Zásady ochrany osobních údajů služby Spotify

účinné od 8. června 2022

1 O těchto zásadách

2 Tvoje práva a možnosti kontroly v souvislosti s osobními údaji

3 Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme

4 Účel, k němuž tvoje osobní údaje používáme

5 Sdílení tvých osobních údajů

6 Uchovávání údajů

7 Předávání do jiných zemí

8 Uchovávání tvých osobních údajů v bezpečí

9 Děti

10 Změny těchto zásad

11 Jak nás kontaktovat

1. O těchto zásadách

Tyto zásady popisují, jak ve společnosti Spotify AB zpracováváme tvoje osobní údaje.

Vztahují se na to, jak používáš:

Nadále je budeme souhrnně nazývat „služba Spotify".

Čas od času můžeme vyvíjet nové služby nebo nabízet služby doplňkové. Na ty se tyto zásady budou vztahovat také, pokud nebude při jejich zavedení výslovně uvedeno jinak.

Tyto zásady nejsou...

Další zdroje a nastavení

Klíčové informace o tvých osobních údajích jsou v těchto zásadách uvedeny právě zde. Možná se ale budete chtít podívat na naše další zdroje týkající se osobních údajů a možnosti jejich kontroly:

V nastavení explicitního obsahu můžeš určit, zda se ve tvém účtu Spotify může přehrávat obsah hodnocený jako explicitní.

Na začátek stránky ↑

2. Tvoje práva a možnosti kontroly v souvislosti s osobními údaji

Zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zaručují jednotlivcům práva v souvislosti s jejich osobními údaji.

Některá práva platí pouze v případech, kdy Spotify ke zpracování tvých údajů využívá určitý „právní základ". Jednotlivé právní základy včetně případů, kde je Spotify využívá, jsou vysvětleny v části 4 „Účel, k němuž tvoje osobní údaje používáme".

Následující tabulka vysvětluje:


Na co máte právo? Jak?
Informovanost Máte právo být informováni, jaké osobní údaje a jakým způsobem o tobě zpracováváme. Informujeme tě:
 • prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů,
 • prostřednictvím informací, které jsou ti poskytovány během používání služby Spotify,
 • prostřednictvím odpovědí na tvoje konkrétní dotazy a žádosti, pokud nás kontaktuješ.
Přístup Máš právo vyžádat si přístup k osobním údajům, které o tobě zpracováváme.
Jestli si chceš od Spotify vyžádat kopii svých osobních údajů, můžeš buď:
 • přejít do nastavení soukromí svého účtu, kde si můžeš automaticky stáhnout řadu svých osobních údajů a zjistit, jak požádat o další informace, nebo
 • nás kontaktovat a získat naráz všechny informace, které o tobě uchováváme, aniž by bylo nutné předtím použít nástroj pro automatické stažení.

Když si údaje stáhneš, obdržíš o svých údajích informace, které ti Spotify musí poskytnout na základě článku 15 nařízení GDPR. Pokud budeš chtít další informace o tom, jak tvoje osobní údaje zpracováváme, můžeš nás kontaktovat.
Oprava Máš právo požádat, abychom opravili nebo aktualizovali tvoje osobní údaje tam, kde jsou nepřesné nebo neúplné. Svoje uživatelské údaje můžeš upravit v části „Upravit profil“ svého účtu nebo tak, že nás kontaktuješ.
Výmaz Máš právo požádat, abychom některé tvoje osobní údaje vymazali.
Například nás můžeš požádat o vymazání osobních údajů:
 • které již nepotřebujeme k účelu, k němuž byly shromážděny,
 • které zpracováváme na právním základě souhlasu, který se rozhodneš odvolat,
 • pokud máš námitky (viz část „Námitky“ níže) a
  • vzneseš oprávněnou námitku nebo
  • vzneseš námitku proti přímému marketingu.

