Правила за поверителност на Spotify

В сила от 8 юни 2022 г

1. Повече за настоящите Правила

2. Вашите права и средства за управление на личните данни

3. Вашите лични данни, които събираме

4. Целите, за които използваме личните Ви данни

5. Споделяне на личните Ви данни

6. Съхраняване на данни

7. Прехвърляне на данни към трети държави

8. Защита на личните Ви данни

9. Деца

10. Промени в настоящите Правила

11. Как да се свържете с нас

1. Повече за настоящите Правила

В настоящите Правила е описан начинът, по който ние от Spotify AB обработваме личните Ви данни.

Правилата се отнасят до употребата ви на:

Отсега нататък ще ги наричаме заедно „Услугата Spotify".

От време на време може да разработваме нови услуги или да предлагаме допълнителни такива. Те също ще бъдат предмет на настоящите Правила, освен ако не е посочено друго при въвеждането им.

Настоящите Правила не са...

Други ресурси и настройки

Основната информация относно личните Ви данни се намира именно в настоящите Правила. Въпреки това можете да разгледате и другите ни ресурси и възможности за управление на поверителността:

От настройката „Нецензурно съдържание" можете да контролирате дали съдържанието, отбелязано като нецензурно, може да се възпроизвежда във Вашия Spotify акаунт.

Към началото на страницата ↑

2. Вашите права и средства за управление на личните данни

Законите за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните („ОРЗД"), осигуряват на лицата права върху техните лични данни.

Някои права се прилагат само когато Spotify използва определено „правно основание" за обработка на Вашите данни. Ние обясняваме всяко правно основание, както и кога Spotify използва всяко едно от тях, в раздел 4 „Целите, за които използваме личните Ви данни".

Таблицата по-долу обяснява:


Имате право… Как?
Информация да бъдете информирани за личните Ви данни, които обработваме, и начина, по който ги обработваме. Информираме Ви:
 • чрез настоящите Правила за поверителност;
 • чрез информацията, която Ви предоставяме, докато използвате Услугата Spotify;
 • като отговаряме на Ваши конкретни въпроси и искания, когато се свързвате с нас.
Достъп да поискате достъп до личните Ви данни, които обработваме.
За да поискате копие на Вашите лични данни от Spotify, трябва или:
 • да посетите Настройките за поверителност на Вашия акаунт. Там можете автоматично да изтеглите голяма част от личните си данни и да разберете как да заявите получаване на допълнителна информация; или
 • да се свържете с нас, за да получите цялата информация, която съхраняваме за Вас наведнъж, без да използвате инструмента за автоматично изтегляне.

Когато изтеглите данните си, ще получите информацията, която Spotify трябва да предостави съгласно член 15 от ОРЗД. Ако искате повече информация относно начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас.
Коригиране да поискате да променим или актуализираме Вашите лични данни, когато са неточни или непълни. Можете да редактирате своите потребителски данни в менюто „Редактирайте профила“ във Вашия акаунт или като се свържете с нас.
Изтриване да поискате да изтрием някои от Вашите лични данни.
Например, можете да поискате от нас да изтрием лични данни:
 • които вече не са ни нужни за целта, за която са били събрани;
 • които обработваме въз основа на правното основание „съгласие“ и Вие оттеглите съгласието си;
 • когато направите възражение (вижте раздел „Възражение“ по-долу) и
  • възражението Ви е обосновано; или
  • възражението Ви е срещу директен маркетинг.

