Spotify Premiumi eripakkumise tingimused

Tere tulemast Spotify Premiumi eripakkumise tingimuste lehele. Sellelt lehelt leiate ja saate läbi lugeda teie tellitud kampaaniapakkumise tingimused.

LUGEGE NEED TINGIMUSED TÄIELIKULT JA KORRALIKULT LÄBI. NEED HÕLMAVAD SPOTIFY PREMIUMI ERIPAKKUMISTE SAADAVUSEGA SEOTUD TINGIMUSI JA PIIRANGUID NING TEAVET SELLE KOHTA, MIS SAAB SPOTIFY PREMIUMI ERIPAKKUMISE PERIOODI LÕPPEMISEL.

  1. Sissejuhtaus.

Spotify teeb Spotify Premiumi eripakkumised (eraldi „eripakkumine") saadavaks
Spotify kasutustingimuste kohaselt
(„Spotify kasutustingimused").

Iga eripakkumine tehakse mõne tasulise tellimuse paketi (Spotify kasutustingimustes sätestatud määratluse kohaselt) kohta nagu näiteks Spotify Premiumi Erapakett, Spotify Premiumi Õppuripakett, Spotify Premiumi Perepakett või Spotify Premiumi Duo
ja vastavalt reklaamitud pakkumise tingimustele (eraldi „Spotify Premiumi teenus").

Need tingimused („eripakkumise tingimused") kehtivad eripakkumises reklaamitud Spotify Premiumi teenusele koos vastava Spotify Premiumi teenusega kehtivatele alltoodud tingimustele.

Eripakkumises viidatud Spotify Premiumi teenuse tingimused

Spotify Premiumi Erapakett

Spotify Premiumi Õppuripakett

Spotify Premiumi Perepakett

Spotify Premiumi Duo

Kui mõne eripakkumise korral ilmneb eripakkumise tingimuste ja ülaltoodud tabelis viidatud vastavate teenusetingimuste vahel vastuolusid, tuleb lähtuda eripakkumise tingimustest.

  1. Eripakkumine.

Iga eripakkumisega tehakse reklaamitud Spotify Premiumi teenus kättesaadavaks:

A. reklaamitud hinnaga (kui hind on ette nähtud) ja

B. esialgseks tutvumisperioodiks, mida kirjeldatakse täiendavalt nende tingimuste 5. punktis ja mis hakkab kehtima hetkel, mil kinnitate reklaamitud eripakkumise tingimustega nõustumist, esitades Spotify aktsepteeritavad kehtivad makseandmed ( „eripakkumise kehtimisperiood").

Oma makseandmete esitamisega kinnitate, et (i) võtate reklaamitud eripakkumise vastu, (ii) nõustute eripakkumise tingimustega ja ka selles reklaamitava Spotify Premiumi kindla teenusega kehtivate tingimustega (nagu ülal kirjeldatud) ja (iii) tunnustate Spotify kasutustingimusi ning nõustute nendega. Spotify töötleb ja kasutab eripakkumisega seoses kogutavat teavet meie privaatsuspõhimõtete kohaselt. Kui reklaamis pole öeldud teisiti, ei võimalda ega taga eripakkumised juurdepääsu kolmandate osapoolte toodetele ega teenustele.

  1. Sobivus.

Eripakkumine sobib kasutajale järgmiste tingimuste täidetuse korral („sobilik kasutaja").

A. Kui tellitavat eripakkumist ei reklaamita kui Spotify Premiumi teenuse endistele tellijatele kättesaadavat eripakkumist, peate olema paketi Spotify Premium või Unlimited teenuse (nagu Spotify kasutustingimustes määratletud) uus tellija, kes pole varem paketi Spotify Premium või Unlimited teenuse tellimust teinud ega vastava proovikasutusega nõustunud.

B. Kui tellite eripakkumise, mida reklaamitakse kui ainult Spotify Premiumi teenuse endistele tellijatele saadaolevat pakkumist, peate olema vastavat Spotify Premiumi teenust (nagu reklaamitud) varem kasutanud ja teie tellimus peab olema reklaamitud kuupäevaks lõppenud.

C. Nende eripakkumiste puhul, mis tehakse pakettide Spotify Premiumi Õppuripakett, Spotify Premiumi Perepakett ja Spotify Premiumi Duo jaoks, kehtivad täiendavad sobivusnõuded,
mis on sätestatud vastavate tellimuslepingute tingimustes.

D. Kui reklaamis pole öeldud teisiti, tuleb Spotifyle esitada Spotify heakskiidetud ja kehtiva maksevahendi andmed (ettemaksukaardid ja Spotify kinkekaardid maksevahenditeks ei sobi).

E. Kui reklaamis pole öeldud teisiti, tuleb maksevahendiandmed esitada otse Spotifyle, mitte kolmanda osapoole vahendusel (näiteks mitte kaabeltelevisiooni- või telekommunikatsiooniteenuse pakkuja või muu levitaja vahendusel).

F. Täiendavad sobivusnõuded (kui need kehtivad), nagu eripakkumisega seoses aeg-ajalt reklaamitakse.

Sobivad kasutajad võivad eripakkumise vastu võtta ühe korra – endised kasutajad ei saa pakkumist uuesti lunastada.

  1. Saadavus.

Eripakkumise peab vastu võtma enne reklaamitava kehtivuskuupäeva (kui see on määratud) möödumist. Kui seadus seda ei keela, võib Spotify eripakkumist igal ajal ja igal põhjusel muuta, selle peatada ja lõpetada ning sellisel juhul me järgnevaid eripakkumise tellimusi ei aktsepteeri.

  1. Kestus ja tühistamine.

Iga eripakkumise korral kestab eripakkumise periood vastavalt reklaamis toodud perioodi tingimustele (nagu üleval punktis 4 kirjeldatud).

Kui te eripakkumise tellimust enne eripakkumise perioodi möödumist ei tühista, saab teist automaatselt selle Spotify Premiumi teenuse püsitellija, mille te eripakkumise tingimustel tellisite, ja teie kinnitatud maksevahendilt arvestatakse automaatselt kehtiva kuuhinna alusel tasu. Selle Spotify Premiumi teenuse kõigi ajapiiranguga funktsioonide kasutusaega vähendatakse eripakkumisperioodi pikkuse võrra.

Kui tühistate eripakkumise tellimuse eripakkumise perioodil, kaotate Spotify Premiumi teenuse kasutamise õiguse ja teie Spotify konto puhul hakkavad eripakkumise perioodi lõppedes kehtima Spotify tasuta konto tingimused. Tühistamiseks logige sisse oma Spotify kontole ja järgige konto lehel kuvatavaid juhtnööre või klõpsake siia ja järgige juhiseid.