Spotifys retningslinjer for personvern

Gjelder fra 8. juni 2022

1. Om disse retningslinjene

2. Rettigheter og kontroll vedrørende personopplysningene dine

3. Personopplysninger vi samler inn om deg

4. Formålet vårt med å bruke personopplysningene dine

5. Deling av personopplysningene dine

6. Oppbevaring

7. Overføring til andre land

8. Beskyttelse av personopplysningene dine

9. Barn

10. Endringer i disse retningslinjene

11. Slik kontakter du oss

1. Om disse retningslinjene

Disse retningslinjene beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine hos Spotify AB.

Det gjelder bruken din av

Fra nå av vil vi samlet kalle disse tjenestene for << Spotify-tjenesten >>.

Fra tid til annen kan vi utvikle nye tjenester eller tilby tilleggstjenester. Disse tjenestene vil også være underlagt disse retningslinjene, med mindre annet er oppgitt når vi lanserer dem.

Disse retningslinjene er ikke

Andre ressurser og innstillinger

Viktig informasjon om personopplysningene dine finner du her i disse retningslinjene. Det kan imidlertid være lurt å ta en titt på våre andre ressurser for personvern og kontroller:

På innstillingen for <> kan du kontrollere om innhold av eksplisitt karakter kan spilles av på Spotify-kontoen din.

Gå helt til toppen ↑

2. Rettigheter og kontroll vedrørende personopplysningene dine

Personvernlover, inkludert personvernforordningen (<< GDPR >>), gir individer rettigheter til personopplysningene sine.

Noen rettigheter gjelder kun når Spotify bruker et visst <> for å behandle opplysningene dine. Vi forklarer hvert juridisk grunnlag og når Spotify bruker hvert grunnlag i avsnitt 4 << Formålet vårt med å bruke personopplysningene dine >>.

Tabellen nedenfor gir deg en forklaring om


Dette har du rett til: Hvordan?
Vær informert Det å være informert om personopplysningene vi behandler om deg, og hvordan vi behandler dem. Vi informerer deg
 • gjennom disse retningslinjene for personvern
 • gjennom informasjon som er gitt til deg, når du bruker Spotify-tjenesten
 • ved å svare på de spesifikke spørsmålene og forespørslene dine når du kontakter oss
Tilgang Du kan be om tilgang til personopplysningene vi behandler om deg.
For å be om en kopi av personopplysningene dine fra Spotify må du enten
 • gå til personverninnstillingene for kontoen din. Der kan du automatisk laste ned mye av personopplysningene dine og finne ut hvordan du ber om tilleggsinformasjon, eller
 • kontakte oss for å få all informasjon vi har om deg på en gang, uten å bruke det automatiske nedlastingsverktøyet først

Når du laster ned opplysningene dine, vil du motta informasjonen om opplysningene som Spotify må oppgi i henhold til artikkel 15 i personvernforordningen. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss.
Korrigering Du kan be om at vi endrer eller oppdaterer personopplysningene dine der de er feilaktige eller ufullstendige. Du kan redigere brukeropplysningene dine under «Rediger profil» i kontoen din eller ved å kontakte oss.
Sletting Du kan be om at vi sletter bestemte personopplysninger om deg.
Du kan for eksempel be oss om å slette personopplysninger
 • som vi ikke lenger trenger til formålet det ble samlet inn for
 • som vi behandler basert på det juridiske grunnlaget for samtykke, og du trekker tilbake samtykket ditt
 • når du protesterer (se avsnittet «Protestering» nedenfor) og
  • du kommer med en berettiget innvending
  • du protesterer mot direkte markedsføring