Има ситуации, при които Spotify не може да изтрие Вашите данни, например когато:
 • все още е необходимо да обработваме данните за целта, за която сме ги събрали;
 • интересът на Spotify да използва данните надделява над Вашия интерес те да бъдат изтрити. Това се отнася например до ситуации, когато имаме нужда от данните, за да защитим нашите услуги от измами;
 • Spotify има правното задължение да съхранява данните; или
 • Spotify се нуждае от данните за целите на установяването, упражняването и защитата на правни претенции. Например, ако има неразрешен проблем, свързан с Вашия акаунт.
Има няколко начина, по които можете да изтриете лични данни от Spotify:
 • можете да премахнете аудиосъдържание от Вашия профил, като изберете съответното съдържание и изберете да го премахнете. Например можете да премахнете плейлисти от Вашия профил или да премахнете песен от Ваш плейлист;
 • за да поискате изтриване на другите Ви лични данни от Spotify, следвайте стъпките на нашата страница за поддръжка. Тези данни включват Вашите потребителски данни, данни за употребата и други данни, изброени в раздел 3 „Вашите лични данни, които събираме“;
 • можете също да се свържете директно с нас, за да заявите изтриване.
Ограничаване да поискате да преустановим обработката на всички или на някои от личните Ви данни.
Можете да направите това, ако:
 • личните Ви данни са неточни;
 • обработката от наша страна е незаконна;
 • не се нуждаем от Вашата информация за конкретна цел; или
 • възразите срещу обработката от наша страна и ние разглеждаме Вашето искане за възражение. Вижте раздел „Възражение“ по-долу.

Можете да поискате да спрем тази обработка временно или за постоянно.
Можете да упражните правото си на ограничаване, като се свържете с нас.
Възражение да възразите срещу обработката на личните Ви данни.
Можете да направите това, ако:
 • Spotify обработва личните Ви данни въз основа на правно основание „легитимен интерес“; или
 • Spotify обработва личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
За да упражните правото си на възражение:
 • можете да използвате средствата за управление на Услугата Spotify, за да изключите или коригирате някои функции, за които се обработват вашите лични данни. Например, можете да изключите „Персонализирани реклами“ от настройките си за поверителност;
 • когато Spotify не предоставя средство за управление, свържете се с нас, за да направите своето възражение.
Преносимост на данните да поискате копие на личните си данни в електронен формат и имате право да предадете тези лични данни за използване към услуга на трета страна.
Можете да поискате от нас да предадем Вашите данни, когато обработваме личните Ви данни на правните основания „съгласие“ или „изпълнение на договор“. Независимо от това Spotify ще се опита да изпълни всяко искане, доколкото това е възможно.
За информация как да упражните правото на преносимост, моля, вижте раздел „Достъп“ по-горе.
Автоматизирано вземане на решение да не бъдете субект на решение, основано единствено на автоматизиран процес за вземане на решения (решения без човешко участие), включително профилиране, когато решението би имало правни последици за Вас или би произвело подобни значителни последици. Spotify не извършва такъв тип автоматизирано вземане на решения в рамките на Услугата Spotify.
Оттегляне на съгласието да оттеглите съгласието си да събираме или използваме личните Ви данни.
Можете да направите това, ако Spotify обработва Вашите лични данни въз основа на правно основание „съгласие“.
За да оттеглите съгласието си, можете да:
Подаване на оплакване Свържете се с шведския орган за защита на личните данни или с местния орган за защита на данните, ако имате каквито и да е въпроси или притеснения. Можете да намерите данни за шведския орган тук или да посетите уебсайта на местния орган за защита на данните.

Към началото на страницата ↑

3. Вашите лични данни, които събираме

Таблиците по-долу определят категориите лични данни, които събираме и използваме.

Данни, които се събират, когато се регистрирате за Услугата Spotify
или когато актуализирате акаунта си
Категория Описание
Потребителски данни Лични данни, които са ни необходими, за да създадем Вашия Spotify акаунт и които Ви позволяват да използвате Услугата Spotify.
Видът на събраните и използвани данни зависи от вида на Опцията на услугата, която сте избрали. Зависи и от това как създавате акаунта си, държавата, в която се намирате, и дали използвате услуги на трети страни за влизане. Това може да включва:

 • името на профила Ви
 • имейл адреса Ви
 • телефонния Ви номер
 • датата Ви на раждане
 • пола Ви
 • адреса Ви (вижте повече подробности по-долу)
 • държавата Ви.

