltuvalt Spotify teenusest, mille kasutajaks te registreeruda soovite, võivad need andmed olla näiteks kasutajanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg, sugu, aadress ja riik.

Osa isikuandmeid, mida küsime, on teie konto loomiseks igal juhul nõutavad. Lisaks on teil võimalus esitada täiendavaid isikuandmeid, et enda kontot individualiseerida.

Milliseid isikuandmeid me täpselt kogume, sõltub valitud Spotify teenusepaketi tüübist, konto loomise viisist ning sellest, kas te kasutate registreerumiseks ja Spotify teenuse kasutamiseks mõne kolmanda isiku teenust (nt Facebook). Kui kasutate konto loomiseks kolmanda isiku teenust, saame isikuandmed selle kolmanda isiku teenuse kaudu, kuid ainult juhul, kui olete andnud kolmanda isiku teenuses nõusoleku enda isikuandmeid meiega jagada. Palume arvestada, et pakettide valik ja registreerumisvõimalused on eri riikides erinevad.

Tabel isikuandmetest, mida kogutakse Spotify teenuse kasutamise käigus

Isikuandmete liigid Liigi kirjeldus
Kasutusandmed Need on isikuandmed, mida kogutakse teie kohta Spotify teenuse vaatamise ja/või kasutamise käigus, sealhulgas:

 • Teave teie Spotify teenusepaketi liigi kohta.
 • Teave selle kohta, kuidas te Spotify teenust kasutate, sealhulgas otsingud (kaasa arvatud päringute kellaaeg ja kuupäev), kuulamisajalugu, loodud esitusloendid, teie kogu, sirvimisajalugu, suhtlus Spotify teenusega, vaadatud sisu ning suhtlus teiste Spotify kasutajatega. Koguda võidakse ka andmeid selle kohta, kuidas te kasutate seoses Spotify teenusega kolmandate isikute rakendusi.
 • Spotify teenuse kasutamisel põhinevad järeldused teie huvide ja eelistuste kohta.
 • Kasutajasisu (vt määratlus kasutustingimustes), mida Spotifysse postitate, sealhulgas sõnumid, esitusloendite pealkirjad ning suhtlus Spotify klienditeenindustiimiga. Teie seadme kaamerale ja seadmes olevatele fotodele on meil juurdepääs vaid juhul, kui annate selleks loa, kusjuures meil on juurdepääs vaid piltidele, mille olete konkreetselt meiega jagamiseks valinud, ja nende piltidega seotud metaandmetele nagu failitüüp ning pildi suurus. Me ei skanni ega impordi teie seadmes olevat fototeeki või galeriid.
 • Teatud tehnilised andmed, sealhulgas:
  • internetiaadress;
  • interneti identimisandmed, sealhulgas küpsiseandmed ja IP-aadressid;
  • kasutatavate seadmete tüübid, sealhulgas kordumatud seadmetunnused, võrguühenduse tüüp (nt WiFi, 3G, LTE, Bluetooth), operaator, võrgu ja seadme jõudlus, brauseri tüüp, keel, digitaalsete õiguste haldamist võimaldav teave, operatsioonisüsteem ja Spotify rakenduse versioon;
  • andmed teie WiFi võrgus olevate seadmete kohta, mida saab Spotify teenusega ühendada (näiteks kõlarid);
  • teie ligikaudne asukoht, mis võidakse tuletada või välja lugeda teatud tehnilistest andmetest (nt IP-aadress, seadmes kasutatav keel, maksmiseks kasutatav valuuta), et täita meie litsentsilepingutega geograafilisi tingimusi ja edastada teile kohandatud sisu ja reklaami; ja
  • mobiilsete liikumis- või suunaandurite (nt kiirendusmõõdik või güroskoop) andmed, mis on vajalikud, et pakkuda teile Spotify teenuse konkreetseid funktsioone.
Paketi kontrollandmed Teatud pakettide puhul – näiteks Premium Family ja Premium Duo – võime kasutada kolmandate isikute kaardirakendusi (Google Maps vm) ja/või teie seadme asukohateenuseid, et saaksite kinnitada enda aadressi. Neid andmeid kogutakse ainult Premium Family ja Premium Duo pakettide tingimustele vastavuse kontrolliks, mitte aga reklaamimiseks ega muudel eesmärkidel.

