Spotify privaatsuspõhimõtted

Kehtivad alates 12. detsembrist 2022

1. Teave nende põhimõtete kohta

2. Teie isikuandmetega seotud õigused ja sätted

3. Kogutavad isikuandmed

4. Teie isikuandmete kasutamise eesmärk

5. Teie isikuandmete jagamine

6. Andmete säilitamine

7. Edastamine teistesse riikidesse

8. Teie isikuandmete kaitsmine

9. Lapsed

10. Nende põhimõtete muutmine

11. Meiega ühenduse võtmine

1. Teave nende põhimõtete kohta

Need põhimõtted kirjeldavad, kuidas me Spotify AB-s teie isikuandmeid töötleme.

Neid rakendatakse järgmiste teenuste kasutamisel:

Edaspidi nimetame neid ühiselt „Spotify teenuseks".

Võime aeg-ajalt välja töötada uusi teenuseid või pakkuda lisateenuseid. Nendele teenustele kehtivad samuti need põhimõtted, kui nende tutvustamisel pole sätestatud teisiti.

Need põhimõtted pole...

Muud ressursid ja sätted

Põhiteave teie isikuandmete kohta on loetletud nendes põhimõtetes. Soovi korral võite aga vaadata meie muid privaatsusressursse ja -sätteid.

Sündsusetu sisu sätte kaudu saate reguleerida, kas teie Spotify kontol saab kuulata sündsusetuks märgitud sisu.

Lehe algusse ↑

2. Teie isikuandmetega seotud õigused ja sätted

Paljud privaatsusseadused annavad inimestele õigused oma isikuandmete üle. Nende seaduste hulka kuulub isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR.

Mõned õigused kehtivad ainult siis, kui Spotify kasutab teie andmete töötlemiseks teatud õiguslikku alust. Selgitame iga õiguslikku alust ja seda, millal Spotify neid kasutab, jaotises 4 „Teie isikuandmete kasutamise eesmärk".

Allolev tabel selgitab:

Teil on õigus... Kuidas?

Teavitatud olemine

Olla teavitatud, milliseid teie isikuandmeid töötleme ja kuidas.

Teavitame teid:

 • käesolevates privaatsuspõhimõtetes;
 • teavitustes, mida edastatakse teile Spotify teenuse kasutamisel;
 • vastates teie konkreetsetele küsimustele ja taotlustele, kui võtate meiega ühendust.

Juurdepääs

Taotleda juurdepääsu meie poolt töödeldavatele teie isikuandmetele.

Spotifylt oma isikuandmete koopia taotlemiseks tehke järgmist:

Andmete allalaadimisel saate oma andmete kohta teabe, mida Spotify peab GDPR-i artikli 15 alusel esitama. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töötleme, võtke meiega ühendust.

Parandamine

Taotleda isikuandmete muutmist või uuendamist, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud.

Kasutajaandmeid saate muuta oma konto jaotises „Muuda profiili“ või võttes meiega ühendust.

Kustutamine

Taotleda teatud isikuandmete kustutamist.

Näiteks võite paluda meil kustutada isikuandmed:

 • mida me ei vaja enam sellel eesmärgil, milleks neid koguti;
 • mille töötlemise õiguslikuks aluseks oli nõusolek, mille olete tagasi võtnud;
 • kui esitate vastuväite (vt allpool jaotist „Vastuväidete esitamine“) ja
  • vastuväide on põhjendatud või
  • vastuväide on esitatud otseturunduse suhtes.

Mõnel juhul ei saa Spotify teie andmeid kustutada, näiteks kui:

 • andmeid on endiselt vaja töödelda sellel eesmärgil, milleks neid kogusime;
 • Spotify huvi andmete kasutamise vastu kaalub üles teie huvi nende kustutamise vastu. Näiteks kui vajame andmeid, et kaitsta oma teenuseid pettuste eest;
 • Spotifyl on juriidiline kohustus andmeid säilitada või
 • Spotify vajab andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Näiteks kui teie kontoga on seotud lahendamata probleem.

Spotifyst isikuandmete kustutamiseks on mitu võimalust:

 • helisisu eemaldamiseks oma profiililt valige asjakohane sisu ja valige selle eemaldamine. Näiteks saate oma profiililt eemaldada esitusloendeid või esitusloendist eemaldada pala;
 • Spotifyst oma muude isikuandmete kustutamise taotlemiseks järgige meie kasutajatoe lehel antud juhiseid. Nende andmete hulka kuuluvad teie kasutajaandmed, kasutusandmed ja muud andmed, mis on loetletud jaotises 3 „Kogutavad isikuandmed“;
 • kustutamise taotlemiseks saate meiega ka otse ühendust võtta.

Piiramine

Taotleda, et peataksime kõigi või osade teie isikuandmete töötlemise.

