Politika privatnosti usluge Spotify

Stupa na snagu 5. decembra 2023.

1. O ovoj politici

2. Prava i kontrole za vaše lične podatke

3. Lični podaci koje prikupljamo o vama

4. Svrha korišćenja vaših ličnih podataka

5. Deljenje vaših ličnih podataka

6. Zadržavanje podataka

7. Prenos u druge zemlje

8. Očuvanje bezbednosti ličnih podataka

9. Deca

10. Izmene ove politike

11. Kako možete da nam se obratite

1. O ovoj politici

Ova politika opisuje kako Spotify AB obrađuje vaše lične podatke.

Ona se odnosi na vašu upotrebu:

 • svih Spotify usluga strimovanja kao korisnika. Na primer, to obuhvata:
  • vašu upotrebu usluge Spotify na bilo kom uređaju
  • personalizaciju vašeg korisničkog doživljaja
  • infrastrukturu potrebnu za pružanje naših usluga
  • povezivanje vašeg Spotify naloga s nekom drugom aplikacijom
  • naše besplatne ili plaćene opcije strimovanja (svaka se naziva „Opcijom usluge")
 • drugih Spotify usluga koje sadrže vezu ka ovoj Politici privatnosti. To obuhvata Spotify veb-sajtove, korisničku službu i sajt zajednice

Od sada ćemo ih zajednički nazivati „usluga Spotify".

S vremena na vreme možemo razviti nove ili ponuditi dodatne usluge. One će takođe biti predmet ove politike, osim ako ne bude drugačije navedeno kad ih predstavimo.

Ova politika nije...

 • isto što i Spotify uslovi korišćenja, koji čine zaseban dokument. Uslovi korišćenja predstavljaju pravni ugovor između vas i kompanije Spotify o korišćenju usluge Spotify. Takođe opisuju pravila usluge Spotify i vaša korisnička prava
 • merodavna za vašu upotrebu drugih Spotify usluga koje imaju sopstvenu politiku privatnosti. Druge Spotify usluge obuhvataju Anchor, Soundtrap, Megaphone i aplikaciju Spotify Live

Drugi resursi i podešavanja

Osnovne informacije o vašim ličnim podacima navedene su ovde, u ovoj politici. Međutim, možda ćete želeti da pogledate i druge naše resurse i kontrole u vezi sa privatnošću:

 • Centar za privatnost: Centar prilagođen korisniku sa rezimeima ključnih tema.
 • Podešavanja privatnosti: Kontrolišite obradu određenih ličnih podataka, uključujući prilagođeno oglašavanje.
 • Podešavanja obaveštenja: Podesite koje marketinške komunikacije dobijate od usluge Spotify.
 • Podešavanja (u verzijama usluge Spotify za računare i mobilne uređaje): Kontrolišite određene aspekte usluge Spotify kao što su „Društveno" ili „Eksplicitni sadržaj". U okviru podešavanja „Društveno" možete:
  • da započnete privatnu sesiju
  • da odaberete da li ćete deliti ono što slušate u usluzi Spotify sa pratiocima
  • da odaberete da li ćete prikazati nedavno slušane izvođače na javnom profilu

U okviru podešavanja „Eksplicitni sadržaj" možete da kontrolišete da li sadržaj označen kao eksplicitan može da se reprodukuje na vašem Spotify nalogu.

 • Smernice za kolačiće: Informacije o načinu na koji koristimo kolačiće i o upravljanju željenim opcijama za kolačiće. Kolačići su datoteke koje se čuvaju na telefonu, tabletu ili računaru kad posetite neki veb-sajt.

2. Prava i kontrole za vaše lične podatke

Brojni zakoni o privatnosti regulišu prava pojedinaca da upravljaju svojim ličnim podacima. Ti zakoni obuhvataju Opštu uredbu o zaštiti podataka ili „GDPR".

Neka prava se primenjuju samo kada Spotify koristi određeni „pravni osnov" za obradu vaših podataka. Objašnjavamo svaki pravni osnov, kao i kada ga Spotify koristi, u odeljku 4, „Svrha korišćenja vaših ličnih podataka".

Tabela u nastavku objašnjava:

 • vaša prava
 • okolnosti u kojima se ona primenjuju (kao što je potreban pravni osnov)
 • kako se ona koriste
Imate pravo... Kako?

Budite informisani

da budete informisani o ličnim podacima koje obrađujemo o vama i načinu na koji ih obrađujemo.

Obaveštavamo vas:

 • putem ove Politike privatnosti
 • preko informacija koje vam dajemo dok koristite uslugu Spotify
 • odgovorima na vaša određena pitanja i zahteve kad nam se obratite

Pristup

da zatražite pristup ličnim podacima koje obrađujemo o vama.

Da biste zatražili kopiju ličnih podataka od usluge Spotify:

Kad preuzmete podatke, dobićete informacije o podacima koje Spotify mora da obezbedi prema članu 15 GDPR-a. Ako želite više informacija o tome kako obrađujemo vaše lične podatke, možete da nam se obratite.

Ispravljanje

da zahtevate da izmenimo ili ažuriramo vaše lične podatke ako su netačni ili nepotpuni.

Korisničke podatke možete da izmenite u okviru opcije „Izmenite profil“ na nalogu ili tako što ćete nam se obratiti.

Brisanje

da zahtevate da obrišemo neke od vaših ličnih podataka.

