Spotify® Условия на ново 30-дневно свободно пробно ползване

Това предложение („Нов 30-дневен свободен пробен период“), направено за Вас от Spotify (според определените от Spotify условия за ползване), Ви дава достъп до премиум услугата Spotify Premium Service (според определението в Условията за ползване на Spotify) за срок от тридесет (30) дни от момента, когато активирате този пробен период, като изпратите Вашите данни за извършване на плащане („Свободен пробен период“). Като изпращате Вашите данни за извършване на плащане, Вие приемате новото 30-дневно свободно пробно предложение и (i) се съгласявате с нас, като използвате данните си за плащане в съответствие с нашата Политика за поверителност, (ii) потвърждавате и приемам условията за ползване и Условия Spotify и тези Условия на ново 30-дневно свободно пробно ползване. Ако решите, че не искате да станете платен потребител на услугата Spotify Premium Service след изтичане на свободния пробен период, трябва да прекратите ползваната от Вас Spotify Premium Service (инструкциите за това се намират на https://support.spotify.com/bg/learn-more/faq/#!/article/How-to-cancel-your-subscription)) в края на свободния пробен период. Можете да използвате това предложение за свободен пробен достъп само веднъж. Spotify си запазва правото, изцяло според собственото си решение, да оттегли или промени настоящото предложение за свободен пробен период и/или условията на Spotify за нов 30-дневен свободен пробен период по всяко време, без предварително уведомяване и без да поема каквито и да е отговорности.

Copyright © 2012 Spotify AB. Всички права запазени.

Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sweden