Spotify Privacybeleid

Geldig vanaf 19 February 2013

 1. Inleiding
 2. De informatie die wij verzamelen
 3. Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken
 4. Hoe wij de door ons verzamelde informatie delen
 5. Jouw voorkeuren
 6. Doorgifte naar derde landen
 7. Links
 8. Beveiliging
 9. Kinderen
 10. Toegang tot en het updaten van gebruikersinformatie
 11. Contact opnemen
 12. Wijzigingen in het Privacybeleid
 13. Informatie over cookies en vergelijkbare technologieën

Hallo, dit is ons Privacybeleid. Dit Privacybeleid helpt je weloverwogen beslissingen te nemen over je relatie met Spotify dus lees het aandachtig door. We hopen dat je lekker zit. Daar gaan we...

1. Inleiding

Dank dat je voor Spotify hebt gekozen. Om je toegang te kunnen geven tot de Spotify Service (of ‘Service’, beide zoals gedefinieerd in de Gebruikersvoorwaarden), heeft Spotify Netherlands B.V. (‘Spotify’, ‘wij’, ‘ons’) enige informatie over jou nodig. In dit Privacybeleid geven we aan welke informatie we over jou verzamelen, wat we ermee doen en hoe je het gebruik van jouw informatie kunt beheren en controleren. Door van onze Service gebruik te maken of ermee te communiceren, ga je met ons een bindende overeenkomst aan en stem je toe in het gebruik van jouw informatie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, kies er dan voor om geen gebruik te maken van de Service.

2. De informatie die wij verzamelen

2.1 Registratiegegevens

Als je je aanmeldt voor de Service, kan het zijn dat wij van jouw gevraagde informatie verzamelen, zoals je gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode en land. Ook kan het zijn dat wij informatie verzamelen die jij vrijwillig aan je profiel toevoegt, zoals je mobiele telefoonnummer en de provider van je mobiele telefoon. Als je je bij de Service aanmeldt via je voor Facebook gebruikte identificatiecodes, machtig je ons jouw verificatiegegevens, zoals je gebruikersnaam, versleutelde toegangsgegevens en andere informatie, te verzamelen die op of via jouw Facebookaccount beschikbaar is, zoals je naam, profielfoto, land, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, namen en profielfoto’s van vrienden en netwerken. Het kan zijn dat wij deze informatie opslaan zodat deze kan worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet onder 3 en het kan zijn dat wij jouw gegevens controleren bij Faceboek.

2.2 Gebruik & logboekgegevens

Als je gebruikmaakt van de Service, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie met inbegrip van (i) informatie over je type abonnement, interacties met de Service, inclusief die betrekking heeft op nummers, afspeellijsten, andere Spotify-gebruikers, Externe Applicaties (zoals gedefinieerd in de Gebruikersvoorwaarden) en reclame en op de Service aangeboden, aan de Service gekoppelde of via de Service ter beschikking gestelde producten en diensten; (ii) de informatie betreffende van jou afkomstige vragen en zoekopdrachten; (iii) Gebruikerscontent (zoals gedefinieerd in de gebruikersvoorwaarden die je post, upload en/of bijdraagt aan de Service); (iv) technische gegevens waaronder mogelijk het URL waar je vandaan komt, jouw IP-adres, het unieke ID van je apparatuur, netwerk- en computerprestaties, type browser, taal en identificatiegegevens, transactiegegevens die het beheer van digitale rechten mogelijk maken, het besturingssysteem en de applicatieversie van Spotify; en (v) informatie over de locatie. Als je je account aan Facebook hebt gekoppeld, kunnen we vergelijkbare informatie verkrijgen met betrekking tot jouw interacties met de Service op Facebook. Wij mogen cookies en vergelijkbare technieken gebruiken om deze info te verzamelen. Je kunt meer over dit gebruik te weten komen aan het eind van dit document door hier te klikken. Deze informatie mogen wij opslaan zodat deze kan worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet onder 3.