Seda on võimalik teha, kui:

 • teie isikuandmed on ebatäpsed;
 • meiepoolne töötlemine on ebaseaduslik;
 • me ei vaja teie teavet konkreetsel eesmärgil või
 • esitate meie töötlemise suhtes vastuväite ja teie taotlus on läbivaatamisel. Vt allpool jaotist „Vastuväidete esitamine“.

Võite taotleda töötlemise ajutist või lõplikku peatamist.

Töötlemise piiramise õigust saate kasutada meiega ühendust võttes.

Vastuväidete esitamine

Esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele.

Seda on võimalik teha, kui:

 • Spotify töötleb teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel või
 • Spotify töötleb teie isikuandmeid isikupärastatud reklaamide esitamiseks.

Vastuväidete esitamise õiguse kasutamiseks saate

 • kasutada Spotify teenuse sätteid, et lülitada välja või reguleerida teie isikuandmeid töötlevaid funktsioone. Selle jaotise lõpust leiate teavet selle kohta, kuidas reguleerida isikupärastatud reklaamide esitamist;
 • võtta meiega ühendust.

Andmete ülekandmine

Taotleda oma isikuandmete elektroonilist koopiat ja edastada neid isikuandmeid kasutamiseks teise osapoole teenuses.

Võite taotleda meilt oma andmete edastamist, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek või lepingu täitmine. Spotify püüab siiski võimaluse korral kõiki taotlusi rahuldada.

Teavet andmete ülekandmise õiguse kasutamise kohta leiate ülaltoodud jaotisest „Juurdepääs“.

Mitte olla allutatud automatiseeritud otsustele

Mitte olla allutatud otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud otsustusprotsessil (inimese sekkumiseta langetatavad otsused), sealhulgas profiilianalüüsil, mille puhul otsusel oleks teile õiguslik tagajärg või sellega võrreldav mõju.

Spotify ei kasuta seda tüüpi automatiseeritud otsustusprotsesse Spotify teenuses.

Nõusoleku tagasivõtmine

Võtta tagasi nõusolek, mille andsite meile isikuandmete kogumiseks või kasutamiseks.

Saate seda teha, kui Spotify isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teiepoolne nõusolek.

Nõusoleku tagasivõtmiseks saate:

Õigus esitada kaebus

Võtta küsimuste või probleemide korral ühendust Rootsi andmekaitseameti või kohaliku andmekaitseasutusega.

Rootsi andmekaitseameti üksikasjad leiate siit. Samuti võite külastada kohaliku andmekaitseasutuse veebisaiti.

Isikupärastatud reklaamide esitamise sätted

Mis on isikupärastatud reklaam?

Isikupärastatud reklaamide haldamine.

Kui olete privaatsussätetes isikupärastatud reklaamidest loobunud, võidakse teile ikkagi esitada reklaame. See võib sisalduda meie tasuta kui ka tasulises teenuselahenduses vastavalt vajadusele (nt netisaadetes reklaamimine). Seda tüüpi reklaamimine põhineb teie registreerimisteabel ja sellel, mida parajasti meie teenustes kuulate. Näiteks kui kuulate kokandusteemalist netisaadet, võite kuulda köögikombaini reklaami.

Lehe algusse ↑

3. Kogutavad isikuandmed

Nendes tabelites on loetletud nende isikuandmete liigid, mida teilt kogume.

Andmed, mida kogutakse siis, kui registreerute Spotify teenuse kasutajaks või uuendate oma kontot

Liik

Kirjeldus

Kasutaja andmed

Isikuandmed, mida vajame teie Spotify konto loomiseks ja mis võimaldavad teil Spotify teenust kasutada.

Kogutavate ja kasutatavate andmete tüüp oleneb teie teenuselahenduse tüübist. See oleneb ka sellest, kuidas oma konto loote, millises riigis viibite ja kas kasutate sisselogimiseks kolmanda osapoole teenuseid. Andmete hulka võivad kuuluda:

 • profiilinimi;
 • meiliaadress;
 • parool;
 • telefoninumber;
 • sünnikuupäev;
 • sugu;
 • aadress (vt lähemat teavet allpool);
 • elukohariik;
 • ülikool/kõrgkool (Spotify Premium Studenti jaoks).

Osa neist andmetest saame teilt endalt, nt registreerumisvormilt või konto lehelt.

Osa neist andmetest kogume ka teie seadmest, nt riik või haldusterritoorium. Lisateavet selle kohta, kuidas neid andmeid kogume ja kasutame, leiate kasutusandmete jaotisest „Teie üldine (ligikaudne) asukoht“.

Aadress

Võime küsida ja töödelda teie aadressi järgmistel põhjustel:

 • teenuselahenduse kasutamisõiguse kontrollimiseks;
 • seadusega nõutud teadete edastamiseks;
 • tugiteenuste pakkumiseks;
 • arveldamiseks ja maksude haldamiseks;
 • tellitud füüsiliste kaupade või kingituste kohaletoimetamiseks.