Mohou nastat situace, kdy Spotify nebude moct tvoje údaje vymazat, například pokud:
 • stále trvá potřeba zpracovávat údaje za účelem, k němuž byly shromážděny,
 • zájem společnosti Spotify používat údaje je nadřazen tvému zájmu o jejich vymazání. Například tehdy, když údaje potřebujeme pro ochranu našich služeb před podvody,
 • Spotify má zákonnou povinnost údaje uchovat,
 • Spotify údaje potřebuje ke vznesení, uplatnění nebo hájení právních nároků, například v případě, že v souvislosti s tvým účtem existuje nějaký nevyřešený problém.
Existuje několik způsobů, jak můžeš svoje osobní údaje ze Spotify vymazat:
 • Zvukový obsah můžeš ze svého profilu odebrat tak, že příslušný obsah označíš a zvolíš možnost Odebrat. Z profilu můžeš například odebrat playlisty nebo můžeš z některého playlistu odebrat konkrétní nahrávku.
 • Pokud chceš požádat o vymazání jiných svých osobních údajů ze Spotify, postupuj podle pokynů na naší stránce podpory. Mezi tyto údaje patří tvoje uživatelské údaje, údaje o používání a další údaje uvedené v části 3 „Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme“.
 • S žádostí o vymazání nás také můžeš přímo kontaktovat.
Omezení Máš právo požádat, abychom tvoje osobní údaje nebo jejich část přestali zpracovávat.
To můžeš udělat v případě, že:
 • tvoje osobní údaje jsou nepřesné,
 • jejich zpracování námi je nezákonné,
 • nepotřebujeme tvoje informace ke konkrétnímu účelu,
 • vzneseš námitku proti našemu zpracování a my tuto námitku právě posuzujeme – viz část „Námitky“ níže.

O pozastavení tohoto zpracování můžeš požádat dočasně nebo natrvalo.
Svoje právo na omezení můžeš uplatnit, když nás kontaktuješ.
Námitky Máš právo vznést námitku proti našemu zpracování tvých osobních údajů.
To můžeš udělat v případě, že:
 • Spotify zpracovává tvoje osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu,
 • Spotify zpracovává tvoje osobní údaje pro účely přímého marketingu.
Jak uplatnit právo na námitku:
 • pomocí ovládacích prvků ve službě Spotify můžeš vypnout nebo upravit některé funkce zpracovávající tvoje údaje, například můžeš v nastavení soukromí vypnout „personalizované reklamy“,
 • v případech, kde Spotify žádný ovládací prvek nenabízí, nás se svojí námitkou můžeš kontaktovat.
Přenositelnost dat Máš právo vyžádat si kopii svých osobních údajů v elektronickém formátu a předávat tyto osobní údaje k použití ve službách jiných subjektů.
O předání údajů můžeš požádat, pokud tvoje osobní údaje zpracováváme na právním základě souhlasu nebo plnění smlouvy. Spotify se však bude snažit v maximální možné míře vyhovět každé žádosti.
Informace o tom, jak uplatnit právo na přenositelnost, najdeš v části „Přístup“ výše.
Nepřípustnost automatizovaného rozhodování Máš právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování (rozhodování bez lidského zásahu), včetně profilování, pokud by takové rozhodnutí pro tebe mělo právní důsledky nebo podobně významný dopad. Společnost Spotify v rámci služby Spotify tento typ automatizovaného rozhodování neprovádí.
Odvolání souhlasu Máš právo odvolat svůj souhlas s tím, že shromažďujeme a používáme tvoje osobní údaje.
Můžeš to udělat, pokud Spotify zpracovává tvoje osobní údaje na právním základě souhlasu.
Když chceš souhlas odvolat, máš tyto možnosti:
Právo podat stížnost V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se můžeš obrátit na švédský úřad pro ochranu osobních údajů (IMY) nebo na svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o úřadu IMY najdeš zde. Můžeš také navštívit webové stránky místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na začátek stránky ↑

3. Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme

V těchto tabulkách jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a používáme.

Údaje shromažďované, když se zaregistruješ do služby Spotify nebo když aktualizuješ svůj účet
Kategorie Popis
Uživatelské údaje Osobní údaje, které potřebujeme k vytvoření tvého účtu Spotify a které ti umožní používat službu Spotify.
Typ shromažďovaných a používaných údajů závisí na tom, jaký typ verze služby máš, jakým způsobem si vytvoříš účet, v které zemi se nacházíš a zda k přihlášení používáš služby třetích stran. Mohou to být tyto tvoje údaje:

 • profilové jméno,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • poštovní adresa (další podrobnosti níže),
 • země.