2.3 Andere diensten

Je mag je Spotify-account, behalve met Facebook, ook integreren met andere diensten van derden (‘Andere Geïntegreerde Diensten’). Als je dit doet, kunnen wij conform dit Privacybeleid de hierboven beschreven categorieën van informatie ontvangen, gebruiken en delen, met inbegrip van informatie die op of via jouw account bij zo’n Andere Geïntegreerde Dienst openbaar beschikbaar is gemaakt.

2.4 Betalingsgegevens

Als je je aanmeldt voor een proefabonnement of een van onze betaalde abonnementen (zoals gedefinieerd in de Gebruikersvoorwaarden) of andere aankopen via de Service doet, worden je creditcardgegevens en andere voor de verwerking van je betaling benodigde financiële gegevens verzameld en opgeslagen door derden die de betalingen verwerken en verzamelen we mogelijk een beperkt aantal gegevens, zoals je postcode, mobiele nummer en details betreffende je betalingsgeschiedenis. Bovendien verschaffen deze derden ons over het algemeen enige beperkte informatie over jou, zoals een unieke token die jou in staat stelt aanvullende aankopen te doen met behulp van de door hen opgeslagen informatie en het type, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van je creditcard. Als je ervoor kiest per factuur te betalen, kan het zijn dat Spotify aanvullende informatie zoals je naam, geboortedatum en telefoonnummer dient te verzamelen en aan de ingeschakelde factureringmaatschappij dient te overleggen om jouw kredietwaardigheid te kunnen controleren en rekeningen aan je te kunnen versturen. Op het gebruik van je gegevens door onze factureringmaatschappij is het Privacybeleid van laatstbedoelde van toepassing.

2.5 Sweepstakes1, prijsvragen & onderzoeken

Zo nu en dan kunnen we je de mogelijkheid bieden om via de Service mee te doen aan sweepstakes, prijsvragen en onderzoeken (‘Speciale Aanbiedingen’). Andere privacyreglementen en voorwaarden dan dit Privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden kunnen op Speciale Aanbiedingen van toepassing zijn. Bij strijdigheid van het privacyreglement of de voorwaarden van de Speciale Aanbieding met dit Privacybeleid of deze Gebruikersvoorwaarden, prevaleren het privacyreglement en de voorwaarden van de Speciale Aanbieding. Als je meedoet aan een Speciale Aanbieding, kunnen we je vragen om bepaalde persoonlijke informatie in aanvulling op de in dit reglement aangegeven informatie. Die aanvullende informatie kan worden gecombineerd met andere accountinformatie en kan worden gebruikt en gedeeld zoals in dit Privacybeleid omschreven.

3. Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

We mogen de door ons verzamelde informatie, met inbegrip van jouw persoonlijke informatie, gebruiken: (i) om jouw ervaring met de Service en de door de Service beschikbaar gestelde producten en diensten aan te bieden, persoonlijker te maken en te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanbieden van gelokaliseerde en op maat gemaakte content en reclame; (ii) om te garanderen dat de Service en de door de Service beschikbaar gestelde producten en diensten technisch goed functioneren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en jouw gebruik van de Service te analyseren, inclusief jouw interactie met applicaties, reclame, producten en diensten die door de Service beschikbaar worden gesteld, aan de Service zijn gekoppeld of door de Service worden aangeboden; (iii) om met jou te communiceren voor met de Service in verband staande doeleinden, met inbegrip van reclame per e-mail of andere reclameberichten; (iv) om onder meer de functies en inhoud (content) van de Service en de door de Service beschikbaar gestelde producten en diensten zoals het delen van informatie, gebruikersinteracties, berichten en suggesties en integratie met diensten van derden mogelijk te maken en te promoten; (v) om toe te zien op de naleving van dit Privacybeleid, de Gebruikersvoorwaarden en de Voorwaarden voor Mobiele Diensten, met inbegrip van bescherming van de rechten, het eigendom of de beveiliging van Spotify, gebruikers of andere personen en de onder auteursrechtelijke bescherming vallende content van de Service en (vi) op de overige wijzen als in dit Privacybeleid neergelegd.