Mõnel juhul võime aadressi kinnitamiseks kasutada kolmanda osapoole rakendust, nagu nt Google Maps.

Andmed, mida kogutakse Spotify teenuse kasutamise käigus

Kategooriad

Kirjeldus

Kasutusandmed

Teie isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse siis, kui kasutate Spotify teenust.

See hõlmab erinevat tüüpi teavet, mis on loetletud järgmistes jaotistes.

Teave Spotify kasutamise kohta

Näiteks:

 • teie Spotify teenuselahendust puudutav teave;
 • teie toimingud Spotify teenuses (ka kuupäevaliselt ja kellaajaliselt), näiteks:
  • otsingupäringud;
  • voogedastuse ajalugu;
  • teie loodud esitusloendid;
  • teie teek;
  • sirvimisajalugu;
  • konto sätted;
  • suhtlus teiste Spotify kasutajatega;
  • kolmanda osapoole teenuste, seadmete ja rakenduste kasutamine seoses Spotify teenusega.
 • järeldused (st meie arusaamad) teie huvide ja eelistuste kohta Spotify teenuse kasutamise põhjal;
 • sisu, mida lisate Spotify kampaaniates (nt võistlustel või loteriides) osaledes;
 • sisu, mille postitate Spotify teenusesse. Näiteks: pildid, heli, tekst, pealkirjad, kirjeldused, teated ja muud tüüpi sisu.

Teie seadmete tehnilised andmed

Näiteks:

 • URL-i teave;
 • võrguidentifikaatorid, nt küpsiste andmed ja IP-aadressid;
 • teave teie kasutatavate seadmete kohta, näiteks:
  • seadme ID;
  • võrguühenduse tüüp (nt WiFi, 4G, LTE, Bluetooth);
  • teenusepakkuja;
  • võrgu ja seadme jõudlus;
  • brauseri tüüp;
  • keel;
  • digitaalõiguste haldust võimaldav teave;
  • operatsioonisüsteem;
  • Spotify rakenduse versioon.
 • teave, mis võimaldab meil leida kolmanda osapoole seadmeid ja rakendusi ning nendega ühenduse luua. Seda tüüpi teabe hulka kuuluvad näiteks seadme nimi, seadmeidentifikaatorid, tootemark ja versioon. Kolmanda osapoole seadmed ja rakendused on näiteks:
  • WiFi-võrgus olevad seadmed (nt kõlarid), mis saavad luua ühenduse Spotify teenusega;
  • seadmed, mille teie operatsioonisüsteem teeb Bluetoothi, lisandmooduli ja installimise kaudu ühenduse loomisel kättesaadavaks;
  • Spotify partnerite rakendused, mille abil tehakse kindlaks, kas rakendus on teie seadmesse installitud.

Teie üldine (ligikaudne) asukoht

Teie üldine asukoht hõlmab riiki, haldusterritooriumit või maakonda. See võib selguda tehnilistest andmetest (nt teie IP-aadress, teie seadme keelesäte) või kasutatavast valuutast.

Vajame seda järgnevaks:

 • Spotify teenuses sisu omanikega sõlmitud lepingutest tulenevate geograafiliste piirangute jõustamiseks;
 • teile asjakohase sisu ja asjakohaste reklaamide pakkumiseks.

Teie seadme anduriandmed

Liikumis- või suunapõhised seadme anduriandmed, kui need on vajalikud Spotify teenuse selliste funktsioonide osutamiseks, mis nõuavad neid andmeid. Need on andmed, mida teie seade kogub selle kohta, kuidas te oma seadet liigutate või hoiate.

Täiendavad andmed, mida võite otsustada meile edastada

Kategooriad

Kirjeldus

Häälandmed

Kogume ja töötleme häälandmeid siis, kui häälkäskluste funktsioonid on teie turul saadaval ja olete otsustanud häälkäsklust kasutada. Häälandmed on helisalvestised teie häälest ja nende salvestiste üleskirjutused.

Lisateavet erinevate häälkäskluste toimimise ja nende juhtimise ning väljalülitamise kohta leiate häälkäskluste põhimõtetest.

Makse- ja ostuandmed

Kui teete Spotifys oste või registreerute tasulise teenuselahenduse või prooviperioodi kasutajaks, peame töötlema teie makseandmeid.

Täpsed kogutavad ja kasutatavad isikuandmed olenevad makseviisist. Need hõlmavad järgmist teavet:

 • nimi;
 • sünnikuupäev;
 • makseviis (nt krediit- või deebetkaart);
 • deebet- või krediitkaardi kasutamisel kaardi tüüp, aegumiskuupäev ja kaardi teatud numbrid.
  Märkus. Turvalisuse huvides ei talleta me kunagi teie täielikku kaardinumbrit;
 • sihtnumber;
 • mobiilitelefoni number;
 • konkreetse ostu andmed ja makseajalugu.

