Spotifys Persondatapolitik

Gældende fra d. 8. juni 2022

1 Om denne politik

2 Dine rettigheder og din styring vedrørende personoplysninger

3 Personoplysninger, som vi indsamler om dig

4 Vores formål med at bruge dine personoplysninger

5 Deling af dine personoplysninger

6 Opbevaring af data

7 Overførsel til andre lande

8 Beskyttelse af dine personoplysninger

9 Børn

10 Ændringer af denne politik

11 Sådan kontakter du os

1. Om denne politik

Denne politik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger hos Spotify AB.

Den gælder for din brug af:

Fra nu af benævner vi dem kollektivt "Spotify-tjenesten".

Indimellem kan vi udvikle nye eller tilbyde yderligere tjenester. De vil også være underlagt denne politik, medmindre andet er angivet, når vi introducerer dem.

Denne politik er ikke:

Andre ressourcer og indstillinger

Der er vigtige oplysninger om dine personoplysninger lige her i denne politik. Det kan dog være en god idé at tage et kig på vores andre ressourcer og muligheder for styring i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger:

Under indstillingen "Voksenindhold" kan du styre, om indhold, der er markeret som voksenindhold, kan afspilles på din Spotify-konto.

Gå til toppen ↑

2. Dine rettigheder og styring vedrørende personoplysninger

Privatlivslove, herunder den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"), giver enkeltpersoner rettigheder over deres personoplysninger.

Nogle rettigheder gælder kun, når Spotify bruger et bestemt "retsgrundlag" til at behandle dine data. Vi forklarer hvert retsgrundlag, og hvornår Spotify bruger hvert enkelt retsgrundlag, i afsnit 4 "Vores formål med at bruge dine personoplysninger".

Tabellen herunder forklarer:


Du har ret til... Hvordan?
Information At blive informeret om de personoplysninger, som vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Vi informerer dig:
 • gennem denne Persondatapolitik
 • gennem oplysninger, der gives til dig, når du bruger Spotify-tjenesten
 • ved at besvare dine specifikke spørgsmål og anmodninger, når du kontakter os
Adgang At anmode om adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Hvis du vil anmode om en kopi af dine personoplysninger fra Spotify, skal du enten:
 • gå til din kontos indstillinger for persondata. Der kan du automatisk downloade mange af dine personoplysninger og finde ud af, hvordan du anmoder om yderligere oplysninger, eller
 • kontakte os for at få alle de oplysninger, som vi har om dig, på én gang uden først at bruge værktøjet til automatisk download

Når du downloader dine data, modtager du de oplysninger om dine data, som Spotify skal give i henhold til artikel 15 i GDPR. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os.
Berigtigelse At anmode om, at vi ændrer eller opdaterer dine personoplysninger, hvis de er urigtige eller ufuldstændige. Du kan redigere dine brugerdata under "Rediger profil" på din konto eller ved at kontakte os.
Sletning At anmode om, at vi sletter visse af dine personoplysninger.
Du kan f.eks. anmode os om at slette personoplysninger:
 • som vi ikke længere har brug for til det formål, de blev indsamlet til
 • som vi behandler på baggrund af samtykke som retsgrundlag, hvis du trækker dit samtykke tilbage
 • når du gør indsigelse (se afsnittet "Indsigelse" nedenfor), og
  • du foretager en begrundet indsigelse, eller
  • du gør indsigelse mod direkte markedsføring