Některé z těchto údajů od tebe získáme např. prostřednictvím registračního formuláře nebo stránky účtu.
Některé z těchto údajů, například zemi nebo region, také shromažďujeme z tvého zařízení. Další informace o tom, jak tyto údaje shromažďujeme a používáme, najdeš v části „Vaše obecná (nepřesná) poloha“ v kategorii Údaje o používání.
Údaje o poštovní adrese O údaje o tvojí poštovní adrese můžeme požádat a zpracovávat je z těchto důvodů:
 • ke kontrole oprávněnosti tvojí verze služby,
 • k zasílání oznámení vyžadovaných zákonem,
 • k poskytování možností podpory,
 • pro potřeby fakturace a daňové správy,
 • k doručování hmotného zboží nebo dárků, které si vyžádáš.

V některých případech můžeme pro pomoc s ověřením tvojí adresy použít aplikace třetích stran, například Google Maps.
Údaje shromažďované při tvém používání služby Spotify
Kategorie Popis
Údaje o používání
Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme a zpracováváme při tvém přístupu ke službě Spotify nebo jejím používání.
Sem patří několik typů informací, které jsou uvedeny v následujících částech.
Informace o tom, jak používáš Spotify
Příklady:
 • informace o tvojí verzi služby Spotify;
 • aktivity, které ve službě Spotify provádíš (včetně jejich data a času), například:
  • hledané fráze,
  • historie streamování,
  • playlisty, které vytváříš,
  • tvoje knihovna,
  • historie procházení,
  • nastavení účtu,
  • interakce s dalšími uživateli Spotify,
  • tvoje používání služeb, zařízení a aplikací třetích stran v souvislosti se službou Spotify;
 • závěry (tj. jak je chápeme) týkající se tvých zájmů a preferencí na základě tvého používání služby Spotify;
 • obsah, který poskytneš při účasti na propagačních akcích Spotify, například soutěžích nebo hrách;
 • obsah, který zveřejníš v kterékoli části služby Spotify, například obrázky, zvuk, text, názvy, popisy, komunikace a další typy obsahu.

Tvoje technické údaje
Příklady:
 • informace o adrese URL;
 • online identifikátory, například soubory cookie a IP adresy;
 • informace o zařízeních, která používáš, kam patří například:
  • ID zařízení,
  • typ síťového připojení (např. WiFi, 4G, LTE, Bluetooth),
  • poskytovatel,
  • výkon sítě a zařízení,
  • typ prohlížeče,
  • jazyk,
  • informace umožňující provádět správu digitálních práv,
  • operační systém,
  • verze aplikace Spotify;
 • informace, které nám umožní zjišťovat zařízení a aplikace třetích stran a připojit se k nim. Příklady tohoto typu informací jsou název zařízení, identifikátory zařízení, značka a verze. Zařízení a aplikace třetích stran jsou například:
  • zařízení ve tvojí síti WiFi (například reproduktory), které lze připojit ke službě Spotify,
  • zařízení zpřístupněná tvým operačním systémem při připojení přes Bluetooth, použití zásuvného modulu nebo instalaci,
  • partnerské aplikace služby Spotify ke zjištění, zda aplikace na tvém zařízení je či není nainstalována.

Tvoje obecná (nepřesná) poloha
Tvoje obecná poloha znamená zemi, region nebo stát. Můžeme ji zjistit z technických údajů (např. z tvojí IP adresy nebo jazykového nastavení tvého zařízení) nebo z měny prováděných plateb.
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom mohli:
 • splnit geograficky podmíněné požadavky stanovené v našich smlouvách s vlastníky obsahu služby Spotify,
 • doručovat obsah a reklamu, které jsou pro tebe relevantní.