Küsitlus- ja uuringuandmed

Kui vastate küsitlusele või osalete kasutajauuringus, kogume ja kasutame teie esitatud isikuandmeid.

Osa eespool nimetatud andmetest saame kolmandatelt osapooltelt. Allolevas tabelis kirjeldatakse nende kolmandate osapoolte kategooriaid.

Muud allikad (kolmandad osapooled), kellelt saame andmeid

Kolmandate osapoolte kategooriad

Kirjeldus

Andmete liigid

Autentimisteenust pakkuvad partnerid

Kui registreerute Spotify teenuse kasutajaks või logite sisse mõne muu teenuse abil, saadab see teenus meile teie teabe. See teave aitab meil teie jaoks luua konto.

Kasutaja andmed

Kolmanda osapoole rakendused, teenused ja seadmed, mille ühendate oma Spotify kontoga

Kui ühendate oma Spotify konto kolmanda osapoole rakenduse, teenuse või seadmetega, võime koguda ja kasutada nende kaudu saadavat teavet. Selle kogumise eesmärk on võimaldada integreerimist.

Need kolmanda osapoole rakendused, teenused või seadmed võivad olla:

 • sotsiaalmeediarakendused;
 • seadmed, sealhulgas:
  • heliseadmed (nt kõlarid ja kõrvaklapid);
  • nutikellad;
  • telerid;
  • mobiiltelefonid ja tahvelarvutid;
  • liiklusvahendid (nt autod);
  • mängukonsoolid.
 • teenused või platvormid, näiteks häälkäskudega juhitavad abilised või sisuplatvormid.

Enne teatud kolmandatelt osapooltelt teie teabe kogumist küsime teie luba.

Kasutaja andmed

Kasutusandmed

Tehnilisi teenuseid pakkuvad partnerid

Teeme koostööd tehnilisi teenuseid pakkuvate partneritega, kes edastavad meile teatud andmeid. See hõlmab IP-aadresside sidumist ligikaudsete asukohaandmetega (nt riik või haldusterritoorium, linn, maakond).

See võimaldab Spotifyl pakkuda teenust, sisu ja funktsioone.

Teeme koostööd ka turbeteenuste pakkujatega, kes aitavad meil kaitsta kasutajakontosid.

Kasutaja andmed

Kasutusandmed

Maksevahenduspartnerid ja kaupmehed

Kui otsustate maksta kolmandate osapoolte kaudu (nt telefonioperaatorid) või arvega, võime saada andmeid oma maksevahenduspartneritelt.

See võimaldab meil:

 • saata teile arveid;
 • töödelda teie makset;
 • edastada teile ostetud sisu.

Kui suuname teid kaupmehe juurde, saame kaupmehelt teie ostuga seotud andmeid. Näiteks võime teid suunata kolmanda osapoole platvormil asuvasse artisti fännikaupade poodi või kolmanda osapoole pakutavale piletimüügi veebisaidile.

Nende andmete saamine võimaldab meil:

 • arvutada välja meile võlgnetavad vahendustasud;
 • analüüsida meie kommertspartnerluse tõhusust;
 • arvestada teie huve.

Makse- ja ostuandmed

Reklaami- ja turunduspartnerid

Me saame teatud reklaami- või turunduspartneritelt järeldusi. Need järeldused on partnerite arusaam teie huvidest ja eelistustest.

See võimaldab meil pakkuda asjakohasemaid reklaame ja turundussisu.

Kasutusandmed

Omandatud ettevõtted

Me võime saada teiega seotud andmeid ettevõtetelt, mille omandame. Selle eesmärk on täiustada meie teenuseid, tooteid ja pakkumisi.

Kasutaja andmed

Kasutusandmed

Kui laadite alla Spotify mobiilirakenduse ja proovite Spotifyd kasutada väljalogitud keskkonnas, kogume piiratud teavet Spotify teenuse kasutamise kohta, sealhulgas kasutusandmeid. Teeme seda selleks, et teada, kuidas meie teenust kasutatakse. Lisaks soovime teile pakkuda sobivat kasutuskeskkonda, näiteks teie riigi või haldusterritooriumi põhjal. Kui otsustate meie teenuse täismahus kasutamiseks luua Spotify konto, siis seostame need andmed teie Spotify konto andmetega.

Lehe algusse ↑

4. Teie isikuandmete kasutamise eesmärk

Allolevas tabelis on toodud:

Tabeli mõistmiseks on järgnevalt toodud iga õigusliku aluse üldine selgitus.

Teie andmete töötlemise eesmärk Eesmärgi õiguslik alus Eesmärgi täitmiseks kasutatavate isikuandmete liigid

Spotify teenuse osutamine meie ja teie vahelise lepingu kohaselt. Teavet selle kohta, mida peame silmas Spotify teenuse all, leiate jaotisest 1 „Teave nende põhimõtete kohta“.

