Spotify kasutamistingimused

Jõustumise kuupäev: October 27, 2016

1 Sissejuhatus
2 Muudatused lepingus
3 Spotify kasutamise nautimine
4 Teile tagatud õigused
5 Kolmanda osapoole rakendused
6 Kasutaja loodud sisu
7 Meile tagatud õigused
8 Kasutusjuhised
9 Lepingu rikkumine ja kasutajasisust teatamine
10 Teenuse piirangud ja muudatused
11 Kaubamärgi kontod
12 Spotify tugikogukond
13 Klienditugi
14 Ekspordikontroll
15 Maksed, tühistamised ja järelemõtlemine
16 Tähtaeg ja aegumine
17 Garantii ja lahtiütlemine
18 Piirangud
19 Kolmandate osapoolte õigused
20 Täielik leping
21 Lahutatavus ja õigustest loobumine
22 Üleandmine
23 Kahjutasu
24 Õiguse valik, vahekohus ja kohtupidamise koht
25 Kontaktandmed

Tere tulemast tutvuma meie kasutustingimustega. Käesolev teave on oluline ning mõjutab teie seaduslikke õigusi. Palun tutvuge hoolikalt käesoleva materjali ja jaotisega Privaatsuspõhimõtted ning muude tingimustega, millele on käesolevas dokumendis viidatud. Loodame, et olete end mugavalt sisse seadnud ning kuulate head muusikat. Alustame!

1 Sissejuhatus

Täname, et valisite Spotify („Spotify“, „meie“, „meid“). Sõlmite Spotify teenusega siduva lepingu, kui registreerute Spotify kasutajaks või kasutate Spotify teenust, veebisaiti ning tarkvararakendusi (koos nimetatud „Spotify teenus“ või „teenus“) või kui pääsete teenuse kaudu juurde Spotify poolt kättesaadavaks tehtud sisule või materjalidele („sisu“). Ettevõtte andmed leiate käesoleva dokumendi lõpust. Spotify teenuse hulka kuulub ka Spotify tugikogukond, mille üksikasjalikuma kirjelduse leiate jaotisest Spotify tugikogukond.

Spotify teenuse hulka kuuluvad ka sotsiaalsed ja interaktiivsed funktsioonid. Spotify teenuse kasutamine sõltub mitmetest tehnilistest nõuetest.

Meievaheline leping hõlmab käesolevaid kasutustingimusi („tingimused“) ja meie privaatsuspõhimõtteid. (Tingimused, privaatsuspõhimõtted ja muud tingimused, millele olete oma nõusoleku andnud, on vaatluse alla võetud jaotises Täielik leping, edaspidi koos viidatud kui „leping“.) Kui soovite tutvuda lepingu tingimustega, on lepingu kehtiv versioon esitatud Spotify veebisaidil. Kinnitate, et olete lepingu läbi lugenud ja sellest aru saanud, nõustute lepingu tingimustega ning olete nõus neid järgima. Kui te pole lepingu tingimustega nõus (või ei saa neid järgida), ei tohi te Spotify teenust kasutada ega selle sisu tarbida.

Palun lugege leping hoolikalt läbi.Leping sisaldab olulist teavet teile osutatavate Spotify teenuste ning teile kehtivate tasude ja maksude kohta. Lepingu tingimused hõlmavad järgmist teavet: edasised lepingu tingimuste muudatused, ekspordikontroll, automaatne uuendamine, vastutuse piirangud, privaatsusteave, ühishagist loobumine ja vaidluste lahendamine vahekohtus ning mitte kohtus.

Registreerimise ajal esitatud teavet on võimalik registreerimise ajal parandada (eelmistele ekraanidele naasmise ning vigase teabe parandamise abil).

Spotify teenuse kasutamiseks ja sisule juurdepääsemiseks peate olema (1) vähemalt 18-aastane või vähemalt 13-aastane ning teie vanem või eestkostja on andnud lepingule nõusoleku (v.a alljärgneva tabeli neljanda punkti järgi), (2) omate õigust meiega siduvat lepingut sõlmida ning see ei ole teile ühegi kohalduva seaduse alusel keelatud ning (3) olete teenust pakkuva riigi alaline elanik. Samuti kinnitate, et Spotify teenusele esitatud registreerimisteave on tõene, täpne ja täielik ning nõustute seda sellisena hoidma.

Kui olete mõne järgmise riigi alaline elanik, leiate teavet riigispetsiifiliste vanusepiirangute kohta alljärgnevast tabelist.

Riigis kehtiv vanusepiirang Nõutud vanus
Tšiili, Ecuador, Paraguay, Peruu Peate olema vähemalt 18-aastane või vanem või 15-aastane või vanem ning omama vanema või eestkostja luba.
Brasiilia Peate olema vähemalt 18-aastane või vanem või 16-aastane või vanem ning omama vanema või eestkostja luba.
Nicaragua, Taiwan Peate olema vähemalt 20-aastane või vanem või 13-aastane või vanem ning omama vanema või eestkostja luba.
Bulgaaria, Ungari, Saksamaa Peate olema vähemalt 18-aastane või vanem või 14-aastane või vanem ning omama vanema või eestkostja luba.
III Itaalia Tasuta teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Tasuliste tellimuste kasutajaks registreerimisel peate olema vähemalt 18-aastane või 13-aastane või vanem ning omama vanema või eestkostja luba (teie vanem/eestkostja sõlmivad lepingu teie nimel).
Malaisia Peate olema vähemalt 18-aastane või kui olete 13- kuni 18-aastane, on nõutav vanema või eestkostja nõusolek ning eestkostja sõlmib lepingu teie eest.
Leedu Teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Tasuliste tellimuste kasutajaks registreerimisel peate olema vähemalt 18-aastane või 14-aastane või vanem ning omama vanema või eestkostaja luba. Kui olete 13–18-aastane, peab eestkostja sõlmima lepingu teie eest.
Kanada Teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Tasuliste tellimuste kasutajaks registreerimisel peate olema oma maakonna või territooriumi seaduste alusel täisealine või vähemalt 13-aastane ning omama vanema või eestkostja luba.
Hispaania Tasuta teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 14-aastane. Tasuliste tellimuste kasutajaks registreerimiseks peate olema vähemalt 18-aastane või 14-aastane või vanem ning omama vanema või eestkostja luba (vanem/eestkostja sõlmivad lepingu teie nimel).

2 Muudatused lepingus

Võime teha lepingus omal äranägemisel muudatusi. Kui oleme lepingut oluliselt muutnud, saadetakse teile selle kohta asjakohane teade (nt avaldatakse teenuses teade või teile saadetakse e-kiri). Mõningal juhul saadame teile eelteate ning teenuse edasikasutamine pärast muudatuste sisseviimist põhineb teiepoolsel nõusolekul muudatuste kohta. Seepärast lugege teile saadetud teated hoolikalt läbi. Kui te ei soovi uue lepingu versiooni alusel teenuse kasutamist jätkata, võite lepingu lõpetamiseks võtta meiega klienditeeninduse kontaktivormi kaudu ühendust.

3 Spotify teenuse nautimine

Alljärgnevalt on esitatud teavet viiside kohta, kuidas Spotify teenust nautida.

3.1 Meie teenused ja tasulised tellimused

Spotify pakub voogedastuse teenuse abil muusika ja muu sisu valikut. Kindlat tüüpi Spotify teenuseid pakutakse teile tasuta. Enne muudele Spotify teenustele juurdepääsemist tuleb teil nende eest tasuda. Hetkel nimetatakse Spotify tasulisi teenuseid tipptaseme teenuseks („Premium Service“) ja piiramatuks teenuseks („Unlimited Service“), koos nimetatuna „tasulised tellimused“. Spotify mittetasulist teenust nimetatakse hetkel „tasuta teenuseks“ („Free Service“). Lisateavet meie teenuste kohta leiate meie veebisaidilt.