Údaje ze snímače tvého zařízení
Údaje z mobilního snímače generované pohybem nebo orientací (např. z akcelerometru nebo gyroskopu), pokud je to nutné k poskytování funkcí služby Spotify, které tyto údaje vyžadují.
Další údaje, které se případně rozhodneš nám poskytnout
Kategorie Popis
Hlasové údaje
Pokud jsou na tvém trhu dostupné hlasové funkce a rozhodneš se některou z nich používat, shromažďujeme a zpracováváme hlasové údaje. Hlasové údaje jsou zvukové nahrávky tvého hlasu a jejich přepisy.
Další informace o tom, jak fungují jednotlivé hlasové funkce a jak je můžeš ovládat či vypnout, najdeš v našich zásadách hlasového ovládání.
Údaje o platbách a nákupech Pokud si od Spotify něco koupíš nebo se zaregistruješ ke zkušební verzi, budeme potřebovat zpracovat tvoje platební údaje. Platí to i v případě, že si zakoupíš placenou verzi služby.
Konkrétní shromažďované a používané osobní údaje se budou lišit podle způsobu platby. Patří sem informace jako:
 • jméno
 • datum narození,
 • typ způsobu platby (např. kreditní nebo debetní karta),
 • v případě použití kreditní nebo debetní karty dále typ karty, datum vypršení platnosti a určité číslice z čísla vaší karty,(Poznámka: Z bezpečnostních důvodů nikdy neuchováváme celé číslo karty.)
 • PSČ,
 • číslo mobilního telefonu,
 • podrobnosti o nákupu a historie plateb.
Údaje z dotazníků a průzkumů Pokud se zúčastníš ankety nebo uživatelského průzkumu, budeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které přitom poskytneš.
Zdroje třetích stran, z nichž o tobě shromažďujeme údaje
Kategorie třetích stran Popis
Partneři zapojení do ověřování Pokud se k používání služby Spotify zaregistruješ nebo do ní přihlásíš prostřednictvím jiné služby, obdržíme od příslušné služby tvoje údaje, které nám pomohou vytvořit ti u nás účet.
Aplikace, služby a zařízení třetích stran, které připojíš ke svému účtu Spotify Pokud svůj účet Spotify připojíš k aplikaci, službě nebo zařízení třetí strany, můžeme z nich shromažďovat určité údaje potřebné pro integraci.
Mezi tyto aplikace, služby a zařízení třetích stran patří:
 • sociální sítě;
 • zařízení, například:
  • zvuková zařízení (např. reproduktory a sluchátka),
  • chytré hodinky,
  • televizory,
  • mobilní telefony a tablety,
  • produkty automobilového průmyslu (např. osobní automobily),
  • herní konzole;
 • služby nebo platformy jako hlasoví asistenti.
Než začneme shromažďovat tvoje údaje od určitých třetích stran, požádáme tě o souhlas.
Partneři poskytující technické služby Určité údaje získáváme od partnerů poskytujících technické služby, s nimiž spolupracujeme. Patří sem mapování IP adres k získání obecných (nepřesných) údajů o poloze (např. zemi, regionu, městě, státu).
To společnosti Spotify umožňuje poskytovat službu Spotify, obsah a funkce.
Zprostředkovatelé plateb a obchodníci Pokud se rozhodneš platit prostřednictvím třetích stran (např. telekomunikačních operátorů) nebo faktur, můžeme získávat údaje od zprostředkovatelů plateb.
To nám umožní:
 • posílat ti faktury,
 • zpracovat tvoji platbu,
 • dodat ti to, co si kupuješ.

Pokud tě přesměrujeme na obchodníka, obdržíme od něj údaje související s tvým nákupem. Můžeme tě například přesměrovat na obchod s merchem některého umělce na platformě třetí strany nebo na externí webovou stránku pro prodej vstupenek.
Získání těchto údajů nám umožní:
 • spočítat, jaké poplatky bychom ještě měli dostat,
 • analyzovat účinnost našeho partnerství s příslušnými obchodníky,
 • porozumět tvým zájmům.
Reklamní a marketingoví partneři Od některých reklamních a marketingových partnerů dostáváme závěry (tedy jejich náhled) týkající se tvých zájmů a preferencí.
To nám umožňuje poskytovat relevantnější reklamy a marketing.

