Warunki korzystania ze Spotify

Misją Spotify jest uwolnienie potencjału ludzkiej kreatywności poprzez oferowanie milionom kreatywnych artystów możliwości utrzymywania się z własnej twórczości, a miliardom fanów możliwości cieszenia się nią i czerpania z niej inspiracji. Wierzymy, że przyjmowanie różnych form artystycznej ekspresji, pomysłów, perspektyw i głosów sprzyja realizacji tej misji na naszej platformie. Oznacza to, że niektóre publikowane treści mogą nie odpowiadać indywidualnym preferencjom użytkowników lub mogą nie być promowane przez Spotify.

Nie oznacza to jednak, że wszystko jest dozwolone na naszej platformie. Niniejsze zasady, uzupełnione o Warunki świadczenia usług, na które każdy użytkownik wyraził zgodę, zapewniają całej społeczności Spotify bezpieczne i przyjemne korzystanie z serwisu.

Jakie obowiązują warunki?

Świadomość tego, co nie jest dozwolone na naszej platformie, jest niezwykle istotna dla każdego twórcy – niezależnie od tego, czy nagrywasz muzykę, podcasty, czy innego typu treści. Podane poniżej przykłady mają charakter poglądowy i nie wyczerpują danej kategorii.

Niebezpieczne treści

Spotify oferuje wirtualną przestrzeń, w której ludzie mogą tworzyć, wyrażać siebie, słuchać, dzielić się doświadczeniami, uczyć i czerpać inspirację. Zabronione jest promowanie przemocy, nawoływanie do nienawiści, nękanie oraz podejmowanie wszelkich działań, które mogą narażać ludzi na ryzyko poważnych krzywd fizycznych lub śmierci. Unikaj publikacji następujących treści:

Treści, które popierają lub gloryfikują poważne uszkodzenia zdrowia fizycznego osób oraz grup osób, obejmują między innymi:

 • promowanie lub gloryfikowanie samobójstw i samookaleczeń oraz nakłanianie do nich (jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z problemami lub myślami o samookaleczeniu, sprawdź na naszej stronie, jak uzyskać pomoc)
 • podżeganie lub grożenie poważnym uszkodzeniem zdrowia fizycznego lub aktami przemocy wobec konkretnych osób lub grup

Treści, które promują lub wspierają terroryzm i agresywny ekstremizm, obejmują między innymi:

 • gloryfikowanie lub wychwalanie grup ekstremistycznych stosujących przemoc lub ich członków;
 • koordynowanie, promowanie, wychwalanie aktów przemocy lub grożenie nimi w imieniu grup ekstremistycznych stosujących przemoc lub ich członków;
 • dostarczanie instrukcji lub materiałów instruktażowych dotyczących ekstremistycznych aktów przemocy;
 • nakłanianie osób lub grup osób do finansowania oraz podejmowania ekstremistycznych aktów przemocy lub angażowanie się w tego rodzaju działania i grupy.

Treści, które mają na celu nękanie lub powiązane z nim nadużycie skierowane przeciw konkretnej osobie lub możliwej do zidentyfikowania grupie, obejmują między innymi:

 • wielokrotne kierowanie propozycji o charakterze seksualnym do określonych osób;
 • udostępnianie danych prywatnych innych osób, w tym informacji o kartach kredytowych lub informacji bankowych, krajowych numerów identyfikacyjnych itp., a także grożenie takim udostępnieniem lub nakłanianie do takiego udostępniania.

Treści, które nawołują do przemocy i nienawiści wobec konkretnych osób lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe i etniczne, religię, tożsamość i ekspresję płciową, płeć, narodowość, orientację seksualną, status weterana, wiek, niepełnosprawność lub inną cechę, która może być przyczyną systemowej dyskryminacji lub marginalizacji, obejmują między innymi:

 • wychwalanie lub wspieranie przemocy wobec konkretnych osób lub grup ze względu na cechy wymienione powyżej oraz nawoływanie takiej przemocy;
 • dehumanizujące wypowiedzi na temat konkretnych osób lub grup ze względu na cechy prawnie chronione wymienione powyżej;
 • promowanie lub gloryfikowanie grup nienawiści i związanych z nimi obrazów i/lub symboli;

Treści, które promują niebezpieczne, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje medyczne mogące spowodować rzeczywiste szkody lub stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego, obejmują między innymi:

 • twierdzenie, że AIDS, koronawirus, rak lub inne poważne choroby zagrażające życiu są mistyfikacją lub nie istnieją.
 • nakłanianie do spożywania produktów wybielających w celu leczenia chorób i schorzeń;
 • szerzenie informacji lub sugerowanie, że szczepionki zatwierdzone przez lokalne służby zdrowia mają na celu spowodowanie śmierci;
 • nakłanianie ludzi do celowego zarażania się wirusem COVID-19 w celu wytworzenia odporności na ten wirus (np. promowanie lub organizowanie tzw. „koronaparty”).

Treści, które w sposób nielegalny promują sprzedaż towarów regulowanych lub nielegalnych, obejmują między innymi:

 • sprzedaż nielegalnej broni palnej lub części do broni palnej;
 • sprzedaż nielegalnych narkotyków;
 • sprzedaż gatunków zagrożonych wyginięciem lub produktów pozyskanych z zagrożonych gatunków zwierząt.

