Alla on luettelo yrityksistä, jotka sijoittavat evästeitä tai vastaavia tekniikoita Spotifyn palveluun, jotta ne voivat tarjota palveluja Spotifylle ja sen mainontakumppaneille. Yritykset voivat vaihtua, joten päivitämme tätä luetteloa ajoittain, mutta se ei ehkä ole aina täysin ajan tasalla. Koska nämä yritykset voivat jakaa Spotifyn palvelussa keräämiään tietoja muiden kolmansien osapuolten kanssa, kyseiset kolmannet osapuolet voivat myös sijoittaa evästeitä Spotifyn palveluun.

Päivitetty viimeksi: 16 - 01 - 2019