Част от тези данни получаваме от Вас, например от формуляра за регистрация или страницата на акаунта.
Друга част от тези данни събираме от Вашето устройство, например данните за държава или регион. За повече информация относно начина, по който събираме и използваме тези данни, вижте „Вашето общо (неточно) местоположение“ в категорията „Данни за употребата“.
Данни за пощенски адрес Може да поискаме и да обработим Вашия пощенски адрес по следните причини:
 • за да проверим дали отговаряте на условията за Опция на услугата;
 • за да изпращаме известия, които се изискват по закон;
 • за да предоставяме опции за поддръжка;
 • за управление на таксите и данъците;
 • за да ви доставяме материални стоки или подаръци, които сте заявили.

В някои случаи може да използваме приложение на трета страна, за да Ви помогнем да потвърдите адреса си, като например Google Maps.
Данни, които се събират, докато използвате Услугата Spotify
Категории Описание
Данни за употребата
Ваши лични данни, които се събират и обработват, когато осъществявате достъп или използвате Услугата Spotify.
Това включва няколко вида информация, изброени в следващите раздели.
Информация за това как използвате Spotify
Примери:
 • информация относно Вашата Опция на услугата Spotify;
 • Вашите действия в Услугата Spotify (включително дата и час), например:
  • заявки за търсене;
  • история на стрийминг;
  • плейлисти, които създавате;
  • Вашата библиотека;
  • история на разглеждания;
  • настройки на акаунта;
  • взаимодействия с други потребители на Spotify;
  • използването от Ваша страна на услуги, устройства и приложения на трети страни във връзка с Услугата Spotify.
 • изводи (т.е. нашето разбиране) за Вашите интереси и предпочитания въз основа на взаимодействието Ви с Услугата Spotify;
 • съдържание, което предоставяте, когато участвате в промоции на Spotify, като конкурси или томболи;
 • съдържание, което публикувате в която и да е част от Услугата Spotify. Например: изображения, аудио, текст, заглавия, описания, комуникация и други видове съдържание.

Техническата Ви информация
Примери:
 • информация за URL;
 • онлайн идентификатори като данни за „бисквитки“ и IP адреси;
 • информация за устройствата, които използвате, например:
  • ID на устройства;
  • вид мрежова връзка (напр. wifi, 4G, LTE, Bluetooth);
  • доставчик;
  • производителност на мрежата и устройството;
  • вид браузър;
  • език;
  • информация, позволяваща управление на дигитални права;
  • операционна система;
  • версия на приложението Spotify.
 • информация, която ни позволява да откриваме и да се свързваме с устройства и приложения на трети страни. Примери за тази информация са името на устройството, идентификаторите на устройството, марката и версията. Устройства и приложения на трети страни са например:
  • устройства във вашата wifi мрежа (като високоговорители), които могат да се свързват с Услугата Spotify;
  • устройства, разрешени от Вашата операционна система при свързване чрез Bluetooth, плъгин и инсталация;
  • партньорски приложения на Spotify, чрез които определяме дали приложението е инсталирано на Вашето устройство.

Вашето общо (неточно) местоположение
Вашето общо местоположение включва държава, регион или щат. Можем да получим тази информация от техническите данни (напр. Вашия IP адрес, езиковата настройка на устройството Ви) или валута на плащане.
Това ни е необходимо, за да:
 • спазваме географските изисквания в нашите споразумения със собствениците на съдържание в Услугата Spotify;
 • предоставяме съдържание и реклами, подходящи за Вас.