Pokud si stáhneš mobilní aplikaci Spotify a vyzkoušíš si prostředí Spotify jako odhlášený uživatel, budeme shromažďovat omezené informace o tom, jak službu Spotify používáš, včetně údajů o používání. To děláme proto, abychom měli přehled o tvém přístupu k službě a jejím používání. Dále to děláme proto, abychom ti zajistili správné prostředí, například podle země nebo regionu. Pokud se rozhodneš vytvořit si účet Spotify a využívat všechny výhody naší služby, sloučíme tyto údaje s údaji z tvého účtu Spotify.

Na začátek stránky ↑

4. Účel, k němuž tvoje osobní údaje používáme

Následující tabulka uvádí:

Zde je obecné vysvětlení jednotlivých „právních základů", které ti pomůže tabulce lépe porozumět:

Účel zpracování tvých údajů Právní základ, který daný účel umožňuje Kategorie osobních údajů používaných pro daný účel
Poskytování služby Spotify (podle definice v části 1 „O těchto zásadách“).
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem
 • Souhlas

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
Identifikace, diagnostika, řešení a náprava problémů se službou Spotify.
 • Plnění smlouvy

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
Posouzení a vývoj nových funkcí, technologií a vylepšení služby Spotify.
 • Oprávněný zájem

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
Marketing nebo reklama tam, kde zákon vyžaduje získání tvého souhlasu.
Například tehdy, když používáme soubory cookie k zjištění tvých zájmů nebo když zákon vyžaduje souhlas pro e-mailový marketing.
 • Souhlas
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Další marketingové, propagační a reklamní účely tam, kde souhlas není vyžadován zákonem.
Například když tvoje osobní údaje používáme k přizpůsobení reklamy tvým zájmům.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Dodržování zákonných povinností, které se na nás vztahují.
Může jít o:
 • povinnosti vyplývající ze zákonů země nebo regionu, kde se nacházíš,
 • švédské zákony (protože sídlo naší společnosti je ve Švédsku),
 • zákony EU, které se nás týkají.
 • Plnění zákonných povinností

 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Plnění požadavků orgánů činných v trestním řízení.
Platí pouze v případě, že se na nás kompetentní orgán činný v trestním řízení obrátí. Může jít o policii, soud nebo vězeňskou službu.
 • Plnění zákonných povinností
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Plnění smluvních závazků vůči třetím stranám. Jedná se například o naše smlouvy s vlastníky obsahu ve službě Spotify.

 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
Přijetí vhodných opatření při nahlášení porušení práv duševního vlastnictví nebo nevhodného obsahu.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
Vznesení, uplatnění nebo hájení právních nároků.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Provádění obchodního plánování, vykazování a prognózování.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje o platbách a nákupech
Zpracování tvojí platby.
 • Plnění smlouvy


 • Uživatelské údaje
 • Údaje o platbách a nákupech

Odhalování a prevence podvodů, například podvodných plateb nebo podvodného používání služby Spotify.
 • Oprávněný zájem
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Údaje o platbách a nákupech
Provádění průzkumů a anket.
 • Oprávněný zájem


 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Na začátek stránky ↑

5. Sdílení tvých osobních údajů

V této části jsou uvedeny kategorie příjemců osobních údajů shromažďovaných nebo generovaných při tvém používání služby Spotify.

Veřejně dostupné informace

Následující osobní údaje budou ve službě Spotify vždy veřejně dostupné:

Určité informace můžeš ty nebo jiný uživatel sdílet ve službách třetích stran, například na sociálních sítích nebo platformách pro zprávy. Patří sem:

Když k takovému sdílení dojde, může si služba třetí strany uchovat kopii informací pro podporu svých funkcí.

Osobní údaje, které se případně rozhodneš sdílet

Příslušné osobní údaje budeme sdílet pouze se subjekty uvedenými v následující tabulce:

Kategorie příjemců Kategorie údajů, které se můžeš rozhodnout sdílet Důvody sdílení
Aplikace, služby a zařízení třetích stran, které připojíš ke svému účtu Spotify
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání

Umožnit připojení tvého účtu Spotify nebo používání služby Spotify ve spojení s aplikacemi, službami nebo zařízeními třetích stran.
Mezi příklady takových aplikací, služeb a zařízení třetích stran patří:
 • aplikace sociálních sítích,
 • reproduktory,
 • televizory,
 • platformy pro automobily,
 • hlasoví asistenti.