Näiteks kui kasutame teie isikuandmeid

 • teie konto häälestamiseks,
 • teie konto isikupärastamiseks või
 • Spotify rakenduse pakkumiseks, kui laadite selle oma seadmesse alla.

Lepingu täitmine

 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed

Spotify teenuse muude osade pakkumine.

Näiteks kui kasutame teie isikuandmeid, et võimaldada teil jagada kellegi teisega Spotify sisu linki.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuuluvad siinkohal

 • Spotify teenuse töös ja töökorras hoidmine ning
 • kasutajatele Spotify teenusele juurdepääsu ja teenuse kasutuse võimaldamine.
 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed

Spotify teenuse teatud vabatahtlike lisafunktsioonide pakkumine. Sellisel juhul küsime selgelt teie nõusolekut.

Nõusolek

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed
 • Makse- ja ostuandmed

Spotify teenusega seotud probleemide tuvastamine, tõrkeotsing ja lahendamine.

Näiteks kasutame teie isikuandmeid selleks, et:

 • vastata teie sõnumitele, kui võtate ühendust klienditeenindusega;
 • pöörata tähelepanu meie logides ebatavalistele andmetele või käitumisele, mis võivad viidata programmiveale või muule probleemile, või
 • kontrollida ja kinnitada kontosid, et leida ja takistada volitamata kasutajaid.

Lepingu täitmine

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed

Spotify teenuse uute funktsioonide, tehnoloogiate ja täiustuste hindamine ning arendamine.

Näiteks:

 • kasutame isikuandmeid oma isikupärastatud soovitusalgoritmide arendamiseks ja täiustamiseks;
 • analüüsime seda, kuidas meie kasutajad reageerivad konkreetsele uuele funktsioonile, ja otsustame, kas peaksime tegema mingeid muudatusi.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuuluvad siinkohal toodete ja funktsioonide arendamine ning täiustamine oma kasutajate jaoks.

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Turundus või reklaamimine, kui seadus nõuab meilt teie nõusoleku taotlemist.

Näiteks kui kasutame küpsiseid teie huvide väljaselgitamiseks või seadus nõuab meiliturunduseks nõusoleku hankimist.

Nõusolek

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Muud turundus-, müügi- ja reklaamieesmärgid, kui seadus ei nõua nõusoleku hankimist.

Näiteks kui kasutame teie isikuandmeid, et isikupärastada reklaame teie huvide kohaselt.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuulub siinkohal reklaamimine Spotify teenuse rahastamiseks, et saaksime suuremat osa sellest pakkuda tasuta.

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Meile kehtiva juriidilise kohustuse täitmine.

Selle aluseks võib olla:

 • teie asukohariigi või haldusterritooriumi õigusest tulenev kohustus;
 • Rootsi õigus (kuna meie juriidiline peakorter asub Rootsis) või
 • meie suhtes kehtiv EL-i õigusakt.

Näiteks kui kasutame teie sünnikuupäeva, kui seda on vaja vanuse kontrollimiseks.

Juriidiliste kohustuste täitmine

 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Õiguskaitseasutuse, kohtute või muude pädevate asutuste taotluste täitmine.

Juriidiliste kohustuste ja õigustatud huvi järgimine


Meie õigustatud huvide hulka kuulub siinkohal õiguskaitseasutuste abistamine raske kuriteo ennetamisel või avastamisel.

 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Kolmandate osapooltega seotud lepinguliste kohustuste täitmine.

Näiteks kui pakume oma kasutajate kuulamise kohta pseudonüümitud andmeid, kuna meil on selle tegemiseks Spotify õiguste valdajaga sõlmitud leping.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuuluvad siinkohal

 • meie ja artistide vaheliste suhete säilitamine, et saaksime pakkuda Spotify teenust;
 • meie ja kolmandate osapoolte vaheliste suhete säilitamine samal põhjusel.
 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed

Asjakohaste meetmete võtmine intellektuaalomandi rikkumist ja sobimatut sisu käsitlevate teadete korral.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuulub siinkohal intellektuaalomandi ja originaalsisu kaitsmine.

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed

Õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine.

Näiteks kui oleme seotud kohtuvaidlusega ja peame selle kohtuasjaga seoses esitama teavet oma juristidele.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuuluvad siinkohal

 • õigusalase nõu küsimine;
 • enda, oma kasutajate ja teiste isikute kaitsmine kohtumenetlustes.
 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Ettevõtlustegevuse plaanimine, aruandlus ja prognoosimine.

Näiteks kui vaatame kasutajate koondandmeid (näiteks uute registreerumiste arv riigis), et plaanida uusi asukohti, kus oma tooteid ja funktsioone turule tuua.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuuluvad siinkohal uurimistöö ja plaanimine, et saaksime oma äritegevust edukalt jätkata.

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Makse- ja ostuandmed

Teie makse töötlemine.