Der er situationer, hvor Spotify ikke kan slette dine data, f.eks. når:
 • det stadig er nødvendigt at behandle dataene til det formål, som vi indsamlede dem til
 • Spotifys interesse i at bruge dataene tilsidesætter din interesse i at få dem slettet. Hvis vi f.eks. har brug for dataene til at beskytte vores tjenester mod svig
 • Spotify har en juridisk forpligtelse til at opbevare dataene
 • Spotify har brug for dataene, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis der f.eks. er et uløst problem i forbindelse med din konto
Der er flere måder, hvorpå du kan slette personoplysninger fra Spotify:
 • Du kan fjerne lydindhold fra din profil ved at vælge det relevante indhold og vælge at fjerne det. Du kan f.eks. fjerne playlister fra din profil eller fjerne et nummer fra din playliste
 • Hvis du vil anmode om sletning af dine andre personoplysninger fra Spotify, skal du følge vejledningen på vores supportside. Disse data omfatter dine brugerdata, brugsdata og andre data, der er angivet i afsnit 3 "Personoplysninger, som vi indsamler om dig"
 • Du kan også kontakte os direkte for at anmode om sletning
Begrænsning At anmode om, at vi stopper behandlingen af alle eller nogle af dine personoplysninger.
Det kan du gøre, hvis:
 • dine personoplysninger er urigtige
 • vores behandling er ulovlig
 • vi ikke har brug for dine oplysninger til et bestemt formål
 • du gør indsigelse mod vores behandling, og vi vurderer din indsigelsesanmodning. Se afsnittet "Indsigelse" nedenfor

Du kan anmode om, at vi stopper denne behandling midlertidigt eller permanent.
Du kan udøve din ret til begrænsning ved at kontakte os.
Indsigelse At gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger.
Det kan du gøre, hvis:
 • Spotify behandler dine personoplysninger på baggrund af legitime interesser som retsgrundlag
 • Spotify behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring
Sådan udøver du din ret til at gøre indsigelse:
 • Du kan bruge styringselementer i Spotify-tjenesten til at deaktivere eller tilpasse visse funktioner, der behandler dine personoplysninger. Du kan f.eks. slå "Tilpassede annoncer" fra under indstillingerne for persondata
 • Hvis Spotify ikke giver mulighed for at deaktivere eller tilpasse en funktion, kan du kontakte os for at gøre indsigelse
Dataportabilitet At anmode om en kopi af dine personoplysninger i elektronisk format, og det er din ret at overføre disse personoplysninger til brug i en anden parts tjeneste.
Du kan anmode os om at overføre dine data, når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af samtykke eller opfyldelse af kontrakt som retsgrundlag. Spotify vil dog forsøge at imødekomme enhver anmodning i det omfang, at det er muligt.
Se afsnittet "Adgang" ovenfor for at få oplysninger om, hvordan du udøver retten til portabilitet.
Ikke blive underlagt automatiseret beslutningstagning Ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret beslutningstagning (beslutninger uden menneskelig involvering), herunder profilering, hvor beslutningen ville have en retsvirkning for dig eller have en tilsvarende betydelig effekt. Spotify udfører ikke denne type automatiseret beslutningstagning i Spotify-tjenesten.
Tilbagetrækning af samtykke At trække dit samtykke til, at vi indsamler eller bruger dine personoplysninger, tilbage.
Du kan gøre dette, hvis Spotify behandler dine personoplysninger på baggrund af samtykke som retsgrundlag.
Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, kan du:
 • justere det relevante styringselement i Spotify
 • kontakte os
Ret til at indgive en klage At kontakte den svenske myndighed for beskyttelse af privatlivets fred eller din lokale databeskyttelsesmyndighed om eventuelle spørgsmål eller bekymringer. Du kan finde den svenske myndigheds oplysninger her, eller du kan gå til din lokale databeskyttelsesmyndigheds websted.

Gå til toppen ↑

3. Personoplysninger, som vi indsamler om dig

Disse tabeller angiver de kategorier af personoplysninger, som vi indsamler og bruger.

Indsamles, når du tilmelder dig Spotify-tjenesten, eller når du opdaterer din konto
Kategori Beskrivelse
Brugerdata Personoplysninger, som vi har brug for til at oprette din Spotify-konto, og som gør det muligt for dig at bruge Spotify-tjenesten.
Den type data, der indsamles og bruges, afhænger af, hvilken type tjenestemulighed du har. Det afhænger også af, hvordan du opretter din konto, hvilket land du befinder dig i, og om du bruger tredjepartstjenester til at logge på. Dette kan omfatte:

