Spotify บนทีวี

ฟังบนทีวีของคุณ ผู้ใช้ Spotify ทุกคนใช้งานได้ฟรี

ผู้ที่เราร่วมเล่น

เรียกดูทีวีด้วย Spotify Connect ที่ติดตั้งไว้ในตัว หรืออัพเกรดทีวีด้วยอุปกรณ์สำหรับการสตรีมมีเดีย

ดูอุปกรณ์ทั้งหมด

Spotify Connect

ฟังจากลำโพงหรือทีวีของคุณโดยใช้แอพ Spotify เป็นรีโมท

เรียนรู้เพิ่มเติม