Algemene voorwaarden Spotify® Studentenkorting

Van kracht vanaf 18 april 2017.

Dit aanbod (het "Studentenkortingsaanbod") wordt aangeboden door Spotify (zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden van Spotify) aan studenten in een geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs die voldoen aan de hieronder beschreven aanvullende kwalificaties ("Gekwalificeerde student"). Kwalificerende studenten hebben recht op een korting van vijftig (50) procent op de maandelijkse abonnementsprijs van de Spotify Premium Service (zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden van Spotify) voor elke maand (de "Kortingsmaand") tot een periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden ("Kortingsperiode"). Om het aanbod te activeren, moet u voldoende informatie verzenden zodat wij kunnen verifiëren dat u een kwalificerende student bent, zoals uw naam, geldige onderwijsinstelling, e-mailadres, geboortedatum of andere documenten die gebruikt worden om u te kwalificeren voor het Studentenkortingsaanbod ("Kwalificerende informatie"), evenals uw betalingsgegevens; door de voorgaande gegevens te verzenden, (i) aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden van het Studentenkortingsaanbod, (ii) stemt u in met het gebruik van uw verzonden gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid, (iii) geeft u aan dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden van Spotify en de Algemene voorwaarden van dit Studentenkortingsaanbod, en (iv) gaat u ermee akkoord dat u automatisch geabonneerd zal blijven op de Premium Service op een maandelijkse terugkerende basis, tegen de dan-volledige prijs, na het einde van de kortingsperiode, tenzij u een ander Studentenkortingsaanbod activeert. Indien u niet wenst geabonneerd te blijven op de Spotify Premium Service op het einde van de kortingsperiode kunt u uw abonnement op de Premium Service op elk moment beëindigen door in te loggen op uw Spotify-account en de aanwijzingen op de accountpagina te volgen of door hier te klikken en de instructies te volgen. De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van de dan geldende kortingsmaand. Indien u uw abonnement op de Premium Service op een bepaald moment tijdens de kortingsperiode beëindigt, kunt u het Studentenkortingsaanbod heractiveren maar alle gebruikte en ongebruikte kortingsmaanden zullen afgetrokken worden van de kortingsperiode zodat u alleen de resterende ongebruikte maanden van die kortingsperiode ontvangt. U hebt recht om tot drie (3) extra kortingsperioden te activeren voor uzelf door uw gegevens opnieuw te verzenden op de aanmeldingspagina van het Studentenkortingsaanbod zolang u een kwalificerende student bent.

Als u reeds over de Premium Service beschikt en het Studentenkortingsaanbod activeert, dan zal de eerste kortingsmaand beginnen lopen na het verstrijken van de periode van de Premium Service of Unlimited Service waarvoor u reeds betaald hebt. Indien u een gratis of nieuwe Spotify-gebruiker bent, dan zal de kortingsmaand beginnen na de activatie van het Studentenkortingsaanbod. U mag het Studentenkortingsaanbod voor slechts één Spotify-account gebruiken.

Om te verifiëren dat u een kwalificerende student bent, kan Spotify uw kwalificerende informatie ontvangen, dergelijke informatie delen met SheerID, Inc. en de bevestiging ontvangen van uw studentenstatus van SheerID, Inc. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen goeddunken, te bepalen of u een kwalificerende student bent. Spotify zal uw naam, de naam van uw onderwijsinstelling, het e-mailadres en de geboortedatum opslaan.

Er zijn slechts een beperkt aantal Studentenkortingsaanbiedingen beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Spotify behoudt zich het recht voor om dit Studentenkortingsaanbod te beëindigen, om het even wanneer en wegens om het even welke reden. Na een dergelijke beëindiging is Spotify niet verplicht om nog bijkomende Studentenkortingsaanbiedingen in te lossen. Prepaid kaarten en Spotify-cadeaukaarten kunnen niet worden gebruikt als geldig betaalmethode voor deze aanbieding.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501