Данни от сензора на Вашето устройство
Данни от сензора на мобилно устройство, генерирани от движение или завъртане на екрана (напр. от акселерометър или жироскоп), ако е необходимо да се предоставят функции на услугата Spotify, които изискват тези данни.
Допълнителни данни, които можете да ни предоставите по собствена преценка
Категории Описание
Гласови Данни
Ако гласовите функции са налични на Вашия пазар и когато сте избрали да използвате гласова функция, ние събираме и обработваме гласови данни. Гласови данни означава аудиозаписи на Вашия глас и транскрипции от тези записи.
За повече информация как работят различните гласови функции и как можете да ги контролирате и изключвате, вижте нашите Правила за гласов контрол.
Данни за плащане и покупка Ако направите каквато и да е покупка от Spotify или се регистрирате за пробен период, ще е необходимо да обработим Вашите данни за плащане. Това включва случаите, когато закупувате платена Опция на услугата.
Конкретните събирани и използвани лични данни ще бъдат различни спрямо начина на плащане. Те включват информация като:
 • име;
 • датата Ви на раждане
 • вид начин на плащане (напр. кредитна или дебитна карта);
 • ако използвате дебитна или кредитна карта – вида на картата, датата на изтичане и определени цифри от номера на Вашата карта;Забележка: От съображения за сигурност ние никога не съхраняваме пълния номер на вашата карта.
 • пощенски код;
 • номер на мобилен телефон;
 • подробности за Вашата история на покупки и плащания.
Данни от анкети и проучвания Когато отговаряте на анкета или участвате в потребителски проучвания, ние събираме и използваме предоставените от Вас лични данни.
Източници трети страни, от които събираме Ваши лични данни
Категории трети страни Описание
Партньори при удостоверяването Ако се регистрирате или влезете в Услугата Spotify чрез друга услуга, ние ще получим Вашата информация от тях, за да Ви помогнем да създадете акаунт при нас.
Приложения, услуги и устройства на трети страни, които свързвате към Spotify акаунта си Ако свържете Вашия Spotify акаунт с приложение, услуга или устройства на трета страна, е възможно да събираме и използваме определена информация от тях, за да направим интеграцията възможна.
Тези приложения, услуги или устройства на трети страни може да включват:
 • социални мрежи;
 • устройства, включително:
  • аудио (напр. високоговорители и слушалки);
  • смарт часовници;
  • телевизори;
  • мобилни телефони и таблети;
  • автомобили (напр. леки коли);
  • игрови конзоли.
 • услуги или платформи като гласови асистенти.
Ще поискаме Вашето разрешение, преди да започнем да събираме информацията Ви от някои трети страни.
Партньори за техническо обслужване Работим с партньори за техническо обслужване, които ни предоставят определени данни. Това включва назначаване на IP адреси към неточни данни за местоположение (напр. държава или регион, град, щат).
Това позволява на Spotify да предоставя Услугата Spotify, съдържанието и функциите на Spotify.
Партньори за плащания и търговци Ако решите да плащате чрез трети страни (напр. доставчици на телекомуникационни услуги) или чрез фактура, е възможно да получим данни от нашите партньори за плащания.
Това ни позволява да:
 • Ви изпращаме фактури;
 • обработваме плащането Ви;
 • Ви предоставим това, което сте закупили.

Ако Ви насочим към търговец, ние получаваме данни от търговеца, които са свързани с Вашата покупка. Например може да Ви насочим към магазин за продукти на даден изпълнител, който се помещава на платформа на трета страна, или към уебсайт за продажба на билети на трета страна.
Получаването на тези данни ни позволява да:
 • изчислим дължимите към нас комисионни;
 • анализираме ефективността на нашето партньорство с тези търговски партньори;
 • разберем Вашите интереси.
Партньори за реклама и маркетинг От определени рекламни или маркетингови партньори получаваме изводи (т.е. тяхното разбиране) за Вашите интереси и предпочитания.
Това ни позволява да предлагаме по-подходящи реклами и маркетинг.

Ако изтеглите мобилното приложение Spotify и изпробвате Spotify чрез потребителското изживяване без влизане в акаунт, ние ще събираме ограничена информация за начина, по който използвате Услугата Spotify, включително данни за употребата. Правим това, за да разберем как осъществявате достъп и използвате Услугата. Правим това също за да гарантираме, че предоставяме подходящото за Вас изживяване, например въз основа на Вашата държава или регион. Ако решите да създадете Spotify акаунт, за да се възползвате изцяло от нашата услуга, тогава ние ще комбинираме тези данни с данните от Вашия Spotify акаунт.