 • dit profilnavn
 • din e-mailadresse
 • dit telefonnummer
 • din fødselsdato
 • dit køn
 • din adresse (se yderligere oplysninger nedenfor)
 • dit land

Vi modtager nogle af disse data fra dig, f.eks. fra tilmeldingsformularen eller kontosiden.
Vi indsamler også nogle af disse data fra din enhed, f.eks. dit land eller dit område. Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi indsamler og bruger disse data, under "Din generelle (løselige) placering" i kategorien Brugsdata.
Adressedata Vi kan bede om at få oplyst og behandle din adresse af følgende årsager:
 • for at kontrollere, om du er berettiget til en tjenestemulighed
 • for at levere meddelelser, der er påkrævet ved lov
 • for at levere supportmuligheder
 • fakturering og momsadministration
 • for at levere fysiske varer eller gaver, som du har anmodet om

I nogle tilfælde kan vi bruge en tredjepartsapp til at hjælpe dig med at bekræfte din adresse, f.eks. Google Maps.
Indsamles i forbindelse med din brug af Spotify-tjenesten
Kategorier Beskrivelse
Brugsdata
Personoplysninger, der indsamles og behandles om dig, når du tilgår eller bruger Spotify-tjenesten.
Dette omfatter flere slags oplysninger, der er angivet i de følgende afsnit.
Oplysninger om, hvordan du bruger Spotify
Dette omfatter f.eks.:
 • oplysninger om din Spotify-tjenestemulighed
 • dine handlinger med Spotify-tjenesten (herunder dato og klokkeslæt) såsom:
  • søgeforespørgsler
  • streaminghistorik
  • playlister, som du opretter
  • dit bibliotek
  • browsinghistorik
  • kontoindstillinger
  • interaktioner med andre Spotify-brugere
  • din brug af tredjepartstjenester, -enheder og -apps i forbindelse med Spotify-tjenesten
 • slutninger (dvs. vores forståelse) om dine interesser og præferencer baseret på din brug af Spotify-tjenesten
 • indhold, som du leverer, når du deltager i Spotify-kampagner, f.eks. konkurrencer eller lodtrækninger
 • indhold, som du deler i en hvilken som helst del af Spotify-tjenesten, f.eks. billeder, lyd, tekst, titler, beskrivelser, kommunikation og andre typer indhold

Dine tekniske data
Dette omfatter f.eks.:
 • webadresseoplysninger
 • onlineidentifikatorer såsom cookiedata og ip-adresser
 • oplysninger om de enheder, du bruger, såsom:
  • enheds-id'er
  • netværksforbindelsestype (f.eks. wi-fi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • udbyder
  • netværks- og enhedsydelse
  • browsertype
  • sprog
  • oplysninger, der muliggør administration af digitale rettigheder
  • operativsystem
  • Spotify-appversion
 • oplysninger, der gør det muligt for os at registrere og tilknytte tredjepartsenheder og -apps. Eksempler på disse oplysninger er enhedsnavn, enhedsidentifikatorer, varemærke og version. Eksempler på tredjepartsenheder og -apps er:
  • enheder på dit wi-fi-netværk (f.eks. højttalere), der kan oprette forbindelse til Spotify-tjenesten
  • enheder, der stilles til rådighed af dit operativsystem, når du opretter forbindelse via Bluetooth, plugin og installation
  • Spotify-partnerapps til at afgøre, om appen er installeret på din enhed

Din generelle (løselige) placering
Din generelle placering omfatter land, område eller delstat. Vi kan udlede dette af tekniske data (f.eks. din ip-adresse, sprogindstilling på din enhed) eller betalingsvaluta.
Vi har brug for dette for at:
 • opfylde geografiske krav i vores aftaler med ejerne af indhold i Spotify-tjenesten
 • levere indhold og annoncer, der er relevante for dig