Na primer, možete tražiti od nas da izbrišemo lične podatke:

 • koji nam više nisu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni
 • koje obrađujemo na osnovu pravnog osnova saglasnosti, ako vi povučete saglasnost
 • kad uložite prigovor (pogledajte odeljak „Prigovor“ u nastavku) i
  • kad uložite opravdani prigovor ili
  • se protivite direktnom marketingu

Postoje situacije u kojima Spotify ne može da izbriše vaše podatke, na primer:

 • kad je i dalje neophodno obrađivati podatke u svrhu u koju smo ih prikupili
 • Interes kompanije Spotify za korišćenje podataka ima veću snagu od vašeg interesa da se oni izbrišu. Na primer, ako su nam potrebni podaci da bismo zaštitili svoje usluge od prevare
 • Spotify ima zakonsku obavezu da zadrži podatke ili
 • Kompaniji Spotify su potrebni podaci da bi uspostavila, ostvarila ili odbranila zakonske zahteve. Na primer, ako postoji nerešen problem u vezi sa vašim nalogom

Postoji nekoliko načina na koje možete da izbrišete lične podatke iz usluge Spotify:

 • da biste uklonili audio sadržaj sa svog profila, izaberite relevantni sadržaj i odaberite da ga uklonite. Na primer, možete da uklonite plejliste sa svog profila ili da uklonite numeru sa plejliste
 • da biste zahtevali brisanje drugih ličnih podataka iz usluge Spotify, pratite korake na našoj stranici za podršku. Ti podaci obuhvataju vaše korisničke podatke, podatke o korišćenju i druge podatke navedene u 3. odeljku, „Lični podaci koje prikupljamo o vama“
 • možete i da nam se obratite da biste zatražili brisanje

Ograničenje

da zatražite da prestanemo sa obradom nekih ili svih vaših ličnih podataka.

To možete da uradite:

 • ako su vaši lični podaci netačni
 • ako je naša obrada nezakonita
 • ako nam vaše informacije nisu potrebne za određenu svrhu ili
 • ako se protivite našoj obradi i procenjujemo vaš zahtev za prigovor. Pogledajte odeljak „Prigovor“ u nastavku

Možete da zatražite da s obradom prestanemo privremeno ili trajno.

Svoje pravo na ograničenje možete da ostvarite tako što ćete nam se obratiti.

Prigovor

da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka.

To možete da uradite:

 • ako Spotify obrađuje vaše lične podatke po pravnom osnovu legitimnih interesa ili
 • ako Spotify obrađuje vaše lične podatke radi prilagođenog oglašavanja

Da biste ostvarili svoje pravo na prigovor, možete da:

 • koristite kontrole u usluzi Spotify da biste isključili ili prilagodili neke funkcije koje obrađuju lične podatke. Na kraju ovog odeljka pogledajte kako možete da kontrolišete prilagođeno oglašavanje
 • nam se obratite

Prenosivost podataka

da zatražite kopiju ličnih podataka u elektronskom formatu i pravo na prenos tih ličnih podataka za korišćenje u svrhe usluga neke druge strane.

Možete zahtevati da prenesemo vaše podatke kad obrađujemo vaše lične podatke prema pravnom osnovu saglasnosti ili izvršenja ugovora. Međutim, Spotify će pokušati da ispoštuje svaki zahtev u mogućoj meri.

Informacije o tome kako da iskoristite pravo na prenosivost potražite u odeljku „Pristup“ iznad.

Ne budite izloženi automatizovanom donošenju odluka

da ne podležete odluci zasnovanoj samo na automatizovanom donošenju odluka (odluke bez ljudskog učešća), uključujući profilisanje, gde bi odluka imala pravni efekat na vas ili proizvela sličan značajan efekat.

Spotify ne sprovodi ovu vrstu automatskog donošenja odluka u usluzi Spotify.

Povlačenje saglasnosti

da povučete saglasnost da prikupljamo ili koristimo vaše lične podatke.

To možete da uradite ako Spotify obrađuje vaše lične podatke prema pravnom osnovu saglasnosti.

Da biste povukli saglasnost, možete:

Pravo na ulaganje žalbe

da se obratite švedskoj upravi za zaštitu privatnosti ili lokalnom organu za zaštitu podataka u vezi sa svim pitanjima ili nedoumicama.

Detalje o švedskoj upravi možete pronaći ovde. Možete i da posetite veb-sajt lokalnog organa za zaštitu podataka.

Kontrole prilagođenog oglašavanja

Šta je prilagođeno oglašavanje?

 • Ono podrazumeva da koristimo informacije o vama da bismo prilagođavali oglase tako da budu relevantniji za vas. Poznato je i kao oglašavanje zasnovano na interesovanjima.
 • Primer prilagođenog oglašavanja jeste kad oglasni partner ima informacije koje sugerišu da volite automobile. To bi nam moglo omogućiti da vam prikazujemo oglase o automobilima.

Kako se kontroliše prilagođeno oglašavanje:

 • Prilagođeno oglašavanje možete da kontrolišete u okviru Podešavanja privatnosti na nalogu, u odeljku „Prilagođeni oglasi".
 • Takođe možete da kontrolišete prilagođeno oglašavanje za neke podkaste koristeći vezu u opisu emisije. To se primenjuje kada dobavljač sadržaja umeće oglase u podkast da bi ga finansirao. Dobavljač usluge hostovanja, koji ne mora da bude Spotify, upravlja tim kontrolama za podkast.

Ako ste „onemogućili" prilagođene oglase u podešavanjima privatnosti, i dalje možete da dobijate oglašavanje. Tu spadaju naša opcija besplatne usluge kao i opcija plaćene usluge (na primer, oglašavanje u podkastima), u zavisnosti od toga šta je primenjivo. Ovaj tip oglašavanja je zasnovan na vašim podacima o registraciji i sadržaju koji trenutno slušate u našim uslugama. Na primer, ako slušate podkast o kuvanju, možda ćete čuti oglas za seckalicu za hranu.

Odgovarajući uzrast za prilagođeno oglašavanje:

 • Odgovarajući uzrast za prilagođeno oglašavanje određuje zemlja u kojoj se nalazite i u skladu sa propisima koji regulišu prilagođeno oglašavanje u toj zemlji. Nećete videti prilagođene oglase ako niste odgovarajućeg uzrasta.
 • Nećete moći da omogućite prilagođene oglase ako imate manje godina od onoga što je propisano odgovarajućim uzrastom.
 • Prilagođene oglase ćete moći da vidite kad dostignete odgovarajući uzrast u svojoj zemlji. Kad se to dogodi, Spotify će vas porukom obavestiti o tome. U ovoj poruci ćete pronaći link do Podešavanja privatnosti gde, u svakom trenutku, možete da promenite podešavanja ili da „onemogućite" prilagođene oglase.