Piiramatu teenus ei pruugi kõikidele kasutajatele kättesaadav olla. Lisateavet saadaolevate teenuste kohta saate, kui teenusele registreerute. Kui te oma piiramatu teenuse tellimuse tühistate või kui piiramatu teenuse tellimus katkeb (nt teie makseandmete muutumise tõttu), ei pruugi piiramatu teenuse tellimus teile enam uuesti saadaval olla. Pidage meeles, et piiramatu teenuse pakkumine võidakse tulevikus lõpetada – sellisel juhul teilt enam teenuse kasutamise eest tasu ei nõuta.

Kui teie alaline elukoht on Türgis, võib teie juurdepääs tasuta teenusele olla piiratud kindlaksmääratud hulga kuulamistundidega kuu kohta.

3.2 Koodid ja muud ettemakstud pakkumised

Kui olete tasulisele tellimusele juurdepääsuks ostnud või saanud koodi, kinkekaardi, ette tasutud pakkumise või muu Spotify poolt pakutava või müüdava pakkumise („kood“), võivad koodiga kaasas olevad eraldi tingimused mõjutada ka juurdepääsu teenusele. Annate oma nõusoleku, et peate tingimustest kinni.

3.3 Prooviversioonid

Aeg-ajalt võime pakkuda (või meie heaks töötavad kolmandad osapooled pakuvad) kindlaksmääratud ajaks tasuta või vähendatud hinnaga tasuliste tellimuste prooviversioone („prooviversioon“). Spotify jätab endale õiguse ja täieliku valikuvabaduse prooviversiooni teiepoolse kasutamise sobilikkuse kohta. Olenevalt kohaldavatest õigusaktidest võib Spotify prooviversiooni kasutamise tühistada või seda muuta igal ajal ilma ette teatamata ning selle eest vastutamata, niivõrd kui kohaldatavad õigusaktid seda võimaldavad.

Mõningate prooviversioonide puhul palume teil esitada prooviversiooni käivitamiseks makseandmed. PÄRAST KÕNEALUSTE PROOVIVERSIOONIDE LÕPPEMIST VÕIME NÕUDA TEILT RAKENDUVA TASULISE TELLIMUSE EEST AUTOMAATSELT TASU IGAKUISE KORDUVA MAKSENA ALATES ESIMESEST PÄEVAST PÄRAST PROOVIVERSIOONI LÕPPEMIST. MAKSEANDMETE ESITAMISEL SAMAAEGSELT PROOVIVERSIOONIGA NÕUSTUTE KÕNEALUSE TASUGA, KASUTADES KÕNEALUSEID MAKSEANDMEID. KUI TE SEDA EI SOOVI, TÜHISTAGE TASULINE TELLIMUS SPOTIFY KONTO TELLIMUSTE LEHEKÜLJE KAUDU VÕI KATKESTAGE SPOTIFY KONTO KASUTAMINE ENNE PROOVIVERSIOONI LÕPPEMIST. KUI TE EI SOOVI ENAM IGAKUIST MAKSET TASUDA, TÜHISTAGE TASULINE TELLIMUS SPOTIFY KONTO TELLIMUSTE LEHEKÜLJE KAUDU VÕI KATKESTAGE SPOTIFY KONTO KASUTAMINE ENNE PROOVIVERSIOONI LÕPPEMIST. TASULISI TELLIMUSI EI SAA ENNE ETTEMAKSTUD PERIOODI LÕPPEMIST KATKESTADA. TELLIMUST SAAB KATKESTADA VAID KÄESOLEVATE TINGIMUSTE ALUSEL. SPOTIFY EI HÜVITA TEIE POOLT JUBA TASUTUD MAKSEID. JAOTISES PIIRANGUD ON ESITATUD TÄIENDAVAD TINGIMUSED TASULISTE TELLIMUSTE TÜHISTAMISE KOHTA.

4 Teile tagatud õigused

Spotify teenus ja sisu on Spotify või Spotify litsentsiandjate omand. Anname teile Spotify teenuse kasutamiseks piiratud ja tühistatava lihtlitsentsi ning sisu isiklikuks ja meelelahutuslikuks (v.a reklaami eesmärgil) kasutamiseks piiratud ja tühistatava lihtlitsentsi („litsents“). Kõnealune litsents on jõus seni, kuni see tühistatakse teie või Spotify poolt. Annate oma nõusoleku ning lubate, et kasutate sisu isiklikul ja meelelahutuslikul (v.a reklaami) eesmärgil ega levita või edasta Spotify teenust või sisu kellelegi teisele.

Spotify tarkvararakendusi ja sisu pakutakse teile litsentsi alusel ning neid ei müüda teile. Spotify ja Spotify litsentsiandjad on kõigi Spotify tarkvararakenduste ja sisu koopiate omanikud isegi pärast seda, kui olete need oma isiklikku arvutisse, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse ja/või muule asjakohasele seadmele installinud („seadmed“).

Kõik Spotify kaubamärgid, teenusemärgid, logod, domeeninimed ning muud Spotify kaubamärgid („Spotify kaubamärgi funktsioonid“) on Spotify või Spotify litsentsijate ainuomand. Lepingu tingimused ei taga teile õigust kasutada Spotify kaubamärgi funktsioone kaubanduslikul või mittekaubanduslikul eesmärgil.

Nõustute kinni pidama meie kasutusjuhistest ning mitte kasutama Spotify teenust, sisu või muud osa viisil, mis pole lepingu tingimustega kooskõlas. Peale käesolevas lepingus selgesõnaliselt esitatud õiguste ei taga Spotify teile muid õigusi, omandiõigusi ega huve Spotify teenusele või sisule.

Spotify teenuse alla kuuluv kolmanda osapoole tarkvara (nt avatud lähtekoodiga tarkvarateegid) litsentsitakse teile lepingu tingimuste või asjakohase kolmanda osapoole tarkvarateegi litsentsitingimuste alusel, mis on avaldatud meie arvuti- ja mobiiliklientide abi ja seadete jaotises ja/või meie veebisaidil.

5 Kolmandate osapoolte rakendused

Sisu, toodete ja/või teenuste kättesaadavaks tegemise eesmärgil on Spotify teenus ühendatud kolmandate osapoolte rakenduste, veebisaitide ja teenustega („kolmandate osapoolte rakendused“). Kõnealustel kolmandate osapoolte rakendustel võivad olla eraldi kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted. Kolmandate osapoolte rakenduste kasutamisel kehtivad teile kõnealused kolmandate osapoolte rakenduste kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted. Saate aru ja nõustute, et Spotify ei vastuta kolmandate osapoolte rakenduste käitumise, funktsioonide või sisu ning teie poolt kolmanda osapoole rakenduste pakkujaga sõlmitud tehingute eest ega kiida neid heaks.

6 Kasutaja loodud sisu

Spotify kasutajad võivad postitada, üles laadida ja/või panustada („postitada“) teenusesse sisu (sh pilte, teksti, sõnumeid, teavet, esitusloendi kompilatsioone ja/või muud tüüpi sisu) („kasutajasisu“). „Kasutajasisu“ sisaldab ka Spotify tugikogukonda ning Spotify teenuse muudesse osadesse postitatud sisu.

Lubate, et Spotify teenusesse postitatud kasutajasisu puhul on (1) teil õigus kõnealust kasutajasisu postitada ja (2) kõnealune kasutajasisu või selle kasutamine Spotify poolt kooskõlas lepingutingimustega ei riku lepingutingimusi, kohaldatavaid õigusakte või intellektuaalomandit (sh autoriõigust), reklaami, isiku või muid kolmandate isikute õigusi, ega eelda teie või teie kasutajasisu kuuluvust või heakskiitu Spotify või artisti, ansambli, kaubamärgi, ettevõtte või üksikisiku poolt kõnealuse üksikisiku või ettevõtte otsese kirjaliku nõusolekuta.