Tabel isikuandmetest, mida võite anda vabatahtlikult, et saaksime pakkuda teile täiendavaid funktsioone ja võimalusi

Isikuandmete liigid Liigi kirjeldus
Hääleandmed Kui teie turul pakutakse häälfunktsioone, kogume teie loal teie hääleandmeid, et pakkuda täiendavaid funktsioone ja võimalusi, sealhulgas Spotify teenuse hääljuhtimist. Selle kohta leiate rohkem teavet meie hääljuhtimise tingimustest.
Maksete ja ostude andmed Võime koguda teatud isikuandmeid, kui te registreerute proovipaketi kasutajaks või ostate mõne meie tasulise paketi (vt määratlused kasutustingimustes) või teete Spotify teenuse kaudu muid oste. Milliseid isikuandmeid täpselt kogutakse, sõltub makseviisist (nt otse mobiilsideoperaatori kaudu või arvega), kuid need võivad olla näiteks järgmised:
 • nimi;
 • sünniaeg;
 • krediit- või deebetkaardi tüüp, kehtivuse lõppkuupäev ja teie kaardi numbri teatud numbrid;
 • sihtnumber;
 • mobiilinumber;
 • teie varasemate ostude ja maksete andmed.

Võistluste, uuringute ja loosimiste andmed Kui täidate vorme, vastate uuringuküsimustele, täidate ankeete või osalete võistluses, kogume isikuandmeid, mille te esitate.

Tabel isikuandmetest, mida kogutakse kolmandatelt isikutelt

Kogume teie isikuandmeid erinevatelt kolmandatelt isikutelt. Need kolmandatest isikutest allikad võivad aja jooksul muutuda ja olla näiteks järgmised.

Kolmandatest isikutest allikate liigid Liigi kirjeldus
Autentimispartnerid Kui registreerute meie teenuste kasutajaks või logite sisse kolmandate isikute (nt Facebooki) kasutajaandmetega, impordime kolmandalt isikult teie andmed, et saaksite endale meie juures konto luua.
Tehniliste teenuste osutajad Teeme koostööd tehniliste teenuste osutajatega, kes annavad meile teatud andmeid, näiteks kaardistavad IP-aadresside järgi ligikaudse asukoha (nt riik, linn), et saaksime pakkuda Spotify teenust, sisu ja funktsioone.
Maksepartnerid Kui maksate teenuse või funktsiooni eest arvega, võime saada enda maksepartneritelt andmeid, mis võimaldavad saata teile arveid, töödelda teie makseid ja edastada teile ostud.
Reklaamijad ja teised reklaamipartnerid Võime saada teatud reklaamijatelt ja reklaamipartneritelt teie kohta teatud andmeid nagu küpsiseinfo, mobiilseadme info, e-posti aadress ja järeldused teie huvide ja eelistuste kohta, mis võimaldavad edastada teile sobivamaid reklaame ja mõõta nende tulemuslikkust.

5. Milleks me teie isikuandmeid kasutame

Kui kasutate Spotify teenust või olete sellega ühenduses, kasutame mitmesuguseid tehnilisi lahendusi, et töödelda teie kohta erinevatel põhjustel kogutavaid isikuandmeid. Alljärgnevas tabelis on teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemise õiguslikud alused ning isikuandmete liigid, mida me neil eesmärkidel kasutame (vt kirjeldus punktis 4 „Isikuandmed, mida me teilt kogume“.

