Spotify privaatsuspõhimõtted

Jõustumise kuupäev: May 25, 2018

1 Sissejuhatus
2 Nendest põhimõtetest
3 Teie õigused ja teie eelistused: anname valiku ja kontrolli teile
4 Kuidas teie isikuandmed kogume?
5 Milliseid isikuandmeid teilt kogume?
6 Milleks teie isikuandmeid kasutame?
7 Teie isikuandmete jagamine
8 Andmete säilitamine ja kustutamine
9 Üleviimine teistesse riikidesse
10 Lingid
11 Teie andmete kaitsmine
12 Lapsed
13 Nende privaatsuspõhimõtete muudatused
14 Kuidas meiega ühendust võtta

1. Sissejuhatus

Täname, et valisite Spotify!

Spotify soovib teile pakkuda parimat võimalikku kogemust, et naudiksite meie teenust nii täna, homme kui ka tulevikus. Selleks on meil vaja mõista teie kuulamisharjumusi, et saaksime pakkuda erakordset ja individuaalset teenust just teile. Samas on teie privaatsus ja teie isikuandmete turvalisus meie jaoks alati väga olulised. Seega soovime läbipaistvalt selgitada, kuidas ning miks kogume, talletame, jagame ja kasutame teie isikuandmeid – ning kirjeldada ülevaatlikult kontrollimeetmeid ja valikuid, mis teil on seoses sellega, millal ja kuidas soovite oma isikuandmeid jagada.

See on meie eesmärk ning selgitame nendes privaatsuspõhimõtetes („põhimõtted“) allpool täpsemalt, mida sellega mõtleme.

2. Nendest põhimõtetest

Nendes põhimõtetes esitatakse olulised üksikasjad teie isikuandmeid puudutava suhte kohta Spotify AB-ga. Põhimõtted kohalduvad kõikidele Spotify teenustele ja seotud teenustele („Spotify teenus“). Tingimused, millega on reguleeritud Spotify teenuse teiepoolne kasutamine, on määratletud kasutustingimustes („kasutustingimused“).

Aeg-ajalt võime töötada välja või pakkuda täiendavaid teenuseid. Kui nende uute või täiendavate teenuste kasutuselevõtt põhjustab muutusi selles, kuidas kogume või töötleme teie isikuandmeid, esitame teile lisateavet ja täiendavad tingimused või põhimõtted. Kui ei ole öeldud teisiti, siis kehtivad uute või täiendavate teenuste kasutusele võtmisel sellistele teenustele need põhimõtted.

Nende põhimõtete eesmärgid on järgmised.

 1. Tagada, et mõistate, mis isikuandmeid teie kohta kogume, mis põhjustel neid kogume ja kasutame ning kellega neid jagame.
 2. Selgitada, kuidas kasutame isikuandmeid, mida meiega jagate, et tagada teile suurepärane kogemus Spotify teenuse kasutamisel.
 3. Selgitada teie õigusi ja valikuid seoses isikuandmetega, mida teie kohta kogume ning töötleme, ja seda, kuidas kaitseme teie privaatsust.

Loodame, et see aitab teil mõista meie privaatsuskohustusi teie ees. Nendes põhimõtetes kasutatud tingimuste täiendavaks täpsustamiseks külastage meie privaatsuskeskust aadressil spotify.com. Kui soovite teavet selle kohta, kuidas meiega küsimuste või murede korral ühendust võtta, vt Kuidas meiega ühendust võtta allpool. Kui te aga ei nõustu nende põhimõtete sisuga, pidage meeles, et saate ise valida, kas soovite Spotify teenust kasutada.

3. Teie õigused ja eelistused. Anname valiku ja kontrolli teile

Olete võib-olla teadlik, et uus Euroopa Liidu seadus nimega isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR) annab eraisikutele teatud õigused seoses nende isikuandmetega. Kooskõlas sellega oleme rakendanud täiendavaid läbipaistvuse ja ligipääsu kontrollimise meetmeid oma privaatsuskeskuses ja privaatsusseadetes, et aidata kasutajatel neid õigusi kasutada. Kehtivad (v.a juhul kui need on kehtiva seadusega piiratud) eraisikutele antavad õigused on järgmised.