Spotify'l on õigus (kuid mitte kohustus) kasutajasisu jälgida, kontrollida või muuta. Spotify'l on igal juhul õigus eemaldada kasutajasisu või keelata sellele juurdepääs mis tahes põhjusel, sh kasutajasisu, mis rikub Spotify otsusel lepingutingimusi. Spotify võib kõnealused tegevused sooritada ilma teid või kolmandat osapoolt sellest ette teatamata. Kasutajasisu eemaldamine või sellele juurdepääsu keelamine toimub ainult meie äranägemise järgi. Lubame, et ei eemalda või keela juurdepääsu spetsiifilisele kasutajasisule.

Olete ainuisikuliselt vastutav kogu enda poolt postitatud kasutajasisu eest. Spotify ei vastuta kasutajasisu eest ega toeta kasutajasisus sisalduvaid arvamusi. ANNATE OMA NÕUSOLEKU, ET KUI KEEGI ESITAB SPOTIFY VASTU TEIE POSTITATUD KASUTAJASISUGA SEONDUVA HAGI, VABASTATE KOHALIKE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD ULATUSES SPOTIFY VASTUTUSEST NING HÜVITATE SPOTIFY'LE KAHJU KÕIKIDE KAHJUSTUSTE, KAOTUSTE JA KÕNEALUSEST HAGIST TULENEVATE KULUDE EEST (SH PÕHJENDATUD ADVOKAADITASUD JA -KULUD).

7 Meile tagatud õigused

Kooskõlas lepingu alusel teile tagatud õigustega annate meile õiguse (1) teenuse käitamise võimaldamiseks kasutada Spotify teenusel teie seadme protsessorit, ribalaiust ja salvestusriistvara, (2) pakkuda teile reklaame ja muud teavet ning (3) teha sama meie äripartneritel. Spotify teenuses võib teie vaadatav sisu (sh selle valik ja asetus) olla kaubanduslikel kaalutlustel mõjutatav, sh mõjutatud kolmandate osapooltega sõlmitud kokkulepete tõttu. Osa Spotifyle litsentsitud või edastatud sisu (nt netisaated) võib sisaldada reklaame. Nendel juhtudel teeb Spotify kõnealuse sisu teile kättesaadavaks muutmata kujul.

Kui pakute Spotify'le Spotify teenuse või sisu kohta tagasisidet, ideid või soovitusi („tagasiside“), võtate arvesse, et tagasiside ei ole konfidentsiaalne ning annate Spotify'le loa kõnealust tagasisidet tasuta ja piiranguteta kasutada. Tagasiside on kasutajasisu liik.

Annate Spotify'le mitteainuõigusliku, loovutatava, all-litsentsitava, kasutusmaksuta, alalise (või kui see ei ole lubatud, siis lepingu tingimuste kestusega võrdsel perioodil, millele lisandub veel 20 aastat), tagasivõtmatu, täielikult tasutud, ülemaailmse litsentsi oma teenusega seonduva kasutajasisu kasutamiseks ja paljundamiseks, avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks (nt demonstreerimise või kuvamise abil), avaldamiseks, tõlkimiseks, muutmiseks, kasutajasisu tuletiste loomiseks ning levitamiseks mis tahes meediumite abil ning eraldi või koos muu sisu ja materjalidega mis tahes viisil ning mis tahes praegu tuntud või tulevikus loodavate vahendite, meetodite ja tehnoloogiate abil. Peale käesolevas dokumendis tagatud õiguste säilitate kasutajasisule kõik omandiõigused (sh intellektuaalomandi õigused). Samuti nõustute loobuma kohalduva õiguse alusel „moraalsetest õigustest“ (või kohalduvate õigusnormide alusel samaväärsetest õigustest), kui see on rakendatav ja kohalduva õiguse alusel lubatud; nt õigusest olla nimetatud kasutajasisu (sh tagasiside) autoriks ning õigusest vastu vaielda kõnealuse kasutajasisu halvustavale käsitlemisele.

8 Kasutusjuhised

Spotify austab intellektuaalomandi õigusi ning ootab seda ka teilt. Selleks et Spotify pakuks kõikidele kasutajatele nautimisrõõmu, oleme teile järgimiseks loonud mõned põhireeglid. Palume teil põhireegleid järgida ning julgustada ka teisi reeglite kohaselt käituma.

Järgmised tegevused ei ole ühelgi põhjusel lubatud:

 • Spotify teenuse või sisu osa kopeerimine, uuesti levitamine, paljundamine, rippimine, salvestamine, edastamine, avalikkusele demonstreerimine või kuvamine või Spotify teenuse või sisu muul moel kasutamine, mis ei ole lepingu tingimuste või kohalduva seaduse alusel selgesõnaliselt lubatud või millega rikutakse Spotify teenuse või sisu või nende osade intellektuaalomandi õigusi (nt autoriõigusi);
 • Spotify teenuse kasutamine kohalike failide importimiseks või kopeerimiseks, mille importimise või kopeerimise kohta puuduvad teil seaduslikud õigused;
 • vahemällu talletatud sisu koopiate edastamine volitamata seadmelt muule seadmele, kasutades selleks mis tahes vahendeid;
 • Spotify teenuse, sisu või muu osa pöördkompileerimine, pöördtransleerimine, muutmine või tuletiste loomine (v.a, kui kohaldatav seadus seda lubab);
 • Spotify, selle litsentsiandjate või kolmanda osapoole sisu või teenuse kaitsmise eesmärgil kasutatud tehnoloogia vältimine;
 • Spotify teenuse või sisu osa müümine, rentimine, all-litsentsimine või liisimine;
 • Spotify või selle litsentsiandjate kehtestatud piirkondlike piirangute vältimine;
 • esituskordade kunstlik suurendamine või teenusega manipuleerimine muul moel, kasutades selleks skripti või muud automaatprotsessi;
 • Spotify teenuse kaudu esitatud autoriõiguste, kaubamärkide või muu intellektuaalomandi teate eemaldamine või muutmine (sh sisu omanikule või allikale viitamise varjamise või muutmise eesmärgil);
 • isikliku parooli teisele isikule andmine või teise isiku kasutajanime ja parooli kasutamine;
 • Spotify teenuse „indekseerimine“ teabe kogumise eesmärgil või automatiseeritud vahendite (sh boti, kaabitsa ja ämblike) kasutamine; või
 • kasutajakonto või esitusloendi müümine või hüvitise (sh rahalise või muu) vastuvõtmine mõnel muul moel kasutajakonto või esitusloendi (sh selle sisu) mõjutamise eesmärgil.

Palume teil Spotify'sse, sisu omanikesse ja teistesse Spotify teenuse kasutajatesse lugupidavalt suhtuda. Palume teil mitte kasutada tegevusi, postitada kasutajasisu või registreerida ja/või kasutada kasutajanime, mille sisu:

 • on ründav, solvav, laimav, pornograafiline, ähvardav või ebasünnis;
 • on ebaseaduslik või aitab kaasa ebaseadusliku teo sooritamisele, sh Spotify või kolmanda osapoole intellektuaalomandi õiguste, privaatsuspõhimõtete või omandiõiguste rikkumisele;
 • sisaldab teie parooli või sisaldab sihilikult mõne teise kasutaja parooli, või sisaldab sihilikult kolmandate osapoolte isikuandmeid või on mõeldud kõnealuste andmete saamiseks;
 • sisaldab kuritahtliku iseloomuga sisu nagu pahavara, Trooja hobused või viirused või häirib mõnel muul moel kasutajate juurdepääsu teenusele;
 • ahistab või türanniseerib teisi kasutajaid (või on loodud sellel eesmärgil);
 • matkib või moonutab teie suhet teiste kasutajate, isikute või ettevõtetega või on muul moel võlts, petlik, näiline või eksitav;
 • kasutab sisu kunstlikuks edendamiseks automatiseeritud vahendeid;
 • hõlmab soovimatute masspostituste edastamist või muud rämpsposti („rämpspost“), ahelkirju vms, sh Spotify postkasti kaudu;
 • hõlmab kaubandus- või müügitegevust nagu reklaam, kampaaniad, võistlused, loteriid või püramiidskeemid, mis ei ole Spotify poolt selgesõnaliselt lubatud;
 • kasutab toodete või teenuste linke või viiteid või reklaamib neid muul moel (v.a, kui Spotify on andnud selleks selgesõnalise loa);
 • häirib Spotify teenuse tegevust või segab teenust mis tahes moel, püüab teenuse või Spotify arvutisüsteeme, võrgustikke, kasutusreegleid või muid Spotify turvakomponente, autentimismeetmeid või muid teenusele, sisule või nende osadele rakenduvaid turvameetmeid mõjutada ja rikkuda ning infoturbe nõrkusi testida; või
 • satub Spotify poolt kehtestatud lepingutingimustega vastuollu.