Det er situasjoner der Spotify ikke kan slette opplysningene dine, for eksempel når
 • det fortsatt er nødvendig å behandle opplysningene dine for formålet vi samlet dem inn for
 • Spotifys interesse for å bruke opplysningene overstyrer interessen din for å få dem slettet. For eksempel hvor vi trenger opplysningene for å beskytte tjenestene våre mot svindel
 • Spotify har en juridisk forpliktelse til å oppbevare opplysningene
 • Spotify trenger opplysningene for å etablere, utøve eller begrunne juridiske krav. For eksempel hvis det er et uløst problem knyttet til kontoen din
Det er flere måter du kan slette personopplysninger fra Spotify:
 • Du kan fjerne lydinnhold fra profilen din ved å velge det relevante innholdet og deretter velge å fjerne det. Du kan for eksempel fjerne spillelister fra profilen din, eller fjerne et spor fra spillelisten
 • For å be om sletting av andre personopplysninger fra Spotify kan du følge trinnene på kundestøttesiden vår. Disse opplysningene inkluderer brukerdata, bruksdata og andre opplysninger som står oppført i avsnitt 3 «Personopplysninger vi samler inn om deg».
 • Du kan også ta kontakt med oss direkte for å be om sletting
Begrensning Du kan be om at vi slutter å behandle alle eller noen av personopplysningene dine.
Du kan gjøre dette hvis
 • personopplysningene dine er unøyaktige
 • behandlingen vår er ulovlig
 • vi ikke trenger informasjonen din for et bestemt formål
 • du protesterer mot behandlingen vår og vi vurderer innsigelsesforespørselen din. Se avsnittet «Protestering» nedenfor

Du kan be om at vi stopper denne behandlingen midlertidig eller for godt.
Du kan utøve din rett til begrensning ved å kontakte oss.
Protestering Du kan protestere mot at vi behandler personopplysningene dine.
Du kan gjøre dette hvis
 • Spotify behandler personopplysningene dine på det juridiske grunnlaget for legitime interesser
 • Spotify behandler personopplysningene dine for direkte markedsføring
Slik utøver du din rett til å protestere:
 • Du kan bruke kontroller på Spotify-tjenesten til å deaktivere eller justere noen funksjoner som behandler personopplysningene dine. Du kan for eksempel deaktivere skreddersydde annonser i personverninnstillingene
 • Der Spotify ikke gir en kontroll, kan du kontakte oss for å protestere
Dataflyttbarhet Du kan be om en kopi av personopplysningene dine i elektronisk format og rett til å overføre disse personopplysningene for bruk i en annen parts tjeneste.
Du kan be oss om å overføre opplysningene dine når vi behandler personopplysninger på det juridiske grunnlaget for samtykke eller oppfyllelse av kontrakt. Spotify vil imidlertid prøve å imøtekomme enhver forespørsel i den grad det er mulig.
Se avsnittet «Tilgang» ovenfor for informasjon om hvordan du utøver retten til flyttbarhet.
Ikke vær gjenstand for automatisert beslutningstaking Du vil ikke være underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert beslutningstaking (beslutninger uten menneskelig involvering), inkludert profilering, der avgjørelsen vil ha en rettslig virkning på deg eller gi en tilsvarende betydelig effekt. Spotify utfører ikke denne typen automatiserte beslutninger i Spotify-tjenesten.
Tilbaketrekking av samtykke Du trekker tilbake ditt samtykke til at vi samler inn eller bruker personopplysningene dine.
Du kan gjøre dette hvis Spotify behandler personopplysningene dine på det juridiske grunnlaget for samtykke.
Hvis du vil trekke tilbake samtykket ditt, kan du
Rett til å klage Kontakt det svenske datatilsynet eller din lokale personvernmyndighet hvis du har spørsmål eller bekymringer. Du finner informasjon fra svenske myndigheter her, eller når du går til nettsiden til den lokale personvernmyndigheten din.

Gå helt til toppen ↑

3. Personopplysninger vi samler inn om deg

Disse tabellene angir kategoriene for personopplysninger vi samler inn og bruker.

