Spotify Sekretesspolicy

Gällande från 17 augusti 2015

1 Inledning
2 Viktiga delar som du samtycker till
3 Den information vi samlar in
4 Hur vi använder den information som vi samlar in
5 Delande av information
6 Dina inställningar
7 Överföring till andra länder
8 Länkar
9 Säkerhet
10 Barn
11 Åtkomst och uppdatering av användarinformation
12 Ändringar av sekretesspolicyn
13 Information om cookies, andra tekniker, och insamling av tredjepartsuppgifter

Hej och välkommen till vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så läs den noga. Vi hoppas att du sitter bekvämt och att du är redo för några bra låtar. Nu kör vi...

1 Inledning

Tack för att du har valt Spotify. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in, vad vi gör med den och hur du kan hantera och kontrollera användningen av din information.

Genom hela denna sekretesspolicy hänvisar vi till Spotify-tjänsten eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra Allmänna villkor ("Allmänna villkor”).

2 Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda eller interagera med tjänsten, samtycker du till:

 1. insamling, användning, delning och hantering av information om var du befinner dig, inklusive eventuella relaterade interaktioner med Spotify-tjänsten och andra Spotify-användare (som beskrivs i Den information vi samlar in),
 2. användning av cookies och andra tekniker,
 3. överföring av din information utanför det land där du bor,
 4. insamling, användning, delning och annan behandling av din information, inklusive för reklamrelaterade ändamål (som beskrivs i resten av denna sekretesspolicy, så fortsätt gärna läsa!), och
 5. allmänhetens tillgång till din information och kontrollerna över sådan information som beskrivs i Delande av information.

I varje fall samtycker du till behandling av uppgifter av de enheter som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive Spotify, som registeransvarig, som kan ses längst ner i detta dokument (kollektivt, ”Spotify”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). I avsnittet Dina inställningar beskriver vi de kontroller och relevanta inställningar som är kopplade till ditt Spotify-konto. Om du inte accepterar villkoren i denna sekretesspolicy, ska du inte använda inte Tjänsten.

3 Den information vi samlar in

Vi kan samla in och lagra följande information -

3.1 Registreringsuppgifter

När du registrerar dig för tjänsten, kan vi be dig om information såsom användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kön, adress, postnummer och land. Du kan också välja att frivilligt lägga annan information till din profil, t.ex. ditt mobilnummer och mobiloperatör. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda autentiseringsuppgifter från en tredjepartskälla (enligt definitionen i Allmänna villkor) (t.ex. Facebook), godkänner du att vi samlar in din autentiseringsinformation, t.ex. ditt användarnamn och krypterade autentiseringsuppgifter. Vi kan också samla in annan information som finns tillgänglig på eller via tredjepartskontot, inklusive till exempel ditt namn, profilbild, land, hemstad, e-postadress, födelsedatum, kön, vänners namn och profilbilder, och nätverk.

3.2 Användning, loggning av data & cookies

När du använder eller interagerar med Tjänsten, kan vi använda en mängd olika tekniker som samlar information om hur tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:

 1. information om din typ av abonnemang och dina interaktioner med tjänsten, exempelvis interaktioner med låtar, spellistor, annat audiovisuellt innehåll, andra Spotify-användare, tredjepartsapplikationer, och reklam, produkter, och tjänster som erbjuds, kopplade till, eller görs tillgängliga på eller via Tjänsten,
 2. uppgifter om de sökningar du gör och datum och tid för dina förfrågningar,
 3. Användarinnehåll (enligt definitionen i Allmänna villkor) som du bidrar med till Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tjänsten,
 4. röstkommandon (om du har valt att dela dessa med oss), och,
 5. tekniska data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, vilka typer av enheter som används för att få tillgång till eller ansluta till Spotify-tjänsten, unikt enhets-ID, enhetsattribut, nätverkstypsanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverk och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem, och Spotify-applikationsversion.

Du kan integrera ditt Spotify-konto med tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan det hända att vi tar emot liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten via tredjepartsapplikationen, samt information om din offentligt tillgängliga aktivitet på tredjepartsapplikationen. Det gäller till exempel dina ”Gilla”-poster och inlägg på Facebook. Vi kan använda cookies och andra tekniker för att samla in denna information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnittet Information om cookies, andra tekniker, och insamling av tredjepartsuppgifter i denna sekretesspolicy.

