Spotify privaatsuspõhimõtted

Jõustumise kuupäev: October 27, 2016

1 Sissejuhatus
2 Teie nõusoleku põhiaspektid
3 Meie poolt kogutav teave
4 Kuidas me kogutud teavet kasutame
5 Teabe jagamine
6 Teie eelistused
7 Muudesse riikidesse edastamine
8 Lingid
9 Turvalisus
10 Lapsed
11 Juurdepääs kasutajateabele ja selle uuendamine
12 Privaatsuspõhimõtete muudatused
13 Teave küpsiste, muude tehnoloogiate ning kolmandate osapoolte kogutud andmete kohta

Tere tulemast tutvuma Spotify privaatsuspõhimõtetega. Käesolevad privaatsuspõhimõtted aitavad teil langetada meievahelises suhtes teadlikke otsuseid, seega tutvuge hoolikalt teabega. Loodame, et olete end mugavalt sisse seadnud ning kuulate head muusikat. Alustame!

1 Sissejuhatus

Täname, et valisite Spotify. Need on meie privaatsuspõhimõtted. Enne üksikasjadesse laskumist soovime me tõsta esile mõnda nende taga olevat olulisemat põhimõtet. Need põhimõtted on meie jaoks olulised, kuna me teame, et need on ka teie jaoks olulised.

Privaatsuspõhimõtetel on kolm eesmärki:.

 1. seletada lahti viis, kuidas me teie poolt meiega jagatavat teavet kasutame, et luua suurepärast toodet ja pakkuda teile selle kasutamisel suurepärast kogemust;
 2. kindlustada, et te saate aru millist teavet me teie loaga kogume ja mida me sellega teeme (ja mida me sellega ei tee);
 3. pidada meid vastutavaks teie õiguste ja privaatsuse kaitsmise eest nende põhimõtete ulatuses.

Kogu meie poolt kogutav teave on seotud Spotify teenuse ja selle võimaluste osutamisega.

Üldjoontes on olemas kaks meie poolt kogutava teabe kategooriat: 1) teave, mida meil on vaja selleks, et te Spotify’d kasutada saaksite ja 2) teave, mida me saame kasutada lisavõimaluste ja parandatud elamuste pakkumiseks juhul, kui te selle teabe jagamise valite.

Esimene kategooria hõlmab:

 • Registreerimisteave, sealhulgas teie nimi, sünnikuupäev, aadress ja muu teave, mida te Spotify kasutajaks registreerides esitate.
 • Üldine (mitte üksikasjalik) asukoht, mille me teie IP-aadressist tuletame. Kuna meie muusika ja muu sisuga varustamise litsentsid on asukohaspetsiifilised, on meil vaja teada, millises riigis te viibite. See võimaldab meil ka teie üldisel asukohal põhinedes teha soovitusi, nt kontsertide või esinemiste kohta.
 • Muusika, mida te kuulate, ja teie interaktsioonid Teenusega. See võimaldab meil teile soovitusi ja asjakohast sisu jagada. Te saate valida, kas jagate seda teavet oma sõprade, järgijate või avalikkusega.
 • Spotify töötamiseks vajalik tehniline teave ja andurite teave. See sisaldab teie poolt kasutatava veebilehitseja ja seadme tüüpi, andmeid puuteekraanilt ja teavet teie seadme kiirendusmõõtja ja güroskoobi andureilt. See lubab teil Spotify’d juhtida ja võimaldab meil teha selliseid lihtsaid asju nagu videote pööramine ja muusika soovitamine põhinevalt sellel, kas te istute paigal või jooksete.

Teine kategooria hõlmab teavet, mis võimaldab meil teile täiendavaid funktsioone pakkuda. Me ei võta kunagi vastu mistahes järgnevat teavet juhul, kui te ei vali selgesõnaliselt selle meiega jagamist. Nii lihtne see ongi. Siin on mõned näited:

 • Teie konkreetne asukoht: me ei kogu või kasuta kunagi teie seadme konkreetset asukohta ilma esmalt teie selgesõnalist luba saamata. See teave võimaldab meil luua koostööl põhinevaid kuulamiskogemusi (vaid nendega, kes on samuti nõusoleku andnud) ja varustada teid veelgi paremate soovitustega teie asukohas populaarse muusika, kontserdipaikade ja kontsertide kohta.
 • Teie fotod: me kasutame ligipääsu vaid nendele kujutistele, mida te konkreetselt valite, ja me ei skaneeri ega impordi teie fotode teeki või seadme kaameraga tehtud fotode kogumit. See võimaldab teil valida üksikuid pilte oma profiilipildi muutmiseks või esitusloendi kaanepildi loomiseks. Te saate fotode jagamise igal ajal peatada ja ligipääsu tühistada.
 • Teie kontaktid: me ei skaneeri ega impordi teie kontakte kunagi kui te seda meilt just ei palu. Kui te selle valite, kasutame me teie kontaktteavet vaid selleks, et aidata teil leida sõpru või kontakte, kes Spotify’d kasutavad.
 • Teie mikrofon: me ei kasuta teie mikrofoni või ligipääsu sellele ilma teilt selgesõnalist luba saamata. See võib võimaldada teil Spotify’d oma hääle abil juhtida ja teil on alati võimalus ligipääs oma mikrofonile blokeerida.

Nende kahe kategooria eristamine on oluline. Esimeses kategoorias olev teave on teave, mida te peate Spotify kasutamiseks esitama. Meie privaatsuspõhimõtetega nõustudes annate te meile õiguse seda teavet koguda ja seda kirjeldatud eesmärkidel kasutada. Teises kategoorias olev teave on teave, mida me kogume vaid siis, kui te meile selleks edaspidi selgesõnalise loa annate. Selle teise teabekategooria jaoks küsime me enne sellele esmakordselt ligi pääsemist teie luba; kui te meile loa annate, kirjeldame me seda, kuidas me teavet kasutame. Me kasutame seda teavet vaid meie poolt kirjeldatud eesmärgil ja teil on alati võimalik oma meelt muuta ning see luba tühistada. Meie privaatsuspõhimõtetega nõustumine ei tähenda seda, et te olete andnud meile loa ligipääsuks teises kategoorias olevale teabele ja selle kasutamiseks: me lihtsalt seletame teile seda, et ükskord võime me teilt seda luba küsida.