Din enheds sensordata
Bevægelsesgenererede eller retningsgenererede mobilsensordata (f.eks. accelerometer eller gyroskop), hvis det er nødvendigt for at levere funktioner i Spotify-tjenesten, der kræver disse data.
Yderligere oplysninger, som du kan vælge at give os
Kategorier Beskrivelse
Stemmedata
Hvis stemmefunktioner er tilgængelige på dit marked, og hvis du har valgt at bruge en stemmefunktion, indsamler og behandler vi stemmedata. Stemmedata dækker over lydoptagelser af din stemme og udskrifter af disse optagelser.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan forskellige stemmefunktioner fungerer, og hvordan du kan styre og deaktivere dem, i vores politik for stemmestyring.
Betalings- og købsdata Hvis du foretager køb fra Spotify eller tilmelder dig en prøveperiode, er vi nødt til at behandle dine betalingsdata. Dette omfatter, hvis du køber en betalt tjenestemulighed.
De nøjagtige personoplysninger, der indsamles og bruges, varierer afhængigt af betalingsmetoden. Det vil omfatte oplysninger såsom:
 • navn
 • din fødselsdato
 • betalingsmetode (f.eks. kredit- eller debetkort)
 • hvis du bruger et betalingskort: korttypen, udløbsdatoen og visse cifre i kortnummeretBemærk: Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer vi aldrig hele dit kortnummer
 • postnummer
 • mobilnummer
 • oplysninger om din købs- og betalingshistorik
Undersøgelses- og forskningsdata Når du besvarer en undersøgelse eller deltager i brugerundersøgelser, indsamler og bruger vi de personoplysninger, som du afgiver.
Tredjepartskilder, som vi indsamler dine data fra
Kategorier af tredjeparter Beskrivelse
Godkendelsespartnere Hvis du tilmelder dig eller logger på Spotify-tjenesten ved hjælp af en anden tjeneste, modtager vi dine oplysninger fra dem for at hjælpe med at oprette din konto hos os.
Tredjepartsapps, -tjenester og -enheder, som du knytter til din Spotify-konto Hvis du knytter din Spotify-konto til en tredjepartsapp, -tjeneste eller -enhed, kan vi indsamle og bruge visse oplysninger derfra for at gøre integrationen mulig.
Disse tredjepartsapps, -tjenester og -enheder kan omfatte:
 • sociale medier
 • enheder, herunder:
  • lydenheder (f.eks. højttalere og hovedtelefoner)
  • smart-ure
  • fjernsyn
  • mobiltelefoner og tablets
  • motorkøretøjer (f.eks. biler)
  • spillekonsoller
 • tjenester og platforme såsom stemmeassistenter
Vi beder om din tilladelse, før vi indsamler dine oplysninger fra visse tredjeparter.
Tekniske servicepartnere Vi samarbejder med tekniske servicepartnere, der giver os visse data. Dette omfatter kortlægning af ip-adresser til løselige placeringsdata (f.eks. land eller område, by, stat).
Dette gør det muligt for Spotify at levere Spotify-tjenesten, indhold og funktioner.
Betalingspartnere og forhandlere Hvis du vælger at betale via tredjeparter (f.eks. teleselskaber) eller via faktura, kan vi få data fra vores betalingspartnere.
Det giver os mulighed for at:
 • sende fakturaer til dig
 • behandle din betaling
 • levere det, som du har købt, til dig

Hvis vi fører dig til en forhandler, modtager vi data fra forhandleren, der er relateret til dit køb. Vi kan f.eks. føre dig til en kunstners merchandisebutik på en tredjepartsplatform eller til et tredjepartsbilletwebsted.
Modtagelse af disse data giver os mulighed for at:
 • beregne eventuelle provisioner, der skal betales til os
 • analysere effektiviteten af vores partnerskab med disse handelspartnere
 • forstå dine interesser
Annoncerings- og markedsføringspartnere Vi modtager slutninger (dvs. deres forståelse) om dine interesser og præferencer fra visse annoncerings- eller markedsføringspartnere.
Dette giver os mulighed for at levere mere relevante annoncer og markedsføring.