3. Lični podaci koje prikupljamo o vama

U ovim tabelama navedene su kategorije ličnih podataka koje prikupljamo od vas.

Prikuplja se kad se registrujete za uslugu Spotify ili kad ažurirate nalog

Kategorija

Opis

Korisnički podaci

Lični podaci koji su nam potrebni za otvaranje vašeg Spotify naloga i koji vam omogućavaju da koristite uslugu Spotify.

Tip podataka koji se prikupljaju i koriste zavisi od vrste opcije usluge koju imate. Takođe zavisi od toga kako otvorite nalog, zemlje u kojoj se nalazite i toga da li koristite usluge treće strane za prijavljivanje. Mogu da obuhvataju:

 • ime profila
 • imejl adresu
 • lozinku
 • broj telefona
 • datum rođenja
 • pol
 • kućnu adresu (dodatne detalje pogledajte u nastavku)
 • zemlju
 • univerzitet/koledž (za Studentski Spotify Premium)

Neke od ovih podataka dobijamo od vas, npr. sa obrasca za registraciju ili stranice naloga.

Takođe prikupljamo neke od ovih podataka sa vašeg uređaja, npr. zemlju ili region. Da biste saznali više o tome kako prikupljamo i koristimo ove podatke, pogledajte stavku „Vaša opšta (neprecizna) lokacija“ u kategoriji Podaci o korišćenju.

Podaci o kućnoj adresi

Možemo da tražimo i obradimo vašu kućnu adresu iz sledećih razloga:

 • da bismo proverili da li ispunjavate uslove za opciju usluge
 • da bismo vam dostavljali obaveštenja koja su propisana zakonom
 • da bismo vam dostavili opcije podrške
 • za obračun i poresku administraciju
 • za isporuku fizičke robe ili poklona koje ste tražili

U nekim slučajevima možemo da koristimo aplikaciju treće strane da bismo vam pomogli da verifikujete adresu, na primer, Google mape.

Prikuplja se kroz upotrebu usluge Spotify

Kategorije

Opis

Podaci o korišćenju

Lični podaci prikupljeni i obrađeni o vama kada pristupate usluzi Spotify ili je koristite.

Postoji nekoliko vrsta informacija na koje se ovo odnosi i navedene su u sledećim odeljcima.

Informacije o načinu na koji koristite Spotify

Primeri obuhvataju:

 • informacije o opciji usluge Spotify
 • vaše radnje sa uslugom Spotify (uključujući datum i vreme), kao što su:
  • upiti za pretragu
  • istorija strimovanja
  • plejliste koje pravite
  • vaša biblioteka
  • istorija pregledanja
  • podešavanja naloga
  • interakcije s drugim korisnicima usluge Spotify
  • vaše korišćenje usluga, uređaja i aplikacija trećih strana u vezi sa uslugom Spotify
 • zaključke (tj. naše razumevanje) o vašim interesovanjima i željenim opcijama na osnovu vašeg korišćenja usluge Spotify
 • sadržaj koji pružate kad učestvujete u Spotify promocijama, kao što su takmičenja ili nagradne igre
 • sadržaj koji objavljujete u bilo kom delu usluge Spotify. Na primer: slike, zvuk, tekst, naslovi, opisi, komunikacija i drugi tipovi sadržaja

Tehnički podaci

Primeri obuhvataju:

 • informacije o URL-u
 • onlajn identifikatore kao što su podaci kolačića i IP adrese
 • informacije o uređajima koje koristite kao što su:
  • ID-ovi uređaja
  • tip mrežne veze (npr. wifi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • dobavljač
  • performanse mreže i uređaja
  • tip pregledača
  • jezik
  • informacije koje omogućavaju upravljanje digitalnim pravima
  • operativni sistem
  • verzija aplikacije Spotify
 • informacije koje nam omogućavaju da otkrijemo uređaje i aplikacije trećih strana i povežemo se sa njima. Primeri tih informacija su naziv uređaja, identifikatori uređaja, brend i verzija. Primeri uređaja i aplikacija trećih strana su:
  • uređaji na vašoj wifi mreži (kao što su zvučnici) koji se mogu povezati na uslugu Spotify
  • uređaji koje vaš operativni sistem stavlja na raspolaganje kad se povezujete preko Bluetooth veze, dodatne komponente i instalacije
  • aplikacije Spotify partnera za određivanje toga da li je aplikacija instalirana na uređaju

Vaša opšta (neprecizna) lokacija

Vaša opšta lokacija uključuje zemlju, region ili državu. To možemo da saznamo na osnovu tehničkih podataka (npr. vaše IP adrese, podešavanja jezika uređaja) ili valute plaćanja.

To nam je potrebno:

 • da bismo ispunili geografske zahteve u našim ugovorima sa vlasnicima sadržaja u usluzi Spotify
 • da bismo pružali sadržaj i oglase koji su relevantni za vas

Podaci senzora uređaja

Podaci senzora uređaja koji su generisani pokretom ili orijentacijom ako je potrebno da se obezbede funkcije usluge Spotify koje zahtevaju te podatke. To su podaci koje uređaj prikuplja o načinu na koji se krećete ili držite uređaj.

Dodatni podaci koje možete odabrati da nam date

Kategorije

Opis

Glasovni podaci

Ako su glasovne funkcije dostupne na vašem tržištu i ako ste izabrali da koristite glasovnu funkciju, prikupljamo i obrađujemo glasovne podatke. Glasovni podaci podrazumevaju audio-snimke vašeg glasa i transkripte tih snimaka.

Više informacija o tome kako različite glasovne funkcije funkcionišu i kako možete da ih kontrolišete i isključite potražite u našim smernicama za glasovnu kontrolu.

