Spotify w aplikacji Alexa

Kontroluj swoją muzykę komendami głosowymi z Amazon Alexa.

Konfiguracja nigdy nie była prostsza.

1

Skonfiguruj urządzenie przy pomocy aplikacji Amazon Alexa.

2

Wejdź w Ustawienia, a następnie w Music & Media, by połączyć konto Spotify.

3

Dotknij Choose default music services i wybierz Spotify.

Just ask.

"Alexa, play Spotify."

“Alexa, play my Discover Weekly.”

“Alexa, play pop.”

“Alexa, what song is this?”

Zobacz więcej

Aktywowanie usługi Premium.

Aby słuchać Spotify, korzystając z aplikacji Alexa, potrzebujesz usługi Premium.

Premium
 Your Daily Routine Playlist cover

Your Daily Routine

Słuchaj muzyki przez Spotify