4. Hoe wij de door ons verzamelde informatie delen

Wij mogen de door ons verzamelde informatie, met inbegrip van jouw persoonlijke informatie, als volgt delen:

4.1 Jou vinden en het delen van informatie binnen de Spotify Service

De Spotify Service heeft een sociaal karakter en biedt veel mogelijkheden om content te vinden, daarvan te genieten en deze te delen. We maken het gebruikers mogelijk en moedigen hen aan te ontdekken welke openbare profielen er nog meer zijn en wie er nog meer gebruik maken van de Service. De meeste profielgegevens van jou op Spotify, zoals je naam en/of gebruikersnaam, je profielfoto en type abonnement zijn standaard openbaar beschikbaar voor andere gebruikers of kunnen standaard openbaar beschikbaar zijn voor andere gebruikers. Mogelijk gebruiken wij jouw publiekelijk beschikbare informatie om functies en content van de Service te promoten en om anderen te helpen jou of de op Spotify-profiel beschikbaar content te vinden, mede via Facebook of andere Geïntegreerde Diensten. Jouw activiteiten op de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot de muziek die je beluistert of toevoegt aan je profiel en externe toepassingen (zoals applicaties) die jij toevoegt of gebruikt, verschijnen automatisch in de activiteitenfeed van vrienden.

Jouw informatie mag ook worden gebruikt om anderen te informeren - onder meer via de Service, via e-mail en via Facebook en Andere Geïntegreerde Diensten - dat jij je bij Spotify hebt aangemeld, en over activiteiten die verband houden met hun Spotify-profielen en de content die zij volgen of over andere acties waarvan wij denken dat ze voor hen interessant zijn. Op dezelfde manier mogen wij jou ook van soortgelijke activiteiten van andere gebruikers op de hoogte brengen.

Lees hierna onder 5. meer over het beheren van berichten, je openbaar beschikbare profielinformatie en wat je met anderen deelt.

4.2 Informatie delen met Facebook en andere diensten

Als je via Facebook verbinding maakt met Spotify of je Spotify-account anderszins aan een Andere Geïntegreerde Dienst koppelt, is de standaardinstelling over het algemeen dat Spotify automatisch jouw activiteit en daarmee verband houdend materiaal deelt met die andere dienst, inclusief de muziek waarnaar je luistert. Je begrijpt dat zulke informatie op jouw account op Facebook of een andere geïntegreerde dienst mag worden geplaatst en gepubliceerd. Zie hierna onder 5. hoe je dit delen van informatie via Facebook en andere geïntegreerde diensten onmogelijk kunt maken.

Spotify biedt je tevens de mogelijkheid bepaalde content, op individuele basis, te delen met diensten van derden of andere Spotify-gebruikers door de deelfunctie in de Service te gebruiken. Houd er rekening mee dat het delen van zulke content met een door een derde aangeboden dienst als activiteit op de Service kan worden geplaatst, ongeacht je accountinstellingen. Om afzonderlijke content via een dienst van derden te delen, zul je je toegangsgegevens voor die dienst moeten invoeren. Spotify kan de van die derden verkregen gebruikersnaam en toegangstoken, of soortgelijke (inlog)gegevens, opslaan om je in staat te stellen bepaalde content op individuele basis met een door een derde partij aangeboden dienst te blijven delen zonder je toegangsgegevens opnieuw te moeten invoeren.

Je begrijpt en stemt ermee in dat de privacyreglementen van Facebook en andere derden van toepassing zijn op het gebruik door Facebook of andere derden van informatie die zij van jou hebben verkregen en dat het gebruik daarvan door Spotify onder het onderhavige Privacybeleid valt.

4.3 Informatie delen met Externe applicaties

Om jou een ervaring op maat te kunnen aanbieden, kunnen wij sommige informatie die wij over jou hebben verzameld, delen met door derden aangeboden applicaties (Externe Applicaties), zoals belangrijke geografische informatie, jouw muzikale voorkeuren, instellingen en technische gegevens. We nemen echter voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de aanbieders van die Externe Applicaties proberen jouw identiteit te achterhalen met behulp van de door ons verschafte informatie of door zonder jouw toestemming aanvullende informatie te verzamelen.