Hvis du downloader Spotify-mobilappen og prøver Spotify, hvor du ikke er logget på, indsamler vi begrænsede oplysninger om din brug af Spotify-tjenesten, herunder brugsdata. Vi gør dette for at forstå, hvordan du får adgang til og bruger tjenesten. Vi gør også dette for at sikre, at vi leverer den rette oplevelse til dig, f.eks. baseret på dit land eller dit område. Hvis du beslutter dig for at oprette en Spotify-konto for at få den fulde oplevelse af vores tjeneste, kombinerer vi disse data med dataene om din Spotify-konto.

Gå til toppen ↑

4. Vores formål med at bruge dine personoplysninger

Tabellen herunder forklarer:

Her er en generel forklaring på hvert "retsgrundlag" for at hjælpe dig med at forstå tabellen:

Formål med behandling af dine data Retsgrundlag, der tillader formålet Kategorier af personoplysninger, der anvendes til formålet
At levere Spotify-tjenesten (som defineret i afsnit 1 "Om denne politik".)
 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Legitim interesse
 • Samtykke

 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
At forstå, diagnosticere, finde og løse problemer med Spotify-tjenesten.
 • Opfyldelse af en kontrakt

 • Brugerdata
 • Brugsdata
At evaluere og udvikle nye funktioner, teknologier og forbedringer til Spotify-tjenesten.
 • Legitim interesse

 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
Markedsføring eller annoncering, hvor loven kræver, at vi indhenter dit samtykke.
Når vi f.eks. bruger cookies til at forstå dine interesser, eller loven kræver samtykke til e-mailmarkedsføring.
 • Samtykke
 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
Andre markedsførings-, promoverings- og annonceringsformål, hvor loven ikke kræver samtykke.
Når vi f.eks. bruger dine personoplysninger til at tilpasse annoncering til dine interesser.
 • Legitim interesse
 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
At overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
Dette kan være:
 • en forpligtelse i henhold til lovgivningen i det land/område, du befinder dig i
 • svensk lovgivning (grundet vores hovedkvarter i Sverige)
 • EU-lovgivning, der gælder for os
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser

 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
At efterkomme en anmodning fra en retshåndhævende myndighed.
Dette gælder kun, når en kvalificeret retshåndhævende myndighed kontakter os. Disse omfatter politiet, domstolene og fængsler.
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser
 • Legitim interesse
 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
At opfylde kontraktlige forpligtelser med tredjeparter. Eksempelvis vores aftaler med ejere af indhold i Spotify-tjenesten.

 • Legitim interesse
 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
At træffe passende foranstaltninger ved rapporter om krænkelse af intellektuel ejendomsret og upassende indhold.
 • Legitim interesse
 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
At fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende.
 • Legitim interesse
 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
At foretage forretningsplanlægning, -rapportering og -prognoser.
 • Legitim interesse
 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Betalings- og købsdata
At behandle din betaling.
 • Opfyldelse af en kontrakt


 • Brugerdata
 • Betalings- og købsdata

At opdage og forhindre svindel. Eksempelvis svigagtige betalinger og svigagtig brug af Spotify-tjenesten.
 • Legitim interesse
 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Betalings- og købsdata
At foretage forskning og undersøgelser.
 • Legitim interesse


 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Undersøgelses- og forskningsdata

Gå til toppen ↑

5. Deling af dine personoplysninger

Dette afsnit beskriver kategorierne af modtagere af de personoplysninger, der indsamles eller dannes gennem din brug af Spotify-tjenesten.

Offentligt tilgængelige oplysninger

Følgende personoplysninger vil altid være offentligt tilgængelige i Spotify-tjenesten:

Du eller en anden bruger kan dele visse oplysninger i tredjepartstjenester, f.eks. på sociale medier eller beskedplatforme. Det omfatter:

Når denne deling sker, gemmer tredjepartstjenesten muligvis en kopi af den for at understøtte denne tjenestes funktioner.

