Spotify İstifadəçi Təlimatı

Salam! Spotify İstifadəçi Təlimatına ("İstifadəçi Təlimatı") xoş gəlmisiniz. Bu vəsait İstifadəçi təlimatına ("Xidmətlər") istinad edən Spotify veb-saytları, tətbiqləri və xidmətlərindən istifadə edərkən, o cümlədən həmin Xidmətlər ("Məzmun") vasitəsilə əldə edilən istənilən növ material və ya məzmuna daxil olduğunuz zaman tətbiq olunur. Bu İstifadəçi Təlimatı hər kəsin Xidmətlərdən məmnun qalmasını təmin etmək üçün işlənilib hazırlanıb. Bu İstifadəçi Təlimatına əlavə olaraq məzmun Spotify Platforma Qaydalarına ("Platforma Qaydaları") uyğun olmalıdır.

Biz bu İstifadəçi Təlimatı və Platforma Qaydalarını vaxtaşırı yeniləyə bilərik - siz ən son versiyanı vebsaytımızda tapa bilərsiniz.

İstifadəçi Təlimatı və ya Platforma Qaydalarının pozulması Xidmətlərə ötürdüyünüz hər hansı məzmunun və ya materialın silinməsi və/yaxud hesabınızın ləğvi və/yaxud onun dayandırılması ilə nəticələnə bilər. Biz Xidmətləri geniş şəkildə hər kəsin istifadəsinə açıq etməyə çalışırıq, lakin əvvəllər Xidmətlərimizin hər hansı birində hesabınızı ləğv etmişiksə, siz Xidmətlərimizdən istifadə edə bilməzsiniz. Bundan başqa, biz yeni hesabların yaradılması yolu ilə əvvəl qüvvədə olan qaydalardan yayınma cəhdlərini də qadağan edirik.

Xidmətlərlə bağlı və Xidmətlər vasitəsilə təqdim edilən material və ya məzmun, yaxud onların hər hansı bir hissəsi ilə bağlı hər hansı səbəbdən aşağıdakılara icazə verilmir:

 1. açıq şəkildə qüvvədə olan qanunvericiliklə qadağan edilən hallar istisna olmaqla, Xidmətlərlə bağlı mühəndislik təhlili aparmaq, dekompilyasiya etmək, sökmək, dəyişdirmək və ya törəmə işlər yaratmaq. Qüvvədə olan qanunvericilik Xidmətlərlə və ya başqa bir proqramla idarə oluna bilən müstəqil proqram yaratmaq məqsədilə lazım olan məlumatı əldə etmək üçün tələb olunduqda Xidmətlərin və ya Məzmunun hər hansı bir hissəsini dekompilyasiya etməyə icazə verirsə, belə fəaliyyətlərdən əldə etdiyiniz məlumat (a) yalnız yuxarıda qeyd olunan məqsəd üçün istifadə edilə bilər, (b) Spotify-ın əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu məqsədə nail olmaq üçün açıqlanması və ya bildirilməsi lazım olmayan hər hansı üçüncü tərəfə açıqlana və ya bildirilə bilməz və (c) Xidmətlərin və ya Məzmunun hər hansı hissəsinə xeyli dərəcədə oxşar olan hər hansı proqram təminatı və ya xidmət yaratmaq üçün istifadə oluna bilməz;
 2. surətini çıxarmaq, çoxaltmaq, yenidən paylaşdırmaq, "diskdən köçürmək", yazmaq, ötürmək, icra etmək, çərçivəyə salmaq, ictimaiyyətlə əlaqələndirmək və ya nümayiş etdirmək, yayımlamaq və ya ictimaiyyətə təqdim etmək, yaxud Sazişlər və ya qüvvədə olan qanunvericilik əsasında açıq şəkildə icazə verilməyən və ya əqli mülkiyyət hüquqlarını başqa şəkildə pozan hər hansı başqa məqsədlə istifadə;
 3. bu şəkildə idxal etmək və ya surətini çıxarmaq üçün qanuni hüququnuz olmayan hər hansı yerli faylları idxal etmək və ya surətini çıxarmaq;
 4. keşlənmiş Məzmun surətlərinin istifadəsinə icazə verilmiş Cihazdan hər hansı digər Cihaza istənilən şəkildə ötürülməsi;
 5. məlumatlara baxmaq, daxil olmaq və ya toplamaq məqsədilə manual qaydada və ya avtomatlaşdırılmış vasitələrlə yaxud da hər hansı avtomatlaşdırılmış vasitələrdən (botlar, skreyperlər və spayderlər daxil olmaqla) başqa şəkildə istifadə etməklə "məlumat toplama" və ya "skrapinq" (başqa saytlardan məlumatların toplanması), yaxud da maşın öyrənməsi və ya Sİ modelini öyrətmək üçün Xidmətlərin və ya Məzmunun hər hansı bir hissəsindən istifadə etmək və ya Spotify Məzmunu başqa bir şəkildə maşın öyrənməsi və ya Sİ modelinə daxil etmək;
 6. Müqavilələrdə açıq şəkildə icazə verilən hallar istisna olmaqla, satış, icarə, sublisenziya, lizinq və ya digər monetizasiya fəaliyyətləri;
 7. istifadəçi hesabını və ya pleylisti satmaq, yaxud hesabın və ya pleylistin adına, yaxud hesaba və ya pleylistə daxil edilmiş məzmuna təsir etmək üçün təzminat, maliyyə vəsaiti və s. qəbul edilməsi və ya təklif edilməsi, yaxud
 8. (i) hər hansı bir botdan, skriptdən və ya digər avtomatlaşdırılmış prosesdən istifadə etməklə, (ii) hər hansı təzminatın təmin edilməsi və ya qəbul edilməsi (maliyyə və ya başqa şəkildə) ilə, yaxud (iii) hər hansı digər vasitələr daxil olmaqla, süni şəkildə oxutma sayı və ya izləmə saylarını artırmaq, Məzmunu və ya digər manipulyasiyanı süni şəkildə təşviq etmək;
 9. Spotify, onun lisenziarları və ya hər hansı üçüncü tərəf tərəfindən istifadə edilən hər hansı texnologiyadan, o cümlədən Spotify və ya onun lisenziarları tərəfindən tətbiq edilən hər hansı ərazi ilə bağlı və ya digər məzmuna giriş məhdudiyyətlərindən yan keçmək;
 10. reklamlardan yan keçmək və ya bloklamaq, yaxud reklamları bloklamaq üçün nəzərdə tutulmuş alətlər yaratmaq və ya yaymaq;
 11. hər hansı müəllif hüququ, əmtəə nişanı və ya digər əqli mülkiyyət bildirişlərinin silinməsi və ya dəyişdirilməsi (o cümlədən mülkiyyət və ya mənbənin hər hansı göstəricilərini ört-basdır etmək və ya dəyişdirmək məqsədilə);
 12. Müqavilələrdə açıq şəkildə icazə verilən hallar istisna olmaqla və ya Məzmun başqa istifadəçi tərəfindən təqdim edildiyi halda, belə istifadəçinin açıq razılığı ilə Xidmətlərin və ya Məzmunun hər hansı hissəsinin silinməsi və ya dəyişdirilməsi; və ya
 13. parolunuzu hər hansı digər şəxsə təqdim etmək və ya hər hansı digər şəxsin istifadəçi adı və parolundan istifadə etmək.