Houd er rekening mee dat als je:

 1. er actief voor kiest via een Externe Applicaties aanvullende informatie aan derden beschikbaar te stellen, zoals door het bezoeken ervan (hetgeen het verkrijgen van je IP-adres mogelijk maakt), het verslepen en plaatsen van een afspeellijst op een dergelijke Externe Applicatie of het ons toestaan om, per geval, nauwkeurige geografische gegevens te delen die providers van Externe Applicaties bij ons opvragen; of
 2. instemt met het verzamelen van aanvullende informatie over jou door een aanbieder van een Externe Applicatie als je je, bijvoorbeeld, aanmeldt of inlogt op een Externe Applicatie,
de Externe Applicatie jou mogelijk kan identificeren en de eerder door Spotify verschafte informatie met jou in verband kan brengen. Je begrijpt en stemt ermee in dat het privacyreglement van een provider van een Externe Applicatie van toepassing is op het gebruik van jouw informatie die wij aan hen verschaffen of die zij van jou verkrijgen.

4.4 Providers en anderen

Het is mogelijk dat wij zo nu en dan informatie over jou delen met andere bedrijven binnen de Spotify-groep, met bepaalde vertrouwde zakenpartners (trusted business partners) en externe service providers om hen in staat te stellen functies uit te voeren en gebruikersgegevens te verwerken conform het hiervoor onder 3. bepaalde. Voor het verwerken van gebruikersgegevens door dergelijke derden gelden de verplichtingen aangaande beveiliging en vertrouwelijkheid zoals neergelegd in dit Privacybeleid en in de van toepassing zijnde wetgeving.

4.5 Het op andere wijze delen van informatie

In aanvulling op het voorgaande mogen wij jouw informatie ook delen met derden voor de navolgende beperkte doeleinden:

 1. om een fusie, een overname, of de verkoop van alle of een gedeelte van onze activa mogelijk te maken;
 2. om te kunnen reageren in een juridische procedure (bijv. op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding) als wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is; om te voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke vereisten; om de veiligheid van personen te waarborgen; om de rechten en het eigendom van Spotify te beschermen, inclusief het garanderen van de naleving van de Gebruiksvoorwaarden en de Voorwaarden voor Mobiele Diensten; en om fraude en kwesties van beveiliging en technische aard te kunnen aanpakken.
 3. om andere bedrijven binnen de Spotify Groep in staat te stellen informatie over jou te gebruiken in overeenstemming met hetgeen in dit Privacybeleid daarover is vastgelegd;
 4. om zakenpartners te informeren over het gebruik van de Service en producten en diensten die door de Service beschikbaar worden gesteld aan de hand van algemene statistieken of op een andere wijze waardoor je identiteit niet wordt onthuld; en
 5. als je daarmee uitdrukkelijk instemt (opt in).

Je erkent en stemt er mee in dat het privacy beleid van derden van toepassing is op al het gebruik door derden van informatie die wij onder deze paragraaf aan hen verstrekken.

5. Jouw voorkeuren

Met jouw instellingen bepaal jij welke berichten je van ons ontvangt, beheer je jouw openbare gegevens en bepaal je jouw voorkeuren wat betreft het delen van informatie. Houd er echter rekening mee dat bepaalde informatie op de Service mogelijk niet privé kan worden gehouden, daaronder begrepen je naam en/of gebruikersnaam, profielfoto en andere basisinformatie zoals de relaties die jou volgen. Dergelijke informatie en andere informatie die in je settings als openbaar toegankelijke informatie staan aangegeven, zoals je afspeellijst mag worden gebruikt, verder gedeeld of via een link beschikbaar worden gemaakt door andere gebruikers op de Service of het Internet, dus wees voorzichtig in het gebruik van Spotify en beheer je accountinstellingen op regelmatige basis. Realiseer je dat als je een profiel content privé maakt, anderen die zich al op dit account hebben geabonneerd of anderszins over de gegevens van die content beschikken, toegang tot het account kunnen houden. Bedenk ook dat afspeellijsten en andere aan je profiel toegevoegde content persoonlijke informatie kan bevatten, zoals je gebruikersnaam, die andere personen in staat zou kunnen stellen jou op de Spotify Service of andere diensten te vinden.