Podaci o plaćanju i kupovini

Ako obavite bilo koju kupovinu iz usluge Spotify ili se registrujete za opciju usluge koja se plaća ili probnu verziju, moraćemo da obradimo vaše podatke o plaćanju.

Tačni lični podaci koji se prikupljaju i koriste razlikovaće se u zavisnosti od načina plaćanja. To obuhvata informacije kao što su:

 • ime
 • datum rođenja
 • tip načina plaćanja (npr. kreditna ili debitna kartica)
 • ako koristite debitnu ili kreditnu karticu: tip kartice, datum isteka i određene cifre broja vaše kartice
  Napomena: Iz bezbednosnih razloga, nikad ne čuvamo kompletan broj vaše kartice
 • ZIP/poštanski broj
 • broj mobilnog telefona
 • detalji o vašoj istoriji kupovine i plaćanja

Podaci anketa i istraživanja

Kad odgovorite na anketu ili učestvujete u istraživanju korisnika, prikupljamo i koristimo lične podatke koje navedete.

Neke od prethodno pomenutih podataka dobijamo od trećih strana. U tabeli u nastavku opisane su kategorije tih trećih strana.

Izvori trećih strana od kojih dobijamo vaše podatke

Kategorije trećih strana

Opis

Kategorije podataka

Partneri za potvrdu identiteta

Ako se registrujete za uslugu Spotify ili se prijavite u nju pomoću neke druge usluge, ta usluga će nam poslati vaše podatke. Te informacije nam pomažu da otvorite nalog kod nas.

Korisnički podaci

Aplikacije, usluge i uređaji trećih strana koje povezujete sa svojim Spotify nalogom

Ako povežete Spotify nalog sa aplikacijom, uslugom ili uređajem treće strane, mi možemo da prikupljamo i koristimo informacije iz njih. To prikupljanje podataka omogućava integraciju.

Te aplikacije, usluge ili uređaji trećih strana mogu uključivati:

 • društvene mreže
 • uređaje, uključujući:
  • audio (npr. zvučnike i slušalice)
  • pametne satove
  • televizore
  • mobilne telefone i tablete
  • automobilizam (npr. automobile)
  • konzole za igre
 • usluge ili platforme kao što su glasovni pomoćnici ili platforme za sadržaj


Zatražićemo vašu dozvolu pre nego što prikupimo vaše podatke od određenih trećih strana.

Korisnički podaci

Podaci o korišćenju

Partneri za tehničke usluge

Radimo sa partnerima za tehničke usluge koji nam daju određene podatke. To uključuje mapiranje IP adresa u neprecizne podatke o lokaciji (npr. zemlja ili region, grad, država).

Time se omogućava da Spotify pruža uslugu Spotify, sadržaj i funkcije.

Sarađujemo i sa dobavljačima bezbednosnih usluga koji nam pomažu da zaštitimo naloge korisnika.

Korisnički podaci

Podaci o korišćenju

Partneri za plaćanje i trgovci

Ako odlučite da plaćate preko trećih lica (npr. telekomunikacionih operatera) ili putem fakture, možemo dobiti podatke od naših partnera za plaćanje.

To nam omogućava:

 • da vam šaljemo fakture
 • da obradimo vašu uplatu
 • da vam pružimo ono što ste kupili

Ako vas uputimo trgovcu, od njega dobijamo podatke koji se odnose na vašu kupovinu. Na primer, možemo da vas uputimo u prodavnicu robe umetnika na platformi treće strane ili na veb-sajt treće strane za prodaju karata.

Prijem tih podataka omogućava nam:

 • da izračunamo sve provizije koje nam se duguju
 • da analiziramo efektivnost partnerstva s tim partnerskim trgovcima
 • da razumemo vaša interesovanja

Podaci o plaćanju i kupovini

Partneri za reklamiranje i marketing

Od određenih partnera za oglašavanje ili marketing dobijamo zaključke. Ti zaključci pokazuju kako ti partneri razumeju vaša interesovanja i željene opcije.

To nam omogućava da prikazujemo relevantnije oglase i marketinški materijal.

Podaci o korišćenju

Kupljene kompanije

Podatke o vama možemo da dobijamo od kompanija koje kupimo. Time poboljšavamo naše usluge, proizvode i ponude.

Korisnički podaci

Podaci o korišćenju

Ako preuzmete aplikaciju Spotify za mobilne uređaje i isprobate Spotify koristeći odjavljeni korisnički doživljaj, prikupljaćemo ograničene informacije o vašem korišćenju usluge Spotify, uključujući podatke o korišćenju. To radimo da bismo razumeli kako pristupate usluzi i kako je koristite. To radimo i da bismo osigurali da vam pružamo odgovarajući doživljaj, na primer, na osnovu vaše zemlje ili regiona. Ako odlučite da otvorite Spotify nalog da biste u potpunosti iskusili našu uslugu, kombinovaćemo te podatke sa podacima sa vašeg Spotify naloga.

4. Svrha korišćenja vaših ličnih podataka

Tabela u nastavku predstavlja:

 • našu svrhu pri obradi vaših ličnih podataka
 • naša pravna obrazloženja (od kojih se svako naziva „pravni osnov") prema zakonu o zaštiti podataka za svaku svrhu
 • kategorije ličnih podataka koje koristimo za svaku svrhu. Više o ovim kategorijama pogledajte u 3. poglavlju „Lični podaci koje prikupljamo o vama"

Sledi opšte objašnjenje svakog „pravnog osnova", koje će vam pomoći da razumete tabelu:

 • Izvršavanje ugovora: Kada je potrebno da Spotify (ili treća strana) obradi vaše lične podatke:
  • radi poštovanja obaveza iz ugovora s vama. To uključuje obaveze kompanije Spotify prema Uslovima korišćenja usluge da vam pruži uslugu Spotify ili
  • radi provere informacija pre početka važenja novog ugovora s vama.
 • Legitimni interes: Kad Spotify ili treća strana imaju interes da koriste vaše lične podatke na određeni način, koji je neophodan i opravdan s obzirom na sve moguće rizike po vas i druge Spotify korisnike. Na primer, upotreba podataka o korišćenju za poboljšanje usluge Spotify za sve korisnike. Obratite nam se ako želite da razumete neko određeno opravdanje.
 • Saglasnost: Kad Spotify od vas zatraži da izričito naznačite da ste saglasni da Spotify koristi vaše lične podatke u određenu svrhu.
 • Poštovanje zakonskih obaveza: Kad Spotify mora da obrađuje vaše lične podatke da bi ispoštovao zakon.
Svrha za obradu vaših podataka Pravni osnov koji dozvoljava tu svrhu Kategorije ličnih podataka koje se koriste u tu svrhu

Pružanje usluge Spotify u skladu sa našim ugovorom sa vama.