Mnoho propojení s třetími stranami si můžeš zobrazit a případně odebrat v části „Aplikace“ svého účtu.
Komunita podpory
 • Uživatelské údaje
Umožnit ti používání služby komunity podpory.
Když si zaregistruješ účet komunity podpory Spotify, požádáme tě o vytvoření profilového jména. To se veřejně zobrazí každému, kdo využívá komunitu podpory Spotify. Také budeme zobrazovat všechny otázky nebo komentáře, které zveřejníš.
Ostatní uživatelé Spotify
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
Umožnit sdílení informací o tvém používání služby Spotify s ostatními uživateli Spotify. Mohou sem patřit třeba tví sledující ve Spotify.
V nastavení sdílení můžeš například zvolit, zda na svém profilu chceš sdílet nedávno přehrávané umělce a svoje playlisty. Dále se můžeš rozhodnout vytvořit playlist sdílený s ostatními uživateli nebo se k takovému playlistu přidat. Sdílené playlisty ti na základě tvé posluchačské aktivity poskytnou sdílená doporučení.
Umělci a hudební vydavatelství
 • Uživatelské údaje
Dostávat novinky nebo propagační nabídky od umělců, hudebních vydavatelství a dalších partnerů.
Za tímto účelem se můžeš rozhodnout sdílet svoje uživatelské údaje. Stále budeš mít možnost si to rozmyslet a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Informace, které můžeme sdílet

Podrobnosti, s kým a proč údaje sdílíme, najdete v následující tabulce.

Kategorie příjemců Kategorie údajů Důvody sdílení
Poskytovatelé služeb
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Umožnit jim poskytovat svoje služby společnosti Spotify.
Mezi poskytovatele služeb patří subjekty, které pověřujeme, aby:
 • poskytovaly zákaznickou podporu,
 • provozovaly technickou infrastrukturu, kterou potřebujeme k poskytování služby Spotify,
 • pomáhaly při ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb (např. reCAPTCHA od Google),
 • pomáhaly nabízet produkty, služby, události a propagační akce společnosti Spotify (a našich partnerů).
Zprostředkovatelé plateb
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
Umožnit zpracování tvých plateb a ochranu proti podvodům.
Reklamní partneři
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
Umožnit, aby nám mohli pomoci poskytovat ti ve službě Spotify relevantnější reklamu a měřit účinnost reklam.
Reklamní partneři nám například pomáhají usnadnit využívání personalizované reklamy.
Co je personalizovaná reklama?
 • Jde o případ, kdy s využitím informací třetích stran přizpůsobujeme reklamy tak, aby pro tebe byly relevantnější. Říká se tomu také „reklama na základě zájmů“.
 • Příkladem personalizované reklamy je případ, kdy reklamní partner disponuje informacemi, které naznačují, že se zajímáš o automobily. Díky tomu bychom ti mohli začít zobrazovat reklamy na auta.

Jak mít nad personalizovanou reklamou kontrolu:
 • Personalizovanou reklamu můžeš ovládat v nastavení soukromí svého účtu v části „Personalizované reklamy“.
 • U některých podcastů také můžeš ovládat personalizovanou reklamu prostřednictvím odkazů v popisu epizody. To platí tam, kde poskytovatel obsahu financuje podcast vkládáním personalizované reklamy nebo reklamy založené na obsahu přímo do podcastu. Tyto ovládací prvky jsou spravovány poskytovatelem hostingu pro podcast, což nemusí být společnost Spotify.

Pokud máš personalizované reklamy ve svém nastavení soukromí deaktivované, může se ti reklama stále nabízet u služeb podporovaných reklamou (např. u podcastů nebo bezplatné verze služby). Taková reklama je založená na tvých registračních údajích a obsahu, který v našich službách aktuálně streamuješ. Pokud například posloucháš podcast o vaření, uslyšíš třeba reklamu na kuchyňský robot.
Marketingoví partneři
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
Propagovat Spotify u našich partnerů. S těmito partnery sdílíme některé uživatelské údaje a údaje o používání, pokud je to nutné k následujícím účelům:
 • umožnit ti účast na propagačních akcích Spotify, včetně zkušebních verzí nebo dalších balíčků,
 • propagovat Spotify v médiích a reklamách publikovaných v jiných online službách,
 • pomoci nám a našim partnerům měřit účinnost propagačních akcí Spotify.