Põhjus, miks Spotify teie isikuandmeid töötleb („töötlemise eesmärk“) Töötlemise eesmärgi õiguslik alus Isikuandmete liigid, mida Spotify sel eesmärgil töötleb
Spotify teenuse pakkumine ja individualiseerimine.
 • Lepingu täitmine
 • Õigustatud huvi
 • Nõusolek
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Maksete ja ostude andmed
 • Paketi kontrollandmed
 • Häälandmed
Spotify teenusega seotud probleemide tuvastamine, diagnostika, vigade otsimine ja kõrvaldamine.
 • Lepingu täitmine
 • Õigustatud huvi
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
Spotify teenuse uute funktsioonide, tehniliste lahenduste ja täienduste väljatöötamine.
 • Õigustatud huvi
 • Nõusolek
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
Turundus, müügiedendus ja reklaam.
 • Õigustatud huvi
 • Nõusolek
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
Õigusaktidest tulenevate kohustuste ja õiguskaitseorganite nõuete täitmine.
 • Juriidiliste kohustuste täitmine
 • Õigustatud huvi
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Maksete ja ostude andmed
 • Paketi kontrollandmed
 • Häälandmed
 • Võistluste, uuringute ja loosimiste andmed
Litsentsilepingutest ja muudest lepingutest tulenevate kohustuste täitmine kolmandate isikute ees ning meetmete võtmine seoses intellektuaalomandi õiguste rikkumise ja sobimatu sisu teadetega.
 • Õigustatud huvi
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Maksete ja ostude andmed
Õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine.
 • Õigustatud huvi
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Maksete ja ostude andmed
 • Paketi kontrollandmed
 • Häälandmed
 • Võistluste, uuringute ja loosimiste andmed
Ärialane planeerimine, aruandlus ja prognoosimine.
 • Õigustatud huvi
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Maksete ja ostude andmed
Teie maksete töötlemine.
 • Lepingu täitmine
 • Juriidiliste kohustuste täitmine
 • Kasutajaandmed
 • Maksete ja ostude andmed
Pettuste, sealhulgas maksepettuste ja Spotify teenuse kasutamisega seotud pettuste tuvastamine.
 • Lepingu täitmine
 • Juriidiliste kohustuste täitmine
 • Õigustatud huvi
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Maksete ja ostude andmed
 • Paketi kontrollandmed
Uuringute, võistluste, küsitluste ja loosimiste läbiviimine.
 • Lepingu täitmine
 • Õigustatud huvi
 • Nõusolek
 • Kasutajaandmed
 • Kasutusandmed
 • Võistluste, uuringute ja loosimiste andmed

Kui soovite lisateavet proportsionaalsuskriteeriumi kohta, mida Spotify rakendab isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva õigustatud huvi määramiseks, palume võtta meiega ühendust punktis 13 „Meie kontaktandmed“ esitatud kontaktidel.

6. Teie isikuandmete jagamine

Oleme kindlaks määranud, millist liiki saajatele võib Spotify teenuse kasutamise käigus teie kohta kogutud või loodud isikuandmeid edastada.

Avalikud andmed

Järgmised isikuandmed on Spotify teenuses alati avalikult kättesaadavad: teie nimi ja/või kasutajanimi, profiilipilt, keda te Spotify teenuses jälgite ja kes teid jälgivad, teie hiljuti kuulatud artistid ja teie avalikud esitusloendid.

Isikuandmed, mida võite jagada, kui soovite

Järgmisi isikuandmeid jagatakse allpool tabelis kirjeldatud liiki saajatele ainult juhul, kui:

 • te otsustate kasutada mõnd Spotify teenuse funktsiooni, kus konkreetsete isikuandmete jagamine on vajalik Spotify teenuse funktsiooni nõuetekohaseks kasutamiseks; või
 • annate meile oma loa isikuandmete jagamiseks, näiteks valides Spotify teenuses asjakohase seade või andes Spotify süsteemis selleks nõusoleku.
Saajate liigid Jagamise põhjus
Kolmandate isikute rakendused ja seadmed, mille ühendate enda Spotify kontoga Kui ühendate enda Spotify konto kolmanda isiku rakenduse või seadmega, näiteks sotsiaalmeedia-, audio-, televisiooni- või autoplatvormi või -teenusega, jagab Spotify rakendust ja/või seadet haldavale kolmandale isikule tehnilisi andmeid, et võimaldada teie Spotify konto ühendamist ja/või sisu esitamist. Kui kolmandad isikud soovivad või nõuavad, et jagaksime neile teie andmeid, siis küsime teilt luba, enne kui teie andmeid neile kolmandatele isikutele edastame.
Tugifoorum Kui registreerite Spotify tugifoorumis Spotify tugikonto, palume teil luua eraldi Spotify tugifoorumi kasutajanime. Seda kuvatakse koos teie postitatud küsimuste või märkustega avalikult kõigile, kes Spotify tugifoorumit kasutavad.
Teie Spotify jälgijad Mõnikord võite soovida, et jagaksime teatud andmeid teie Spotify teenusekasutuse kohta Spotify teiste kasutajate ehk „teie Spotify jälgijatega“. Näiteks saate te koostada privaatseid või avalikke esitusloendeid. Kui jagate enda privaatseid esitusloendeid teistega, palume arvestada, et teie privaatsete esitusloendite saajatel on võimalik neid teistele edasi jagada.
Artistid ja plaadifirmad Võite otsustada jagada isikuandmeid (näiteks enda e-posti aadressi) artistide, plaadifirmade või teiste partneritega, kes võivad soovida saata uudiseid või reklaampakkumisi otse teile. Teil on alati võimalus ümber mõelda ja nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Rohkem infot teadete, teie avalike andmete ja jagatava sisu haldamise kohta leiate nende tingimuste punktist 3 „Teie õigused ja eelistused – anname valiku ja kontrolli teile“ ning privaatsuskeskusest.

Andmed, mida võime jagada

Saajate liigid Jagamise põhjus
Teenusepakkujad Teeme koostööd teenusepakkujatega, kes võivad meile teenuste osutamiseks vajada juurdepääsu teatud isikuandmetele. Need ettevõtted osutavad meie tellimusel näiteks klienditoe teenuseid, haldavad Spotify teenuse osutamiseks vajalikku tehnilist infrastruktuuri, aitavad tagada meie süsteemide ja teenuste turvalisust ning turundada Spotify tooteid ja teenuseid, aga ka meie partnerite tooteid, teenuseid ja üritusi ning Spotify ühispakkumisi teiste ettevõtetega.
Maksevahendajad Jagame teie isikuandmeid meie maksevahendajatega, et nad saaksid töödelda teie makseid ning võidelda pettustega.
Reklaamipartnerid Teeme koostööd reklaamipartneritega, et kohandada teile Spotify teenuse kaudu edastatavat reklaamsisu. Need partnerid aitavad edastada teile reklaame ja turundusteateid, mis võiksid teile sobida, sealhulgas huvipõhist reklaami (nn käitumispõhist veebireklaami), kontekstipõhist reklaami ja Spotify teenusega seotud üldist reklaami. Nii meie kui ka reklaamipartnerid võivad töödelda teatud isikuandmeid, et aidata Spotifyl mõista teie huve ja eelistusi ning edastada reklaame, mis võiksid teile huvi pakkuda.
Spotify partnerid Olenevalt sellest, kuidas te Spotify teenuse kasutajaks registreerute (nt kolmanda isiku teenuse või mobiilioperaatori kaudu), jagame teie Spotify kasutajanime või muid kasutajaandmeid, mis on konto loomiseks vajalikud. Võime nende kolmandate isikutega jagada ka teie Spotify teenuse kasutusandmeid ning andmeid selle kohta, kas ja millised ulatuses olete pakkumist kasutanud, Spotify konto aktiveerinud või aktiivselt Spotify teenust tarbinud. Lisaks võime jagada teie isikuandmeid pseudonümiseeritud vormis meie muusikatööstuse partneritega, et aidata neil mõista, kuidas meile litsentsitud sisu kasutatakse, ning seda sisu teile Spotify teenuse kaudu voogedastada.
Teadlased Jagame teie isikuandmeid statistiliseks analüüsiks ja teadusuuringuteks, kuid ainult pseudonümiseeritud kujul.
Teised Spotify kontserni ettevõtted Jagame teie isikuandmeid teiste Spotify kontserni ettevõtetega, et korraldada meie igapäevast äritegevust ning hallata Spotify teenust ja seda teile osutada.
Õiguskaitse- ja andmekaitseasutused Jagame teie isikuandmeid juhul, kui me heauskselt leiame, et see on vajalik õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks või seoses ametlike menetlustega, näiteks läbiotsimismääruse, kohtu korralduse või kohtukutse alusel. Samuti jagame teie isikuandmeid juhul, kui me heauskselt leiame, et meil või kolmandal isikul on selleks õigustatud huvi seoses riikliku julgeoleku, korrakaitse, kohtuvaidluse, kriminaaluurimise, isikute turvalisuse tagamise või isikukahju ohu ärahoidmisega ning see õigustatud huvi on kaalukam, kui teie isikuandmete kaitsega seonduvad huvid, põhiõigused ja -vabadused.
Meie äri ülevõtjad Jagame teie isikuandmeid juhul, kui müüme oma ettevõtte uuele omanikule või peame selleks läbirääkimisi. Sellisel juhul tagab Spotify teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ning teavitab teid enne, kui teie isikuandmed ostjale üle antakse või nende suhtes hakkavad kehtima teistsugused privaatsustingimused.