Na primer, kada koristimo lične podatke:

 • da bismo vam podesili nalog
 • da bismo vam personalizovali nalog ili
 • da bismo pružali aplikaciju Spotify kada je preuzmete na uređaj

Izvršavanje ugovornih obaveza

 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Pružanje dodatnih delova usluge Spotify.

Na primer, kada koristimo lične podatke da bismo vam omogućili da sa nekim delite vezu do Spotify sadržaja.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju sledeće:

 • obezbeđivanje rada i funkcionalnosti usluge Spotify i
 • omogućavanje korisnicima da pristupaju usluzi Spotify i da je koriste
 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Pružanje dodatnih opcionalnih funkcija usluge Spotify. U ovom slučaju jasno ćemo tražiti vašu saglasnost.

Saglasnost

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Podaci anketa i istraživanja
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Za dijagnostikovanje, rešavanje i otklanjanje problema u vezi sa uslugom Spotify.

Izvršavanje ugovornih obaveza

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju

Procena i razvoj novih funkcija, tehnologija i unapređenja usluge Spotify.

Na primer:

 • koristimo lične podatke da bismo razvijali i poboljšavali naše algoritme za personalizovane preporuke
 • analiziramo kako naši korisnici reaguju na određenu novu funkciju i utvrđujemo da li treba da unesemo neke promene

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju razvoj i unapređenje proizvoda i funkcija za naše korisnike.

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci anketa i istraživanja

Marketing i oglašavanje kad zakon zahteva da dobijemo vašu saglasnost.

Na primer, kad koristimo kolačiće da bismo razumeli vaša interesovanja ili zakon zahteva saglasnost za imejl marketing.

Saglasnost

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Podaci anketa i istraživanja

Za druge marketinške, promotivne i reklamne svrhe za koje zakon ne zahteva saglasnost.

Na primer, kad koristimo vaše lične podatke da bismo prilagodili oglašavanje vašim interesovanjima.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju korišćenje oglašavanja za finansiranje usluge Spotify da bismo mogli da veliki deo nje nudimo besplatno.

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Podaci anketa i istraživanja

Poštovanje zakonske obaveze kojoj podležemo.

To može da bude:

 • obaveza prema zakonu zemlje ili regiona u kojima se nalazite
 • švedski zakon (jer nam je sedište u Švedskoj) ili
 • zakon EU koji je primenjiv na nas

Na primer, kada koristimo vaš datum rođenja kada je to obavezno u svrhu verifikacije uzrasta.

Poštovanje zakonskih obaveza

 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini
 • Podaci anketa i istraživanja

Usklađivanje sa zahtevom organa za sprovođenje zakona, sudova ili drugih nadležnih organa.

Usklađenost sa zakonskim obavezama i legitimni interes


Naši legitimni interesi ovde obuhvataju pružanje pomoći organima za sprovođenje zakona radi sprečavanja i otkrivanja ozbiljnih krivičnih dela.

 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini
 • Podaci anketa i istraživanja

Ispunjavanje ugovornih obaveza prema trećim stranama.

Na primer, kada pružamo pseudonimizovane podatke o tome šta naši korisnici slušaju jer imamo ugovor sa vlasnikom prava za Spotify da to radimo.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju sledeće:

 • održavanje odnosa sa izvođačima kako bismo mogli da pružamo uslugu Spotify
 • održavanje odnosa sa ostalim trećim stranama iz istog razloga
 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Preuzimanje odgovarajućih mera u vezi sa prijavama o povredi intelektualne svojine i neprikladnom sadržaju.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju zaštitu intelektualne svojine i originalnog sadržaja.

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva.

Na primer, ako smo uključeni u sudski proces i treba da pružimo informacije svojim advokatima u vezi sa tim pravnim slučajem.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju sledeće:

 • traženje pravnih saveta
 • zaštita nas samih, naših korisnika i drugih u pravnim postupcima
 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini
 • Podaci anketa i istraživanja

Obavljanje poslovnog planiranja, izveštavanja i predviđanja.

Na primer, kada gledamo na objedinjenje podatke korisnika kao na broj novih registracija u nekoj zemlji da bismo pravili planove o novim lokacijama na kojima ćemo uvesti naše proizvode i funkcije.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju istraživanje i planiranje da bismo mogli da uspešno poslujemo.

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Obrada uplate.

Na primer, kada koristimo lične podatke da bismo vam omogućili da kupite Spotify pretplatu.

Izvršavanje ugovornih obaveza i saglasnost

 • Korisnički podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini
 • Podaci o kućnoj adresi

Za zaštitu usluge Spotify i za otkrivanje i sprečavanje prevare.

Na primer, kada analiziramo podatke o korišćenju da bismo proverili da li postoji lažno korišćenje usluge Spotify.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju zaštitu usluge Spotify i naših korisnika od prevare i drugih nezakonitih aktivnosti.

 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Obavljanje istraživanja i anketa.

Na primer, kada tražimo od naših korisnika da nam pruže povratne informacije.

Legitimni interes

Naši legitimni interesi ovde obuhvataju dublje razumevanje načina na koji korisnici razmišljaju o usluzi Spotify i na koji je koriste.

