Spotifyn evästekäytäntö

Voimaantulopäivä 2020-08-10

1 Mitä evästeet ovat?

2 Miten Spotify käyttää evästeitä?

3 Evästeiden ja kohdennettujen mainosten hallinta

4 Evästekäytännön päivittäminen

5 Yhteystiedot

Hei, ja tervetuloa tutustumaan Spotifyn Evästekäytäntöön ("Käytäntö").

Tämän Käytännön tarkoituksena on antaa sinulle Spotifyn palvelujen ja/tai verkkosivustojen (yhdessä "Palvelut") käyttäjänä selkeää tietoa Spotifyn käyttämistä evästeistä, siitä, miten ne auttavat meitä tarjoamaan Spotifyn sinulle, ja evästeasetusten hallinnointiin liittyvistä vaihtoehdoistasi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat tiedostoja, jotka ladataan laitteellesi esimerkiksi silloin, kun vierailet verkkosivustolla. Ne ovat hyödyllisiä, koska niiden avulla Spotify ja yhteistyökumppanimme tunnistavat käyttäjän laitteen. Ne myös parantavat käyttökokemuksen jatkuvuutta. Lisätietoja evästeistä saat esimerkiksi seuraavilta sivustoilta: www.allaboutcookies.org tai www.youronlinechoices.eu.

2. Miten Spotify käyttää evästeitä?

Evästeillä on monia tehtäviä: niiden avulla pääset esimerkiksi helposti siirtymään sivulta toiselle. Evästeet myös muistavat määrittämäsi asetukset ja parantavat käyttökokemusta. Lisäksi niillä pyritään varmistamaan, että verkossa näkemäsi mainokset vastaavat mahdollisimman hyvin kiinnostuksen kohteitasi.

Evästeitä voidaan jaotella eri ryhmiin, joita ovat muun muassa seuraavat:

Välttämättömät evästeet

Nämä ovat Spotifyn tai puolestamme toimivan kolmannen osapuolen asettamia evästeitä. Ne ovat Palvelujemme perustoimintojen käytön kannalta välttämättömiä: niitä tarvitaan, jotta sinulle on teknisesti mahdollista tarjota sisältöä ja jotta voit esimerkiksi määrittää yksityisyysasetuksesi, kirjautua ja täyttää lomakkeita. Ilman näitä evästeitä sinulle ei voida tarjota haluamiasi palveluja, kuten laskutusta.

Valinnaiset evästeet

Valinnaiset evästeet voivat olla joko niin sanottuja ensimmäisen osapuolen evästeitä tai kolmannen osapuolen evästeitä. Tästä kerrotaan lisää alla olevassa taulukossa. Lisätietoja siitä, miten aina aktiivisia evästeitä voi hallinnoida, on kohdassa Evästeiden ja kohdennettujen mainosten hallinta.

Valinnaisen evästeen tyyppi Käyttötarkoitukset
Ensimmäisen osapuolen evästeet – Nämä ovat Spotifyn tai Spotifyn puolesta toimivan kolmannen osapuolen asettamia evästeitä.
Ensimmäisen osapuolen toiminnalliset evästeet Näiden evästeiden avulla sivustomme muistaa tekemäsi valinnat (kuten käyttäjänimesi, kielivalintasi tai asuinpaikkasi) ja tarjoaa parempia, räätälöityjä toimintoja ja sisältöjä. Näiden evästeiden avulla voidaan myös tallentaa tekstin kokoon, fontteihin ja muihin verkkosivuston muutettavissa oleviin osioihin tekemäsi muutokset. Jos et salli näitä evästeitä, sivuston kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla.
Ensimmäisen osapuolen suorituskykyevästeet Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten sivustollamme vierailevat käyttäjät käyttävät Palvelujamme. Tietoa käytetään Palvelujemme toimintakyvyn parantamiseen. Näiden evästeiden avulla voimme esimerkiksi laskea käyntimääriä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa Palvelujemme suorituskykyä. Ne auttavat meitä ymmärtämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja vähemmän suosittuja ja miten vierailijat ovat vuorovaikutuksessa Palvelujen kanssa. Jos et salli näitä evästeitä, emme pysty valvomaan Palvelujemme suorituskykyä.
Ensimmäisen osapuolen kohdentamisevästeet Näiden evästeiden avulla sinulle voidaan tarjota mahdollisimman sopivaa ja kiinnostuksen kohteitasi mahdollisimman hyvin vastaavaa mainontaa. Niitä käytetään myös mainosten näyttökertojen rajaamiseen sekä mainoskampanjoiden tehokkuuden arviointiin. Evästeet muistavat, että olet vieraillut tietyllä sivustolla, ja tämä tieto saattaa välittyä muille organisaatioille, kuten mainostajille. Nämä evästeet keräävät tietoja selailutottumuksistasi, jotta sinulle voidaan tarjota kiinnostuksen kohteitasi mahdollisimman hyvin vastaavia mainoksia.
Kolmannen osapuolen evästeet – Nämä ovat kolmannen osapuolen asettamia tai Spotifyn kolmannen osapuolen pyynnöstä asettamia evästeitä. Jos vierailet Spotifyn Palveluissa ja asetamme laitteellesi evästeen kolmannen osapuolen puolesta, kyse on kolmannen osapuolen evästeestä.
Kohdennetut mainokset Kolmannen osapuolen evästeitä asetetaan seuraaviin mainonnan kohdentamiseen liittyviin tarkoituksiin:

- kohdennettujen mainosten valitseminen: käyttäjälle voidaan näyttää kohdennettuja mainoksia hänen käyttäjäprofiilinsa tai muiden käyttäjän historiatietojen perusteella

- profiilin luominen mainonnan kohdentamista varten: käyttäjästä ja hänen kiinnostuksen kohteistaan voidaan muodostaa profiili, jonka avulla käyttäjälle voidaan näyttää häntä kiinnostavia mainoksia

- perusmainosten valitseminen: mainoksia voidaan näyttää hyödyntämällä reaaliaikaista tietoa ympäristöstä, jossa mainos näytetään, kuten käyttäjän parhaillaan katselemasta sisällöstä, käyttäjän parhaillaan käyttämästä sovelluksesta, käyttäjän likimääräisestä sijainnista tai käyttäjän laitetyypistä.
Kohdennettu sisältö Kolmannen osapuolen evästeitä asetetaan seuraaviin sisällön kohdentamiseen liittyviin tarkoituksiin:

- kohdennetun sisällön valitseminen: käyttäjälle voidaan näyttää kohdennettua sisältöä hänen käyttäjäprofiilinsa tai muiden käyttäjän historiatietojen perusteella

- profiilin luominen sisällön kohdentamista varten: käyttäjästä ja hänen kiinnostuksen kohteistaan voidaan muodostaa profiili, jonka avulla käyttäjälle voidaan näyttää häntä kiinnostavaa sisältöä.
Mainonnan ja sisällön mittaaminen, kohderyhmätietojen kerääminen ja tuotteiden kehittäminen Kolmannen osapuolen evästeitä asetetaan seuraaviin, mainonnan ja sisällön mittaamiseen, kohderyhmätietojen keräämiseen ja tuotteiden kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin:

- mainonnan tehokkuuden mittaaminen: evästeillä voidaan mitata käyttäjän näkemien mainosten tai mainosten, joihin käyttäjä reagoi, toimivuutta ja tehokkuutta

- tuotteiden kehittäminen ja parantaminen: käyttäjän tietoja voidaan käyttää nykyisten järjestelmien ja ohjelmistojen parantamiseksi ja uusien tuotteiden kehittämiseksi

- tehdä markkinatutkimusta kohderyhmätiedon tuottamiseksi: markkinatutkimuksen avulla voidaan saada lisätietoa sivustoilla tai sovelluksissa vierailevista ja mainoksia näkevistä kohderyhmistä

- sisällön tehokkuuden mittaaminen: evästeillä voidaan mitata käyttäjän näkemän sisällön tai sisällön, johon käyttäjä reagoi, toimivuutta ja tehokkuutta
Aina aktiiviset evästeet Kolmannen osapuolen evästeitä asetetaan myös seuraaviin tarkoituksiin:

- tietoturvan varmistaminen, petosten torjuminen ja virheiden korjaaminen: käyttäjän tietoja voidaan käyttää vilpillisen toiminnan seuraamiseen ja torjumiseen ja sen varmistamiseen, että järjestelmät ja prosessit toimivat asianmukaisesti ja turvallisesti