Näiteks kui kasutame teie isikuandmeid, et võimaldada teil osta Spotify tellimust.

Lepingu täitmine ja nõusolek

 • Kasutaja andmed
 • Makse- ja ostuandmed
 • Aadress

Pettuste avastamine ja ärahoidmine.

Näiteks kui analüüsime kasutusandmeid, et kontrollida Spotify teenuse petturlikku kasutamist.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuulub siinkohal Spotify teenuse ja meie kasutajate kaitsmine pettuse ning muu ebaseadusliku tegevuse eest.

 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Makse- ja ostuandmed

Uuringute ja küsitluste läbiviimine.

Näiteks kui võtame oma kasutajatega ühendust tagasiside küsimiseks.

Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvide hulka kuulub siinkohal ülevaate hankimine selle kohta, mida kasutajad Spotify teenusest arvavad ja kuidas nad seda kasutavad.

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Lehe algusse ↑

5. Teie isikuandmete jagamine

Selles jaotises kirjeldatakse neid, kes saavad isikuandmeid, mida Spotify teenuse kasutamise käigus kogutakse ja luuakse.

Avalikult kättesaadav teave

Järgmised isikuandmed on Spotify teenuses alati avalikult kättesaadavad (välja arvatud blokeeritud kasutajatele):

Teie saate (või mõni teine kasutaja saab) teatud teavet jagada kolmanda osapoole teenustes, näiteks sotsiaalmeedia- või sõnumiplatvormidel. Selle hulka kuuluvad:

Kui selline jagamine aset leiab, võib kolmanda osapoole teenus salvestada teabe koopia oma funktsioonide toetamiseks.

Isikuandmed, mida võite omal algatusel jagada

Jagame järgmisi isikuandmeid ainult allolevas tabelis loetletud osapooltega:

Adressaatide liigid Andmete liigid, mida võite omal algatusel jagada Jagamise põhjus

Kolmanda osapoole rakendused, teenused ja seadmed, mille ühendate oma Spotify kontoga

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed

Selleks et ühendada teie Spotify konto või et saaksite kasutada Spotify teenust kolmanda osapoole rakenduste, teenuste või seadmetega.

Sellised kolmanda osapoole rakendused, teenused ja seadmed võivad olla näiteks:

 • sotsiaalmeediarakendused;
 • kõlarid;
 • telerid;
 • autod;
 • häälkäsklustega juhitavad abilised.

Paljusid kolmanda osapoole ühendusi saate vaadata ja eemaldada oma konto jaotises „Rakendused“.

Tugikogukond

 • Kasutaja andmed

Selleks et võimaldada teil kasutada Spotify tugikogukonna teenust.

Kui registreerite Spotify tugikogukonnas konto, palume teil luua profiilinime. See kuvatakse avalikult kõigile, kes kasutavad Spotify tugikogukonda. Samuti kuvame kõik teie postitatud küsimused ja kommentaarid.

Teised Spotify kasutajad

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed

Selleks et jagada teie Spotify teenuse kasutamise kohta teavet teiste Spotify kasutajatega. Nende hulka võivad kuuluda teie jälgijad Spotifys.

Näiteks saate suhtlussätete jaotises valida, kas soovite viimati esitatud artiste ja esitlusloendeid oma profiilil jagada. Soovi korral saate ka teiste kasutajatega luua jagatud esitusloendi või sellega liituda. Jagatud esitusloendid annavad kuulamistegevuse põhjal teile ühissoovitusi.

Artistid ja plaadifirmad

 • Kasutaja andmed

Selleks et saada uudiseid või reklaampakkumisi artistidelt, plaadifirmadelt või teistelt partneritelt.

Sel eesmärgil võite jagada oma kasutajaandmeid omal algatusel. Teil on alati võimalik meelt muuta ja oma nõusolek tagasi võtta.

Teave, mida võime jagada

Sellest tabelist leiate lähemat teavet selle kohta, kellega ja miks teavet jagame.

Adressaatide liigid Andmete liigid Jagamise põhjus

Teenusepakkujad

 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Selleks et nad saaksid Spotifyle oma teenuseid pakkuda.

Nende teenusepakkujate hulka kuuluvad meie alltöövõtjad järgnevates ülesannetes:

 • klienditoe pakkumine;
 • tehnilise taristu haldamine, mida vajame Spotify teenuse osutamiseks;
 • meie süsteemide ning teenuste kaitse ja turve (nt Google’i reCAPTCHA);
 • Spotify (ja meie partnerite) toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate reklaam.

Maksevahenduspartnerid

 • Kasutaja andmed
 • Makse- ja ostuandmed

Selleks et nad saaksid töödelda teie makseid ja takistada pettusi.

Reklaamipartnerid

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed

Selleks et nad saaksid aidata meil pakkuda teile Spotify teenuses asjakohasemaid reklaame ja mõõta reklaamide tõhusust.