Selles osas, kuidas ja millal me teavet jagada võime, oleme me teiega selgesõnalised.

Teatud kontekstis jagame me konkreetset teavet. Näiteks, nagu enamike teenuste korral, kui te registreerite end Spotify’s läbi kolmanda osapoole (nt Facebook või mobiilioperaator), jagame me teie konto aktiveerimiseks nendega teatud teavet ja nemad jagavad mõningat teavet meiega. Lisaks jagame me identifitseerimist mitte võimaldavat teavet oma partneritega muusikatööstuses, et aidata neil mõista seda, kuidas nende poolt meile litsentsitud sisul läheb, turunduspartneritega, kes aitavad meid reklaamimise püüdlustega ja reklaamitegijatega, kes meil tasuta teenust pakkuda aitavad. Võib ette tulla ka aegu mil te tahate, et me teavet jagaks. Näiteks esitlusloendeid luues soovite te ehk, et need oleksid teie sõpradele nähtavad ... või siis mitte. Sarnaselt sellele võite te meil paluda jagada teavet (nt oma e-posti aadressi) artistide, plaadifirmade või teiste partneritega, kes võivad soovida otse teile uudiseid või reklaampakkumisi saata; ent te saate selle loa igal ajal ka tühistada.


Me loodame, et see aitab teil mõista meie poolt teile suunatud privaatsusega seotud kohustusi. Üksikasjad ootavad teid allpool, kuid pidage palun meeles, et see sissejuhatus on osa privaatsuspõhimõtetest endist – see on meie lubadus teile. Kui teil tekib kunagi mingeid küsimusi või muresid, andke palun sellest meile teada aadressil privacy@spotify.com.

Käesolevates privaatsuspõhimõtetes kasutatakse terminit Spotify teenus või teenus. Kõnealuste terminite määratlused leiate jaotisest Kasutustingimused („Kasutustingimused”).

2 Teie nõusoleku põhiaspektid

Teenust kasutades või interaktiivselt suheldes nõustute järgmiste punktidega.

 1. Küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamine.
 2. Teie teabe edastamine teie elukohariigist väljapoole.
 3. Teie teabe kogumine, kasutamine, jagamine jms töötlemine, sh reklaami eesmärgil (lugege palun edasi – käesolevat punkti on kirjeldatud ka käesolevate privaatsuspõhimõtete järgmistes jaotistes).
 4. Avalik juurdepääs teie teabele ning kõnealuse teabe haldamine, mida kirjeldatakse jaotises Teabe jagamine.

Igal juhul nõustute andmete töötlemisega käesolevate privaatsuspõhimõtete lõpuosas kirjeldatud ettevõtete, sh Spotify kui andmetöötleja (ühiselt nimetatud „Spotify“, „meie“, „meid“) poolt. Jaotises Teie eelistused on kirjeldatud teie Spotify kontot puudutavaid haldamisvõimalusi ja asjakohaseid seadistusi. Kui te ei nõustu privaatsuspõhimõtete tingimustega, palume teenust mitte kasutada.

3 Meie poolt kogutav teave

Võime koguda ja säilitada alljärgnevat teavet.

3.1 Registreerimisandmed

Teenusega liitumise käigus võidakse teilt küsida järgmist teavet: kasutajanimi, parool, e-posti aadress, sünnikuupäev, sugu, aadress, postiindeks ja asukohariik. Kui ühendute teenusega kolmanda osapoole rakenduse identimisteabe abil (nagu kirjeldatud jaotises Kasutustingimused) (nt Facebook), annate meile loa kasutada teie autentimisteavet (nt kasutajanime ja krüptitud identimisteavet). Samuti võime koguda muud teie kolmanda osapoole rakenduses sisalduvat või selle kaudu omandatavat teavet, nt teie nimi, profiilipilt, asukohariik, kodulinn, e-posti aadress, sünnikuupäev, sugu, teie sõprade nimed ja nende profiilipildid ning võrgustikud.

Soovi korral võite profiilile lisada ka muud teavet, nt mobiiltelefoni numbri ja mobiilteenuse pakkuja andmed.

3.2 Kasutamine, sisselogimisandmed ja küpsised

Teiepoolsel teenuse kasutamisel või interaktiivse suhtluse loomisel kasutame mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet teenusele juurdepääsu ja selle kasutamise kohta. Kõnealune teave võib sisaldada järgmist.

 1. Teave teie paketitüübi ja interaktiivse suhtluse kohta, nt teave muusikapalade, esitusloendi, muu audiovisuaalsisu, teiste Spotify kasutajate, kolmanda osapoole rakenduste, teenuse poolt pakutud, sellega lingitud või selle poolt edastatava reklaami, toodete ja teenuste kohta.
 2. Teie tehtud päringute üksikasjad ning taotluste tegemise kuupäev ja kellaaeg.
 3. Kasutajasisu (nagu kirjeldatud jaotises Kasutustingimused), mida teenuses postitate, sh teenuse kaudu saadetud ja/või vastuvõetud sõnumid.
 4. Tehnilised andmed, mis võivad sisaldada järgmist: URL-teave, küpsiste andmed, teie IP-aadress, teie poolt kasutatavad Spotify teenuse juurdepääsu- ja ühendusseadmed, unikaalne seadme ID, seadme atribuudid, võrguühenduse tüüp (nt WiFi, 3G, LTE) ja pakkuja, võrgu ja seadmete töövõime, brauseri tüüp, keel, digitaalõiguste haldamist võimaldav teave, operatsioonisüsteem ning Spotify rakenduse versioon.
 5. Mobiilselt andurilt (nt kiirendusmõõtja või güroskoop) pärinevad liigutuse või suuna tekitatud andmed.