- mainosten tai sisällön tekninen tarjoaminen: käyttäjän laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoa, jonka ansiosta käyttäjä näkee mainoksia ja sisältöjä ja voi reagoida niihin

- erillisten tietolähteiden yhdistäminen: erillisistä tietolähteistä saatuja tietoja voidaan yhdistää käyttäjän toimintaan verkossa yhtä tai useampaa tarkoitusta varten:

- automaattisesti lähetettyjen laitetietojen vastaanottaminen ja käyttäminen: käyttäjän laite voidaan erottaa muista laitteista IP-osoitteen tai selaintyypin kaltaisten automaattisesti lähetettyjen tietojen perusteella

- laitteiden yhdistäminen toisiinsa: eri laitteiden voidaan todeta kuuluvan samalle käyttäjälle tai saman perheen jäsenille yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.

Näistä tarkoituksista käytetään ilmaisua ”aina aktiivinen”. Lisätietoa aina aktiivisten evästeiden hallinnasta on kohdassa 3, jossa kerrotaan lisää suostumusten hallinta-alustastamme.

3. Evästeiden ja kohdennettujen mainosten hallinta

Evästetyypistä ja laitteestasi riippuen voit hallinnoida evästeasetuksiasi monin eri tavoin. Nämä vaihtoehdot on esitelty tarkemmin alla. Huomaa, että yksi yksittäinen vaihtoehto ei riitä kaikkien evästeiden hallintaan kaikilla laitteilla. Vaihtoehtoja kannattaakin yhdistellä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Selainasetukset

Selaimesi asetusten avulla voit sallia evästeitä, kieltäytyä niistä ja poistaa niitä. Kun olet antanut meille suostumuksen käyttää evästeitä, voit milloin tahansa peruuttaa sen tai muuttaa sitä: poikkeuksen tekevät vain edellä kuvatut välttämättömät evästeet. Ohjeet tähän löydät selaimestasi (yleensä Help/Ohje-, Tools/Työkalut- tai Edit/Muokkaa-valikoista).

Suostumusten hallinta-alusta

Spotify noudattaa IAB Europen TCF-standardia (Transparency and Consent Framework) ja sen määrityksiä ja käytäntöjä. Käytämme suostumusten hallinta-alustaa (consent management platform, "CMP"), jonka tunniste on 28. Voit tarkastella CMP-alustaamme ja evästeasetuksiasi osoitteessa CMP. CMP-alustan avulla voit antaa suostumuksen siihen, että me ja kolmannen osapuolen yhteistyökumppanimme asetamme valinnaisia evästeitä. Käyttämällä CMP-alustaa voit hallinnoida evästetyypin perusteella asetettavia ensimmäisen osapuolen evästeitä koskevia asetuksiasi (ks. kohta 2 Miten Spotify käyttää evästeitä?. Lisäksi voit hallinnoida kolmannen osapuolen evästeitä sen mukaan, mihin tarkoitukseen tietojasi käsitellään, tai sen mukaan, mistä kolmannen osapuolen kumppaneista kulloinkin on kyse. CMP-alustan ansiosta pystymme pitämään kirjaa antamistasi suostumuksista. Halutessasi voit päivittää suostumusvalintojasi CMP-alustan kautta osoitteessa CMP.

Kuten edellä mainittiin, tietyt valinnaisten kolmannen osapuolen evästeiden käyttötarkoitukset luetaan aina aktiivisiksi evästeiksi. Jos et kuitenkaan halua, että evästetietoja käsitellään näihin tarkoituksiin, voit vaihtaa "tallenna ja/tai käytä tietoja / store and/or access information" -kytkimen off-asentoon laitteellasi CMP-alustalla CMP.

Näihinkin valintoihin pätee sama kuin selainasetuksiin: suostumusta ei voi peruuttaa sellaisten evästeiden osalta, jotka ovat Palvelun toiminnan kannalta välttämättömiä.

Mobiilivarmenteet

Mobiililaitteesi käyttöjärjestelmään saattaa sisältyä mahdollisuus kieltäytyä kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta tai muuten palauttaa oma mobiilivarmenne. Mobiilivarmenne on yksilöllinen tunniste, jolla yksittäinen mobiililaite voidaan tunnistaa. Se toimii vastaavalla tavalla kuin evästeet. Limit Ad Tracking -asetuksella (iOS-laitteissa) tai Opt out of Interest-Based Ads -asetuksella (Android-laitteissa) voit esimerkiksi rajoittaa sitä, miten tietoa sovellusten käytöstäsi käytetään mainonnan kohdentamiseen kiinnostuksen kohteidesi mukaan.