7. Andmete säilitamine ja kustutamine

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik teile Spotify teenuse pakkumiseks ning õiguspärastel ja olulistel ärieesmärkidel, sealhulgas Spotify teenuse haldamiseks ja osutamiseks, andmepõhiste äriotsuste tegemiseks uute funktsioonide ja pakkumiste kohta, meie juriidiliste kohustuste täitmiseks ja vaidluste lahendamiseks. Teatud isikuandmeid säilitame teie kohta nii kaua, kui olete Spotify teenuse kasutaja. Näiteks säilitame teie esitusloendeid, lauluteeki ja kontoandmeid.

Teie soovi korral kustutame või anonümiseerime teie isikuandmed, et need poleks teie isikuga seostatavad, välja arvatud juhul, kui seadus lubab või nõuab teatud andmete säilitamist teiega seostataval kujul, sealhulgas järgmistes olukordades:

 • kui teie kontoga seoses on lahendamata küsimusi nagu kasutamata krediit või lahendamata nõue või vaidlus, säilitame vajalikud isikuandmed kuni küsimuse lahendamiseni;
 • kui oleme kohustatud säilitama isikuandmed juriidiliste, maksu-, auditi- ja raamatupidamiskohustuste täitmiseks, säilitame vajalikke isikuandmeid nii kaua, kui kehtivate õigusaktidega ette nähtud; ja/või
 • kui see on vajalik meie õigustatud ärihuvides, näiteks pettuste vältimiseks või meie kasutajate turvalisuse tagamiseks.

8. Teistesse riikidesse edastamine

Neis tingimustes kirjeldatud toimingute tegemiseks jagab Spotify teie isikuandmeid teiste Spotify kontserni ettevõtetega kogu maailmas. Spotify võib tellida teie isikuandmete töötlemise kolmandatelt isikutelt või jagada andmeid kolmandate isikutega väljaspool teie koduriiki. Sel juhul võidakse teie isikuandmetele kohaldada teie riigis kehtivatest erinevaid privaatsusnorme.

Näiteks võidakse Euroopa Liidus ja Šveitsis kogutud isikuandmeid edastada säilitamiseks või töötlemiseks kolmandatele isikutele väljaspool Euroopa Liitu ja Šveitsi. Sel juhul kannab Spotify hoolt, et teie isikuandmed edastatakse kooskõlas kehtivate privaatsusnormidega ning eelkõige kohaldatakse Euroopa Komisjoni kinnitatud tüüptingimusi või muid sobivaid lepingulisi, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Rohkem infot turvameetmete kohta, mida me teie isikuandmete kaitsmiseks rakendame, leiate nende tingimuste punktist 10 „Isikuandmete turvalisuse tagamine“.