Personoplysninger, som du kan vælge at dele

Vi deler kun følgende personoplysninger med dem, der er angivet i nedenstående tabel:

Kategorier af modtagere Kategorier af data, som du kan vælge at dele Årsag til deling
Tredjepartsapps, -tjenester og -enheder, som du knytter til din Spotify-konto
 • Brugerdata
 • Brugsdata

At tilknytte din Spotify-konto eller give dig mulighed for at bruge Spotify-tjenesten i forbindelse med tredjepartsapps, -tjenester eller -enheder.
Eksempler på sådanne tredjepartsapps, -tjenester og -enheder omfatter:
 • apps til sociale medier
 • højttalerenheder
 • fjernsyn
 • motorkøretøjsplatforme
 • stemmeassistenter

Du kan se og fjerne mange tredjepartsforbindelser under "Apps" på din konto.
Supportfællesskab
 • Brugerdata
At gøre det muligt for dig at bruge Spotify-supportfællesskabet.
Når du opretter en konto i Spotify-supportfællesskabet, beder vi dig om at oprette et profilnavn. Det bliver vist offentligt til alle, der bruger Spotify-supportfællesskabet. Vi viser også eventuelle spørgsmål eller kommentarer, som du deler.
Andre Spotify-brugere
 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
At dele oplysninger om din brug af Spotify-tjenesten med andre Spotify-brugere. Disse kan omfatte dine følgere på Spotify.
Under indstillingerne "Sociale medier" kan du f.eks. vælge at dele dine senest afspillede kunstnere og dine playlister på din profil. Du kan også vælge at oprette eller deltage i en delt playliste med andre brugere. Delte playlister giver dig sociale anbefalinger baseret på din lytteaktivitet.
Kunstnere og labels
 • Brugerdata
At modtage nyheder eller kampagnetilbud fra kunstnere, labels eller andre partnere.
Du kan vælge at dele dine brugerdata til dette formål. Du kan til enhver tid ændre mening og trække dit samtykke tilbage.

Oplysninger, som vi kan dele

Se denne tabel for at få flere oplysninger om, hvem vi deler med og hvorfor.

Kategorier af modtagere Kategorier af data Årsag til deling
Tjenesteudbydere
 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
Så de kan levere deres tjenester til Spotify.
Disse tjenesteudbydere omfatter dem, som vi ansætter til at:
 • yde kundesupport
 • drive den tekniske infrastruktur, der er påkrævet for at kunne levere Spotify-tjenesten
 • hjælpe med at beskytte og sikre vores systemer og tjenester (f.eks. Googles reCAPTCHA)
 • hjælpe med at markedsføre Spotifys (og vores partneres) produkter, tjenester, arrangementer og kampagner
Betalingspartnere
 • Brugerdata
 • Betalings- og købsdata
Så de kan behandle dine betalinger og forhindre svindel.
Annoncepartnere
 • Brugerdata
 • Brugsdata
Så de kan hjælpe os med at levere mere relevant annoncering til dig i Spotify-tjenesten og hjælpe med at måle effektiviteten af annoncer.
Vores annoncepartnere hjælper os f.eks. med at facilitere tilpasset annoncering.

Hvad er tilpasset annoncering?
 • Det er, når vi bruger tredjepartsoplysninger til at tilpasse annoncer, så de er mere relevante for dig. Det kaldes også interessebaseret annoncering.
 • Et eksempel på en tilpasset annonce er, når en annoncepartner har oplysninger, der antyder, at du er interesseret i biler. Det kan gøre det muligt for os at vise dig annoncer om biler.

Sådan styrer du tilpasset annoncering:
 • Du kan styre tilpasset annoncering under indstillingerne for persondata for din konto under "Tilpassede annoncer".
 • Du kan også styre tilpasset annoncering for nogle podcasts ved hjælp af linket i episodens showbeskrivelse. Det gælder, når indholdsleverandøren finansierer sin podcast ved enten at indsætte tilpasset annoncering eller indholdsbaseret annoncering i selve podcasten. Disse styringselementer administreres af podcastens hostingleverandør, hvilket muligvis ikke er Spotify.