Informasjon som samles inn når du registrerer deg for Spotify-tjenesten eller når du oppdaterer kontoen din
Kategori Beskrivelse
Brukerdata Personopplysninger som vi trenger for å opprette Spotify-kontoen din, og som gjør at du kan bruke Spotify-tjenesten.
Hvilken type informasjon som samles inn og brukes, avhenger av typen tjenestealternativ du har. Det avhenger også av hvordan du oppretter kontoen din, landet du befinner deg i, og om du bruker tredjepartstjenester for å logge på. Dette kan inkludere

 • profilnavn
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • fødselsdato
 • kjønn
 • gateadresse (se mer informasjon nedenfor)
 • land

Vi mottar noen av disse opplysningene fra deg, f.eks. fra registreringsskjemaet eller kontosiden.
Vi samler også inn noen av disse opplysningene fra enheten din, f.eks. land eller region. For mer informasjon om hvordan vi samler inn og bruker disse opplysningene, kan du se «Din generelle (ikke-nøyaktige) plassering» i kategorien Bruksdata.
Opplysninger om gateadresse Vi kan be om og behandle gateadressen din av følgende årsaker:
 • For å sjekke kvalifisering for et tjenestealternativ
 • For å levere meldinger som er lovpålagt
 • For å levere støttealternativer
 • For fakturering og skatteadministrasjon
 • For å levere fysiske varer eller gaver som du har bedt om

I noen tilfeller kan vi bruke en tredjepartsapplikasjon for å hjelpe deg med å bekrefte adressen din, for eksempel Google Maps.
Informasjon som er samlet inn gjennom bruken din av Spotify-tjenesten
Kategorier Beskrivelse
Bruksdata
Personopplysninger som samles inn og behandles om deg, når du går inn på eller bruker Spotify-tjenesten.
Det er flere typer informasjon som dette inkluderer, oppført i de følgende avsnittene.
Informasjon om hvordan du bruker Spotify
Eksempler inkluderer
 • informasjon om Spotify-tjenestealternativet ditt
 • handlingene dine med Spotify-tjenesten (inkludert dato og klokkeslett), for eksempel
  • søk
  • strømmehistorikk
  • spillelister du oppretter
  • biblioteket ditt
  • søkehistorikk
  • kontoinnstillinger
  • samhandlinger med andre Spotify-brukere
  • bruken din av tredjepartstjenester, -enheter og -applikasjoner i forbindelse med Spotify-tjenesten
 • slutninger om (dvs. vår forståelse av) dine interesser og preferanser basert på bruken din av Spotify-tjenesten
 • innhold du oppgir, når du deltar i Spotify-kampanjer, for eksempel konkurranser og lotterier
 • innhold du publiserer, i hvilken som helst del av Spotify-tjenesten. For eksempel bilder, lyd, tekst, overskrifter, beskrivelser, kommunikasjon og andre typer innhold

Dine tekniske data
Eksempler inkluderer
 • URL-informasjon
 • nettidentifikatorer som data om informasjonskapsler og IP-adresser
 • informasjon om enhetene du bruker, for eksempel
  • enhets-ID-er
  • type nettverkstilkobling (f.eks. Wi-Fi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • leverandør
  • nettverks- og enhetsytelse
  • nettlesertype
  • språk
  • informasjon som gjør det mulig å behandle digitale rettigheter
  • operativsystem
  • versjon av Spotify-applikasjon
 • informasjon som gjør det mulig for oss å oppdage og koble til tredjepartsenheter og -applikasjoner. Eksempler på slik informasjon er enhetsnavnet, enhetsidentifikatorer, varemerke og versjon. Eksempler på tredjepartsenheter og -applikasjoner er
  • enheter på Wi-Fi-nettverket ditt (som høyttalere) som kan kobles til Spotify-tjenesten
  • enheter som gjøres tilgjengelige av operativsystemet ved tilkobling via Bluetooth, plugin og installasjon
  • applikasjoner fra Spotify-partnere for å fastslå om applikasjonen er installert på enheten din

Din generelle (ikke-nøyaktige) plassering
Din generelle plassering inkluderer land, region eller stat. Vi kan fastslå dette fra tekniske data (f.eks. IP-adressen din, språkinnstillingene for enheten din) eller betalingsvaluta.
Vi trenger dette for å
 • oppfylle geografiske krav i avtalene våre med eiere av innhold i Spotify-tjenesten
 • levere innhold og annonser som er relevant for deg