Kinnitate ja nõustute, et kõnealuse kasutajasisu postitamine võib lõppeda teie Spotify konto kasutamise viivitamatu keelamise või Spotify liikmeksoleku peatamisega. Samuti nõustute, et Spotify võib teie kasutajanime mis tahes põhjusel tagasi nõuda.

Palume olla Spotify teenuse kasutamisel ja sisu jagamisel ettevaatlik. Spotify teenus sisaldab sotsiaalseid ja interaktiivseid funktsioone, sh kasutajasisu postitamise, sisu jagamise ning kindlat tüüpi isikliku teabe avalikustamise võimalusi. Pidage meeles, et teised Spotify kasutajad võivad jagatud või avalikult saadaolevat teavet veebis kasutada või uuesti jagada. Seepärast palume teil Spotify kasutamisel olla tähelepanelik ning meeles pidada oma kontoseadeid. Spotify ei vastuta teie valikute eest, kui postitate materjali teenusesse.

Teie kasutajakontot kaitseb parool, mille konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest vastutate üksnes teie. Saate aru, et olete vastutav oma kasutajanime ja parooli kasutamise eest teenuses. Kui teie kasutajanimi või parool läheb kaduma või see varastatakse või kui kahtlustate, et kolmandad osapooled on teie kontole loata ligi pääsenud, teavitage meid viivitamatult ning muutke võimalikult kiiresti oma parooli.

9 Lepingu rikkumine ja kasutajasisust teatamine

Spotify austab intellektuaalomandi omanike õigusi. Kui leiate, et leping rikub teie intellektuaalomandi õigusi, tutvuge jaotisega Spotify autoriõiguste põhimõtted. Kui autoriõiguse omanik teavitab Spotify’d, et sisu rikub autoriõigusi, võib Spotify omal äranägemisel tegutseda, ilma et teavitaks eelnevalt kõnealuse sisu pakkujat. Kui sisu pakkuja leiab, et sisu ei riku autoriõigusi, võib sisu pakkuja esitada Spotify'le eemaldatud sisu taastamise taotlusega vastuteate.

Kui leiate, et mingi sisu ei vasta jaotisele Kasutusjuhised, täitke palun teate vorm.

10 Teenuse piirangud ja muudatused

Spotify teeb piisavaid jõupingutusi, et tagada Spotify teenuse töö. Siiski võivad tehnilised takistused või hooldustööd aeg-ajalt ajutisi katkestusi põhjustada. Spotify jätab endale õiguse kohaldatava õigusega lubatud ulatuses korrapäraselt ning igal ajal, ajutiseks või alatiseks Spotify teenuse funktsioone ilma eelneva etteteatamiseta muuta või nende pakkumise katkestada või lõpetada teie ees vastutamata, v.a, kui seadus keelab Spotify teenuse või selle funktsioonide katkestamise, muutmise või lõpetamise. Kui olete sooritanud tasuliste tellimuste ettemaksu, kuid Spotify on otsustanud kõnealuste teenuste pakkumise alatiseks enne ettemakstud perioodi lõppu (lisateavet vt jaotisest Maksed, tühistamised ja järelemõtlemine) lõpetada, hüvitab Spotify olenemata eelmainitust pärast teenuse pakkumise lõpetamist teie poolt tasutud ettemakstud perioodi makse. Saate aru, nõustute ja aktsepteerite, et Spotify'l ei ole kohustust teenust säilitada, toetada, täiustada või uuendada või teenuse kaudu kindlat sisu pakkuda. Kõnealust jaotist jõustatakse kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses. Spotify ja/või sisu omanikud võivad aeg-ajalt kõnealust sisu kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ilma etteteatamiseta eemaldada.

11 Kaubamärgi kontod

Kui loote Spotify konto ettevõtte, organisatsiooni, üksuse või kaubamärgi („kaubamärk“ ning „kaubamärgi konto“) nimel, kasutatakse lepingus termineid „teie“ ja „teie oma“ nii teie kui ka kaubamärgi suhtes.

Kui avate kaubamärgi konto, tagate kaubamärgi esindajana, et teil on luba anda kõik lepingus esitatud load ja litsentsid. Samuti garanteerite, et teil on luba kaubamärki lepinguga siduda.

11.1 Järgimine

Kaubamärk võib järgida vaid neid kasutajaid, kes on asunud kaubamärki esimesena järgima; ning kaubamärk ei või astuda ühtki sammu, mis eeldaks kaubamärgi ja järgitava kasutaja vahelist toetusavaldust või suhet, v.a, kui kaubamärk on omandanud iseseisvalt õigused sellise toetusavalduse eeldamiseks. Spotify palvel ning äranägemisel peab kaubamärk kasutaja järgimise lõpetama.

11.2 Kuulamine

Kaubamärk ei tohi tegeleda meediumite voogedastusega.

11.3 Sõnumite saatmine

Kaubamärk võib saata sõnumeid ainult kasutajatele, kes on kaubamärgile ise esimesena sõnumi saatnud.

11.4 Kaubamärgi esitusloendid ja jagamine

Kaubamärk ei või Spotify teenuses või mujal esitusloendeid luua ega jagada, kui need viitavad kaubamärgi ja artisti või muu osapoole vahelisele toetusavaldusele või suhtele, v.a, kui kaubamärk on omandanud iseseisvalt õigused sellise toetusavalduse eeldamiseks. Lisateabe kaubamärkide kohta leiate jaotisest Kaubamärgi esitusloendite kasutusjuhised.

12 Spotify tugikogukond

Spotify tugikogukond on koht teemade käsitlemiseks ja teabe, nõuannete ja muude Spotify teenusega seonduvate materjalide vahetamiseks. Spotify tugikogukonna kasutamiseks peab teil olema (1) Spotify konto ning (2) peate tugikogukonna kasutamiseks oma Spotify konto autentima („Spotify tugikonto“). Spotify tugikonto loomise juhised leiate kogukonna registreerimislehelt. Lisaks lepingule nõustute järgima tugikogukonna kasutusjuhiseid, mis esitatakse teile pärast registreerimist („tugikogukonna kasutusjuhised“), kui kasutate Spotify tugikogukonna teenuseid. Kui te lepingu või tugikogukonna kasutusjuhistega ei nõustu, ei saa te Spotify tugikogukonna teenuseid kasutada.

12.1 Spotify tugikontod

Spotify tugikonto loomisel kinnitate, et teie poolt esitatud registreerimisteave on tõene, täpne ja täielik ning nõustute kõnealust teavet ajakohastamise eesmärgil uuendama. Igasugune teabe esitamine kasutajaprofiilil, mis viitab kasutaja Spotify töötaja või moderaatori staatusele, on rangelt keelatud. Samuti on rangelt keelatud Spotify tugikogukonna kasutamisel nimetada Spotify'd oma tööandjaks. Samuti nõustute, et Spotify võib omal äranägemisel ja igal ajal teie kasutajanime eemaldada või tagasi nõuda, kui Spotify leiab, et selline teguviis on vajalik.