3.3 Information som lagras på din mobila enhet

Med din tillåtelse kan vi samla information som lagras på din mobila enhet, till exempel kontakter, foton eller mediefiler. Lokal lagstiftning kan kräva att du söker samtycke av dina kontakter för att dela deras personliga information med Spotify, som kan komma att använda den informationen för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

3.4 Plats och sensorinformation

Beroende på vilken typ av enhet som du använder för att interagera med tjänsten och dina inställningar, kan vi också samla information om din plats baserat på till exempel telefonens GPS-position eller andra former av lokalisering av mobila enheter (t.ex. Bluetooth). Vi kan också samla in sensordata (t.ex. data angående hastigheten på dina rörelser, till exempel om du springer, promenerar, eller pendlar).

3.5 Widget-uppgifter

Andra webbplatser kan integrera Spotifys widgets (t.ex. Spotify Play-knapp eller Spotify Följ-knapp). När du besöker en webbplats med en Spotify-widget inbäddad, kan vi ta emot viss information, inklusive information om den webbsida som du besökte. Spotify och widgeten kan känna igen dig och widgeten kan användas för att visa anpassat innehåll eller reklam. Vi vet när du interagerar med en widget och webbplatser som innehåller widgets kan få denna information.

3.6 Betalningsuppgifter

Om du registrerar dig för ett försöksabonnemang (enligt definitionen i Allmänna villkor), köper något av våra betalda abonnemang (enligt definitionen i Allmänna villkor), eller gör andra inköp via tjänsten, kan ditt kredit- eller betalkort (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av oss och/eller betalningstjänster med vilka vi arbetar. Vi kan också samla viss begränsad information, såsom dina postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, som alla är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten. Dessutom förser betalningstjänsterna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, och din korttyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer.

Om du väljer att betala med faktura, kan Spotify behöva samla och lagra ytterligare information, som ditt namn, födelsedatum, och telefonnummer, och ge det till betalningstjänster som vi arbetar med som utfärdar fakturor, för att möjliggöra kreditprövning och skicka dig fakturor.

GENOM ATT ACCEPTERA DENNA POLICY, BEMYNDIGAR DU SPOTIFY ATT ANVÄNDA OCH DELA MED ANDRA BOLAG INOM SPOTIFYKONCERNEN, SAMT VISSA BETRODDA AFFÄRSPARTNER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, SOM KAN VARA BASERADE UTANFÖR LANDET DÄR DU BOR (INKLUSIVE LÄNDER SOM INTE HAR SAMMA SKYDDSNIVÅ FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM DET LAND DÄR DU BOR), DEN INFORMATION SOM DU DELAR MED SPOTIFY, ÄVEN OM SÅDAN INFORMATION OMFATTAS AV LOKALA BANKSEKRETESSLAGAR. DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR VIKTEN AV ATT DELA SÅDAN INFORMATION FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV SPOTIFY-TJÄNSTEN OCH ACCEPTERAR ÄVEN ATT, GENOM ATT ACCEPTERA DENNA POLICY, I TILLÄMPLIGA FALL OCH SOM TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG ATT DU AVSTÅR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT SÅDANA BANKSEKRETESSLAGAR AVSEENDE SPOTIFY, ANDRA FÖRETAG INOM SPOTIFYKONCERNEN OCH ANDRA BETRODDA AFFÄRSPARTNER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, SOM KAN VAR PLACERADE UTANFÖR DITT HEMLAND. DETTA TILLSTÅND GES UNDER HELA DIN RELATION MED SPOTIFY.