 • Juurdepääsu õigus – õigus olla teavitatud isikuandmetest ja nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida teie kohta töötleme.
 • Parandamise õigus – õigus nõuda, et me parandaksime või ajakohastaksime teie isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud.
 • Õigus andmete kustutamisele – õigus nõuda, et kustutaksime teie isikuandmed.
 • Õigus piiramisele – õigus nõuda, et peataksime ajutiselt või alaliselt teie kõikide või osade isikuandmete töötlemise.
 • Vastuväidete esitamise õigus –
  • õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta teie konkreetse olukorraga seotud alustel.
  • õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes otseturundamise otstarbel.
 • Õigus andmete ülekantavusele – õigus nõuda koopiat oma isikuandmetest elektroonilisel kujul ning õigus edastada neid isikuandmeid kasutamiseks teise osapoole teenuses.
 • Õigus mitte olla automatiseeritud otsustamise objekt – õigus sellele, et teie suhtes ei tehtaks otsust ainuüksi automatiseeritud otsustamise, sealhulgas profileerimise alusel, kui otsusel võib olla juriidiline mõju teile või see võib tekitada sarnaselt olulise mõju.

Selleks et võimaldada neid õigusi hõlpsasti kasutada ja salvestada eelistusi selle kohta, kuidas Spotify teie isikuandmeid kasutab, võimaldame teile teie kontoseadete lehekülje kaudu juurdepääsu järgmistele seadetele.

 • Privaatsuseseaded – võimaldab kontrollida mõnda isikuandmete kategooriat, mida teie kohta töötleme, võimaldab teile juurdepääsu teie isikuandmetele nupu „Minu andmete allalaadimine“ kaudu ja sisaldab linki privaatsuskeskusse aadressil spotify.com, kust leiab lisateavet selle kohta, kuidas Spotify teie isikuandmeid kasutab ja millised on teie õigused.
 • Teateseaded – võimaldab kontrollida, milliseid teadaandeid Spotify'lt saate, hallata oma avalikult saadavalolevaid isikuandmeid ja seadistada oma jagamiseelistusi.

Privaatsuskeskus võimaldab teil juhtida seda, kuidas Spotify teie isikuandmeid töötleb. Teile antakse teavet selle kohta, mis juhtub, kui oma seadeid kontoseadete leheküljel kohandate, ja kuidas loobuda Spotify'lt teatud sõnumite saamisest. Kui saadame teile elektroonilisi turundussõnumeid, mis lähtuvad teie nõusolekust või mis on muidu kohaldatavate õigusaktidega lubatud, võite igal ajal vastavalt sellise nõusoleku tühistada või esitada oma vastuväite („loobumine“) tasuta. Elektroonilised turundussõnumid, mida Spotify'lt saate (nt need, mida saadetakse e-posti teel), sisaldavad sõnumi sees ka loobumismehhanismi (nt tellimuse tühistamise link e-kirjades, mida teile saadame).

Lisateavet eelkirjeldatud isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate õiguste ja kontrollimeetmete kohta, mida pakume kõikidele Spotify kasutajatele nende õiguste suhtes, leiate privaatsuskeskuse jaotisest „Teie õigused“. Kui teil on küsimusi oma privaatsuse, õiguste või nende kasutamise kohta, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga, kasutades privaatsuskeskuses vormi „Kontaktandmed“. Vastame teie päringule mõistliku aja jooksul pärast teie isikusamasuse kontrollimist. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie isikuandmeid kasutame, võite pöörduda ka Rootsi Andmekaitseameti (Datainspektionen) või kohaliku andmekaitseameti poole ning esitada soovi korral kaebuse.

4. Kuidas teie isikuandmed kogume?

Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel.