12.2 Ametliku toe puudumine

Spotify töötajate, moderaatorite ja/või esindajate Spotify tugikogukonnas postitatud kasutajasisu või muud sisu ei tohi tõlgendada kui Spotify poolt tagatud ametlikku tuge. Üksikasjalikumat teavet ametliku toe kohta vt jaotisest Klienditugi. Kogu teile Spotify töötajate, moderaatorite ja/või esindajate poolt saadaolevat tugikogukonna sisu pakutakse olemasoleval kujul ning ilma igasuguse garantiita.

Saate aru, et Spotify tugikogukonna kasutajasisus väljendatud arvamused on loodud kasutajasisu esitajate poolt ning need ei kajasta Spotify või Spotify ametnike, aktsionäride, töötajate, agentide, direktorite, tütarettevõtete, tarnijate või litsentsiandjate arvamusi või põhimõtteid.

12.3 Preemiaprogramm

Spotify tugikogukond sisaldab preemiasüsteemi, mille abil Spotify jagab omal äranägemisel preemiaid kasutajatele „kiituste“ arvu või kasutaja vastuste kvaliteedi põhjal. Nõustute teistele kasutajatele (ja mitte endale) kiitusi jagama ainult siis, kui need on välja teenitud. Samuti lubate preemiasüsteemiga mitte manipuleerida (nt mitme konto või kunstlike vastuste loomise näol). Saate aru, et Spotify otsus mis tahes preemia kohta on lõplik ja siduv.

13 Klienditugi

Klienditoe saamiseks konto- ja maksealaste küsimuste kohta („klienditoe päringud“) esitage klienditeeninduse kontaktivormi kaudu meie klienditeenuste osakonnale taotlus. Klienditeeninduse kontaktivormi leiate meie veebisaidi kontaktteabe alt. Püüame kõikidele klienditoe päringutele vastata mõistliku ajavahemiku jooksul, kuid me ei anna mitte mingisuguseid garantiisid, et klienditoe päringutele vastatakse kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ja/või et tagame kõnealustele päringutele rahuldust pakkuvad vastused.

14 Ekspordikontroll

Spotify tooted võivad alluda USA ekspordi ja reekspordi kontrolli õigusnormidele või muudes volialades kehtivatele sarnastele õigusaktidele, sh ekspordi juhtimise eeskirjadele („EAR“), mida haldab USA Kaubandusministeerium; kaubandus- ja majandussanktsioonidele, mida haldab USA Rahandusministeeriumi Välismaiste Varade Kontrolli Amet („OFAC“); ning rahvusvahelise relvakaubanduse eeskirjadele („ITAR“), mida haldab USA Välisministeerium. Garanteerite, et (1) te ei asu Kuubas, Iraanis, Põhja-Koreas, Sudaanis või Süürias; ning (2) te ei ole eelnimetatud eeskirjade põhjal välistatud osapool.

Nõustute järgima kõiki kohalduvaid ekspordi ja reekspordi kontrolli õigusakte, sh ekspordi juhtimise eeskirju, USA Rahandusministeeriumi Välismaiste Varade Kontrolli Ameti kaubandus- ja majandussanktsioone ning rahvusvahelise relvakaubanduse eeskirju. Annate oma selgesõnalise nõusoleku, et te ei müü, ekspordi, reekspordi, edasta, paiguta ümber mis tahes asukohta, ettevõttele või isikule ega võõranda muul moel otseselt ega kaudselt Spotify'lt lepingu alusel saadud tooteid, tarkvara või tehnoloogiat (sh kõnealusest tehnoloogiast tuletatud või neil põhinevaid tooteid), kui Ameerika Ühendriikide või muu voliala kohalduvad õigusnormid seda ilma pädevalt valitsusasutuselt saadud loa omandamiseta keelavad, nagu kõnealuste õigusaktide põhjal nõutud. Kõnealune ekspordikontrolli punkt kehtib ka pärast lepingutingimuste lõppemist või tühistamist.

15 Maksed, tühistamised ja järelemõtlemine

Tasulisi tellimusi on võimalik otse Spotify’lt või kolmanda osapoole, näiteks telefoniside ettevõtte kaudu kas (1) igakuise tellimusmaksu teel; või (2) ettemaksu abil, mis tagab juurdepääsu Spotify teenusele kindlaks ajaperioodiks („ettemakstud periood“). Kui olete kasutanud tasulise tellimuse ostmiseks koodi, lõpeb teie tasulise tellimuse kasutusaeg ettemakstud perioodi lõpus automaatselt. Kõnealuse tasulise tellimuse teenuse pakkumine lõpetatakse ka siis, kui rahalised vahendid teenuse eest maksmiseks on ebapiisavad.

Kui registreerute tasulise tellimuse, prooviversiooni või koodi saamiseks internetis, annate nõusoleku, et saate Spotify Premium teenusele kohe ligi pääseda. Kui elate Ameerika Ühendriikidest väljaspool ja registreerute tasulise tellimuse või koodi saamiseks internetis, kuid mõtlete millegipärast ümber, saate makstud summa täies ulatuses neljateistkümne (14) päeva („järelemõtlemise perioodi“) jooksul alates asjakohase teenuse tellimisest tagasi. Makseid ei hüvitata, kui olete kasutanud Spotify teenust järelemõtlemise perioodi ajal.

Teie makse Spotify'le uueneb tellimisperioodi lõpus automaatselt, v.a, kui olete tasulise tellimuse tellimuslehe kaudu enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu tühistanud ning v.a, kui teie tasuline tellimus on soetatud ettemakstud perioodi võimaluse kaudu. Tühistamine jõustub üks päev pärast käimasoleva perioodi viimast päeva ning seejärel saate kasutada vaid tasuta teenust. Me ei tagasta meile makstud tellimustasusid, kui olete oma makse või tasulise tellimuse tühistanud ja/või lepingu lõpetanud (1) pärast seda, kui kasutasite järelemõtlemise perioodi ajal Spotify teenust või (2) pärast järelemõtlemise perioodi lõppu (kui see on kohaldatav) või (3) enne käimasoleva perioodi lõppu. Tagasimakse viis sõltub tasumisviisist.

Kui soovite, et kõikide makstud summade täies mahus hüvitamine toimuks enne järelemõtlemise perioodi lõppu, võtke ühendust klienditoega.

Kui olete teinud tasulise tellimuse kolmanda osapoole kaudu, kohaldatakse teie tellimusele kolmanda osapoolega sõlmitud lepingu tingimusi. Tellimuse tühistamiseks peate selle tühistama otse kolmanda osapoole kaudu. Ükskõik millise teise lepingu te kolmanda osapoolega sõlmite, kohaldatakse teie tasulisele tellimusele endiselt neid tingimusi.

Spotify võib muuta aeg-ajalt tasuliste tellimuste, ettemakstud perioodi (veel tasumata perioodide) või koodide hinda ning teavitab teid eelnevalt hinnamuutustest ning sellest, kuidas kõnealuseid muudatusi aktsepteerida (kui see on kohaldatav). Tasuliste tellimuste hinnamuutused jõustuvad järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva. Pärast hinnamuutuse jõustumist kohalike õigusaktidega lubatud ulatuses nõustute uue hinnaga, kui jätkate Spotify teenuse kasutamist. Kui te hinnamuutustega ei nõustu, on teil õigus muudatustest loobuda ja enne hinnamuutuste jõustumist Spotify teenuse kasutamine lõpetada. Seepärast lugege kõik hinnamuutuste teated hoolega läbi.