Treści, które promują wykorzystywanie seksualne dzieci i nękanie osób małoletnich, promują te działania lub do nich nakłaniają, obejmują między innymi:

 • materiały wizualne przedstawiające uczestnictwo osób nieletnich w czynnościach seksualnych lub ujęcia nagiego ciała osób małoletnich o charakterze jednoznacznie erotycznym;
 • promowanie czynności seksualnych wykorzystujących dzieci za opłatą;
 • promowanie przez dorosłych pociągu seksualnego wobec osób nieletnich lub nakłanianie do niego;
 • promowanie, normalizowanie lub gloryfikowanie zachowań związanych z uwodzeniem dzieci.

Treści wprowadzające użytkownika w błąd

Pozytywne doświadczenia korzystania ze Spotify wywodzą się z zaufania do ludzi i wiary, że są tymi, za kogo się podają, że nikt nie zostanie oszukany i nie próbuje stosować manipulacji na naszej platformie. Nie angażuj się w działania, które oszukują innych użytkowników. Unikaj publikacji następujących treści:

Treści, których autorzy podszywają się pod inne osoby w celu wprowadzenia w błąd, obejmują między innymi:

 • powielanie tej samej nazwy, obrazu i/lub opisu, które stosuje inny twórca
 • podawanie się za inną osobę, markę lub organizację w sposób wprowadzający w błąd

Treści, które promują zmanipulowane i sfałszowane media jako autentyczne w sposób narażający na ryzyko doznania szkody, obejmują między innymi:

 • nagranie audio lub wideo pochodzące z prawdziwego i wiarygodnego źródła, które zostało edytowane w sposób zmieniający znaczenie lub kontekst oryginalnego materiału i jest rzekomo prawdziwe, stwarzając tym samym ryzyko doznania szkody dla mówcy lub innych osób
 • media dźwiękowe lub wizualne sfabrykowane z wykorzystaniem rzekomo prawdziwych technologii, takich jak cyfrowo wyprodukowane treści audio i wideo o charakterze seksualnym lub treści fałszywie sugerujące popełnienie przez kogoś przestępstwa

Treści, które podejmują próby zakłócenia procesów związanych z wyborami lub manipulowania nimi, obejmują między innymi:

 • fałszywe przedstawienie procedur demokratycznych, które mogłoby uniemożliwić uczestnictwo w wyborach lub zniechęcić do niego
 • wprowadzające w błąd treści promowane w celu zastraszenia lub zniechęcenia obywateli do udziału w wyborach

Treści, które podejmują próby wykorzystania społeczności Spotify, obejmują między innymi:

 • zamieszczanie, udostępnianie lub dostarczanie instrukcji na temat wdrażania złośliwego oprogramowania lub podobnego rodzaju złośliwych praktyk, które mają na celu wyrządzenie szkody lub uzyskanie nieuprawnionego dostępu do komputerów, sieci, systemów lub innych technologii
 • phishing lub próby oszustwa mające na celu pozyskiwanie lub gromadzenie danych poufnych
 • promowanie oszustw inwestycyjnych i finansowych, takich jak szybkie wzbogacenie się czy piramidy finansowe, lub nakłanianie innych osób do dokonywania wpłat pod fałszywym pretekstem

Wrażliwe treści

W Spotify udostępniamy mnóstwo niesamowitych treści, ale nie każdy typ materiału jest dozwolony. Nie należy publikować treści nadmiernie brutalnych lub graficznych, a także treści o charakterze seksualnym. Unikaj publikacji następujących treści:

Treści, które promują graficzne lub nieuzasadnione przedstawienia przemocy, makabrę lub inne szokujące obrazy, obejmują między innymi:

 • poważnie okaleczone lub rozczłonkowane ciała
 • promowanie okrucieństwa lub tortur wobec zwierząt

Treści o charakterze seksualnym obejmują między innymi:

 • pornografię lub wizualne przedstawienia narządów płciowych lub nagości prezentowanych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych
 • promowanie lub gloryfikowanie motywów seksualnych związanych z gwałtem, kazirodztwem lub bestialstwem

Treści nielegalne

Nikt nie stoi ponad prawem. Niezależnie od tego, kim jesteś, Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie obowiązującego prawa i przepisów. Unikaj publikacji następujących treści:

Treści naruszające obowiązujące prawo i przepisy obejmują między innymi:

 • treści niezgodne z obowiązującymi sankcjami i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu
 • treści mające na celu promowanie lub popełnienie jakiegokolwiek czynu niezgodnego z prawem

Treści naruszające prawo własności intelektualnej obejmują między innymi:

 • treści przesłane do Spotify bez uzyskania odpowiednich zgód
 • treści naruszające prawa autorskie lub znaki towarowe stron trzecich

Co się dzieje z osobami naruszającymi warunki?

Decyzje te traktujemy poważnie i przy ich podejmowaniu zawsze bierzemy pod uwagę okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie Warunków. Treści naruszające niniejsze Warunki mogą zostać częściowo lub w całości usunięte ze Spotify. Powtarzające się lub rażące naruszenia Warunków mogą skutkować zawieszeniem i/lub likwidacją konta.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warunki korzystania ze Spotify zostały sformułowane z myślą o zachowaniu bezpieczeństwa i otwartości platformy Spotify. W razie potrzeby będziemy dokonywać oceny i aktualizacji niniejszych informacji, dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony. Pamiętaj, że mogą Cię też dotyczyć inne zasady świadczenia usług w zależności od produktów lub funkcji Spotify, z których korzystasz. Możemy też podejmować innego rodzaju działania w związku z publikacją niedozwolonych treści wymienionych powyżej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W jaki sposób mogę zgłosić problem?

Czy zdarzyło Ci się napotkać problematyczne treści w usłudze Spotify? Jeśli tak, daj nam o tym znać tutaj.