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci anketa i istraživanja

5. Deljenje vaših ličnih podataka

U ovom odeljku se definiše ko je primalac ličnih podataka koji se prikupljaju ili generišu kroz vaše korišćenje usluge Spotify.

Javno dostupne informacije

Sledeći lični podaci će uvek biti javno dostupni u usluzi Spotify (osim svakom korisniku kog ste blokirali):

 • ime vašeg profila
 • profilna fotografija
 • javne plejliste
 • drugi sadržaj koji objavljujete u usluzi Spotify i svi povezani naslovi, opisi i slike
 • osobe koje pratite u usluzi Spotify
 • osobe koje vas prate u usluzi Spotify

Vi ili drugi korisnik možete da delite određene informacije u uslugama trećih strana, kao što su društvene mreže ili platforme za razmenu poruka. To obuhvata:

 • vaš profil
 • bilo koji sadržaj koji objavite u usluzi Spotify i detalje o tom sadržaju
 • vaše plejliste i sve povezane naslove, opise i slike

Kad dođe do tog deljenja, usluga treće strane može da sačuva kopiju kako bi podržala svoje funkcije.

Lični podaci koje možete odabrati da delite

Delićemo samo sledeće lične podatke sa primaocima navedenim u tabeli u nastavku:

 • kada ste odabrali da koristite funkciju usluge Spotify, ili aplikaciju, uslugu ili uređaj treće strane, a mi treba da delimo lične podatke da bismo to omogućili, ili
 • ako nam na neki drugi način date dozvolu da delimo lične podatke. Na primer, to možete da uradite tako što ćete izabrati odgovarajuće podešavanje u usluzi Spotify ili dati svoju saglasnost
Kategorije primalaca Kategorije podataka koje možete odabrati da delite Razlog za deljenje

Aplikacije, usluge i uređaji trećih strana koje povezujete sa svojim Spotify nalogom

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju

Da biste povezali svoj Spotify nalog ili mogli da koristite uslugu Spotify u vezi sa aplikacijama, uslugama ili uređajima trećih strana.

Primeri takvih aplikacija, usluga i uređaja trećih strana uključuju:

 • aplikacije društvenih mreža
 • zvučnike
 • televizore
 • automobilske platforme
 • glasovne pomoćnike

Mnoge veze trećih strana možete da vidite i uklonite u okviru „Aplikacije“ na svom nalogu.

Zajednica za podršku

 • Korisnički podaci

Da biste mogli da koristite uslugu zajednice za Spotify podršku.

Kad se registrujete za nalog u zajednici za Spotify podršku, tražićemo od vas da napravite ime profila. Ono će biti javno prikazano svakome ko koristi zajednicu za Spotify podršku. Takođe ćemo prikazati sva pitanja ili komentare koje objavite.

Drugi korisnici usluge Spotify

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci

Da biste delili informacije o korišćenju usluge Spotify sa drugim korisnicima usluge Spotify. To može da obuhvata vaše pratioce u usluzi Spotify.

Na primer, u podešavanjima „Društveno“ možete da izaberete da delite nedavno slušane izvođače i plejliste na svom profilu. Takođe možete izabrati da napravite plejlistu ili da se pridružite deljenoj plejlisti sa drugim korisnicima. Deljene plejliste daju vam društvene preporuke na osnovu vaše aktivnosti slušanja.

Izvođači i diskografske kuće

 • Korisnički podaci

Da biste primali vesti ili promotivne ponude od izvođača, diskografskih kuća ili drugih partnera.

Možete odabrati da delite svoje korisničke podatke u ovu svrhu. Uvek ćete imati mogućnost da se predomislite i povučete saglasnost u bilo kom trenutku.

Informacije koje možemo da delimo

U ovoj tabeli su navedeni detalji o tome sa kim i zašto delimo podatke.

Kategorije primalaca Kategorije podataka Razlog za deljenje

Dobavljači usluga

 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini
 • Podaci anketa i istraživanja

Da bi mogli da pružaju usluge za Spotify.

Ti dobavljači usluga uključuju one koje angažujemo za:

 • pružanje korisničke podrške
 • upravljanje tehničkom infrastrukturom koja nam je potrebna za pružanje usluge Spotify
 • pomoć u zaštiti i obezbeđivanju naših sistema i usluga (npr. Google reCAPTCHA)
 • pomoć pri reklamiranju proizvoda, usluga, događaja i promocija kompanije Spotify (i naših partnera)

Partneri za plaćanje

 • Korisnički podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini

Da bi mogli da obrađuju vaše uplate i u svrhu borbe protiv prevara.

Partneri za oglašavanje

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju

Da bi mogli da nam pomognu da vam pružamo relevantnije oglašavanje u usluzi Spotify i da bi nam pomogli da merimo efikasnost oglasa.

Na primer, partneri za oglašavanje nam pomažu da olakšamo prilagođeno oglašavanje.

Marketinški partneri

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju

Za promociju usluge Spotify sa našim partnerima. Određene korisničke podatke i podatke o korišćenju delimo sa partnerima onda kada je potrebno:

 • da vam omogućimo da učestvujete u Spotify promocijama, uključujući probne periode ili druge ponude u paketu
 • da promovišemo Spotify u medijima i oglasima koji se objavljuju u drugim onlajn uslugama
 • da sebi i partnerima olakšamo merenje efikasnosti Spotify promocija

Primeri partnera obuhvataju:

 • partnere za marketing ili sponzorstva
 • veb-sajtove i aplikacije za mobilne uređaje koji nam prodaju oglasni prostor u svojim uslugama
 • partnere za uređaje, aplikacije i mobilne uređaje koji takođe nude promocije usluge Spotify

Naši partneri takođe mogu kombinovati lične podatke koje delimo sa njima sa drugim podacima koje prikupljaju o vama, npr. vašom upotrebom njihovih usluga. Mi i naši partneri možemo da koristimo te informacije da bismo vam predstavili ponude, promocije ili druge marketinške aktivnosti za koje smatramo da će biti relevantne za vas.