Към началото на страницата ↑

4. Целите, за които използваме личните Ви данни

Таблицата по-долу очертава:

По-долу ще намерите общо обяснение на всяко „правно основание", за да можете да разберете таблицата:

Цели за обработка на Вашите данни Правно основание, което позволява целта Категории лични данни, използвани за целта
За предоставяне на Услугата Spotify (както е определено в раздел 1 „Повече за настоящите Правила“ ).
 • Изпълнение на договор
 • Легитимен интерес
 • Съгласие

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
За разбиране, диагностициране, отстраняване и разрешаване на проблеми с Услугата Spotify.
 • Изпълнение на договор

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
За оценка и разработване на нови функции, технологии и подобрения на Услугата Spotify.
 • Легитимен интерес

 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
За маркетинг или реклама, когато законът изисква от нас да получим Вашето съгласие.
Например, когато използваме „бисквитки“, за да разберем Вашите интереси, или законът изисква съгласие за имейл маркетинг.
 • Съгласие
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни от анкети и проучвания
За други маркетингови, промоционални и рекламни цели, когато законът не изисква съгласие.
Например когато използваме Вашите лични данни, за да адаптираме рекламите към Вашите интереси.
 • Легитимен интерес
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни от анкети и проучвания
За да спазим приложимо към нас правно задължение.
Това може да бъде:
 • задължение съгласно законодателството на държавата/региона, в който се намирате;
 • шведското право (тъй като седалището ни е в Швеция); или
 • правото на ЕС, което се прилага към нас.
 • Спазване на правни задължения

 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания
За да изпълним искане на органите на реда.
Това се отнася само до случаите, когато компетентен орган на реда се свърже с нас. Това включва полицията, съдилищата или затворите.
 • Спазване на правни задължения
 • Легитимен интерес
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания
За изпълнение на договорни задължения към трети лица. Например нашите споразумения със собственици на съдържание в Услугата Spotify.

 • Легитимен интерес
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
За да предприемем съответните действия по сигнали за нарушаване на интелектуалната собственост и неподходящо съдържание.
 • Легитимен интерес
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
За целите на установяването, упражняването и защитата на правни претенции.
 • Легитимен интерес
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания
За извършване на бизнес планиране, отчитане и прогнозиране.
 • Легитимен интерес
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни за плащане и покупка
За обработване на плащането Ви.
 • Изпълнение на договор


 • Потребителски данни
 • Данни за плащане и покупка

За откриване и предотвратяване на измами. Например измамни плащания и измамно използване на Услугата Spotify.
 • Легитимен интерес
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Данни за плащане и покупка
За провеждане на проучвания и анкети.
 • Легитимен интерес


 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни от анкети и проучвания

Към началото на страницата ↑

5. Споделяне на личните Ви данни

Настоящият раздел очертава категориите получатели на лични данни, събрани или генерирани чрез използването от Ваша страна на Услугата Spotify.

Публично достъпна информация

Следните лични данни винаги ще бъдат публично достъпни в Услугата Spotify:

Вие или друг потребител можете да споделяте определена информация в услуги на трети страни, като социални мрежи или платформи за съобщения. Това включва:

Когато извършвате такова споделяне, услугата на третата страна може да съхранява копие от тази информация, за да поддържа своите функции.

Лични данни, които можете да ни споделите по собствена преценка

Ще споделяме само следните лични данни и само със следните получатели, посочени в таблицата по-долу:

Категории получатели Категории данни, които можете да ни споделите по собствена преценка Причина за споделяне
Приложения, услуги и устройства на трети страни, които свързвате към Spotify акаунта си
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата

За да свържете Spotify акаунта си или за да Ви бъде позволено да използвате Услугата Spotify във връзка с приложения, услуги или устройства на трети страни.
Някои примери за приложения, услуги и устройства на трети страни са:
 • приложения на социални мрежи;
 • устройства високоговорители;
 • телевизори;
 • автомобилни платформи;
 • гласови асистенти.