Din enhetssensordata
Bevegelsesgenererte eller retningsgenererte mobilsensordata (f.eks. akselerometer eller gyroskop) hvis det er nødvendig for å levere funksjoner i Spotify-tjenesten som krever slike data.
Ytterligere data som du kan velge å gi til oss
Kategorier Beskrivelse
Taledata
Hvis talefunksjoner er tilgjengelig i markedet ditt, og du har valgt å bruke en talefunksjon, samler vi inn og behandler taledata. Med taledata betyr det lydopptak av stemmen din og transkripsjoner av disse opptakene.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan ulike talefunksjoner fungerer og hvordan du kan kontrollere og deaktivere dem, kan du se våre retningslinjer for talekontroll.
Betalings- og kjøpsdata Hvis du kjøper noe fra Spotify eller registrerer deg for et prøveabonnement, må vi behandle betalingsinformasjonen din. Dette inkluderer hvis du kjøper et betalt tjenestealternativ.
De nøyaktige personopplysningene som samles inn og brukes, vil variere avhengig av betalingsmåten. Opplysningene vil inkludere informasjon som
 • navn
 • fødselsdato
 • type betalingsmåte (f.eks. kreditt- eller debetkort)
 • hvis du bruker et debet- eller kredittkort, type kort, utløpsdato og enkelte siffer i kortnummeret dittMerk: av sikkerhetsmessige årsaker lagrer vi aldri hele kortnummeret ditt
 • postnummer
 • mobilnummer
 • informasjon om kjøps- og betalingshistorikk
Undersøkelses- og forskningsdata Når du svarer på en spørreundersøkelse eller deltar i brukerundersøkelser, samler vi inn og bruker personopplysningene du oppgir.
Tredjepartskilder som vi samler inn opplysninger fra
Kategorier av tredjeparter Beskrivelse
Autentiseringspartnere Hvis du registrerer deg for eller logger på Spotify-tjenesten ved hjelp av en annen tjeneste, vil vi motta informasjonen din fra dem for å hjelpe deg med å opprette kontoen din hos oss.
Tredjepartsapplikasjoner, -tjenester og -enheter du kobler til Spotify-kontoen din Hvis du kobler Spotify-kontoen din til en tredjepartsapplikasjon, -tjeneste eller -enhet, kan vi samle inn og bruke bestemte opplysninger fra dem for å gjøre integrasjonen mulig.
Disse tredjepartsappene, -tjenestene eller -enhetene kan inkludere
 • sosiale medier
 • enheter, inkludert
  • lyd (f.eks. høyttalere og hodetelefoner)
  • smartklokker
  • TV-er
  • mobiltelefoner og nettbrett
  • kjøretøy (f.eks. biler)
  • spillkonsoller
 • tjenester eller plattformer som taleassistenter
Vi ber om din tillatelse før vi samler inn informasjon fra enkelte tredjeparter.
Tekniske tjenestepartnere Vi samarbeider med tekniske tjenestepartnere som gir oss bestemte data. Dette inkluderer kartlegging av IP-adresser til unøyaktig stedsdata (f.eks. land, region, by eller stat).
Dette gjør det mulig for Spotify å levere Spotify-tjenesten, -innholdet og -funksjonene.
Betalingspartnere og forhandlere Hvis du velger å betale gjennom tredjeparter (f.eks. telefonoperatører) eller via faktura, kan vi motta data fra betalingspartnerne våre.
Dette gjør det mulig for oss å
 • sende deg fakturaer
 • behandle betalingen din
 • gi deg det du har kjøpt

Hvis vi henviser deg til en forhandler, mottar vi data fra forhandleren som er relatert til kjøpet ditt. For eksempel kan vi henvise deg til varebutikken til en artist på en tredjepartsplattform eller til et tredjeparts billettnettsted.
Ved å motta disse dataene kan vi
 • beregne eventuelle provisjoner til oss
 • analysere effektiviteten av partnerskapet vårt med disse handelspartnerne
 • forstå dine interesser
Annonse- og markedsføringspartnere Fra enkelte annonserings- eller markedsføringspartnere mottar vi slutninger om (dvs. forståelsen deres av) dine interesser og preferanser.
Dette gjør det mulig for oss å levere mer relevante annonser og markedsføring.