Näiteks aitavad reklaamipartnerid meil pakkuda isikupärastatud reklaame.

Turunduspartnerid

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed

Selleks et reklaamida Spotifyd meie partnerite platvormidel. Vajadusel jagame nende partneritega teatud kasutajaandmeid ja kasutusandmeid, et:

 • võimaldada teil osa võtta Spotify kampaaniatest, mille hulka kuuluvad tutvumispakkumised ja muud ühendpakkumised;
 • reklaamida Spotifyd meedias ja muudes võrguteenustes avaldatud reklaamides;
 • aidata meil ja meie partneritel mõõta Spotify reklaamide tõhusust.

Partnerid on näiteks:

 • turunduspartnerid või sponsorid;
 • veebisaidid ja mobiilirakendused, mis müüvad meile oma teenustes reklaamipinda;
 • seadme-, rakenduse- ja mobiilipartnerid, kes reklaamivad ka Spotifyd.

Meie partnerid võivad ka ühendada isikuandmed, mida me nendega jagame, muude andmetega, mida nad teie kohta koguvad (nt andmetega selle kohta, kuidas kasutate nende teenuseid). Võime koos partneritega seda teavet kasutada selleks, et edastada teile pakkumisi, kampaaniaid või muid turundusmaterjale, mis on meie arvates teile asjakohased.

Hostimisplatvormid

 • Kasutusandmed

Hostimisplatvormid majutavad netisaateid teile edastamiseks. Jagame teatud andmeid (näiteks teie IP-aadressi) hostimisplatvormidega, kui kuulate netisaadet. Võimaldame teil kuulata ka voogedastatavaid netisaateid, mis on saadaval teistel, Spotifyle mittekuuluvatel hostimisplatvormidel.

Netisaadete pakkujad peaksid saate või jao kirjelduses selgitama, millisel platvormil netisaadet majutatakse. Lugege hostimisplatvormi privaatsuspõhimõtetest teavet selle kohta, kuidas nad nendega jagatud andmeid kasutavad.

Akadeemiliste uuringute läbiviijad

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed

Selliste tegevuste jaoks nagu statistiline analüüs ja akadeemilised uuringud, kuid ainult pseudonüümitud kujul. Pseudonüümitud andmed tähendavad seda, et teie andmed on tähistatud mõne koodi, mitte teie nime või muu otseselt isikut tuvastava teabe abil.

Teised Spotify kontserni kuuluvad ettevõtted, sealhulgas ettevõtted, mille Spotify omandab

 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Igapäevaste äritoimingute tegemiseks ja selleks, et saaksime hallata, täiustada ning osutada teile Spotify teenust ning omandatud ettevõtete teenuseid.

Näiteks:

 • võimaldada oma töötajatel, kes töötavad mitmesugustes kontserni kuuluvates ettevõtetes, arendada ja täiustada Spotify teenuse funktsioone;
 • jagada andmeid oma mõõtmisettevõtetega, et mõõta Spotify teenuses esitatavate reklaamikampaaniate tõhusust;
 • jagada andmeid oma netisaateid pakkuvate ettevõtetega, et paremini mõista kasutajate kuulamistrende.

Õiguskaitse- ja muud asutused või teised kohtuvaidluse osapooled

 • Kasutaja andmed
 • Kasutusandmed

Kui arvame heas usus, et peame seda tegema, näiteks selleks, et:

 • täita juriidilist kohustust;
 • reageerida uurimismenetlusele (nt läbiotsimisorder, kohtumäärus või kohtukutse);
 • tegutseda meie enda või kolmanda osapoole õigustatud huvides, mis on seotud:
  • riikliku julgeolekuga;
  • õiguskaitsega;
  • hagiga (kohtuasjaga);
  • kriminaaluurimisega;
  • kellegi turvalisuse kaitsmisega;
  • surma või kehavigastuste vältimisega.

Meie ettevõtte ostjad

 • Kasutaja andmed
 • Aadress
 • Kasutusandmed
 • Häälandmed
 • Makse- ja ostuandmed
 • Küsitlus- ja uuringuandmed

Kui müüme oma ettevõtte või peame võimaliku ostjaga läbirääkimisi.

Sel juhul võime edastada teie isikuandmed selle tehingu osana äri jätkajale või sidusettevõttele.

Lehe algusse ↑

6. Andmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik teile Spotify teenuse osutamiseks ja Spotify põhjendatud ning oluliste eesmärkide täitmiseks, näiteks selleks, et:

Siin on mõned meie säilitusperioodide kategooriad.

Teil on õigus taotleda, et me teie teatud isikuandmed kustutaksime. Lisateavet leiate jaotise 2 „Teie isikuandmetega seotud õigused ja sätted" lõigust „Kustutamine".

Oleme kehtestanud teatud säilitusperioodid, nii et teatud andmed aeguvad pärast kindlat ajavahemikku.