Mezi partnery patří:
 • marketingoví partneři nebo sponzoři,
 • webové stránky a mobilní aplikace, které nám prodávají reklamní prostor ve svých službách,
 • zařízení, aplikace a mobilní partneři, kteří také nabízejí propagační akce Spotify.

Naši partneři mohou také kombinovat osobní údaje, které s nimi sdílíme, s dalšími údaji, které o tobě shromažďují, např. jak využíváš jejich služby. My i naši partneři můžeme tyto informace využívat k prezentaci nabídek, propagačních akcí a dalších marketingových aktivit, o kterých se domníváme, že pro tebe budou relevantní.
Hostingové platformy
 • Údaje o používání
Hostingové platformy poskytují hosting podcastů, aby ti je mohly doručit. Když si přehraješ podcast, sdílíme s hostingovými platformami některé údaje, například tvoji IP adresu. Spotify vlastní dvě hostingové platformy: Megaphone a Anchor. Umožníme ti streamovat i podcasty, které jsou dostupné z jiných hostingových platforem, nepatřících společnosti Spotify.

Poskytovatelé podcastů by měli v popisu pořadu nebo epizody vysvětlit, na které platformě je podcast hostován. Podrobnosti o tom, jak jednotlivé hostingové platformy používají údaje, které s nimi sdílíme, najdete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.
Sdílení s dalšími partnery
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Lépe porozumět našim produktům a partnerstvím a zlepšovat je.
Mnoho propojení s partnery si můžeš zobrazit a případně odebrat v části „Aplikace“ svého účtu.
Akademičtí výzkumní pracovníci
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
Provádět činnosti, jako je statistická analýza nebo akademické studie, ale pouze v pseudonymizované podobě. Pseudonymizované údaje jsou údaje označené kódem, nikoli tvým jménem nebo jinými informacemi, které by tě přímo identifikovaly.
Společnosti skupiny Spotify zabývající se měřením
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
Údaje sdílíme s následujícími společnostmi skupiny Spotify, které měří účinnost reklamních kampaní probíhajících ve službě Spotify:
 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights,
 • Chartable Holding, Inc.
Ostatní společnosti skupiny Spotify
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů

Provádět každodenní obchodní operace a díky tomu udržovat službu Spotify a poskytovat vám ji.
Orgány činné v trestním řízení a další instituce
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o používání
Pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že tak musíme učinit, např. z těchto důvodů:
 • abychom plnili zákonné povinnosti;
 • abychom se vyjádřili k platnému soudnímu dokumentu (např. příkazu k prohlídce, soudnímu příkazu nebo předvolání);
 • v našem vlastním odůvodněném zájmu nebo odůvodněném zájmu třetí strany, a to v souvislosti s následujícími aspekty:
  • bezpečnost státu,
  • vymáhání práva,
  • soudní spor (soudní případ),
  • vyšetřování v trestním řízení,
  • ochrana bezpečnosti osob,
  • prevence úmrtí nebo hrozící újmy na zdraví.
Kupci našeho podniku
 • Uživatelské údaje
 • Údaje o poštovní adrese
 • Údaje o používání
 • Hlasové údaje
 • Údaje o platbách a nákupech
 • Údaje z dotazníků a průzkumů
Pokud bychom se chystali náš podnik prodat nebo vyjednávat o jeho prodeji některému kupci nebo potenciálnímu zájemci.
V takovém případě můžeme v rámci transakce předat tvoje osobní údaje nástupnické společnosti nebo přidruženému subjektu.

