Spotify na głośnikach

Słuchaj muzyki na głośnikach, używając aplikacji Spotify jako pilota.

Urządzenie kompatybilne.

Szukaj głośników z funkcją Spotify Connect lub uaktualnij system dźwiękowy przy pomocy urządzenia do strumieniowego przesyłania multimediów.

ZOBACZ WSZYSTKIE URZĄDZENIA

Spotify Connect.

Słuchaj muzyki na głośnikach lub telewizorze, używając aplikacji Spotify jako pilota.

Informacje