Ga naar je accountinstellingen bij de betreffende dienst om de toegang tot of het delen van informatie die van Facebook of Andere Geïntegreerde Diensten is verzameld, te wijzigen, aan te passen of te beperken.

6. Doorgifte naar derde landen

Spotify verwerkt informatie over onze gebruikers op servers in verschillende landen. Dienovereenkomstig is het mogelijk dat Spotify informatie over jou deelt met andere bedrijven binnen de Spotify Groep teneinde hen in staat te stellen activiteiten te ondernemen zoals vastgelegd in dit Privacybeleid. Het kan ook voorkomen dat Spotify jouw informatie uitbesteedt aan of je informatie deelt met een in een ander land dan het land waarin je woont gevestigde derde. Binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en Zwitserland verzamelde informatie kan bijvoorbeeld worden doorgeven aan en worden verwerkt door bedrijven binnen de Spotify Groep or andere derde partijen (zoals hierboven geïdentificeerd), welke zijn gevestigd in landen buiten de EER en Zwitserland waar een lager beschermingsniveau kan gelden. Hoe dan ook, de Spotify Groep zal je informatie in ieder land uitsluitend verwerken op de wijze zoals beschreven in dit Privacybeleid Je stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van je informatie op de wijze zoals beschreven in deze paragraaf 6.

7. Links

We mogen reclame van derden en andere content die naar websites van derden linkt, plaatsen. We kunnen geen invloed uitoefenen op het beleid van derden met betrekking tot privacy en eventuele content en kunnen voor dit beleid niet verantwoordelijk worden gehouden. Lees de privacyreglementen van deze derden om te achterhalen hoe zij jouw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken.

8. Beveiliging

Wij stellen ons ten doel de gegevens van onze gebruikers te beschermen. Je wachtwoord beschermt je gebruikersaccount, dus je moet een uniek en sterk wachtwoord gebruiken, de toegang tot je computer en browser beperken en je afmelden als je de Spotify Service hebt gebruikt. Ondanks het feit dat wij alle naar redelijkheid in acht te nemen maatregelen nemen ter bescherming van gegevens, biedt geen enkele veiligheidsmaatregel volledige zekerheid en we kunnen de beveiliging van de gebruikersinformatie dan ook niet te allen tijde garanderen.

9. Kinderen

Voor gebruikers in de Verenigde Staten is de Spotify Service niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen dan ook niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Ben je jonger dan 13 jaar, gebruik de Service van Spotify dan niet en verschaf ons geen enkele persoonlijke informatie. Als we erachter komen dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verschaft, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen.

10. Toegang tot en het updaten van gebruikersinformatie

Het bekijken en wijzigen van een gedeelte van de informatie die wij over jou hebben verzameld, is mogelijk via jouw instellingen. Indien je meer wilt weten over de informatie die wij over jou hebben opgeslagen, kun je een e-mail sturen naar privacy@spotify.com. Na verificatie van je identiteit zullen wij binnen een redelijke termijn reageren.

11. Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via privacy@spotify.com.

12. Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit Privacybeleid wordt af en toe gewijzigd, dus lees het regelmatig even door. Als we essentiële wijzigingen aanbrengen, zullen we jou hierover via de Service informeren. Als je je gebruik van de Service daarna voortzet, aanvaard je daarmee de wijzigingen.

13. Informatie over cookies & vergelijkbare technologieën

Wat zijn cookies en vergelijkbare technologieën

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, mobiele telefoon of ander apparaat wordt geplaatst ingeval je een website bezoekt. Het cookie stelt website providers in staat jouw apparaat te herkennen wanneer je hun website opnieuw bezoekt. Er zijn andere vergelijkbare technologieën zoals pixel tags, web bugs, web storage en andere vergelijkbare bestanden en technologieën die hetzelfde kunnen als cookies. Spotify hanteert de term "cookies" in dit document om te verwijzen naar cookies en alle vergelijkbare technologieën die op deze wijze informatie verzamelen.