Hvis du har fravalgt tilpassede annoncer under indstillingerne for persondata, kan du stadig opleve annoncering på annonceunderstøttede tjenester (f.eks. podcasts eller den gratis tjenestemulighed). Sådanne annoncer er baseret på dine registreringsoplysninger og det indhold, som du aktuelt streamer på vores tjenester. Hvis du f.eks. lytter til en madlavningspodcast, kan du høre en annonce for en foodprocessor.
Markedsføringspartnere
 • Brugerdata
 • Brugsdata
At promovere Spotify med vores partnere. Vi deler visse brugerdata og brugsdata med disse partnere, når det er nødvendigt for at:
 • give dig mulighed for at deltage i Spotify-kampagner, herunder prøveperioder og andre pakketilbud
 • promovere Spotify i medier og annoncer, der offentliggøres på andre onlinetjenester
 • hjælpe os og vores partnere med at måle effektiviteten af Spotify-kampagner

Eksempler på partnere omfatter:
 • markedsførings- og sponsorpartnere
 • websteder og mobilapps, der sælger annonceplads til os i deres tjenester
 • enheds-, app- og mobilpartnere, der også tilbyder Spotify-kampagner

Vores partnere kan også kombinere de personoplysninger, som vi deler med dem, med andre oplysninger, som de indsamler om dig, f.eks. din brug af deres tjenester. Vi og vores partnere kan bruge disse oplysninger til at præsentere dig for tilbud, kampagner og andre markedsføringsaktiviteter, som vi mener vil være relevante for dig.
Hostingplatforme
 • Brugsdata
Hostingplatforme hoster podcasts, så de kan levere dem til dig. Vi deler visse data, bl.a. din ip-adresse, med hostingplatformene, når du afspiller en podcast. Spotify ejer to hostingplatforme – Megaphone og Anchor. Vi giver dig også mulighed for at streame podcasts, der er tilgængelige fra andre hostingplatforme, som ikke ejes af Spotify.

Podcastudbydere bør i beskrivelsen af showet eller episoden forklare, hvilken platform der hoster podcasten. Se hostingplatformens egen persondatapolitik for oplysninger om, hvordan de bruger data, der deles med dem.
Deling med andre partnere
 • Brugerdata
 • Brugsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
At hjælpe os med at forstå og forbedre ydeevnen af vores produkter og partnerskaber.
Du kan se og fjerne mange partnerforbindelser under "Apps" på din konto.
Forskere
 • Brugerdata
 • Brugsdata
Til aktiviteter som statistisk analyse og akademiske undersøgelser, men kun i pseudonymiseret format. Pseudonymiserede data er, hvor dine data identificeres ved hjælp af en kode i stedet for dit navn eller andre oplysninger, der direkte identificerer dig.
Spotify-målevirksomheder
 • Brugerdata
 • Brugsdata
Vi deler data med følgende Spotify-selskaber for at måle effektiviteten af annoncekampagner, der kører på Spotify-tjenesten:
 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights
 • Chartable Holding, Inc.
Andre selskaber i Spotify-koncernen
 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata

At udføre vores daglige forretningsdrift, så vi kan vedligeholde og levere Spotify-tjenesten til dig.
Retshåndhævende myndigheder og andre myndigheder
 • Brugerdata
 • Brugsdata
Når vi i god tro mener, at det er nødvendigt for os at gøre det, f.eks.:
 • for at overholde en juridisk forpligtelse
 • for at reagere på en gyldig juridisk proces (f.eks. en ransagningskendelse, retskendelse eller stævning)
 • i forbindelse med vores egen eller en tredjeparts berettigede interesse vedrørende:
  • national sikkerhed
  • retshåndhævelse
  • retssager
  • strafferetlig efterforskning
  • beskyttelse af nogens sikkerhed
  • forhindring af død eller nært forestående legemsbeskadigelse
Købere af vores virksomhed
 • Brugerdata
 • Adressedata
 • Brugsdata
 • Stemmedata
 • Betalings- og købsdata
 • Undersøgelses- og forskningsdata
Hvis vi skulle sælge eller forhandle om at sælge vores virksomhed til en køber eller mulig køber.
I dette tilfælde kan vi overføre dine personoplysninger til en efterfølger eller et associeret selskab som en del af denne transaktion.