 1. Kui registreerute Spotify teenuse kasutajaks – kui registreerute Spotify teenuse kasutajaks, kogume teatud isikuandmeid nagu e-posti aadress, sünnikuupäev, sugu ja riik, et saaksite Spotify teenust kasutada.
 2. Spotify teenuse teiepoolse kasutamise kaudu – kui kasutate Spotify teenust, kogume isikuandmeid Spotify teenuse teiepoolse kasutamise kohta, näiteks selle kohta, milliseid laule olete kuulanud ja millised esitusloendid loonud.
 3. Kogutavad isikuandmed, mis võimaldavad meil pakkuda teile täiendavaid funktsioone/funktsionaalsust – aeg-ajalt võite anda meile täiendavaid isikuandmeid või anda meile oma loa täiendavate isikuandmete kogumiseks näiteks selleks, et pakkuda teile enam funktsioone/funktsionaalsust. Nagu allpool kirjeldatud (vt „Vabatahtlikud muusikaandmed“), ei kogu me teie seadmest fotosid, mobiilseadme täpset asukohta, hääleandmeid ega kontakte ilma teie eelneva nõusolekuta. Teil on alati võimalus oma meelt muuta ja oma nõusolek mis tahes ajal tagasi võtta.
 4. Kolmandatelt osapooltelt – saame isikuandmeid teie ja teie tegevuse kohta kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas reklaamijatelt ja partneritelt, kellega teeme koostööd, et teile Spotify teenust pakkuda (vt allolev 7 Teie isikuandmete jagamine. jaotis „Isikuandmete jagamine“). Kasutame neid isikuandmeid ainult kas juhul, kui olete andnud kolmandale osapoolele või Spotifyle nõusoleku andmete jagamiseks, või juhul kui Spotifyl on õigustatud huvi kasutada isikuandmeid Spotify teenuse teile osutamiseks.

Kasutame seda anonümiseeritud ja koondatud teavet otstarvetel, mis hõlmavad meie IT-süsteemide testimist, teadusuuringuid, andmeanalüüsi, turundus- ja müügiedendusmudelite loomist, Spotify teenuse täiustamist ning uute funktsioonide/funktsionaalsuse arendamist Spotify teenuses.

5.Milliseid isikuandmeid teilt kogume?

Allolevates tabelites oleme esitanud isikuandmete kategooriad, mida teie kohta kogume ja kasutame.

Isikuandmed, mida kogutakse, kui registreerute Spotify teenuse kasutajaks

Isikuandmete kategooriad Kategooria kirjeldus
Konto registreerimise andmed Need on isikuandmed, mille esitate või mida kogume, et teil oleks võimalik registreeruda Spotify teenuse kasutajaks ja seda kasutada. Need hõlmavad teie e-posti aadressi, sünnikuupäeva, sugu, sihtnumbrit ja riiki.

Osad isikuandmed, mida palume teil esitada, on vajalikud teie konto loomiseks. Samuti on teil võimalus esitada meile täiendavaid isikuandmeid, et muuta oma konto individuaalsemaks.

Täpsed isikuandmed, mida kogume, olenevad tellitud Spotify teenuse paketi tüübist ja sellest, kas kasutate kolmanda osapoole teenust (nagu on määratletud kasutustingimustes, nagu nt Facebook) või mitte, et Spotify teenuse kasutajaks registreeruda ning seda kasutada. Kui kasutate konto loomiseks kolmanda osapoole teenust, saame isikuandmed selle kolmanda osapoole teenuse kaudu, kuid ainult siis, kui olete nõustunud, et kolmanda osapoole teenus jagab teie isikuandmeid meiega.

Isikuandmed, mida kogutakse Spotify teenuse teiepoolse kasutamise kaudu

Isikuandmete kategooriad Kategooria kirjeldus
Spotify teenuse kasutusandmed Need on isikuandmed, mida kogutakse teie kohta, kui kasutate Spotify teenust; need võivad hõlmata järgmist.
 • Teave teie Spotify teenuse paketi tüübi kohta.
 • Teave selle kohta, kuidas rakendate Spotify teenust, mis hõlmab esitatud soovide kuupäeva ja kellaaega, kuulatud laule, loodavaid esitlusloendeid, vaadatud videosisu ning suhtlemist teiste Spotify kasutajatega. Samuti võib see hõlmata andmeid kolmanda osapoole rakenduste teiepoolse kasutamise ja reklaami kohta, mida saate.
 • Kasutajasisu (nagu on määratletud kasutustingimustes), mida panete Spotify'sse üles, sealhulgas sõnumid, mida Spotify kaudu saadate ja/või vastu võtate, ning suhtlus Spotify klienditeenindusmeeskonnaga.
 • Tehnilised andmed, mis võivad hõlmata URL-i teavet, küpsiste andmeid, teie IP-aadressi, seadmete tüüpe, mida kasutate Spotify teenuse kasutamiseks või sellega ühendumiseks, kordumatuid seadmetunnuseid, seadmete atribuute, võrguühenduse tüüpi (nt WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) ja operaatorit, võrku ning seadme toimivust, sirvija tüüpi, keelt, digitaalsete õiguste haldamist võimaldavat teavet, operatsioonisüsteemi ja Spotify rakenduse versiooni. Lisateavet tehniliste andmete kohta, mida töötleme, leiab küpsisepõhimõtetest.
 • Liikumisest või suunast tekitatud mobiilse anduri andmed (nt kiirendusmõõdik või güroskoop), mis on vajalikud Spotify teenuse konkreetsete funktsioonide teile pakkumiseks.