Soovi korral võite ühendada oma Spotify konto kolmanda osapoole rakendusega. Sellisel juhul on meil võimalik vastu võtta teie kolmanda osapoole rakenduse teavet, mis on sarnane teenuse kasutamise teabega; samuti teavet teie avalikult saadaolevate tegevuste kohta kolmanda osapoole rakenduses (nt teie Facebooki meeldimised ja postitused). Kõnealuse teabe kogumiseks võime kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid; lisateabe saamiseks tutvuge käesolevate privaatsuspõhimõtete jaotisega Teave küpsiste ja muude tehnoloogiate kohta.

3.3 Teie mobiilseade

Me võime pakkuda funktsioone, mis toetuvad teie mobiilseadmel oleva täiendava teabe kasutamisele või mis vajavad ligipääsu teatud teie mobiilseadmel olevatele Spotify-kogemust täiustavatele teenustele, kuid mis ei ole Teenuse kasutamiseks nõutavad. (Nimelt nende põhimõtete sissejuhatuse osas kirjeldatud teise kategooriasse langev teave). Näiteks võime me võimaldada teil oma profiili fotosid üles laadida, sõpradega ühenduda või lubada teil Spotify juhtimiseks häälkäsklusi kasutada. Meile ligipääsu tagamine ei tähenda seda, et te tagate meile sellele teabele piiramatu ligipääsu või et me kasutame ligipääsu teatud teabele ilma teie loata. Vastupidi, iga selles osas loetletud teabe tüübi jaoks küsime me teilt luba, enne kui me kasutame ligipääsu sellele teabele või nendele võimalustele teie mobiilseadmes. Kui te meile selle loa annate, kogume me teavet nendel kindlatel eesmärkidel, mida teile loa küsimise ajal selgitati. Te ei pea meile Spotify kasutamiseks sellist luba andma ja nõustumine nende privaatsuspõhimõtetega ei tähenda seda, et te oleksite andnud meile loa sellele teabe ligi pääsemiseks.

Eriti:

 • Fotod ja kaamera: me ei kasuta ligipääsu teie fotodele või kaamerale enne teilt selgesõnalise loa saamist ja me ei skaneeri ega impordi kunagi teie fotode teeki või seadme kaameraga tehtud fotode kogumit. Kui te annate meile loa ligipääsuks teie fotodele või kaamerale, kasutame me vaid kujutisi, mida te konkreetselt meiega jagamiseks valite. (Te võite kasutada meie rakendust selleks, et valida foto või fotod, mida te jagada soovite, kuid me ei impordi kunagi fotosid mida te läbi vaatate, vaid ainult need fotod, mida te selgelt jagada soovite).
 • Asukoht: me ei kogu ega kasuta kunagi teie seadme konkreetset asukohta (kasutades nt GPS’i või Bluetooth’i) ilma esmalt teie selgesõnalist luba saamata. Kui te valite asukoha jagamise ja muudate hiljem oma meelt, on teil alati võimalus jagamine peatada. Pange palun tähele, et see ei hõlma IP-aadressi. Me jätkame teie IP-aadressi kasutamist nii, nagu on seda kirjeldatud ülal Osas 3.2, tegemaks kindlaks näiteks seda, millises riigis te olete ja täitmaks meie litsentsimisega seotud kokkuleppeid.
 • Hääl: me ei kasuta ligipääsu teie mikrofonile ilma esmalt teilt selgesõnalist luba saamata. Teil on alati võimalik ligipääs mikrofonile blokeerida.
 • Kontaktid: me ei skaneeri ega impordi teie telefoni salvestatud kontakte enne teilt selgesõnalise loa saamist. Kui te selle valite, kasutame me kontaktteavet vaid selleks, et aiata teil Spotify’d kasutavaid sõpru või kontakte leida, ja me ei kasuta kontaktteavet mistahes muul eesmärgil ilma teilt eelnevalt eraldi selgesõnalise loa saamist. Kohalike õigusaktide alusel võib olla tarvilik teie kontaktide nõusoleku taotlemine nende isikuandmete jagamiseks Spotify'ga. Ettevõte võib kasutada kõnealust teavet käesolevates privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud eesmärgil.

3.4 Vidina andmed

Muud veebisaidid võivad integreerida Spotify vidinaid (nt nupp Spotify Play või nupp Spotify Follow). Kui külastate Spotify vidinaga manustatud saiti, saame vastu võtta teatud tüüpi teavet, sh teavet teie külastatud veebisaidi kohta. Spotify ja vidin tunnevad teid ära ning vidina abil võidakse näidata isikustatud sisu või reklaami. Teame, millal te vidinaga suhtluse loote, ning vidinaid sisaldavad veebisaidid võivad kõnealust teavet vastu võtta.

3.5 Makseandmed

Kui kasutate prooviversiooni (nagu kirjeldatud jaotises Kasutustingimused), olete tasunud meie tasulise tellimuse eest (nagu kirjeldatud jaotises Kasutustingimused) või teete teenuse kaudu muid oste, kogume ja säilitame (ja/või teeb seda meie maksete töötleja) teie krediit- või deebetkaardi andmeid (nt kaardi tüüp ja aegumiskuupäev) ning muid finantsandmeid, mida on tarvis teie makse töötlemiseks. Samuti võime koguda piiratud teavet (nt postiindeks, mobiiltelefoni number ja teie tehingute ajalugu), mis on teenuse pakkumiseks vajalik. Lisaks edastavad makse töötlejad meile teie kohta piiratud teavet. Näiteks pakutakse teile võimalusi lisaostude tegemiseks säilitatava teabe, maksekaardi tüübi, aegumiskuupäeva ning kaardinumbri teatud numbrite põhjal.

Kui valite maksmisviisiks arve tasumise, võib Spotify koguda ja säilitada teie kohta lisateavet nagu teie nimi, sünnikuupäev ning telefoninumber. Arve väljastamiseks edastab Spotify andmed makse töötlejatele, kes teevad krediidikontrolli ning saadavad teile arve.