16 Tähtaeg ja aegumine

Lepingutingimused kehtivad seni, kuni teie või Spotify need tühistab. Siiski nõustute, et teie antud alaline kasutajasisu ja tagasiside litsents on tühistamatu ning kehtib ka pärast lepingutingimuste aegumist või lõpetamist. Spotify võib lepingu lõpetada või teie juurdepääsu Spotify teenusele igal ajal peatada, sh ka siis, kui te Spotify teenust ja/või sisu ilma loata kasutate või kui meil on alust arvata, et seda teete või kui te ei järgi lepingutingimusi. Kui lõpetate või Spotify lõpetab lepingu täitmise või kui Spotify peatab teie juurdepääsu teenusele, nõustute, et Spotify'l ei ole teie ees mingeid kohustusi või vastutust, niivõrd kui kohalduvad õigusaktid seda võimaldavad ning Spotify ei hüvita teie poolt tasutud summasid. Lisateabe saamiseks oma Spotify konto eemaldamiseks võtke meiega ühendust klienditeeninduse kontaktivormi abil, mis on saadaval meie kontaktteabe leheküljel. Kõnealust jaotist jõustatakse kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses. Teil on õigus lepingu täitmine igal ajal lõpetada.

Käesoleva dokumendi jaotised 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 ning muud lepingu jaotised, mis sõnaselgelt või kaudselt väljendavad seda, et kõnealused jaotised peavad jääma jõusse ka pärast lepingu lõpetamist, jäävad jõusse.

17 Garantii ja lahtiütlus

PÜÜAME PAKKUDA OMALT POOLT PARIMAT TEENUST, KUID NÕUSTUTE, ET SPOTIFY TEENUST PAKUTAKSE „OLEMASOLEVAL“ JA „KÄTTESAADAVAL“ KUJUL ILMA OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII VÕI MIS TAHES TINGIMUSTETA. SPOTIFY TEENUSE KASUTAMINE TOIMUB KASUTAJA OMAL RIISIKOL. SPOTIFY JA KÕIK SISU OMANIKUD EI ANNA KOHALDUVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD ULATUSES RAHULDAVA KVALITEEDI, TURUSTATAVUSE EGA KINDLAL EESMÄRGIL SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE KOHTA MITTE MINGEID KINNITUSI NING VÄLISTAVAD KÕIK GARANTIID JA TINGIMUSED. SPOTIFY EGA ÜKSKI SISU OMANIK EI GARANTEERI, ET SPOTIFY TEENUS ON PAHAVARAST VÕI MUUDEST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST VABA. LISAKS EI VASTUTA SPOTIFY KOLMANDA OSAPOOLE RAKENDUSTE (VÕI NENDE SISU), KASUTAJASISU VÕI KOLMANDA OSAPOOLE TOOTE VÕI TEENUSE EEST, MIDA REKLAAMITAKSE SPOTIFY TEENUSE VÕI HÜPERLINGITUD VEEBISAIDI KAUDU VÕI MIS ON ESITATUD RIBA- VÕI MUUL REKLAAMIL, EI KIIDA NEID HEAKS EGA ANNA NENDE SUHTES KINNITUSI EGA GARANTIISID. SAATE ARU JA NÕUSTUTE, ET SPOTIFY EI VASTUTA TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTE PAKKUJATE VAHELISTE TEHINGUTE NING SPOTIFY TEENUSE KAUDU REKLAAMITUD TOODETE VÕI TEENUSTE EEST. TOOTE VÕI TEENUSE SOETAMISE PUHUL MIS TAHES MEEDIUMI KAUDU VÕI MIS TAHES KESKKONNAS PEAKSITE USALDAMA OMA ARVAMUST NING OLEMA ETTEVAATLIK. SUULIST VÕI KIRJALIKKU SPOTIFY'LT SAADUD NÕUANNET VÕI TEAVET EI TOHI PIDADA SPOTIFY ANTUD GARANTIIKS. MÕNINGAD KÄESOLEVAS JAOTISES ESITATUD PUNKTID EI PRUUGI TEATUD KOHTUPIIRKONDADES RAKENDUDA, KUI SEE ON KOHALDUVA ÕIGUSE ALUSEL KEELATUD.

KÄESOLEV EI MÕJUTA TEIE SEADUSLIKKE TARBIJAÕIGUSI.

18 Piirangud

NÕUSTUTE, ET KOHALDUVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES ON AINUS VÕIMALUS SPOTIFY TEENUSE PROBLEEMIDE VÕI SELLEGA KAASNEVA RAHULOLEMATUSE LÕPETAMISEKS SPOTIFY TEENUSE TARKVARA DESINSTALLIDA NING SPOTIFY TEENUSE KASUTAMINE LÕPETADA. KUNA SPOTIFY EI VASTUTA KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTE VÕI NENDE SISU EEST NING KUNA ON VÕIMALIK, ET TEIE SUHE KÕNEALUSTE KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTEGA KEHTIB ERALDI KOKKULEPPE PÕHJAL KOLMANDATE OSAPOOLTEGA, ON KOHALDUVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES AINUS VÕIMALUS, NAGU SPOTIFY PUHULGI, KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTE VÕI NENDE SISU PROBLEEMIDE VÕI NENDEGA KAASNEVA RAHULOLEMATUSE LÕPETAMISEKS KÕNEALUSTE KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSED DESINSTALLIDA JA/VÕI NENDE KASUTAMINE LÕPETADA.

NIIVÕRD KUI SEE ON KOHALDUVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD, EI VASTUTA SPOTIFY, SELLE AMETNIKUD, AKTSIONÄRID, TÖÖTAJAD, AGENDID, JUHID, TÜTARETTEVÕTTED, SIDUSETTEVÕTTED, TEGEVUSE JÄTKAJAD, VOLITATUD ISIKUD, VARUSTAJAD VÕI LITSENTSIANDJAD (1) KAUDSE, ERILISE, JUHUSLIKU, KARISTAVA, ISELOOMULIKU VÕI JÄRGNENUD KAHJU EEST; (2) KASUTUSE, ANDMETE, TEHINGUTE VÕI KASUMI (OTSESE VÕI KAUDSE) KAOTUSE KORRAL, MIS ON KÕIK TINGITUD SPOTIFY TEENUSE, KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTE SISU KASUTAMISEST VÕI KASUTUSVÕIMETUSEST, HOOLIMATA ÕIGUSTEOORIAST NING SELLEST, KAS SPOTIFY'D ON HOIATATUD KÕNEALUSTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALIKKUSE EEST, NING ISEGI KUI ABINÕU ESMANE EESMÄRK EI ÕNNESTU; VÕI KUI (3) KÕIKIDE SPOTIFY TEENUSE, KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSTE SISU NÕUETE KAASVASTUTUS ON SUUREM EELNEVA KAHETEISTKÜMNE KUU JOOKSUL KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES TEIE POOLT SPOTIFY'LE MAKSTUD SUMMADEST.

Mitte ükski lepingu punkt ei tühista või piira Spotify vastutust pettuse, pettusliku vääresituse, surma või isikliku vigastuse osas, mis on tekkinud hooletuse või raske hooletuse tõttu (kui see on kohaldatavate õigusaktidega nõutav). Mõningad käesolevas jaotises esitatud punktid ei pruugi kindlates kohtupiirkondades rakenduda, kui see on kohalduva õiguse alusel keelatud.

19 Kolmandate osapoolte õigused

Saate aru ja nõustute, et sisu omanikud ja teatavad levitajad (nt rakenduste pakkujad) on lepingu alusel kasusaajad ning neil on õigus lepingut otseselt teie vastu jõustada. Muudel juhtudel (kui käesolevas jaotises esitatud) on leping mõeldud õiguste tagamiseks vaid teile ja Spotify'le ning mitte mingil juhul ei tohi leping luua kolmandatele osapooltele kasutoovaid tingimusi. Lisaks ei olene lepingu lõpetamine, tühistamine, muus versioonis kasutamine, loovutamine või lahendamine mitte ühegi kõrvalise isiku nõusolekust.