Hvis du laster ned Spotify-mobilappen og prøver Spotify ved å bruke en avlogget brukeropplevelse, vil vi samle inn begrenset informasjon om bruken din av Spotify-tjenesten, inkludert bruksdata. Vi gjør dette for å forstå hvordan du får tilgang til og bruker tjenesten. Vi gjør også dette for å sikre at vi gir deg den rette opplevelsen, for eksempel basert på landet eller regionen din. Hvis du bestemmer deg for å opprette en Spotify-konto for å oppleve tjenesten vår i sin helhet, vil vi kombinere disse dataene med dine Spotify-kontodata.

Gå helt til toppen ↑

4. Formålet vårt med å bruke personopplysningene dine

Tabellen nedenfor viser

Her er en generell forklaring på hvert <>, som gjør det enklere å forstå tabellen:

Formål med å behandle dataene dine Juridisk grunnlag som tillater formålet Kategorier av personopplysninger som brukes til formålet
For å levere Spotify-tjenesten (som definert i avsnitt 1 «Om disse retningslinjene».)
 • Oppfyllelse av en kontrakt
 • Legitim interesse
 • Samtykke

 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
For å forstå, diagnostisere, feilsøke og løse problemer med Spotify-tjenesten.
 • Oppfyllelse av en kontrakt

 • Brukerdata
 • Bruksdata
For å evaluere og utvikle nye funksjoner, teknologier og forbedringer av Spotify-tjenesten.
 • Legitim interesse

 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Taledata
For markedsføring eller annonser der loven krever at vi innhenter samtykket ditt.
For eksempel når vi bruker informasjonskapsler for å forstå interessene dine eller loven krever samtykke for markedsføring på e-post.
 • Samtykke
 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
For andre markedsførings-, promoterings- og annonseformål der loven ikke krever samtykke.
For eksempel når vi bruker personopplysningene dine for å skreddersy annonser til interessene dine.
 • Legitim interesse
 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
For å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.
Dette kan være
 • en forpliktelse i henhold til loven i landet/regionen du befinner deg i
 • svensk lov (på grunn av hovedkontoret vårt i Sverige)
 • EU-lov som gjelder for oss
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser

 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
For å etterkomme en forespørsel fra rettsmyndigheten.
Dette vil bare gjelde når en kyndig rettsmyndighet kontakter oss. Disse inkluderer politiet, domstolene eller fengslene.
 • Overholdelse av juridiske forpliktelser
 • Legitim interesse
 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
For å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser med tredjeparter. For eksempel våre avtaler med eiere av innhold på Spotify-tjenesten.

 • Legitim interesse
 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
For å iverksette passende tiltak i henhold til rapporter om brudd på åndsverk og upassende innhold.
 • Legitim interesse
 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
For å etablere, utøve eller begrunne juridiske krav.
 • Legitim interesse
 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
For å utføre forretningsplanlegging, rapportering og prognostisering.
 • Legitim interesse
 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Betalings- og kjøpsdata
For å behandle betalingen din.
 • Oppfyllelse av en kontrakt


 • Brukerdata
 • Betalings- og kjøpsdata

For å avdekke og forhindre svindel. For eksempel uredelige betalinger og uredelig bruk av Spotify-tjenesten.
 • Legitim interesse
 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Betalings- og kjøpsdata
For å utføre forskning og undersøkelser.
 • Legitim interesse


 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Undersøkelses- og forskningsdata

Gå helt til toppen ↑

5. Deling av personopplysningene dine

Dette avsnittet viser kategoriene av mottakere av personopplysninger som samles inn eller genereres, gjennom bruken din av Spotify-tjenesten.

Offentlig tilgjengelig informasjon

Følgende personopplysninger vil alltid være offentlig tilgjengelig i Spotify-tjenesten:

Du eller en annen bruker kan dele bestemt informasjon på tredjepartstjenester, som sosiale medier eller meldingsplattformer. Dette inkluderer

Når denne publiseringen skjer, kan tredjepartstjenesten lagre en kopi av den for å støtte funksjonene sine.