Teie loal kogutud isikuandmed, mis võimaldavad meil teile pakkuda täiendavaid funktsioone või funktsionaalsust

Isikuandmete kategooriad Kategooria kirjeldus
Vabatahtlikud mobiilitelefoniandmed Lisaks mobiilseadmeandmetele, mida kogume (eespool kirjeldatud) Spotify teenuse teile pakkumiseks, on teil ka võimalus anda meile nõusolek täiendavate isikuandmete kogumiseks teie mobiilseadmest funktsioonide/funktsionaalsuse pakkumiseks, mis tõhustavad Spotify teenuse kasutamiskogemust.

Me ei kasuta teie alltoodud isikuandmeid ilma teie eelneva nõusolekuta.
 • Teie fotod – kui annate meile loa oma fotodele või kaamerale juurdepääsuks, kasutame ainult pilte, mille olete konkreetselt meiega jagamiseks valinud, ja nende piltidega seotud metaandmeid nagu failitüüp ning pildi suurus. Me ei skanni ega impordi teie fototeeki või galeriid.
 • Teie mobiilseadme täpne asukoht – kui annate meile loa oma täpsele asukohale juurdepääsuks, võimaldab see meile juurdepääsu teie GPS-ile või Bluetoothile, et tagada Spotify teenuses asukohateadlik funktsionaalsus. Palun pange tähele, et see ei hõlma teie IP-aadressi. Kasutame teie IP-aadressi mittetäpse asukoha määramiseks, näiteks mis riigis te asute, et täita oma litsentsilepinguid.
 • Teie hääleandmed – kui annate meile loa, tagab see meile juurdepääsu teie seadme mikrofoniga hõivatud häälkäsklustele, et võimaldada teil kasutada Spotify teenust oma hääle abil. Palun pange tähele, et teil on alati võimalik mikrofonifunktsioon välja lülitada.
 • Teie kontaktid – kui annate meile loa oma kontaktidele juurdepääsuks, võimaldab see meile juurdepääsu teie seadmes salvestatud konkreetsetele kontaktidele, et aidata teil leida sõpru, kes Spotifyd kasutavad.
Makseandmed Kogume selliseid isikuandmeid, kui registreerute prooviversiooni kasutajaks või tellite meilt mõne tasulise tellimuse (nagu on määratletud kasutustingimustes) või teete muid oste Spotify teenuse kaudu. Täpsed kogutavad isikuandmed erinevad olenevalt makseviisist (nt otse mobiilsideoperaatori kaudu või arvega), kuid sisaldavad järgmist teavet:
 • nimi;
 • sünnikuupäev;
 • krediit- või deebetkaardi tüüp, kehtivuse lõppemise kuupäev ja teie kaardi numbri teatud numbrid;
 • sihtnumber;
 • mobiilinumber ja
 • teie tehingute ajaloo üksikasjad;
kui valite arvega tasumise, anname teie isikuandmed meie maksete töötlejatele, et võimaldada neil teostada krediidikontrolli ja saata teile arveid.
Võistluste, uuringute ja loteriide andmed Neid isikuandmeid kasutatakse, et võimaldada teil registreeruda ja seda tüüpi müügiedenduses osaleda. Täpsed kogutavad isikuandmed erinevad olenevalt müügiedendusest.
Turundusandmed Neid isikuandmeid kasutatakse, et võimaldada Spotifyl ja meie partneritel/teenuseosutajatel saata teile turundusteadaandeid kas
 • e-posti teel,
 • kasutades Spotify teenust, ja/või
 • otse kolmandalt osapoolelt.

Lisateavet kogutavate isikuandmete ja kontrollimeetmete kohta, mis teil on seoses turundusteadaannetega, mida saate, leiab privaatsuskeskusest aadressil spotify.com.