3.7 Utlottningar, tävlingar & enkäter

Då och då kan vi erbjuda dig möjligheten att delta i kampanjer såsom lotterier, tävlingar, erbjudanden, och/eller enkäter (”Specialerbjudanden”) genom Tjänsten. En specialkampanj kan styras av en sekretesspolicy och/eller villkor som går utöver, eller skiljer från, denna sekretesspolicy och Allmänna villkor. Om bestämmelserna i specialkampanjens sekretesspolicy eller villkor inte överensstämmer med denna sekretesspolicy eller Allmänna villkor, ska dessa ytterligare eller särskilda bestämmelser gälla. Om du deltar i en specialkampanj, kan vi be dig om viss information utöver vad som anges i denna sekretesspolicy, inklusive personlig information. Denna ytterligare information kan kombineras med annan kontoinformation och kan användas och delas som beskrivs i denna sekretesspolicy.

3.8 Spotifys tjänsteleverantörer och partner

Vi kan också ta emot information om dig från våra leverantörer och partner, som vi använder för att anpassa din Spotify-upplevelse, för att mäta annonskvalitet och svar på annonser, och för att visa annonser som är mer sannolika att vara relevanta för dig. Vi använder även denna information enligt anvisningarna i avsnittet Hur vi använder den information som vi samlar in nedan.

4 Hur vi använder den information som vi samlar in

Vi kan använda den information vi samlar in, inklusive din personliga information:

 1. för att ge, personifiera, och förbättra din upplevelse med Tjänsten och produkter, tjänster och reklam (även för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga på eller utanför Tjänsten (inklusive på andra webbplatser som du besöker), till exempel genom att tillhandahålla skräddarsytt, personanpassat, eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner, och reklam på eller utanför tjänsten,
 2. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av Tjänsten, utveckla nya produkter och tjänster, och analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, reklam, produkter och tjänster som är tillgängliga, kopplade till, eller erbjudna via Tjänsten,
 3. för att kommunicera med dig för tjänsterelaterade eller forskningsändamål, inklusive via e-post, meddelanden, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,
 4. för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partner, för marknadsföring och reklamsyfte via e-post, meddelanden eller andra meddelanden, i överensstämmelse med de behörigheter som du kan ha meddelat oss (t.ex. genom dina Spotify-kontoinställningar), i avsnittet Dina inställningar nedan, informerar vi dig om de kontroller som du kan använda för att välja bort att ta emot vissa meddelanden,
 5. för att, med din tillåtelse, använda ditt mobilnummer för att skicka informativa, marknadsförings- och PR-textmeddelanden med ett automatiskt uppringningssystem, du behöver inte ge samtycke som ett villkor för att registrera dig för Spotifys tjänster,
 6. för att möjliggöra och främja Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten,
 7. för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier,
 8. för att genomdriva denna sekretesspolicy, Allmänna villkor, och andra villkor som du har kommit överens om att, bland annat för att skydda rättigheter, egendom, eller säkerhet för Spotify, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat material av Tjänsten,
 9. för att förse dig med funktioner, information, reklam eller annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Spotify-användare, och
 10. angivet på annat sätt i denna Sekretesspolicy.

5 Delande av information

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Spotify-tjänsten kan delas av dig eller av oss.

5.1 Delning utförd av dig

5.1.1 Allmänt

Spotify-tjänsten är en social tjänst som erbjuder många sätt att hitta, njuta av och dela innehåll. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av dessa sociala funktioner med andra på Tjänsten.

Ditt namn och/eller användarnamn, profilbild, vem du följer, vem som följer dig, och din Spotify-användarprofil kommer alltid att vara tillgänglig för allmänheten.

Spellistor som du har skapat eller följt, din aktivitet på Tjänsten (t.ex. vad du lyssnar på, musik du delar), t.ex. nyligen spelade artister, dina favoritlåtar, dina favoritartister och användarinnehåll som du publicerar, laddar upp, och/eller bidrar med till Tjänsten görs tillgängliga som standard. Din aktivitet på Tjänsten (t.ex. vad du lyssnar på, musik du delar) visas automatiskt på Tjänsten och kommer till exempel att vara tillgänglig för användare som följer dig eller besöker din Spotify-profil. Om du skapar en spellista kommer spellistan att visas offentligt som standard, vilket innebär att den även kommer att visas offentligt i tredjepartsresultat som sökmotorer och kan visas tillsammans med annan offentlig profilinformation, till exempel din bild och namn och/eller användarnamn. Även om denna information offentliggörs som standard, beskriver vi i Dina inställningar nedan de kontroller som du kan använda tillsammans med andra relevanta inställningar kopplade till ditt Spotify-konto, för att begränsa delning av din information.