Можете да видите и премахнете много от връзките с трети страни от менюто „Приложения“ във Вашия акаунт.
Общност за поддръжка
 • Потребителски данни
За да можете да използвате услугата „Общност за поддръжка“ на Spotify.
Когато регистрирате акаунт в Общността за поддръжка на Spotify, ще Ви помолим да генерирате име на профила. То ще бъде публично достъпно за всеки, който използва Общността за поддръжка на Spotify. Също така ще показваме всички въпроси или коментари, които публикувате.
Други потребители на Spotify
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
За да споделяте информация за начина, по който използвате Услугата Spotify с други потребители на Spotify. Това може да включва последователите Ви в Spotify.
Например от настройките в раздел „Социални“ можете да изберете да споделите наскоро слушаните си изпълнители и Вашите плейлисти в профила си. Можете също да изберете да създадете или да се присъедините към споделен плейлист с други потребители. Споделените плейлисти Ви дават социални препоръки въз основа на Вашата слушателска активност.
Изпълнители и звукозаписни лейбъли
 • Потребителски данни
За да получавате новини или промоционални оферти от изпълнители, лейбъли или други партньори.
Можете да изберете да споделите своите потребителски данни за тази цел. Винаги ще имате възможност да промените решението си и да оттеглите съгласието си по всяко време.

Информация, която е възможно да споделяме

Вижте таблицата по-долу за подробности за това с кого споделяме и защо.

Категории получатели Категории данни Причина за споделяне
Доставчици на услуги
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания
За да могат да предоставят услугите си на Spotify.
Тези доставчици на услуги включват доставчиците, които наемаме за:
 • предоставяне на клиентска поддръжка;
 • управление на техническата инфраструктура, от която се нуждаем, за да предоставим Услугата Spotify;
 • съдействие за защитата и сигурността на нашите системи и услуги (напр. reCAPTCHA на Google);
 • помощ с маркетинга на продукти, услуги, събития и промоции на Spotify (и на нашите партньори).
Партньори за плащания
 • Потребителски данни
 • Данни за плащане и покупка
За да могат да обработват Вашите плащания и за целите на борбата с измамите.
Рекламни партньори
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
За да ни помогнат да Ви предоставим по-подходящи реклами в Услугата Spotify и за да можем да измерваме ефективността на рекламите.
Например, нашите рекламни партньори ни помагат при предоставянето на персонализирани реклами.
Какво е персонализирана реклама?
 • Това е използването на информация от трети страни, за да персонализираме рекламите, така че да бъдат по-подходящи за Вас. Нарича се също реклама, базирана на интереси.
 • Пример за персонализирана реклама е, когато рекламен партньор има информация, подсказваща, че харесвате автомобили. Това може да ни позволи да Ви показваме реклами за автомобили.

Как да контролирате персонализираната реклама:
 • Можете да контролирате персонализираната реклама от настройките за поверителност на Вашия акаунт от менюто „Персонализирани реклами“.
 • Можете също да контролирате персонализираните реклами в някои подкасти, като използвате връзката в описанието на епизода на предаването. Това е възможно, когато доставчикът на съдържание финансира подкаста си чрез вмъкване на персонализирана реклама или реклама, базирана на съдържание, в самия подкаст. Тези средства за управление са във властта на доставчика на хостинг за подкаста, който може да не е Spotify.