9. Lingid

Võime kuvada kolmandate isikute reklaame ja muud sisu, mis on lingitud kolmandate osapoolte veebisaitidelt. Meil pole võimalik kontrollida kolmandate isikute privaatsuspõhimõtteid ja sisu ega nende eest vastutada. Kui klõpsate kolmanda osapoole reklaamile või lingile, palume arvestada, et väljute Spotify teenusest ja need tingimused ei pruugi teie esitatavatele isikuandmetele enam kehtida. Kuidas kolmandad isikud teie isikuandmeid koguvad ja töötlevad, saate teada nende privaatsustingimustest.

10. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kasutajate isikuandmete kaitsmine on meie jaoks ülioluline. Rakendame teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks kohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, kuid palume siiski arvestada, et ükski süsteem ei ole kunagi täielikult turvaline. Oleme kehtestanud mitmesugused nõuded, sealhulgas pseudonümiseerimis-, krüpteerimis-, juurdepääsu- ja säilitamisnõuded, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu eest ning vältida nende põhjendamatut säilitamist meie süsteemides.

Teie parool kaitseb teie kasutajakontot, seega soovitame teil kasutada kordumatut ja tugevat parooli, piirata juurdepääsu enda arvutile ja brauserile ning Spotify teenusest välja logida, kui olete kasutamise lõpetanud.

11. Lapsed

Spotify teenus ei ole mõeldud alla 13-aastastele lastele, välja arvatud mõnedel turgudel saadaolev rakendus Spotify Kids. Spotify teenust ei pakuta lastele, kes pole piisavalt vanad, et nende isikuandmeid saaks seaduslikult töödelda või kelle isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse või kohalike õigusaktide kohaselt nõutav lapsevanema nõusolek.

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid lastelt, kes on alla 13-aastased või alla ettenähtud vanusepiiri („vanusepiir“). Kui olete alla vanusepiiri, ärge kasutage Spotify teenust ja ärge andke meile isikuandmeid.

Kui olete alla vanusepiiri jääva lapse vanem ja teile saab teatavaks, et teie laps on esitanud Spotifyle isikuandmeid, palume võtta meiega ühendust privaatsuskeskuses oleva kontaktivormi kaudu, et kasutada enda õigusi vastavalt nende tingimuste punktile 3 „Teie õigused ja eelistused – anname valiku ja kontrolli teile.

Kui saame teada, et oleme kogunud alla 13-aastase lapse isikuandmeid, võtame mõistlikud meetmed isikuandmete kustutamiseks. See võib muu hulgas tähendada, et kustutame lapse Spotify konto.

12. Tingimuste muutmine

Võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta.

Tingimuste olulistest muudatustest teatame teile piisavalt nähtavas vormis, näiteks kuvame Spotify teenuses hästinähtava teate, saadame teile e-kirja ja/või saadame teate teie seadme kaudu. Võime teile muudatustest teatada enne nende tegemist.

Seepärast palume teil kõik teated hoolikalt läbi lugeda.

Kui soovite rohkem teavet nende tingimuste kohta, või kuidas Spotify teie isikuandmeid kasutab, palume külastada privaatsuskeskust veebisaidil spotify.com.

13. Meie kontaktandmed

Täname, et tutvusite meie privaatsustingimustega. Kui teil on nende kohta küsimusi, palume võtta ühendust meie privaatsusspetsialistiga, kasutades privaatsuskeskuses olevat kontaktivormi, saates e-kirja aadressil privacy@spotify.com või kirja aadressil:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

Nende tingimuste kohaselt töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Spotify AB.

Soovime teile meeldivat Spotify kasutamist!

© Spotify AB.