Richtlijnen Spotify® Support Community

Met ingang van 12 December 2011

Welkom bij de Spotify Support Community (de “Community”) – Een plaats voor discussies en gegevensuitwisseling met betrekking tot Spotify-services Door gebruik te maken van de Community gaat u ermee akkoord dat u deze richtlijnen voor de Spotify Support Community (de “Richtlijnen”), de Gebruiksvoorwaarden van de Spotify Support Community (de “Gebruiksvoorwaarden”) en het Privacybeleid (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) zult volgen.

1. Geen officiële ondersteuning van Spotify

Houd in gedachten dat de meeste informatie of ander materiaal dat in de Community wordt gepubliceerd van gebruikers afkomstig is en niet officieel door Spotify wordt ondersteund. Zoals met elke informatie of elk advies dat via elk willekeurig medium is verkregen, moet u afgaan op uw eigen oordeel en voorzichtigheid betrachten daar waar nodig, ongeacht van welke bron dergelijk materiaal afkomstig is. Voor officiële ondersteuning bij vragen die te maken hebben met de account of betalingen kunt u een ticket indienen bij onze klantenservice met behulp van het contactformulier.

2. Gebruik van de Community

Ter bescherming van de integriteit van onze gebruikers en om de Community zo efficiënt en behulpzaam mogelijk te houden voor onze gebruikers, verwachten we dat u de volgende regels in acht neemt:

 1. Probeer voordat u een thread doorzoekt die met uw onderwerp te maken heeft of voordat u een vraag over een probleem indient, de Spotify-toepassing opnieuw te installeren met behulp van een van onze handleidingen voor opnieuw installeren op de volgende link: https://support.spotify.com/nl/learn-more/faq/#!/article/On-which-platforms-can-I-use-Spotify.
 2. Controleer voordat u een nieuwe thread plaatst of aanmaakt, of probleem waarmee u te maken hebt of de vraag die u hebt, niet al ergens in de Community is geplaatst. Meerdere threads over hetzelfde probleem maken het geheel onoverzichtelijk.
 3. Vermijd doublures. Spotify verwijdert dubbele threads of berichten over dezelfde vraag die door een gebruiker zijn aangemaakt.
 4. Zorg ervoor dat de thread die u plaatst van belang is voor uw probleem (plaats bijvoorbeeld geen iPhone-gerelateerde reactie over een thread die te maken heeft met Android). Zorg er ook voor dat de thread niet gedateerd is of betrekking heeft op problemen die als zijn opgelost of behandeld zijn door Spotify.
 5. Plaats alleen informatie die voor de thread van belang is en bespreek geen persoonlijke kwesties of onderwerpen die geen verband houden met de Spotify-services.
 6. Maak een nieuwe thread aan of zoek een andere thread die ermee verband houdt als u meerdere vragen hebt. Voeg geen vragen toe aan een bestaande thread.
 7. Wees voorzichtig met de gegevens die u plaatst. Houd in gedachten dat uw berichten toegankelijk zijn voor alle gebruikers van de Community. Spotify verwijdert berichten alleen op verzoek, zoals beschreven in Paragraaf 4 hieronder.
 8. Gebruik altijd gepaste en van respect getuigende taal wanneer u informatie op de site van de Community plaatst. Vermijd racistische, seksistische of anderszins beledigende taal die kan worden beschouwd als schadelijk voor andere gebruikers, Spotify-medewerkers of moderators.
 9. Plaats geen informatie of maakt geen threads aan om reclame te maken voor commerciële producten of diensten.
 10. Plaats omwille van de integriteit geen gegevens zoals naam, adres, pincode, BSN, e-mailadres, creditcardgegevens of andere persoonlijke zaken van andere mensen. Zorg er tevens voor dat u de wettelijke rechten bezit en/of toestemming hebt om informatie of ander materiaal te plaatsen dat u levert aan of waarvoor u een koppeling plaatst via de Community.
 11. U wordt om voor de hand liggende redenen verzocht geen malware, virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadwillende content te plaatsen.
 12. Spotify-medewerkers en moderators zullen zichzelf in de Community identificeren met het Spotify-logo als avatars. Maak geen gebruik van een logo of handelsnaam van Spotify voor uw avatar of gebruikersnaam. Doe u niet anderszins voor als een Spotify-medewerker of moderator wanneer u iets plaatst in de Community.

3. Beloningsprogramma

Onze klantenkampioens- en beloningsprogramma is gebaseerd op de hoeveelheid kudo’s die zijn ontvangen en de kwaliteit van de reacties van een gebruiker. Geef alleen kudo’s als ze verdiend zijn en reageer hierop door regelmatig kwaliteitsreacties te plaatsen. Het is niet toegestaan nepantwoorden te plaatsen of het beloningsprogramma op een andere manier te manipuleren. Onthoud dat de beslissingen van Spotify met betrekking tot beloningen definitief en bindend zijn.

4. Toezicht en rapportage

Spotify-moderators kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de auteur berichten verwijderen of bewerken die, naar eigen inzicht van Spotify, de Richtlijnen of de Gebruikersvoorwaarden schenden. Onthoud dat het gebruik van de Community dat niet in overeenstemming is met de Richtlijnen of de Gebruiksvoorwaarden ook kan resulteren in beëindigen in beëindiging of opschorting van uw supportaccount. Help Spotify bij het beschermen van de integriteit en het zo nuttig en bruikbaar mogelijk houden van de Community door elke ongepaste activiteit of ongepast gebruikersbericht in de Community te melden. Ongepaste content of activiteit kan worden gemeld via de knop Misbruik onder de threadopties.

5. Diversen

Spotify kan op elk moment, geheel naar eigen inzicht, de Richtlijnen wijzigen. Alle substantiële wijzigingen worden aan u doorgegeven en uw aanvaarding van en/of doorgaand gebruik van de Community na een dergelijke kennisgeving van wijzigingen staat gelijk aan uw acceptatie van dergelijke wijzigingen. In het geval van een conflict tussen de bepalingen van de Richtlijnen en die van de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Copyright © 2012 Spotify AB. Alle rechten voorbehouden.

Spotify Netherlands B.V., Herengracht 124-128, 1015 BT Amsterdam, Netherlands