Kom ihåg att viss information alltid är tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att den kan nås av tredjepartsapplikationer genom våra API och utvecklingsverktyg. Baserat på dina behörigheter, kan ytterligare information delas med tredjepartsapplikationer och med andra genom tredje part. Till exempel kan du använda dina inställningar för att kontrollera om din Spotify-aktivitet visas på Facebook. På samma sätt kan du samtycka att ge tredjepartsapplikationer tillgång till din e-postadress, abonnemangstatus, plats, födelsedag, eller liknande information, på deras begäran.

Vi kan använda din offentliga information för att främja Tjänsten och för att hjälpa andra att hitta och följa dig och/eller ditt Spotify-innehåll, bland annat genom Facebook och andra tredjepartsapplikationer och webbplatser som har inbäddade Spotify-widgets. Din information kan användas för att meddela andra, även inom Tjänsten, via e-post, och genom Facebook och tredjepartsapplikationer, om din användning av Tjänsten (t.ex. att du har gått med i Spotify eller aktivitet relaterad till en Spotify-profil, som att lägga till eller ta bort låtar från en spellista).

Med din tillåtelse kan vi meddela andra användare om var du befinner dig och din aktivitet på Spotify. Likaså med andra Spotify-användares tillåtelse, kan vi meddela dig om var de befinner sig och deras aktivitet på Spotify.

Läs mer om hur du hanterar notiser, din offentliga tillgängliga information, och vad du delar med andra i Dina inställningar nedan.

5.1.2 Tredjepartsapplikationer

Om du ansluter Spotify-kontot till en tredjepartsapplikation, kan Spotify automatiskt komma att dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten, inklusive det innehåll som du förbrukar. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst. Även om denna information automatiskt kan delas som standard, informerar vi dig om de kontroller som du kan använda för att begränsa informationsutbytet i avsnittet Dina inställningar nedan. Tredjepartsapplikationer kan också ha liknande kontroller.

Om du loggar in på en tredjepartsapplikation med ditt Spotify-konto, kan tredjepartsapplikationen få tillgång till viss information såsom dina spellistor, lagrat innehåll och din aktivitet. Med din tillåtelse kan vi också dela ytterligare information såsom din e-postadress, prenumerationsstatus, var du befinner dig, eller födelsedatum med sådana tredjepartsapplikationer.

Spotify låter dig också dela visst innehåll eller en del av en spellista som du har skapat, på individuell basis, till tredjepartsapplikationer, andra tredjepartstjänster, andra Spotify-användare, och andra. Observera att om du delar innehåll till en tredjepartsapplikation eller en tredjepartstjänst, kommer den att vara synlig för andra inom Spotify-tjänsten, oavsett din Spotify-kontoinställningar.

Du förstår och accepterar att en tredjepartsapplikations användning av information som samlas in från dig (eller enligt bemyndigande av dig) styrs av tredje partens sekretesspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och Spotifys användning av sådan information regleras av denna sekretesspolicy och dina Spotify-kontoinställningar.

5.1.3 Supportforumet

När du registrerar dig för ett Spotify support-konto på Spotifys supportforum kommer vi att be dig att skapa ett specifikt användarnamn för Spotify supportforum, som kommer att visas offentligt för alla som har åtkomst till Spotifys supportforum. Om du väljer att inte skapa ett sådant användarnamn kommer ditt Spotify-användarnamn eller ditt Facebook-namn visas offentligt när du bidrar med användarinnehåll.

5.2 Delning som görs av Spotify

5.2.1 Marknadsföring och reklam

Vi kan komma att dela information med reklampartner för att skicka reklamkommunikation om Spotify eller för att visa mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevant reklam för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användarna interagerar med reklam. Den information vi delar är i ett avidentifierat format (till exempel genom att använda en s.k. hash) som inte identifierar dig personligen.

Se avsnittet Information om cookies, andra tekniker, och insamling av tredjepartsuppgifter nedan för information om cookies och andra tekniker som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och dina alternativ.