6. Milleks teie isikuandmeid kasutame?

Kui kasutate Spotify teenust või interakteerute sellega, kasutame erinevaid tehnoloogiaid isikuandmete töötlemiseks, mida kogume teie kohta erinevatel põhjustel. Oleme esitanud allpool tabelis põhjused, miks teie isikuandmeid töötleme, seotud juriidilised alused, mis võimaldavad meil juriidiliselt teie isikuandmeid töödelda, ja isikuandmete kategooriad (nimetatud jaotises 5 „Milliseid isikuandmeid teilt kogume?“), mida kasutatakse järgmisteks otstarveteks.

Kirjeldus selle kohta, miks Spotify teie isikuandmeid töötleb („töötlemise otstarve“) Töötlemise otstarbe õiguslik alus Isikuandmete kategooriad, mida Spotify kasutab töötlemise otstarbel
Selleks et pakkuda, kohandada ja parandada Spotify teenuse teiepoolse kasutamise kogemust ning muid teenuseid ja tooteid, mida Spotify pakub, näiteks pakkudes kohandatud, individuaalset või lokaliseeritud sisu, soovitusi, funktsioone ning reklaami Spotify teenuses või väljaspool seda (sealhulgas kolmandate osapoolte toodete ja teenuste puhul).
 • Lepingu täitmine
 • Õigustatud huvid
 • Konto registreerimise andmed
 • Teenuse kasutamise andmed
Selleks et saada aru, kuidas kasutate Spotify teenust, Spotify teenuse tehnilise funktsionaalsuse tagamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks ning Spotify teenuse teiepoolse kasutamise, sealhulgas rakenduste, reklaami, toodete ja teenuste teiepoolse rakendamise analüüsimiseks, mis tehakse kättesaadavaks, millega lingitakse või mida pakutakse Spotify teenuse kaudu.
 • Lepingu täitmine
 • Õigustatud huvid
 • Konto registreerimise andmed
 • Teenuse kasutamise andmed
Teabevahetuseks teiega Spotify teenusega seotud otstarvetel.
 • Lepingu täitmine
 • Õigustatud huvid
 • Konto registreerimise andmed
 • Teenuse kasutamise andmed
Teie makse töötlemiseks, et hoida ära või tuvastada pettus, sealhulgas pettuslikud maksed ja Spotify teenuse pettuslik kasutus.
 • Lepingu täitmine
 • Juriidiliste kohustuste täitmine
 • Õigustatud huvid
 • Makseandmed
Teabevahetuseks teiega kas otse või meie partneri kaudu järgmisel otstarbel:
 • turundus,
 • teadusuuringud,
 • osalemine võistlustel, uuringutes ja loteriides,
 • müügiedenduse otstarbel,
e-kirjade, teadete või muude sõnumite kaudu vastavalt lubadele, mille olete meile edastanud (nt teie kontoseadete lehekülje kaudu).
 • Nõusolek
 • Õigustatud huvid
 • Võistluste, uuringute ja loteriide andmed
 • Turundusandmed
Funktsioonide, teabe, reklaami või muu sisu pakkumiseks teie konkreetse asukoha põhjal.
 • Nõusolek
 • Vabatahtlikud mobiilitelefoniandmed

Kui soovite lisateavet tasakaalustatuse kriteeriumi kohta, mida Spotify on rakendanud isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva õigustatud huvi põhise õigusliku aluse tagamiseks, lugege 14 Kuidas meiega ühendust võtta. jaotisest „Kuidas meiega ühendust võtta“ täpsemalt, kuidas meiega ühendust võtta.

7. Teie isikuandmete jagamine

Oleme kindlaks määranud selliste isikuandmete vastuvõtjate kategooriad, mida kogutakse või mis luuakse Spotify teenuse teiepoolse kasutamise kaudu.

Avalikult saadaolev teave

Järgmised isikuandmed on Spotify teenuses alati avalikult saadaval: teie nimi ja/või kasutajanimi, profiilipilt, keda jälgite ja kes jälgib teid Spotify teenuse kaudu, teie hiljuti kuulatud artistid ja teie avalikud esitlusloendid.

Isikuandmed, mida võime jagada omal valikul

Järgmisi isikuandmeid jagatakse allpool tabelis kirjeldatud saajate kategooriatega ainult järgmistel juhtudel:

 • teete valiku kasutada konkreetset Spotify teenuse funktsiooni, kus konkreetsete isikuandmete jagamine on vajalik Spotify teenuse funktsiooni nõuetekohaseks kasutamiseks, või

 • annate meile oma loa isikuandmete jagamiseks, näiteks valides Spotify teenuses asjakohase seade.