Wij gebruiken cookies voor de doeleinden zoals uiteen gezet in onderstaand schema:

Type Cookie Doel
Essentieel voor het functioneren Deze cookies zijn nodig om ons in staat te stellen de Spotify Service conform jouw wensen aan te bieden. Zij stellen ons bijvoorbeeld in staat om te herkennen welk type abonnee jij bent en wij kunnen jou vervolgens dienovereenkomstig diensten aanbieden.
Prestatie We gebruiken deze cookies om te analyseren hoe de Spotify Service wordt benaderd, gebruikt en hoe de Service functioneert. We gebruiken deze informatie om de Spotify Service te onderhouden, te laten functioneren en voortdurend te verbeteren. Wij kunnen ook informatie via onze e-mail nieuwsbrieven verkrijgen, om te zien of je de nieuwsbrief hebt geopend, hebt doorgestuurd of hebt geklikt op enig bericht. Deze informatie vertelt ons iets over de effectiviteit van onze nieuwsbrief en helpt ons te zorgen dat we jou informatie verschaffen die je interessant vindt.
Functioneel Deze cookies maken dat wij bepaalde functies van de Spotify Service kunnen laten werken in lijn met de door jou gemaakte keuzes. Deze cookies maken dat de Spotify Service je, als je de Service blijft gebruiken of de Service opnieuw bezoekt, de diensten kan aanbieden zoals jij deze hebt aangevraagd. Hierbij kun je denken aan het onthouden van je gebruikersnaam, de wijze waarop je onze diensten aan jouw eigen wensen hebt aangepast en je te wijzen op muziek die je hebt beluisterd.
Targeting/reclame We gebruiken deze cookies om je reclame aan te bieden die betrekking hebben op jou en jouw interesses. De informatie kan ook worden gebruikt voor frequency caps doeleinden en om ons te helpen de reclame die jij ontvangt te reguleren en de effectiviteit ervan te meten.

Derden

Wij kunnen onze zakenpartners toestaan om bij de Spotify Service cookies te gebruiken voor dezelfde doeleinden als de in voorgaand schema neergelegde wijze omschreven. Wij kunnen voor de voormelde doeleinden ook service providers gebruiken om in onze naam cookies te gebruiken

Spotify Advertenties

Wij werken met web publishers, advertising networks en service providers samen om Spotify reclame op andere websites te plaatsen. Cookies kunnen gebruikt worden om jou van reclame te voorzien die relevant kan zijn voor jou en jouw belangstelling voor andere websites. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de reclame die jij ontvangt te reguleren en de effectiviteit van de reclame te meten.

Regel je voorkeurinstellingen

De meeste webbrowsers magen het je mogelijk om je cookie voorkeuren in te stellen. Je kan je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat bepaalde cookies worden verwijderd. In het algemeen zou je ook in staat moeten zijn om via een soortgelijke techniek je browser voorkeuren in te stellen. De hierna volgende links laten zien hoe je de browser instellingen van veelgebruikte browsers wijzigt.

Wees je ervan bewust dat indien je besluit om cookies te blokkeren, dit afbreuk kan doen aan de juiste werking van de Spotify Service.

Twee van de diensten van derden die we gebruiken om activiteiten gerelateerd aan de Service te volgen (door bijvoorbeeld het plaatsen van cookies), zijn Google Analytics en Hasoffer Analytics. Als je niet wil dat enige informatie wordt verzameld en gebruikt door Google Analytics, kun je een opt-out in je webbrowser installeren (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None). Als je niet wil dat enige informatie wordt verzameld en gebruikt door Hasoffer Analytics, kun je een opt-out kiezen door te klikken op de volgende link: www.mobileapptracking.com/privacy-policy/

Meer informatie

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kunt blokkeren, ga naar www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu (Europa) of www.aboutads.info/choices/ (Verenigde Staten). Als je vragen of opmerkingen over ons gebruik van cookies hebt, neem dan contact met ons op via privacy@spotify.com.

1.^ Sweepstakes zijn promotionele acties waarbij sprake is van een trekking vooraf, deelnamemogelijkheid zonder bestel- of koopverplichting en geen sprake is van inleg door de ontvanger.

Auteurrecht © 2012 Spotify AB – Alle rechten voorbehouden.

Spotify Netherlands B.V., Hillegomstraat 12-14 u. 3. 03, 1058LD Amsterdam, the Netherlands