5.2.2 Tjänsteleverantörer och andra

Vi kan då och då dela din information med tjänsteleverantörer för att utföra vissa uppgifter och behandla användardata och bidra till att leverera våra Tjänster i enlighet med denna sekretesspolicy. Till exempel arbetar vi med tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vårt Spotify supportforum och analysleverantörer för att hjälpa oss att förstå användningen av våra Tjänster. Om en tredje part behandlar användardata för vår räkning (t.ex. en webbplats tjänsteleverantör), är det omfattat av de säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna sekretesspolicy och tillämplig lag. Om en tredje part behandlar användardata för egen räkning, är dess behandling omfattad av dess egen sekretesspolicy och tillämplig lag.

5.2.3 Rättighetshavare

Spotify-tjänsten låter dig lyssna på strömmande innehåll med fullständiga rättigheter. Spotify delar information med rättighetshavare som licensierar detta innehåll till Spotify. De uppgifter som Spotify delar är i ett avidentifierat format som inte identifierar dig direkt, om du inte väljer att dela din personliga information.

5.2.4 Vissa Spotify-partner

Om du öppnar Spotify-tjänsten genom ett erbjudande som du har fått eller köpt från en tredje part såsom din mobiloperatör, kan vi också dela information med den tredje parten om din användning av Spotify-tjänsten, till exempel om och i vilken utsträckning man har använt erbjudandet, aktiverat ett Spotify-konto, eller aktivt använt Tjänsten.

5.2.5 Övrig delning

Utöver ovanstående kan vi också dela din information med tredje part för dessa begränsade syften:

 • för att tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 • för att svara på juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning), om vi i god tro anser att det är nödvändigt att göra så, för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag, för att skydda säkerheten för någon person, för att skydda Spotifys rättigheter och egendom, inklusive för att verkställa Allmänna villkor och andra villkor som du har gått med på, och för att ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska frågor,
 • för akademiska forskare för syften, inklusive statistisk analys och akademiska studier, men bara i avidentifierade format,
 • för att publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Spotify-tjänsten, och
 • för att låta andra företag i Spotifykoncernen använda din information i enlighet med denna sekretesspolicy.

6 Dina inställningar

Vi förser dig med inställningar så att du kan välja vilka meddelanden som du får från oss, hantera din offentliga information, och ställa in dina delningsinställningar. Såsom förklaras i avsnittet Delning utförd av dig, kan viss information alltid vara offentligt tillgänglig för andra och annan information görs tillgänglig för allmänheten för andra som standard. Och om du delar information till en tredjepartsapplikation är den informationen synlig på Spotify, oavsett hur du ställer in dina sekretessinställningar.

För att ändra om viss information ska vara tillgänglig för allmänheten, kan du justera inställningarna i ditt konto. Se avsnittet instruktioner för att justera relevanta inställningar på Spotifys webbplats.

Information som är tillgänglig för allmänheten, såsom spellistor, kan användas, delas på nytt, eller länkas till av andra på Tjänsten eller på webben, så använd Spotify försiktigt och var uppmärksam på dina inställningar. Kom ihåg att även om du tar bort en spellista eller gör en spellista privat, kan andra som redan abonnerar på den eller som på annat sätt har tillgång till den (t.ex. via en länk) fortfarande ha tillgång till den. Tänk också på att spellistor och annan information som läggs till din profil kan innehålla personlig information, såsom användarnamn, vilket skulle kunna göra det möjligt för andra personer att hitta dig inom Spotify-tjänsten eller andra tjänster.

7 Överföring till andra länder

Spotify överför, behandlar och lagrar information om våra användare på servrar i ett antal länder. Följaktligen kan Spotify dela din information med andra bolag i Spotifykoncernen för att genomföra de åtgärder som anges i denna sekretesspolicy. Spotify kan också lägga ut bearbetningen till, eller dela din information med tredje parter i andra länder än ditt hemland. Din personliga information kan därför bli föremål för sekretesslagar som skiljer sig från dem i ditt hemland. Information som samlas in inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz får till exempel överföras till och behandlas av tredje part som anges ovan, som ligger i ett land utanför EES och Schweiz, där du kan ha färre juridiska rättigheter i förhållande till din information. Spotifykoncernen kommer att behandla dina uppgifter som beskrivet i denna sekretesspolicy.