Vastuvõtjate kategooriad Jagamise põhjus
Kolmandate osapoolte rakendused, mille ühendate oma Spotify kontoga Kui ühendate oma Spotify konto kolmanda osapoole rakenduse, näiteks sotsiaalmeedia-, audio-, televisiooni- või autoplatvormiga, võib Spotify jagada teie teenuse kasutusandmeid, et teie Spotify konto ühendamine oleks võimalik.
Kolmanda osapoole rakendus, mida kasutate Spotify'sse sisse logimiseks Kui logite sisse kolmanda osapoole rakendusse, kasutades oma Spotify konto mandaati, võib see kolmanda osapoole rakendus pääseda juurde teatud teenuse kasutusandmetele nagu teie esitlusloendid, salvestatud sisu ja tegevus.

Enne kolmanda osapoole rakendusega ühendumist saate teate, et teie isikuandmeid jagatakse / need on sellele kolmanda osapoole rakendusele juurdepääsetavad.
Tugikogukond Kui registreerite Spotify tugikogukonnas Spotify tugikonto, palume teil luua konkreetse Spotify tugikogukonna kasutajanime. Seda kuvatakse avalikult kõigile, kes Spotify tugikogukonda kasutavad, koos postitatud küsimuste või märkustega.
Teie Spotify jälgijad Samuti võite aeg-ajalt soovida, et jagaksime teatud teenuse kasutusandmeid Spotify teiepoolse kasutuse kohta Spotify teiste kasutajate ehk „teie Spotify jälgijatega“.

Näiteks esitlusloendite tegemisel soovite võib-olla, et need esitlusloendid oleksid nähtavad teistele Spotify teenuses, ent võite oma esitlusloendid ka igal ajal privaatseks muuta.
Artistid ja plaadifirmad Võite paluda meil jagada isikuandmeid (nagu teie e-posti aadress) artistide või plaadifirmade või teiste partneritega, kes võivad soovida saata teile otse uudiseid või müügiedenduspakkumisi, ent võite selle nõusoleku ka igal ajal tühistada.

Uurige lähemalt, kuidas hallata teateid, oma avalikult saadaolevat teavet ja seda, mida teistega jagate, nende põhimõtete jaotisest „Teie õigused ja teie eelistused: anname valiku ja kontrolli teile“, 3. jaotis ja privaatsuskeskusest.

Teave, mida võime jagada

Vastuvõtjate kategooriad Jagamise põhjus
Teenuseosutajad ja teised Kasutame tehniliste teenuste osutajaid, kes käitavad tehnilist taristut, mida vajame Spotify teenuse osutamiseks, eelkõige teenuseosutajaid, kes hostivad, talletavad, haldavad ja säilitavad Spotify rakendust, selle sisu ning andmeid, mida töötleme.
Kasutame tehniliste teenuste osutajaid, kes aitavaid meil teiega teavet vahetada, nagu on (Jaotises 6) kirjeldatud nende põhimõtete.
Kasutame turundust ja reklaamipartnereid, et näidata teile kohandatumat sisu või aidata meil mõista, kuidas Spotify teenust kasutate, et saaksime teile paremat teenust pakkuda. Võime jagada isikuandmeid ka teatud turundus- ja reklaamipartneritega, et saata teile müügiedendusteadaandeid Spotify kohta.
Spotify partnerid
 • Kui kasutate Spotify teenust pakkumise kaudu, mille saite või ostsite kolmandalt osapoolelt, näiteks oma mobiilsideoperaatorilt, jagame isikuandmeid selle kolmanda osapoolega Spotify teenuse teiepoolse kasutamise, näiteks selle kohta, kas ja mis ulatuses olete pakkumist kasutanud, Spotify konto aktiveerinud või aktiivselt Spotify teenust kasutanud.
 • Olenevalt sellest, kuidas Spotify teenuse kasutajaks registreerute (nt kolmanda osapoole teenuse või mobiilside operaatori kaudu), jagame teie Spotify kasutajanime või muid konto registreerimise andmeid vastavalt vajadusele teie konto võimaldamiseks.
 • Samuti võime jagada teie isikuandmeid pseudonümiseeritud vormis meie muusikatööstuse partneritega, et aidata neil mõista, kuidas toimib sisu, mida nad meile litsentsivad, ja võimaldada teil kuulata Spotify teenuse kaudu voogesitussisu.
 • Jagame ka teie isikuandmeid pseudonümiseeritud vormis turunduspartneritega, kes aitavaid meid müügiedendustegevuses, ja reklaamijatega, kes võimaldavad meil pakkuda tasuta teenust.
Teadurid Jagame teie isikuandmeid selliste tegevuste puhul nagu statistiline analüüs ja teadusuuringud, kuid ainult pseudonümiseeritud kujul.
Teised Spotify kontserni kuuluvad ettevõtted Jagame teie isikuandmeid Spotify kontserni kuuluvate teiste ettevõtetega oma igapäevase äritegevuse teostamiseks ja selleks, et meil oleks võimalik Spotify teenust hoida ning seda teile osutada.
Õiguskaitse- ja andmekaitseasutused Jagame teie isikuandmeid, kui arvame heauskselt, et meil on vaja seda teha seadusjärgse kohustuse täitmiseks kohaldatavate õigusaktide kohaselt, või kui reageerime kehtivale õigustoimingule nagu läbiotsimismäärus, kohtu korraldus või kohtukutse.