Ако сте изключили опцията за Персонализирани реклами от Вашите настройки за поверителност, все още може да получавате реклами от услуги, поддържани чрез реклама (напр. подкасти или безплатната Опция на услугата). Тези реклами се основават на Вашата регистрационна информация и съдържанието, което в момента стриймвате в нашите услуги. Например, ако слушате подкаст за готвене, може да чуете реклама за кухненски робот.
Маркетингови партньори
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
За да популяризираме Spotify с помощта на нашите партньори. Ние споделяме определени потребителски данни и данни за употребата с тези партньори, когато е необходимо, за да:
 • Ви дадем възможност да участвате в промоции на Spotify, включително пробни версии или други пакетни оферти;
 • популяризираме Spotify в медии и реклами, публикувани в други онлайн услуги;
 • подпомогнем себе си и партньорите си при измерването на ефективността на промоциите на Spotify.

Партньори са например:
 • маркетингови партньори или спонсори;
 • уебсайтове и мобилни приложения, които ни продават рекламно пространство в своите услуги;
 • партньори, доставчици на устройства, приложения и мобилни услуги, които също предлагат Spotify промоции.

Нашите партньори могат също да комбинират личните данни, които споделяме с тях, с други данни, които те събират за Вас, напр. използването на техните услуги от Вас. Ние и нашите партньори може да използваме тази информация, за да Ви предложим оферти, промоции или други маркетингови дейности, които смятаме, че ще са подходящи за Вас.
Хостинг платформи
 • Данни за употребата
Хостинг платформите хостват подкасти, за да могат да Ви ги доставят. Ние споделяме определени данни, например Вашия IP адрес, с хостинг платформите, когато пускате даден подкаст. Spotify притежава две хостинг платформи – Megaphone и Anchor. Ние също така Ви позволяваме да пускате подкасти онлайн , достъпни от други хостинг платформи, които не са собственост на Spotify.

Доставчиците на подкасти трябва да обяснят в описанието на предаването или епизода коя платформа е хост на подкаста. Моля, вижте правилата за поверителност на съответната хостинг платформа, за да разберете как те използват споделените с тях данни.
Споделяне с други партньори
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
 • Данни от анкети и проучвания
За да можем да разберем и подобрим представянето на нашите продукти и партньорства.
Можете да видите и премахнете много от връзките с партньори от менюто „Приложения“ във Вашия акаунт.
Академични изследователи
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
За дейности като статистически анализи и академични изследвания, но само в псевдонимизиран формат. Данните са псевдонимизирани, когато Вашите данни се идентифицират с код, а не с Вашето име или друга информация, която директно Ви идентифицира.
Spotify компании за измерване
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
Споделяме данни със следните Spotify компании, за да измерим ефективността на рекламните кампании, които се провеждат в Услугата Spotify:
 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights
 • Chartable Holding, Inc.
Други компании от групата на Spotify
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания

За да извършваме ежедневните си бизнес дейности и за да можем да поддържаме и да Ви предоставяме Услугата Spotify.
Органи на реда и други органи
 • Потребителски данни
 • Данни за употребата
Когато добросъвестно смятаме, че това е необходимо, например:
 • за да изпълним правно задължение;
 • в отговор на валиден правен процес (като заповед за обиск, съдебно разпореждане или призовка);
 • поради наш обоснован интерес или интерес на трета страна, свързан с:
  • националната сигурност;
  • правоприлагането;
  • съдебни производства (съдебно дело);
  • криминално разследване;
  • защита на нечия безопасност;
  • предотвратяване на смърт или риск от телесна повреда.
Купувачи на нашия бизнес
 • Потребителски данни
 • Данни за пощенски адрес
 • Данни за употребата
 • Гласови Данни
 • Данни за плащане и покупка
 • Данни от анкети и проучвания
Ако продаваме или преговаряме за продажба на нашия бизнес с купувач или потенциален купувач.
В този случай можем да прехвърлим Вашите лични данни на правоприемници или дъщерни дружества като част от тази сделка.