Personopplysninger du kan velge å dele

Vi vil bare dele følgende personopplysninger med de som står oppført i tabellen nedenfor:

Kategorier av mottakere Datakategorier du kan velge å dele Årsak til deling
Tredjepartsapplikasjoner, -tjenester og -enheter du kobler til Spotify-kontoen din
 • Brukerdata
 • Bruksdata

For å koble til Spotify-kontoen din, eller gjøre det mulig for deg å bruke Spotify-tjenesten med tredjepartsapplikasjoner, -tjenester eller -enheter.
Eksempler på slike tredjepartsapplikasjoner, -tjenester og -enheter inkluderer
 • applikasjoner for sosiale medier
 • høyttalerenheter
 • TV-er
 • kjøretøyplattformer
 • taleassistenter

Du kan se og fjerne mange tredjepartsforbindelser under «Apper» i kontoen din.
Støttefellesskap
 • Brukerdata
For å gjøre det mulig for deg å bruke støttefellesskap-tjenesten til Spotify.
Når du registrerer deg for en konto i støttefellesskapet til Spotify, ber vi deg om å opprette et profilnavn. Dette vil bli vist offentlig for alle som bruker støttefellesskapet til Spotify. Vi viser også eventuelle spørsmål eller kommentarer du publiserer.
Andre Spotify-brukere
 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Taledata
For å dele informasjon om bruken din av Spotify-tjenesten med andre Spotify-brukere. Informasjonen kan inkludere følgerne dine på Spotify.
For eksempel, under innstillinger for «sosiale medier» kan du velge å dele de nylig spilte artistene og spillelistene på profilen din. Du kan også velge å lage eller bli med i en delt spilleliste med andre brukere. Med delte spillelister får du sosiale anbefalinger basert på lytteaktiviteten din.
Artister og plateselskaper
 • Brukerdata
For å motta nyheter eller kampanjetilbud fra artister, plateselskaper eller andre partnere.
Du kan velge å dele brukerdataene dine for dette formålet. Du vil alltid ha muligheten til å ombestemme deg og trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Informasjon vi kan dele

I denne tabellen kan du se informasjon om hvem vi deler med og hvorfor.

Kategorier av mottakere Datakategorier Årsak til deling
Tjenesteleverandører
 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
Slik at de kan levere tjenestene sine til Spotify.
Disse tjenesteleverandørene inkluderer de vi ansetter til å
 • gi kundestøtte
 • drifte den tekniske infrastrukturen vi trenger, for å levere Spotify-tjenesten
 • hjelpe til med å beskytte og sikre systemene og tjenestene våre (f.eks. Googles reCAPTCHA)
 • hjelpe med å markedsføre produktene, tjenestene, arrangementene og kampanjene til Spotify (og partnerne våre)
Betalingspartnere
 • Brukerdata
 • Betalings- og kjøpsdata
Slik at de kan behandle betalingene dine, og med formål om å hindre svindel.
Annonsepartnere
 • Brukerdata
 • Bruksdata
Slik at de kan hjelpe oss med å levere mer relevant annonsering til deg på Spotify-tjenesten, og hjelpe oss med å måle effektiviteten til annonser.
For eksempel bidrar annonsepartnerne med å legge til rette for skreddersydde annonser.

Hva er skreddersydd annonsering?
 • Dette er når vi bruker tredjepartsinformasjon til å skreddersy annonser, slik at de blir mer relevante for deg. Dette er også kjent som interessebasert annonsering.
 • Et eksempel på en skreddersydd annonse er når en annonsepartner har informasjon som tyder på at du liker biler. Dette kan gjøre det mulig for oss å vise deg annonser om biler.

Slik kontrollerer du skreddersydd annonsering:
 • Du kan kontrollere skreddersydde annonser i personverninnstillingene for kontoen din under «Skreddersydde annonser».
 • Du kan også kontrollere skreddersydde annonser for enkelte podkaster ved å bruke lenken i episodens programbeskrivelse. Dette gjelder der innholdsleverandøren finansierer podkasten sin ved å sette inn enten skreddersydde annonser eller innholdsbasert annonsering i selve podkasten. Disse kontrollene administreres av vertsleverandøren for podkasten, som kanskje ikke er Spotify.