PRIVAATSUSPÕHIMÕTETEGA NÕUSTUMISEL ANNATE SPOTIFY'LE SELGESÕNALISE LOA TEIE ESITATUD ANDMEID KASUTADA NING TEISTE SPOTIFY KONTSERNI KUULUVATE ETTEVÕTETEGA JAGADA, SH USALDUSVÄÄRSETE ÄRIPARTNERITE NING TEENUSEPAKKUJATEGA, KES VÕIVAD ASUDA TEIE ELUKOHARIIGIST VÄLJASPOOL (SH RIIKIDES, KUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL EI RAKENDATA TEIE ASUKOHARIIGIGA VÕRDSEID TURVAMEETMEID). ANNATE NÕUSOLEKU TEIE ESITATUD ANDMEID KASUTADA, ISEGI KUI KÕNEALUNE TEAVE ON REGULEERITUD KOHALIKE PANGASALADUST KAITSVATE ÕIGUSAKTIDEGA. KINNITATE JA NÕUSTUTE, ET SPOTIFY TEENUSE OSUTAMISEL ON KÕNEALUSE TEABE PAKKUMINE OLULINE NING NÕUSTUTE, ET KÄESOLEVATE PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE AKTSEPTEERIMISEGA (KUI SEE ON KOHALDATAV JA KOHALIKE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD) LOOBUTE KÕNEALUSTE PANGASALADUST REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDE KOHALDUMISEL SELGESÕNALISELT ÕIGUSTEST, MIS PUUDUTAVAD SPOTIFY'D, SPOTIFY KONTSERNI KUULUVAT ETTEVÕTET JA VÕIMALIKKE USALDUSVÄÄRSEID ÄRIPARTNEREID VÕI TEENUSEPAKKUJAID, KES VÕIVAD ASUDA TEIE ELUKOHARIIGIST VÄLJASPOOL. KÄESOLEV NÕUSOLEK ANTAKSE TEIE JA SPOTIFY VAHELISE SUHTE KESTUSE AJAKS.

3.6 Loteriid, võistlused ja uuringud

Aeg-ajalt pakume teile võimalust teenuse kaudu osa võtta müügiedenduse üritustest, nt loteriid, võistlused, müügipakkumised ja/või küsitlusuuringud („eripakkumised“). Eripakkumistes võidakse juhinduda privaatsuspõhimõtetest ja/või kasutustingimustest, mis moodustavad käesolevate privaatsuspõhimõtete lisa või mida käsitletakse käesolevast dokumendist ja kasutustingimustest eraldi. Kui eripakkumiste privaatsuspõhimõtted või tingimused on vastuolus käesolevate privaatsuspõhimõtete või kasutustingimustega, kehtivad need lisatingimused või eraldiseisvad tingimused. Kui võtate osa eripakkumistest, võime teilt paluda lisaks käesolevatele privaatsuspõhimõtetele lisateavet, sh isikuandmeid. Kõnealune lisateave võib koosneda muust kontoteabest ning seda võib kasutada ja jagada kooskõlas käesolevates privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud teabega.

3.7 Spotify teenusepakkujad ja partnerid

Võime saada teie kohta teavet ka oma teenusepakkujatelt ja partneritelt. Kõnealust teavet kasutame teie Spotify kasutuskogemuse isikustamiseks, reklaamikvaliteedi ja reklaamivastuste hindamiseks ning reklaamide kuvamiseks, mis on suure tõenäosusega just teile olulised. Samuti kasutame kõnealust teavet kooskõlas alljärgnevas jaotises Kuidas me kogutud teavet kasutame kirjeldatule.

4 Kuidas me kogutud teavet kasutame

Kooskõlas teie poolt meile teabe kogumiseks antud lubadega võime me kogutud teavet (sh teie isikuandmeid) kasutada järgmiselt.

 1. Teenuse ja toodete, teenuste ning reklaami (sh kolmandate osapoolte toodete ja teenuste reklaami) kasutamise kogemuse pakkumiseks, isikustamiseks ja täiustamiseks, mida võimaldatakse teenuse siseselt või väliselt (sh muudel veebisaitidel, mida külastate), nt kohandatud, isikustatud või kohaliku sisuga soovituste, funktsioonide ja reklaamide pakkumine teenuse siseselt või väliselt.
 2. Teenuse tehnilise funktsionaalsuse kindlustamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks ning teiepoolse teenuse kasutuse analüüsimiseks, sh teie ja teenuse abil saadaolevate, sellega lingitud või teenuse kaudu pakutud rakenduste, reklaami, toodete ja teenuste analüüsimiseks.
 3. Teiega kontakteerumiseks e-kirjade, teadete, tekstisõnumite või muud tüüpi sõnumite (mida olete nõustunud vastu võtma) kaudu teenusega seonduval eesmärgil või uuringute sooritamiseks.
 4. Teiega otse või mõne meie partneri kaudu kontakteerumiseks turunduse või reklaami eesmärgil e-kirjade, teadete või muud tüüpi sõnumite kaudu, mis on kooskõlas meile teie antud loaga (nt teie Spotify kontoseadistuste kaudu); alljärgnevas jaotises Teie eelistused kirjeldatakse haldamisvõimalusi, mille abil saate kindlat tüüpi sõnumite vastuvõtmise välja lülitada.
 5. Teie mobiiltelefoni numbri kasutamiseks teie poolt meile esitatud selgesõnalisel nõusolekul, et saata teile automaatse numbri valimise süsteemi abil informatiivseid turundus- ja reklaamialaseid tekstisõnumeid (Spotify teenustega liitumisel ei nõuta teilt selleks nõusolekut).
 6. Teenuse ja muude teenuste või toodete (sh teenuse funktsioonide ja sisu ning teenuse kaudu saadaolevate toodete ja teenuste) võimaldamiseks ja reklaamimiseks teenuse siseselt või väliselt.
 7. Teie makse töötlemiseks või pettuste ennetamiseks või tuvastamiseks.
 8. Käesolevate privaatsuspõhimõtete, kasutustingimuste, ning muude tingimuste jõustamiseks, millel on teie nõusolek, sh Spotify, selle kasutajate või muude inimeste õiguste, vara ja turvalisuse või teenuse autoriõigustega kaitstud sisu kaitsmiseks.
 9. Funktsioonide, teabe, reklaamide või muu sisu pakkumiseks, mis on sõltuv teie asukohast ja teie asukohast teiste Spotify kasutajate suhtes.
 10. Muudel käesolevates privaatsuspõhimõtetes märgitud juhtudel.