8 Länkar

Vi kan visa annonser från tredje part och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parts sekretessrutiner och innehåll. Läs deras sekretesspolicy för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

9 Säkerhet

Vi åtar oss att skydda våra användares information. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa åtkomst till din dator och webbläsare, och logga ut efter att ha använt Spotify-tjänsten. Medan vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd, är inga säkerhetsåtgärder helt säkra, och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.

10 Barn

Spotify-tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år. (I vissa länder kan striktare åldersgränser gälla. Se våra Allmänna villkor.) Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 eller under tillämplig åldersgräns (”Åldersgränsen”). Om du är under Åldersgränsen, använd inte tjänsten och dela inte någon personlig information med oss. Om du är en förälder till ett barn under Åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Spotify, ska du kontakta oss på Privacy@spotify.com så att du kan begära att utöva dina tillämpliga tillgångs-, upprättelse-, annullerings- och/eller invändningsrättigheter. Om du är bosatt i Kalifornien och under 18 år och du vill ta bort offentligt tillgängligt innehåll, vänligen kontakta oss på eraser@spotify.com.

11 Tillgång och uppdatering av användarinformation

Du kan visa och ändra mycket av den information som vi lagrar om dig genom dina konto- och profilsidor. Om du har frågor om din sekretess på Tjänsten, denna sekretesspolicy, eller information som vi har om dig, vänligen kontakta oss på privacy@spotify.com. Du kan också kontakta vår sekretessrepresentant genom att skicka ett brev till Spotify, Attn: Privacy Officer, Legal Department, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, NY 10011, United States. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid efter att ha bekräftat din identitet i enlighet med lokala lagar. Vi rekommenderar att du inkluderar dokument som bevisar din identitet och en klar och tydlig beskrivning av den information som du begär tillgång till.

12 Ändringar av sekretesspolicyn

Ibland kan vi, efter eget val, göra ändringar i avtalen. När vi gör väsentliga ändringar i avtalen, ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringar har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig se till att du läst alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Avtalen, kan du avsluta Avtalen genom att kontakta oss via Kundservice kontaktformulär.

13 Information om cookies, andra tekniker och insamling av tredjepartsuppgifter

Detta avsnitt beskriver användning av cookies och andra tekniker. För ytterligare information om hur information kan delas av Spotify, se avsnittet Delning som görs av Spotify.

13.1 Vad är cookies och andra tekniker?

En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen enheten nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns andra liknande teknologier såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), web-bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i stationära datorer eller mobila enheter.

Det finns också tekniker såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder Tjänsten.

13.2 Hur vi använder cookies och andra tekniker

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och permanenta cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i denna tabell:

Cookie Type Purpose
Väsentliga operativa Dessa cookies är nödvändiga för att ge oss möjlighet att driva Spotify-tjänsten som du har begärt. Till exempel låter de oss känna igen vilken typ av abonnent du är och sedan förse dig med tjänster därefter.
Prestanda/Analyser Vi använder dessa cookies för att analysera hur Spotify-tjänsten nås, används, eller dess prestanda. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra Spotify-tjänsten. Vi kan också få information från våra nyhetsbrev, inklusive om du öppnat eller vidarebefordrat ett nyhetsbrev eller klickat på något av dess innehåll. Denna information talar om för oss om våra nyhetsbrevs effektivitet och hjälper oss att se till att vi levererar information som du tycker är intressant.
Funktionella Dessa cookies låt oss driva vissa funktioner i Spotify-tjänsten enligt de val som du gör. Dessa cookies gör att när du fortsätter att använda eller kommer tillbaka till Spotify-tjänsten kan vi erbjuda dig våra tjänster så som du har begärt att de ska förses, till exempel att veta ditt användarnamn, komma ihåg hur du har anpassat våra tjänster och påminna dig om innehåll som du har tagit del av.
Inriktning/Reklam Vi använder dessa cookies för att hjälpa dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen. Uppgifterna kan även användas för frekvenstaksändamål (t.ex. för att säkerställa att vi inte visar samma annons till dig flera gånger) och för att hjälpa oss att reglera den reklam som du får och mäta dess effektivitet.
Tredje part Vi kan låta våra affärspartner använda cookies i eller utanför Spotify-tjänsten för samma ändamål som anges ovan, inklusive att samla in information om dina online-aktiviteter över en viss tid och mellan olika webbplatser. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning för att använda cookies för de ändamål som anges ovan.
Spotify-annonser Vi arbetar med webbpublicister, reklamnätverk och tjänsteleverantörer för att leverera Spotify-annonser på andra webbplatser och tjänster. Cookies kan användas för att leverera annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser och tjänster samt för att reglera de annonser som du tar emot och mäta deras effektivitet.