Kui olete rakenduse alla laadinud Apple, Inc. („Apple“) rakenduste poest või kasutate rakendust iOS seadmel, kinnitate, et olete läbi lugenud järgmised märkused Apple'i kohta ning nõustute nendega. Käesolev leping kehtib ainult teie ja Spotify ning mitte teie ja Apple'i vahel. Sellepärast ei ole Apple vastutav teenuse ning selle sisu eest. Apple'il ei ole mitte mingeid kohustusi teenust käigus hoida ega toetada. Kui teenus ei suuda kohalduvat garantiid täita, võite sellest Apple'it teavitada ning Apple hüvitab teile rakenduse kohaldatava ostuhinna. Apple'il ei ole teenuse osas mitte mingeid muid garantiikohustusi, niivõrd kui see on kohalduvate õigusaktidega lubatud. Apple ei vastuta teie ega teenusega seonduva kolmanda osapoole nõuete eest või teiepoolse teenuse omamise ja/või kasutamise eest, sh järgmistel juhtudel: (1) tootevastutuse nõuded; (2) nõuded seoses teenuse mittevastavusega rakenduvate õigusnormidega; ja (3) tarbijakaitsealase või muu sarnase õigusaktiga seotud nõuded. Apple ei vastuta kolmanda osapoole nõude uurimise, kaitsmise, lahendamise või sellest vabastamise eest, mis väidab, et teenus ja/või teiepoolne rakenduse omamine ja kasutamine rikuvad kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi. Teenuse kasutamisel nõustute kohaldama rakenduvaid kolmanda osapoole tingimusi. Apple ja selle tütarettevõtted on lepingu kolmandate osapoolte kasusaajad ning enne teiepoolset lepingu aktsepteerimist on Apple'il õigus (ning ettevõtet loetakse õigust aktsepteerinuks) jõustada kõnealune leping teie kui kõnealuse lepingu kolmanda osapoole kasusaaja vastu. Siinkohal esitate ja garanteerite, et (1) teie asukohariik ei allu Ameerika Ühendriikide valitsuse embargole ning et te asu riigis, mis on määratud Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt „terroristlikuks riigiks“ ja (2) te ei kuulu poolte hulka, kes on Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt keelatud või piiratud.

20 Täielik leping

Välja arvatud käesolevas jaotises esitatud või Spotify ja teie vahel kirjalikult kokkulepitud juhtudel, käsitleb leping kõiki teie ja Spotify vahelisi tingimusi ning asendab varasemad kirjalikud või suulised kokkulepped lepingu valdkonna kohta.

Siiski tuleb meeles pidada, et teie Spotify teenuse kasutamise muud aspektid võivad alluda lisakokkulepetele. See võib sisaldada järgmist: juurdepääsu tagamine Spotify teenusele kinkekaardi või tasuta või allahinnatud prooviversiooni kasutamise tulemusena. Kui selliste kasutusaspektide kohta esitatakse teile pakkumine, esitatakse teile ka lisatingimused ning teil on võimalus lisatingimustega nõustuda. Mõningad lisatingimused on esitatud Spotify veebisaidil. Kui lisatingimuste ja käesolevate tingimuste vahel on tekkinud lahendamatu vastuolu, jäävad kehtima lisatingimused.

21 Lahutamatus ja õiguste loovutamine

Kui lepingu tingimus osutub kehtetuks või kui seda ei saa mis tahes põhjusel või ulatuses jõustada, ei mõjuta selline kehtetu või mittejõustatav punkt mitte mingil määral lepingu ülejäänud tingimusi ning kõnealuse lepingutingimuse rakendamist võib jõustada õigusaktidega lubatud ulatuses, kui lepingu tingimustes pole teisiti väljendatud.

Lepingutingimuste jõustamise ebaõnnestumisega Spotify või kolmanda osapoole kasusaaja poolt ei loovuta Spotify või kohalduva kolmanda osapoole kasusaaja oma sellekohaseid õigusi.

22 Üleandmine

Spotify võib lepingu või selle osa üle anda ning Spotify võib oma lepingulisi kohustusi delegeerida. Teie ei või lepingut või selle osa üle anda ega oma õigusi lepingu alusel kolmandale osapoolele edastada või all-litsentsida.

23 Kahjutasu

Rakenduvate õigusaktidega lubatud piires nõustute kaitsma Spotify'd kahjude, kaotuste ning kulude eest ning need ettevõttele hüvitama (sh advokaaditasu ja -kulud). Põhjused võivad olla järgmised: (1)käesoleva lepingu rikkumine; (2) kasutajasisu; (3) tegevus, millesse olete Spotify teenuse abil kaasatud; ja (4) teiepoolne seaduse või kolmandate osapoolte õiguste rikkumine.

24 Õiguse valik, vahekohus ja kohtupidamise koht

24.1 Ülimuslik seadus / jurisdiktsioon

Kui Euroopa Liidu liikmesriigi või muu jurisdiktsiooni kohustuslik õigus ei näe teisiti ette, alluvad lepingutingimused (ning neist tulenevad lepinguvälised vaidlused/nõuded) alljärgnevalt esitatud riigi või osariigi seadustele, arvestamata õigussüsteemide valikuvõimaluse ega vastuolu põhimõtteid.

Teie ja Spotify nõustute alljärgnevate kohtuorganite jurisdiktsiooniga, et lahendada lepingutingimustest tulenev vaidlus, nõue või vastuolu ning lepinguväline vaidlus/nõue, mis on lepingutingimustega seonduv. (Mõningal juhul on kõnealune jurisdiktsioon „eksklusiivne“, s.t muude riikide kohtuorganitel ei ole kõnealuse teema üle jurisdiktsiooni; teistel juhtudel on jurisdiktsioon „mitte-eksklusiivne“, s.t muude riikide kohtuorganitel on selle teema üle jurisdiktsioon. Kõigele sellele osutatakse ka tabelis.)

Riik ja Kohalduv Jurisdiktsioon
Poola, Itaalia Rootsi seadused Eksklusiivsed; kohaliku riigi kohtuorganid
Türgi Rootsi seadused Mitte-eksklusiivsed; Türgi Vabariigi kohtud ja muud kohtuorganid
Brasiilia Brasiilia seadused Eksklusiivsed: São Paulo osariigi- ja föderaalkohus, São Paulo osariik, Brasiilia
Kanada Ontario provintsi seadused Eksklusiivsed: Ontario kohtuorganid, Kanada
Ameerika Ühendriigid, Argentina, Boliivia, Tšiili, Kolumbia, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, Uruguay California osariik, Ameerika Ühendriigid Eksklusiivsed: San Fransisco maakonna riigi- ja föderaalkohtud (California osariik) või New York (New Yorgi osariik)
Eesti, Hongkong, Läti, Leedu Rootsi seadused Mitte-eksklusiivsed, Rootsi kohtud
Hispaania Hispaania seadused Eksklusiivsed: tarbija praeguse asukoha kohtuorganid Hispaanias.
Kõik ülejäänud riigid Rootsi seadused Eksklusiivsed; Rootsi kohtud

Spotify ei tunnusta käesolevate lepingute alusel pakutavate teenuste kohustuslikke tegevusjuhendeid.

24.2 ÜHISHAGIST LOOBUMINE

KUI KOHALDATAV SEADUS SEDA LUBAB, LEPITE TEIE JA SPOTIFY KOKKU, ET MÕLEMAD POOLED VÕIVAD ÜKSTEISE VASTU HAGI ESITADA AINULT TEIE ENDA VÕI SPOTIFY ENDA NIMEL NING MITTE KUI HAGEJA VÕI RÜHMA LIIKME VÕI ESINDAJATE ÜHISHAGINA. Vahekohtunik või kohtunik ei või koondada mitme isiku nõudeid või muul viisil esindajate või ühishagi vastu võtta, välja arvatud, kui teie ja Spotify olete selles kokku leppinud.