Hvis du har «meldt deg ut» fra skreddersydde annonser i personverninnstillingene dine, kan du fortsatt få annonsering på annonsestøttede tjenester (f.eks. podkaster eller det kostnadsfrie tjenestealternativet). Slik annonsering er basert på registreringsinformasjonen din og innholdet du for øyeblikket strømmer, på våre tjenester. Hvis du for eksempel hører på en matlagingspodkast, hører du kanskje en annonse for en foodprosessor.
Markedsføringspartnere
 • Brukerdata
 • Bruksdata
For å promotere Spotify med våre partnere. Vi deler enkelte bruker- og bruksdata med disse partnerne ved behov for å
 • la deg delta i Spotify-kampanjer, inkludert prøveabonnementer eller andre pakketilbud
 • promotere Spotify i media og annonser publisert på andre nettjenester
 • hjelpe oss og partnerne våre med å måle effektiviteten til Spotify-kampanjer

Eksempler på partnere inkluderer
 • markedsførings- eller sponsorpartnere
 • nettsteder og mobilapper som selger oss annonseplass på tjenestene sine
 • enhets-, app- og mobilpartnere som også tilbyr Spotify-kampanjer

Partnerne våre kan også kombinere personopplysningene vi deler med dem, med andre data de samler inn om deg, f.eks. bruken din av tjenestene deres. Vi og partnerne våre kan bruke denne informasjonen til å sende deg tilbud, kampanjer eller andre markedsføringsaktiviteter som vi tror vil være relevante for deg.
Vertsplattformer
 • Bruksdata
Vertsplattformer er vert for podkaster, slik at de kan levere dem til deg. Vi deler enkelte data, for eksempel IP-adressen din, med vertsplattformene når du spiller av en podkast. Spotify eier to vertsplattformer, Megaphone og Anchor. Du kan også strømme podkaster tilgjengelig fra andre vertsplattformer som ikke eies av Spotify.

Podkastleverandører bør forklare i programmet eller episodebeskrivelsen hvilken plattform som er vert for podkasten. Se vertsplattformens egne retningslinjer for personvern for hvordan de bruker data som deles med dem.
Deling med andre partnere
 • Brukerdata
 • Bruksdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
For å hjelpe oss med å forstå og forbedre ytelsen til produktene og partnerskapene våre.
Du kan se og fjerne mange partnerforbindelser under «Apper» i kontoen din.
Akademiske forskere
 • Brukerdata
 • Bruksdata
For aktiviteter som statistisk analyse og akademisk studie, men bare i pseudonymisert format. Pseudonymiserte data er der dataene dine identifiseres med en kode i stedet for navnet ditt eller annen informasjon som identifiserer deg direkte.
Spotifys måleselskaper
 • Brukerdata
 • Bruksdata
Vi deler data med følgende Spotify-selskaper for å måle effektiviteten til annonsekampanjer som kjører på Spotify-tjenesten
 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights
 • Chartable Holding, Inc.
Andre selskaper i Spotify-gruppen
 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata

For å utføre vår daglige forretningsdrift og slik at vi kan vedlikeholde og levere Spotify-tjenesten til deg.
Rettsmyndigheter og andre myndigheter
 • Brukerdata
 • Bruksdata
Når vi i god tro mener det er nødvendig for oss å gjøre det, for eksempel
 • for å overholde en juridisk forpliktelse
 • for å etterkomme en gyldig juridisk prosess (som for eksempel en ransakingsordre, rettskjennelse eller stevning)
 • for vår egen eller en tredjeparts berettigede interesse vedrørende
  • nasjonal sikkerhet
  • rettshåndhevelse
  • rettstvist (en rettssak)
  • kriminaletterforskning
  • det å beskytte noens sikkerhet
  • det å forhindre død eller nært forestående legemsbeskadigelse
Kjøpere av virksomheten vår
 • Brukerdata
 • Opplysninger om gateadresse
 • Bruksdata
 • Taledata
 • Betalings- og kjøpsdata
 • Undersøkelses- og forskningsdata
Hvis vi skulle selge eller forhandle om å selge virksomheten vår til en kjøper eller potensiell kjøper.
I dette tilfellet kan vi overføre personopplysningene dine til en etterfølger eller et tilknyttet selskap som en del av den transaksjonen.