Vi använder även mobila enhetsidentifierare och andra tekniker som anges i avsnitt 13.1 för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy, till exempel för att känna igen din enhet när du återvänder till Spotify-appen eller på annat sätt använder Spotify-tjänsten.

13.3 Hantera dina cookies och andra inställningar

Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar. Du kan ställa in din webbläsare för att neka cookies eller radera vissa cookies. Du kan kanske hantera andra tekniker på samma sätt som du hanterar cookies med hjälp av din webbläsares inställningar.

Observera att om du väljer att blockera cookies kan det göra så att Spotify-tjänsten försämras eller så kan det förhindra att vissa delar fungerar.

Det finns ingen accepterad standard på hur man ska bemöta Do Not Track-signaler, och vi svarar inte på sådana signaler. Vi använder AdChoices ikon på vår hemsida och det kan också finnas på vissa riktade annonser som vi (eller en tjänsteleverantör som agerar för vår räkning) skickar till dig baserat på information om dina online-aktiviteter. Du kan klicka på ikonen AdChoices eller besöka Aboutads.info för att få mer information om insamling och användning av information om dina online-aktiviteter för beteendestyrd annonsering online eller för att lära dig hur du kan välja bort att ha dina uppgifter använda för beteendestyrd annonsering online från företag som deltar i Digital Advertising Alliance (DAA). Kanadensiska användare kan också besöka Youradchoices.ca. Europeiska användare kan också besöka Youronlinechoices.com för upplysning om att välja bort att ha sina uppgifter som används för beteendestyrd annonsering online av europeiska Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) medlemsföretag.

Ett annat tillgängligt verktyg är Network Advertising Initiatives (NAI) Opt-Out Tool på networkadvertising.org/choices. Detta gör att du kan välja bort användningen av information om dina online-aktiviteter för beteendestyrd annonsering online från NAIs medlemsföretag.

På din mobila enhet kan du också ha en ”Begränsa annonsspårning”-inställning (på iOS-enheter) eller en inställning för att ”välja bort intressebaserade annonser” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.

Observera att även om du väljer bort att använda mekanismerna ovan, kan du fortfarande få reklam när du använder Spotify-tjänsten.

Vi arbetar med reklampartner för att leverera reklam på Spotify-tjänsten. En av de tjänster som vi använder för att spåra aktivitet relaterad till Tjänsten, till exempel genom att placera cookies, är Google Analytics från Google (Google, Inc. ett företag med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi kan komma att använda leverantörer, däribland Google, som använder förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på våra webbplatser, inklusive Google Analytics for Display Advertising. Google tillhandahåller verktyg för att hantera insamling och användning av vissa uppgifter av Google Analytics på Tools.google.com/dlpage/gaoptout och av Google Analytics for Display Advertising eller Googles Display-nätverk med hjälp av Googles annonsinställningar google.com/settings/ads.

Du samtycker härmed till användningen av cookies och andra tekniker som beskrivs ovan.

13.4 Mer information

För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org, Youronlinechoices.eu (Europa), eller aboutads.info/choices (USA). Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, ska du kontakta oss på Privacy@spotify.com.

Tack för att du har läst vår sekretesspolicy. Vi hoppas att du får glädje av Spotify!

Registeransvarig:

Spotify Sweden AB
Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm
Sverige

© Spotify AB.