24.3 VAHEKOHUS

Kui asute, elate alaliselt, teil on büroo või tegelete ettevõtlusega jurisdiktsioonis, kus jaotist 24.3 ei ole võimalik jõustada, kehtivad teile järgmised kohustuslikud vahekohtu punktid:

24.3.1 Vaidluste lahendamine ja vahekohus

Teie ja Spotify nõustute, et vaidlus, nõue või vastuolu teie ja Spotify vahel, mis tuleneb käesolevast lepingust või on sellega seotud või puudutab teie kui teenuse kasutaja ja Spotify vahelist suhet (lepingu, kahju tekitamise, seadusesätte, pettuse, vääralt esitamise või muu õigusteooria kohaselt; ning mille kohta nõue on esitatud lepingu täitmise ajal või pärast selle lõppemist) lahendatakse kohustusliku siduva vahekohtumenetluse abil. Vahekohtumenetlus ei ole nii ametlik kui kohtuhagi. VAHEKOHTUS EI OLE KOHTUNIKKU EGA VANDEMEESTE KOGU NING VAHEKOHTU OTSUSTE LÄBIVAATAMINE ON PIIRATUD. Vahekohtu lahendused võivad olla kohtu omadest piiratumad. Vahekohtunik peab järgima käesolevat lepingut ning tal on õigus määrata kohtuga samaväärsed kahjutasud ja abinõud (sh advokaaditasud), kuid vahekohtunikul ei ole õigust määrata deklaratiivseid või keelavaid abinõusid, mis toovad kasu kellelegi muule kui vahekohtu osapooltele. Käesolev vahekohtu jaotis kehtib ka siis, kui leping on lõpetatud.

24.3.2 Erandid

Hoolimata eelnimetatud punktist (24.3.1), teie ja Spotify nõustute, et ühtki käesolevas dokumendis esitatud sätet ei loeta osapoolte õigustest loobumiseks, nende välistamiseks või mis tahes moel piiramiseks mis tahes ajal, et (1) esitada üksikhagi väiksemate kohtumenetluste kohtusse, (2) taotleda jõustamist kohalduvate piirkonna, föderaal- või riigiasutuste kaudu, kus kõnealune tegevus on võimalik, (3) taotleda kohtulikku keeldu või (4) esitada hagi kohtusse intellektuaalomandi rikkumisnõuete käsitlemise eesmärgil.

24.3.3 Vahekohtu reeglid

Vahekohtu menetlust võime alustada kas meie või teie. Teie ja Spotify vaheline vahekohtumenetlus lahendatakse lõplikult Rahvusvahelise Kaubanduskoja („ICC“) kehtivate vahekohtumenetluse reeglite ning ühe või mitme eelnimetatud reeglite alusel määratud vahekohtunikuga ja käesolevate lepingutega muudetud versiooni põhjal, mida haldab Rahvusvahelise Kaubanduskoja rahvusvaheline vahekohus.

Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles, kui see pole Euroopa Liidu liikmesriigi või muu jurisdiktsiooni kohustusliku seaduse alusel teisiti ette nähtud. Vahekohtumenetluses rakendatakse Ameerika Ühendriikide California osariigi seadusi, arvestamat õigussüsteemi valikuvõimaluse või vastuolu põhimõtteid.

24.3.4 Taotluse esitamise aeg

Vahekohtumenetlus tuleb algatada vahekohtumenetluse nõude esitamisega ÜHE (1) AASTA jooksul pärast kuupäeva, mil nõude esitanud osapool esimest korda nõude aluseks olnud tegevusest, tegemata jätmisest või rikkumisest teada saab. Selle aja jooksul esitamata jäetud taotlusi meetmete võtmiseks ei rahuldata. Kui kohaldatav seadus keelab nõuete esitamiseks määratud üheaastast piirangut, tuleb nõue esitada kohaldatava seadusega lubatud lühima perioodi vältel.

24.3.5 Teatised; protsess

Vahekohtu abi paluv osapool peab esmalt saatma teisele poolele vaidluse kohta kirjaliku teatise kas tähitud kirjaga või Federal Expressi teel (allkiri on nõutav) või kui meie füüsiline aadress ei ole kättesaadav, siis e-posti teel („teatis“). Spotify aadress teatise saatmiseks on järgmine: Spotify, Attn: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA. Teatis peab sisaldama (1) taotluse või vaidluse kirjeldust ja alust; ja (2) esitama konkreetse taotluse („nõue“). Väljendame oma head tahet ning püüame taotluse rahuldada otse, kuid kui me ei jõua 30 päeva jooksul pärast nõude esitamist kokkuleppele, võite teie või Spotify võib alustada vahekohtumenetlust. Vahekohtumenetluse vältel ei tohi teie või Spotify poolt esitatud kokkuleppetasu pakkumist vahekohtunikule avaldada enne, kui vahekohtunik teeb lõpliku otsuse ja määrab tasu. Kui vaidlus on lõpuks vahekohtumenetluse abil teie kasuks lahendatud, maksab Spotify teile (1) vahekohtuniku poolt määratud tasu (kui see on määratud), (2) viimase Spotify poolt pakutud kirjaliku kokkuleppesumma, milles lepiti kokku enne vahekohtuniku poolt tasu määramist; või (3) 1000 USA dollarit (ükskõik milline neist on suurem). Kõik vahekohtumenetluse käigus avaldatud dokumendid ja teave on rangelt salajased ning andmesaajal on keelatud kõnealust teavet ja dokumente kasutada muul eesmärgil peale vahekohtumenetluse või vahekohtuniku poolt tehtud otsuse jõustamist ning seda võib avaldada ainult usaldusväärsetele isikutele, kes peavad või kes võivad seda teada kohaldatava seaduse alusel. Peale vahekohtuniku otsuse nõuetekohase jõustamise ei tohi teie ega Spotify anda avalikke teadaandeid ega avalikke kommentaare või algatada avalikku huvi vahekohtumenetluse teemal, sh avaldada teavet selle kohta, et pooled osalevad vaidluses, vahekohtumenetluse olemasolu või vahekohtuniku otsust.

24.3.6 Muudatused

Kui Spotify peaks tulevikus tegema muudatusi käesolevate vahekohtumenetluse tingimustes (v.a, kui Spotify muudab oma teatise saatmise aadressi), võite sellised muudatused tagasi lükata ning saata meile märgitud Spotify teatise aadressil kirjaliku teatise 30 päeva jooksul pärast muudatuste tegemist. Sellisel juhul eemaldatakse teie Spotify konto kohe ning käesolevad vahekohtumenetluse tingimused (mis kehtisid enne seda, kui muudatuste vastuvõtmisest keeldusite) kehtivad edasi.

24.3.7 Täitmisele kuuluvus

Kui leitakse, et jaotises 24.2 ette nähtud ühishagist loobumine ei ole vahekohtumenetluses jõustatav või et jaotise 24.3 kehtetu või jõustamatu, on ka jaotis 24.3 täiel määral kehtetu. Sellisel juhul osapooled nõustuvad, et jaotises 24.1 kirjeldatud eksklusiivne jurisdiktsioon ja toimumispaik on kohaldatavad lepingutingimustest tuletatud või nendega seonduvate tegevuste suhtes.

25 Kontaktandmed

Kui teil on Spotify teenuse või lepingu kohta küsimusi, võtke ühendust Spotify klienditeenindusega, kasutades meie veebisaidi kontaktteave jaotist.

Kui olete California osariigi alaline elanik, võite lepingu tellida e-posti teel, kui saadate tavakirja järgmisele aadressile: Spotify, Attn: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA. Lisage kirjale oma e-posti aadress ja lepingu taotlemise soov. Lisaks võite teenusega seonduva kaebuse esitamiseks või lisateabe saamiseks teenuse kohta California osariigi tsiviilkoodeksi jaotise 1789.3 alusel kirjalikult ühendust võtta California tarbijakaitse kaebuste üksusega aadressil 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834 või telefoninumbril 1-800-952-5210.

Täname, et tutvusite meie kasutustingimustega. Loodame, et naudite Spotify kasutamist!

Lepingupool:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Rootsi)
SE556786572901

© Spotify AB.