Evästeet Spotify-työpöytäsovelluksessa

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen, jonka olet antanut evästeiden käyttöön Spotifyn työpöytäsovelluksessa. Ellet halua enää vastaanottaa evästeitä, löydät kytkimen työpöydälläsi tilisi asetuksista kohdasta Lisäasetukset - Yksityisyysasetukset. Kun kytkin on asetettu on-asentoon, se estää kyseiselle tietokoneelle asennetun Spotify-työpöytäsovelluksen evästeet. Jos olet asentanut Spotifyn useammalle laitteelle tai jos asennat sen uudelleen, valinta on tehtävä uudelleen jokaisen asennuksen osalta. Sovellus on käynnistettävä uudelleen, jotta muutos tulee voimaan. Huomaathan, että evästeiden estäminen Spotify-työpöytäsovelluksessa saattaa heikentää käyttökokemustasi.

Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta

Tietyissä kohdennetuissa mainoksissa, joita sinulle näytämme (tai joita puolestamme toimiva palveluntarjoaja näyttää) eri sivustoista kerättyjen verkkotoimintojasi koskevien tietojen perusteella, sekä muissa kolmansien osapuolten vuorovaikutteisissa toiminnoissa voi olla AdChoices-kuvake tai jokin muu mekanismi, jonka avulla voit kieltää kiinnostuksen kohteisiin perustuvat mainokset. Voit napsauttaa AdChoices-kuvaketta tai siirtyä osoitteeseen www.aboutads.info, jos haluat tietää, kuinka verkkotoimintaasi koskevia tietoja kerätään ja käytetään kiinnostuksen kohteisiin perustuvassa mainonnassa, tai selvittää, kuinka voit kieltää tietojesi käytön kiinnostuksen kohteisiin perustuvassa mainonnassa, kun mainonnan toteuttajana on Digital Advertising Alliance (DAA) -järjestöön kuuluva yritys.

Lisäksi voit kieltäytyä vastaanottamasta kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa asettamalla Tailored Ads -kytkimen off-asentoon Spotify-sivustolla kohdassa Tilin asetukset - Yksityisyysasetukset. Jos kieltäydyt vastaanottamasta kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa Tailored Ads -kytkintä käyttämällä, Spotify ei luovuta tietojasi kolmannen osapuolen mainoskumppaneille eikä käytä niiltä saatuja tietoja näyttääkseen sinulle kiinnostuksen kohteisiisi perustuvia mainoksia. Emme myöskään näytä sinulle kiinnostuksen kohteisiisi perustuvaa mainontaa Spotifyn ajan kuluessa Spotifyn Palvelujen käytöstäsi keräämän tiedon perusteella. Jos kieltäydyt vastaanottamasta tällaista mainontaa, näet silti mainontaa, joka perustuu rekisteröityessäsi antamiisi tietoihin ja reaaliaikaiseen Spotifyn käyttöösi, mutta sitä ei kohdenneta nimenomaisesti sinulle. Lisätietoja aiheesta on Spotifyn Privacy Centerissä.

Vaikka kieltäytyisit mainonnasta edellä kuvattujen työkalujen avulla, Spotifyn Palveluja käyttäessäsi saatat silti saada mainoksia.

4. Evästekäytännön päivittäminen

Saatamme tehdä tähän Evästekäytäntöön ajoittain muutoksia.

Jos teemme Evästekäytäntöön olennaisia muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle selkeästi esimerkiksi julkaisemalla näkyvän ilmoituksen Spotifyn Palveluissa tai lähettämällä sinulle sähköpostia, jos olet Spotifyn Palvelujen käyttäjä. Saatamme ilmoittaa muutoksista ennakkoon.

Lisätietoja tästä Evästekäytännöstä ja siitä, miten Spotify käyttää henkilötietojasi, on Privacy Centerissä.

5. Yhteystiedot

Kiitos, että luit Evästekäytäntömme. Jos sinulla on kysyttävää Evästekäytännöstä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme Privacy Center -sivun yhteydenottolomakkeella tai kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden (Ruotsi)

Toivotamme hyviä hetkiä Spotifyn parissa!

© Spotify AB.