Hoiame teatud andmeid alles senikaua, kuni teie Spotify konto kustutatakse. Teie Spotify konto kustutamise korral teie andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

Pärast teie konto kustutamist säilitame teatud andmeid pikema aja jooksul, kuid ainult väga piiratud eesmärkidel.

Säilitamisperioodide määramiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume.

See aitab meil uurida ka meie kasutajajuhiste ja platvormi reeglite võimalikke rikkumisi.

Lehe algusse ↑

7. Edastamine teistesse riikidesse

Kuna meie äritegevus on globaalne, jagab Spotify nendes põhimõtetes kirjeldatud tegevuste elluviimisel isikuandmeid rahvusvaheliselt Spotify kontserni ettevõtete, alltöövõtjate ja partneritega. Nad võivad töödelda teie andmeid riikides, mille andmekaitseseadusi ei peeta nii rangeks nagu EL-i seadusi või teie elukohariigis kehtivaid seadusi. Näiteks ei pruugi nad anda teile samu õigusi teie andmete üle.

Kui edastame isikuandmeid rahvusvaheliselt, kasutame tööriistu, et:

Soovime tagada, et iga andmeedastus vastaks kehtivatele EL-i õigusaktidele, mistõttu kasutame järgmisi õigusmehhanisme.

Kasutame iga andmeedastuse puhul vajaduse korral ka täiendavaid kaitsemeetmeid. Näiteks kasutame:

Lehe algusse ↑

8. Teie isikuandmete kaitsmine

Meie eesmärk on kaitsta oma kasutajate isikuandmeid. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et aidata kaitsta teie isikuandmete turvalisust. Pidage aga meeles, et ükski süsteem pole kunagi täiesti turvaline.

Rakendame mitmesuguseid kaitsemeetmeid, et kaitsta oma süsteemides olevaid isikuandmeid loata juurdepääsu ja tarbetu säilitamise eest. Nende hulka kuuluvad pseudonüümimise, krüptimise, juurdepääsu ja säilitamise eeskirjad.

Soovitame teil kasutajakonto kaitsmiseks teha järgmist:

Mitmes seadmes korraga Spotifyst väljalogimiseks kasutage oma konto lehel funktsiooni „Logi kõikjalt välja".

Kui teistel isikutel on juurdepääs teie Spotify kontole, pääsevad nad juurde teie kontol saadaolevatele isikuandmetele, sätetele ja Spotify teenusele. Näiteks võisite lubada kellelgi kasutada teie kontot jagatud seadmes.

Teie vastutus on lubada isikutel kasutada teie kontot ainult siis, kui olete nõus nendega neid isikuandmeid jagama. Kui keegi teine kasutab teie Spotify kontot, võib see mõjutada teie isikupärastatud soovitusi ja allalaaditud andmete mahtu.

Lehe algusse ↑

9. Lapsed

Märkus. Need põhimõtted ei kehti rakendusele Spotify Kids, kui rakenduse Spotify Kids privaatsuspõhimõtetes pole öeldud teisiti. Spotify Kids on eraldiseisev Spotify rakendus.

Spotify teenusele kehtib igas riigis ja haldusterritooriumil vanusepiirang. Spotify teenus pole mõeldud lastele, kelle vanus:

Me ei kogu ega kasuta teadlikult isikuandmeid lastelt, kelle vanus jääb alla kehtiva vanusepiirangu. Kui teie vanus jääb alla vanusepiirangu, ärge kasutage Spotify teenust ega edastage meile isikuandmeid. Selle asemel soovitame kasutada rakenduse Spotify Kids kontot.

Kui olete vanusepiirangu alla kuuluva lapse vanem ja saate teada, et teie laps on edastanud Spotifyle isikuandmeid, võtke meiega ühendust.

Kui saame teada, et oleme kogunud vanusepiirangu alla kuuluva lapse isikuandmeid, rakendame isikuandmete kustutamiseks mõistlikke meetmeid. Sellega võib kaasneda lapse Spotify konto kustutamine.

Kui kasutate peamist Spotify teenust jagatud seadmes, olge ettevaatlik, et te ei esitaks ega soovitaks alla 18-aastastele sobimatut sisu.

Lehe algusse ↑

10. Nende põhimõtete muutmine

Neid põhimõtteid võidakse aeg-ajalt muuta.

Kui teeme nendes põhimõtetes sisulisi muudatusi, saadame teile sellekohase esiletõstetud teate. Näiteks võime kuvada Spotify teenuses esiletõstetud teate või saata teile vastava meilisõnumi või teatise rakenduses.

Lehe algusse ↑

11. Meiega ühenduse võtmine

Kui teil on nende põhimõtete kohta küsimusi või tähelepanekuid, võtke meie andmekaitseametnikuga ühendust. Selleks on järgmised võimalused.

Spotify AB on nende põhimõtete alusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja.

© Spotify AB

Lehe algusse ↑