5 Teabe jagamine

Käesolevas jaotises on kirjeldatud, kuidas teie Spotify teenuse kasutamise ajal kogutud või loodud teavet on võimalik teie või meie poolt jagada.

5.1 Teiepoolne teabe jagamine

5.1.1 Üldiselt

Spotify teenus on sotsiaalne teenus, mis pakub mitmeid sisu leidmise, nautimise ja jagamise viise. Julgustame teid kasutama kõnealuseid sotsiaalseid funktsioone koos teiste teenuse kasutajatega.

Teie nimi ja/või kasutajanimi, profiilipilt, teie poolt järgitavad isikud, teid järgivad isikud ning teie Spotify kasutajaprofiil on alati avalikult kättesaadavad.

Loodud või järgitud esitusloendid, teie tegevus teenuses (nt millist muusikat kuulate või jagate), hiljuti kuulatud artistid, teie lemmiklood, teie lemmikartistid; teenuses teie postitatud, üleslaaditud ja/või panustatud kasutajasisu on vaikeseadistusena avalikult kättesaadavad. Teie tegevus teenuses (nt teie kuulatud ja jagatud muusika) ilmub teenuses automaatselt ning on näiteks teie järgijatele või teie Spotify profiili vaatajatele kättesaadav. Kui loote uue esitusloendi, kuvatakse seda vaikeseadistusena avalikult, s.t kuvatakse avalikult ka kolmandate osapoolte otsingumootori tulemusena ning see võib ilmuda koos muu avaliku profiiliteabega (nt teie profiilipilt ning nimi ja/või kasutajanimi). Kuigi kõnealune teave on vaikeseadistusena avalik, on allpool esitatud jaotises Teie eelistused kirjeldatud haldamisvõimalusi, mida saate oma teabe jagamise piiramiseks kasutada (samuti on seal esitatud muud teie Spotify konto olulised seadistused).

Pidage meeles, et kindlat tüüpi teave on alati avalikult kättesaadav. Kõnealusele teabele on API ja tarkvaraarendaja vahendite kaudu juurdepääs ka kolmanda osapoole rakendustel. Sõltuvalt teie nõusolekust võidakse kolmanda osapoole rakendustele ja kolmanda osapoole rakenduste kaudu jagada teistele lisateavet. Näiteks saate seadistustega määrata, kas teie Spotify tegevus on Facebookis nähtav. Samuti võite nõustuda kolmanda osapoole rakenduste ligipääsu taotlusega teie e-posti aadressi, tellimuste oleku, asukoha, sünnipäeva jms teabe kohta.

Võime kasutada teie avalikku teavet teenuse reklaamimiseks ning selleks, et teised teid ja/või teie Spotify sisu leiaksid ning saaksid seda järgida, sh Facebooki ja muude kolmanda osapoole rakenduste kaudu ning Spotify vidinatega manustatud veebisaitide abil. Teie teavet kasutatakse teiste teavitamiseks teiepoolse teenuse kasutamise kohta teenuse siseselt, e-kirja teel ning Facebooki ja kolmanda osapoole rakenduste kaudu (nt teave Spotify teenusega liitumise või Spotify profiiliga seonduva tegevuse kohta; nt muusikapalade lisamine esitusloendisse või eemaldamine esitusloendist).

Teie selgesõnalisel nõusolekul võime teavitada teisi Spotify kasutajaid teie asukohast. Samuti võime teavitada teid teiste Spotify kasutajate asukohast, kui nad on selleks oma selgesõnalise nõusoleku andnud. Jagatud kogemuste loomiseks võime me pakkuda teile selle teabe jagamise võimalust.

Lisateabe teadete, avalikult saadaoleva teabe ning teistega jagatavate andmete haldamise kohta leiate allpool esitatud jaotisest Teie eelistused.

5.1.2 Kolmanda osapoole rakendused

Kui ühendate oma Spotify konto kolmanda osapoole rakendusega, võib Spotify jagada teie tegevusi ja tegevustega seonduvaid lugusid selle teenusega automaatselt, sh teie poolt tarbitud sisu. Saate aru ning nõustute, et kõnealust teavet võidakse omistada teie kolmanda osapoole rakenduse kontole ning sellises teenuses avaldada. Kuigi kõnealust teavet võidakse jagada vaikeseadistusena automaatselt, teavitame teid allpool esitatud jaotises Teie eelistused haldamisvõimalustest, mida võite kõnealuse teabe jagamise piiramiseks kasutada. Kolmanda osapoole rakendus võib pakkuda sarnaseid haldamisvõimalusi.

Kui logite kolmanda osapoole rakendusse sisse oma Spotify kontoga, võib kõnealusel kolmanda osapoole rakendusel olla juurdepääs kindlat tüüpi teabele, nt teie esitusloendid, salvestatud sisu ja tegevused. Võime edastada teie selgesõnalisel nõusolekul kõnealuse kolmanda osapoole rakendusele lisateavet, nt teie e-posti aadress, tellimuste olek, asukoht või sünnikuupäev.

Samuti võimaldab Spotify jagada kindlat sisu või teie poolt loodud esitusloendit kolmanda osapoole rakenduse, muu kolmanda osapoole teenuse, teiste Spotify kasutajate ja kolmandate isikutega. Pidage meeles, et sisu jagamisel kolmanda osapoole rakenduse või kolmanda osapoole teenusega on see hoolimata teie Spotify konto seadistustest nähtav ka teistele Spotify teenuse kasutajatele.

Saate aru ja nõustute, et kolmanda osapoole rakenduse poolt kogutud teavet teie kohta (või teie autoriseeritud teavet) hallatakse kolmanda osapoole rakenduste privaatsuspõhimõtete ja asjakohase teenuse teie määratud seadistuste alusel. Spotify kasutab kõnealust teavet käesolevate privaatsuspõhimõtete ning teie Spotify konto seadistuste alusel.

5.1.3 Tugikogukond

Kui loote Spotify tugikogukonnas tugikonto, palume teil ühtlasi luua Spotify tugikogukonna kasutajanime, mis on avalikult nähtav kõikidele Spotify tugikogukonda sisenejatele. Kui te ei soovi kõnealust kasutajanime luua, kasutatakse kasutajasisu postitamisel teie Spotify kasutajanime või teie Facebookis kuvatavat nime.