Gå helt til toppen ↑

6. Oppbevaring

Vi oppbevarer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere Spotify-tjenesten til deg, og for Spotifys legitime og viktige forretningsformål, inkludert for å

Kriterier som brukes for å bestemme oppbevaringsperiodene inkluderer dette:

Gå helt til toppen ↑

7. Overføring til andre land

På grunn av virksomhetens globale karakter, deler Spotify personopplysninger internasjonalt med selskaper i Spotify-gruppen, underleverandører og partnere når de utfører aktivitetene beskrevet i disse retningslinjene. Selskaper kan behandle dataene dine i land der lovverket for databeskyttelse ikke anses å være like sterkt som EU-lovverk, eller gjeldende lovverk der du bor. Det kan for eksempel hende at de ikke gir deg de samme rettighetene over dataene dine.

Når vi overfører personopplysninger internasjonalt, bruker vi verktøy for å

For å sikre at hver dataoverføring er i samsvar med gjeldende EU-lovgivning bruker vi følgende juridiske mekanismer

Vi identifiserer og bruker også tilleggsbeskyttelse etter behov for hver dataoverføring. For eksempel bruker vi

Gå helt til toppen ↑

8. Beskyttelse av personopplysningene dine

Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene til brukerne våre. Vi iverksetter passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten til personopplysningene dine. Vær imidlertid oppmerksom på at ingen systemer noen gang er helt sikre.

Vi har implementert en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang og unødvendig oppbevaring av personopplysninger i systemene våre. Disse inkluderer retningslinjer for pseudonymisering, kryptering, tilgang og oppbevaring.

For å beskytte brukerkontoen din oppfordrer vi deg til å

Du kan logge av Spotify flere steder samtidig ved å bruke funksjonen << Logg av overalt >> på kontosiden din.

Hvis andre personer har tilgang til Spotify-kontoen din (for eksempel hvis du har gitt dem tillatelse til å bruke kontoen din på en delt enhet), kan de få tilgang til personopplysninger, kontroller og Spotify-tjenesten som er tilgjengelig på kontoen din.

Det er ditt ansvar å bare gi personer tillatelse til å bruke kontoen din der du er komfortabel med å dele disse personopplysningene med dem. Andres bruk av Spotify-kontoen din kan påvirke de personlige anbefalingene og bli inkludert i datanedlastingen din.

Gå helt til toppen ↑

9. Barn

Merk: Disse retningslinjene gjelder ikke for Spotify Kids med mindre det er angitt i retningslinjene for personvern for Spotify Kids. Spotify Kids er en egen Spotify-applikasjon.

Spotify-tjenesten har en nedre <> i hvert land eller hver region. Spotify-tjenesten er ikke rettet mot barn dersom alderen

Vi samler ikke inn eller bruker bevisst personopplysninger fra barn under gjeldende aldersgrense. Hvis du er under aldersgrensen, skal du ikke bruke Spotify-tjenesten, eller oppgi noen personopplysninger til oss. Vi anbefaler i stedet at du bruker en Spotify Kids-konto.

Hvis du er forelder til et barn under aldersgrensen og oppdager at barnet ditt har gitt personopplysninger til Spotify, må du kontakte oss.

Hvis vi får vite at vi har samlet inn personopplysningene til et barn under gjeldende aldersgrense, vil vi iverksette rimelige tiltak for å slette personopplysningene. Dette kan kreve at vi sletter Spotify-kontoen til det barnet.

Når du bruker en delt enhet på den primære Spotify-tjenesten, må du være forsiktig med å spille av eller anbefale innhold til personer under 18 år som kan være upassende for dem.

Gå helt til toppen ↑

10. Endringer i disse retningslinjene

Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i disse retningslinjene.

Når vi gjør vesentlige endringer i disse retningslinjene, vil vi gi deg tydelig varsel i henhold til omstendighetene. Vi kan for eksempel vise et tydelig varsel i Spotify-tjenesten eller sende deg en e-post eller et enhetsvarsel.

Gå helt til toppen ↑

11. Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om disse retningslinjene, kan du kontakte den personvernansvarlige på en av disse måtene:

Spotify AB er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i henhold til disse retningslinjene.

© Spotify AB

Gå helt til toppen ↑