Na začátek stránky ↑

6. Uchovávání údajů

Tvoje osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k tomu, abychom ti mohli poskytovat službu Spotify, a pouze pro legitimní a nezbytné obchodní účely společnosti Spotify, např.:

Mezi kritéria pro určení doby uchování patří:

Na začátek stránky ↑

7. Předávání do jiných zemí

Vzhledem ke globálnímu charakteru našeho podnikání sdílí Spotify při provádění činností popsaných v těchto zásadách osobní údaje se společnostmi skupiny Spotify, subdodavateli a partnery mezinárodně. Tyto subjekty mohou tvoje údaje zpracovávat v zemích, jejichž zákony na ochranu osobních údajů nejsou považovány za tak silné jako zákony EU nebo zákony platné tam, kde žiješ. Například ti nemusí k tvým údajům poskytnout stejná práva.

Při každém předávání osobních údajů do zahraničí používáme nástroje, které:

K zajištění, aby předávání údajů odpovídalo platné legislativě EU, používáme následující právní mechanismy:

U každého předávání údajů také identifikujeme a využíváme další ochrany vhodné pro každý konkrétní případ předávání údajů. Například:

Na začátek stránky ↑

8. Uchovávání tvých osobních údajů v bezpečí

Cítíme se zavázáni chránit osobní údaje svých uživatelů. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která pomáhají chránit bezpečnost tvých osobních údajů. Měj však na paměti, že žádný systém není zcela bezpečný.

Zavedli jsme nejrůznější ochranná opatření bránící neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech. Mezi tato opatření patří zásady pseudonymizace, šifrování, přístupu a uchovávání.

Aby byl tvůj uživatelský účet chráněn, doporučujeme:

Ze Spotify se můžeš odhlásit na několika místech najednou pomocí funkce „Odhlásit se všude" na stránce tvého účtu.

Pokud mají k tvému účtu Spotify přístup jiné osoby (např. pokud mají tvé svolení používat tvůj účet na sdíleném zařízení), pak mají přístup i k osobním údajům, ovládacím prvkům a službě Spotify, které jsou ve tvém účtu k dispozici.

Tvojí odpovědností je udělit souhlas s používáním tvého účtu jiným osobám pouze tehdy, když se nebojíš s nimi tyto osobní údaje sdílet. Používání vašeho účtu Spotify někým jiným může mít vliv na vaše personalizovaná doporučení a může se vám započítávat do objemu stažených dat.

Na začátek stránky ↑

9. Děti

Poznámka: Tyto zásady se nevztahují na Spotify Kids, pokud to není uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů ve službě Spotify Kids. Spotify Kids je samostatná aplikace Spotify.

Služba Spotify je v každé zemi nebo regionu omezena minimální věkovou hranicí. Služba Spotify není určena dětem:

Osobní údaje dětí mladších než přípustná věková hranice vědomě neshromažďujeme ani nepoužíváme. Pokud nedosahuješ potřebné věkové hranice, službu Spotify prosím nepoužívej a nesděluj nám žádné osobní údaje. Místo toho ti doporučujeme používat účet Spotify Kids.

Pokud jsi rodičem dítěte nedosahujícího věkové hranice a dozvíš se, že tvoje dítě poskytlo společnosti Spotify osobní údaje, laskavě nás kontaktuj.

Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje dítěte nedosahujícího potřebné věkové hranice, vynaložíme přiměřené kroky k odstranění těchto osobních údajů. V takovém případě může být nutné odstranit účet Spotify tohoto dítěte.

Při používání sdíleného zařízení u hlavní služby Spotify je třeba opatrnost při přehrávání nebo doporučování jakéhokoli obsahu osobám mladším 18 let, pokud by pro ně mohl být nevhodný.

Na začátek stránky ↑

10. Změny těchto zásad

V těchto zásadách můžeme příležitostně provádět změny.

V případě podstatných změn těchto zásad tě na tyto změny zřetelně upozorníme přiměřeně daným okolnostem. Můžeme například ve službě Spotify zobrazit výrazné upozornění nebo ti je zaslat e-mailem či do zařízení.

Na začátek stránky ↑

11. Jak nás kontaktovat

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností týkajících se těchto zásad se obrať na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů některým z následujících způsobů:

Správcem osobních údajů zpracovávaných podle těchto zásad je společnost Spotify AB.

© Spotify AB

Na začátek stránky ↑