5.2 Spotify's jagatav sisu

5.2.1 Turundus ja reklaam

Võime jagada teavet oma reklaamipartneritega, et edastada teile Spotify reklaamiteavet või näidata teile kohaldatud sisu, mille hulka kuuluvad just teile huvipakkuvate toodete ja teenuste reklaamid. Samuti, et teada saada, kuidas kasutajad reklaamidesse suhtuvad. Meie poolt jagatav teave on mitteisikulises vormingus (nt kasutame räsifunktsiooni), mis ei avalikusta konkreetset isikut.

Teabe saamiseks meie ja kolmandate osapoolte poolt kasutatud küpsiste ja muude tehnoloogiate kohta teile asjakohaste reklaamide pakkumiseks ning oma valikuvõimaluste vaatamiseks tutvuge allpool esitatud jaotisega Teave küpsiste, muude tehnoloogiate ning kolmandate osapoolte kogutud andmete kohta.

5.2.2 Teenusepakkujad ja teised

Kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega võime funktsioonide täitmise, kasutajaandmete töötlemise ja teenuse pakkumise eesmärgil aeg-ajalt oma teavet teenusepakkujatega jagada. Näiteks teeme Spotify tugikogukonna veebisaidi hostimise eesmärgil koostööd teenusepakkujatega ning kasutame analüüsiteenuseid, et saada paremini aru, kuidas teenust kasutatakse. Kui kolmas osapool (nt hostimisteenuse pakkuja) töötleb meie palvel kasutajaandmeid, toimub see kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtete turvalisus- ja konfidentsiaalsusnõuete ning kohaldatavate õigusaktidega. Kui kolmas osapool töötleb kasutajaandmeid enda nimel, peab ta järgima oma privaatsuspõhimõtteid ja kohaldatavaid õigusakte.

5.2.3 Õiguste valdajad

Spotify teenus võimaldab teil kuulata täielikult litsentsitud voogedastusega sisu. Spotify jagab teavet õiguste valdajatega, kes kõnealust sisu Spotify'le litsentsivad. Spotify jagab andmeid mitteisikustatud vormis, mis ei avalda konkreetset isikut (v.a, kui olete teinud valiku oma isikuandmete jagamiseks).

5.2.4 Spotify partnerid

Kui liitute Spotify teenusega kolmandalt osapoolelt (nt mobiilioperaatorilt) saadud pakkumise kaudu, võime jagada kõnealuse osapoolega teie kohta järgmist teavet: Spotify teenuse kasutamine, nt kas ja millises ulatuses olete pakkumist kasutanud ning kas olete Spotify konto aktiveerinud või teenust aktiivselt kasutanud.

5.2.5 Muu jagamine

Lisaks eespool mainitule võime jagada teie teavet kolmandate osapooltega ka järgmistel piiratud eesmärkidel:

 • ettevõtte kogu vara või selle osa ühinemise, omandamise või müümise võimaldamiseks;
 • õiguslikule menetlusele (nt kohtu korraldusele või kohtumenetlusele) vastamiseks, kui leiame, et see on vajalik; kohaldatavate õigusaktide nõuete täitmiseks kohustuslikus korras; isiku turvalisuse kaitsmiseks, Spotify õiguste ja vara kaitsmiseks, sh jaotise Kasutustingimused ning muude teie nõusolekuga tingimuste jõustamiseks; ning pettuste või turvalisusega seotud või tehniliste probleemide lahendamiseks;
 • teadlastele, sh statistiliste analüüside ja teadusuuringute sooritamiseks (ainult mitteisikustatud vormis);
 • Spotify teenuse kasutamise kohta mitteisikustatud või koondteabe avaldamiseks; ning
 • teie teabe kasutamise võimaldamiseks teistele Spotify kontserni kuuluvatele ettevõtetele käesolevates privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud alustel.

6 Teie eelistused

Pakume teile seadistusi, mille abil saate valida, millist meiepoolset teavet vastu võtta, kuidas oma avalikku teavet hallata ning jagamiseelistusi määrata. Jaotises Teie poolt jagatud andmed kirjeldatu põhjal võib kindlat tüüpi teave olla teistele kasutajatele kogu aeg kättesaadav vaikeseadistusena. Samuti on teiste kasutajate teave vaikeseadistusena avalikult kättesaadav. Kui jagate teavet kolmanda osapoole rakendusega, on kõnealune teave hoolimata teie privaatsusseadistustest Spotify teenuses nähtav.

Kindlat tüüpi teabe avaliku kättesaadavuse muutmiseks kohandage oma kontoseadistusi. Vt Spotify veebisaidi jaotist Asjakohaste seadistuste kohandamise juhised.

Kolmandad isikud saavad avalikult saadaolevat teavet (nt esitusloendeid) teenuses või kõikjal veebis kasutada, uuesti jagada või linkida, seepärast kasutage Spotify teenust ettevaatlikult ning pidage meeles oma konto seadistusi. Pidage meeles, et isegi pärast esitusloendi eemaldamist või privaatseks muutmist saavad teised kasutajad, kes esitusloendit tellivad või kellel on sellele juurdepääs (nt lingi abil) esitusloendile ikkagi juurde pääseda. Samuti tuleb meeles pidada, et teie profiilile lisatud esitusloendid ja muu teave võib sisaldada isikuandmeid (nt kasutajanime), mille abil teised isikud teid Spotify teenuses või muudes teenustes üles leiavad.

7 Muudesse riikidesse edastamine

Spotify edastab, töötleb ja säilitab teavet oma kasutajate kohta mitmes riigis asuvate serverite abil. Järelikult võib Spotify jagada teie teavet kõnealustes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud tegevuste sooritamiseks teiste Spotify kontserni kuuluvate ettevõtetega. Samuti võib Spotify sõlmida teie elukohariigist väljaspool asuvate kolmandate isikutega alltöövõtu lepingu teie andmete töötlemiseks või jagamiseks. Seetõttu võivad teie isikuandmete suhtes kohalduda privaatsusalased õigusaktid, mis erinevad teie elukohariigi õigusnormidest. Näiteks võidakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Šveitsis kogutud teavet edastada töötlemiseks eespool kirjeldatud kolmandatele osapooltele, kes asuvad Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist väljaspool ning teie seaduslikud õigused oma andmete suhtes võivad olla seetõttu piiratud. Spotify kontsern töötleb teie teavet käesolevate privaatsuspõhimõtete alusel.