Към началото на страницата ↑

6. Съхраняване на данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим Услугата Spotify, както и за законните и основни бизнес цели на Spotify, като например:

Критериите, използвани за определяне на периодите на съхраняване, включват:

Към началото на страницата ↑

7. Прехвърляне на данни към трети държави

Поради глобалния характер на нашия бизнес Spotify споделя лични данни трансгранично с компании от групата на Spotify, подизпълнители и партньори при извършването на дейностите, описани в настоящите Правила. Възможно е те съответно да обработват данните Ви в държави, чиито закони за защита на данните може да не са толкова силни, колкото законите на ЕС или законите, които се прилагат във Вашата държава на местоживеене. Възможно е например те да не Ви предоставят същите права върху Вашите данни.

Винаги, когато прехвърляме лични данни трансгранично, ние използваме определени инструменти, за да:

За да гарантираме, че всяко прехвърляне на данни отговаря на приложимото законодателство на ЕС, ние използваме следните правни механизми:

Ние също така идентифицираме и използваме допълнителни мерки за защита според случая за всяко прехвърляне на данни. Използваме например:

Към началото на страницата ↑

8. Защита на личните Ви данни

Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на нашите потребители. Ние въвеждаме подходящи технически и организационни мерки, за да спомогнем за защитата на сигурността на Вашите лични данни. Въпреки това имайте предвид, че никоя система никога не е напълно защитена.

Въвели сме различни средства за защита, за да се предпазим от неоторизиран достъп и ненужно продължително съхранение на лични данни в нашите системи. Те включват политики за псевдонимизация, шифроване, достъп и съхранение.

За да защитите своя потребителски акаунт, Ви препоръчваме:

Можете да излезете от акаунта си в Spotify на няколко места едновременно, като използвате функцията „Отпишете ме от всички устройства" на страницата на Вашия акаунт.

Ако други лица имат достъп до Вашия Spotify акаунт (например, ако сте им дали разрешение да използват Вашия акаунт на споделено устройство), тогава е възможно те да имат достъп до личните данни, средствата за управление и Услугата Spotify, достъпни чрез Вашия акаунт.

Ваша отговорност е да предоставяте разрешение на други хора да използват Вашия акаунт само когато сте съгласни да споделяте тези лични данни с тях. Използването на Вашия акаунт в Spotify от друго лице може да повлияе на Вашите персонализирани препоръки и да бъде включено в изтеглената информация с Вашите данни.

Към началото на страницата ↑

9. Деца

Забележка: настоящите Правила не се прилагат за Spotify Kids, освен ако Правилата за поверителност на Spotify Kids не предвиждат това. Spotify Kids е отделно приложение на Spotify.

Услугата Spotify има минимално възрастово ограничение във всяка държава или регион. Услугата Spotify не е предназначена за деца, чиято възраст:

Ние не събираме и не използваме съзнателно лични данни от деца под приложимата възрастова граница. Ако сте под възрастовата граница, моля, не използвайте услугата Spotify и не ни предоставяйте никакви лични данни. Вместо това препоръчваме да използвате акаунт в Spotify Kids.

Ако сте родител на дете под възрастовата граница и разберете, че детето Ви е предоставило лични данни на Spotify, моля, свържете се с нас.

Ако научим, че сме събрали лични данни на дете под приложимата възрастова граница, ще предприемем разумни стъпки за заличаване на личните данни. Това може да изисква от нас да изтрием Spotify акаунта за това дете.

Когато използвате споделено устройство в основната Услуга Spotify, трябва да внимавате, когато възпроизвеждате или препоръчвате съдържание на лица под 18 години, което може да е неподходящо за тях.

Към началото на страницата ↑

10. Промени в настоящите Правила

Понякога можем да правим промени в настоящите Правила.

Когато правим съществени промени в настоящите Правила, ние ще Ви предоставим известие на видно място, според обстоятелствата. Например можем да покажем видимо известие в Услугата Spotify, да Ви изпратим имейл или известие чрез Вашето устройство.

Към началото на страницата ↑

11. Как да се свържете с нас

За всякакви въпроси или притеснения относно настоящите Правила се свържете с нашия служител по защита на данните по един от следните начини:

Spotify AB е администраторът на лични данни, обработвани съгласно настоящите Правила.

© Spotify AB

Към началото на страницата ↑