Samuti jagame teie isikuandmeid, kui arvame heauskselt, et see on vajalik meie enda või kolmanda osapoole põhjendatud huvi seisukohast seoses riikliku julgeoleku, korrakaitse, kohtuvaidluse, kriminaaluurimise, isiku ohutuse kaitsmise või surma või ähvardava kehavigastuse ärahoidmiseks, tingimusel et meie arvates ei alista sellist huvi teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad teie isikuandmete kaitset.
Meie äripartnerite ostjad Jagame teie isikuandmeid juhul, kui müüme oma ettevõtte ostjale või potentsiaalsele ostjale või peame selleks läbirääkimisi.

Sellises olukorras jätkab Spotify teie isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamist ja teavitab teid enne, kui teie isikuandmed edastatakse ostjale või kui neile hakkavad kehtima teistsugused privaatsuspõhimõtted.

8. Andmete säilitamine ja kustutamine

Hoiame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik Spotify teenuse teile pakkumiseks ja õiguspärastel ning olulistel ärieesmärkidel nagu Spotify teenuse säilitamine ja toimivus, andmepõhiste äriotsuste tegemine uute funktsioonide ja pakkumiste kohta, meie juriidiliste kohustuste täitmine ning vaidluste lahendamine. Säilitame teie teatud isikuandmeid seni, kuni olete Spotify teenuse kasutaja. Näiteks säilitame teie esitlusloendeid, lauluteeki ja kontoteavet.

Teie soovi korral kustutame või anonümiseerime teie isikuandmed, nii et need ei võimaldaks teid tuvastada, välja arvatud juhul kui meil on seaduse järgi luba või kohustus säilitada teatud isikuandmeid, sealhulgas järgmistes olukordades:

 • kui seoses teie kontoga on lahendamata küsimus, nagu kasutamata kreedit teie kontol või lahendamata nõue või vaidlus, säilitame vajalikud isikuandmed kuni küsimuse lahendamiseni;
 • kui oleme kohustatud säilitama isikuandmed juriidiliste, maksu-, auditi- ja raamatupidamisarvestusega seotud kohustuste täitmiseks, säilitame vajalikud isikuandmed perioodi vältel, mis on määratud kohaldatavate õigusaktidega; ja/või
 • kui see on vajalik meie põhjendatud ärihuvide seisukohast, näiteks pettuse ennetamiseks või meie kasutajate turvalisuse säilitamiseks.

9. Üleviimine teistesse riikidesse

Spotify jagab teie isikuandmeid globaalselt Spotify kontserni kuuluvate teiste ettevõtetega, et viia läbi nendes põhimõtetes ettenähtud teisi tegevusi. See hõlmab Spotify kontserni kuuluvaid ettevõtteid järgmistes riikides: Austraalia, Austria, Belgia, Brasiilia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hongkong, Itaalia, Jaapan, Luksemburg, Mehhiko, Madalmaad, Poola, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Taiwan, Türgi, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Spotify võib ka teie isikuandmete töötlemise sisse osta kolmandatelt osapooltelt või jagada neid kolmandate osapooltega, kes asuvad riikides, mis ei ole teie koduriik. Teie isikuandmetele võivad seega kehtida privaatsust käsitlevad seadused, mis on erinevad teie elukohajärgses riigis kehtivatest.