8 Lingid

Võime kuvada kolmandate osapoolte reklaame ning muud sisu, mis on lingitud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Me ei saa kontrollida kolmandate osapoolte privaatsustavasid ega sisu ning ei vastuta nende eest. Palun tutvuge kolmandate osapoolte privaatsuspõhimõtetega, et teada saada, kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse.

9 Turvalisus

Oleme pühendunud oma kasutajate teabe kaitsmisele. Teie kasutajakonto on kaitstud parooliga. Soovitame teil kasutada spetsiifilist ja kindlat parooli, piirata juurdepääsu oma arvutile ja brauserile ning pärast Spotify teenuse kasutamist välja logida. Kuigi tarvitusel on andmekaitsealased ettevaatusabinõud, ei ole ükski turvameede täielikult kindel ning me ei saa garanteerida kasutajateabe turvalisust.

10 Lapsed

Spotify teenus ei ole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele. (Mõningates riikides võivad vanusepiirangud olla rangemad. Tutvuge jaotisega Kasutustingimused.) Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste või kohaldatavast vanusepiirangust nooremate laste isikuandmeid („vanusepiirang“). Kui olete noorem kui vanusepiirang ette näeb, ei tohi te teenust kasutada ning meile isikuandmeid esitada. Kui olete vanusepiirangust noorema lapse vanem ning avastate, et teie laps on esitanud Spotify teenusele isikuandmeid, võtke meiega ühendust aadressil privacy@spotify.com. Samuti võite esitada taotluse oma kohaldatavate juurdepääsu, parandamise, tühistamise ja/või keelamise õiguste täitmiseks. Kui olete alla 18-aastane California elanik ning soovite oma avalikult saadaoleva sisu eemaldada, võtke ühendust aadressil eraser@spotify.com.

11 Juurdepääs kasutajateabele ning selle uuendamine

Isikliku konto ja profiililehtede abil saate vaadata ja muuta suuremat osa oma isikuandmetest. Kui teil on küsimusi teenuse privaatsuse, käesolevate privaatsuspõhimõtete või teid puudutava teabe kohta, võtke ühendust aadressil privacy@spotify.com. Samuti võite ühendust võtta meie esindajaga privaatsuse alal, saates kirja Spotify kontaktisikule aadressil: Privacy Officer, Legal Department, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, NY 10011, United States. Vastame teile mõistliku ajaperioodi jooksul pärast seda, kui oleme kohalike õigusaktide alusel teie isiku kindlaks teinud. Kirjale tuleks lisada isikut tõendav dokument ning selgitada täpselt, millisele teabele soovite juurde pääseda.

12 Privaatsuspõhimõtete muudatused

Võime teha lepingus omal äranägemisel muudatusi. Kui oleme lepingut oluliselt muutnud, saadetakse teile selle kohta asjakohane teade (nt avaldatakse teenuses teade või teile saadetakse e-kiri). Mõningal juhul saadame teile eelteate ning teenuse edasikasutamine pärast muudatuste sisseviimist põhineb teiepoolsel nõusolekul muudatuste kohta. Seepärast lugege teile saadetud teated hoolikalt läbi. Kui te ei soovi uue lepinguversiooni alusel teenuse kasutamist jätkata, võite lepingu lõpetamiseks võtta meiega klienditeeninduse kontaktivormi kaudu ühendust.

13 Teave küpsiste, muude tehnoloogiate ning kolmandate osapoolte poolt kogutud andmete kohta

Käesolevas jaotises kirjeldatakse küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamist. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Spotify võib teavet jagada, vt jaotist Spotify's jagatav sisu.

13.1 Mis on küpsised ja muud tehnoloogiad?

Küpsis on väike tekstifail, mis suunatakse veebisaidi külastamisel teie arvutisse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse. Küpsis aitab veebisaitide pakkujatel teie seadet järgmisel veebisaidi külastusel ära tunda. Sarnaste tehnoloogiate hulka kuuluvad arvutitarkvara või mobiilseadmete pikslisildid (veebisaidil või e-kirjal asuvad läbipaistvad pildid, mis näitavad, et lehekülge või e-kirja on vaadatud), veebilutikad (pikslisiltidele sarnased) ning veebimälu.

Samuti on olemas tehnoloogiad nagu mobiilseadmete identifikaatorid ja SDK-integratsioonid, mis aitavad ettevõtetel teie seadet ära tunda, kui naasete rakendusse või kasutate teenust muul viisil.

13.2 Kuidas me küpsiseid ja muid tehnoloogiaid kasutame

Kasutame nii seansiküpsiseid (mis aeguvad pärast veebibrauseri sulgemist) kui ka püsiküpsiseid (jäävad teie seadmesse määratud perioodiks või seniks, kui need kustutate). Kasutame selles tabelis esitatud järgmist tüüpi küpsiseid.