Platforme za hostovanje

 • Podaci o korišćenju

Platforme za hostovanje hostuju podkaste kako bi mogle da vam ih isporuče. Sa platformama za hostovanje delimo određene podatke, kao što je vaša IP adresa, kad puštate podkast. Takođe vam omogućavamo da strimujete podkaste dostupne na drugim platformama za hostovanje koje nisu u vlasništvu kompanije Spotify.

Dobavljači podkasta treba da objasne u opisu emisije ili epizode koja platforma hostuje podkast. Pogledajte politiku privatnosti platforme za hostovanje da biste saznali kako koriste podatke koji se dele sa njima.

Akademski istraživači

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju

Za aktivnosti kao što su statistička analiza i akademske studije, ali samo u pseudonimizovanom obliku. Pseudonimizovani podaci jesu oni u kojima se vaši podaci identifikuju šifrom, a ne vašim imenom ili drugim informacijama koje vas direktno identifikuju.

Druge kompanije Spotify grupe, uključujući kompanije koje Spotify kupuje

 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini
 • Podaci anketa i istraživanja

Da bismo obavljali svakodnevne poslove i da bismo mogli da održavamo, poboljšavamo i pružamo vam uslugu Spotify i usluge kupljenih usluga.

Na primer:

 • omogućavanje zaposlenima koji rade za druge kompanije iz grupe da razvijaju i unapređuju funkcije usluge Spotify
 • deljenje podataka sa našim kompanijama za merenje kako bismo izmerili efikasnost oglasnih kampanja koje se pokreću u usluzi Spotify
 • deljenje podataka sa našim kompanijama za podkaste da bismo bolje razumeli trendove slušanja kod korisnika

Organi za sprovođenje zakona i drugi nadležni organi ili druge strane u sudskom postupku

 • Korisnički podaci
 • Podaci o korišćenju

Kada, u najboljoj nameri, verujemo da je neophodno da to učinimo, na primer:

 • da bismo ispoštovali zakonsku obavezu
 • da bismo odgovorili na važeći pravni proces (kao što je nalog za pretres, sudski nalog ili sudski poziv)
 • za naš ili opravdani interes treće strane, u vezi sa:
  • državnom bezbednošću
  • sprovođenjem zakona
  • parničnim procesom (sudskim postupkom)
  • krivičnom istragom
  • zaštitom nečije bezbednosti
  • sprečavanjem smrti ili neposrednih telesnih povreda

Kupci naše kompanije

 • Korisnički podaci
 • Podaci o kućnoj adresi
 • Podaci o korišćenju
 • Glasovni podaci
 • Podaci o plaćanju i kupovini
 • Podaci anketa i istraživanja

Ako bismo prodali ili pregovarali o prodaji naše kompanije kupcu ili potencijalnom kupcu.

U tom slučaju možemo preneti vaše lične podatke nasledniku ili podružnici kao deo te transakcije.

6. Zadržavanje podataka

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam pružili uslugu Spotify i u legitimne i važne poslovne svrhe kompanije Spotify kao što su:

 • održavanje performansi usluge Spotify
 • donošenje poslovnih odluka na osnovu podataka o novim funkcijama i ponudama
 • poštovanje naših zakonskih obaveza
 • rešavanje sporova

Evo nekih od kategorija za periode zadržavanja podataka i kriterijume koje koristimo da bismo ih odredili:

 • Podaci koji se zadržavaju dok ih ne uklonite
  Imate pravo da zatražite brisanje određenih ličnih podataka. Pogledajte deo „Brisanje" u 2. odeljku „Prava i kontrole za vaše lične podatke" da biste pronašli više informacija i okolnosti u kojima možemo da odgovorimo na vaš zahtev.
  Određene lične podatke možete i da izbrišete direktno iz usluge Spotify: na primer, možete da izmenite ili izbrišete sliku profila. Kada korisnici mogu sami da vide i ažuriraju lične podatke, čuvamo informacije onoliko dugo koliko korisnik to izabere, osim ako se primenjuje jedna od ograničenih svrha opisanih u nastavku.
 • Podaci koji ističu posle određenog perioda
  Podesili smo određene periode zadržavanja da bi određeni podaci istekli posle određenog perioda. Na primer, lični podaci koje možete da unesete kao upite za pretragu se obično brišu posle 90 dana.
 • Podaci koji se zadržavaju dok se Spotify nalog ne izbriše
  Čuvamo neke podatke dok se Spotify nalog ne izbriše. Primeri ovoga obuhvataju korisničko ime za Spotify i informacije o profilu. Takođe obično čuvamo istoriju strimovanja tokom trajanja naloga, na primer, da bismo obezbedili retrospektivne plejliste u kojima korisnici uživaju i personalizovane preporuke koje uzimaju u obzir navike slušanja (na primer, Vremenska kapsula ili Letnji favoriti). Kada se Spotify nalog izbriše, ova kategorija podataka se briše ili se ti podaci anonimizuju.
 • Podaci koji se zadržavaju duži vremenski period u ograničene svrhe
  Kada se nalog izbriše, zadržavamo određene podatke tokom dužeg perioda, ali u veoma ograničene svrhe. Na primer, možemo biti predmet zakonskih ili ugovornih obaveza koje to zahtevaju. To može da obuhvata obavezne zakone o čuvanju podataka, državne naloge za očuvanje podataka relevantnih za istragu ili podatke koji se čuvaju za potrebe sudskog spora. Možemo da čuvamo podatke koji su uklonjeni iz usluge Spotify tokom ograničenog perioda. To može da bude:
  • da bi se omogućila bezbednost korisnika ili
  • da bismo pružali zaštitu od štetnog sadržaja na našoj platformi.

To nam pomaže da istražimo potencijalna kršenja naših smernica za korisnike i pravila platforme. S druge strane, uklonićemo nezakonit sadržaj ako to nalaže zakon.