Euroopa Liidus ja Šveitsis kogutud isikuandmeid võidakse näiteks edastada ning töödelda kolmanda osapoole poolt, kes asub mõnes riigis väljaspool Euroopa Liitu ja Šveitsi. Sellisel juhul tagab Spotify, et teie isikuandmete edastamine toimub kooskõlas kohalduvate privaatsust käsitlevate seadustega, ning eelkõige, et on rakendatud asjakohaseid lepingulisi, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid nagu Euroopa Komisjonis heaks kiidetud tüüplepingutingimused.

Lisateavet turvameetmete kohta, mida rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks, vaadake nende põhimõtete 11. jaotisest „Isikuandmete kaitsmine“.

10. Lingid

Võime kuvada reklaame kolmandatelt osapooltelt ja muud sisu, mis on lingitud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Meil ei ole võimalik kontrollida kolmandate osapoolte privaatsuspraktikaid ega sisu ega nende eest vastutada. Kui klõpsate kolmanda osapoole reklaamile või lingile, võtke teadmiseks, et väljute Spotify teenusest ja et mis tahes esitatud isikuandmetele ei tarvitse need põhimõtted laieneda. Lugege nende privaatsuspõhimõtted läbi, et uurida välja, kuidas nad teie isikuandmeid koguvad ja töötlevad.

11. Isikuandmete kaitsmine

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta oma kasutajate isikuandmeid. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete turvalisuse kaitsmiseks; pange siiski tähele, et ükski süsteem ei ole kunagi täielikult turvaline. Oleme rakendanud erinevaid põhimõtteid, sealhulgas pseudonümiseerimis-, krüpteerimis-, juurdepääsu- ja säilitamispõhimõtteid, et kaitsta volitamata juurdepääsu isikuandmetele ning nende tarbetu säilitamise eest meie süsteemides.

Teie parool kaitseb teie kasutajakontot, seega soovitame teil kasutada kordumatut ja tugevat parooli, piirata juurdepääsu oma arvutile ning sirvijale ja logida pärast Spotify teenuse kasutamist välja.

12. Lapsed

Spotify teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele. Siiski võivad mõnes riigis kohalikest seadustest tulenevalt kohalduda rangemad vanusepiirangud. Lisateavet vaadake meie kasutustingimustest.

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid lastelt, kes on alla 13-aastased või alla kohalduva vanusepiiri („vanusepiir“). Kui olete alla vanusepiiri, ärge kasutage Spotify teenust ega esitage meile isikuandmeid.

Kui olete alla vanusepiiri jääva lapse vanem ja teile saab teatavaks, et teie laps on esitanud Spotify'le isikuandmeid, võtke meiega ühendust, kasutades privaatsuskeskuses vormi „Kontaktandmed“. Võite nõuda oma vastavate õiguste kasutamist, mis on täpsustatud jaotises „Teie õigused ja eelistused: anname valiku ja kontrolli teile“, nende põhimõtete 3. jaotises.

Kui saame teada, et oleme kogunud alla 13-aastase lapse isikuandmeid, rakendame mõistlikud meetmed isikuandmete kustutamiseks. Seetõttu peame võib-olla selle lapse Spotify konto kustutama.

13. Nende privaatsuspõhimõtete muudatused

Aeg-ajalt võime nendes põhimõtetes muudatusi teha.

Kui oleme poliitikat oluliselt muutnud, saadetakse teile selle kohta asjakohane teade (nt avaldatakse Spotify teenuses teade või teile saadetakse e-kiri). Võime saata teile eelteate.

Seepärast lugege teile saadetud teated hoolikalt läbi.

Kui soovite lisateavet nende põhimõtete ja selle kohta, kuidas Spotify teie isikuandmeid kasutab, külastage lisateabe saamiseks privaatsuskeskust aadressil spotify.com.

14. Kuidas meiega ühendust võtta

Täname, et tutvusite meie privaatsuspõhimõtetega. Kui teil on küsimusi nende põhimõtete kohta, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga, kasutades privaatsuskeskuses vormi „Kontaktandmed“ või kirjutades meile järgmisel aadressil:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm
111 53
Rootsi

Spotify AB on käesolevate põhimõtete alusel töödeldavate isikuandmete vastutav andmetöötleja.

Loodame, et naudite Spotify kasutamist!
© Spotify AB.