Spotify-a, Xidmətlərdə material və məzmunun sahiblərinə və Xidmətlərin digər istifadəçilərinə hörmət edin. Aşağıda qeyd olunanları ehtiva edən heç bir fəaliyyətlə məşğul olmayın, hər hansı İstifadəçi Məzmunu paylaşmayın, qeydiyyatdan keçməyin və ya istifadəçi adından istifadə etməyin. Bura daxildir:

 1. qeyri-qanunidir, yaxud Spotify və ya üçüncü tərəfin əqli mülkiyyət hüquqlarının, məxfilik hüquqlarının, ictimaiyyətə açıqlama hüquqlarının, yaxud mülkiyyət hüquqlarının pozulması da daxil olmaqla hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkəti təşviq etmək və ya törətmək məqsədi daşıyır və ya sizin iştirakçısı olduğunuz hər hansı müqaviləni, məsələn, eksklüziv səsyazma müqaviləsini və ya dərcetmə müqaviləsini pozacaq;
 2. parolunuzu ehtiva edir və ya qəsdən hər hansı digər istifadəçinin parolunu ehtiva edir, yaxud məqsədli şəkildə üçüncü tərəflərin şəxsi məlumatlarından ibarətdir və ya bu cür şəxsi məlumatları sorğulamaq üçün nəzərdə tutulub;
 3. üçüncü tərəfin məxfi və ya mülkiyyət məlumatlarını, yaxud özünüz haqqında bütün dünyada insanlara yayımlanması nəzərdə tutulmayan şəxsi məlumatları açıqlayır;
 4. zərərli proqram, Troya atları və ya viruslar kimi zərərli məzmunu ehtiva edir və ya hər hansı istifadəçinin Spotify Xidmətinə girişinə başqa şəkildə müdaxilə edir;
 5. Spotify ilə əlaqənizi (məsələn, Spotify-ın müəllif hüquqları ilə qorunan məzmunundan istifadə etməklə, icazəsiz şəkildə Spotify loqosundan istifadə etməklə və ya digər halda Spotify əmtəə nişanlarından çaşqın şəkildə istifadə etməklə) başqa istifadəçi, şəxs və ya qurum kimi təqdim edir, yaxud təhrif edir və ya başqa şəkildə saxtakar, yalan, aldadıcı və ya yanıldıcı xarakter daşıyır;
 6. arzuolunmaz kütləvi poçt göndərişlərinin və ya digər spam formalarının, lazımsız məktubların, zəncirvari məktubların və ya oxşar materialların ötürülməsini nəzərdə tutur;
 7. reklam, kampaniyalar, müsabiqələr, lotereyalar, mərc oyunları, qumar, bukmekerlik və ya piramida sxemləri kimi icazəsiz ticarət və ya satış fəaliyyətləri;
 8. Spotify tərəfindən açıq şəkildə icazə verilən hallar istisna olmaqla, kommersiya məhsulları və ya xidmətləri ilə icazəsiz əlaqə yaratmaq, onlara istinad etmək və ya başqa şəkildə təşviq etmək;
 9. Spotify Xidmətinə müdaxilə edir və ya onu hər hansı şəkildə onu pozur, Spotify Xidmətində və ya Spotify-ın kompüter sistemlərində, şəbəkəsində, istifadə qaydalarında və ya Spotify-ın hər hansı təhlükəsizlik komponentlərində, autentifikasiya tədbirlərində, yaxud Spotify Xidməti, Məzmun və ya onun hər hansı hissəsinə şamil olunan hər hansı mühafizə tədbirlərində həssas məqamlara müdaxilə edir və ya onlarla bağlı qanunları pozur, yaxud onları yoxlamağa, skanlamağa və ya sınaqdan keçirməyə cəhd edir;
 10. Spotify İstifadə Qaydaları və Şərtləri, yaxud hər hansı Xidmətlərdən istifadənizə tətbiq olunan hər hansı digər şərtlər və ya qaydalarla ziddiyyət təşkil edir, yaxud
 11. qadağan edilmiş trek, epizod və ya şou kimi məzmunlara görə şərtlərimizin və ya siyasətlərimizin pozulmasına görə xidmətlərimizin hər hansı birindən silinmişdir. Buraya əvvəllər silinmiş Məzmunla eyni məqsədə xidmət etmək üçün yaradılmış və ya yenidən tərtib olunmuş məzmun daxildir.