Cookie Type Purpose
Põhitöö küpsised Kõnealused küpsised on vajalikud Spotify teenuse käitamiseks teile sobival viisil. Näiteks võimaldavad sellised küpsised meil tuvastada, millist tüüpi tellija olete, ning selle põhjal teile teenuseid pakkuda.
Jõudluse/Analüüsiteenuste küpsised Kasutame kõnealuseid küpsiseid, et analüüsida Spotify teenusele juurdepääsu ning teenuse kasutamist ja jõudlust. Kasutame kõnealust teavet Spotify teenuse käigushoidmiseks, käitamiseks ning jätkuvaks arendamiseks. Samuti võime hankida teavet oma e-posti uudiskirjade kaudu, nt, kas olete uudiskirja avanud või edastanud või klõpsanud selle sisul. Sellisel viisil saame teavet oma uudiskirjade efektiivsuse kohta ning see aitab meil olla kindel, et varustame teid huvipakkuva teabega.
Funktsionaalsed küpsised Kõnealused küpsised aitavad meil käitada Spotify teenuse kindlat tüüpi funktsioone kooskõlas teie tehtud valikutega. Küpsiste abil saame pakkuda teile Spotify teenuse kasutamise jätkamisel või teenusesse naasmisel teenuseid teie nõutud kujul, nt teame teie kasutajanime; peame meeles, kuidas olete teenust kohandanud; ning meenutame teile sisu, mida olete eelnevalt nautinud.
Sihtgrupi-/Reklaamiküpsised Kasutame küpsiseid, et edastada teile huvipakkuvaid reklaame. Samuti saame teavet kasutada sageduse piiramiseks (nt sama reklaami kordamise vältimiseks) ning teile saadetud reklaamide reguleerimiseks ning nende efektiivsuse mõõtmiseks.
Kolmandate osapoolte küpsised Võime lubada oma äripartneritel Spotify teenuse siseselt ja väliselt kasutada küpsiseid eelpool mainitud eesmärgil, sh teabe kogumiseks teie veebitegevuste kohta mitmel veebisaidil. Samuti võime paluda meie heaks töötavatel teenusepakkujatel kasutada küpsiseid eespool nimetatud eesmärkidel.
Spotify reklaamiküpsised Spotify reklaamide muudele veebisaitidele ja teenustele edastamiseks teeme koostööd veebiväljaannete, reklaamivõrgustike ning teenusepakkujatega. Küpsiseid kasutatakse teile muudel veebisaitidel ja muudes teenustes huvipakkuvate reklaamide edastamiseks ning teile pakutud reklaamide reguleerimiseks ja nende efektiivsuse mõõtmiseks.

Samuti kasutame mobiilseadmete idendifikaatoreid ja muid jaotises 13.1 kirjeldatud tehnoloogiaid käesolevates privaatsuspõhimõtetes väljendatud eesmärkidel (nt teie seadme äratundmiseks, kui naasete Spotify rakendusse või kasutate Spotify teenust muul viisil).

13.3 Küpsiste ja muude eelistuste haldamine

Paljud veebibrauserid võimaldavad teil oma eelistusi hallata. Võite seadistada brauseri küpsistest keelduma või kindlat tüüpi küpsiseid kustutama. Brauseri eelistuste abil on võimalik ka muid tehnoloogiaid küpsistega sarnaselt hallata.

Pange tähele, et küpsiste blokeerimine võib kahjustada Spotify teenust või teenuse kindlat tüüpi elementide funktsioneerimist.

Pole olemas kindlat jälgimiskeelu signaalidele vastamise standardit ning me ei vasta sellistele signaalidele. Kasutame oma veebisaidil ikooni AdChoices, mis võib ilmuda meie (või meie nimel töötavalt teenusepakkujalt) teile saadetavadel kindlat tüüpi reklaamidel. Kõnealused reklaamid saadetakse teie veebitegevuste põhjal. Lisateabe saamiseks oma veebikäitumise reklaami alaste veebitegevuste kohta klõpsake ikooni AdChoices või külastage veebisaiti aboutads.info. Samuti leiate sealt lisateavet selle kohta, kuidas keelata Digitaalreklaamiliitu (DAA) kuuluvatel ettevõtetel teie andmete kasutamist veebikäitumise reklaami edastamisel. Kanada kodanikud võivad külastada veebisaiti youradchoices.ca. Euroopa kodanikud võivad külastada veebisaiti youronlinechoices.com, et keelata Euroopa Interaktiivse Digitaalreklaami Liidu (EDAA) liikmetel teie andmete kasutamist veebikäitumise reklaami edastamisel.

Samuti on võimalik kasutada internetis reklaami algatuse (NAI) kohaldamisest loobumise tööriista aadressil networkadvertising.org/choices. Kõnealuse tööriista abil saate internetis reklaami algatuse liikmetel keelata oma veebitegevuse teabe kasutamist veebikäitumise reklaami eesmärgil.

Teie mobiilseadmel (iOS seadmel) võib olla ka reklaami piiramise („Limit Ad Tracking„) või internetipõhiste reklaamide keelamise seadistus (Android seadmel), mis võimaldab teie rakenduste kasutamise teabe kasutamist ja teile huvipakkuvate reklaamide esitamist piirata.

Pidage meeles, et isegi kui need keelate eelnimetatud vahendite abil, võivad Spotify teenuse kasutamisel reklaamid edasi ilmuda.

Reklaamide pakkumiseks Spotify teenuses teeme koostööd reklaamipartneritega. Üheks teenuseks, mida teenusega seonduvate tegevuste jälgimiseks kasutame (nt küpsiste paigutamiseks), on Google'i poolt pakutav Google Analytics (Google, Inc., mille peakorter asub aadressil 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Võime kasutada edasimüüjaid (sh Google), kes kasutavad esimese osapoole küpsiseid (nt Google Analyticsi küpsis) ning kolmanda osapoole küpsiseid (nt DoubleClicki küpsis), et teavitada, optimeerida ja esitada reklaame teie viimase külastuse põhjal meie leheküljele, sh Google Analytics for Display Advertising. Google Analyticsi poolt kogutud teabe ja selle kasutamise haldamiseks pakub Google tööriistu aadressil tools.google.com/dlpage/gaoptout ning teenuste Google Analytics for Display Advertising või Google Display Network tarbeks Google'i reklaamiseadistusi aadressil google.com/settings/ads.

Käesolevaga nõustute küpsiste ja muude eelpool nimetatud tehnoloogiate kasutamisega.

13.4 Lisateave

Lisateave küpsiste ja nende blokeerimise kohta on esitatud aadressidel allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (Euroopa) või aboutads.info/choices (Ameerika Ühendriigid). Kui teil on küsimusi või kommentaare selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, võtke meiega ühendust aadressil privacy@spotify.com.

Täname, et tutvusite meie privaatsuspõhimõtetega. Loodame, et naudite Spotify kasutamist!

Andmete töötleja:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Rootsi)

© Spotify AB.