7. Prenos u druge zemlje

Zbog globalne prirode našeg poslovanja, Spotify deli lične podatke na međunarodnom nivou sa kompanijama Spotify grupe, podizvođačima i partnerima tokom obavljanja aktivnosti opisanih u ovoj politici. Oni mogu da obrađuju vaše podatke u zemljama čiji se zakoni o zaštiti podataka ne smatraju tako jakima kao zakoni EU ili zakoni koji se primenjuju tamo gde živite. Na primer, možda vam neće dati ista prava nad vašim podacima.

Kad god prenosimo lične podatke na međunarodnom nivou, koristimo sredstva:

 • da bismo se uverili da je prenos podataka u skladu sa važećim zakonom
 • da bismo osigurali da se vašim podacima pruža isti nivo zaštite kao u EU

Da bismo osigurali da je svaki prenos podataka u skladu sa važećim zakonima EU, koristimo sledeće pravne mehanizme:

 • Standardne ugovorne klauzule (engl. „Standard Contractual Clauses, SCC"). Te klauzule zahtevaju od druge strane da zaštiti vaše podatke i da vam obezbedi prava i zaštitu na nivou EU. Na primer, koristimo SCC za prenos ličnih podataka opisanih u 3. poglavlju, „Lični podaci koje prikupljamo o vama" našem dobavljaču usluge hostinga koji koristi servere u SAD. Svoja prava prema standardnim ugovornim klauzulama možete ostvariti tako što ćete se obratiti nama ili trećoj strani koja obrađuje vaše lične podatke.
 • Odluke o adekvatnosti. To znači da prenosimo lične podatke u zemlje van Evropskog ekonomskog prostora koje imaju adekvatne zakone za zaštitu ličnih podataka, kako je to utvrdila Evropska komisija. Na primer, prenosimo lične podatke opisane u 3. poglavlju, „Lični podaci koje prikupljamo o vama" prodavcima sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, Japanu, Republici Koreji i Švajcarskoj.

Takođe identifikujemo i koristimo dodatnu zaštitu prema potrebi za svaki prenos podataka. Na primer, koristimo

 • tehničke zaštite, kao što su šifrovanje i pseudonimizacija
 • smernice i procese za osporavanje nesrazmernih ili nezakonitih zahteva državnih organa

8. Očuvanje bezbednosti ličnih podataka

Posvećeni smo zaštiti ličnih podataka naših korisnika. Uspostavili smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili bezbednost vaših ličnih podataka. Međutim, imajte na umu da nijedan sistem nikad nije potpuno siguran.

Primenili smo različite mere zaštite od neovlašćenog pristupa i nepotrebnog zadržavanja ličnih podataka u našim sistemima. To uključuje smernice za pseudonimizaciju, šifrovanje, pristup i zadržavanje.

Da biste zaštitili svoj korisnički nalog, preporučujemo:

 • da koristite jaku lozinku koju ćete upotrebljavati samo za Spotify nalog
 • da nikad ne delite lozinku ni sa kim
 • da ograničite pristup svom računaru i pregledaču
 • da se odjavite kad završite sa korišćenjem usluge Spotify na deljenom uređaju
 • da pročitate više detalja o zaštiti svog naloga

Možete da se odjavite iz usluge Spotify na više mesta odjednom koristeći funkciju „Odjavi se svuda" na stranici vašeg naloga.

Ako drugi pojedinci imaju pristup vašem Spotify nalogu, moći će da pristupe ličnim podacima, kontrolama i usluzi Spotify koja je dostupna na vašem nalogu. Na primer, ako ste nekome dali dozvolu da koristi vaš nalog na deljenom uređaju.

Vaša je odgovornost da dozvolu za korišćenje vašeg naloga dajete samo onim pojedincima sa kojima vam ne smeta da delite te lične podatke. Ako neka druga osoba koristi vaš Spotify nalog, to može da utiče na vaše personalizovane preporuke i biće uključeno u vaše preuzimanje podataka.

9. Deca

Napomena: Ova politika se ne odnosi na Spotify za decu osim ako to nije navedeno u politici privatnosti usluge Spotify za decu. Spotify za decu je zasebna Spotify aplikacija.

Usluga Spotify ima minimalnu starosnu granicu u svakoj zemlji ili regionu. Usluga Spotify nije namenjena deci:

 • koja imaju manje od 13 godina ili
 • čiji uzrast čini obradu njihovih ličnih podataka nezakonitom ili
 • kod koje je neophodna saglasnost roditelja za obradu njihovih ličnih podataka

Ne prikupljamo i ne koristimo svesno lične podatke dece ispod važeće starosne granice. Ako ste mlađi od starosne granice, nemojte koristiti uslugu Spotify i nemojte nam davati nikakve lične podatke. Umesto toga, preporučujemo da koristite nalog za Spotify za decu.

Ako ste roditelj deteta mlađeg od starosne granice i saznate da je vaše dete dalo lične podatke kompaniji Spotify, obratite nam se.

Ako saznamo da smo prikupili lične podatke deteta ispod važeće starosne granice, preduzećemo razumne korake da izbrišemo te lične podatke. Zbog toga ćemo možda morati da izbrišemo Spotify nalog za to dete.

Kad koristite deljeni uređaj u glavnoj usluzi Spotify, budite oprezni kad puštate ili preporučujete bilo koji neprikladan sadržaj pojedincima mlađim od 18 godina.

10. Izmene ove politike

Povremeno možemo da unosimo izmene u ovu politiku.

Kada unesemo materijalne izmene u ovu politiku, poslaćemo vam uočljivo obaveštenje u skladu sa okolnostima. Na primer, možemo da prikažemo istaknuto obaveštenje u okviru usluge Spotify ili da vam pošaljemo obaveštenje putem imejla ili uređaja.

11. Kako možete da nam se obratite

Ako imate eventualna pitanja ili nedoumice u vezi sa ovom politikom, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na bilo koji od ovih načina:

 • imejlom: privacy@spotify.com
 • pišite nam na: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Švedska

Spotify AB je kontrolor ličnih podataka koji se obrađuju u skladu sa ovom politikom.

© Spotify AB