Gå til toppen ↑

6. Opbevaring af data

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere Spotify-tjenesten til dig og til Spotifys legitime og væsentlige forretningsformål såsom:

Kriterier, der anvendes til at bestemme opbevaringsperioderne, omfatter:

Gå til toppen ↑

7. Overførsel til andre lande

På grund af vores virksomheds globale karakter deler Spotify personoplysninger internationalt med Spotify-koncernens selskaber, underleverandører og partnere, når de udfører de aktiviteter, der er beskrevet i denne politik. De kan behandle dine data i lande, hvis databeskyttelseslove ikke anses for at være så stærke som EU-lovgivningen eller de love, der gælder, hvor du bor. De giver dig f.eks. muligvis ikke de samme rettigheder over dine data.

Når vi overfører personoplysninger internationalt, bruger vi værktøjer til at:

Vi bruger følgende juridiske mekanismer for at sikre, at alle dataoverførsler overholder gældende EU-lovgivning:

Vi identificerer og anvender også yderligere beskyttelse efter behov til hver dataoverførsel. Vi bruger f.eks.:

Gå til toppen ↑

8. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi forpligter os til at beskytte vores brugeres personoplysninger. Vi har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at hjælpe med at beskytte dine personoplysninger. Vær dog opmærksom på, at intet system nogensinde er helt sikkert.

Vi har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang og unødvendig opbevaring af personoplysninger i vores systemer. Disse omfatter politikker for pseudonymisering, kryptering, adgang og opbevaring.

Vi opfordrer dig til at gøre følgende for at beskytte din brugerkonto:

Du kan logge af Spotify flere steder på én gang ved hjælp af funktionen "Log af overalt" på din kontoside.

Hvis andre har adgang til din Spotify-konto (f.eks. hvis du har givet dem tilladelse til at bruge din konto på en delt enhed), kan de få adgang til personoplysninger, styringselementer og den Spotify-tjeneste, der er tilgængelig på din konto.

Det er dit ansvar kun at give andre tilladelse til at bruge din konto, hvis du er tryg ved at dele disse personoplysninger med dem. Alle andres brug af din Spotify-konto kan påvirke dine personlige anbefalinger og blive inkluderet i din datadownload.

Gå til toppen ↑

9. Børn

Bemærk: Denne politik gælder ikke for Spotify Kids, medmindre Spotify Kids' Persondatapolitik angiver det. Spotify Kids er en separat Spotify-app.

Spotify-tjenesten har en minimumsaldersgrænse i hvert land eller område. Spotify-tjenesten er ikke rettet mod børn, hvis alder:

Vi indsamler eller bruger ikke bevidst personoplysninger fra børn under den gældende aldersgrænse. Hvis du er under aldersgrænsen, må du ikke bruge Spotify-tjenesten eller give os personoplysninger. I stedet anbefaler vi, at du bruger en Spotify Kids-konto.

Hvis du er forælder til et barn under aldersgrænsen og bliver opmærksom på, at dit barn har givet personoplysninger til Spotify, bedes du kontakte os.

Hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet personoplysninger fra et barn, der er under den gældende aldersgrænse, tager vi rimelige skridt til at slette personoplysningerne. Dette kan kræve, at vi sletter Spotify-kontoen for det pågældende barn.

Hvis du bruger en delt enhed til den overordnede Spotify-tjeneste, skal du være forsigtig med at afspille eller anbefale indhold til personer under 18 år, som kan være upassende for dem.

Gå til toppen ↑

10. Ændringer af denne politik

Vi kan lejlighedsvis foretage ændringer af denne politik.

Når vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, giver vi dig klar besked, hvor det er relevant under omstændighederne. Vi kan f.eks. vise en fremtrædende meddelelse i Spotify-tjenesten eller sende dig en e-mail eller notifikation på din enhed.

Gå til toppen ↑

11. Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne politik, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på en af følgende måder:

Spotify AB er dataansvarlig for personoplysninger, der behandles i henhold til denne politik.

© Spotify AB

Gå til toppen ↑